Etusivu » OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄ TILANNEKATSAUS

OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄ TILANNEKATSAUS

13.00 Lontoo, 15.00 Helsinki, 28. maaliskuu 2019 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”)

OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄ TILANNEKATSAUS

12. helmikuuta 2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Afarakin omien osakkeiden takaisinostosta seuraavasti:

Afarak Group Oyj:n (”Afarak”) hallitus valtuutettiin päättämään enintään 31.500.000 oman osakkeen (”Osake”) hankkimisesta vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella (”Ostotarjous”), joka tehdään Afarakin osakkeenomistajille arvopaperimarkkinalain mukaisesti siten, että

Afarakin Ostotarjouksessa maksama hinta on 1,015 euroa per osake (”Osakkeen Myyntihinta”). Kullakin Afarakin osakkeenomistajalla on myös oikeus olla osallistumatta Ostotarjoukseen ja jatkaa Afarakin osakkeenomistajana. Ostotarjouksessa Afarakin rahana maksaman korvauksen yhteismäärän ylärajaksi asetetaan 28.404.000,00 euroa.Valtuutuksessa annetaan hallitukselle myös oikeus päättää kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä seikoista.

Hallitukselle myönnetty valtuutus oli ehdollinen kaikkien seuraavien ehtojen täyttymiselle:

Afarak saa veroviranomaiselta lainvoimaisen ennakkoratkaisun, jonka mukaan Afarakin Ostotarjouksella suorittamaan omien osakkeiden hankintaan ei sovelleta verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä;Afarak saa tarvittavan rahoituksen osakkeiden hankkimiselle Ostotarjouksessa markkinaehdoin, jotka hallitus hyväksyy; jaFinanssivalvonta hyväksyy Afarakin Ostotarjouksen osalta laatiman arvopaperimarkkinalain mukaisen tarjousasiakirjan.

Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen Afarakin hallitus ja johto on työskennellyt näiden asioiden parissa. Afarak on saanut veroviranomaiselta lainvoimaisen ennakkoratkaisun. Rahoituksen järjestäminen on loppusuoralla. Hallitus odottaa finanssivalvonnan hyväksyvän tarjousasiakirjan aikanaan.

Hallitus on harkinnut myös tarjouksen ajankohtaa. Hallitus ottaa huomioon, että Ostotarjouksen toivottiin toteutuvan mahdollisimman nopeasti.

Hallitus tiedostaa, että tarjousasiakirjan tulee sisältää kaikki mahdolliset asianmukaiset tiedot. Kokonaisuutta arvioidessaan hallitus on yhä, kuten keväällä 2018, sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä Yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta ei ole taloudellisesti kestävää, että yhtiön kotipaikka on Suomessa ja osake noteerattu Helsingin ja Lontoon pörssissä. Siksi osana arviointiprosessia hallitus harkitsee myös useita tähän liittyviä vaihtoehtoja.

Ostotarjouksen jälkeen yhtiö tulee tarkastelemaan vaihtoehtoja näiden toimien toteuttamiseksi. Vaikka toimet toteutetaan vasta Ostotarjouksen jälkeen, osakkeenomistajille halutaan kertoa, että Ostotarjouksen jälkeen yhtiö harkitsee seuraavia toimenpiteitä:

mahdolliset kotipaikan siirtämiseen liittyvät toimet; jamahdollinen delistautuminen Helsingin pörssistä.

Hallituksen aikomuksena on, että Ostotarjouksen yhteydessä osakkeenomistajille olisi tarjolla lisätietoa näistä aikeista, vaikka hallitus ei tee sitovia päätöksiä näihin liittyen.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että tarjousaika voisi alkaa suunnilleen toukokuun 2019 loppupuolella (kun vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tulokset on julkaistu ja finanssivalvonta on hyväksynyt tarjousasiakirjat). Tämä tarkoittaisi, että tarjousaika päättyisi kesäkuun 2019 puolessa välissä, jos noudatettaisiin (arvopaperimarkkinalain sallimaa) kolmen viikon vähimmäistarjousaikaa. Tässä mainitut ajankohdat ovat ainoastaan summittaisia arvioita.

Afarakin hallitus on päättänyt, että varsinainen yhtiökokous pidetään 25. kesäkuuta 2019. Tuolloin Ostotarjouksen odotetaan olevan toteutettu kokonaisuudessaan.

Afarak julkaisee täyden tilinpäätöksensä (sekä tilintarkastuskertomuksen) 29. maaliskuuta 2019.

Hallitus
Afarak Group Oyj

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!