Etusivu » Arkistot 19.3.2019

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.3.2019

Investors House OyjPörssitiedote19.3.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.3.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä19.3.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä1 309osaketta
Keskihinta/ osake6.8000EUR
Kokonaishinta8 901.20EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.3.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 157 261 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_19.3_trades

Raisio Oyj: hallituksen järjestäytyminen

Raisio Oyj, pörssitiedote 19.3.2019

RAISION HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Raisio Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Ann-Christine Sundell.

Hallitus päätti lisäksi valiokuntiensa kokoonpanosta seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Ann-Christine Sundell (puheenjohtaja),
Leena Niemistö ja
Pekka Tennilä.

Palkitsemisvaliokunta:
Ilkka Mäkelä (puheenjohtaja),
Erkki Haavisto ja
Arto Tiitinen.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

RAISIO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Aija Immonen, hallituksen sihteeri, p. 044 782 1356

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2018 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 228 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 26 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com

Raisio Oyj: Raision varsinainen yhtiökokous 19.3.2019

Raisio Oyj, pörssitiedote 19.3.2019

RAISION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.3.2019

Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 ja myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 0,16 euroa osakkeelta. Osinko sisältää lisäosinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Turussa pidettyyn yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2166 osakasta, jotka omistivat 57,0 miljoonaa osaketta eli 34,5 prosenttia koko osakekannasta.

OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,16 euron osingon maksamisesta jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko sisältää 0,04 euroa lisäosinkoa jokaiselta kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 3.4.2019 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 21.3.2019 on merkitty omistajaluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa.

HENKILÖVALINTOJA

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö ja Ann-Christine Sundell sekä uusina jäseninä Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen; kaikki päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkio suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta ja jäsenille kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyoja, Juha Salonen, Matti Seitsonen, Urban Silén ja Mervi Soupas.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12.000 euroa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa 350 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen sekä varatilintarkastajiksi KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien toimikausi alkoi tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUS JA OSAKEANTIVALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2020 asti.

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutus on voimassa 30.4.2020 asti.

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 12.2.2019 annetusta pörssitiedotteesta.

Yhtiökokouksen vuonna 2018 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeantivaltuutus lakkaavat 19.3.2019.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
p. 050 567 3060

Lisätietoja:
Aija Immonen, hallituksen sihteeri, p. 044 782 1356

Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2018 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 228 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 26 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com

Cargotecin hallituksen järjestäytymiskokous 2019

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19. MAALISKUUTA 2019 KLO 16.10

Cargotecin hallituksen järjestäytymiskokous 2019

Cargotec Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut Ilkka Herlinin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Tapio Hakakarin varapuheenjohtajana.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä ja Peter Immosta lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus päätti jatkaa käytäntöä, että jäsenten on säilytettävä hallituspalkkioina saamansa Cargotecin osakkeet omistuksessaan kahden vuoden ajan palkkion maksamisesta.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäseniksi valittiin Ilkka Herlin, Kaisa Olkkonen ja Teuvo Salminen. Valiokunnan puheenjohtajana jatkaa Teuvo Salminen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Valiokunnan puheenjohtajana jatkaa Ilkka Herlin.

Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19. MAALISKUUTA 2019 KLO 15.10

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.3.2019 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti, että osinkoa maksetaan 1,09 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,10 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja lokakuussa 2019.

Ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2019 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 28.3.2019. Toinen erä maksetaan lokakuussa 2019. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus vahvistaa 1.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Hallituksen jäsenten palkkiot pidettiin ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n Cargotecin tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suominen Oyj:n pörssitiedote 19.3.2019 klo 13:15

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista  ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainituista palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2019.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jan Johanssonin ja jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Risto Anttosen, Hannu Kasurisen, Laura Raition. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Sari Pajari.

Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Hannu Kasurinen valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi valittiin uudelleen Risto Anttonen, uudeksi jäseneksi Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Sari Pajari.

SUOMINEN OYJ

Lisätietoja:
Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen, p. 010 214 3082

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

KORJAUS: Välimiesoikeus on vahvistanut Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n lunastusoikeuden Technopoliksen vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Technopoliksen osakkeilla on keskeytetty

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2019 klo 12.30

Välimiesoikeus on vahvistanut Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n lunastusoikeuden Technopoliksen vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Technopoliksen osakkeilla on keskeytetty

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA TAI MIHINKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on Technopolis Oyj:n (”Technopolis”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn yhteydessä käsittelyratkaisussaan tänään vahvistanut, että Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:lla (”Kildare”) on oikeus lunastaa Technopoliksen vähemmistöosakkeet ja että Kildarella on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamiseksi.

Technopolis on 6.2.2019 hakenut kaupankäynnin lopettamista Technopoliksen osakkeilla ja osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta ehdollisena sille, että Kildare on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Technopoliksen osakkeisiin. Nasdaq Helsinki Oy on lunastusoikeuden vahvistamisen johdosta keskeyttänyt kaupankäynnin Technopoliksen osakkeilla 19.3.2019 kello 11.36. Vakuuden asettamisesta ja Technopoliksen osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan erikseen.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:
Outi Raekivi
lakiasiainjohtaja
puh. 050 303 9393

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää seitsemässä maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. www.technopolis.fi

The Arbitral Tribunal Has Confirmed Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l’s Redemption Right over the Minority Shares in Technopolis and Trading in the Technopolis Shares Has Been Suspended

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.3.2019 klo 12.15

Välimiesoikeus on vahvistanut Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n lunastusoikeuden Technopoliksen vähemmistöosakkeisiin ja kaupankäynti Technopoliksen osakkeilla on keskeytetty

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA TAI MIHINKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on Technopolis Oyj:n (”Technopolis”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn yhteydessä käsittelyratkaisussaan tänään vahvistanut, että Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:lla (”Kildare”) on oikeus lunastaa Technopoliksen vähemmistöosakkeet ja että Kildarella on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamiseksi.

Technopolis on 6.2.2019 hakenut kaupankäynnin lopettamista Technopoliksen osakkeilla ja osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta ehdollisena sille, että Kildare on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Technopoliksen osakkeisiin. Nasdaq Helsinki Oy on lunastusoikeuden vahvistamisen johdosta keskeyttänyt kaupankäynnin Technopoliksen osakkeilla 19.3.2019 kello 11.36. Vakuuden asettamisesta ja Technopoliksen osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan erikseen.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:
Outi Raekivi
lakiasiainjohtaja
puh. 050 303 9393

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää seitsemässä maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. www.technopolis.fi

Valmet toimittaa ulkopakkauskartonkikonelinjan GS Paperboard & Packagingille Malesiaan

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 19.3.2019 klo 11:00

Valmet toimittaa OptiConcept M -ulkopakkauskartonkikonelinjan, pituusleikkurin ja linjan automaatioratkaisut GS Paperboard & Packagingille (GSPP) Malesiaan. GSPP valmistaa uudella PM 3 -tuotantolinjallaan korkealaatuisia testliner- ja aallotuskartonkilajeja sekä vahvistaa asemaansa Malesian markkinoilla. PM 3:n käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2021.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tällaisen tilauksen kokonaisarvo on tyypillisesti noin 60-70 miljoonaa euroa.

“Olemme rakentaneet vahvan ja pitkäkestoisen suhteen Valmetin kanssa, mikä loi erittäin hyvän pohjan neuvotteluille. Valmetin erinomaiset referenssit olivat toinen tärkeä kulmakivi. OptiConcept M -kartonkikoneet erottuvat edukseen energia- ja resurssitehokkailla prosesseillaan ja korkeanopeuksisella tuotannollaan. Olemme vakuuttuneita Valmetin teknologiasta, joka on luotettavaa koko kartonkilinjan osalta”, sanoo GS Paperboard & Packagingin toimitusjohtaja Sia Boon Soon.

“Asiakkaalla oli selkeä käsitys konekonseptista alusta alkaen. Tiiviin yhteistyön ja PM 3 -projektiryhmän kanssa käytyjen vuorovaikutteisten keskusteluiden avulla löysimme ratkaisun, joka sopii hyvin asiakkaan tarpeisiin”, sanoo Valmetin vanhempi myyntipäällikkö Timo Puijola.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmetin toimitukseen sisältyy massanvalmistusjärjestelmän laitteita, hylynkäsittely- ja kiertovesijärjestelmät. Uusi suurkapasiteettinen OptiConcept M -ulkopakkauskartonkikone on maailmanlaajuisesti jo 26. toimitettava OptiConcept M. Toimitukseen sisältyy koko kone perälaatikosta rullaimelle, jota seuraa OptiWin Drum -pituusleikkuri siirtokiskoineen. Toimitus sisältää myös korkean kapasiteetin OptiAir Hood -huuvan, OptiAir Recovery -lämmöntalteenoton, muut koneeseen liittyvät ilma- ja ilmanvaihtojärjestelmät, pintatärkkelyksen valmistusjärjestelmän ja konekierrot liimapuristimelle sekä Valmetin kudospaketti käyttöönottoa varten. Automaatiotoimitukseen kuuluu prosessi- ja koneohjausten Valmet DNA -automaatiojärjestelmät sekä Valmet IQ -laadunhallintaratkaisut.

Viiraltaan 7 250 mm leveä ulkopakkauskartonkikone tuottaa aallotus- ja testliner-lajeja neliömassa-alueella 70-180 g/m2. Koneen suunnittelunopeus on 1 200 m/min ja suunnittelukapasiteetti 1 450 tonnia päivässä.

Tietoja asiakkaasta GS Paperboard & Packaging

GS Paperboard & Packaging Group Sdn., Bhd. (GSPP) on Malesian suurin ulkopakkauskartonkeja valmistava integroitu paperi- ja pakkausyritys, jolla on kaksi paperikonetta ja 18 konvertteria. Yritys toimii Oji Holdings Oyj:n tytäryhtiönä. Oji Holdings on Aasian suurin ja maailman neljänneksi suurin sellu- ja paperiteollisuusyritys.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jari Vähäpesola, johtaja, Paperit-liiketoimintalinja, Valmet, puh. +358 40 558 6555
Jukka Tiitinen, johtaja, Aasian ja Tyynenmeren alue, Valmet, puh. +66 (80) 7575433

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Solidium sijoittaa Nokian Renkaat Oyj:öön

Solidium Oy on hankkinut 5,1 prosenttia Nokian Renkaat Oyj:n osakkeista noin 205 miljoonalla eurolla osakekohtaisen hankintahinnan ollessa 29,3 euroa. Osakkeet on hankittu markkinoilta viime kuukausien aikana. Nokian Renkaat muodostaa hankintojen jälkeen noin 3 prosenttia Solidiumin osakeomistuksista, joiden markkina-arvo on noin 8,1 miljardia euroa.

”Nokian Renkaat on toteuttanut jo pitkään menestyksekästä niche-strategiaansa maailman rengasmarkkinoilla. Yhdysvaltojen Daytoniin rakennettavan yhtiön kolmannen tuotantolaitoksen ja Nokian tehtaan laajennusinvestoinnin myötä yhtiöllä on lupaavia kasvumahdollisuuksia edessään 2020-luvulla. Siksi uskomme, että Nokian Renkailla on erinomaiset edellytykset tuottaa arvoa osakkeenomistajilleen. Sijoituksellamme myös vahvistamme ja vakautamme kotimaista omistajuutta tässä yhtiössä”, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 8,1 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi

facebook twitter