Etusivu » Arkistot 1.3.2019

Orion Oyj: 47 279 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2019

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2019 KLO 19.10

Orion Oyj: 47 279 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2019

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on luovuttanut 1.3.2019 yhteensä 47 279 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2016-2018 ja 2018 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaan valtuutukseen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 32,2618 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2019. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 1 525 305,64 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 515 161 kpl yhtiön omia B-osakkeita.
Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 2.2.2016 annetulla pörssitiedotteella.

ORION OYJ

Timo Lappalainen Olli Huotari
Toimitusjohtaja Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj Pörssitiedote 1.3.2019 klo 16.15

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018. Materiaalit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.pkkoyj.com/sijoittajatieto

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 13/2019. Konserni julkaisee vastuullisuusraportin viikolla 13 vuosikertomuksen yhteydessä.

Liitteet

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018Palkka- ja palkkioselvitys 1.3.2019Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä vuodelta 2018 on julkaistu

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä vuodelta 2018 on julkaistu

Suomen Hypoteekkiyhdistys

1.3.2019 Helsinki klo 15:30

Suomen Hypoteekkiyhdistys on julkaissut tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä vuodelta 2018 ja ne ovat ladattavissa pdf-tiedostoina tämän pörssitiedotteen liitteistä sekä Hypon kotisivuilla:

Tilinpäätös suomenkielisenä osoitteessa: http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/sijoittajille/taloudelliset-tiedot/Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä suomenkielisenä osoitteessa: http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/johtaminen-ja-hallinnointi/hallinnointi-ja-ohjausjarjestelmat/Tilinpäätös englanninkielisenä osoitteessa:http://www.hypo.fi/en/financial-information/Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä englanninkielisenä osoitteessa: http://www.hypo.fi/en/investor-relations/

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 on liitetty tilinpäätösasiakirjaan. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä on julkaistu erillisenä asiakirjana.

Suomen Hypoteekkiyhdistys

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Pauna, p. (09) 228 361, 050 353 4690
Riskienhallintajohtaja, toimitusjohtajan sijainen Mikko Huopio p. (09) 228 361, 050 400 2990

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hypo.fi

Liitteet:
Tilinpäätös 2018
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä 2018

Liitteet

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2018

Fellow Finance Oyj:n talousjohtaja vaihtuu

Fellow Finance Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Pasi Rantamäki on päättänyt luopua tehtävästään ja jättää työnsä yhtiön palveluksessa 15.4.2019.

”Pasi on ollut yhtiössämme merkittävässä roolissa toimintamme alkuajoista lähtien. Haluan kiittää Pasia erittäin ansiokkaasta panoksesta kuluneiden vuosien aikana yhtiömme kasvaessa Pohjoismaiden johtavaksi joukkorahoitus- ja vertaislainapalveluksi, ja toivottaa Pasille menestystä jatkossa”, sanoo Fellow Financen toimitusjohtaja Jouni Hintikka.

Yhtiön hallitus nimitti uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi talouspäällikkö Niko Starkin. Stark (s. 1987, BBA) on aiemmin työskennellyt muun muassa Remedy Entertainment Oyj:ssä Senior Financial Controllerina ja pääkirjanpitäjänä Gemalto Oy:ssä.

FELLOW FINANCE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Jouni Hintikka
toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj
puh. +358 40 585 5009
jouni.hintikka@fellowfinance.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Fellow Finance lyhyesti

Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 530 000 asiakasta noin 60 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2800 osakkeenomistajaa.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 1.3.2019)

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2019 KLO 13.45

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa yhtiön omistaja-arvon kehitykseen perustuvan kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille.

Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Uusi kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2019–31.1.2022, 1.2.2020–31.1.2023 ja 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmä perustuu avainhenkilöille jaettaviin osakeyksikköihin, joiden perusteella ansaittava mahdollinen palkkio maksetaan rahana. Yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden osakkeen arvonnousuun. Osakeyksikön lähtöarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä kunkin ansaintajakson alkamista edeltävän kuuden kuukauden aikana ja loppuarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä kunkin ansaintajakson viimeisen kuuden kuukauden aikana. Ansaintajakson aikana maksetut osingot ja mahdollinen muu varojenjako vähennetään osakeyksikön lähtöarvosta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmään kohderyhmään ansaintajaksolla 2019–2021 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2019—2021 jaetaan yhteensä 132 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 6,19 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.8.2018—31.1.2019.

Joensuussa 1. päivänä maaliskuuta 2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com

Pohjois-Karjalan Kirjapaino ‑konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentävät Iskelmä Rex- ja Radio City Joensuu -radiokanavat, jotka ovat osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Konsernin painotoimialaan kuuluu PunaMusta Oy, Erweko Oy, Forssan Kirjapaino Oy sekä painotoimialan medialogistiikkayksikön muodostavat Faktor Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.3.2019 KLO 13.30 1(13)

Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 87,6 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 75,8 miljoonaa euroa.
– Liikevoitto oli 0,7 (2,5) miljoonaa euroa.
– Voitto ennen veroja oli 2,4 (5,2) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,4 (8,9) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 52,3 % (69,6 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 4,0 % (8,2 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 3,7 % (7,8 %).
– Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,34 euroa).
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 30,1 (12,4) miljoonaa euroa.

Konsernin toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 47,0 miljoonaa euroa (38,6 miljoonaa euroa). Viimeisellä vuosipuoliskolla liikevoittoa kertyi konsernissa 0,3 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 87,6 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 75,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 ja 2018 toteutuneet yrityskaupat kasvattivat vertailukelpoista liikevaihtoa 9,6 miljoonaa euroa.

Painotoimialan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 71,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 57,7 miljoonaa euroa. Painotoimialan vertailutietoja on oikaistu vastaamaan liikevaihdon nykyistä esittämistapaa, jossa järjestölehdille tarjottavasta Postin jakelupalvelusta liikevaihdossa esitetään ainoastaan katteen osuus. Lehtitoimialan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 21,7 miljoonaa euroa (23,1 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa).

Tilikauden kulut konsernissa olivat 88,6 miljoonaa euroa (75,0 miljoonaa euroa vuonna 2017). Materiaalit ja palvelut olivat 43,1 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 35,4 miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 26,4 miljoonaa euroa (21,7 miljoonaa euroa vuonna 2017). Tilikauden kuluihin sisältyvät poistot olivat 5,1 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna poistot 5,9 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 14,0 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Tilikauden liikevoitto konsernissa oli 0,7 miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut olivat 2,5 miljoonaa euroa ja 3,3 prosenttia. Lehtitoimialan liikevoitto laski 1,6 miljoonaan euroon, edellisvuonna liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa. Painotoimialan liikevoitto heikkeni ollen tappiollinen 0,7 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin voitollinen 0,3 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot ja -kulut (netto) esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoituskulut. Tilikaudella 2018 konsernin rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli koko tilikaudella 1,1 miljoonaa euroa voitollinen (2,8 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Tilikauden välittömät verot olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).
Konsernin tilikauden voitto oli 1,9 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin tulos oli 4,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,34 euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 30,1 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 12,4 miljoonaa euroa. Taseen korottomien velkojen määrä ilman laskennallista verovelkaa oli 12,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 korottomia velkoja oli 8,7 miljoonaa euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto laski 4,0 prosenttiin (edellisvuonna 8,2 prosenttia).

PAINOTOIMIALA

Konsernin strategian mukaiset investoinnit pienpainamisen kasvuun jatkuivat toisella puolivuotiskaudella. Konserni hankki oululaisen korkealuokkaisten digi- ja offsetpainotuotteiden valmistamiseen erikoistuneen Erweko Oy:n, pääkaupunkiseudulla toimivan lehtien ja julkaisujen taittoon erikoistuneen Faktor Oy:n sekä perinteisen painotalo Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannat. Näillä hankinnoilla konserni sai merkittävän määrän lisää osaamista, asiakkuuksia ja tuotantokapasiteettia. Samalla konsernissa halutaan varmistaa, että asiakkaille pystytään tarjoamaan laadukkaat painotuotteet ja -palvelut kotimaasta käsin. Tehtyjen hankintojen synergiasäästöjen uskotaan vaikuttavan merkittävästi tuloskehitykseen vuoden 2019 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Painotoimialan ulkoinen liikevaihto oli 65,9 miljoonaa euroa, vuonna 2017 ulkoinen liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa. Kasvusta 9,6 miljoonaa euroa tuli tehtyjen yrityskauppojen myötä. Liikevoitto painui negatiiviseksi tappion ollessa tilikaudella 0,7 miljoonaa euroa (vuoden 2017 liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa). Painotoimialan liikevoittoa pienensi kovan hintakilpailun myötä laskeneen myyntikatetason lisäksi raaka-aineiden hinnannousut ja vuoden lopussa toteutetut saneeraustoimenpiteet. Vuonna 2019 painotoimialan liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi ja synergiaetujen odotetaan näkyvän positiivisesti painotoimialan tuloskehityksessä.

Vuoden 2018 loppupuolella Suomen Yliopistopaino Oy sulautui PunaMusta Oy:ön ja vuoden lopussa Faktor Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy siirtyivät konsernin taloudellisessa raportoinnissa painotoimialasegmenttiin muodostaen oman medialogistiikkayksikön.

LEHTITOIMIALA

Vaikka kansantalouden kasvu kiihtyi ja niin yritysten kuin kotitalouksienkin näkymät kohenivat, tämä myönteinen kehitys ei heijastunut Suomen perinteisiin mediamarkkinoihin. Kustannustoiminnan liikevaihto on Suomessa eriytynyt bkt:n kehityksestä vuodesta 2012 alkaen, ja sanomalehtien mediamarkkinat olivat myös vuonna 2018 selvässä ja edellisvuodesta jyrkentyneessä laskusuhdanteessa.

Kantar TNS Oy:n mukaan mediamainonnan määrä Suomessa kääntyi 2,3 prosentin nousuun vuonna 2018 mutta tämä kasvu keskittyi erityisesti muuhun verkkomainontaan kuin sanoma- ja kaupunkilehtien digitaaliseen mainontaan. Mainonta sosiaalisessa mediassa lisääntyi peräti 31,3 prosenttia ja hakusanamainonta 20,7 prosenttia. Myös radiomainonta oli vuonna 2018 hienoisessa 2,4 prosentin kasvussa. Sanoma- ja kaupunkilehdissä mediamainonta väheni vuonna 2018 kaikkinensa 6,8 prosenttia: painettujen sanomalehtien mainonta putosi 11,1 prosenttia ja painettujen kaupunkilehtien mainonta 7,3 prosenttia, kun taas sanoma- ja kaupunkilehtien digitaalinen mainonta kasvoi 10,5 prosenttia.

Konsernin lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto mediamyynnin osalta oli 10,5 miljoonaa euroa ja se laski selkeästi edellisvuodesta (vuotta aiemmin 11,7 miljoonaa euroa). Myös konsernin lehtien tilausmyynti laski hieman edellisen vuoden tasosta ollen 11,2 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 11,4 miljoonaa euroa).

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa (23,1 miljoonaa euroa vuonna 2017). Liikevoitto laski 1,6 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 2,5 miljoonaa euroa).

Elokuussa 2018 Sanomalehti Karjalainen Oy osti joensuulaisen Oy Najaros Ab:n radioliiketoiminnot. Kauppa koski Iskelmä Rexiä sekä Radio City Joensuuta, ja näiden kanavien radiotoiminta siirtyi Karjalaiselle 1.9.2018 alkaen. Marraskuussa 2018 Viestintävirasto myönsi kaksi paikallisradiotoimilupaa Karjalaiselle myös seuraavalle, vuoden 2020 alussa alkavalle kymmenvuotiselle toimilupakaudelle.

Syyskuussa 2018 Karjalainen pilotoi tapahtumajärjestäjänä järjestäen yhteistyökumppaninsa HeartBrain Oy:n kanssa Joensuun Areenassa yleisölle maksullisen viihdekonsertin.

Marras-joulukuussa 2018 Karjalainen investoi uuteen, helmikuussa 2019 käyttöön otettuun digisovellukseen ja näköislehteen, lehtiarkiston digitointiin, digialustojen analytiikkaan sekä markkinoinnin automatiikkaan. Joulukuussa 2018 Karjalaisen verkkosivulla otettiin käyttöön tekstiviestipohjainen mikromaksusovellus tilaajasisällön myymiseksi myös ei-tilaajille.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit jatkuvien toimintojen osalta vuonna 2018 ennakkomaksuineen olivat 8,0 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia liikevaihdosta (2,4 miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia liikevaihdosta edellisenä vuonna).

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,4 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa edellisenä vuonna).
Investointien rahavirta oli -7,3 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa edellisenä vuonna).
Rahoituksen rahavirta oli 7,4 miljoonaa euroa (-5,6 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 30,1 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 12,4 miljoonaa euroa. Tilikaudella maksettiin osinkoja 5,0 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 6,5 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Konsernin omavaraisuusaste oli 52,3 prosenttia (edellisenä vuonna 69,6 prosenttia).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 15,1 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 11,6 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,18 %) eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 9,1 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 455 henkilöä (397 henkilöä vuonna 2017), joista osa-aikaisia oli keskimäärin 6 (5). Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 588 henkilöä (397 henkilöä vuotta aiemmin), joista osa-aikaisia 7 (3 vuotta aiemmin).

Konsernin työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat tilikaudella 26,4 miljoonaa euroa eli 30,1 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 21,7 miljoonaa euroa eli 28,7 prosenttia liikevaihdosta).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Painotoimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden kysyntään ja niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Alalla on edelleen yhtiöitä, joiden heikko taloustilanne estää markkinoiden tervehtymisen ja pitkittää kysynnän ja tarjonnan tasapainon löytymistä. Tuonnin lisääminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa. Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. Venäjän heikko rupla ja epävarmana säilynyt tilanne vaikeuttavat edelleen vientimahdollisuuksia.

Lehtitoimialalla mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehtimainonnan määrä heijastelee yleistä talouskehitystä, valtakunnallisia mainostrendejä sekä lehden ilmestymisalueen taloudellista vireyttä. Lähiajan riskejä ovat hitaan ja edelleen hidastuvan talouskasvun vaikutukset reaalitalouteen sekä sen myötä sanomalehtien mainos- ja lehtimyyntituloihin. Vuoden 2018 huomattavakaan talouskasvu ei näkynyt mediamarkkinoiden elpymisenä, eli tämä aiempi selvä yhteys on katkennut ja mainonnan siirtyminen painetuista sanomalehdistä muihin julkaisuihin ja etenkin kilpaileville digitaalisille alustoille on kiihtynyt, mikä on merkittävä riski. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja hintojen nousu.

Kirjapainokonsernin lehtitoimialalla toimivat yhtiöt ostavat painotyön PunaMusta Oy:ltä. Painamisen laadulla ja varmuudella on merkittävä vaikutus niiden lehtimyynti- ja ilmoitusmyyntituloihin.

Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konsernilla on käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimiseksi.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle korkoriskille. Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

YMPÄRISTÖASIAT JA VASTUULLISUUS

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Konsernin yhtiöiden toiminnalla on useita erilaisia ympäristösertifiointeja, joiden kriteerien täyttyminen tarkastetaan vuosittain ulkopuolisten sertifiointiyritysten toimesta.

Konsernin painotoimialan yhtiöiden laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001-standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten ympäristö- ja laatuasioiden kehitys on jatkuvaa. Yhtiöissä arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia, sekä riskejä. Merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain tavoitteita ja kehitysohjelmia. Energiatehokkuutta parannetaan vuosittain erilaisilla investoinneilla ja toiminnan valinnoilla. Esimerkkinä mainittakoon Erweko Oy:n Oulun tuotantolaitoksen sähkönhankinta, josta jo 10 % tuotetaan omilla aurinkopaneeleilla.

PunaMusta Oy:n tuotannon hiilidioksidipäästöt on mitattu ja päästöille on asetettu vähennystavoitteet. Myöskin tämä laskenta on tehty luotettavasti, sertifioidulla ClimateCalc-menettelyllä.

Konsernin yleisen liiketoiminta-, ympäristö- ja vahinkoriskienhallinta menettelyn lisäksi PunaMusta Oy:n digipainolla on erityinen sertifioitu Katakri-turvallisuusluokitus, joka on edellytyksenä kansallista turvallisuutta koskevan materiaalin painamiseen.

Painotoimialan kaikille yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa koko tuotannon.
Yhtiöillä on myös paperin valmistuksessa käytetyn puun alkuperästä kertova PEFC-sertifikaatti, sekä lisäksi osassa painotoimialan toimintaa on myös FSC ja EU-kukka sertifioinnit. Näillä sertifioinneilla konsernimme on osa vastuullista puunjalostusketjua.

Painotoimialan kaikki yhtiöt ovat Suomalaisen Työn liiton jäseniä ja Avainlippu-merkin haltijoita. Avainlippu kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Lisää vastuullisuustietoa luettavissa vuosikertomuksen yhteydessä erillisenä julkaistavassa muun kuin taloudellisen tiedon raportissa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia liiketapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Lehti- ja painotoimialojen epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista. Media-alan näkymät ovat hivenen paremmat kuin vielä muutama vuosi sitten, mutta mainonnan kasvu kanavoituu pääosin muihin mainoskanaviin kuin sanomalehtimainontaan. Samoin vuosia laskenut painoalan kokonaisvolyymi vaikeuttaa graafisen alan kehityksen ennustamista. Painotoimialan positiiviset kasvunäkymät vuodelle 2019 perustuvat vuonna 2018 tehtyihin yrityshankintoihin ja niistä saataviin synergiaetuihin. Lehtitoimialalla mainosmenetyksiä kompensoi paikallisradioliiketoiminta ja digitaalisten palveluiden kasvu ja niihin investoinnit. Kokonaisuutena konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2018 liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUS JA VOITONJAKOESITYS

Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2019.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa
0,25 euroa osakkeelle, yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 28 126 170,42 euroa.

Konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen oleellisia muutoksia.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2019 ja osingon maksupäivä 9.4.2019.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino ‑konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentävät Iskelmä Rex- ja Radio City Joensuu -radiokanavat, jotka ovat osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Konsernin painotoimialaan kuuluu kirjapaino PunaMusta Oy ja tilikauden 2018 aikana hankitut Erweko Oy, Forssan Kirjapaino Oy sekä Faktor Oy. Painotoimialaa täydentää konsernin raportoinnissa sinne vuoden lopussa siirretty Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka muodostaa yhdessä Faktor Oy:n kanssa painotoimialan medialogistiikkayksikön. Painotoimialaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa puheenjohtajana Reetta Laakkonen, varapuheenjohtajana Harri Suutari ja varsinaisina jäseninä Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen ja Juha Mäkihonko.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilikauden aikana tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.pkkoyj.com kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj kuuluu Kulutuspalvelut ‑toimialaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PKK1V.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl ja osakepääoma on 1 052 634 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeen kaupankäyntikurssi tilikauden lopussa oli 6,20 euroa, osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli 77,6 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 1 732 143 kappaletta eli noin 13,84 % osakemäärästä.

Valtiovarainministeriön asetuksessa arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012) 1 luvun 5 §:n 1 momentissa luetellut tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ,
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-JOULUKUU 2018

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Konserni otti käyttöön 1.1.2018 alkaen uuden IFRS 9 -standardin Rahoitusinstrumentit, joka korvaa aikaisemman IAS 39 standardin. IFRS 9:n vaikutus liittyy rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin, odotettavissa olevien luottotappioiden malliin. Standardin soveltamisella ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Standardin mukaisesti myyntisaamisiin liittyvät odotettavissa olevat luottotappiot on arvioitu ja luottotappiovaraus on kirjattu tilinpäätökseen. Odotettavissa olevien luottotappioiden vaikutus ei ole olennainen.

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2018 alkaen IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista. Standardin käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta konsernin tuloutuskäsittelyyn.

Uusi IFRS 16 -standardi Vuokrasopimukset, tulee sovellettavaksi 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin mukaan kirjataan omaisuuserä ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Alustavan arvioinnin perusteella konserni tulee kirjaamaan noin 3,9 miljoonan euron omaisuuserän vuokraoikeuksista ja vastaavasti niihin liittyvän leasingvelan 1.1.2019. Standardin käyttönoton arvioidaan laskevan vuoden 2019 liikevoittoa 0,1 miljoonaa euroa. Standardin käyttöönotolla on vaikutusta myös konsernin rahavirtalaskelman esitystapaan. Liiketoiminnan rahavirran arvioidaan nousevan ja rahoitustoiminnan rahavirran arvioidaan laskevan 1,3 miljoonaa euroa. Lopullinen arviointi standardin vaikutuksesta tulee valmistumaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA7-12/7-12/MuutosMuutos
(miljoonaa euroa)20182017MEUR20182017MEUR
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto47,038,68,387,675,811,8
Liiketoiminnan muut tuotot0,90,70,21,71,30,4
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos0,00,00,0-0,10,0-0,1
Valmistus omaan käyttöön0,10,3-0,20,20,3-0,2
Materiaalit ja palvelut-23,2-18,4-4,8-43,1-35,4-7,8
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut-14,4-10,9-3,4-26,4-21,7-4,7
Poistot-2,7-2,90,2-5,1-5,90,8
Liiketoiminnan muut kulut-7,4-6,5-0,9-14,0-11,9-2,0
Liikevoitto0,30,8-0,50,72,5-1,8
Arvopaperikaupan nettotulos0,60,9-0,31,12,8-1,8
Muut rahoitustuotot ja –kulut0,7-0,10,80,6-0,20,8
Voitto ennen veroja1,61,6-0,12,45,2-2,7
Tuloverot-0,3-0,30,0-0,5-0,90,4
Tilikauden voitto1,31,30,01,94,2-2,3
Tilikauden tulos yhteensä1,31,30,01,94,2-2,3
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos1,31,30,01,94,2-2,3
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille1,31,30,01,94,2-2,3
Määräysvallattomille
omistajille0,00,00,00,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR)0,100,100,00,150,34-0,19
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.
Muutos
KONSERNIN TASE12/1812/17MEUR
(miljoonaa euroa)
Jatkuvat toiminnot
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet52,947,45,5
Aineettomat hyödykkeet1,90,91,0
Sijoituskiinteistöt0,10,10,0
Osakkeet ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset0,60,40,2
Muut pitkäaikaiset saamiset1,50,31,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus4,12,81,3
Saamiset12,68,63,4
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat15,111,63,5
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset0,70,10,6
Rahavarat6,55,01,5
VARAT YHTEENSÄ96,077,418,6
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma49,352,5-3,2
Määräysvallattomat omistajat0,00,3-0,3
Oma pääoma yhteensä49,352,8-3,5
Velat
Laskennalliset verovelat3,83,40,4
Pitkäaikainen vieras pääoma11,03,67,4
Lyhytaikainen vieras pääoma31,917,614,3
Velat yhteensä46,624,622,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.96,077,418,6
RAHAVIRTALASKELMA12/1812/17
(miljoonaa euroa)12 kk12 kk
Liiketoiminnan rahavirta1,48,9
Investointien rahavirta-7,3-2,0
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot58,021,4
Lainojen takaisinmaksut-45,7-20,7
Maksetut osingot-5,0-6,3
Rahoituksen rahavirta yht.7,4-5,6
Likvidien varojen muutos1,51,3
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS(miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutosOsake-Yli-KäyvänVoitto-Määräys-Yht.
1-12/2018pääomakurssi-arvonvaratvallattomat
rahastorahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA1,17,7043,80,352,8
Kauden laaja tulos1,91,9
Voitonjako / Osingonjako-5,0-5,0
Muut muutokset-0,1-0,3-0,4
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/20181,17,7040,60,049,3
Oman pääoman muutosOsake-Yli-KäyvänVoitto-Määräys-Yht.
1-12/2017pääomakurssi-arvonvaratvallattomat
rahastorahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA1,17,7045,80,354,8
Kauden laaja tulos4,24,2
Voitonjako / Osingonjako-6,3-6,3
Muut muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/20171,17,7043,80,352,8

TOIMINTASEGMENTIT

L=Lehtitoimiala

P=Painotoimiala
M=Muut
elimi-
7-12/2018 (miljoonaa euroa)LPMnointiyht.
Ulkoiset tuotot10,736,20,00,047,0
Sisäiset tuotot0,02,50,9-3,50,0
LIIKEVAIHTO10,838,70,9-3,547,0
LIIKEVOITTO0,9-0,5-0,10,00,3
Rahoitustuotot ja –kulut0,00,70,60,01,3
Voitto ennen tuloveroja0,90,20,50,01,6
elimi-
7-12/2017 (miljoonaa euroa)LPMnointiyht.
Ulkoiset tuotot11,227,40,00,038,6
Sisäiset tuotot0,02,60,9-3,50,0
LIIKEVAIHTO11,230,00,9-3,538,6
LIIKEVOITTO0,90,0-0,10,00,8
Rahoitustuotot ja –kulut0,0-0,10,90,00,8
Voitto ennen tuloveroja0,9-0,10,80,01,6
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa)LPMnointiyht.
Ulkoiset tuotot-0,58,80,00,08,3
Sisäiset tuotot0,0-0,10,00,00,0
LIIKEVAIHTO-0,48,70,00,08,3
LIIKEVOITTO0,0-0,50,10,0

-0,5

Rahoitustuotot ja –kulut0,00,8-0,40,00,5
Voitto ennen tuloveroja-0,10,3-0,30,00,0

elimi-

1-12/2018 (miljoonaa euroa)

LPMnointiyht.
Ulkoiset tuotot21,665,90,10,087,6
Sisäiset tuotot0,15,11,8-7,00,0
LIIKEVAIHTO21,771,01,9-7,087,6
LIIKEVOITTO1,6-0,7-0,10,00,7
Rahoitustuotot ja -kulut0,00,61,00,01,7
Voitto ennen tuloveroja1,6-0,10,90,02,4

elimi-

1-12/2017 (miljoonaa euroa)

LPMnointiyht.
Ulkoiset tuotot23,152,70,00,075,8
Sisäiset tuotot0,15,01,8-6,90,0
LIIKEVAIHTO23,157,71,8-6,975,8
LIIKEVOITTO2,50,3-0,30,02,5
Rahoitustuotot ja -kulut0,0-0,22,90,02,7
Voitto ennen tuloveroja2,50,12,60,05,2
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa)LPMnointiyht.
Ulkoiset tuotot-1,413,20,00,011,8
Sisäiset tuotot0,00,10,0-0,10,0
LIIKEVAIHTO-1,413,30,0-0,111,8
LIIKEVOITTO-0,9-1,00,10,0-1,8

Rahoitustuotot ja –kulut0,00,8-1,80,0-1,0
Voitto ennen tuloveroja-0,9-0,2-1,70,0-2,7
TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Lehtitoimialan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mediamyynnin tuotoista. Painotoimialan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.
(miljoonaa euroa)7-12/20187-12/2017muutos12/201812/2017muutos
Kustannustoiminta
Sisältötuotot5,65,7-0,111,211,4-0,2
Mediamyynnin tuotot5,15,5-0,310,511,7-1,2
Muu myynti0,00,00,00,00,00,0
Kustannustoiminta yhteensä10,711,2-0,521,623,1-1,4
Painotoiminta
Painamisen tuotot31,825,16,758,948,110,8
Palvelutuotot4,42,32,17,04,62,4
Painotoiminta yhteensä36,227,48,865,952,713,2
Muu toiminta0,00,00,10,10,00,0
Konserni yhteensä47,038,68,387,675,811,8

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Vuoden 2018 elokuussa konserni osti Oy Najaros Ab:n radioliiketoiminnot. Radioliiketoiminta tuli osaksi lehtitoimiala-segmenttiä. Hankinnasta suoritettu vastike ja kirjatut varat olivat nimelliset eikä hankinnalla ollut olennaista vaikutusta konsernin tilikauden liikevaihtoon.

Konserni osti elokuun 2018 lopussa lehtien ja julkaisujen taittoon erikoistuneen Faktor Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupalla vahvistetaan konsernin suunnittelu- ja taittopalveluita sekä painotoimialan kokonaisvaltaista myyntiä. Konsernin hallussa ei ollut yhtiön osakkeita ennen yrityskauppaa ja osakkeet vaihtoivat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahintaan ei sisältynyt lisäkauppahintaelementtejä.

Syyskuussa 2018 konserni osti sekä Erweko Oy:n että Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannat. Molemmat hankinnat tulivat osaksi painotoimialasegmenttiä. Yrityskaupat vahvistavat konsernin painotoimialan kasvua ja lisäävät sekä tuotetarjoomaa että myynti- ja tuoteverkoston kattavuutta. Konsernin hallussa ei ollut kummankaan yhtiön osakkeita ennen yrityskauppoja eikä kauppahintoihin sisältynyt lisäkauppahintaelementtejä. Forssan Kirjapaino Oy:n kaupassa osakkeet vaihtoivat omistajaa kaupantekopäivänä, Erweko Oy:n omistus siirtyi lokakuun 2018 alusta.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Faktor Oy:stä, Erweko Oy:stä ja Forssan Kirjapaino Oy:stä maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksista sekä varojen ja velkojen arvoista hankintahetkellä.

Faktor OyErweko OyForssan Kirjapaino Oy
VastikeMEURMEURMEUR
Hankintameno0,50,32,0
Kokonaishankintameno0,50,32,0
Yrityshankinnan rahavirtavaikutusMEURMEURMEUR
Maksettu hankinta0,50,32,0
Hankitut rahavarat0,10,10,4
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä0,40,21,6
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:
MEURMEURMEUR
Aineettomat hyödykkeet0,00,00,0
Asiakassuhteet ja brändiarvo (sis.muihin aineettomin hyödykkeisiin)0,10,00,2
Aineelliset hyödykkeet0,00,65,3
Vaihto-omaisuus0,00,31,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset0,11,43,7
Rahavarat0,10,10,4
Varat yhteensä0,32,510,7
Rahoitusvelat0,00,06,5
Ostovelat ja muut velat0,21,32,6
Varaukset ja velat yhteensä0,21,39,1
Nettovarallisuus yhteensä0,21,11,6
Liikearvo0,3-0,90,4

Aineettomien hyödykkeiden ja myyntisaamisten käypään arvoon ei sisältynyt riskiä yhdenkään hankinnan osalta. Faktor Oy:n hankinnasta syntyi 0,3 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu pääasiassa hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin sekä liiketoimintaa osaavaan henkilöstön arvoon. Forssan Kirjapaino Oy:n hankinnasta syntynyt 0,4 miljoonan euron liikearvo koostuu odotettavissa olevista tuotto- ja kulusynergioista. Erweko Oy:n edullisesta kaupasta syntynyt 0,9 miljoonan euron voitto on kirjattu laajan tuloslaskelman rahoitustuottoihin. Edullinen kauppa syntyi myyjän karsiessa heidän strategiaan kuulumattomia liiketoimintoja, jolloin kauppahinta saatiin neuvoteltua nettovarallisuutta matalammaksi.

Hankittujen yhtiöiden konsernissa oloajan liikevaihdot n. 7,9 miljoonaa euroa ja tulos n. 0,6 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin vuoden 2018 laajaan tuloslaskelmaan. Jos tilikauden aikana hankitut liiketoiminnat olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2018 alusta lähtien, olisi konsernin liikevaihto kasvanut arviolta 21,6 miljoonaa euroa ja tulos heikentynyt arviolta 0,2 miljoonaa euroa.

TUNNUSLUKUJA

1-12/

1-12/

20182017
Liikevoitto (%)0,83,3
Tulos/osake EUR0,150,34
Oma pääoma/osake EUR3,944,19
Bruttoinvestoinnit
(milj. EUR)8,02,4
Osuus liikevaihdosta (%)9,23,1
Oman pääoman tuotto (%)3,77,8
Sij. pääoman tuotto (%)4,08,2
Omavaraisuusaste (%)52,369,6
Henkilöstö keskimäärin,455397
josta osa-aikaisia65

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)
MUUT VUOKRASOPIMUKSET12/1812/17

Maksettavat vuokrat

4,3

3,8

Saatavat vuokrat

EHDOLLISET VELAT JA VARAT
SEKÄ SITOUMUKSET
Omasta puolesta annetut vakuudet

0,00,0
Pantatut osakkeet0,90,9
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin14,114,1
Muut vastuut ja sitoumukset
Yrityskiinnitykset

YHTEENSÄ

4,4
0,3

19,7

5,1
0,3

20,4

Muiden puolesta annetut vakuudet0,80,8
Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT RAHOITUSVARAT JA -VELAT12/1812/17
(miljoonaa euroa)kirjanpito-arvokäypä arvokirjanpito-arvokäypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Osakkeet ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 30,10,10,10,1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 115,115,111,611,6
Rahoitusvelat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Niiden käypä arvo on lähellä niiden kirjanpitoarvoa.
Euromääräiset pankkilainat30,130,112,412,4

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-12/2018 1-12/2017
(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,6 0,5
Palvelujen myynnit 1,0 0,7

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastettuja.

Yhtiön täydellinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla 4.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com kohdassa Sijoittajatieto. Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13/2019. Konserni julkaisee vastuullisuusraportin viikolla 13 vuosikertomuksen yhteydessä.

Joensuussa 1. maaliskuuta 2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com

Liite

Pohjois-Karjalan Kirjapaino konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2018

AFARAKILLE TIEDOKSI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

10.45 Lontoo, 12.45 Helsinki, 1. maaliskuu 2019 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”)

AFARAKILLE TIEDOKSI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Afarak Group Oyj:n tietoon on tullut, että Helsingin hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksen Finanssivalvonnan 7.10.2018 antamaan päätökseen liittyvässä asiassa. Finanssivalvonta on päätöksellään 7.10.2018 velvoittanut Danko Koncarin tekemään julkisen ostotarjouksen Afarak Group Oyj:n osakkeista.

Finanssivalvonta oli velvoittanut Koncarin julkistamaan vuoden 1989 arvopaperimarkkinalain (kumottu 1.1.2013) 6 luvun 10 §:n mukaisen pakollisen ostotarjouksen Afarak Group Oyj:n osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, aloittamaan ostotarjousmenettelyn sekä toteuttamaan ostotarjouksen. Velvoitteiden tehosteiksi Finanssivalvonta oli asettanut juoksevan uhkasakon, jonka peruserä oli kunkin velvoitteen osalta 40 000 000 euroa ja lisäerä 10 000 000 euroa jokaista sellaista täyttä kuukautta kohti, jona velvoitteita ei ollut noudatettu.

Kuten Afarak Group Oyj:n tiedotteessa 7.10.2018 on kerrottu, Danko Koncar oli ilmoittanut yhtiölle että hän on valittanut päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla hylännyt Danko Koncarin vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan päätös, jolla Koncar oli sakon uhalla velvoitettu tekemään julkinen ostotarjous Afarak Group Oyj:n osakkeista.

Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi näytetyksi, että Afarak Group Oyj:n osakkeita omistanut Kermas Ltd on vuonna 2009 ollut Koncarin määräysvaltayhtiö, ja siten Koncarin katsottiin rinnastuvan Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajaan. Koncarin katsottiin menetelleen Hino Resources Co. Ltd:n, Finaline Business Limitedin ja puolisonsa Jelena Manojlovicin kanssa yksissä tuumin määräävän vallan käyttämiseksi Afarak Group Oyj:ssä. Kun Kermas Ltd:n ja Hino Resources Co. Ltd:n osuus Afarak Group Oyj:n osakkeiden äänimäärästä oli ylittänyt pakollisen ostotarjousvelvollisuusrajan eli kolme kymmenesosaa 22.10.2009, tarjousvelvollisuuden katsottiin syntyneen mainittuna ajankohtana.

Hallinto-oikeus katsoi, että yksissä tuumin toimineista tahoista tarjousvelvollinen oli Koncar. Näin ollen Finanssivalvonta on voinut sakon uhalla velvoittaa valittajan toteuttamaan asetetut velvoitteet.

Lisäksi hallinto-oikeus on toisella tänään antamallaan ratkaisulla hylännyt Koncarin vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan myöhemmin tekemän päätöksen tuomita Koncar maksamaan uhkasakon peruserä 40 000 000 euroa, sillä uhkasakon asettamispäätöksen mukaista päävelvoitetta ei ollut noudatettu. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että uhkasakon 10 000 000 euron lisäerä ei ollut vielä kertynyt valituksenalaisen päätöksen tekohetkellä, ja kumosi Finanssivalvonnan päätöksen lisäerän osalta.

Yhtiö ei ole menettelyiden tai päätöksen osapuli. Yhtiö on saanut tietoonsa, että Koncar aikaa viipymättä valittaa päätöksesta Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Yhtiö laittaa saataville päätökset ja niiden käännöksen myöhemmin.

Hallitus
Afarak Group Oyj

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

INVESTORS HOUSE ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN – YKSI KEINO LUODA OMISTAJA-ARVOA

Investors House Oyj

Sisäpiiritieto

Julkaistavissa 1.3.2019 klo 12.30

INVESTORS HOUSE ALOITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN – YKSI KEINO LUODA OMISTAJA-ARVOA

Investors Housen hallitus on päättänyt hankkia omia osakkeita enintään 60 000 kappaletta, mikä on enintään noin 1,0 % koko osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

’’Näemme omien osakkeiden hankinnan yhtenä pragmaattisena keinona luoda omistaja-arvoa’’, sanoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 4.3.2019 ja lopetetaan 19.4.2019 tai kun määrä on tullut täyteen. Hankinta-aika perustuu siihen, että Investors House julkaisee Q1/2019 tuloksen 20.5.2019 ja ns. hiljainen jakso alkaa 20.4.2019.

Investors Housella on yhteensä 6.182.287 osaketta, joista ulkona 6.030.563 osaketta ja yhtiön omistuksessa 151.724 osaketta.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 24.1.2019 hallituksen päättämään enintään 600 000 oman osakkeen hankkimisesta. Nyt käynnistettävä hankinta siis muodostaa maksimissaan 10 % hankintavaltuudesta. Hankinnat voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Helsinki 1.3.2019

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Konecranes Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 on julkaistu

PÖRSSITIEDOTE
1.3.2019 – 12.15 EET

Konecranes Oyj:n vuosikertomus 2018 on julkaistu ja se on saatavilla tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilta. Vuosikertomus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vuosikertomus on julkaistu verkkoaineistona. Se on jaettu neljään osaan: yleinen vuosikatsaus, jossa on yhteenveto vuoden 2018 tärkeimmistä tapahtumista ja katsaus vuoteen 2019; taloudellinen katsaus sisältäen tilinpäätöksen; hallinnointi sisältäen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen; sekä yritysvastuuraportti.

Kaikki asiakirjat ovat saatavilla pdf-muodossa osoitteessa www.konecranes.com. Painettu vuosikatsaus on tilattavissa maaliskuun 18. päivä alkavalta viikolta lähtien osoitteesta www.konecranes.com > Sijoittajat.

KONECRANES OYJ
Eero Tuulos
sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes Oyj
Puh: +358 (0)20 427 2050

Liitteet

Konecranes-Vastuullisuusraportti-2018Konecranes-Hallinnointi-2018Konecranes-Vuosikatsaus-2018Konecranes-Taloudellinen-katsaus-2018

DNA Oyj aloittaa henkilöstön osakesäästöohjelman

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2019 klo 12.00

DNA Oyj:n hallitus päätti koko henkilöstöä koskevasta osakepalkkiojärjestelmästä joulukuussa 2018, ja nyt hallitus on päättänyt ensimmäisen säästökauden 2019-2020 yksityiskohdista. Ohjelman tarkoituksena on ohjata DNA:n henkilöstön toimintaa strategisten tavoitteiden saavuttamista kohti sekä sitouttaa henkilöstöä pitkäjänteisesti yrityksen toimintaan ja palkita osakkeen mahdollisen arvonnousun kautta.

Ohjelmaa tarjotaan kaikille DNA:n työntekijöille ja yhtiöön vuokratyösuhteessa oleville Baronan ja Rainmakerin työntekijöille. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista ja ohjelmaan osallistutaan säästökaudeksi kerrallaan. Säästökausi 2019-2020 alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.3.2020. Ohjelmaan kutsutulla henkilöllä on mahdollisuus säästää palkastaan 2 % – 8 %, kuitenkin enintään 500 euroa kuukaudessa. Kertyneillä säästöillä hankitaan osallistujille DNA Oyj:n osakkeita markkinalta vallitsevaan markkinahintaan neljännesvuosittain tulosjulkistusten jälkeen.

Osakkeiden omistusjakson jälkeen DNA antaa osallistujalle vastikkeetta lisäosakkeita säästöillä hankittuja osakkeita vastaan. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästöillä hankitut osakkeet omistusjakson päättymiseen saakka eikä hänen työsuhteensa DNA:han ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. Säästökauden 2019-2020 omistusjakso päättyy 31.3.2022.

Osallistuja saa vastikkeetta 0,5 lisäosaketta kutakin säästöosaketta kohden. Osallistujalla on kuitenkin 0,5 lisäosakkeen sijaan mahdollisuus saada vastikkeetta 0,75 lisäosaketta kutakin säästöosaketta kohden, jos hallituksen lisäosakkeille asettama ansaintakriteeri saavutetaan. Ansaintakriteeri perustuu asiakastyytyväisyyden mittaamiseen.

Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana omistusjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella pyritään kattamaan lisäosakkeista osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Säästöosakkeet ja lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on siirretty osallistujan arvo-osuustilille.

Jos DNA päättää uudesta säästökaudesta säästökauden 2019-2020 jälkeen, säästökauden 2019-2020 säästöillä hankituille osakkeille ja ohjelmassa annetuille lisäosakkeille maksettavat osingot käytetään automaattisesti säästöosakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena osakkeiden hankintapäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.

Säästökauden 1.4.2019-31.3.2020 kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 5 000 000 euroa.

Hallitus päättää mahdollisista seuraavista säästökausista ja niiden yksityiskohdista erikseen.

Osakesäästöohjelman perustamisesta tiedotettiin 21.12.2018.

Lisätietoja:

Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA Oyj, 044 220 3230, marko.rissanen@dna.fi
Marja Mäkinen, Head of IR, sijoittajasuhteet, DNA Oyj, 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

facebook twitter