Etusivu » RUSH FACTORY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018: Rush Factory Oyj:n ensimmäisessä varsinaisessa konsernitilinpäätöksessä näkyvät päällimmäisenä tilikaudelle ajoittuva tapahtumakauden päättyminen sekä strategian mukaiset kehittämispanostukset. Tä

RUSH FACTORY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018: Rush Factory Oyj:n ensimmäisessä varsinaisessa konsernitilinpäätöksessä näkyvät päällimmäisenä tilikaudelle ajoittuva tapahtumakauden päättyminen sekä strategian mukaiset kehittämispanostukset. Tä

YHTIÖTIEDOTE 29.3.2019

RUSH FACTORY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018

Rush Factory Oyj:n ensimmäisessä varsinaisessa konsernitilinpäätöksessä näkyvät päällimmäisenä tilikaudelle ajoittuva tapahtumakauden päättyminen sekä strategian mukaiset kehittämispanostukset. Tämä poikkeuksellisesti hieman yli kuuden kuukauden pituinen tilinpäätös ei yksin kuvasta yhtiön tilaa tai sen kehitystä.

Kauden 2019 tapahtumien lipunmyynti on ylittänyt selvästi konsernin aikaisemmat vuodet vertailutietohavainnollistuksissa. Yhtiön odotus 2019 liikevaihdoksi on 4,4M € – 5,1M € ja käyttökatteeksi 1,2M € – 1,6M €.

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELLE 2018 LYHYESTI

Tilikauden 20.6.-31.12.2018 liikevaihto oli 1,027 miljoonaa euroa. Käyttökate tilikaudella oli -51%. Tilikauden liikevoitto oli -345 tuhatta euroa. Listautuminen aiheutti kertaluontoisena kustannuksena 0,4M € joka on kirjattu rahoituskuluihin.

Tilikauden tunnuslukuihin vaikuttaa tapahtumakauden päättyminen kesken tilikauden sekä
2018 strategian mukainen Color Obstacle Rush -tapahtumamäärän vähentäminen henkilöresurssien vapauttamiseksi uusien tapahtumakonseptien kehitystyöhön ja pilotointiin. Näistä syntyi odotetusti uusia kulueriä ja kokonaislipunmyynti väheni.

Koska kyseessä on Rush Factory Oyj:n ensimmäinen tilinpäätös yhtenäisenä konsernina, yhtiöllä ei ole esittää vertailua aikaisemmilta tilikausilta.

Hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2019

Strategian mukainen kehitys etenee suunnitellusti.

Kauden 2019 Color Obstacle Rush tapahtumien lipunmyynti on jo nyt ylittänyt vuoden 2018 kokonaislipunmyynnin. Yhtiö odottaa vuoden 2019 liikevaihdon ja tuloksen yltävän parempaan kuin koskaan aikaisemmin. Arvioimme liikevaihdon asettuvan 4.4 – 5.1 miljoonaan euroon, käyttökatteen ollessa 1.2 – 1.6 miljoonaa euroa, riippuen lähinnä talvikauden 2019-2020 tapahtumien ajankohdista.

Color Obstacle Rush -tapahtumien lisäksi yhtiön uusista tapahtumakonsepteista koko perheelle suunnatun Duudsonit Funland -pilottitapahtumien lipunmyynti on alkanut niinikään erittäin lupaavasti.

*Vertailumyyntiluvut ovat euroiksi käännettyjä vertailukelpoisia Color Obstacle Rush-tapahtumien myyntilukuja lipunmyyntijärjestelmästä. Luvut sisältävät paikallisen arvonlisäveron (5,5% – 20%). Luvuissa ei ole mukana muita yhtiön tapahtumakonsepteja, Rush Workoutia ja Duudsonit Funlandia jotka ovat alkaneet myöhemmin.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vuonna 2018 asetetut taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet muuttumattomina. Yhtiö tavoittelee vuonna 2020 12 miljoonan euron liikevaihtoa käyttökatteen pysyessä erinomaisella tasolla (25 – 35%). Kasvun odotetaan syntyvän lähinnä uusien tapahtumakonseptien lanseerauksista pilotointivaiheen päätyttyä. Riippuen seuraavan konseptin lanseerauksen lopullisesta ajankohdasta; osa kiertueen tapahtumista saatetaan järjestää vuoden 2021 puolella jolloin taloudelliset tavoitteet siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Kaikki tilinpäätöstiedotteessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Rush Factory Oyj on perustettu 20.6.2018.

TOIMITUSJOHTAJA MARKUS NIEMELÄ

”Vuoden 2018 aikana keskityimme lanseeraamaan uuden konseptin Rush Workoutin suositun Color Obstacle Rush konseptin rinnalle. Uuden konseptin lanseeraus vaati organisaatiolta keskittymistä pilotointiin ja testaukseen jonka takia jouduimme pienentämään kannattavien Color Obstacle Rush tapahtumien määrää. Vuodelle 2019 Color Obstacle Rush tapahtumien määrä on nostettu takaisin täysimääräiseen ja Rush Workout tapahtumat järjestetään samalla kiertueella, keskellä viikkoa nostaen järjestettävien tapahtumien määrää ilman suuria lisäkustannuksia.

Loppuvuodesta 2018 aloitettu kalustokehitys on myös kehittynyt entistä tehokkaammaksi ja uudella kalustolla tullaan jatkossa toteuttamaan kolmea tapahtumakonseptia alun perin suunnitellun yhden sijaan.

Onnistuimme strategian mukaisesti tuomaan uuden konseptin joka tukee olemassa olevan kalustomme käyttöastetta ja tulevaisuudessa laajentaa tapahtumakauttamme ympärivuotiseksi. Lisäksi solmimme yhteistyösopimuksen Rabbit Merchandising Oy:n kanssa Duudsonit Funland -lastentapahtuman kehittämisestä.

Listautuminen Nasdaq Helsingin First North -listalle oli yksi vuoden 2018 kohokohtia. Listautumisen jälkeen olemme saaneet organisaation rakennettua tukemaan uusien konseptien kehitystä nykyisten konseptien pyöriessä täydellä teholla samanaikaisesti.

Rush Factory Oyj:n tavoitteena on saavuttaa 12 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2020. Tähän tavoitteeseen päästäksemme tulemme julkaisemaan neljännen tapahtumakiertuekonseptin nykyisen kolmen (joista kaksi on vielä pilotointivaiheessa) lisäksi. Vuonna 2020 yhtiöllä on samanaikaisesti käynnissä neljä tapahtumakonseptia, tapahtumakausi on ympärivuotinen ja eri konseptit hyödyntävät samaa kalustoa nostaen kaluston käyttöastetta. Kaikki konseptit hyötyvät lisäksi elämystalouden megatrendin kasvusta ihmisten hakiessa enemmän elämyksiä kuin materiaa.”

RUSH FACTORY OYJ – KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton) 20.6.-31.12.2018
Liikevaihto, t€ 1027
Käyttökate (EBITDA), t€ -524
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -51%
Liikevoitto, t€ -345
Liikevoitto, % liikevaihdosta -33,6%
Oman pääoman tuotto, % liikevaihdosta -224,9%
Sijoitetun pääoman tuotto, % -101,5%

Omavaraisuusaste, % 59,5%
Nettovelkaantumisaste, % -101%
Osakekohtainen tulos, € -0,323

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2018

Yhtiön tilinpäätöstiedote julkaistaan 29.3.2019 yhtiön internetsivuilla osoitteessa rushfactory.fi/sijoittajille/taloustietoa/avainluvut

Rush Factory Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 2018, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 18.4.2019 yhtiön internetsivuilla rushfactory.fi/sijoittajille/taloustietoa

Yhtiökokous järjestetään 6.5.2019 klo 17.00.

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2019 julkaistaan 3.9.2019.

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj tunnuslukujen laskukaavat:

Oman pääoman tuotto‐%

Oman pääoman tuotto‐% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin.

Sijoitetun pääoman tuotto‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin.

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste‐% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma ‐ tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).

Nettovelkaantumisaste‐% = 100 * (korolliset velat ‐ likvidit rahavarat ) / omat varat.

Osakekohtainen tulos (EPS) = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.

Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot ‐ toimintakulut ‐ poistot ja arvonalennukset. Liiketulos‐% = 100 * liiketulos / liikevaihto

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate‐% = 100 * käyttökate / liikevaihto.

Sijoitetun pääoman tuotto‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin.

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liite

Myyntivertailu

Jätä kommentti

facebook twitter