Etusivu » Arkistot 5.3.2019

United Bankers Oyj: Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt on tehnyt ensimmäiset sijoitukset kiinteistökohteisiin Turussa ja Tampereella

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 5.3.2019 kello 10:00

United Bankers: Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt on tehnyt ensimmäiset sijoitukset kiinteistökohteisiin Turussa ja Tampereella

United Bankersin Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt on tehnyt ensimmäiset sijoitukset kiinteistökohteisiin Turussa ja Tampereella. Toinen sijoituskohteista sijaitsee Turussa, kauppakeskus Skanssin välittömässä läheisyydessä. Kohde on liike-, toimisto- ja palvelutiloja käsittävä monikäyttäjäkiinteistö, jonka päävuokralaisena toimii Hartela Länsi-Suomi Oy. Kohteen vuokrattava pinta-ala on noin 1900 neliömetriä ja kiinteistön vuokrasopimusten keskimaturiteetti on noin yhdeksän vuotta. Lisäksi rahasto on tehnyt sijoituksen Tampereella sijaitseviin asuntoihin, joissa kaikissa on pitkät vuokrasopimukset.

“UB Suomi Kiinteistön vahvan varainkeruun jälkeen olemme tehneet ensimmäiset kiinteistösijoitukset, jotka sopivat erinomaisesti rahastomme sijoitusfilosofiaan ja täyttävät niille asetetut tuottotavoitteet. Tavoitteenamme on jatkaa vastaavien kiinteistökohteiden hankintaa lähitulevaisuudessa”, kertoo Erikoissijoitusrahaston UB Suomi Kiinteistöt salkunhoitaja Perttu Hokkanen.

“On hienoa, että Hartelan kiinteistökohteet ovat ensimmäiset sijoitukset uudessa UB Suomi Kiinteistöt -rahastossa. Olemme kehittäneet jo pitkään Skanssin aluetta monipuolisena kaupunginosana, ja nyt myytävä toimitilakiinteistö täydentää alueen palveluita. Samassa yhteydessä käynnistimme yhteistyömme rahaston kanssa myös asuntokohteiden osalta”, kertoo Hartela Länsi-Suomi Oy:n toimitusjohtaja Hanna Kolehmainen.

Erikoissijoitusrahaston UB Suomi Kiinteistöt strategiana on sijoittaa vakaan tuoton kiinteistökohteisiin Suomessa. Rahasto on Suomen ensimmäinen kiinteistörahasto, joka sijoittaa laajasti eri kiinteistökohteisiin, joihin lukeutuvat muun muassa palvelu- ja hoivakiinteistöt, toimistot, asunnot ja tontit. Rahaston toiminta käynnistyi marraskuussa 2018 ja rahasto oli helmikuun loppuun mennessä kerännyt merkintöjä jo noin 35 miljoonalla eurolla.

UB Suomi Kiinteistöt on osa United Bankersin reaaliomaisuussijoitustuotteiden perhettä, joihin kuuluvat kiinteistö- ja metsäomaisuus- sekä kiinteistö- ja infrayhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot. United Bankersilla on yhteensä 15 erilaista reaaliomaisuusrahastoa, jotka sijoittavat monipuolisesti kotimaiseen ja kansainväliseen reaaliomaisuuteen. Konsernin hallinnoitavasta varallisuudesta 2,9 miljardista eurosta noin kolmannes on sijoitettuna reaaliomaisuuskohteisiin.

Lisätietoja:

Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt, UB Omaisuudenhoito Oy
Sähköposti: perttu.hokkanen@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 896 784

Hanna Kolehmainen, toimitusjohtaja, Hartela Länsi-Suomi Oy
Sähköposti: hanna.kolehmainen@hartela.fi
Puhelin: 040 549 4211

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 130 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (2018). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (2018). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Hartela lyhyesti:

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 600 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa.

Liite

UB_Suomi_Kiinteistöt_Turku_Skanssi.jpg

UPM aloittaa uhanalaisten lajien siirtoistutukset ainutlaatuisessa monimuotoisuushankkeessa

(UPM, Helsinki, 5.3.2019 klo 10.00 EET) – UPM käynnistää tänä keväänä uhanalaisten ja harvinaisten lahottajasienten siirtoistutushankkeen yhteistyössä Suomen Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää lahopuussa elävän lajiston palautumista metsäluontoon istuttamalla uhanalaisia lahottajasieniä yhtiön omien metsien lahopuukeskittymiin. Hankkeella edistetään UPM:n asettamaa tavoitetta parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa yhtiön omissa metsissä Suomessa. Lahopuun lisääminen on yksi keskeinen keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Pursukääpä, kuva: Reijo Penttilä

“Kyseessä on kokonaan uusi ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen keino turvata luonnon monimuotoisuutta”, kertoo UPM:n kestävän metsätalouden kehittämisestä vastaava Timo Lehesvirta. Lahoava puuaines on keskeisin metsälajistoon vaikuttava ero puuntuotantoon varattujen alueiden ja luonnonmetsien välillä. Lahopuulla elää Suomessa neljännes metsälajistosta, eli noin 5000 lajia, joista pääosa on sieniä ja hyönteisiä. “Uhanalaisten sienten rihmastoja kasvatetaan kasvatusmaljoissa. Rihmastot siirretään puutappeihin, jotka sitten istutetaan kasvukauden aikana sekä luontaisesti syntyneisiin että hanketta varten kaadettuihin maapuihin”, Timo Lehesvirta kertoo.

“Tutkijan näkökulmasta hankkeessa yhdistyvät hienosti uusi tieteellinen tutkimustieto uhanalaisista lajeista ja eliöyhteisöistä sekä käytännön luonnonsuojelutyö. On antoisaa toimia yhteistyössä käytännön metsätoimijan kanssa. Odotamme mielenkiinnolla hankkeen edistymistä, sillä esiselvityksissä saadut tulokset ovat lupaavia”, sanoo hankevastaava, Luonnonvarakeskuksen tutkija Reijo Penttilä.

Istutuksissa testataan yli 20 Suomesta kerätyn sienilajin palauttamista luontaisille kasvupaikoille. Istutettavia lajeja ovat mm. pursukääpä, kalkkikääpä ja raidantuoksukääpä. Tavoitteena on, että rihmastot alkavat kasvaa lahopuurungoissa ja tuottavat myöhemmin itiöemiä, joista vapautuvat itiöt alkavat itää uusilla lahopuurungoilla. Sienten rihmastojen leviämistä rungossa ja seuralaislajistoa tullaan seuraamaan DNA-analyysien avulla, ja itiöemien esiintymistä maastoinventoinnein.

“Tutkimusprojektissa istutettavat kääpälajit ovat uhanalaistuneet, koska niille sopivia elinympäristöjä – runsaslahopuustoisia metsiä – on jäljellä enää hyvin vähän. WWF:n tavoitteena on metsien uhanalaistumiskehityksen pysäyttäminen ja seuraamme mielenkiinnolla projektin etenemistä tästä näkökulmasta”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

“On hienoa olla mukana luomassa kokonaan uusia keinoja turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Lahopuu on mittausten mukaan lisääntymässä yhtiön metsissä. Innovaatiot, merkit positiivisista vaikutuksista ja aktiivinen yhteistyö parhaiden osaajien kanssa motivoivat kehittämään toimintakulttuuria kaikille yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi”, Timo Lehesvirta päättää.

Lue lisää hankkeesta Matti Maajärven blogista.

Lisätietoja antaa:
kestävän metsätalouden kehittämisestä vastaava Timo Lehesvirta. UPM, puh. 0400 752 212

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Konecranes sai tilauksen neljästä siirrettävästä satamanosturista YILPORT-konsernilta

Daten:Konecranes:Diverses:Pressebilder:2019:22-02:1193_007-Latin America.jpg

Maailman 12. suurin konttiterminaali- ja satamaoperaattori YILPORT HOLDING tilasi neljä suuritehoista Model 8 -siirrettävää satamanosturia vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaksi Konecranesin suurista Gottwald-nostureista aloittaa toimintansa Puerto Quetzalissa Guatemalassa vuoden 2019 puolivälissä, ja kaksi kuukautta myöhemmin toimitetaan kaksi nosturia Puerto Bolivariin Ecuadoriin.

YILPORT-konsernin Konecranesilta tilaamat neljä uutta ekotehokasta diesel-sähkökäyttöistä Model 8 -siirrettävää satamanosturia keskittyvät konttien käsittelyyn kahdessa terminaalissa. Ne auttavat kehittämään kestävästi terminaalin toimintoja Latinalaisessa Amerikassa, jossa YILPORT aloitti vuonna 2016 Puerto Bolivarissa, ja josta se on sittemmin laajentanut toimintaansa Ecuadoriin. Guatemalan Puerto Quetzal on konsernin uusin toimipaikka terminaalitoiminnassa.

”Tarkoituksemme on ottaa johtava asema valikoiduissa maissa Latinalaisessa Amerikassa, joka on yksi maailmanlaajuisen kasvustrategiamme tukipylväistä. Olemme jälleen kerran valinneet huippuosaamista edustavat Konecranesin siirrettävät Gottwald-satamanosturit arvostetuimmalta ja luotettavimmalta kumppaniltamme. Nosturien avulla voimme tarjota asiakkaillemme huippuluokan materiaalinkäsittelypalveluja ja selvitä yhä suurempien konttialusten tuomista haasteista näinä logistiikan muutosaikoina. Konecranesin nosturien luotettavauus ja nopea käsittelytahti on tehnyt meihin vaikutuksen toistuvasti. Kokonaisstrategiamme kannalta on myös tärkeää, että koneet ovat ekotehokkaita,” kertoo YILPORT HOLDING -konsernin johtaja ja omistaja Robert Yüksel Yildirim.

”Olemme ylpeitä siitä, että pitkäaikainen asiakkaamme YILPORT on valinnut nosturimme jälleen kerran käsittelypalveluihinsa Euroopan ulkopuolella. YILPORTin tilaus terminaaleihinsa Latinalaisessa Amerikassa osoittaa, että asiakkaamme kykenevät kasvamaan teknologiamme ja laajan tuotevalikoimamme avulla muuttuvien tarpeidensa mukaan,” toteaa Konecranesin Mobiilisatamanosturit-liiketoimintayksikön myyntijohtaja Andreas Moeller.

YILPORTille toimitetaan neljä identtistä G HMK 8410 -kaksiköysinosturia. Niiden nostokapasiteetti on 100 tonnia ja ulottuvuus 61 metriä, ja ne voivat käsitellä 19 kontin rivistöjä suurempien aluksien ohella.

Lisätietoja:
Andreas Moeller, myyntijohtaja, mobiilisatamanosturit, Konecranesin Satamaratkaisut
sähköposti: andreas.moeller@konecranes.com tai puhelin: +49 211 7102 3765

Sijoittajat:
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
sähköposti: eero.tuulos@konecranes.com tai puhelin 020 427 2050

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa konecranes.com
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,16 miljardia euroa. Konsernilla on 16 100 työntekijää ja 600 toimipistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

Sammon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 on julkaistu

SAMPO OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 5.3.2019 klo 9.30

Sammon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 on julkaistu

Sampo-konserni on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018 osoitteessa www.sampo.com/vuosi2018.

Edellä mainitussa osoitteessa ovat saatavilla myös:

– konsernijohtaja Kari Stadighin katsaus;

– liiketoimintajohdon videokatsaukset;

– Sampo-konsernin riskienhallintaraportti 2018;

– Sampo-konsernin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018;

– Sampo-konsernin palkitsemisraportti 2018, joka on osa osoitteessa www.sampo.com/palkkajapalkkioselvitys saatavilla olevaa palkka- ja palkkioselvitystä;

– Sampo Oyj:n tytäryhtiöiden If Vahinkovakuutuksen, Topdanmarkin ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön vuosikertomukset vuodelta 2018;

– If Vahinkovakuutuksen ja Topdanmarkin yritysvastuuraportit vuodelta 2018;

Sammon toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2018 ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Sampo-konserni julkaisee vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen sekä yritysvastuuraportin toukokuussa 2019.

SAMPO OYJ

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Mediasuhteet
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liitteet

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.pdfPalkitsemisraportti 2018.pdfHallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018.pdf

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018 (IFRS)

logo.png

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 5.3.2018 klo 9.00

Vuoden 2018 viimeinen vuosineljännes oli erittäin haasteellinen, liikevaihto ja käyttökate jäivät tavoitteista, kuten myös koko vuoden 2018 osalta – viimeisen vuosineljänneksen aikana käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen ja muiden toimenpiteiden uskotaan vaikuttavan positiivisesti jo vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen

Vuosineljännes 10–12/2018

Liikevaihto oli noin 15,9 miljoonaa euroa (2017: 17,1), jossa laskua 7,3 %Käyttökate oli noin -0,9 miljoonaa euroa (2017: 0,5), jossa laskua 272,1 %.Tavoitettamme heikompaan kannattavuuteen vaikutti se, että asiakkaiden ostokäyttäytyminen poikkesi Suomessa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä merkittävästi ennusteesta ja aikaisemmista vuosista asianhallinnan Dynasty-tuoteperheen päivitysten myynnin osalta, kun asiakkaat jäivät odottamaan vuodenvaihteen yli tuoteperheen uutta versiotaTanskan liikevaihto jäi neljännellä vuosineljänneksellä huomattavasti ennusteestalisäksi ilmeni tarvetta alaskirjauksille muun muassa projektitoimituksiin liittyenLiiketappio oli -1,7 miljoonaa euroa (2017: liiketappio -0,2) ja laski 629,8 %Innofactor antoi 8.10.2018 pörssitiedotteen siitä, että Innofactor arvioi vuoden 2018 tulosnäkymänsä heikkenevän aiemmin ilmoitetusta johtuen organisaationsa uudelleenjärjestelystäInnofactor sai useita merkittäviä tilauksia viimeisellä vuosineljänneksellä, muun muassa Hanselin Hilma uudistuksen noin 4,0 miljoonaa euroa ja Dynasty 10 asianhallinta­järjestelmän Pohjois-Karjalan alueen 13 kunnalle noin 0,5 miljoonaa euroa

Vuosi 1–12/2018:

Liikevaihto oli noin 63,1 miljoonaa euroa (2017: 65,7), jossa laskua 3,8 %Käyttökate oli noin -1,0 miljoonaa euroa (2017: 1,3), jossa laskua 178,7 %Liiketappio oli -3,9 miljoonaa euroa (2017: liiketappio -1,5), jossa laskua 165 %, ja jossa liikevoittoa alensivat lisääntyneet IFRS 3:n mukaiset yrityskauppoihin liittyvät poistot 2 030 tuhatta euroa (2017: 2 030)

1.10.– 31.12.20181.10.– 31.12.2017Muutos1.1.– 31.12.20181.1.– 31.12.2017Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa15 89017 139-7,3 %63 14465 666-3,8 %
Liikevaihdon kasvu-7,3 %-4,7 %-3,8 %10,1 %
Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa-902524-272,1 %-1 0291 308-178,7 %
prosenttia liikevaihdosta-5,7 %3,1 %-1,6 %2,0 %
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa*-1 693-232-629,8 %-3 872-1 461-165,0 %
prosenttia liikevaihdosta*-10,7 %-1,4 %-6,1 %-2,2 %
Tulos ennen veroja tuhatta euroa*-1 329-8-16515,7 %-3 811-1 579-141,4 %
prosenttia liikevaihdosta*-8,4 %0,0 %-6,0 %-2,4 %
Tulos tuhatta euroa*-1 232-6-20437,3 %-3 462-2 007-72,5 %
prosenttia liikevaihdosta*-7,8 %0,0 %-5,5 %-3,1 %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)71,2 %53,8 %71,2 %53,8 %
Omavaraisuusaste41,2 %43,4 %41,2 %43,4 %
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana**567613-7,5 %591610-3,1 %
Tulos per osake (euroa)-0,0332-0,0002-18653,7 %-0,0880-0,0357-146,4 %

*) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.10.–31.12.2018 liiketulokseen sisältyy 507 tuhatta euroa (2017: 507) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.10.–31.12.2018 Innofactorin operatiivinen liiketappio olisi ollut 1 187 tuhatta euroa (2017: liikevoitto 275), operatiivinen tulos ennen veroja -824 tuhatta euroa (2017: 499), operatiivinen tulos -659 tuhatta euroa (2017: 400) sekä operatiivinen tulos per osake -0,0182 euroa (2017: -0,0110). IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.1.–31.12.2018 liiketulokseen sisältyy 2 030 tuhatta euroa (2017: 2 030) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.1.–31.12.2018 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut -1 842 tuhatta euroa (2017: 569), operatiivinen tulos ennen veroja -1 782 tuhatta euroa (2017: 451), operatiivinen tulos -1425 tuhatta euroa (2017: 383) sekä operatiivinen tulos per osake -0,0394 euroa (2017: 0,0102).

**) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019

Innofactorin vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2018, jolloin liikevaihto oli 63,1 miljoonaa euroa ja käyttökate oli -1,0 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Vuosi 2018 oli iso pettymys – luotan merkittävään käänteeseen vuonna 2019

Liikevaihto laski vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä 7,3 prosenttia (liikevaihto 15,9 miljoonaa euroa). Varsinkin lisenssiliikevaihto oli huomattavasti odotuksiamme matalammalla tasolla. Vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,9 miljoonaa euroa (5,7 prosenttia liikevaihdosta) ja laski 71,2 prosenttia edellisestä vuodesta.

Koko vuoden osalta liikevaihto laski 3,8 prosenttia (liikevaihto 63,1 miljoonaa euroa). Koko vuoden käyttökate (EBITDA) oli -1,0 miljoonaa euroa (1,6 prosenttia liikevaihdosta) ja laski 178,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Vuosi 2018 oli liiketoimintamme kannalta todella haastava. Vuosi oli ehdottomasti yksi Innofactorin 19-vuotisen historian vaikeimmista. Edellisen kerran yhtä merkittäviä vaikeuksia oli Innofactorin parin ensimmäisen toimintavuoden aikana 2000-luvun alussa. Henkilökohtaisesti minuun sattuu erityisesti se, että emme pystyneet taloudellisesti lunastamaan niitä lupauksia, joita markkinoille annoimme. Pahoitteluni siitä.

Heikko kannattavuus johtui erityisesti toisen vuosipuoliskon suunniteltua heikommasta liikevaihdosta muun muassa sen takia, että asiakkaiden ostokäyttäytyminen poikkesi Suomessa ennusteesta ja aikaisemmista vuosista asianhallinnan Dynasty-tuoteperheen päivitysten myynnin osalta, kun asiakkaat jäivät odottamaan vuodenvaihteen yli tuoteperheen uutta versiota. Myös Tanskan liikevaihto jäi neljännellä vuosineljänneksellä huomattavasti ennusteesta. Lisäksi ilmeni ennalta tiedostamatonta tarvetta alaskirjauksille muun muassa projektitoimituksiin liittyen.

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Innofactor keskittyi edelleen aiempina vuosina ostamiensa pohjoismaisten yhtiöiden integroimiseen Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Yhteinen pohjoismainen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) saatiinkin vihdoin käyttöön kaikissa maissa heinäkuun alusta. Ylimmän johdon huomion ollessa pohjoismaisen integraation toteutuksessa Suomen liiketoiminta ajautui ennalta arvaamattomiin vaikeuksiin, mikä vaikutti vuoden 2018 toisen vuosipuoliskon heikkoon tulokseen. Innofactor toteutti korjaavat toimenpiteet syksyn 2018 aikana muun muassa yhteistoimintaneuvotteluissa Suomen yhtiöissään, joissa siirryttiin itseohjautuviin tiimeihin, vähennettiin esimiesten määrää 50:stä 16:een sekä organisaatiotasoja seitsemästä neljään. Toimenpiteiden kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2019 2,4 miljoonaa euroa.

Innofactorin visiona on olla johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaan ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor keskittyy vuonna 2019 liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Tämä tehdään kädet savessa, valtavalla sinnikkyydellä, mutta samalla pilke silmäkulmassa. Tavoitteenamme on korjata kannattavuutemme heti vuoden alusta. Tämä on nyt tärkein tehtävämme huippuhenkilöstömme kanssa. Se on perusta kaikelle tulevalle tekemisellemme ja kehittämisellemme.

Vuosi 2019 onkin lähtenyt positiivisissa merkeissä käyntiin. Olemme saaneet useita merkittäviä kauppoja, esimerkiksi Traficom valitsi Innofactorin sähköisen asioinnin teknisen alustan (VISA) kehitys- ja ylläpitotoimittajaksi (hankinnan arvo on noin 5,0 miljoonaa euroa), joka on Innofactorin historian suurin yksittäinen kauppa, ja ruotsalainen organisaatio valitsi Innofactorin jäsenhallintahankkeen toteuttajaksi (hankinnan arvo on noin 1,3 miljoonaa euroa). Olemme myyneet Dynasty 10 asianhallinnan ohjelmistomme päivityksiä tämän tiedotteen julkaisuun mennessä yhteensä 38 kappaletta, joiden siirtymisen arvioimme vaikuttaneen negatiivisesti vuoden 2018 tulokseen, ja jolla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus vuoteen 2019.

Innofactorin tilauskanta on kehittynyt vuoden alussa todella positiivisesti ja onkin tällä hetkellä historiansa suurin, noin 32 miljoonaa euroa, mikä on noin 40 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Vuoden 2019 ensimmäisestä vuosineljänneksestä eteenpäin aloitamme raportoimaan sijoittajille myös tilauskantamme.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Panostamme pohjoismaisella tasolla strategiassamme entistä vahvemmin viiteen ratkaisualueeseemme (Journeys) sekä valittuihin toimialoihin, joilla Innofactor pyrkii yhtenäistämään toimintamallinsa ja tarjontansa Pohjoismaissa. Tarjonnan yhtenäistäminen voi tapahtua orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysjärjestelyjen avulla.

Innofactorin missio: Driving the #ModernDigitalOrganization (suomennettuna: organisaatioiden modernin digitalisaation edistäminen)

Innofactorin visio: Johtava digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja)

Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:

parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissähyvin tuotteistetut pilvipalvelut ja jatkuvat palvelutproaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalliinnovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa valituilla toimialoilla

Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:

saavuttamalla noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisestisaavuttamalla noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoonpitämällä kassavirta positiivisena ja turvaamalla kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus

Keskeisimmät toimenpiteet noin 20 prosentin kasvuun ja 20 prosentin käyttökatteeseen:

keskitymme niihin toimialoihin ja ratkaisualueisiin (asiakaspolut), joilla on suurin kasvupotentiaali ja jotka tarjoavat parhaat mahdollisuudet skaalata nykyinen tarjoomamme kaikkiin Pohjoismaihintehostamme tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä nykyisissä asiakkuuksissa, jotta saamme suuremman osuuden asiakkaiden digitalisaatioon käyttämästä budjetistapanostamme moderniin digitaaliseen markkinointiin sekä myynnin kyvykkyyksiin tehostaaksemme myyntiämme ja saavuttaaksemme paremmat myynnin tuloksetkeskitymme osaamisen hallintaan, rekrytointiin ja resursoinnin optimointiin pohjoismaisella tasollasiirrämme tarjoomamme ja liikevaihtomme painopistettä tulevaisuudessa yhä enemmän projekteista tuotteisiin ja tuotteistettuihin palveluihin valituilla ratkaisualueilla ja toimialoillavahvistamme jatkuvasti omien asiantuntijoidemme ammattitaitoa, jotta asiakkaamme ovat valmiita maksamaan heidän osaamisestaan ja johtavasta tarjoomastamme toimialan keskiarvoa korkeamman hinnanpyrimme siirtymään itseohjautuviin tiimeihin ja vähentämään organisaatiotasoja saavuttaaksemme paremman kommunikaation ja nopeamman päätöksenteonkehitämme joustavaa ja nopeaa lisäarvoa mahdollistavaa toimitusmalliamme siten, että turhan työn osuus minimoidaan, laskutusasteemme paranee ja asiakastyytyväisyys kasvaa

Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.12.2018 liikevaihdon lasku oli 3,8 prosenttia. Yhtiö ei päässyt orgaaniselle kasvulle asettamaansa tavoitteeseen.

Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon katsauskaudella oli -1,6 prosenttia, mikä on ennätyksellisen heikko sekä erittäin kaukana asetetusta 20 prosentin tavoitetasosta.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.12.2018 negatiivinen -0,6 miljoonaa euroa (2017: 4,2 miljoonaa euroa). Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 71,2 prosenttia (2017: 53,8 prosenttia).

Hallituksen esitys voitonjaosta

Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Innofactor on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaisesti hallituksen tavoitteena on mahdollistaa osakkeenomistajien jakaa 10 prosenttia ylittävästä käyttökatteesta (EBITDA) kulloisenkin liiketoimintatilanteen sallima maksimiosinko. Vuoden 2017 osalta käyttökate (EBITDA) oli -1,6 prosenttia liikevaihdosta. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.

Tilikauden 2018 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 27 236 831,73 euroa.

Hallitus esittää, että Innofactor Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2018.

Espoossa 5.3.2019

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Tiedotustilaisuudet tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2018

Innofactor järjestää 5.3.2019 klo 10.00 tilinpäätöstiedotetta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelevät toimitusjohtaja Sami Ensio ja talousjohtaja Marko Lehtonen.

Innofactor järjestää vastaavan englanninkielisen puhelinkonferenssin 5.3.2019 klo 12.00.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Tilaisuuksien esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla niiden jälkeen.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2019

Vuoden 2018 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tiistaina 12.3.2019.

Varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 2.4.2018 klo 9.00.

Vuoden 2019 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019 (Q1) tiistaina 14.5.2019Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 (Q2) tiistaina 23.7.2019Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019 (Q3) tiistaina 29.10.2019

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2014–2018 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin yli 14 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization

Liite

Innofactor Oyjn tilinpäätöstiedote 2018 (IFRS)

Robit Oyj: ROBIT UUDELLEENORGANISOI HALCON LIIKETOIMINTAA USA:SSA

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.3.2019 klo 8.30

ROBIT UUDELLEENORGANISOI HALCON LIIKETOIMINTAA USA:SSA

Robitin tarkennetun Down the Hole (DTH) -strategian mukaisesti yhtiö on päättänyt keskittää
DTH-kruunujen valmistuksen Robitin Shermanin (USA) toimipisteestä yhtiön muihin tuotantoyksiköihin ja lopettaa Shermanin tuotannon. Tällä järjestelyllä lisätään yhtiön volyymiä ja tuottavuutta Australian ja UK:n yksiköissä.

Halcon liiketoiminta jatkuu Pohjois- ja Etelä-Amerikassa aktiivisena ja Halco pystyy jatkossakin palvelemaan jakelijoitaan ja suoria asiakkaitaan. Uudelleenorganisoinnilla ei ole vaikutusta Robit-brändillä myytävien tuotteiden liiketoimintaan Amerikoissa.

Henkilöstövaikutukseltaan uudelleenjärjestely merkitsee neljän tuotantohenkilön vähennystä. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Robitin vuodelle 2019 annettuun tulosohjeistukseen.

ROBIT OYJ
Ilkka Miettinen
talousjohtaja, vt. toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Ilkka Miettinen, talousjohtaja, vt. toimitusjohtaja
Puh. +358 50 384 8318
ilkka.miettinen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti
asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus
sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-
Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen
myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa,
Englannissa ja USA:ssa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa:
www.robitgroup.com

Jakelu:Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Darolutamidin myyntilupahakemus jätetty Japanissa

Orion Oyj Lehdistötiedote 5.3.2019 klo 8.00

Darolutamidin myyntilupahakemus jätetty Japanissa

Hakemus perustuu III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen myönteisiin tuloksiin

Orion Oyj ja Bayer ilmoittivat tänään, että darolutamidin myyntilupahakemus hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen (kastraatioresistentin) eturauhassyövän (CRPC) hoitoon on jätetty Japanin terveysministeriölle.

Japanin terveysministeriölle toimitettu hakemus perustuu etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää (nmCRPC) sairastavilla miehillä tehdyn III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen tuloksiin, jotka osoittivat, että darolutamidin ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon (androgeeni-deprivaatioterapian) yhdistelmä pidensi tilastollisesti merkitsevästi etäpesäkkeetöntä elinaikaa.1 Nämä tiedot esitettiin äskettäin Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa (ASCO GU). Ne julkaistiin samanaikaisesti The New England Journal of Medicine -lehdessä.

Bayer sai äskettäin päätökseen darolutamidin myyntilupahakemuksen toimittamisen vaiheittain Yhdysvaltain lääkeviranomaiselle FDA:lle, ja se keskustelee myyntilupahakemuksen jättämisestä myös muiden terveysviranomaisten kanssa.

“Darolutamidi on erittäin tehokas etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa. Sen haittavaikutukset ovat vähäiset, ja ne olivat varsin samankaltaisia lumelääkkeen sivuvaikutusprofiilin kanssa. Darolutamidia saaneiden potilaiden etäpesäkkeetön elinaika oli merkittävästi pidempi ARAMIS-tutkimuksessa ja myös suuntaus kokonaiselinajan pitenemiseen oli vahva. Nämä tulokset ovat todella innostavia. Odotamme innolla seuraavia vaiheita darolutamidin saamiseksi nmCRPC-potilaille ja heidän lääkäreilleen”, kertoo johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, lääketieteen tohtori Christer Nordstedt Orionilta.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt darolutamidille etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa nopeutetun käsittelyn statuksen. Bayer keskustelee darolutamidin myyntilupahakemuksen jättämisestä myös muiden terveysviranomaisten kanssa. Yhdistettä kehittävät yhdessä Orion ja Bayer.

ARAMIS

ARAMIS-tutkimus on III-vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan suun kautta otettavan darolutamidin turvallisuutta ja tehoa etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoidossa potilailla, joita on aiemmin hoidettu androgeeni-deprivaatioterapialla ja joilla on riski syövän leviämiseen. 1 509 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 saamaan joko 600 mg darolutamidia kahdesti vuorokaudessa tai lumelääkettä yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) kanssa.

Darolutamidi

Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin (AR) estäjä, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu voimakkaasti androgeenireseptoriin ja estää androgeenireseptorin toimintaa. Prekliinisissä tutkimuksissa darolutamidi ei juurikaan läpäissyt veri-aivoestettä toisin kuin muut tällä hetkellä saatavilla olevat androgeenireseptorin estäjät.2

III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksen lisäksi darolutamidia tutkitaan myös III-vaiheen tutkimuksessa levinneen, hormonihoidolle sensitiivisen eturauhassyövän hoidossa (ARASENS). Näistä tutkimuksista on lisätietoja osoitteessa www.clinicaltrials.gov.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA, Euroopan lääkevirasto tai muut terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet darolutamidia kliiniseen käyttöön.

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti.3 Vuonna 2018 arviolta 1,2 miljoonalla miehellä diagnosoitiin eturauhassyöpä ja noin 358 000 miestä kuoli tähän sairauteen maailmassa.3 Eturauhassyöpä on miesten viidenneksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja.3 Eturauhassyöpä johtuu solujen poikkeavasta lisääntymisestä miesten sukupuolielimiin kuuluvassa eturauhasessa.4 Eturauhassyöpään sairastuvat miehet ovat pääasiassa yli 50-vuotiaita, ja riski suurenee iän myötä.5 Hoitovaihtoehdot vaihtelevat leikkauksesta sädehoitoon ja hormonihoitoon, jolla pysäytetään testosteronin tuotanto tai estetään sen vaikutus.6 Syöpä tulee kuitenkin lopulta vastustuskykyiseksi tavanomaiselle hormonihoidolle lähes kaikilla potilailla.7

Kastraatioresistentti eturauhassyöpä on sairauden edennyt muoto, jossa syöpä etenee, vaikka testosteronin pitoisuus elimistössä on hyvin pieni. Kastraatioresistenttien potilaiden hoitovaihtoehdot ovat kehittymässä nopeasti, mutta näille potilaille, joilla ei ole havaittu etäpesäkkeitä ja joiden prostataspesifisen antigeenin (PSA) pitoisuudet suurenevat hormonihoidon aikana, ei ole ollut hyväksyttyjä hoitovaihtoehtoja kuin vasta viime aikoina. Etenevää etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten PSA-arvon nopea kaksinkertaistumisaika on johdonmukaisesti yhdistetty ensimmäisen etäpesäkkeen ilmaantumiseen tai kuolemaan johtavan ajan lyhenemiseen.8

Orion
Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.orion.fi.

Bayer
Bayer on maailmanluokan innovaatioyritys, jonka ydinosaaminen keskittyy terveydenhuoltoon ja ravitsemukseen. Yrityksen tuotteet ja palvelut on suunniteltu ihmisiä hyödyttäviksi. Ne tukevat pyrkimyksiä ratkaista aikamme suurimpia haasteita, jotka liittyvät kasvavaan ja jatkuvasti ikääntyvään väestöön. Bayerin arvo syntyy innovaatioista, kasvusta ja tuottavuudesta. Bayer on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita, ja Bayer-brändi edustaa luottamusta, luotettavuutta ja laatua ympäri maailman. Vuonna 2018 Bayerilla oli noin 117 000 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 39,6 miljardia euroa. Investoinnit olivat yhteensä 2,6 miljardia euroa ja tutkimus- ja tuotekehitysmenot 5,2 miljardia euroa. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta www.bayer.com.

Yhteyshenkilöt:

Christer Nordstedt, johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys, Orion Oyj
Puh. 010 426 2099
christer.nordstedt@orion.fi

Mediakontaktit:

Terhi Ormio
Viestintäjohtaja, Orion Oyj
Puh. 050 966 4646
terhi.ormio@orion.fi

Viitteet:

Fizazi, Karim; Shore, Neal; Tammela, Teuvo, et al. Darolutamide in Nonmetastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med. 2019; doi: 10.1056/NEJMoa1815671. Moilanen, Anu-Maarit; Riikonen, Reetta; Oksala, Riikka, et al. Discovery of ODM-201, a new-generation androgen receptor inhibitor targeting resistance mechanisms to androgen signaling-directed prostate cancer therapies. Sci Rep. 2015;5:12007 GLOBOCAN 2018: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2018. Prostate Cancer. http://gco.iarc.fr/today/data/pdf/fact-sheets/cancers/cancer-fact-sheets-19.pdf. Viitattu helmikuussa 2019. American Cancer Society. What is Prostate Cancer? https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8793.00.pdf. Viitattu helmikuussa 2019. American Cancer Society. Prostate Cancer Risk Factors. https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8794.00.pdf. Viitattu helmikuussa 2019. National Cancer Institute. Hormone Therapy for Prostate Cancer. https://www.cancer.gov/types/prostate/prostate-hormone-therapy-fact-sheet. Viitattu helmikuussa 2019. Nakazawa, Mary; Paller, Channing; Kyprianou, Natasha. Mechanisms of Therapeutic Resistance in Prostate Cancer. Curr Oncol Rep (2017) 19:13. Howard, Lauren; Moreira, Daniel M; DeHoedt, Amanda; Aronson, William J., et al. Thresholds for PSA doubling time in men with non-metastatic castration-resistant prostate cancer. BJU Int 2017;120: E80-E86.

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja on osoitteessa www.orion.fi.