Etusivu » DNA päivittää taloudellisia tavoitteitaan; käyttökateprosentti 34 %

DNA päivittää taloudellisia tavoitteitaan; käyttökateprosentti 34 %

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2019 klo 8.35

DNA päivitti keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan käyttökateprosentin ja voitonjakopolitiikan osalta. Käyttökatetavoitetta asetettaessa huomioitiin vuoden 2019 alusta käyttöön otettu IFRS16-standardi, jolla arvioidaan olevan käyttökatteeseen vuonna 2019 noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus. IFRS 16 -standardilla on hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen.

DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvukäyttökateprosentti vähintään 34 % (aikaisempi tavoite: vähintään 32 %)operatiiviset investoinnit alle 15 % liikevaihdosta (pois lukien maksetut ja aktivoidut toimilupainvestoinnit sekä IFRS16-standardin vaikutus, jonka arvioidaan kasvattavan investointeja vuonna 2019 noin 8 miljoonaa euroa)nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0, joka voi väliaikaisesti ylittyä, jos DNA:lle tarjoutuu mahdollisuus tehdä houkuttelevia täydentäviä yrityskauppoja nykyisillä markkinoillaan.

DNA:n voitonjakopolitiikka: DNA:n tavoitteena on jakaa osakkeenomistajilleen kasvavaa osinkoa tai muilla keinoin palauttaa pääomaa 80-100 prosenttia tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi hallitus voi tilikausikohtaisesti harkita lisävoitonjakoa osakkeenomistajille. Voitonjakopäätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen tilan ja rahoitusaseman sekä tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet.

Aikaisempi voitonjakopolitiikka: Yhtiö tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70-90 % DNA:n tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle.

“Päivitetty käyttökateprosenttitavoite kuvastaa DNA:n kunnianhimoa kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen kasvun ja vahvan operatiivisen tehokkuuden ylläpitämisen kautta. Käyttökatteen vakaaseen kasvuun on vaikuttanut ensisijaisesti jo pitkään hyvänä jatkunut palveluliikevaihdon kehitys sekä jatkuvasti parantunut operatiivinen tehokkuus. Vuonna 2018 operatiiviset investointimme olivat 14,7 % liikevaihdosta, ja arvioimme operatiivisten investointien suhteessa liikevaihtoon pysyvän vuonna 2019 edellisvuoden tasolla. Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli vuoden 2018 lopussa 1,33. Uusi voitonjakopolitiikka on sidottu yhtiön tilikauden tulokseen, joka antaa jatkossa vakaamman arvion osingon kehityksestä”, kommentoi DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, sijoittajasuhteet, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Tehtävämme on tarjota tuotteita ja palveluita, jotka tekevät yksityis- ja yritysasiakkaidemme arjesta mutkatonta. DNA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli tärkeiden viestintäyhteyksien tarjoajana ja digitaalisen kehityksen mahdollistajana. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 139 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Jätä kommentti

facebook twitter