Etusivu » Arkistot 5.3.2019

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 ON JULKAISTU – PÖRSSITIEDOTE 5.3.2019 KLO 17:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 ON JULKAISTU – PÖRSSITIEDOTE 5.3.2019 KLO 17:00

Yleiselektroniikka Oyj:n Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 on julkaistu suomenkielisenä. Sähköinen Toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf) löytyy osoitteesta www.yeint.fi/YRITYS/SIJOITTAJAINFO/Tasekirjat

Yleiselektroniikan selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys) löytyy osoitteesta www.yeint.fi/fi/corporate-governance

Molemmat voi tilata sähköpostitse keskus@yeint.fi tai puhelimitse
Marika Ruskolta 010 2891 282.

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

Marika Rusko
talousjohtaja

Liitteet:
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet
www.yeint.fi

Lisätietoja:
Talousjohtaja Marika Rusko,
puh +358(0)10 2891 282 tai +358(0)400 542 022

Liitteet

Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. – 31.12.2018CG_Selvitys_2018

Robit Oyj: ROBIT OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2018 ON JULKAISTU

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2019 klo 16.45

ROBIT OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2018 ON JULKAISTU

Robit Oyj:n vuoden 2018 vuosikertomus on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi pdf-muodossa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.robitgroup.com.
Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Vuosikertomus löytyy pdf-tiedostona myös tämän tiedotteen liitteenä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018 on julkaistu erillisinä dokumentteina. Selvitykset löytyvät pdf-muodossa suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilta, sekä tämän tiedotteen liitteenä.

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen
vt. toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja, vt. toimitusjohtaja
Puh. +358 50 384 8318
ilkka.miettinen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti
asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus
sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-
Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen
myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa,
Englannissa ja USA:ssa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa:
www.robitgroup.com

Jakelu:Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Liitteet

Vuosikertomus 2018.pdfCG Selvitys 2018.pdfPalkka- ja palkkioselvitys.pdf

QPR Softwaren vuosikertomus 2018 julkaistu

logo.jpg

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2019 KLO 16.30

QPR Softwaren vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmän noudattamisesta sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelle 2018 on julkaistu PDF-muodossa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Julkaisut ovat myös tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Vuosikertomuksesta on saatavilla suomen- ja englanninkielisiä kopioita yhtiön Helsingin pääkonttorista osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (tai puhelimitse numerosta puh. 045 325 8285, Tarja Viantie).

QPR SOFTWARE OYJ

Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi

Liitteet

QPR Softwaren Vuosikertomus 2018QPR Softwaren hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2018QPR Softwaren palkka- ja palkkioselvitys 2018

Oyj Ahola Transport Abp: Muutos Oyj Ahola Transport Abp:n konsernijohtoryhmässä: Talousjohtaja siirtyy uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle

Oyj Ahola Transport Abp:

Muutos Oyj Ahola Transport Abp:n konsernijohtoryhmässä: Talousjohtaja siirtyy uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle

Oyj Ahola Transport Abp:n yhtiötiedote 5 maaliskuuta 2019 klo 13.30

Muutos Oyj Ahola Transport Abp:n konsernijohtoryhmässä: Talousjohtaja siirtyy uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle

Oyj Ahola Transport Abp:n talousjohtaja ja konsernijohtoryhmän jäsen Stefan Kaptens on ilmoittanut siirtyvänsä uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle. Vuodesta 2013 konsernissa työskennellyt Kaptens jatkaa nykyisessä tehtävässään irtisanomisajan (kuusi kuukautta).

Uuden talousjohtajan rekrytointi aloitetaan välittömästi.

Lisätietoja:

Hans Ahola, toimitusjohtaja Stefan Kaptens, talousjohtaja

Puh. +358 20 7475 300 Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja

Privanet Securities Oy

Karri Salmi Kimmo Lönnmark

Puh. +358 50 67 540 Puh. +358 50 67 541

Liite

Muutos Oyj Ahola Transport Abp-n konsernijohtoryhmässä.pdf

Detection Technology Oyj:n hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 5.3.2019 klo 13.00

Detection Technology Oyj:n hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Detection Technology Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019. Yhtiökokouskutsu julkaistaan ja kokoukseen ilmoittautuminen alkaa 7.3.2019. Hallitus ja sen valiokunnat ovat tehneet seuraavat ehdotukset yhtiökokoukselle:

Hallituksen ehdotus voitonjaosta Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten valinnaista Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valinnasta Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttamien erityisten oikeuksien antamisesta Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4§:n (Hallitus) muuttamisesta Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7§:n (Tilintarkastajat) muuttamisesta Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2019.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus esittää palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle, maksetaan kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenille 33 000 euroa.

Hallitus esittää palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous. Mikäli hallituksen jäsen asuu pysyvästi Suomen ulkopuolella, korotetaan edellä mainittuja palkkioita 500 euroa per kokous siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiota 1 500 euroa per kokous ja jäsenelle maksettaisiin kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Päätösehdotus on ehdollinen sille, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ää jäljempänä esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tällöin kuuden (6) hallituksen jäsenen toimikausi alkaisi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja yhden (1) hallituksen jäsenen toimikausi alkaisi yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Allonen, Petri Niemi, Henrik Roos, Hannu Syrjälä, Pasi Koota, Vera Backström ja uutena jäsenenä Carina Andersson.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Edellä mainitut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Syrjälän.

Päätösehdotus on ehdollinen sille, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ää jäljempänä esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tällöin hallituksen jäsenehdokkaista Carina Anderssonin toimikausi alkaisi yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi alkaisi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Juha Hilmola toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 718 750 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 437 500 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu anti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n (Hallitus) muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

“Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 4-7 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n (Tilintarkastajat) muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

“Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijana. Hallituksen puheenjohtaja ei ole Nimitystoimikunnan jäsen eikä hänellä ole äänivaltaa. Hänellä on kuitenkin oikeus osallistua Nimitystoimikunnan kokouksiin.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät omistajatietojen perusteella, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä. Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, ratkaistaan asia arvalla. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää hallituksen puheenjohtajalle luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisenä arkipäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu.

Nimitystoimikunta lähettää ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä arkipäivänä.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Hannu Martola, toimitusjohtaja +358 500 449 475 hannu.martola@deetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 94 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on yli 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus palkkioiden maksamiseksi

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
5.3.2019 klo 13.00

Aktia Pankki Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovutus palkkioiden maksamiseksi

Aktia Pankki Oyj on yhtiön hallituksen päätöksen nojalla 4.3.2019 luovuttanut 24 552 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan osakkeina maksettavan vuoden 2018 muuttuvan palkkion sekä osakeomistusohjelmien matching-osakkeiden maksamiseksi 11 avainhenkilölle.

Yhtiön hallussa on 52 722 osaketta luovutuksen jälkeen.

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.4.2018 yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta mm. yhtiön kannusteohjelmien toteuttamiseksi.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki- ja varainhoitoratkaisuja sekä henkilövakuutuksia. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com

Siili Solutions Oyj:n vuoden 2018 vuosikertomus on julkaistu

logo.jpg

Siili Solutions Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 5.3.2019 kello 13.00

Siili Solutions Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2018. Vuosikertomus on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja se on saatavilla myös osoitteessa www.siili.com/fi/sijoittajille.

Vuosikertomus sisältää vuoden 2018 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Luhtaniemi
puhelin: 0400 447 464, sähköposti: timo.luhtaniemi(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Liite

Siili Solutions Oyj 2018 Vuosikertomus

Cramo Oyj:n vuosikatsaus ja tilinpäätös vuodelta 2018 on julkaistu

logo.gif

Cramo Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 5.3.2019, klo 11.30

Cramo Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on julkaistu tänään ja saatavilla suomeksi ja englanniksi tämän tiedotteen liitteenä sekä osoitteessa: https://www.cramogroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/.

Cramo on lisäksi julkaisut tänään sähköisen vuosikatsauksen, joka sisältää myös yhtiön kestävän kehityksen raportin, vuotta 2018 koskien. Vuosikatsaus on saatavilla osoitteessa https://annualreport.cramo.com/2018/fi .

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Mattias Rådström, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, puh: +46 70 868 7045

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeisimmät tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 13 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Cramo Adapteo on Cramon siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan alabrändi.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Liite

Cramo_Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Sanoman vuosikatsaus 2018 on julkaistu

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 5.3.2019 klo 11.00

Sanoman vuosikatsaus 2018 on julkaistu

Sanoma on julkaissut vuosikatsauksensa vuodelta 2018. Se sisältää hallituksen toimintakertomuksen, mukaan lukien muut kuin taloudelliset tiedot, ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Materiaalit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.

Lisätietoja
Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Liitteet

Sanoma_Vuosikatsaus_2018Sanoma_Selvitys_hallinto-_ja_ohjausjärjestelmästä_2018Sanoma_Palkka-_ja_palkkioselvitys_2018

Metson vuosikertomus 2018 julkistettu

Metson vuosikertomus 2018 julkistettu
Metso Oyj, pörssitiedote, 5.3.2019 klo 10:30 paikallista aikaa

Metso Oyj on tänään 5.3.2019 julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2018. Se sisältää neljä osiota, jotka ovat liiketoimintakatsaus, taloudellinen katsaus, hallinnointi ja GRI-liite.

Liiketoimintakatsaus sisältää strategian, arvonluonnin, kestävän kehityksen ja riskienhallinnan. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja sijoittajatietoa. Hallinnointi sisältää täyden selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä mukaan lukien palkitsemisraportin. GRI-liite sisältää ulkoisesti varmennetut kestävän kehityksen
tiedot GRI-standardien mukaisesti.

Vuosikertomus 2018 ja sen kaikki osiot ovat saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/2018. Ne löytyvät myös pdf-tiedostoina tämän tiedotteen liitteenä. Metson vuosikertomus 2018 ei ole tilattavissa painotuotteena.

Lisätietoja antaa:
Tanja Mäkinen, sijoittajasuhdeasiantuntija, Metso Oyj, puh. 020 484 3117, email: tanja.makinen@metso.com

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Liitteet

Metso_Taloudellinen_katsaus_2018.pdfMetso_Liiketoimintakatsaus_2018.pdfMetso_Hallinnointi_2018.pdfMetso_GRI_liite_2018.pdf

facebook twitter