Etusivu » Arkistot 27.3.2019

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.3.2019

Investors House OyjPörssitiedote27.3.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.3.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä27.3.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä1 600osaketta
Keskihinta/ osake6.7000EUR
Kokonaishinta10 720.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 27.3.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 162 814 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_27.3_trades

Valoe Oyj mukana EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvassa 15 miljoonan euron hankkeessa

Valoe Oyj Pörssitiedote 27.3.2019 klo 17.55

VALOE OYJ MUKANA EU:N HORISONTTI 2020 -OHJELMAAN KUULUVASSA 15 MILJOONAN EURON HANKKEESSA

Valoe Oyj (”Valoe”) on tänään saanut tiedon, että Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektihakemuksen, jonka on jättänyt konsortio, johon Valoe kuuluu. Tutkimusprojektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen aurinkosähköteollisuuden kilpailukykyä kehittämällä tehokkaiden ja ympäristöystävällisten mutta edullisten aurinkopaneelien valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Projektissa ovat mukana Euroopan johtavat aurinkosähköön ja sen käyttösovellutuksiin osallistuvat tutkimuslaitokset ja materiaalitekniikan johtavia suuryrityksiä. Valoe on projektin ainoa aurinkokennojen valmistaja. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus olisi noin 1,4 miljoonaa euroa.

Projektin neuvotteluvaiheessa sovitaan käytännön toiminnoista, mm. osallistujien lopullisesta työnjaosta. Tämä neuvotteluvaihe arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, jolloin allekirjoitetaan projektin lopulliset tutkimussopimukset.

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo kommentoi tietoa seuraavasti: ”Valoelle projektilla on suuri merkitys. EU-rahoitus tukee Valoen valitsemaa strategiaa. Vieläkin merkittävämpää on se, että Valoen pitkäjännitteisen kehitystyön tulokset ovat saaneet tunnustusta Euroopan johtavilta asiantuntijoilta ja muulta alan teollisuudelta. Teemme parhaamme, että Valoe pystyisi hyödyntämään projektin ja uudet partnerisuhteet kaupallisen menestyksen nopeuttamisessa!”

Mikkelissä 27. päivänä maaliskuuta 2019

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Privanet Group Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
27.03.2019 kello 17.25

Privanet Group Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Privanet Group Oyj:n tänään pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on pitämässään järjestäytymiskokouksessa päättänyt, että Timo T. Laitinen jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Laitinen on riippumaton yhtiöstä, sen toimivasta johdosta sekä merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen suorittaman arvion mukaan myös hallituksen muut jäsenet Mika Lehtimäki, Tommi Lindfors ja Jonas Lindholm ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen toimivasta johdosta. Lehtimäki on riippumaton myös merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoa hallituksen jäsenistä on saatavilla osoitteessa http://www.privanetgroup.fi/yritys/hallitus/.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
timo.laitinen@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

AnnouncementOrganizationMeeting

Oma Säästöpankki Oyj laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Logo_lokakuu_2017.png

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 27.3.2019 klo 16.30, LISTALLEOTTOESITE

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Oma Säästöpankki Oyj (”OmaSp” tai ”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron katetun joukkolainan (”covered bond”). Lainan maturiteetti on 5 vuotta ja eräpäivä on 3.4.2024. Lainalle maksetaan vuosittaista korkoa 0,125 %.

Lainan liikkeeseenlasku tapahtuu OmaSp:n 1 500 000 000 euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Finanssivalvonta on hyväksynyt Oma Säästöpankin joukkovelkakirjalainaohjelmaa koskevan esitteen 20.11.2017 ja esitteen täydennyksen 22.3.2019. Esite ja sen täydennys ovat saatavissa englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.omasp.fi/sijoittajat. Nyt liikkeeseen laskettavaa lainaa koskevat lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta arviolta 28.3.2019.

OmaSp tulee hakemaan joukkovelkakirjojen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, Landesbank Baden-Württemberg ja OP Yrityspankki Oyj.

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätiedot:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja puh. +358 45 6575506

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp lyhyesti
OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 136 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 290 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tar-joaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppa-neidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digi-taalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakasläh-töisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Huomautus
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa eikä muissa sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty, eikä tulla hyväksymään, arvopapereita koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2005 rahoituspalvelu- ja markkinalain sijoitustuotteiden markkinointimääräyksen (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusammattilaisille (investment professionals) ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason oikeushenkilöille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille tiedot voidaan laillisesti antaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “asianmukaiset henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan asianmukaisten henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan asianmukaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole asianmukainen henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Toimitusjohtajan irtisanoutuminen

Containerships Oyj, Pörssitiedote, 27.3.2018 klo 16:30

Toimitusjohtajan irtisanoutuminen

Containerships Oyj:n hallitus ilmoittaa 27.3.2019, että Containerships Oyj:n toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen eroaa tehtävästään.
Containerships Oyj: n hallitus kokoontuu 29.03.2019 hänen seuraajansa valitsemiseksi. CMA CGM Group ehdottaa hallitukselle Containerships Oyj:n emoyhtiön MacAndrews GmbH:n nykyisen toimitusjohtajan Claude Lebelin nimeämistä Containerships Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi.

Kari-Pekka Laaksonen pysyy tehtävässään, kunnes hänen seuraajansa on nimetty.
CMA CGM -konsernin tytäryhtiön Containerships Oyj:n hallitus haluaa kiittää Kari-Pekka Laaksosta hänen työstään ​​toimitusjohtajan tehtävässä.

Containerships Oyj
Head of Financial Services, Teemu Kylliäinen
puh. +358 505266970, teemu.kylliainen (at) containerships.fi

Containerships konserni on täyden palvelun logistiikkayhtiö. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen turvalliset ja nopeat logistiikkaratkaisut ja konttiliikenteen Suomen, Venäjän, Baltian maiden, Manner-Euroopan, Iso-Britannian ja Irlannin sekä Turkin ja Pohjois-Afrikan maiden välillä. Yhtiö tarjoaa valikoiman erityyppisiä kontteja ja koko toimialueensa kattavan laivaston sekä maa-, raide- ja jokikonttikuljetuspalvelut. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 268 miljoonaa euroa. Containerhips Oyj:n 60 miloonan euron joukkovelkakirjalaina on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä 22.11.2017 alkaen.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki

www.containershipsgroup.com

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 18 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 28.03.2019, sarjat 2019: L22N FI, 2019: S22N FI

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX Index (Germany)

LiikkeeseenlaskijaNordea Bank Abp
InstrumenttiUnlimited turbowarrantti
Kohde-etuusS&P 500 (Standard & Poor, USA)
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä100 000 per ISIN
Kaupankäyntierä1 unlimited turbowarrantti
MarkkinatakaajaNordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TSHRTSP500NONF01FI4000373907S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TSHRTSP500NONF02FI4000373915S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TSHRTSP500NONF03FI4000373923S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TSHRTSP500NONF04FI4000373931S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TSHRTSP500NONF05FI4000373949S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TSHRTSP500NONF06FI4000373956S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TSHRTSP500NONF07FI4000373964S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TSHRTSP500NONF08FI4000373972S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TSHRTSP500NONF09FI4000373980S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TLONGSP500NONF01FI4000373998S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TLONGSP500NONF02FI4000374004S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TLONGSP500NONF03FI4000374012S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TLONGSP500NONF04FI4000374020S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TLONGSP500NONF05FI4000374038S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TLONGSP500NONF06FI4000374046S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TLONGSP500NONF07FI4000374053S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TLONGSP500NONF08FI4000374061S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072
TLONGSP500NONF09FI4000374079S&P 500 (Standard & Poor, USA)US78378X1072

Tukholmassa 27.03.2018

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-03-28

Robit Oyj: ROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2019 PÄÄTÖKSET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2019 KLO 16.00

ROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2019 PÄÄTÖKSET

Tänään 27.3.2019 pidetty Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

2. Osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti, että tilikaudelta 2018 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

3. Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

4. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka Yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio on korvaus per kokous, joihin on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on en-nakkoveroa, jonka Yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio on korvaus per kokous, joihin on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen työvaliokunnan jäsenelle maksetaan edellisten palkkioiden lisäksi rahallinen korvaus 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta näitä työvaliokunnan korvauksia, vaan tämä korvaus sisältyy hänen edellä mainittuun palkkioonsa.

Nimitys-, palkitsemis- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per ko-kous, johon jäsen on osallistunut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2019. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia Yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harri Sjöholm, Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Kai Seikku ja Kalle Reponen.

5. Tilintarkastajan valinta ja palkkio

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seu-raavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KHT-yhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

6. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.108.390 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pan-tiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkei-ta pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kai-kista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustin-järjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 28.3.2018 antaman valtuutuksen päättää omien osakkei-den hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

7. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien anta-misesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.108.390 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsu-päivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-keuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poik-keamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

8. Perustettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraa-ville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille. Lisäksi yhtiökokous hy-väksyi hallituksen ehdotuksen liitteenä 1 olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Työjärjestys on saatavana yhtiön internetsivuilta https://www.robitgroup.com/?investor=hallinnointi/yhtiokokous.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakas-luettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden syyskuun 1. työpäivänä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän nimeämisoikeuden mukaisesti neljää suurinta osak-keenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Mikäli osak-keenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimark-kinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutok-sista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osak-keenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaise-vaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä suuret omistusosuudet eikä ole mahdollista nimittää molempien tai kaikkien osakkeenomistajien edustajaa nimitystoimikuntaan, oikeus nimittää edusta-ja nimitystoimikuntaan päätetään arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin nimenomaisesti päätä. Siinä tapauksessa, että yhden suurimman osakkeenomistajan edustaja on samanaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja, häntä ei voi valita nimi-tystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia osakkeenomistajan edustajana nimitystoimikunnan jäsenenä. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeis-tään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Nimitystoimikunnan tulee pitää ehdotuk-set luottamuksellisina, kunnes yhtiö on ne julkistanut. Nimitystoimikunnan jäsenten mahdollisesti saamiin sisäpiiritietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päät-tää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäse-nyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa osakkeen-omistajien nimitystoimikunta voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita yhtiön hyväk-symien kustannusten mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 10.4.2019 saatavilla Robit Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.robit.fi/fi/sijoittajille/yhtiokokous.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti
asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus
sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-
Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen
myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa,
Englannissa ja USA:ssa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa:
www.robitgroup.com

Liite

Yhtiökokouksen päätökset 2019.pdf

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
27.3.2019 klo 16.00

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 pidettiin tänään 27.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudistetun työjärjestyksen.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2019.

Hallitus

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä seitsemän (7). Toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Kati ter Horstin, Kari Jordanin, Heikki Malisen, Eeva Sipilän ja Pierre Vareillen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Julia Woodhouse ja Vesa-Pekka Takala. Kari Jordan valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Heikki Malinen uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen vuosipalkkiot säilytetään edellisen toimikauden tasolla ja ne ovat puheenjohtajalle 160 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 90 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 70 000 euroa. 40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti lisäksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pysyy ennallaan ja on hallituksen jäsenelle 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2020 asti. Tällä hetkellä Outokumpu omistaa 5 148 433 omaa osaketta.

Valtuutus päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 80 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 40 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 40 000 000 osaketta vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2020 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Outokummun internetsivuilla osoitteessa www.outokumpu.fi viimeistään 10.4.2019 alkaen.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi

Consti Yhtiöt Oyj – Johdon liiketoimet – Hakakari

logo.jpg

Consti Yhtiöt Oyj Johdon liiketoimet 27.3.2019 klo 15.30

Consti Yhtiöt Oyj – Johdon liiketoimet – Hakakari
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Hakakari, Tapio
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Consti Yhtiöt Oyj
LEI: 743700JMXCC11CRJCS71

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700JMXCC11CRJCS71_20190327145619_10
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-22
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN INSTRUMENTTI
ISIN: FI4000375357
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 340 000 Yksikköhinta: 100 PCT

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 340 000 Keskihinta: 100 PCT

CONSTI YHTIÖT OYJ

Lisätietoja:
Joni Sorsanen, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 50 443 3045

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka, julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2018 Consti-konsernin liikevaihto oli 316 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 1 000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

Kutsu Orionin pääomamarkkinapäivään Helsinkiin keskiviikkona 22.5.2019

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.3.2019

Kutsu Orionin pääomamarkkinapäivään Helsinkiin
keskiviikkona 22.5.2019

Orion kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat sekä tiedotusvälineiden edustajat pääomamarkkinapäivään keskiviikkona 22.5.2019 klo 8.30-14.30. Tilaisuus pidetään Hilton Helsinki Strand -hotellissa osoitteessa John Stenbergin ranta 4, 00530 Helsinki.

Pääomamarkkinapäivässä Orionin johto tarjoaa ajankohtaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja strategiasta, T&K-hankkeista sekä painopistealueista. Orionin tulevien vuosien keskeinen tavoite on hakea määrätietoisesti markkinoita nopeampaa kasvua ja nostaa liikevaihto 1,5 miljardin euron tasolle vuoteen 2025 mennessä.

Tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Timo Lappalainen sekä muita Orionin johtoryhmän edustajia.

Alustava ohjelma

Päivä:Ke 22.5.2019
Paikka: Hilton Helsinki Strand, John Stenbergin ranta 4,
00530 Helsinki (Ballroom)
Kello: 8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen
9.15 Tilaisuuden avaus ja esitykset
13.00 Lounas
14.30Tilaisuus päättyy

Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa Orionin verkkosivuilla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajat.

Ilmoittautuminen

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen ir@orion.fi viimeistään tiistaina 7.5.2019.

Tilaisuuteen osallistuvien tulee varautua pyydettäessä esittämään kuvallinen henkilötodistus.

Esitykset ja webcast

Kaikki päivän esitykset lähetetään suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-linkki ja esitysmateriaali julkaistaan tapahtumapäivänä Orionin verkkosivuilla www.orion.fi/sijoitajat. Tapahtuman ja materiaalien kieli on englanti.

Majoitus

Majoitusta tarvitseville olemme varanneet avoimen kiintiön huoneita Hilton Helsinki Strand -hotellista

Hilton Helsinki Strand
John Stenbergin ranta 4, 00530 Helsinki
www.hilton.com

Hilton Guest Plus 209 € / yö/ 1 hengen huone ja 229 € /yö 2 hengen huone
Executive Room 239 € / yö/ 1 hengen huone ja 259 € /yö 2 hengen huone

Varaustunnus: G1ORIB

Varauksen voi tehdä puhelimitse +358 (0)9 393 51, sähköpostilla helsinkistrand@hilton.com tai verkossa. Huoneita on saatavilla varaustilanteen mukaan.

Lisätiedot:

Terhi Ormio, viestintäjohtaja
Puhelin 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

facebook twitter