Etusivu » Kotipizza Group Oyj: TILIKAUSI PÄÄTTYI 15 PROSENTIN VERTAILUKELPOISEEN MYYNNIN JA 10 PROSENTIN KÄYTTÖKATTEEN KASVUUN VUODEN VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

Kotipizza Group Oyj: TILIKAUSI PÄÄTTYI 15 PROSENTIN VERTAILUKELPOISEEN MYYNNIN JA 10 PROSENTIN KÄYTTÖKATTEEN KASVUUN VUODEN VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

KOTIPIZZA GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.2.2018 – 31.1.2019

TILIKAUSI PÄÄTTYI 15 PROSENTIN VERTAILUKELPOISEEN MYYNNIN JA 10 PROSENTIN
KÄYTTÖKATTEEN KASVUUN VUODEN VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

Marraskuu 2018 – tammikuu 2019 (11/18-1/19)

Ketjumyynti kasvoi 17,6 % (17,5 %).Vertailukelpoinen liikevaihto oli 24,1 miljoonaa euroa (21,0). Kasvua oli 14,7 %.Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,26 miljoonaa euroa (2,06). Kasvua oli 10,0 %.Liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa (21,9). Kasvua oli 16,2 %. Liikevoitto oli -1,04 miljoonaa euroa (1,40).

Helmikuu 2018 – tammikuu 2019 (2/18-1/19)

Ketjumyynti kasvoi 17,2 % (18,2 %).Vertailukelpoinen liikevaihto oli 91,5 miljoonaa euroa (79,9). Kasvua oli 14,6 %.Vertailukelpoinen käyttökate oli 9,39 miljoonaa euroa (8,52). Kasvua oli 10,2 %.Liikevaihto oli 96,5 miljoonaa euroa (84,1). Kasvua oli 14,8 %. Liikevoitto oli 4,02 miljoonaa euroa (6,42). Nettovelkaantumisaste oli 31,0 % (24,4 %).Omavaraisuusaste oli 51,7 % (52,0 %).

Arvio tilikauden 2020 taloudellisesta kehityksestä
Yhtiö arvioi sen ravintolakonseptien yhteenlasketun ketjumyynnin kasvavan 1.2.2019 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

Hallituksen ehdotus osingoksi tai varojen jaoksi
Hallitus ehdottaa, että osinkoa tai varojen jakoa ei makseta tilikaudelta 1.2.2018–31.1.2019

AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA
8-10/18 8-10/17 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoiset luvut
Vertailukelpoinen liikevaihto 24 098 21 005 91 489 79 858
Vertailukelpoinen käyttökate 2 261 2 055 9 389 8 523
Vertailukelpoinen käyttökate 9,4 9,8 10,3 10,7
liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 314 1 713 7 322 7 163
Ketjumyynti 33 821 28 760 127 707 108 990
Raportoidut luvut
Liikevaihto 25 434 21 894 96 517 84 089
Liikevoitto -1 042 1 403 4 017 6 421
Osakekohtainen tulos -0,12 0,15 0,50 0,71
Liiketoiminnan nettorahavirta 4 660 5 603
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -2 133 -2 675
Nettovelkaantumisaste, % 31,0 24,4
Omavaraisuusaste, % 51,7

52,0

Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen

”Kotipizza Groupin ketjumyynnin kasvu jatkui hyvänä tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Kotipizza-ketjun ketjumyynti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 13,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 31,8 miljoonaa euroa (28,0). Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin.

Kotipizza Groupin tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä hyväksymän päivitetyn strategian ja ”Road to 2020” -tiekartan mukaan konsernin strategiana on toimia brändien kotina. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö kehittää ja operoi ravintolakonsepteja ja -markkinoita fast casual -ilmiön, franchisingtoiminnan ja laadukkaan asiakaskokemuksen pohjalta. Keskeisiä toiminnan taustalla vaikuttavia megatrendejä ovat kaupungistuminen, digitalisaatio ja kotiinkuljetuksen suosion kasvaminen.

Katsauskauden aikana jatkettiin panostusta erityisesti Kotipizza-ketjun ”Road to 2020” -tiekartassa määriteltyyn avainalueeseen eli ”must-win battleen” johtajuudesta digitaalisuudessa ja kotiinkuljetuksissa. Edellisellä neljänneksellä avatun Kotipizzan uuden verkkokaupan myynti jatkoi voimakasta kasvuaan ja vastaa nyt jo noin viidestätoista prosentista ketjun kokonaismyynnistä. Myös kotiinkuljetusten ja kuljettavien ravintoloiden määrä on kehittynyt myönteisesti.

Kotipizza Group panosti katsauskauden aikana konsernin tulevaisuuden kasvuun ja uusiin fast casual -konsepteihin jatkamalla kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -konseptin proof of concept -ravintolan konseptin kehittämistä Helsingin Citycenterissä kesäkuussa avatussa ravintolassa sekä jatkamalla edellisellä tilikaudella ostaman Social Burgerjoint -ravintolan kehittämistä franchisingketjuksi. Katsauskauden aikana avattiin Keravalla ketjun neljäs ravintola. Ravintola on ketjun ensimmäinen Helsingin ulkopuolella ja ensimmäinen franchisingyrittäjän hallinnoima.
No Pizza -konseptin, Social Burgerjointin sekä muiden uusien konseptien kehittämiseen panostettiin päättyneellä tilikaudella yhteensä noin miljoona euroa.

Orkla ASA:n julkisen käteisostotarjouksen lopullisena tuloksena Orklan hankkimat osakkeet edustivat noin 99,30 % kaikista Kotipizzan osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä 6. helmikuuta 2019. Orklan tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Kotipizzan osakkeet ja se on 23.1.2019 toimittanut hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistääkseen jäljellä olevia Kotipizzan osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. Orkla myös aikoo hakea Kotipizzan osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 14,7 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli 24,1 miljoonaa euroa (21,0). Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 10,0 % edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli 2,26 miljoonaa euroa (2,06). Uuden brändimme No Pizzan ja Chalupan tunnettuuden lisäämiseksi tehdyt panostukset heikensivät totuttua tulosvaikutusta. Toisaalta Social Burgerjointin viimeinen neljännes oli vahva ja käänsi liiketoimintayksikön koko vuoden käyttökatteen positiiviseksi. Yhtiön vakavaraisuus on edelleen vankalla pohjalla; nettovelkaantumisaste oli 31 prosenttia ja omavaraisuusaste 52 prosenttia vuosineljänneksen lopussa.

Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa:n arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2019 suotuisana Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen hyvänä kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Suomalaiset kuluttajat käyttävät edelleen ravintolasyömiseen pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina. Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön, ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.

Arvioimme ravintolakonseptiemme yhteenlasketun ketjumyynnin kasvavan 1.2.2019 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Ketjumyynti marraskuu 2018 – tammikuu 2019

Kotipizza-ketju 11/18-1/19 11/17-1/18 Muutos (%)
Ketjumyynti yhteensä 31 778 27 995 13,5
Kivijalkaravintolat 27 507 24 024 14,5
Shop in shop -ravintolat 4 271 3 973 7,5
Verkkokaupan myynti 4 647 2 563 81,3
Ravintoloiden lukumäärä keskimäärin 281 263 6,9
Kuljetuksia tarjoavat ravintolat keskimäärin 85 74 15,3
Chalupa-ketju 11/18-1/19 11/17-1/18 Muutos (%)
Ketjumyynti yhteensä 606 535 13,3
Ravintoloiden lukumäärä keskimäärin 13 13 0,0
Social Burgerjoint -ravintolat 11/18-1/19 11/17-1/18 Muutos (%)
Myynti yhteensä 1 242 230 440,0
No Pizza -ravintola 11/18-1/19 11/17-1/18 Muutos (%)
Myynti yhteensä 195
Ketjumyynti yhteensä 33 821 28 760 17,6

Ketjumyynti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 17,6 prosenttia (17,5 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 33,8 miljoonaa euroa (28,8).

Kotipizza-ketjun myynti kasvoi yhteensä 13,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kivijalkaravintoloiden ja verkkokaupan myönteisen myynnin kehityksen vauhdittamana. Keskimääräinen ostos kivijalkaravintoloissa kasvoi 2,9 prosenttia ja asiakasmäärät kasvoivat 11,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kotipizza-ketjun verkkokaupan myynti kasvoi 81,3 prosenttia edellisvuodesta. Verkkokaupassa sekä keskiostos että asiakasmäärät kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Kotipizza-ketjussa avattiin 3 kivijalkaravintolaa sekä avattiin 2 ja suljettiin 4 shop in shop -ravintolaa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Chalupa-ketjun myynti kasvoi 13,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ravintoloita oli katsauskauden päättyessä 13 (13). Keskimääräinen ostos kasvoi 5,3 prosenttia, ja ravintolakohtaiset asiakasmäärät olivat edellisvuoden tasolla. Meksikolaisen ruoan kysyntä ei ole vastannut alkuperäisiä odotuksiamme, mutta olemme uudistaneet Chalupan tuotevalikoimaa asiakaspalautteiden perusteella ja panostaneet ketjun tunnettuuden kasvattamiseen asiakasmäärien nostamiseksi. Lokakuun aikana vertailukelpoisen myynnin lasku saatiin pysähtymään.

Social Burgerjoint -ketjun myynti kasvoi 440,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Usean uuden ravintolan avaamisen vuoksi merkityksellistä, edelliseen vuoteen vertaavaa, keskimääräisen ostoksen ja ravintolakohtaisten asiakasmäärien kehitystietoa ei ole saatavilla. Social Burgerjoint -ketjun myyntiä vauhdittivat kaksi uutta Helsingissä avattua kivijalkaravintolaa ja Keravalle avattu franchiseravintola.

Toisen neljänneksen lopussa avatun No Pizza -kivijalkaravintolan myynti oli 195 tuhatta euroa katsauskaudella. No Pizza -konseptin kehitystyötä jatkettiin myynnin tukemiseksi kiinnittämällä huomiota erityisesti lounaskonseptin uusimiseen ja digitaalisen tilaamisen toimivuuteen.

Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchisingsopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchisingmaksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin.

Ketjumyynti helmikuu 2018 – tammikuu 2019

Kotipizza-ketju 2/18-1/19 2/17-1/18 Muutos (%)
Ketjumyynti yhteensä 122 066 106 281 14,9
Kivijalkaravintolat 103 479 89 178 16,0
Shop in shop -ravintolat 18 588 17 103 8,7
Verkkokaupan myynti 13 999 8 602 62,7
Ravintoloiden lukumäärä keskimäärin 275 264 4,3
Kuljetuksia tarjoavat ravintolat keskimäärin 80 71 13,4
Chalupa-ketju 2/18-1/19 2/17-1/18 Muutos (%)
Ketjumyynti yhteensä 2 335 1856 25,8
Ravintoloiden lukumäärä keskimäärin 13 9 37,2
Social Burgerjoint -ravintolat 2/18-1/19 2/17-1/18 Muutos (%)
Myynti yhteensä 2 864 853 235,8
No Pizza -ravintola 2/18-1/19 2/17-1/18 Muutos (%)
Myynti yhteensä 442
Ketjumyynti yhteensä 127 707 108 990 17,2

Ketjumyynti kasvoi tilikaudella 17,2 prosenttia (18,2 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 127,7 miljoonaa euroa (109,0).

Kotipizza-ketjun myynti kasvoi yhteensä 14,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kivijalkaravintoloiden ja verkkokaupan myönteisen myynnin kehityksen vauhdittamana. Maaliskuussa tehtiin ketjun yhden kuukauden myyntiennätys, kun myynti oli 10,2 miljoonaa euroa. Kesäkuussa myynti oli 10,3 miljoonaa euroa ja heinäkuussa tehtiin jälleen ketjun yhden kuukauden myyntiennätys ketjumyynnin yltäessä 11,1 miljoonaan euroon. Ja viimeinen uusi ennätys tehtiin joulukuussa, jolloin kuukausikohtainen ketjumyynti ylsi 11,4 miljoonaan euroon. Keskimääräinen ostos kivijalkaravintoloissa kasvoi 5,6 prosenttia ja asiakasmäärät 10,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kotipizza-ketjun verkkokaupan myynti kasvoi 62,7 prosenttia edellisvuodesta. Kotipizza-ketjussa avattiin 13 kivijalka- ja 11 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 7 shop in shop -ravintolaa tilikaudella.

Chalupa-ketjun myynti kasvoi 25,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta pääasiallisesti ravintoloiden lukumäärän kasvun johdosta 13 (9). Keskimääräinen ostos kasvoi 2,4 prosenttia, ja ravintolakohtaiset asiakasmäärät laskivat 16,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Chalupa-ketjussa avattiin 2 kivijalkaravintolaa ja suljettiin yksi tilikaudella.

Social Burgerjoint -ravintolan myynti kasvoi 235,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Usean uuden ravintolan avaamisen vuoksi merkityksellistä, edelliseen vuoteen vertaavaa, keskimääräisen ostoksen ja ravintolakohtaisten asiakasmäärien kehitystietoa ei ole saatavilla. Kuukausittain raportoituihin ketjumyynteihin ei ole sisältynyt Social Burgerjoint -ruokarekan myyntiä. Ruokarekka oli toiminnassa ajanjaksolla huhti-lokakuu 2018 ja sen myynti oli yhteensä 146 tuhatta euroa. Ruokarekan myynti kyseiseltä ajanjaksolta sisältyy kuitenkin osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa raportoituihin lukuihin. Kesäkuukausien aikana ruokarekka kiersi erilaisissa tapahtumissa. Social Burgerjoint -ketjun myyntiä vauhdittivat kaksi uutta Helsingissä avattua kivijalkaravintolaa ja Keravalle avattu franchiseravintola.

Toisen neljänneksen lopussa avatun No Pizza -kivijalkaravintolan myynti oli 442 tuhatta euroa katsauskaudella. No Pizza -konseptin kehitystyötä jatkettiin myynnin tukemiseksi kiinnittämällä huomiota erityisesti lounaskonseptin uusimiseen ja digitaalisen tilaamisen toimivuuteen.

Liikevaihto marraskuu 2018 – tammikuu 2019

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 24,1 miljoonaa euroa (21,0) ja se kasvoi 14,7 % edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa (21,9). Liikevaihtoon sisältyi 1,0 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 11,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 14,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 5,8 miljoonaa euroa (5,1). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 110 tuhatta euroa (115 tuhatta). Social Burgerjoint -liiketoimintayksikön liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 1,0 miljoonaa euroa ja No Pizzan 167 tuhatta euroa.

Liikevaihto helmikuu 2018 – tammikuu 2019

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikaudella oli 91,5 miljoonaa euroa (79,9) ja se kasvoi 14,6 % edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto oli 96,5 miljoonaa euroa (84,1). Liikevaihtoon sisältyi 5,0 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 10,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikaudella. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 13,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 22,0 miljoonaa euroa (19,3). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikaudella oli 480 tuhatta euroa (375 tuhatta). Social Burgerjoint -liiketoimintayksikön liikevaihto tilikaudella oli 2,6 miljoonaa euroa ja No Pizza -liiketoimintayksikön 381 tuhatta euroa.

KONSERNIN LIIKEVOITTO

Marraskuu 2018 – tammikuu 2019
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 1,31 miljoonaa euroa (1,71). Liikevoitto oli -1,04 miljoonaa euroa (1,40). Liikevoittoon sisältyi 2,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Yhtiön johdon 6. toukokuuta 2016 julkaistun osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän sääntöjen mukaan järjestelmä maksetaan täysimääräisenä omistajanvaihdostilanteissa, kuten nyt toteutunut Orkla ASA:n tekemä vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous. Niinpä järjestelmän kokonaiskustannukset 1,4 miljoonaa euroa on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Myös kaikki Orkla ASA:n tekemään vapaaehtoiseen julkiseen käteisostotarjoukseen liittyvät transaktiokulut 0,8 miljoonaa euroa on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Loput vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,1 miljoonaa euroa ovat yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta. Operatiiviseen liikevoittoon negatiivisesti vaikutti 0,5 miljoonan euron alaskirjaus aiemmin hankitusta Pizzataxi-liiketoiminnasta. Pizzataxi-ravintoloiden konvertoiminen Kotipizza-ravintoloiksi on osoittautunut luultua vaikeammaksi.

Helmikuu 2018 – tammikuu 2019
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikaudella oli 7,32 miljoonaa euroa (7,16). Liikevoitto oli 4,02 miljoonaa euroa (6,42). Liikevoittoon sisältyi 3,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Yhtiön johdon 6. toukokuuta 2016 julkaistun osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän sääntöjen mukaan järjestelmä maksetaan täysimääräisenä omistajanvaihdostilanteissa, kuten nyt toteutunut Orkla ASA:n tekemä vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous. Niinpä järjestelmän kokonaiskustannukset 1,4 miljoonaa euroa on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Myös kaikki Orkla ASA:n tekemään vapaaehtoiseen julkiseen käteisostotarjoukseen liittyvät transaktiokulut 0,8 miljoonaa euroa on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä on myös käsitelty Kotipizzan uuden pizzatilausten puhelinpalvelun 330 tuhannen euron pilotointikustannukset. Koska puhelinpalvelun pilotti keskeytettiin katsauskauden jälkeen, vastaavia kustannuksia ei enää synny vastaavana ajankohtana seuraavalla tilikaudella. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on myös käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin sekä Social Burgerjointin kehityskustannukset, keväällä pidettyihin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät palkkiokustannukset ja Social Burgerjointin lisäkauppahinta, jotka on kirjattu kuluksi. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on edelleen käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Operatiiviseen liikevoittoon negatiivisesti vaikutti 0,5 miljoonan euron alaskirjaus aiemmin hankitusta Pizzataxi-liiketoiminnasta. Pizzataxi-ravintoloiden konvertoiminen Kotipizza-ravintoloiksi on osoittautunut luultua vaikeammaksi. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat myös No Pizzan ja Social Burgerjointin ravintoloiden avauksiin liittyvät kustannukset, noin 100 tuhannen euron panostukset Chalupa-ketjun tunnettuuden kasvattamiseen asiakasmäärien nostamiseksi sekä edellisvuodesta merkittävästi kasvaneet poistot. Poistoilla ei ole kassavirtavaikutusta. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 2,13 (2,68) miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 4 441 4 174 16 991 15 105
Liikevaihto 5 777 5 063 22 019 19 335
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 2 561 2 007 9 652 8 024
Poistot ja arvonalentumiset -711 -206 -1 420 -865
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 850 1 801 8 232 7 160
Käyttökate/EBITDA 2 508 2 178 9 268 7 925
Liikevoitto 1 797 1 971 7 849 7 060

Kotipizzan operatiivinen johtaja Heidi Stirkkinen

”Kotipizza-ketjun myynti kasvoi yhteensä 13,5 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kivijalkaravintoloiden ja niiden myyntiin sisältyvän verkkokaupan myönteisen myynnin kehityksen vauhdittamana. Keskimääräinen ostos kivijalkaravintoloissa kasvoi 2,9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja asiakasmäärä ketjun kivijalkaravintoloissa verkkokauppa mukaan lukien kasvoi 11,9 %. Katsauskauden lopussa ketjun ravintoloiden määrä oli 280 (266). Katsauskauden aikana avattiin 3 kivijalkaravintolaa ja 2 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 4 shop in shop
-ravintolaa.

Katsauskauden aikana jatkettiin panostusta uusitun verkkokaupan ja kuljetuskonseptin kehittämiseen ja markkinointiin. Verkkokaupan myynti kasvoi 81,3 % edellisvuodesta ja oli siten selvästi Suomen pikaruokamarkkinoiden keskimääräistä kasvua vahvempaa. Uskomme, että myynti jatkaa myönteistä kehitystään, mutta vastaavien suhteellisten kasvulukujen saavuttaminen muuttuu kuitenkin kuukausi kuukaudelta haastavammaksi, sillä vastassa on yhä kovempia vertailukuukausia.
Verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat katsauskauden aikana 16,9 prosentista ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Verkkokaupan kautta tullut myynti oli erityisen merkittävä kuljetuksia tarjoavissa kivijalkaravintoloissa.

Helmikuussa 2017 Kotipizza osti Pizzataxi-ravintolaketjun, johon kuului 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa, jotka kaikki tarjosivat kuljetuksen. Pizzataxi-ravintoloiden muuttaminen Kotipizza-ravintoloiksi on osoittautunut odotettua vaikeammaksi, sillä toistaiseksi on avattu kaksi Kotipizza-ravintolaksi konvertoitua Pizzataxi-ravintolaa.

Kotipizza Go -pizzapalatuotteen myynnin kehitys jatkui myönteisenä katsauskauden aikana. Kotipizza Go -tuotteita on saatavana jatkuvasti kasvavassa määrässä kaukoliikenteen junia ja liikenneasemia sekä Eckerö Linen Tallinnan-lautoilla.”

Marraskuu 2018 – tammikuu 2019
Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 4,44 miljoonaa euroa (4,17) ja se kasvoi 6,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 5,78 miljoonaa euroa (5,06) ja se kasvoi 14,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihtoon sisältyi 1,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvu johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchisingsopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 2,56 miljoonaa euroa (2,01) ja se kasvoi 27,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli 2,51 miljoonaa euroa (2,18) vuoden kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on edelleen käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmikuu 2018 – tammikuu 2019
Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto tilikaudella oli 16,99 miljoonaa euroa (15,11) ja se kasvoi 12,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan liikevaihto tilikaudella oli 22,02 miljoonaa euroa (19,34) ja se kasvoi 13,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihtoon sisältyi 5,0 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvu johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchisingsopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi.

Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikaudella oli 9,65 miljoonaa euroa (8,02) ja se kasvoi 20,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan käyttökate oli 9,27 miljoonaa euroa (7,93) tilikaudella. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä on käsitelty Kotipizzan uuden kansallisen puhelinpalvelun 330 tuhannen euron pilotointikustannukset, joita ei enää odoteta syntyvän vastaavana ajankohtana seuraavalla tilikaudella. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on edelleen käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 18 360 16 523 71 079 64 185
Liikevaihto 18 360 16 523 71 079 64 185
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 564 425 2 462 1 980
Poistot ja arvonalentumiset -49 -44 -196 -176
Vertailukelpoinen liikevoitto 515 381 2 266 1 804
Käyttökate/EBITDA 521 413 2 419 1 936
Liikevoitto 472 369 2 223 1 760

Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula

”Kotipizza-ketjun ja Social Burgerjoint -ravintoloiden myynnin kasvu on heijastunut katsauskauden aikana myös Foodstockin toimintaan. Hyvänä jatkuneesta kasvusta huolimatta olemme onnistuneet huolehtimaan toimitusvarmuudestamme ja laadukkaasta asiakaspalvelustamme, minkä johdosta myös asiakastyytyväisyytemme on pysynyt jatkuvasti korkealla tasolla sekä Kotipizza-ketjussa että muiden asiakkaidemme keskuudessa.”

Marraskuu 2018 – tammikuu 2019
Foodstockin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 18,36 miljoonaa euroa (16,52) ja se kasvoi 11,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille kehittyi suotuisasti.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 0,56 miljoonaa euroa (0,43) ja se kasvoi 32,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneesta liikevaihdosta. Foodstockin käyttökate oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,52 miljoonaa euroa (0,38). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on edelleen käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmikuu 2018 – tammikuu 2019
Foodstockin liikevaihto tilikaudella oli 71,08 miljoonaa euroa (64,19) ja se kasvoi 10,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Myynti myös muille Foodstockin asiakkaille kehittyi suotuisasti.

Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikaudella oli 2,46 miljoonaa euroa (1,98) ja se kasvoi 24,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Foodstockin käyttökate oli tilikaudella 2,42 miljoonaa euroa (1,94). Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneesta liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on edelleen käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 110 115 480 375
Liikevaihto 110 115 480 375
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA -131 8 -301 -15
Poistot ja arvonalentumiset -19 -1 -27 -6
Vertailukelpoinen liikevoitto -149 7 -328 -21
Käyttökate/EBITDA -131 6 -301 -23
Liikevoitto -149 5 -328 -29

Chalupan luova johtaja Iman Gharagozlu

”Chalupa-ketjun myynti kasvoi 13,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Keskimääräinen ostos kasvoi 5,3 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja ravintolakohtaiset asiakasmäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Ravintolakohtaiset erot ovat suuria. Ravintoloiden kokonaismäärä katsauskauden päättyessä oli 13 (13).

Olemme jatkaneet toimia ketjun asiakasmäärien nostamiseksi uudelleen kasvuun tehostamalla toimia ketjun tunnettuuden kasvattamiseksi, uudistamalla ruokalistaa ja tutkimalla nykyisiä liikepaikkoja entistä kriittisemmin. Panostukset uusien ravintoloiden avaamiseen tulevat jatkumaan vasta vertailukelpoisen myynnin käännyttyä kasvuun. Katsauskauden aikana vertailukelpoinen myynti kääntyi uuteen nousuun.

Katsauskauden aikana jatkui myös työ ketjun sisäisen viestinnän tehostamiseksi ja yrittäjien digitaalisen viestintäkanavan kehittämiseksi Kotipizza-ketjun Pizzanetin mallin mukaisesti. Viestintäkanavalla pyritään varmistamaan Chalupa-ketjun entistä tehokkaampi ketjuohjaus ja ravintoloiden tasainen laatu sekä siten pohjustamaan tulevaa kasvua.”

Marraskuu 2018 – tammikuu 2019
Chalupan liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 110 tuhatta euroa (115 tuhatta euroa). Chalupan vertailukelpoinen käyttökate vuoden viimeisellä neljänneksellä oli -131 tuhatta euroa (6 tuhatta). Chalupan käyttökate oli vuoden viimeisellä neljänneksellä -131 tuhatta euroa (8 tuhatta). Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Helmikuu 2018 – tammikuu 2019
Chalupan liikevaihto tilikaudella oli 480 tuhatta euroa (375 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu johtui ketjumyynnin kasvusta, jonka johdosta kaikki franchisingsopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi. Chalupan vertailukelpoinen käyttökate tilikaudella -301 tuhatta euroa (-15 tuhatta). Chalupan käyttökate oli tilikaudella -301 tuhatta euroa (-23 tuhatta). Käyttökatteeseen vaikuttivat negatiivisesti noin 100 tuhannen euron panostukset ketjun tunnettuuden kasvattamiseen asiakasmäärien nostamiseksi. Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

SOCIAL BURGERJOINT -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 1 020 194 2 558 194
Liikevaihto 1 020 194 2 558 194
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 133 38 75 38
Poistot ja arvonalentumiset -56 -21 -92 -21
Vertailukelpoinen liikevoitto 77 17 -17 17
Käyttökate/EBITDA 133 38 22 38
Liikevoitto 77 17 -70 17

Social Burgerjointin The Burgermeister Mika Tuomonen

“Katsauskauden aikana Social Burgerjoint -ravintoloiden myynti kehittyi voimakkaasti kasvaneiden asiakasmäärien ja kesäkuussa Helsingin Citycenter-kauppakeskuksessa sekä syyskuussa Helsingin Redi-kauppakeskuksessa avattujen uusien ravintoloiden johdosta. Ravintoloiden myynti kasvoi viimeisen vuosineljänneksen aikana 440,0 %.

Ketjun ensimmäinen franchisingyrittäjän hallinnoima ja ensimmäinen Helsingin ulkopuolinen Social Burgerjoint -ravintola avattiin Keravalla katsauskauden aikana.

Katsauskauden aikana jatkui myös työ ketjun sisäisen viestinnän tehostamiseksi ja yrittäjien digitaalisen viestintäkanavan kehittämiseksi Kotipizza-ketjun Pizzanetin mallin mukaisesti. Viestintäkanavalla pyritään varmistamaan Social Burgerjoint -ketjun entistä tehokkaampi ketjuohjaus ja ravintoloiden tasainen laatu sekä siten pohjustamaan tulevaa kasvua.”

Marraskuu 2018 – tammikuu 2019
Social Burgerjointin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 1,02 miljoonaa euroa (194 tuhatta euroa). Social Burgerjointin vertailukelpoinen käyttökate vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 133 tuhatta euroa. Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Social Burgerjointin käyttökate oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 133 tuhatta euroa.

Helmikuu 2018 – tammikuu 2019
Social Burgerjointin liikevaihto tilikaudella oli 2,56 miljoonaa euroa (194 tuhatta euroa). Social Burgerjointin vertailukelpoinen käyttökate tilikaudella oli 75 tuhatta euroa (38 tuhatta euroa). Social Burgerjointin käyttökate oli tilikaudella 22 tuhatta euroa (38 tuhatta euroa). Käyttökatteeseen sisältyvänä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä on käsitelty kuluksi kirjattu kokonaisvaltainen konseptiuudistus, jota tullaan noudattamaan tulevaisuudessa uusien ravintola-avausten yhteydessä.

NO PIZZA -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 167 0 381 0
Liikevaihto 167 0 381 0
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA -86 0 -311 0
Poistot ja arvonalentumiset -42 0 -64 0
Vertailukelpoinen liikevoitto -128 0 -375 0
Käyttökate/EBITDA -86 0 -365 0
Liikevoitto -128 0 -429 0

No Pizzan kehitysjohtaja Riikka Ahtiainen

“No Pizzan proof of concept -ravintolan ja ravintolan konseptin kehittäminen jatkui katsauskauden aikana kesäkuussa Helsingin Citycenter-kauppakeskuksessa avatussa ravintolassa. Ravintola on saanut myönteisen vastaanoton asiakkaiden, sidosryhmien ja tiedotusvälineiden keskuudessa, mutta sen myynti ei ole kehittynyt odotusten mukaisesti. Olemme ryhtyneet toimiin palvelukonseptin hiomiseksi kiinnittämällä huomiota erityisesti lounaskonseptin uusimiseen ja digitaalisen tilaamisen toimivuuteen.”

Marraskuu 2018 – tammikuu 2019
No Pizzan liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 167 tuhatta euroa. No Pizzan vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden viimeisellä neljänneksellä -86 tuhatta euroa. No Pizzan käyttökate oli vuoden viimeisellä neljänneksellä -86 tuhatta euroa. Käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Helmikuu 2018 – tammikuu 2019
No Pizzan liikevaihto tilikaudella oli 381 tuhatta euroa. No Pizzan vertailukelpoinen käyttökate oli tilikaudella -311 tuhatta euroa. No Pizzan käyttökate oli tilikaudella -365 tuhatta euroa. Käyttökatteeseen sisältyvänä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä on käsitelty kuluksi kirjattu, kokonaisvaltainen konseptimääritys, jota tullaan noudattamaan tulevaisuudessa uusien ravintola-avausten yhteydessä.

MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 0
Liikevaihto 0 0 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA -781 -423 -2 188 -1 505
Poistot ja arvonalentumiset -69 -70 -268 -293
Vertailukelpoinen liikevoitto -850 -493 -2 456 -1 797
Käyttökate/EBITDA -3 041 -889 -4 960 -2 095
Liikevoitto -3 110 -959 -5 228 -2 387

Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää pääasiassa konsernihallinnon liiketoiminnot.

Marraskuu 2018 – tammikuu 2019
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00). Vertailukelpoinen käyttökate oli
-0,78 miljoonaa euroa (-0,42). Käyttökate oli -3,04 miljoonaa euroa (-0,89). Käyttökatteeseen sisältyi 2,26 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Yhtiön johdon 6. toukokuuta 2016 julkaistun osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän sääntöjen mukaan järjestelmä maksetaan täysimääräisenä omistajanvaihdostilanteissa, kuten nyt toteutunut Orkla ASA:n tekemä vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous. Niinpä järjestelmän kokonaiskustannukset 1,4 miljoonaa euroa on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Myös kaikki Orkla ASA:n tekemään vapaaehtoiseen julkiseen käteisostotarjoukseen liittyvät transaktiokulut 0,8 miljoonaa euroa on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Helmikuu 2018 – heinäkuu 2018
Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00). Vertailukelpoinen käyttökate oli
-2,19 miljoonaa euroa (-1,51). Käyttökate oli -4,96 miljoonaa euroa (-2,10). Käyttökatteeseen sisältyi 2,77 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty Social Burgerjointin hankintaan liittyvä lisäkauppahinta ja keväällä pidettyihin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät palkkiokustannukset, jotka on kirjattu kuluksi. Yhtiön johdon 6. toukokuuta 2016 julkaistun osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän sääntöjen mukaan järjestelmä maksetaan täysimääräisenä omistajanvaihdostilanteissa, kuten nyt toteutunut Orkla ASA:n tekemä vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous. Niinpä järjestelmän kokonaiskustannukset 1,4 miljoonaa euroa on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Myös kaikki Orkla ASA:n tekemään vapaaehtoiseen julkiseen käteisostotarjoukseen liittyvät transaktiokulut 0,8 miljoonaa euroa on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

RAHOITUSERÄT JA TULOS

Konsernin rahoituskulut olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä -0,20 miljoonaa euroa (-0,85).

Konsernin tuloverot olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,19 miljoonaa euroa (-0,39).

Tilikauden tulos oli viimeisellä neljänneksellä -0,76 miljoonaa euroa (0,94).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli viimeisellä neljänneksellä -0,12 euroa (0,15).

KONSERNIN RAHOITUSASEMA

Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli viimeisen neljänneksen lopussa 59,6 miljoonaa euroa (61,5). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 43,4 miljoonaa euroa (42,7) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 16,3 miljoonaa euroa (18,8).

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 4,66 miljoonaa euroa (5,60). Käyttöpääomaa sitoutui 959 tuhatta euroa (sitoutui 318 tuhatta).

Investointien nettorahavirta oli -2,13 (-2,68) miljoonaa euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella -2,06 (-1,40) miljoonaa euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -6,12 miljoona euroa (-4,60).

Konsernin omavaraisuusaste oli 51,7 prosenttia (52,0 prosenttia).

Korolliset velat olivat 13,9 miljoonaa euroa (15,8), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,20 miljoonaa euroa (1,49).

Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty 31.1.2018 tilinpäätöksessä.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 2,13 (2,68) miljoonaa euroa. Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen muodostuivat pääasiallisesti yhtiön investoinneista Social Burgerjointin sekä No Pizzan uusien avattujen ravintoloiden koneisiin ja kalustoon sekä Kotipizzan uudistettuun verkkokauppaan ja kuljetussovellukseen ja olivat katsauskaudella 2,06 (1,40) miljoonaa euroa.

VASTUULLISUUS

Työ konsernin vastuullisuusraportoinnin uudistamiseksi jatkui katsauskauden aikana. Raportoinnissa on määrä soveltaa kansainvälisesti käytettyjä integroidun raportoinnin periaatteita, jotka tarkastelevat yhtiön vastuullisuustyötä kokonaisvaltaisesti. Viitekehystä pilotoidaan ensin Kotipizza-ketjun raportoinnissa. Tarkoituksena on johtaa vastuullisuustyötä tiedon avulla sekä mitata ja kertoa siitä yhä enemmän lukujen kautta. Tämän vuoksi katsauskaudella jatkettiin tietojen keräämistä Kotipizza-ketjun yrittäjien ja ravintoloiden toiminnasta.

Katsauskauden aikana panostettiin työhyvinvointiin ja työnantajamaineeseen sekä Kotipizza Groupin että Kotipizza-ketjun tasolla. Kotipizza Groupissa jatkettiin konsernin yrityskulttuurin dokumentointia sekä erityisesti konsernin sisäisten prosessien kehittämistä aiemmin toteutetun kulttuurikartoituksen pohjalta. Katsauskauden aikana Kotipizza-ketjussa on jatkettu työtä uusien yrittäjien koulutuksen sekä yrittäjäkäsikirjan uudistamiseksi. Sekä koulutuksessa että käsikirjassa painotetaan aikaisempaa enemmän yrittäjien tuntemusta työlainsäädännöstä sekä valmiuksia huolehtia henkilökunnan työhyvinvoinnista.

Katsauskauden aikana käynnistyi myös hanke ruokahävikin mittaamiseksi ja vähentämiseksi Kotipizza-ravintoloissa. Hanketta pilotoidaan ensin pääkaupunkiseudun ravintoloissa, ja tavoitteena on hyödyntää pilotin oppeja valtakunnallisesti Kotipizzan konseptissa myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Ruokahävikkiä on myös ryhdytty hyödyntämään yhtenä Kotipizzan kuluttajaviestinnän teemoista.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 98, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2018 yhtiön palveluksessa oli 63 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa.

Yhtiö tiedotti 9.5.2018, että Kotipizza Group Oyj:hin kuuluva Kotipizza Oyj käynnisti yhteistoiminta-neuvottelut, jotka koskivat kahdeksaa henkilöä. Neuvottelujen syynä oli tarve uudelleenorganisoida yhtiön toimintoja tilanteessa, jossa Kotipizza Group kasvaa voimakkaasti, ja jossa yhtiössä on noussut useita uusia ketjuja ja konsepteja Kotipizza-ketjun rinnalle. Neuvotteluiden taustalla oli suunnitelma keskittää Kotipizzan toimintoja Kotipizza Groupiin, eikä siihen liittynyt tarvetta vähentää Kotipizza Group -konsernin henkilöstön kokonaismäärää. Neuvottelut koskivat kahdeksaa henkilöä ja ne päätettiin 28.5.2018. Neuvottelujen seurauksena konsernin henkilöstön kokonaismäärä kasvoi yhdellä.

YRITYSJÄRJESTELYT

Katsauskaudella ei ollut yritysjärjestelyjä.

MUUTOKSIA JOHDOSSA

Katsauskaudella ei tapahtunut muutoksia johdossa. Yhtiö tiedotti katsauskauden jälkeen 7. helmikuuta 2019, että Kotipizza Group Oyj:n talous- ja varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, KTM Timo Pirskanen jättää yhtiön 31.3.2019 ja siirtyy toisen yhtiön palvelukseen.

JOHTORYHMÄ

Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä oli katsauskauden lopussa viisi jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, varatoimitus- ja talousjohtaja, Heidi Stirkkinen, operatiivinen johtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa 1.2.2018 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 6 351 201 kappaletta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 404 (3091) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Kotipizza Group Oyj:n hallitus päätti 6.5.2016 yhtiön johtoryhmälle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän sääntöjen mukaan järjestelmä maksetaan täysimääräisenä omistajanvaihdostilanteissa, kuten nyt toteutunut Orkla ASA:n tekemä vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous. Niinpä järjestelmän kokonaiskustannukset 1,4 miljoonaa euroa, jotka vastaavat osakepohjaisen kannustinjärjestelmän maksimimäärää, on kirjattu kuluksi tilikauden viimeisellä neljänneksellä.

Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain sekä yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com.

LIPUTUSILMOITUKSET

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 22.11.2018 Orkla ASA:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli ylittänyt yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 22.11.2018: Orkla ASA hallinnoi 435,254 osaketta, jotka edustivat 6,85 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 24.11.2018 Orkla ASA:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli ylittänyt yli kymmenen (10) prosentin (1/10). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 23.11.2018: Orkla ASA hallinnoi 649,079 osaketta, jotka edustivat 10,22 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 26.11.2018 Danske Bank A/S:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 23.11.2018: Danske Bank A/S hallinnoi 0 osaketta, jotka edustivat 0,0 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 21.1.2019 Swedbank Robur Fonder AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 21.1.2019: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo hallinnoi 0 osaketta, jotka edustivat 0,00 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 22.1.2019 Evli Pankki Oyj:ltä, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 22.1.2019: Evli Pankki Oyj hallinnoi 0 osaketta, jotka edustivat 0,00 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 22.1.2019 Orkla ASA:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli ylittänyt yli yhdeksänkymmenen (90) prosentin (9/10). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 22.1.2019: Orkla ASA hallinnoi 6 264 398 osaketta, jotka edustivat 98,63 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 22.1.2019 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 22.1.2019: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo hallinnoi 0 osaketta, jotka edustivat 0,00 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 24.1.2019 Axxion S.A.:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 24.1.2019: Axxion S.A. hallinnoi 0 osaketta, jotka edustivat 0,00 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kotipizza Group Oyj:n 16.5.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,65 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous myös vahvisti 31.1.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Dan Castillo, Kim Hanslin, Virpi Holmqvist, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle Ruuskanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kalle Ruuskanen.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 4 300 euroa kuukaudessa (51 600 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 800 euroa kuukaudessa (33 600 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 400 euroa kuukaudessa (4 800 euroa vuodessa).

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 635 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 31.7.2019 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 635 000 kappaletta.Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.Valtuutus kumoaa 17.5.2017 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen ja on voimassa 31.7.2019 saakka.

Kotipizza Group Oyj:n 12.2.2019 järjestetty ylimääräinen yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous päättivät seuraavaa:

Kaikille jäsenille päätettiin maksaa 25 000 euroa vuodessa. Sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat Orkla ASA:n tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, ei kuitenkaan makseta palkkiota. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista eikä valiokuntien kokouksista. Kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin vahvistaa kuusi.

Hallituksen jäseniksi päätettiin valita toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: Rabbe Wikström, Aaron Moore-Saxton, Kalle Ruuskanen, Johanna Paavola, Terje Andersen ja Viktor Söderberg. Hallituksen puheenjohtajaksi päätettiin valita Rabbe Wikström.

Päätettiin lakkauttaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat.

Päätettiin, että yhtiö julkaisee jatkossa ainoastaan puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien käyttäytymiseen.

Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising- ja vuokratuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uusia ravintolakonsepteja konsernin uusissa fast casual -ketjuissa. Kotipizza Group hankki enemmistön Day After Day Oy:stä, joka vastaa Social Burgerjoint -ravintoloista ja Social Food -ruokarekasta ja toimii nykyisin nimellä The Social Burger Joint Oy. Konsernin tavoitteena on laajentaa Social Burgerjoint valtakunnalliseksi hampurilaisketjuksi. Konserni on myös lanseerannut kansainvälisille markkinoille suunnatun No Pizza -pizzaravintolakonseptin, jonka ensimmäinen ravintola on avattu Helsingissä. No Pizza -ketjun toimintaa on määrä kasvattaa ensin Pohjoismaissa ja sitten muilla kansainvälisillä markkinoilla master franchising -liiketoimintamallin pohjalta. Konserni on lisäksi ilmoittanut kehittäneensä uuden Tasty Market -lounasravintolakonseptin ja suunnittelevansa sen lanseeraamista. Konseptissa kuluttaja voi valita ja yhdistellä lounaansa lukuisien eri smart casual -brändien tarjonnasta.

Uusien liiketoimintakonseptien lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin kohdemarkkinoilla. Lanseerattaviin konsepteihin liittyy riski siitä, että ne eivät vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja eivät saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uusien konseptien lanseerauksen mahdollinen epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö julkisti pörssitiedotteella 5. helmikuuta jälkikäteisen tarjousajan alustavan tuloksen Orkla ASA:n julkisesta käteisostotarjouksesta Kotipizza Group Oyj:stä. Yhdessä varsinaisena tarjousaikana ostotarjoukseen tarjottujen ja Orkla ASA:n markkinoilta muutoin hankkimien Kotipizzan osakkeiden kanssa, Orkla ASA:n ostotarjouksen yhteydessä hankkimat osakkeet edustivat noin 99,29 % kaikista Kotipizzan osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta.

Yhtiö julkisti pörssitiedotteella 6. helmikuuta jälkikäteisen tarjousajan lopullisen tuloksen Orkla ASA:n julkisesta käteisostotarjouksesta Kotipizza Group Oyj:stä. Yhdessä varsinaisena tarjousaikana ostotarjoukseen tarjottujen ja Orkla ASA:n markkinoilta muutoin hankkimien Kotipizzan osakkeiden kanssa, Orkla ASA:n ostotarjouksen yhteydessä hankkimat osakkeet edustivat noin 99,30 % kaikista Kotipizzan osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta.

Yhtiö tiedotti 7. helmikuuta 2019, että Kotipizza Group Oyj:n talous- ja varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, KTM Timo Pirskanen jättää yhtiön 31.3.2019 ja siirtyy toisen yhtiön palvelukseen.

Yhtiö tiedotti 7. helmikuuta 2019, että Kotipizza Group Oyj ja Orkla ASA ovat sopineet rahoitusjärjestelystä, jonka puitteissa Orkla ASA on lainannut Kotipizza Group Oyj:lle 14 000 000 euroa. Kyseessä on lähipiirin liiketoimi, sillä Orkla ASA omistaa noin 99,3 prosenttia Kotipizza Group Oyj:n osakkeista. Kotipizza Group Oyj käyttää Orkla ASA:lta saatavan rahoituksen Kotipizza Group Oyj:n vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelyyn. Kotipizza Group Oyj:n hallitus on arvioinut, että lähipiiriliiketoimen ehdot ovat kaikkiin osakkeenomistajiin nähden tasapuoliset ja kohtuulliset erityisesti, koska Orkla ASA:n tarjoaman rahoituksen ehdot ovat Kotipizza Group Oyj:lle huomattavasti paremmat kuin nykyisen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen ehdot. Näin ollen Kotipizza Group Oyj:n tulevat rahoituskulut pienenevät järjestelyn toteuttamisen myötä.

Yhtiö järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen 12. helmikuuta 2019, jonka päätöksen on lueteltu Yhtiökokouksen päätökset -kohdassa tässä raportissa.

ARVIO TILIKAUDEN 2020 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan suomalaisten ravintola-alan yritysten kehitys jatkui positiivisena vuoden 2018 aikana. Ravintola-alan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan kasvaneen 5 prosenttia. Myönteisestä kehityksestä huolimatta on syytä huomata, että vuosia 2008–2009 seurasi suomalaisen matkailu- ja ravintola-alan ”kadotettu vuosikymmen”, ja että palvelujen kysyntä on vasta kahden viime vuoden aikana saavuttanut finanssikriisiä edeltäneen palvelujen kysynnän tason.

Pikaruokamarkkinoilla kasvu on ollut erityisen voimakasta. MaRan arvion mukaan Suomessa toimivien pikaruokaravintoloiden myynti kasvoi vuonna 2018 jopa lähes kymmenen prosenttia.

Ravintolamarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on yhteensä noin 5,3 miljardia euroa. Tärkeimmät alan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat kansantalouden yleinen kehitys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot sekä verotus ja julkinen sääntely. Alan sisäiseen taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat myös kuluttajien mieltymykset sekä jatkuvasti voimakkaammin myös ruokatrendit.

Kotipizza Groupin ketjujen yhteenlasketun myynnin ja erityisesti Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut viime vuosina jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen.

MaRan arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2019 suotuisana Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen myönteisen kehityksen myötä, joskin kaikkein vauhdikkain kasvu näyttäisi olevan laantumassa. Erityisen hyvänä kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin.

Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä ravintolasyömiseen pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina.

Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön, ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä.

Yhtiö arvioi sen ravintolakonseptien yhteenlasketun ketjumyynnin kasvavan 1.2.2019 käynnistyneellä tilikaudella ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

LAATIMISPERIAATTEET

Kotipizza Groupin tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote 31.1.2019 päättyneeltä kahdentoista kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.1.2018 päättyneeltä kahdentoista kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa vuositilinpäätöksessä.

IASB on julkistanut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. Konserni ei odota uusilla tai uudistetuilla standardeilla olevan olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen tai laajaan tulokseen tai konsernitilinpäätöksen esittämistapaan.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko myyntituottoja tulouttaa, kuinka paljon ja milloin. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan. Konserni soveltaa standardia 1.2.2018 alkaen. Konserni tulee käyttämään siirtymämenetelmänä täysin takautuvan soveltamisen menetelmää.

Nykyisen käytännön mukaisesti tuotot kirjataan siinä laajuudessa, missä on todennäköistä, että niistä johtuva taloudellinen hyöty tulee konserniin ja tuotot pystytään mittaamaan luotettavasti riippumatta siitä, milloin maksu tapahtuu. Tuotot arvostetaan saadun vastikkeen tai saatavan käypään arvoon ottaen huomioon maksuehtoja koskevat sopimusehdot. Tuotot kirjataan ilman veroja tai tulleja. Konserni on todennut, että se on kaikkien tuottojärjestelyjensä päämies, koska se on kaikkien tuottojärjestelyjen päävelallinen, sillä on hinnoitteluun liittyvää liikkumavapautta ja siihen kohdistuu myös varasto- ja luottoriskejä. Tavaroiden myynnistä saatavat tuotot tuloutetaan, kun merkittävät omistukselle ominaiset riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle, yleensä tavaroiden toimituksen yhteydessä. Palvelujen tarjoamisesta saatavat tuotot tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla palvelut tarjotaan. Rojaltit veloitetaan franchisingyrittäjiltä kerran kuussa kuukauden myynnin perusteella. Ne tuloutetaan kyseisen kuukauden tuottoihin.

Konserni on analysoinut asiakassopimuksiaan standardin vaikutusten tunnistamiseksi. Analyysin perusteella standardilla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen.

IFRS 16:n mukaan vuokralle ottajien on kirjattava lähes kaikista vuokrasopimuksista taseeseensa tulevaisuudessa maksettavia vuokria kuvastava vuokrasopimusvelka sekä käyttöoikeutta koskeva omaisuuserä. IFRS 16 on sovellettava 1. tammikuuta 2019 alkaen. Uusi IFRS 16 -standardi tulee korvaamaan nykyisen IAS 17 -standardin. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin mahdollisia vaikutuksia.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi rahoitusinstrumentti-standardi korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. Suojauslaskennan osalta on edelleen kolme suojauslaskentatyyppiä, aiempaa useampia riskipositioita voidaan ottaa suojauslaskennan piiriin ja suojauslaskennan periaatteita on yhtenäistetty riskienhallinnan kanssa.

Kotipizza Group Oyj arvioi tällä hetkellä uusien ja muutettujen standardien soveltamisen vaikutuksia. Muulla jo julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla tai IFRIC-tulkinnalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNITULOSLASKELMA

11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18 2/17-1/18
000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
Liikevaihto 25 434 21 894 96 517 84 089 84 089
Muut liiketoiminnan tuotot 53 23 54 105 105
Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/–) 150 -648 470 1 014 1 014
Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (–) -18 596 -15 977 -72 073 -65 173 -65 173
Työsuhde-etuudet/kulut (–) -3 108 -1 445 -7 449 -4 489 -4 489
Poistot (–) -479 -342 -1 599 -1 360 -1 360
Arvonalentumiset (–) -468 -468
Muut liiketoiminnan kulut (–) -4 028 -2 102 -11 435 -7 764 -7 764
Liikevoitto -1 042 1 403 4 017 6 421 6 421
Rahoitustuotot 297 13 329 47 47
Rahoituskulut -204 -85 -449 -738 -738
Voitto / tappio ennen veroja -948 1 331 3 897 5 731 5 731
Tuloverot 188 -387 -729 -1 252 -1 252
Tilikauden tulos -760 943 3 168 4 479 4 479
Osakekohtainen tulos EUR:
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) -0,12 0,15 0,50 0,71 0,71
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille -0,12 0,15 0,50 0,71 0,71

KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
000 € 000 € 000 € 000 €
Tilikauden voitto (tappio) -760 943 3 168 4 479
Muut laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojaukset -32
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 6
Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka siirretään tulosvaikutteisiksi -25
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -25
Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen -760 918 3 168 4 479
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -735 928 3 315 4 504
Määräysvallattomille omistajille -26 -10 -147 -26
-760 918 3 168 4 479

KONSERNITASE

31.1.2019 31.1.2018
Varat 000 € 000 €
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 836 939
Liikearvo 36 846 37 299
Aineettomat hyödykkeet 3 686 3 113
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 2
Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset 1 848 1 316
Laskennalliset verosaamiset 147 21
Pitkäaikaiset varat yhteensä 43 365 42 689
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4 274 4 088
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 601 6 707
Lyhytaikaiset verosaamiset 4
Rahavarat 4 394 7 982
Lyhytaikaiset varat yhteensä 16 269 18 781
Luovutettaviin eriin liittyvät varat 13 13
Varat yhteensä 59 647 61 483
31.1.2019 31.1.2018
000 € 000 €
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 291 24 419
Kertyneet voittovarat 10 675 7 519
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 31 045 32 019
Määräysvallattomien omistajien osuus -188 -41
Oma pääoma yhteensä 30 858 31 978
Pitkäaikaiset velat
Korolliset lainat 13 745 14 289
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 170 193
Muut pitkäaikaiset velat 3 958 3 650
Laskennalliset verot 188 171
Pitkäaikaiset velat yhteensä 18 061 18 303
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lainat 204 1 492
Ostovelat ja muut velat 10 372 9 015
Lyhytaikaiset verovelat 153 696
Lyhytaikaiset velat yhteensä 10 729 11 202
Luovutettaviin eriin liittyvät velat
Velat yhteensä 28 790 29 505
Oma pääoma ja velat yhteensä 59 647 61 483

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta € Osakepää-oma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yht. Määräysval-lattomien osuus Oma pääoma yhteensä
1. helmikuuta 2018 80 24 419 7 519 32 018 -41 31 978
Tilikauden tulos 3 370 3 370 -147 3 224
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä 3 370 3 370 -147 3 224
Liiketoimet omistajien kanssa
Johdon kannustinjärj. -188 -188 -188
Muu muutos -28 -28 -28
Pääoman palautus -4 128 -4 128 -4 128
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -4 128 -216 -4 344 -4 344
31. tammikuuta 2019 80 20 291 10 674 31 045 -188 30 858
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta € Osakepää-oma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yht. Määräysval-lattomien osuus Oma pääoma yhteensä
1. helmikuuta 2017 80 27 595 2 989 30 664 -91 30 573
Tilikauden tulos 4 504 4 504 -26 4 479
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä 4 504 4 504 -26 4 479
Liiketoimet omistajien kanssa
Johdon kannustinjärj. 61 61 61
Pääoman palautus -3 176 -3 176 -3 176
Muu muutos -35 -35
Liiketoimintojen hankinta 76
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -3 176 26 -3 150 76 -3 115
31. tammikuuta 2018 80 24 419 7 519 32 018 -41 31 978

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

2/18-1/19 2/17-1/18
Liiketoiminta 000 € 000 €
Tulos ennen veroja 3 897 5 731
Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin:
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot 511 636
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 1 530 724
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 30
Muut ei-rahamääräiset oikaisut 209 15
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto 11
Rahoitustuotot -14 -47
Rahoituskulut 544 738
Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/–) -1 422 -940
Varaston muutos (+/–) -186 -995
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/–) 649 1 617
Varausten muutos (+/–)
Maksetut korot (–) -411 -722
Saadut korot 14 47
Maksetut verot (–) -692 -1 212
Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat 4 660 5 603
Investointien rahavirrat
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (–) -470 -34
Aineettomien hyödykkeiden hankinta (–) -1 592 -1 370
Muut pitkäaikaiset saamiset 1
Ostetut tytäryhtiöt -72 -522
Ostetut liiketoiminnat -750
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot
Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -2 133 -2 675
Rahoituksen rahavirrat
Pääoman palautukset -4 128 -3 176
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut (–) -1 614 -1 150
Rahoitusleasingmaksut (+/ –) -373 -270
Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat -6 115 -4 596
Rahavarojen muutos -3 588 -1 668
Rahavarat kauden alussa 7 982 9 650
Rahavarat kauden lopussa 4 394 7 982

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO

KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 4 441 4 174 16 991 15 105
Liikevaihto 5 777 5 063 22 019 19 335
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 2 561 2 007 9 652 8 024
Poistot ja arvonalentumiset -711 -206 -1 420 -865
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 850 1 801 8 232 7 160
Käyttökate/EBITDA 2 508 2 178 9 268 7 925
Liikevoitto 1 797 1 971 7 849 7 060
FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 18 360 16 523 71 079 64 185
Liikevaihto 18 360 16 523 71 079 64 185
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 564 425 2 462 1 980
Poistot ja arvonalentumiset -49 -44 -196 -176
Vertailukelpoinen liikevoitto 515 381 2 266 1 804
Käyttökate/EBITDA 521 413 2 419 1 936
Liikevoitto 472 369 2 223 1 760
CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 110 115 480 375
Liikevaihto 110 115 480 375
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA -131 8 -301 -15
Poistot ja arvonalentumiset -19 -1 -27 -6
Vertailukelpoinen liikevoitto -149 7 -328 -21
Käyttökate/EBITDA -131 6 -301 -23
Liikevoitto -149 5 -328 -29
SOCIAL BURGERJOINT -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 1 020 194 2 558 194
Liikevaihto 1 020 194 2 558 194
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 133 38 75 38
Poistot ja arvonalentumiset -56 -21 -92 -21
Vertailukelpoinen liikevoitto 77 17 -17 17
Käyttökate/EBITDA 133 38 22 38
Liikevoitto 77 17 -70 17
NO PIZZA -LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 167 0 381 0
Liikevaihto 167 0 381 0
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA -86 0 -311 0
Poistot ja arvonalentumiset -42 0 -64 0
Vertailukelpoinen liikevoitto -128 0 -375 0
Käyttökate/EBITDA -86 0 -365 0
Liikevoitto -128 0 -429 0
MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 0
Liikevaihto 0 0 0 0
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA -781 -423 -2 188 -1 505
Poistot ja arvonalentumiset -69 -70 -268 -293
Vertailukelpoinen liikevoitto -850 -493 -2 456 -1 797
Käyttökate/EBITDA -3 041 -889 -4 960 -2 095
Liikevoitto -3 110 -959 -5 228 -2 387
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ
TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/18 2/18-1/19 2/17-1/18
Vertailukelpoinen liikevaihto 24 098 21 005 91 489 79 858
Liikevaihto 25 434 21 894 96 517 84 089
Vertailukelpoinen käyttökate/EBITDA 2 261 2 055 9 389 8 523
Poistot ja arvonalentumiset -947 -342 -2 067 -1 360
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 314 1 713 7 322 7 163
Käyttökate/EBITDA -95 1 745 6 084 7 781
Liikevoitto -1 042 1 403 4 017 6 421

LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT SEKÄ HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyivät Kotipizza-liiketoimintayksikön Ruotsin-toimintoihin. Niillä ei ollut tuloslaskelmavaikutusta katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvien varojen ryhmät:
31.1.2019 31.1.2018
Varat 000 € 000 €
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 13
Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat 13 13

LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja.

Myynnit Ostot Osto-velat Myynti-saamiset Maksetut korot
2/18-1/19 000 € 000 € 000 € 000 € 000 €
Konsernin ylin johto
Muut lähipiiriin kuuluvat
Määräysvaltaa harjoittavat
yksiköt
Yritykset, joissa hallituksen
jäsenillä on määräysvalta 177 12
2/17-1/18
Konsernin ylin johto
Muut lähipiiriin kuuluvat
Määräysvaltaa harjoittavat
yksiköt
Yritykset, joissa hallituksen
jäsenillä on määräysvalta 142 10

LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET

Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin.

2/18-1/19 2/17-1/18
000 € 000 €
Palkat ja palkkiot 6 456 3 724
Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 129 97
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 864 656
Työsuhde-etuudet yhteensä 7 449 4 478

LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET

Vastuut 31.1.2019 31.1.2018
000 € 000 €
Leasingvastuut 168 187
Toissijaiset vastuut 0 0
Vuokratakaukset 1211 972
Pankkitakaukset 443 420
Toimitilojen vuokravastuut 2657 3518
Lainat rahoituslaitoksilta 13600 14813
Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin yrit. puolesta 0 3
Vakuudet
Pantatut talletukset 0 146
Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 17500 17500
Takaukset 0 12
Pantatut osakkeet, kp-arvo 44236 44236
Yleistakaus saman konsernin yritysten puolesta rajoittamaton rajoittamaton

LIITETIETO 6: VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Kotipizza Group esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kotipizza Groupin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on lueteltu ja määritelty tässä liitetiedossa.

KETJUMYYNTI

Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchisingsopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchisingmaksut kuukausittain laskutetaan.

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO

Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/19 2/18-1/19 2/17-1/18
Liikevaihto 25 434 21 894 96 517 84 089
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1 336 -889 -5 028 -4 230
Vertailukelpoinen liikevaihto 24 098 21 005 91 489 79 858

Liikevaihtoon 8-10/18, 8-10/17, 2-10/18, 2-10/17 ja 2/17-1/18 sisältyneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä.

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO:

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/19 2/18-1/19 2/17-1/18
Liiketulos -1 042 1 403 4 017 6 421
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2 356 310 3 305 742
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 314 1 713 7 322 7 163

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on 11/18-1/19, 11/17-1/19, 2/18-1/19 and 2/17-1/18 käsitelty seuraavat erät. Yhtiön johdon 6. toukokuuta 2016 julkaistun osakepohjaisen palkitsemisjärjestelmän sääntöjen mukaan järjestelmä maksetaan täysimääräisenä omistajanvaihdostilanteissa, kuten nyt toteutunut Orkla ASA:n tekemä vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous. Niinpä järjestelmän kokonaiskustannukset 1,4 miljoonaa euroa on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Myös kaikki Orkla ASA:n tekemään vapaaehtoiseen julkiseen käteisostotarjoukseen liittyvät transaktiokulut 0,8 miljoonaa euroa on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä on myös käsitelty Kotipizzan uuden pizzatilausten puhelinpalvelun 330 tuhannen euron pilotointikustannukset. Koska puhelinpalvelun pilotti keskeytettiin katsauskauden jälkeen, vastaavia kustannuksia ei enää synny vastaavana ajankohtana seuraavalla tilikaudella. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on myös käsitelty kansainväliseksi aiotun No Pizza -konseptin sekä Social Burgerjointin kehityskustannukset, keväällä pidettyihin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät palkkiokustannukset ja Social Burgerjointin lisäkauppahinta, jotka on kirjattu kuluksi. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on edelleen käsitelty yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin liittyviä laskennallisia eriä, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Kotipizza Groupin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Kotipizza Groupin johdon arvion mukaan eivät kuvaa varsinaisen liiketoiminnan kehitystä. Tällaiset erät on aina lueteltu euromääräisinä Kotipizza Groupin osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa sekä tilinpäätöksessä koko konsernin lukujen osalta sekä konsernin liiketoimintayksiköiden osalta.

KÄYTTÖKATE

Liikevoitto, poistot ja arvonalentumiset:

TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/19 2/18-1/19 2/17-1/18
Liiketulos -1 042 1 403 4 017 6 421
Poistot ja arvonalentumiset 947 342 2 067 1 360
Käyttökate -95 1 745 6 084 7 781

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE

TUHATTA EUROA 11/18-1/19 11/17-1/19 2/18-1/19 2/17-1/18
Liiketulos -1 042 1 403 4 017 6 421
Poistot ja arvonalentumiset 947 342 2 067 1 360
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2 356 310 3 305 742
Vertailukelpoinen käyttökate 2 261 2 055 9 389 8 523

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty tämän liitetiedon Vertailukelpoinen liikevoitto -kohdassa.

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE LIIKEVAIHDOSTA, %

Vertailukelpoinen käyttökate * 100
Liikevaihto

NETTOVELAT

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat – rahavarat:

TUHATTA EUROA 31.1.2019 31.1.2018
Pitkäaikaiset korolliset lainat 13 745 14 289
Lyhytaikaiset korolliset lainat 204 1 492
Rahavarat 4 394 7 982
Nettovelat 9 555 7 799

NETTOVELKAANTUMISASTE

Nettovelat * 100
Taseen oma pääoma

OMAVARAISUUSASTE

Oma pääoma * 100
Varat yhteensä

Helsingissä 19.3.2019

Kotipizza Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, 0207 716 743 ja Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja, 0207 716 74

Liite

Kotipizza Group Q4 2018 FI_final

Jätä kommentti

facebook twitter