Etusivu » Arkistot 18.3.2019

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.3.2019

Investors House OyjPörssitiedote18.3.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.3.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä18.3.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiINVEST
Osakemäärä693osaketta
Keskihinta/ osake6.8000EUR
Kokonaishinta4 712.40EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.3.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 155 952 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_18.3_trades

Rush Factory Oyj:n lipunmyynti vuodelle 2019 on jo ylittänyt koko vuoden 2018 lipunmyynnin

Yhtiötiedote

Rush Factory Oyj:n lipunmyynti vuodelle 2019 on jo ylittänyt koko vuoden 2018 lipunmyynnin

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

2019 tapahtumien ennakkolipunmyynti on jo nyt ylittänyt vuoden 2018 lippujen kokonaismyynnin sekä lukumäärässä että myyntitulona mitattuna. Vuoden 2019 tämänhetkinen lippujen ennakkomyynti on noin 2,6M Euroa. Yhtiön tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkaistaan 29.3.2019.

Toimitusjohtaja Markus Niemelä:
“Olemme päässeet taas keskittymään myyntiin ja markkinointiin. Strategiamme mukaisesti olemme tehneet muutaman uuden rekrytoinnin ja järjestelleet vastuualueet siten, että uusia tapahtumakonsepteja voidaan kehittää ja lanseerata nyt niin, että resursseja riittää samanaikaisesti myös meidän vanhoillekin tapahtumakonsepteille.
Strategia näyttää toimivan ja siitä hyvänä osoituksena vaikka juuri tämä, että Color Obstacle Rush ja Rush Workout -kiertueiden ennakkomyynti on jo nyt ylittänyt vuoden 2018 kokonaismyynnin jo ennen kauden ensimmäistä tapahtumaa.

Jotta 2018 ja 2019 myyntiluvut olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia, yllämainituissa ennakkomyynneissä ei ole mukana Rush Factory:n uutta Duudsonit Funland -tapahtumien myyntiä, koska kyseistä tapahtumaa ei järjestetty vielä vuonna 2018.

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Valmet Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Riekkola, Sami

Valmet Oyj 18. maaliskuuta 2019 klo 15:00

Valmet – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Riekkola, Sami
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Valmet
LEI: 213800D9O7FUQDH83V62

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 213800D9O7FUQDH83V62_20190315143923_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-03-15
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000074984
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 313 Yksikköhinta: NaN EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 313 Keskihinta: EUR

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen käsittely

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ: Remedy nimittää operatiivisen johtajan ja laajentaa johtoryhmäänsä

Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 18.3.2019 klo 15.00

Remedy nimittää operatiivisen johtajan ja laajentaa johtoryhmäänsä

Remedy Entertainment Oyj:n operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Christopher Schmitz. Jatkossa johtoryhmään kuuluvat myös henkilöstöjohtaja Mikaela Öberg-Mattila ja kaupallinen johtaja Johannes Paloheimo.

Christopher Schmitz on työskennellyt pelialalla yli 25 vuotta. Hän on aikaisemmin toiminut tuotannon ja liiketoiminnan kehitys- ja johtotehtävissä eurooppalaisissa pelistudioissa kuten EA Ghost Games, Square Enix IO Interactive, Ubisoft Blue Byte ja Quantic Dream. Schmitz aloittaa Remedyn operatiivisena johtajana 15.4.2019.

“Christopherilla on laaja-alainen osaaminen ja käytännön kokemus erityyppisten pelihankkeiden johtamisesta, niiden vaatimien kompetenssien ja kumppaniverkostojen rakentamisesta, sekä kasvavan organisaation kehittämisestä ja hallinnasta. Olemme erittäin iloisia saadessamme hänet tärkeäksi osaksi tiimiämme, yhdessä kehittämään Remedyä eteenpäin”, kommentoi Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala.

Mikaela Öberg-Mattila on toiminut Remedyn henkilöstöjohtajana vuodesta 2016. Hänellä on 15 vuoden kokemus eri toimialojen HR- ja rekrytointitehtävistä muun muassa lääketeollisuudessa. Johannes Paloheimo on toiminut Remedyn liiketoiminnan kehitys- ja johtotehtävissä vuodesta 2012. Aiemmin hän on toiminut liikkeenjohdon konsulttina Suomalais-ruotsalaisessa kauppakamarissa.

Remedyn johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan ja tänään nimitettyjen henkilöiden lisäksi tuotantojohtaja Markus Mäki, luova johtaja Sami Järvi ja talousjohtaja Terhi Kauppi.

Lisätietoja

Tero Virtala, toimitusjohtaja
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com
Puhelin: 09 4355 040

Lauri Haavisto, sijoittajasuhdevastaava
Sähköposti: lauri@remedygames.com
Puhelin: 09 4355 040

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on Espoossa vuonna 1995 perustettu kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö. Remedy kehittää tarinallisia ja visuaalisesti näyttäviä konsoli- ja tietokonepelejä, joita julkaisevat tunnetut kumppanit kuten Microsoft, Rockstar Games, Smilegate ja 505 Games. Remedyn julkaisemia pelejä ovat mm. Death Rally (1996), Max Payne (2001), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003), Alan Wake (2010), Alan Wake’s American Nightmare (2012) ja Quantum Break (2016). www.remedygames.com

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 2 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 19.03.2019, sarjat 2019: L20N FI

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX Index (Germany)

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank Abp
Instrumentti Unlimited turbowarrantti
Kohde-etuus DAX Index (Germany)
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä 2 000 000 per ISIN
Kaupankäyntierä 1 unlimited turbowarrantti
Markkinatakaaja Nordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

KaupankäyntitunnusUnlimited turbowarrantin ISIN-koodiKohde-etuusKohde-etuuden ISIN-koodi
TLONGDAXNONF135 FI4000371356 DAX Index (Germany) DE0008469008
TLONGDAXNONF136 FI4000371364 DAX Index (Germany) DE0008469008

Tukholmassa 18.03.2018

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-03-19

Interaktiivinen media ja virtuaalitodellisuus parantavat Ramirentin tarjontaa

Ramirent Oyj Lehdistötiedote 18. maaliskuuta 2019 klo 14.00

Ramirent ottaa nyt seuraavan askeleen virtuaalisen todellisuuden maailmaan uuden digitaalisen Ramirent TwinSiteTM-alustan myötä. Täydessä käynnissä oleva virtuaalinen rakennustyömaa on rakennettu turvallisuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta koskevaan koulutukseen ja viestintään.

“Haluamme tehdä rakennustyömaista turvallisia, kestäviä ja entistä tehokkaampia. Kehittelemme parhaillaan useampia digitaalisia innovaatioita, joiden avulla voimme viedä työskentelyn aivan uudelle tasolle. Ramirent TwinSiteTM on niistä ensimmäinen. Ratkaisumme antavat asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää Ramirentin asiantuntemusta jo suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa, jotta he voisivat löytää parhaat ratkaisut turvalliseen, kestävään ja tehokkaaseen rakentamiseen,” sanoo Ramirentin suunnittelupäällikkö Anders Vikmyr.

Käyttäjät voivat itse liikkua Ramirent TwinSiteTM-ympäristössä ja saada laadukasta virtuaalisen todellisuuden mahdollistamaa koulutusta niin rakennustyömaan tehokkaista ratkaisuista kuin koneiden turvallisesta käytöstä ja erilaisista riskitekijöistäkin. Ensimmäisenä julkaistaan koulutuskokonaisuudet kvartsipölyn käsittelystä ja betonilaikkaleikkurin käytöstä. Käyttäjä voi muun muassa seurata kvartsipölyn matkaa keuhkoihin ja keuhkorakkuloihin, jolloin hän näkee konkreettisesti, millaisia vaurioita pöly voi aiheuttaa. Havainnollinen elämys auttaa ymmärtämään ja muistamaan asiat tavallista paremmin ja lisää siten myös motivaatiota tehokkaaseen pölyntorjuntaan ja suojavarusteiden käyttöön.

“Ramirent TwinSiteTM on täysin digitaalinen alusta, ja tarkoituksena on, että se on jossain vaiheessa ladattavissa ympäri maailmaa. Alustaa voidaan käyttää tehokkaasti tuotekoulutukseen ja kaupalliseen viestintään myös muiden kuin omien tuotteidemme osalta. Kaikki kumppanimme voivat käyttää alustaa, olivatpa he tai heidän toimipaikkansa missä päin maailmaa tahansa,” sanoo Anders Vikmyr.

“Tutkimukset osoittavat, että elämyksiin perustuva oppiminen ja viestintä ovat ylivoimaisia menetelmiä muihin verrattuna. Me toteutamme tämän vielä yksinkertaisemmin ja tehokkaammin virtuaalitodellisuuden avulla.”

Ramirent pystyy virtuaalisia ympäristöjä hyödyntämällä parantamaan asiakkaan rakennusprosessin kaikkien vaiheiden suunnittelua. Tämä tarkoittaa kaikkea odotusaikojen lyhenemisestä ja parhaiden turvallisuusratkaisujen suunnittelusta sen selvittämiseen, mitä tuotteita missäkin rakennusprosessin vaiheessa kannattaa käyttää.

Lisätietoja antavat:

Arto Palsio, myynti- ja markkinointijohtaja Ramirent Oy, arto.palsio@ramirent.fi
Saiva Zalkalns, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Ramirent Ab, saiva.zalkalns@ramirent.se
Anders Vikmyr, suunnittelupäällikkö, Ramirent Ab, anders.vikmyr@ramirent.se

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 905 työntekijää 294 konevuokraamossa Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Ramirent – Gear Up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Jukka Havia aloittaa Ramirentin talousjohtajana 12. huhtikuuta

Ramirent Oyj Pörssitiedote 18.3.2019 klo 13.30

Ramirent tiedotti 3. joulukuuta 2018 nimittäneensä Jukka Havian konsernin uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän siirtyy tehtävään Tikkurila Oyj:stä. Vahvistetun aikataulun mukaisesti Jukka aloittaa uudessa tehtävässään 12. huhtikuuta 2019.

Lisätietoja:
Terhi Jokinen, konsernin viestintäpäällikkö, Ramirent Oyj, puh. 0207 502 086

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 905 työntekijää 294 konevuokraamossa Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Ramirent – Gear Up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

Aktian taloudellinen katsaus: Talouskasvu hidastuu ja Suomen julkinen talous nousee huoleksi

Maailman ja Suomen talouskasvu hidastuu. Aktia ennustaa maailmantalouden kasvun olevan 3,3 ja Suomen 1,7 prosenttia vuonna 2019. Globaalit epävarmuustekijät ja riskit, kuten Brexit ja kauppasodan varjo, ovat yhä olemassa. Kasvun hidastuessa myös paineet korkojen nostamiselle ovat vähentyneet. Kasvun hidastuessa huoleksi nousee myös Suomen julkinen talous, joka on pysynyt alijäämäisenä kasvuvuosista huolimatta.

Aktian uuden ennusteen mukaan Suomen kasvu hiipuu ja on vuonna 2019 1,7 prosenttia aiemmin ennustetun 1,8 prosentin sijaan. Vuonna 2020 kasvu on enää 1,3 prosenttia.

”Vaikka kasvu hidastuu, on taloudessa monia hyvä piirteitä. Esimerkiksi kotitalouksien kulutus ja työllisyysaste ovat kehittyneet erinomaisesti. Haasteeksi nousevat nyt kansainvälisen talousympäristön lisäksi rekrytointiongelmat ja tuottavuuden heikko kehitys, mikä viittaa rakenteellisiin haasteisiin”, sanoo Aktian pääekonomisti Heidi Schauman.

Kasvun hidastuessa haasteeksi nousee myös Suomen julkisen talouden tasapaino. Julkisen velan suhde BKT:hen on laskenut ja Aktian ennusteen mukaan vuonna 2020 velkaantumisaste on 57,6 prosenttia. Schaumanin mukaan suunta on ollut oikea, mutta vauhti ei valitettavasti ole ollut riittävä.

”Velkaantumisasteen laskusta huolimatta julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä. Takanamme on nyt neljä vuotta kasvua, jonka huippu nähtiin jo vuonna 2016. Jos ennusteemme toteutuu, meillä on Suomessa vähintään kuusi vuotta kasvua ilman, että julkistalous on saanut ylijäämää. Se on huolestuttavaa ja herättää monia vaikeita kysymyksiä Suomen julkisen talouden kestävyydestä pidemmällä aikavälillä”, Schauman jatkaa.

Euroalueen kasvu hiipumassa prosentin tuntumaan

Suurin välitön riski Suomen kasvunäkymille on maailman talouskasvun hidastuminen. Aktian ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,3 prosenttia vuosina 2019 ja 2020. Kasvua kannattelevat yhä vahvemmin kehittyvät markkinat erityisesti Aasiassa.

Kehittyneiden talouksien tilanne on toinen ja muun muassa euroalueen vuoden 2019 kasvua on korjattu talven 1,5 prosentista 1,2 prosenttiin. Vuonna 2020 euroalueen kasvu hidastuu jo yhteen prosenttiin.

”Globaalit epävarmuustekijät eivät hellitä. Euroopassa kaikki isot taloudet Espanjaa lukuun ottamatta alkavat hidastua. Samaan aikaan Brexit-prosessi on yhä käynnissä, Italia-epävarmuus jatkuu ja tilanne on poliittisesti epävakaa monissa Euroopan maissa. Lisäksi ilmassa on Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä kaikki Yhdysvaltoihin ja Kiinaan liittyvä epävarmuus. Alasuuntaisuus on nousemassa dominoivaksi trendiksi”, Schauman kertoo.

Korkojen nostopaineet laantuneet

Kasvun hiipumisen myötä paineet korkojen nostamiselle ovat laantuneet. Euroalueen rahapolitiikan normalisoinnista pidetään taukoa vuonna 2019. Myös Yhdysvalloissa odotukset korkojen nostamiselle ovat vaimentuneet tuntuvasti.

”Odotamme EKP:ltä yhtä koron nostoa vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Syyt tämän taustalla ovat heikommat kasvu- ja inflaationäkymät. Alhainen korkotaso yhdistettynä hyvään työllisyyteen antaa suomalaisille mahdollisuuden valmistautua seuraavaan laskusuhdanteeseen. Sanoisin, että nyt on viimeistään aika alkaa varautumaan”, Schauman painottaa.

Lue taloudellinen katsaus kokonaisuudessaan osoitteessa talous.aktia.fi.

Lisätietoja
Pääekonomisti Heidi Schauman, Aktia Pankki Oyj, puh. 010 247 6708

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Korjaus tulostiedotteen julkaisuajankohtaan ja sijoittajakalenteri 2019

Yhtiötiedote

Korjaus tulostiedotteen julkaisuajankohtaan ja sijoittajakalenteri 2019

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tilinpäätöstiedote: Korjattu arvio 29.3.2019.

Yhtiökokous: 6.5.2019 (arvio)

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019: 3.9.2019 (arvio)

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tilinpäätöstiedotteen tarkennettu arvio 5.4.2019

Yhtiötiedote

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Rush Factory Oyj:n tarkennettu tilinpäätöstiedotteen arvio on 5.4.2019.

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

facebook twitter