Etusivu » Arkistot maaliskuu 2019

Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.3.2019

Investors House Oyj Pörssitiedote 29.3.2019
Investors House Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.3.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä 29.3.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji INVEST
Osakemäärä 707 osaketta
Keskihinta/ osake 6,6000 EUR
Kokonaishinta 4 666,20 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.3.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 165 271 kpl.
Investors House Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
www.investorshouse.fi

Liite

INVEST_29.3_trades

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2018 VUOSIKERTOMUKSENSA

16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 29.3.2019 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) Vuosikertomus

AFARAK GROUP OYJ JULKAISEE VUODEN 2018 VUOSIKERTOMUKSENSA

Afarak Group ilmoittaa julkaisseensa tänään vuosikertomuksensa vuodelta 2018. Vuosikertomus on saatavilla Yhtiön internetsivuilta www.afarak.com.

Vuosikertomus sisältää strategisen katsauksen, jossa analysoidaan Yhtiön toiminnallista ja taloudellista suoritusta ja riskienhallintaa. Strategisessa katsauksessa on myös kestävän kehityksen katsaus, jossa keskitytään terveyteen ja turvallisuuteen, paikallisyhteisöihin ja ympäristöön liittyviin hankkeisiin. Hallinnollinen katsaus kertoo Yhtiön hallituksen työstä vuonna 2018 ja hallinto- ja ohjausjärjestelmiin liittyvistä hankkeista. Vuosikertomus sisältää myös päivitetyn lausunnon vuoden 2018 kaivostoiminnan myötä muuttuneista mineraalivaroista ja -varannoista Etelä-Afrikassa.

Afarakin toimitusjohtaja Guy Konsbruck: ”2018 oli Afarakille erityisen vaikea ja häiriöiden sävyttämä vuosi. Etelä-Afrikan omistusten odottamattomia haasteita pahensi ferrokromin keskimääräisten sopimushintojen lasku. Nämä tekijät johtivat konsernin heikkoon tulokseen verrattuna vuoden 2017 ennätystulokseen. Afarakin johto on suunnitellut ja toteuttanut korjaavia toimenpiteitä kautta liiketoiminnan. Kohdatuista haasteista huolimatta olemme tasapainoisia, sitkeitä ja valmiita jatkamaan liiketoiminnan integroimista ja optimointia. Selkeänä tavoitteenamme on, että Afarak palaa kasvun tielle.”

Afarakin hallituksen puheenjohtaja Jelena Manojlovic lisää: “Saavutimme 2018 rohkaisevaa edistystä eräillä liiketoimintamme alueilla, mutta yleisesti ottaen vuosi oli vaikea, ja haasteet näkyvät myös taloudellisessa kehityksessämme. Parempi kaupallinen toteutus, kulukuri ja tekninen erinomaisuus ovat strategiamme toteuttamisen painopisteitä.”

Kopio vuoden 2018 vuosikertomuksesta on toimitettu Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen tiedostovarastoon (National Storage Mechanism) ja on pian saatavilla osoitteessa www.hemscott.com/nsm.do.

Afarak pitää vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen Helsingissä 25.6.2017.

Guy Konsbruck
CEO

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite

Afarak_AR 2018 FI

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu

Keskisuomalainen Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 29.3.2019 klo 17.10

Keskisuomalainen Oyj:n suomenkielinen vuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu. Lisäksi Keskisuomalainen Oyj on julkaissut selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista 2018.

Sähköinen vuosikertomus vuodelta 2018 sekä selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista vuodelta 2018 on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com kohdassa Sijoittajalle.

Painetun vuosikertomuksen voi tilata yhtiöltä: Tiina Happonen, talouspäällikkö, Keskisuomalainen Oyj, tiina.happonen@keskisuomalainen.fi

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

Liitteet

Keskisuomalainen Oyj selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista 2018Keskisuomalainen Oyj vuosikertomus 2018

KORJAUS: OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄ TILANNEKATSAUS

14.45 Lontoo, 16.45 Helsinki, 29. maaliskuu 2019 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”)

KORJAUS: OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄ TILANNEKATSAUS

Maaliskuun 28 päivänä 2019 julkaistussa pörssitiedotteessa oli erovaisuuksia kieliversioiden välillä ja lisäksi molemmat kieliversiot viittasivat väärään ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärään.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin marraskuun 12, 2018 (ei helmikuun 12, 2019).
Hallituksen valtuutuksessa oli useita ehtoja (jotka julkistettiin ennen yhtiökokousta ja sen jälkeen). Afarakin tarkoituksena oli tilannekatsaus /yhteenveto tiedotteessa kuvata näistä vain keskeisimmät. Lopulta englanninkielinen tiedote sisälsi enemmän tietoa kuin suomenkielinen.

Suomenkielisessä versiossa tulisi olla kaksi ehdollisuutta enemmän (jotka tulevat alkuperäisistä ehtouksista ja päätöksistä) ja niiden tulisi kuulua seuraavasti:
Englanninkielinen versio:

The share offer price to be paid by Afarak in the Takeover Bid shall be EUR 1.015 per share. (“Share Offer Price”). Each shareholder of Afarak shall also have the right not to participate in the Takeover Bid and to continue as a shareholder in Afarak. The total amount of cash consideration in the Takeover Bid to be paid by Afarak shall be limited to EUR 28,404,000.00.The payment of the Share Offer Price shall take place by the end of March 2019, if practically possible.The authorisation is proposed to include the right for the Board to decide on all other matters related to the Takeover Bid.The authorisation is proposed to remain valid until 31 May 2019.

Suomenkielinen versio:

Afarakin Ostotarjouksessa maksama hinta on 1,015 euroa per osake (”Osakkeen Myyntihinta”). Kullakin Afarakin osakkeenomistajalla on myös oikeus olla osallistumatta Ostotarjoukseen ja jatkaa Afarakin osakkeenomistajana. Ostotarjouksessa Afarakin rahana maksaman korvauksen yhteismäärän ylärajaksi asetetaan 28.404.000,00 euroa.Tarjousvastikkeen maksun tulee tapahtua maaliskuun 2019 loppuun mennessä, mikäli käytännössä mahdollista.Valtuutuksessa annetaan hallitukselle myös oikeus päättää kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä seikoista.Valtuutuksen ehdotetaan pysyvän voimassa 31. toukokuuta 2019 asti.

Hallituksella on valtuutus päättää omien osakkeiden ostosta 31.5.2019 saakka. Hallitus
Afarak Group Oyj

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 9940 8746, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Heli Arantola nimitetty Leipurin hallituksen jäseneksi

Aspo Oyj
Pörssitiedote
29.3.2019 klo 15.20

HELI ARANTOLA NIMITETTY LEIPURIN HALLITUKSEN JÄSENEKSI

Aspo-konserniin kuuluvan Leipurin Oyj:n hallitukseen on 1.4.2019 alkaen nimitetty KTT Heli Arantola.

Heli Arantola työskentelee kategorioista ja konsepteista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä HKScan Oyj:ssä. Hän toimii Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä Tobii Ab:ssa ja S-Pankissa. Aikaisemmin Heli Arantola on toiminut useita vuosia eri johtotehtävissä Fazer-konsernissa.

”Heli Arantola aloittaa Leipurin hallituksessa 1.4.2019 Esa Rautalingon jäätyä pois omasta toiveestaan muiden työtehtävien vuoksi. Elintarviketeollisuus ja kuluttajien tottumukset ovat voimakkaassa muutoksessa. Leipomoteollisuudessa teollisen leipomisen vähentyminen, uusien jakelukanavien vahvistuminen sekä uusien tuotekategorioiden nopea kehitys muuttaa kuluttajien päivittäisiä kulutustottumuksia niin länsi- kuin myös itämarkkinoilla ja tällä on voimakas vaikutus Leipurin asiakkaiden liiketoimintaan. Helin vahva tausta strategiatyöstä sekä leipomoteollisuuden ja tuotekonseptien kehitystehtävistä tuo Leipurin hallitukseen hyvää vahvistusta,” sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen.

Leipurin Oyj:n hallituksen jäseninä jatkavat Tikkurila Oyj:n CFO Jukka Havia, VTT:n tutkimusprofessori Kaisa Poutanen, hallitusammattilainen Harri Sivula sekä sekä puheenjohtajana Aspo Oyj:n toimitusjohtaja Aki Ojanen.

ASPO OYJ

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja ja Leipurin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja,
+358 400 106 592, aki.ojanen@aspo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon.

Sopranolle sopimus Espoon työttömien ohjelmistokoulutuksesta

Soprano Oyj sijoittajauutiset 29.3.2019 klo 15.15

Sopranolle sopimus Espoon työttömien ohjelmistokoulutuksesta

Espoon kaupunki ja Soprano Oyj ovat tänään 29.3.2019 allekirjoittaneet sopimuksen työttömien työnhakijoiden ohjelmistokoulutuksesta. Sopimus on yksivuotinen ja sisältää lisäksi yhden vuoden option. Hankinnan ennakoitu arvo laskennalliselle kahdelle vuodelle on 221.000 euroa. Espoon kaupunki valitsi Soprano Oyj:n kumppaniksi kilpailutuksen perusteella. Ohjelmistokoulutukset alkavat Sopranon Töölönlahden kampuksella huhtikuussa 2019.

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Ohjelmisto-osaajista on työmarkkinoilla kasvava kysyntä. Tämän koulutuksen avulla Espoon kaupunki avaa ennakkoluulottomasti työttömille työnhakijoille mahdollisuuden uuteen uraan.”

Soprano Oy

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen, +358 400 413 314, arto.tenhunen@soprano.fi,
Liiketoimintajohtaja Pauliina Lautanen-Nissi, +358 50 351 6277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi

Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals
Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2018 koulutuksiimme osallistui 25905 henkilöä 2250 organisaatiosta. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Kuuden businesskoulumme 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot perinteisesti luokkahuonekoulutuksena, verkon yli remote-koulutuksena ja tekoälyavusteisena online-koulutuksena. Uuden teknologian avulla teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa. Tavoittelemme monistettavaa ja hyvin skaalautuvaa kansainvälistä koulutusliiketoimintaa.

Sopranon omat asiantuntijat palvelevat koulutuskeskuksissa kolmessa maassa ja seitsemässä kaupungissa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:
Soprano Oyj
www.soprano.fi

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi
www.fintra.fi

QPR toimittaa prosessien analysointiohjelmiston johtavalle huipputeknologiayritykselle

logo.jpg

Helsinki 29.3.2019 klo 14.45 – SISÄPIIRITIETO – QPR Software on tehnyt merkittävän uuden ohjelmistokaupan noin 100 000 henkilöä työllistävän globaalin huipputeknologiayrityksen kanssa. Kaupan yhteydessä laajennetaan yhteistyötä, jonka aloittamisesta QPR tiedotti pörssitiedotteella 14.8.2018.

Tämä ohjelmistolisenssikauppa julkistetaan pörssitiedotteena, koska kauppa täyttää QPR:n tiedonantopolitiikassaan määrittelemät julkistuskriteerit merkittäville, sitoville uusille sopimuksille. Kaupan täsmällistä kokonaisarvoa ei julkisteta.

Asiakkaan tavoitteena on tehostaa toimintaa, saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja kasvattaa prosessien automaatioastetta. Prosessien datalähtöinen mittaaminen ja analysointi on ratkaisevassa asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Yritys käyttää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa erityisesti tunnistaakseen prosessien automaatiopotentiaalia ja harmonisoidakseen prosesseja. QPR ProcessAnalyzeria käytetään löytämään automatisoinnille soveltuvat prosessit sekä tunnistamaan tarvittavat parannustoimet kannattavaan automatisointiin. Asiakas odottaa myös saavansa säästöjä perinteisen prosessikonsultoinnin käytössä datalähtöisen lähestymistavan avulla.

“Tämä asiakas on todellakin asettanut tavoitteensa korkealle. QPR ProcessAnalyzerin käytön merkittävä laajennus pian alkuperäisen tilauksen jälkeen on erinomainen todiste hyötytasosta, joka voidaan saavuttaa ohjelmistomme avulla lyhyessä ajassa”, sanoo Jari Jaakkola, QPR Softwaren toimitusjohtaja.

Lue lisää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta.

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.
Dare to improve. www.qpr.com

Lisätietoja:
Matti Erkheikki
Johtaja, QPR Software Plc
Tel. + 358 40 717 2570
Email: matti.erkheikki(at)qpr.com

CONTAINERSHIPS OYJ LUNASTAA ENNENAIKAISESTI VUONNA 2021 ERÄÄNTYVÄN, 60 MILJOONAN EURON VAKUUDELLISEN ETUOIKEUSASEMASSA OLEVAN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN: CONTAINERSHIPS OYJ JA MACANDREWS GMBH YHDISTÄVÄT MERENKULUN LIIKETOIMINTANSA

Pörssitiedote
Sisäpiiritieto 29.3.2019

CONTAINERSHIPS OYJ LUNASTAA ENNENAIKAISESTI VUONNA 2021 ERÄÄNTYVÄN, 60 MILJOONAN EURON VAKUUDELLISEN ETUOIKEUSASEMASSA OLEVAN JOUKKOVELKAKIRJALAINAN: CONTAINERSHIPS OYJ JA MACANDREWS GMBH YHDISTÄVÄT MERENKULUN LIIKETOIMINTANSA

Containerships Oyj (”Liikkeeseenlaskija” tai ”Containerships”) täten ilmoittaa, että sen vuonna 2021 erääntyvä, 60 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina (ISIN: FI4000292172) (”Joukkovelkakirjalaina”) lunastetaan ennenaikaisesti 6.5.2019 (”Lunastuspäivä”) joukkovelkakirjalainan 21.11.2017 päivättyjen ehtojen (”Ehdot”) kohdan 9.3 mukaisesti. Ilmoitus joukkovelkakirjalainan lunastuksesta lähetetään joukkovelkakirjalainanhaltijoille 29.3.2019.

Joukkovelkakirjalaina lunastetaan Ehtojen määrittelemän ”Make Whole Amount” -arvon mukaisesti, joka on 106,513 prosenttia ulkona olevasta nimellisarvosta lisättynä kertyneellä, mutta maksamattomalla korolla (yhdessä ”Lunastushinta”). Lunastushinta maksetaan niille joukkovelkakirjalainanhaltijoille, jotka ovat rekisteröityjä joukkovelkakirjan haltijoiksi Euroclear Finland Oy:ssa määräpäivänä 3.5.2019. Yhtiö tulee myös hakemaan joukkovelkakirjalainan poistamista Nasdaq Helsingistä.

Joukkovelkakirjalainan lunastus on osa CMA CGM -konsernin uudelleenjärjestelyä, jonka tavoitteena on yhdistää Containershipsin ja MacAndrews GmbH:n short sea -liiketoiminnat erinäisillä yritysjärjestelyillä, jotka sisältävät mm. Container Finance Ltd Oy:n sulautumisen Containershipsiin, Containershipsin maa- ja agentuuriliiketoimintojen osittaisjakautumisen sekä lopuksi Containershipsin sulautumisen rajat ylittävällä sulautumisella MacAndrews GmbH:an, joka uudelleennimetään 1.4.2019 alkaen Containerships – CMA CGM GmbH:ksi. Koko uudelleenjärjestely on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana.

Liikkeeseenlaskijasta:

Maailmanlaajuinen johtava logistiikkakonserni CMA CGM hankki Euroopan sisäisen konttiliikenteen erityisosaajan, Containershipsin vuonna 2018. Containerships tarjoaa asiakkailleen täyden valikoiman korkeatasoisia logistiikkapalveluita ja -ratkaisuja hyödyntäen toiminnassaan laivoja, rekkoja, junia ja jokiproomuja. Se toimii tällä hetkellä Baltiassa, Venäjällä, Pohjois-Euroopassa, Pohjois-Afrikassa sekä Turkissa.

MacAndrews GmbH (1.4.2019 alkaen nimeltään Containerships – CMA CGM GmbH) liittyi CMA CGM -konserniin vuonna 2002 ja tarjoaa myös täyden valikoiman laadukkaita rautatie-, tie- ja merenkulkupalveluita sekä on erityisosaaja konttikuljetuksissa Euroopan sisäisillä reiteillä. Sen pääasiallinen toiminta on yhdistää Pohjois- ja Keski-Eurooppa Pyreneiden Niemimaan, Kanarian saarten ja Marokon kanssa.

CMA CGM ilmoitti 17.1.2019 yhdistävänsä Containershipsin ja MacAndrewsin tuotemerkit Containershipsin tuotemerkin alle 1.4.2019 alkaen tavoitteenaan luoda johtava eurooppalainen tuotemerkki, jonka toiminta yhdistää ainutlaatuiset meri- ja maakuljetusratkaisut sekä niitä täydentävän paikalliseen länsäoloon.

Lisätietoja antaa: Claude Lebel, CEO, Containerships Oyj
+491719460600, hgb.clebel@containerships.eu

RUSH FACTORY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018: Rush Factory Oyj:n ensimmäisessä varsinaisessa konsernitilinpäätöksessä näkyvät päällimmäisenä tilikaudelle ajoittuva tapahtumakauden päättyminen sekä strategian mukaiset kehittämispanostukset. Tä

YHTIÖTIEDOTE 29.3.2019

RUSH FACTORY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018

Rush Factory Oyj:n ensimmäisessä varsinaisessa konsernitilinpäätöksessä näkyvät päällimmäisenä tilikaudelle ajoittuva tapahtumakauden päättyminen sekä strategian mukaiset kehittämispanostukset. Tämä poikkeuksellisesti hieman yli kuuden kuukauden pituinen tilinpäätös ei yksin kuvasta yhtiön tilaa tai sen kehitystä.

Kauden 2019 tapahtumien lipunmyynti on ylittänyt selvästi konsernin aikaisemmat vuodet vertailutietohavainnollistuksissa. Yhtiön odotus 2019 liikevaihdoksi on 4,4M € – 5,1M € ja käyttökatteeksi 1,2M € – 1,6M €.

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELLE 2018 LYHYESTI

Tilikauden 20.6.-31.12.2018 liikevaihto oli 1,027 miljoonaa euroa. Käyttökate tilikaudella oli -51%. Tilikauden liikevoitto oli -345 tuhatta euroa. Listautuminen aiheutti kertaluontoisena kustannuksena 0,4M € joka on kirjattu rahoituskuluihin.

Tilikauden tunnuslukuihin vaikuttaa tapahtumakauden päättyminen kesken tilikauden sekä
2018 strategian mukainen Color Obstacle Rush -tapahtumamäärän vähentäminen henkilöresurssien vapauttamiseksi uusien tapahtumakonseptien kehitystyöhön ja pilotointiin. Näistä syntyi odotetusti uusia kulueriä ja kokonaislipunmyynti väheni.

Koska kyseessä on Rush Factory Oyj:n ensimmäinen tilinpäätös yhtenäisenä konsernina, yhtiöllä ei ole esittää vertailua aikaisemmilta tilikausilta.

Hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2019

Strategian mukainen kehitys etenee suunnitellusti.

Kauden 2019 Color Obstacle Rush tapahtumien lipunmyynti on jo nyt ylittänyt vuoden 2018 kokonaislipunmyynnin. Yhtiö odottaa vuoden 2019 liikevaihdon ja tuloksen yltävän parempaan kuin koskaan aikaisemmin. Arvioimme liikevaihdon asettuvan 4.4 – 5.1 miljoonaan euroon, käyttökatteen ollessa 1.2 – 1.6 miljoonaa euroa, riippuen lähinnä talvikauden 2019-2020 tapahtumien ajankohdista.

Color Obstacle Rush -tapahtumien lisäksi yhtiön uusista tapahtumakonsepteista koko perheelle suunnatun Duudsonit Funland -pilottitapahtumien lipunmyynti on alkanut niinikään erittäin lupaavasti.

*Vertailumyyntiluvut ovat euroiksi käännettyjä vertailukelpoisia Color Obstacle Rush-tapahtumien myyntilukuja lipunmyyntijärjestelmästä. Luvut sisältävät paikallisen arvonlisäveron (5,5% – 20%). Luvuissa ei ole mukana muita yhtiön tapahtumakonsepteja, Rush Workoutia ja Duudsonit Funlandia jotka ovat alkaneet myöhemmin.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Vuonna 2018 asetetut taloudelliset tavoitteet ovat pysyneet muuttumattomina. Yhtiö tavoittelee vuonna 2020 12 miljoonan euron liikevaihtoa käyttökatteen pysyessä erinomaisella tasolla (25 – 35%). Kasvun odotetaan syntyvän lähinnä uusien tapahtumakonseptien lanseerauksista pilotointivaiheen päätyttyä. Riippuen seuraavan konseptin lanseerauksen lopullisesta ajankohdasta; osa kiertueen tapahtumista saatetaan järjestää vuoden 2021 puolella jolloin taloudelliset tavoitteet siirtyvät vastaavasti eteenpäin.

Kaikki tilinpäätöstiedotteessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Rush Factory Oyj on perustettu 20.6.2018.

TOIMITUSJOHTAJA MARKUS NIEMELÄ

”Vuoden 2018 aikana keskityimme lanseeraamaan uuden konseptin Rush Workoutin suositun Color Obstacle Rush konseptin rinnalle. Uuden konseptin lanseeraus vaati organisaatiolta keskittymistä pilotointiin ja testaukseen jonka takia jouduimme pienentämään kannattavien Color Obstacle Rush tapahtumien määrää. Vuodelle 2019 Color Obstacle Rush tapahtumien määrä on nostettu takaisin täysimääräiseen ja Rush Workout tapahtumat järjestetään samalla kiertueella, keskellä viikkoa nostaen järjestettävien tapahtumien määrää ilman suuria lisäkustannuksia.

Loppuvuodesta 2018 aloitettu kalustokehitys on myös kehittynyt entistä tehokkaammaksi ja uudella kalustolla tullaan jatkossa toteuttamaan kolmea tapahtumakonseptia alun perin suunnitellun yhden sijaan.

Onnistuimme strategian mukaisesti tuomaan uuden konseptin joka tukee olemassa olevan kalustomme käyttöastetta ja tulevaisuudessa laajentaa tapahtumakauttamme ympärivuotiseksi. Lisäksi solmimme yhteistyösopimuksen Rabbit Merchandising Oy:n kanssa Duudsonit Funland -lastentapahtuman kehittämisestä.

Listautuminen Nasdaq Helsingin First North -listalle oli yksi vuoden 2018 kohokohtia. Listautumisen jälkeen olemme saaneet organisaation rakennettua tukemaan uusien konseptien kehitystä nykyisten konseptien pyöriessä täydellä teholla samanaikaisesti.

Rush Factory Oyj:n tavoitteena on saavuttaa 12 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2020. Tähän tavoitteeseen päästäksemme tulemme julkaisemaan neljännen tapahtumakiertuekonseptin nykyisen kolmen (joista kaksi on vielä pilotointivaiheessa) lisäksi. Vuonna 2020 yhtiöllä on samanaikaisesti käynnissä neljä tapahtumakonseptia, tapahtumakausi on ympärivuotinen ja eri konseptit hyödyntävät samaa kalustoa nostaen kaluston käyttöastetta. Kaikki konseptit hyötyvät lisäksi elämystalouden megatrendin kasvusta ihmisten hakiessa enemmän elämyksiä kuin materiaa.”

RUSH FACTORY OYJ – KONSERNIN TUNNUSLUVUT

(Tilintarkastamaton) 20.6.-31.12.2018
Liikevaihto, t€ 1027
Käyttökate (EBITDA), t€ -524
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -51%
Liikevoitto, t€ -345
Liikevoitto, % liikevaihdosta -33,6%
Oman pääoman tuotto, % liikevaihdosta -224,9%
Sijoitetun pääoman tuotto, % -101,5%

Omavaraisuusaste, % 59,5%
Nettovelkaantumisaste, % -101%
Osakekohtainen tulos, € -0,323

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2018

Yhtiön tilinpäätöstiedote julkaistaan 29.3.2019 yhtiön internetsivuilla osoitteessa rushfactory.fi/sijoittajille/taloustietoa/avainluvut

Rush Factory Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 2018, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 18.4.2019 yhtiön internetsivuilla rushfactory.fi/sijoittajille/taloustietoa

Yhtiökokous järjestetään 6.5.2019 klo 17.00.

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2019 julkaistaan 3.9.2019.

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj tunnuslukujen laskukaavat:

Oman pääoman tuotto‐%

Oman pääoman tuotto‐% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin.

Sijoitetun pääoman tuotto‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin.

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste‐% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma ‐ tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).

Nettovelkaantumisaste‐% = 100 * (korolliset velat ‐ likvidit rahavarat ) / omat varat.

Osakekohtainen tulos (EPS) = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.

Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot ‐ toimintakulut ‐ poistot ja arvonalennukset. Liiketulos‐% = 100 * liiketulos / liikevaihto

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate‐% = 100 * käyttökate / liikevaihto.

Sijoitetun pääoman tuotto‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin.

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liite

Myyntivertailu

Cramo Oyj allekirjoitti 500 miljoonan euron lainasopimuksen Adapteo Oyj:lle

logo.gif

LEHDISTÖTIEDOTE 29.3.2019 klo 14.00

Cramo Oyj allekirjoitti 500 miljoonan euron lainasopimuksen Adapteo Oyj:lle

Cramo Oyj tiedotti 18.2.2019 jakautumissuunnitelman hyväksymisestä koskien Cramo Oyj:n osittaisjakautumista siten, että kaikki Cramo Oyj:n Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat siirtyisivät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Adapteo Oyj:lle sekä tiettyjen rahoitussitoumuksien saamisesta Adapteo Oyj:lle sen rahoituksen varmistamiseksi jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Yllämainittuihin rahoitussitoumuksiin liittyen, Cramo Oyj tiedottaa, että se on allekirjoittanut uuden 500.000.000 euron lainasopimuksen Adapteo Oyj:lle pääjärjestäjinä toimivien OP Yrityspankki Oyj:n, Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Oyj:n kanssa. Laina koostuu 400.000.000 euron määräaikaislainasta ja 100.000.000 euron rahoituslimiitistä. Lainojen eräpäivä on vuonna 2022, mutta lainanantajien suostumuksella rahoituslimiitin eräpäivää voidaan pidentää kahdellatoista kuukaudella. Lainasopimus sisältää kaksi rahoituskovenanttia: velkaantumisaste ja korkokate. Lainasopimus tullaan siirtämään Adapteo Oyj:lle jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä, jonka on arvioitu tapahtuvan 1.7.2019 tai sen lähipäivinä.

Cramo Oyj

Lisätietoja:
Aku Rumpunen, CFO, puh: +358 40 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com
Pekka Huotari, Group Treasurer, puh: +358 40 846 2794, sähköposti: pekka.huotari@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 13 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Cramo Adapteo on Cramon siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan alabrändi.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

etoro

Osta osakkeita ja kryptovaluuttoja eTorossa!

Vastuuvapaus: Sijoittaessa voit menettää rahaa. Tee sijoituspäätökset omalla vastuulla.