Etusivu » Pöyry Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Pöyry Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Pöyry Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Pöyry Oyj Pörssitiedote 19.3.2019 klo 09:30

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään sellaisella alueella tai mihinkään sellaiselle alueelle, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen.

Pöyry Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

ÅF Pöyry AB (publ) (“ÅF”) on 22.2.2019 käynnistänyt Pöyry Oyj:n (“Pöyry”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Pöyryn liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

ÅF:n edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Pöyryn vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on 19.3.2019 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi asianajaja Pauliina Tenhusen.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen ÅF:n ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:

Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. +358 10 33 26632

Liite: ÅF – Ilmoitus

Liite

ÅF – Ilmoitus.pdf

Jätä kommentti

facebook twitter