Etusivu » Pöyry julkaisee taloudellisia näkymiä koskien vuoden 2019 ensimmäistä neljännestä

Pöyry julkaisee taloudellisia näkymiä koskien vuoden 2019 ensimmäistä neljännestä

Pöyry Oyj Lehdistötiedote 27.3.2019 klo 10.03

Pöyry julkaisee seuraavat taloudelliset näkymät koskien vuoden 2019 ensimmäistä neljännestä:

Pöyry Oyj:n ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2018 vastaavaa ajanjaksoa korkeampi. Pöyryn vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevoiton (ilman IFRS 16:n vaikutuksia), pois lukien yrityskauppaan liittyvät kulut ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, odotetaan olevan selvästi korkeampi kuin vuoden 2018 vastaavan ajanjakson liikevoitto.

Lisätietoja:

Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. +358 10 33 26632

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyä tulevaisuuteen suuntautuvia tietoja, jotka heijastavat Pöyryn nykyistä näkemystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä. Ilmaukset kuten “aikoo”, “arvioi”, “odottaa”, “saattaa”, “suunnittelee”, “uskoo”, “arvioi” ja muut ilmaisut, jotka viittaavat tulevaisuuden kehitykseen tai suuntauksiin, jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, muodostavat tulevaisuuteen suuntautuvia tietoja. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedot liittyvät luonteeltaan keskeisesti sekä tunnettuihin että tuntemattomiin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, koska ne riippuvat tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedot eivät takaa tulevia tuloksia tai kehitystä ja todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuuteen suuntautuvissa tiedoissa esitetyistä lausunnoista.

Jätä kommentti

facebook twitter