Etusivu » Ramirent Oyj:n yhtiökokouksen 2019 päätökset

Ramirent Oyj:n yhtiökokouksen 2019 päätökset

Ramirent Oyj Pörssitiedote 14.3.2019 klo 13.30

Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 14.3.2019, vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,46 euroa osaketta kohti 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan 4.4.2019 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 5.4.2019 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. Toinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.9.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan 3.10.2019 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 4.10.2019 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin.

Hallitus valtuutettiin päättämään tarvittaessa osingon toiselle maksuerälle uusi osingonjaon täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät, ennen osingon toisen maksuerän maksamista.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja valitsi uudelleen hallitukseen sen nykyiset jäsenet Kevin Appletonin, Kaj-Gustaf Berghin, Ulf Lundahlin ja Tobias Lönnevallin. Malin Holmberg ja Laura Raitio valittiin hallitukseen uusina jäseninä, kaikki toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 600 euroa/kk (4 500 euroa viime kaudella) ja lisäksi 1 800 euron (1 800 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; hallituksen varapuheenjohtajalle 2 950 euroa/kk (2 900 euroa) ja lisäksi maksetaan 1 300 euron (1 300 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; muille hallituksen jäsenille 2 550 euroa/kk (2 500 euroa) ja lisäksi maksetaan
1 000 euron (1 000 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä.

Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valita yksi (1) tilintarkastaja. PricewaterhouseCoopers Oy (”PWC”) valittiin uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiön omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 869 732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2018 antaman hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että pykälästä 5 § poistetaan määräys, jonka mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan ja pykälästä 9 § muutetaan määräys tilintarkastajien olemisesta KHT-yhteisöjä siten, että tilintarkastajien tulee olla tilintarkastusyhteisöjä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi.

Päätöksen mukaan nimitystoimikuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä ja se koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman äänioikeutta.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ramirent.com/agm viimeistään 28.3.2019.

Ramirent Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jonas Söderkvist, väliaikainen talousjohtaja, +46 8 624 9502, jonas.soderkvist@ramirent.com

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 905 työntekijää 294 konevuokraamossa Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Ramirent – Gear Up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!