Etusivu » Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018 (IFRS)

logo.png

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 5.3.2018 klo 9.00

Vuoden 2018 viimeinen vuosineljännes oli erittäin haasteellinen, liikevaihto ja käyttökate jäivät tavoitteista, kuten myös koko vuoden 2018 osalta – viimeisen vuosineljänneksen aikana käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen ja muiden toimenpiteiden uskotaan vaikuttavan positiivisesti jo vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen

Vuosineljännes 10–12/2018

Liikevaihto oli noin 15,9 miljoonaa euroa (2017: 17,1), jossa laskua 7,3 %Käyttökate oli noin -0,9 miljoonaa euroa (2017: 0,5), jossa laskua 272,1 %.Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti se, että asiakkaiden ostokäyttäytyminen poikkesi Suomessa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä merkittävästi ennusteesta ja aikaisemmista vuosista asianhallinnan Dynasty-tuoteperheen päivitysten myynnin osalta, kun asiakkaat jäivät odottamaan vuodenvaihteen yli tuoteperheen uutta versiotaTanskan liikevaihto jäi neljännellä vuosineljänneksellä huomattavasti ennusteestalisäksi ilmeni tarvetta alaskirjauksille muun muassa projektitoimituksiin liittyenLiiketappio oli -1,7 miljoonaa euroa (2017: liiketappio -0,2) ja laski 629,8 %Innofactor antoi 8.10.2018 pörssitiedotteen siitä, että Innofactor arvioi vuoden 2018 tulosnäkymänsä heikkenevän aiemmin ilmoitetusta johtuen organisaationsa uudelleenjärjestelystäInnofactor sai useita merkittäviä tilauksia viimeisellä vuosineljänneksellä, muun muassa Hanselin Hilma uudistuksen noin 4,0 miljoonaa euroa ja Dynasty 10 asianhallinta­järjestelmän Pohjois-Karjalan alueen 13 kunnalle noin 0,5 miljoonaa euroa

Vuosi 1–12/2018:

Liikevaihto oli noin 63,1 miljoonaa euroa (2017: 65,7), jossa laskua 3,8 %Käyttökate oli noin -1,0 miljoonaa euroa (2017: 1,3), jossa laskua 178,7 %Liiketappio oli -3,9 miljoonaa euroa (2017: liiketappio -1,5), jossa laskua 165 %, ja jossa liikevoittoa alensivat lisääntyneet IFRS 3:n mukaiset yrityskauppoihin liittyvät poistot 2 030 tuhatta euroa (2017: 2 030)

1.10.– 31.12.2018 1.10.– 31.12.2017 Muutos 1.1.– 31.12.2018 1.1.– 31.12.2017 Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa 15 890 17 139 -7,3 % 63 144 65 666 -3,8 %
Liikevaihdon kasvu -7,3 % -4,7 % -3,8 % 10,1 %
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa -902 524 -272,1 % -1 029 1 308 -178,7 %
prosenttia liikevaihdosta -5,7 % 3,1 % -1,6 % 2,0 %
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* -1 693 -232 -629,8 % -3 872 -1 461 -165,0 %
prosenttia liikevaihdosta* -10,7 % -1,4 % -6,1 % -2,2 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa* -1 329 -8 -16515,7 % -3 811 -1 579 -141,4 %
prosenttia liikevaihdosta* -8,4 % 0,0 % -6,0 % -2,4 %
Tulos tuhatta euroa* -1 232 -6 -20437,3 % -3 462 -2 007 -72,5 %
prosenttia liikevaihdosta* -7,8 % 0,0 % -5,5 % -3,1 %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 71,2 % 53,8 % 71,2 % 53,8 %
Omavaraisuusaste 41,2 % 43,4 % 41,2 % 43,4 %
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana** 567 613 -7,5 % 591 610 -3,1 %
Tulos per osake (euroa) -0,0332 -0,0002 -18653,7 % -0,0880 -0,0357 -146,4 %

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.10.–31.12.2018 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2017: 507) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.10.–31.12.2018 Innofactorin operatiivinen liiketappio olisi ollut 1 187 tuhatta euroa (2017: liikevoitto 275), operatiivinen tulos ennen veroja -824 tuhatta euroa (2017: 499), operatiivinen tulos -659 tuhatta euroa (2017: 400) sekä operatiivinen tulos per osake -0,0182 euroa (2017: -0,0110). IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–31.12.2018 liiketulokseen sisältyy 2 030 tuhatta euroa (2017: 2 030) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.1.–31.12.2018 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut -1 842 tuhatta euroa (2017: 569), operatiivinen tulos ennen veroja -1 782 tuhatta euroa (2017: 451), operatiivinen tulos -1425 tuhatta euroa (2017: 383) sekä operatiivinen tulos per osake -0,0394 euroa (2017: 0,0102).

**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019

Innofactorin vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2018, jolloin liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli -1,0 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Vuosi 2018 oli iso pettymys – luotan merkittävään käänteeseen vuonna 2019

Liikevaihto laski vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä 7,3 prosenttia (liikevaihto 15,9 miljoonaa euroa). Varsinkin lisenssiliikevaihto oli huomattavasti odotuksiamme matalammalla tasolla. Vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,9 miljoonaa euroa (5,7 prosenttia liikevaihdosta) ja laski 71,2 prosenttia edellisestä vuodesta.

Koko vuoden osalta liikevaihto laski 3,8 prosenttia (liikevaihto 63,1 miljoonaa euroa). Koko vuoden käyttökate (EBITDA) oli -1,0 miljoonaa euroa (1,6 prosenttia liikevaihdosta) ja laski 178,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Vuosi 2018 oli liiketoimintamme kannalta todella haastava. Vuosi oli ehdottomasti yksi Innofactorin 19-vuotisen historian vaikeimmista. Edellisen kerran yhtä merkittäviä vaikeuksia oli Innofactorin parin ensimmäisen toimintavuoden aikana 2000-luvun alussa. Henkilökohtaisesti minuun sattuu erityisesti se, että emme pystyneet taloudellisesti lunastamaan niitä lupauksia, joita markkinoille annoimme. Pahoitteluni siitä.

Heikko kannattavuus johtui erityisesti toisen vuosipuoliskon suunniteltua heikommasta liikevaihdosta muun muassa sen takia, että asiakkaiden ostokäyttäytyminen poikkesi Suomessa ennusteesta ja aikaisemmista vuosista asianhallinnan Dynasty-tuoteperheen päivitysten myynnin osalta, kun asiakkaat jäivät odottamaan vuodenvaihteen yli tuoteperheen uutta versiota. Myös Tanskan liikevaihto jäi neljännellä vuosineljänneksellä huomattavasti ennusteesta. Lisäksi ilmeni ennalta tiedostamatonta tarvetta alaskirjauksille muun muassa projektitoimituksiin liittyen.

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Innofactor keskittyi edelleen aiempina vuosina ostamiensa pohjoismaisten yhtiöiden integroimiseen Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Yhteinen pohjoismainen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) saatiinkin vihdoin käyttöön kaikissa maissa heinäkuun alusta. Ylimmän johdon huomion ollessa pohjoismaisen integraation toteutuksessa Suomen liiketoiminta ajautui ennalta arvaamattomiin vaikeuksiin, mikä vaikutti vuoden 2018 toisen vuosipuoliskon heikkoon tulokseen. Innofactor toteutti korjaavat toimenpiteet syksyn 2018 aikana muun muassa yhteistoimintaneuvotteluissa Suomen yhtiöissään, joissa siirryttiin itseohjautuviin tiimeihin, vähennettiin esimiesten määrää 50:stä 16:een sekä organisaatiotasoja seitsemästä neljään. Toimenpiteiden kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2019 2,4 miljoonaa euroa.

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaan ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor keskittyy vuonna 2019 liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Tämä tehdään kädet savessa, valtavalla sinnikkyydellä, mutta samalla pilke silmäkulmassa. Tavoitteenamme on korjata kannattavuutemme heti vuoden alusta. Tämä on nyt tärkein tehtävämme huippuhenkilöstömme kanssa. Se on perusta kaikelle tulevalle tekemisellemme ja kehittämisellemme.

Vuosi 2019 onkin lähtenyt positiivisissa merkeissä käyntiin. Olemme saaneet useita merkittäviä kauppoja, esimerkiksi Traficom valitsi Innofactorin sähköisen asioinnin teknisen alustan (VISA) kehitys- ja ylläpitotoimittajaksi (hankinnan arvo on noin 5,0 miljoonaa euroa), joka on Innofactorin historian suurin yksittäinen kauppa, ja ruotsalainen organisaatio valitsi Innofactorin jäsenhallintahankkeen toteuttajaksi (hankinnan arvo on noin 1,3 miljoonaa euroa). Olemme myyneet Dynasty 10 asianhallinnan ohjelmistomme päivityksiä tämän tiedotteen julkaisuun mennessä yhteensä 38 kappaletta, joiden siirtymisen arvioimme vaikuttaneen negatiivisesti vuoden 2018 tulokseen, ja jolla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus vuoteen 2019.

Innofactorin tilauskanta on kehittynyt vuoden alussa todella positiivisesti ja onkin tällä hetkellä historiansa suurin, noin 32 miljoonaa euroa, mikä on noin 40 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Vuoden 2019 ensimmäisestä vuosineljänneksestä eteenpäin aloitamme raportoimaan sijoittajille myös tilauskantamme.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Panostamme pohjoismaisella tasolla strategiassamme entistä vahvemmin viiteen ratkaisualueeseemme (Journeys) sekä valittuihin toimialoihin, joilla Innofactor pyrkii yhtenäistämään toimintamallinsa ja tarjontansa Pohjoismaissa. Tarjonnan yhtenäistäminen voi tapahtua orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysjärjestelyjen avulla.

Innofactorin missio: Driving the #ModernDigitalOrganization (suomennettuna: organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen)

Innofactorin visio: Johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja)

Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:

parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissähyvin tuotteistetut pilvipalvelut ja jatkuvat palvelutproaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalliinnovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa valituilla toimialoilla

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisestisaavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoonpitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:

keskitymme niihin toimialoihin ja ratkaisualueisiin (asiakaspolut), joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihintehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta saamme suuremman osuuden asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetistapanostamme moderniin digitaaliseen markkinointiin sekä myynnin kyvykkyyksiin tehostaaksemme myyntiämme ja saavuttaaksemme paremmat myynnin tuloksetkeskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resursoinnin optimointiin pohjoismaisella tasollasiirrämme tarjoomamme ja liikevaihtomme painopistettä tulevaisuudessa yhä enemmän projekteista tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin valituilla ratkaisualueilla ja toimialoillavahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jotta asiakkaamme ovat valmiita maksamaan heidän osaamisestaan ja johtavasta tarjoomastamme toimialan keskiarvoa korkeamman hinnanpyrimme siirtymään itseohjautuviin tiimeihin ja vähentämään organisaatiotasoja saavuttaaksemme paremman kommunikaation ja nopeamman päätöksenteonkehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että turhan työn osuus minimoidaan, laskutusasteemme paranee ja asiakastyytyväisyys kasvaa

Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.12.2018 liikevaihdon lasku oli 3,8 prosenttia. Yhtiö ei päässyt orgaaniselle kasvulle asettamaansa tavoitteeseen.

Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon katsauskaudella oli -1,6 prosenttia, mikä on ennätyksellisen heikko sekä erittäin kaukana asetetusta 20 prosentin tavoitetasosta.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.12.2018 negatiivinen -0,6 miljoonaa euroa (2017: 4,2 miljoonaa euroa). Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 71,2 prosenttia (2017: 53,8 prosenttia).

Hallituksen esitys voitonjaosta

Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Innofactor on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaisesti hallituksen tavoitteena on mahdollistaa osakkeenomistajien jakaa 10 prosenttia ylittävästä käyttökatteesta (EBITDA) kulloisenkin liiketoimintatilanteen sallima maksimiosinko. Vuoden 2017 osalta käyttökate (EBITDA) oli -1,6 prosenttia liikevaihdosta. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2018 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 27 236 831,73 euroa.

Hallitus esittää, että Innofactor Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2018.

Espoossa 5.3.2019

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2018

Innofactor järjestää 5.3.2019 klo 10.00 tilinpäätöstiedotetta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Innofactor järjestää vastaavan englanninkielisen puhelinkonferenssin 5.3.2019 klo 12.00.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Tilaisuuksien esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla niiden jälkeen.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2019

Vuoden 2018 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tiistaina 12.3.2019.

Varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 2.4.2018 klo 9.00.

Vuoden 2019 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019 (Q1) tiistaina 14.5.2019Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 (Q2) tiistaina 23.7.2019Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019 (Q3) tiistaina 29.10.2019

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2014–2018 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 14 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization

Liite

Innofactor Oyjn tilinpäätöstiedote 2018 (IFRS)

Jätä kommentti

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa ilman välityspalkkioita!