Etusivu » PÄÄTÖS KOSKIEN KONECRANES OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN KRITEEREJÄ ANSAINTAJAKSOLLA 2019-2021

PÄÄTÖS KOSKIEN KONECRANES OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN KRITEEREJÄ ANSAINTAJAKSOLLA 2019-2021

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2019 klo 18:00

PÄÄTÖS KOSKIEN KONECRANES OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN KRITEEREJÄ ANSAINTAJAKSOLLA 2019-2021

Konecranes Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiön osakepalkkiojärjestelmän (“Järjestelmä”) ansaintajakson 2019–2021 ansaintakriteerit ovat tilikausien 2019—2021 kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) sekä myynnin yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti (CAGR). Osakekohtaiseen tulokseen tehtävät oikaisut sisältävät määrätyt uudelleenjärjestelykulut, kauppahinnan allokaatiopoistot sekä tiettyjä muita poikkeuksellisia eriä. Hallitus on lisäksi päättänyt tietyistä teknisistä muutoksista Järjestelmän ehtoihin.

Ansaintajaksolla 2019—2021 Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enimmillään 200 Konecranes-konsernin avainhenkilöä. Ansaintajakson 2019—2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 670 000 Konecranes Oyj:n osakkeen arvoa. Hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamisen perusteella voidaan maksaa puolet enimmäispalkkiosta. Enimmäispalkkion saaminen edellyttää tavoitteen selkeää ylittämistä.

28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista tai omien osakkeiden luovuttamisesta Järjestelmän toteuttamiseksi.

Järjestelmän käyttöönottamisesta ja keskeisistä ehdoista on tiedotettu pörssitiedotteella 16.6.2017.

KONECRANES OYJ

Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 100 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Jätä kommentti

facebook twitter