Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2018 on julkaistu

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj Pörssitiedote 29.3.2019 klo 14.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2018 on julkaistu, ja ne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, www.pkkoyj.com/Sijoittajatieto. Lisäksi vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä.

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja, puhelin 0500 975 873

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

www.pkkoyj.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com

Liite

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj vuosikertomus 2018

DNA:lle uusi vakuudeton 150 miljoonan euron rahoituslimiitti

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2019 klo 13.45

DNA on sopinut pitkäaikaisten rahoituslimiittiensä uudelleenjärjestelystä. Uusi 150 miljoonan euron sitova ja vakuudeton käyttöpääomarahoitukseen tarkoitettu rahoituslimiitti on viisivuotinen ja sisältää kaksi yhden vuoden pidennysoptiota. Rahoituslimiitillä turvataan lyhytaikaisen rahoituksen saatavuus kustannustehokkaasti useaksi vuodeksi eteenpäin. Lisäksi DNA sopi kotimaisen yritystodistusohjelmansa korotuksesta 200 miljoonaan euroon.

Uusi rahoituslimiitti korvaa aiemman vuonna 2015 sovitun 150 miljoonan rahoituslimiitin. Uuden limiitin kokonaismäärää on mahdollista korottaa 200 miljoonaan euroon pankkien suostumuksella.

Samassa yhteydessä DNA on sopinut yritystodistusohjelmansa korotuksesta 200 miljoonaan euroon. Aikaisempi, vuonna 2009 allekirjoitettu sopimus, oli määrältään 150 miljoonaa euroa.

Yritystodistusohjelman puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia, joilla rahoitetaan DNA:n käyttöpääomaa ja muita lyhytaikaisia rahoitustarpeita.

Rahoituslimiitin ja yritystodistusohjelman järjestäjäpankkeja ovat Nordea Pankki Oyj, OP Yrityspankki Oyj, Danske Bank A/S (Suomen sivuliike) Svenska Handelsbanken AB (Suomen sivukonttoritoiminta) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (Helsingin sivukonttori).

Lisätietoja:

Jaakko Happo, Head of Treasury, DNA Oyj, puh. 044 044 8018, jaakko.happo@dna.fi
Marja Mäkinen, Head of IR, Sijoittajasuhteet, DNA Oyj, 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.3.2019 KLO 13.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2019 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelle. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n siten, että yhtiön toiminimi on jatkossa PunaMusta Media Oyj.

VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,25 euroa osakkeelle eli yhteensä 3 129 340 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
2.4.2019 ja osingon maksupäivä 9.4.2019.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2019 aikana.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Yrjö Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen ja Joona Laakkonen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reetta Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Harri Suutari.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n siten, että yhtiön toiminimi on jatkossa PunaMusta Media Oyj.

Joensuussa 29. päivänä maaliskuuta 2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Raimo Puustinen
puhelin 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com

INVESTORS HOUSE: IVH KAMPUS HANKKI 12 M€ TOIMITILAKIINTEISTÖN JYVÄSKYLÄN YDINKESKUSTASTA

Investors House Oyj

Sisäpiiritieto
Julkaistavissa 29.3.2019 klo 12.10

INVESTORS HOUSE: IVH KAMPUS HANKKI 12 M€ TOIMITILAKIINTEISTÖN JYVÄSKYLÄN YDINKESKUSTASTA

IVH Kampus Ky on hankkinut noin 12 M€ suuruisella velattomalla hinnalla K Oy Jyväskylän Kävelykatu 37:n koko osakekannan. Kohde on liike- ja toimistokiinteistö, joka sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa Kävelykadun varrella ja jossa on 6.121 m2 vuokrattavaa pinta-alaa.

Hankinta on lähipiiritransaktio, koska myyvä taho on Investors Housen hallituksen puheenjohtajan Tapani Rautiaisen määräysvaltayhteisö. Hankittavasta kohteesta on Cushman & Wakefieldin toimesta laadittu kiinteistöarvio, jonka mukaan arvo on 12,3 M€.

IVH Kampus Ky on Investors House-konserniin kuuluvan rahastoyhtiö Dividend Housen hallinnoima, ammattimaisille sijoittajille suunnattu vaihtoehtorahasto. Kiinteistörahasto perustettiin joulukuussa 2018. Dividend House hallinnoi sekä kiinteistö- että osakerahastoja.

Investors House Oyj on rahaston ankkurisijoittaja ja IVH Kampus Ky on osa Investors House –konsernia.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:
’’Kiinteän omaisuuden arvopaperistuminen jatkuu Suomessa. Investors House haluaa olla mukana tässä trendissä. Tarjoamme kiinteistösijoittajille kaikkia kiinteistösijoittamisen vaihtoehtoja sijoitusasunnoista kanssasijoittamisen ja kiinteistörahastojen kautta pörssilistattuun kiinteistöosakkeeseen.’’

Johtaja Päivi Kangas, IVH Kampus:
’’Hankinta toteuttaa IVH Kampuksen strategiaa sekä kohteen, sijainnin että tuottotason suhteen. Hankinnan myötä IVH Kampuksen sijoitusvolyymi nousee noin 42 M€:oon jakautuen noin puoliksi Lappeenrannan ja Jyväskylän kesken. Molemmilla paikkakunnilla palvelemme asiakkaita omalla organisaatiollamme ja konseptillamme.’’

Helsinki 29.3.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Cramo julkaisee ei-IFRS taloudellista lisäinformaatiota IFRS 16 -standardin vaikutuksista tilikauteen 2018 liittyen

logo.gif

Cramo Oyj Pörssitiedote 29.3.2019 klo 12:00

Cramo julkaisee ei-IFRS taloudellista lisäinformaatiota IFRS 16 -standardin vaikutuksista tilikauteen 2018 liittyen

Cramo on ottanut IASB:n julkaiseman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen. Konserni on päättänyt soveltaa ei-takautuvaa siirtymäsääntöä siten, että standardin soveltamisen aloittaminen ei edellytä vertailulukujen muuttamista. Soveltamisen kumulatiivinen vaikutus kirjataan oikaisuna avaavaan taseeseen.

Uuden standardin käyttöönotto vaikuttaa useisiin tunnuslukuihin. Esimerkiksi käyttökate (EBITDA), EBITA-liikevoitto ja liikevoitto kasvavat, ja sidotun pääoman tuotto (ROCE, %) laskee sekä nettovelka että nettovelan suhde käyttökatteeseen kasvavat.

IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä, suurin muutos koskee operatiivisten leasing-sopimusten aktivoimista taseeseen. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä hyödykkeitä, joiden arvo on enintään 5 000 Yhdysvaltain dollaria. Cramo on päättänyt soveltaa näitä poikkeuksia muilta osin paitsi Maa-alueiden ja Rakennusten sopimusten (vuokrauspalvelupiste- ja toimitilasopimukset) osalta. Merkittävin vaikutus Cramolle aiheutuu lukuisista aiemmin operatiivisina leasing-sopimuksina käsitellyistä vuokrauspalvelupiste- ja toimitilasopimuksista. Aiemmassa leasing-standardissa, IAS 17:ssä, ne käsiteltiin suoraan kuluina tuloslaskelmalla, mutta nyt ne on kirjattu taseelle käyttöoikeusomaisuuseriin ja vuokranmaksuvelvoitteisiin, tehden poistoja näistä omaisuuseristä ja erottaen vuokranmaksuvelvoitteista aiheutuvat korko-osuudet tuloslaskelmalla.

Standardien käyttöönoton johdosta Cramo julkaisee oikaistut ei-IFRS-vertailutiedot tilikaudelle 2018 vain vertailutarkoitusta varten. Oikaistuja tietoja tulisi tarkastella yhdessä 8. helmikuuta 2019 julkaistun Cramon raportoidun 2018 tilinpäätöksen kanssa. Cramo on soveltanut oikaistujen vertailutietojen valmistelemisessa samoja laskentaperiaatteita kuin 2018 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta IFRS 16 -standardin käyttöönottoa. Oikaistuja lukuja, jotka ovat ei-IFRS taloudellista lisäinformaatiota, ei ole tilintarkastettu.

Oikaistu tilikauden 2018 taloudellisia avainlukuja koskeva vertailutietoinformaatio perustuu raportoituihin operatiivisiin leasing-vastuisiin, eli vuokrasopimuksiin, jotka aiemmin käsiteltiin taseen ulkopuolisina sitoumuksina. Aiemmin raportoitujen vuokravastuiden ja IFRS16:n mukaisen vuokravelan määritelmissä on eroja. Cramossa on määritetty olennaisimmiksi eroiksi vuokravelkojen diskonttaaminen vs. vuokravastuiden nimellisarvot, vuokra-ajan määrittely erityisesti toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimuksien ja jatko-optioiden osalta sekä IFRS 16:n mukaisten helpotusten käyttö, jotka on pääosin noteerattu vuokravastuissa. Oikaistuissa ei-IFRS-luvuissa, jotka perustuvat raportoituihin vuokrasitoumuksiin, on huomioitu merkittävimmät IFRS 16 -standardin ja raportoitujen vuokrasitoumusten periaate-erot.

Alempana on esitetty oikaistut ei-IFRS-luvut 2018 vertailutietoihin. Tarkempia tietoja on saatavilla liitteenä olevissa taulukoissa ja osoitteessa www.cramogroup.com/sijoittajat

Konserni
KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€) 2018 IFRS 16 vaikutus 2018
Raportoitu ml. IFRS 16*
Käyttökate 244,3 31,9 276,2
EBITA-liikevoitto 124,0 3,0 127,0
% liikevaihdosta 15,9 % 0,4 % 16,3 %
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto** 130,1 2,9 133,0
% liikevaihdosta 16,7 % 0,4 % 17,1 %
Liikevoitto 119,5 2,9 122,4
% liikevaihdosta 15,3 % 0,4 % 15,7 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), %**, *** 11,0 % -0,8 % 10,2 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % ** 10,5 % -0,8 % 9,7 %
Nettovelat/ käyttökate 2,88 0,14 3,02
Korolliset nettovelat 703,5 131,2 834,7
Sidottu pääoma 1 373,0 131,2 1 504,2
*IFRS 16-vaikutuksella oikaistut luvut perustuvat illustratiivisiin ei-IFRS laskelmiin raportoitujen vuokrasitoumusten pohjalta muodostaen vertailukohdan IFRS 16 luvuille 2019. Nämä laskelmat on implementoitu vuoden 2017 avaussaldosta lähtien. Luvut ovat ei-IFRS taloudellista lisäinformaatiota, eikä niitä tule käsitellä raportoituina IFRS-lukuina.
** pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yksityiskohtaiset tiedot eristä esitetty 2018 tilinpäätöksessä.
*** Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi Q4’2018 alkaen. Muutos on tehty myös vertailukausien lukuihin.
Segmentit
Kone- ja laitevuokraus 2018 2018
Raportoitu IFRS 16 vaikutus ml. IFRS 16*
Käyttökate 195,6 29,6 225,2
EBITA-liikevoitto 103,7 2,7 106,4
% liikevaihdosta 16,5 % 0,4 % 16,9 %
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 104,6 2,7 107,3
% liikevaihdosta 16,6 % 0,4 % 17,0 %
Liikevoitto 99,9 2,7 102,6
% liikevaihdosta 15,9 % 0,4 % 16,3 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 14,4 % -1,6 % 12,7 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 14,3 % -1,6 % 12,6 %
Sidottu pääoma 725,0 116,4 841,4
Kone- ja laitevuokraus – Skandinavia 2018 IFRS 16 vaikutus 2018
Raportoitu ml. IFRS 16*
Käyttökate 117,3 15,1 132,3
EBITA-liikevoitto 73,3 1,5 74,8
% liikevaihdosta 19,8 % 0,4 % 20,2 %
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 73,3 1,5 74,8
% liikevaihdosta 19,8 % 0,4 % 20,2 %
Liikevoitto 71,3 1,5 72,8
% liikevaihdosta 19,2 % 0,4 % 19,7 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 19,3 % -2,4 % 16,9 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 19,3 % -2,4 % 16,9 %
Sidottu pääoma 379,0 64,4 443,4
Kone- ja laitevuokraus – Suomi ja Itä-Eurooppa 2018 IFRS 16 vaikutus 2018
Raportoitu ml. IFRS 16*
Käyttökate 49,5 7,5 57,0
EBITA-liikevoitto 22,5 0,7 23,1
% liikevaihdosta 15,5 % 0,5 % 16,0 %
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 22,5 0,7 23,1
% liikevaihdosta 15,5 % 0,5 % 16,0 %
Liikevoitto 21,6 0,7 22,3
% liikevaihdosta 14,9% 0,5 % 15,4 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 11,4 % -1,1 % 10,2 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 11,4 % -1,1 % 10,2 %
Sidottu pääoma 193,3 27,5 220,7
Kone- ja laitevuokraus – Keski-Eurooppa 2018 IFRS 16 vaikutus 2018
Raportoitu ml. IFRS 16*
Käyttökate 29,0 7,1 36,1
EBITA-liikevoitto 8,0 0,5 8,6
% liikevaihdosta 7,0 % 0,5 % 7,5 %
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 8,9 0,5 9,4
% liikevaihdosta 7,8 % 0,5 % 8,3 %
Liikevoitto 7,1 0,5 7,6
% liikevaihdosta 6,2 % 0,5 % 6,6 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 5,7 % -0,5 % 5,2 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 5,0 % -0,4 % 4,6 %
Sidottu pääoma 153,0 24,5 177,5
Siirtokelpoiset tilat 2018 IFRS 16 vaikutus 2018
Raportoitu ml. IFRS 16*
Käyttökate 63,2 1,9 65,2
EBITA-liikevoitto 36,8 0,2 37,0
% liikevaihdosta 24,3 % 0,1 % 24,4 %
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 36,8 0,2 37,0
% liikevaihdosta 24,3 % 0,1 % 24,4 %
Liikevoitto 36,0 0,2 36,2
% liikevaihdosta 23,8 % 0,1 % 23,9 %
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 8,8 % -0,1 % 8,6 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 8,8 % -0,1 % 8,6 %
Sidottu pääoma 622,9 14,4 637,3
*IFRS 16-vaikutuksella oikaistut luvut perustuvat illustratiivisiin ei-IFRS laskelmiin raportoitujen vuokrasitoumusten pohjalta muodostaen vertailukohdan IFRS 16 luvuille 2019. Nämä laskelmat on implementoitu vuoden 2017 avaussaldosta lähtien. Luvut ovat ei-IFRS taloudellista lisäinformaatiota, eikä niitä tule käsitellä raportoituina IFRS-lukuina.

Cramo Oyj

Aku Rumpunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 13 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Cramo Adapteo on Cramon siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan alabrändi.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Liite

Cramo Oyj IFRS 16 vaikutukset tilikauden 2018 tietoihin_taulukot

Metso Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Mikko Keto

Metso Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Mikko Keto

Metso Oyj:n pörssitiedote 29.3.2019 klo 11:30 paikallista aikaa

Metso Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Keto, Mikko
Asema: Muu ylin johto
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 2138007FRMWVPUDCMA45_20190329091815_27
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Metso Oyj
LEI: 2138007FRMWVPUDCMA45
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI
Liiketoimen luonne: Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti: Osake
Volyymi: 1491
Yksikköhinta: 0,00 euroa
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 1491
Keskihinta: 0,00 euroa

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Metso Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Markku Simula

Metso Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Markku Simula

Metso Oyj:n pörssitiedote 29.3.2019 klo 11:30 paikallista aikaa

Metso Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Simula, Markku
Asema: Muu ylin johto
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 2138007FRMWVPUDCMA45_20190329091815_28
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Metso Oyj
LEI: 2138007FRMWVPUDCMA45
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI
Liiketoimen luonne: Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti: Osake
Volyymi: 1084
Yksikköhinta: 0,00 euroa
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 1084
Keskihinta: 0,00 euroa

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Metso Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Eeva Sipilä

Metso Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Eeva Sipilä

Metso Oyj:n pörssitiedote 29.3.2019 klo 11:30 paikallista aikaa

Metso Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Sipilä, Eeva
Asema: Talousjohtaja
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 2138007FRMWVPUDCMA45_20190329091815_26
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Metso Oyj
LEI: 2138007FRMWVPUDCMA45
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI
Liiketoimen luonne: Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti: Osake
Volyymi: 3552
Yksikköhinta: 0,00 euroa
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 3552
Keskihinta: 0,00 euroa

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Metso Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Sami Takaluoma

Metso Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Sami Takaluoma

Metso Oyj:n pörssitiedote 29.3.2019 klo 11:30 paikallista aikaa

Metso Oyj on saanut seuraavan EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Metson osakkeilla.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Takaluoma, Sami
Asema: Muu ylin johto
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 2138007FRMWVPUDCMA45_20190329091816_29
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Metso Oyj
LEI: 2138007FRMWVPUDCMA45
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI
Liiketoimen luonne: Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti: Osake
Volyymi: 537
Yksikköhinta: 0,00 euroa
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 537
Keskihinta: 0,00 euroa

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Finnveran yhtiökokous: Uusia jäseniä hallitukseen ja hallintoneuvostoon

Finnvera Oyj Pörssitiedote 29.3.2019

Finnveran yhtiökokous valitsi 29.3.2019 uusia jäseniä yhtiön hallitukseen ja hallintoneuvostoon.

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin ylijohtaja Antti Neimala ja metsänhoitaja Pekka Nuuttila. Neimala valittiin hallituksen I varapuheenjohtajaksi.

Finnveran hallituksen puheenjohtajana jatkaa EKP:n Pankkivalvonnan neuvoston jäsen Pentti Hakkarainen ja II varapuheenjohtajana ylijohtaja Terhi Järvikare. Jäseninä jatkavat KTM Ritva Laukkanen, ekonomi Pirkko Rantanen-Kervinen ja yrittäjäneuvos, hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting.

Hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä rahoituspäällikkö Jaana Möntti ja II varapuheenjohtaja Anette Vaini-Antila.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Antti Rantakangas ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Krista Kiuru. Jäseninä jatkavat kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja Lasse Hautala, kansanedustaja Laura Huhtasaari, kansanedustaja Timo Kalli, kansanedustaja Pia Kauma, asiantuntija Leila Kurki, kansanedustaja Anne Louhelainen, toimitusjohtaja Kari Luoto, johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila, kansanedustaja Ville Niinistö, toimitusjohtaja Carita Orlando, kansanedustaja Eero Suutari ja johtaja Tommi Toivola.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.–31.12.2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi hallituksen esityksen emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
hallintojohtaja Risto Huopaniemi, puh. 029 460 2520

facebook twitter