Etusivu » Arkistot 28.3.2019

Savosolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 28.3.2019 klo 18.30 (CET)

Savosolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 17 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 10.786.525 osaketta eli noin 3,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätös vuodelta 2018

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelle 2018 ja päätti, että tilikauden tappio -6.635.369,98 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa. Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita ja noin 60 % rahana. Rahaosuus palkkiosta maksetaan 12 erässä kuukausittain siltä osin kuin se ylittää palkkiosta suoritettavan ennakonpidätyksen määrän. Osakeosuus palkkiosta maksetaan hallituksen jäsenille kahdessa (2) erässä, siten, että ensimmäinen erä maksetaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2019 on julkistettu ja toinen erä 1.11.-30.11.2019 välisenä aikana. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida antaa edellä mainittuina aikoina, ne annetaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se voimassa olevien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin, kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Feodor Aminoffin, Eero Auranteen, Mikael Lemströmin ja Ari Virtasen.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juho Himasen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Feodor Aminoffin hallituksen puheenjohtajaksi.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 28.3.2019 klo 18.30 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB,info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

Savosolar Oyj – Johdon liiketoimet, Mikael Lemström, maaliskuu 2019

Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 28.3.2019 klo 17.45 (CET)

Savosolar Oyj – Johdon liiketoimet, Mikael Lemström, maaliskuu 2019

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Lemström, Mikael
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 743700J1YZ8IEJAPDL21_20190324135818_2
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Savosolar Oyj
LEI: 743700J1YZ8IEJAPDL21
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-19
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Liiketoimen luonne: Merkintä
Instrumentti: Osake
ISIN: FI4000123096
Volyymi: 168681
Yksikköhinta: 0,00500 Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 168681
Keskihinta: 0,00500 Euro

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 28.3.2019 klo 17.45 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

Savosolar lyhyesti
Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savosolar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savosolarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 505 65 172.

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.3.2019

Investors House OyjPörssitiedote28.3.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.3.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä28.3.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä1 750osaketta
Keskihinta/ osake6.6857EUR
Kokonaishinta11 699.98EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.3.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 164 564 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_28.3_trades

PÄÄTÖS KOSKIEN KONECRANES OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN KRITEEREJÄ ANSAINTAJAKSOLLA 2019-2021

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2019 klo 18:00

PÄÄTÖS KOSKIEN KONECRANES OYJ:N OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN KRITEEREJÄ ANSAINTAJAKSOLLA 2019-2021

Konecranes Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiön osakepalkkiojärjestelmän (“Järjestelmä”) ansaintajakson 2019–2021 ansaintakriteerit ovat tilikausien 2019—2021 kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) sekä myynnin yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti (CAGR). Osakekohtaiseen tulokseen tehtävät oikaisut sisältävät määrätyt uudelleenjärjestelykulut, kauppahinnan allokaatiopoistot sekä tiettyjä muita poikkeuksellisia eriä. Hallitus on lisäksi päättänyt tietyistä teknisistä muutoksista Järjestelmän ehtoihin.

Ansaintajaksolla 2019—2021 Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enimmillään 200 Konecranes-konsernin avainhenkilöä. Ansaintajakson 2019—2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 670 000 Konecranes Oyj:n osakkeen arvoa. Hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamisen perusteella voidaan maksaa puolet enimmäispalkkiosta. Enimmäispalkkion saaminen edellyttää tavoitteen selkeää ylittämistä.

28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista tai omien osakkeiden luovuttamisesta Järjestelmän toteuttamiseksi.

Järjestelmän käyttöönottamisesta ja keskeisistä ehdoista on tiedotettu pörssitiedotteella 16.6.2017.

KONECRANES OYJ

Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 100 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Eforen neuvottelut kiinalaisen teholähdekumppanin kanssa vievät arvioitua enemmän aikaa

EFORE OYJ Pörssitiedote 28.3.2019 klo 16.20

Eforen neuvottelut kiinalaisen teholähdekumppanin kanssa vievät arvioitua enemmän aikaa

Efore ilmoitti helmikuussa 2018 tutkivansa erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja telekommunikaatioliiketoimintansa pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi ja 27.11.2018 allekirjoitettiin aiesopimus yhteistyöyrityksestä kiinalaisen teholähdekumppanin kanssa. Tavoitteena oli toteuttaa järjestely vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Neuvottelut kiinalaisen yhteistyöpartnerin kanssa ovat edenneet, mutta osapuolten tekemät selvitykset ovat vieneet arvioitua enemmän aikaa. Efore uskoo edelleen, että yhteistyöyrityksen perustamiseen liittyvät sopimukset ovat allekirjoitettavissa lähikuukausina ja uusi yritys kykenee käynnistämään toiminnan kesän 2019 aikana saatuaan tarvittavat viranomaishyväksynnät.

EFORE OYJ

Vesa Leino
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. +358 40 759 8956.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2018 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 52,4 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 406 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.efore.com

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 28.3.2019

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
28.3.2019 klo 16.00

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 28.3.2019

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 28.3.2019 vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa 0,03 euron suuruisessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan 11.4.2019 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä maksetaan marraskuussa osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 30.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi silloin 1.11.2019, ja osingonmaksupäivä 8.11.2019.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin, Eero Makkonen, Marc Speeckaert, Emmanuel Viellard, Julia Aubertin ja Louis Audemard d’Alançon. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi 30 000 euroa ja puheenjohtajalle 80 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Rapala VMC Oyj:n hallitus on 28.3.2019 pitämässään kokouksessa valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Louis Audemard d’Alançonin.

RAPALA VMC OYJ

Jussi Ristimäki
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Olli Aho, yhtiön lakimies, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (”konserni”) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 262 miljoonaa euroa ja Rapala-konserni työllistää noin 2 700 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite

Rapala VMC Oyj, Pörssitiedote, 28.03.2019

DNA:n hallituksen valiokuntien kokoonpano

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2019 klo 15.40

DNA:n varsinainen yhtiökokous valitsi DNA:n hallitukseen seitsemän jäsentä: Pertti Korhonen, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Ted Roberts, Anni Ronkainen ja Kirsi Sormunen. Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pertti Korhosen sekä keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Sormunen ja jäseniksi Jukka Ottela, Ted Roberts ja Tero Ojanperä.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Korhonen ja jäseniksi Anni Ronkainen, Anu Nissinen ja Jukka Ottela.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Jukka Ottelaa sekä Ted Robertsia lukuun ottamatta kaikki ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet, Marja Mäkinen, 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Dovre Group Oyj: Johdon liiketoimet – Koskelo Ilari

Dovre Group Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 28.3.2019 klo 15.30

Dovre Group Oyj: Johdon liiketoimet – Koskelo Ilari

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Koskelo, Ilari
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Dovre Group Oyj
LEI: 7437000NA1I6Y1OQWL24

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437000NA1I6Y1OQWL24_20190328140920_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-27
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008098
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 13 794 Yksikköhinta: 0,25 EUR
(2): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 0,25 EUR
(3): Volyymi: 37 906 Yksikköhinta: 0,25 EUR
(4): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 0,249 EUR
(5): Volyymi: 17 000 Yksikköhinta: 0,249 EUR
(6): Volyymi: 15 500 Yksikköhinta: 0,241 EUR
(7): Volyymi: 5 000 Yksikköhinta: 0,24 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(7): Volyymi: 100 000 Keskihinta: 0,24784 EUR

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj
Mari Paski, talousjohtaja
mari.paski@dovregroup.com
puh. 020 436 2000
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 500 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com

Talenom Oyj:n optio-oikeuksilla 2016B merkityt osakkeet

Talenom Oyj, pörssitiedote 28.3.2019 kello 15.20

Talenom Oyj:n optio-oikeuksilla 2016B merkityt osakkeet

Talenom Oyj:n optio-oikeuksilla 2016B on 21.3.2019 merkitty yhteensä 31 851 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 174 543 euroa kirjataan kokonaisuudessaan Talenom Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 28.3.2019. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Talenom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 903 714 osaketta. Osakkeet otetaan myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

TALENOM OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Jussi Paaso
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
044 066 6622
jussi.paaso@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 48,9 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2017 verrattuna 18,0 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005 – 2018.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Yleiselektroniikka Oyj – Johdon liiketoimet 28.3.2019 klo 15:00

Yleiselektroniikka Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Silvennoinen, Janne
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Yleiselektroniikka Oyj
LEI: 743700OD4QRWKZ4ODC98

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700OD4QRWKZ4ODC98_20190328114228_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-27
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900724
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 7,9 EUR
(2): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 7,9 EUR
(3): Volyymi: 1 105 Yksikköhinta: 7,9 EUR
(4): Volyymi: 484 Yksikköhinta: 7,9 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 2 000 Keskihinta: 7,9 EUR

Lisätietoja:
Marika Rusko
Talousjohtaja
puh +358(0)10 2891 282 tai +358(0)400 542 022

Yleiselektroniikka lyhyesti:
Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 227 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

facebook twitter