Etusivu » Neo Industrial Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neo Industrial Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NEO INDUSTRIAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2019 klo 15.00

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 28.3.2019 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2018 osinkoa 0,02 euroa kultakin A- ja B-osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon maksupäiväksi 29.4.2019.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta. Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.

Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2019 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2020.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa kerrottuna yhtiön B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (toukokuun 2020 keskikurssi – toukokuun 2019 keskikurssi) perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Jos vuosituotto ylittää 50 prosenttia, tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50.

Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2020 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2020.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan suoritetun tilintarkastuksen kilpailutuksen perusteella.

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja valitsi hallitukseen uudestaan seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Jukka Koskinen ja varsinaisiksi jäseniksi Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Varajäseniä ei valittu.

Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leenakaisa Winberg, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti, ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omia osakkeita hankittaessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Helsingissä 28. maaliskuuta 2019

Neo Industrial Oyj
Ralf Sohlström
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ralf Sohlström, puh. 040 770 2720

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!