Etusivu » Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
27.03.2019 kello 14.10

Privanet Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Privanet Group Oyj:n 27.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous:

vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudeltapäätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoapäätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajallepäätti yhtiön hallituksen jäsenille seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka maksettavista palkkioistapäätti valita yhtiön hallitukseen neljä jäsentäpäätti valita yhtiön hallitukseen jäseneksi nykyisen hallituksen jäsenen Timo T. Laitisen uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, sekä uusina jäseninä Tommi Lindforsin, Jonas Lindholmin ja Mika Lehtimäen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaanpäätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojen jaoksi. Tilintarkastaja valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT Tapio Raappana toimii päävastuullisena tilintarkastajana.valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 400 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Lisätiedot hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannuksetHallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannuksetHallituksen puheenjohtajalle, joka työskentelee Privanet Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.

Lisätiedot osakeantivaltuutuksesta
Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä. Valtuutus korvaa kaikki yhtiön aikaisemmat osakeantivaltuutukset.

Kokouspöytäkirjan julkaiseminen
Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/yhtion-hallinto/yhtiokokouskutsut-ja-poytakirjat/ viimeistään 10.4.2019.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Timo T. Laitinen, hallituksen jäsen
+358 (0)500 701 230
timo.laitinen@privanet.fi

Privanet Group Oyj
Karri Salmi, toimitusjohtaja
+358 (0)50 67 540
karri.salmi@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

Announcement 270319

Jätä kommentti

facebook twitter