Etusivu » Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 1.3.2019 klo 9:00

Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Taloudelliset tavoitteet ylittyivät. KH-Koneet Groupin vuosi erittäin vahva.

Tämä on tiivistelmä vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Heinä-joulukuu 2018

Tilikauden tulos oli 5,7 (6,7) milj. euroa.Tulos / osake oli 0,10 (0,12) euroa.Sievi Capital julkisti strategian vuosille 2018-2021 sekä taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikanIndoor Groupille ja Suvanto Trucksille nimitettiin uudet toimitusjohtajat

Tammi-joulukuu 2018

Tilikauden tulos oli 13,5 (12,8) milj. euroaTulos / osake oli 0,23 (0,22) euroaSubstanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,16 (0,93) euroaOman pääoman tuotto oli 22,5 (27,2) %Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 4,9 (30,2) %Liikevaihto kasvoi kaikissa sijoituskohteissa ja käyttökate kolmessa neljästäSievi Capital myi omistuksensa FinelcompissaPäivi Marttila aloitti Sievi Capitalin toimitusjohtajana 15.3.2018

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden vertailulukuja, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.

Voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila:

”Sievi Capitalin tulos vuonna 2018 oli erittäin vahva ja oman pääoman tuotto 22,5 % selvästi pitkän aikavälin vähimmäistavoitetasomme yläpuolella. Tulokseen vaikutti keskeisimmin sijoitusten positiivinen arvonmuutos, joka oli seurausta kohdeyhtiöidemme hyvästä kehityksestä. Sievi Capitalin taloudellinen asema on vakaa ja nettovelkaantumisaste tavoitteidemme mukainen. Vuonna 2018 ei toteutunut yhtään uutta sijoitusta. Sen sijaan irtauduimme Finelcomp-sijoituksesta menestyksekkäästi. Tiimimme fokus oli päättyneenä vuonna uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämisen lisäksi vahvasti kohdeyhtiöidemme kehittämisessä ja niiden kasvuedellytysten vahvistamisessa.

Kohdeyhtiöidemme kehitys oli kokonaisuutena vahvaa vuonna 2018. Kaikkien yhtiöiden liikevaihdot kasvoivat ja myös käyttökatteet paranivat kolmessa neljästä sijoituskohteesta. KH-Koneet Groupin kehitys oli erityisen vahvaa yhtiön liikevaihdon kasvaessa lähes 60 %. Kasvun taustalla oli hyvän markkinatilanteen hyödyntämisen lisäksi Sievi Capitalin omistajaksi tulon jälkeen toteutetut laajentumiset Kobelco-liiketoimintaan ja konevuokraukseen.

Vuonna 2019 tulemme jatkamaan strategiamme mukaisia toimenpiteitä. Aktiivinen työ uusien sijoituskohteiden löytämiseksi jatkuu kuten myös arvonluontityö ja irtautumissuunnittelu kunkin kohdeyhtiön omistajastrategian mukaisesti. Nykyisissä sijoituskohteissamme on paljon potentiaalia ja tulemmekin panostamaan kuluvana vuonna edelleen huomattavasti kohdeyhtiöiden kehittämiseen, pitäen sisällään muun muassa yhtiöiden liiketoimintojen mahdolliset laajennukset orgaanisesti tai yritysostoin. Olen vakuuttunut, että näillä toimenpiteillä voimme parhaiten kasvattaa sijoitustemme arvoa ja luoda pitkällä aikavälillä omistaja-arvoa osakkeenomistajillemme.”

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1-2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät.

Edellä mainituista syistä johtuen Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2019 tuloskehityksestä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Liite

Sievi Capital tilinpäätöstiedote 2018

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!