Etusivu » Arkistot 28.2.2019

Ovaro keskeyttää omien osakkeiden ostamisen

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Pörssitiedote 28.2.2019 klo 19.30

Ovaro keskeyttää omien osakkeiden ostamisen

Yhtiön hallitus päätti lopettaa omien osakkeiden ostamisen, koska tulkinta lainaehdoista voi estää lisähankinnat. Ovaron viimeisen tilinpäätöksen mukainen vapaa oma pääoma oli n. 6,6 miljoonaa euroa, joten sen puolesta omien osakkeiden ostaminen olisi mahdollista.

Yhtiö osti 22. – 28. helmikuuta 2019 yhteensä 9.519 osaketta keskihintaan 4,7318 €/osake. Tämän jälkeen yhtiöllä on hallussaan 49.519 omaa osaketta, jotka vastaavat 0,52 % koko osakekannasta.

Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinta perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2018 yhtiön hallitukselle antamaan valtuutukseen enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta ja hallituksen 15.2.2019 tekemään päätökseen 40.000 osakkeen osto-ohjelmasta.

Lisätiedot:

hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.2.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Pörssitiedote 28.2.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.2.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä 28.2.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji OVARO
Osakemäärä 1 500 osaketta
Keskihinta/ osake 4,7100 EUR
Kokonaishinta 7 065,00 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.2.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 49 519 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_28.2_trades

Privanet Groupin Noweco-rahastoyhtiökauppa saatu päätökseen

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
28.02.2019 kello 16.40

Privanet Groupin Noweco-rahastoyhtiökauppa saatu päätökseen

Privanet Group Oyj tiedotti 7.2.2019 allekirjoittaneensa esisopimuksen, jonka myötä se ostaa Noweco Partners Oy:n koko osakekannan. Osakekauppa on saatu esisopimuksen ehtojen täytyttyä päätökseen 28.2.2019, ja osapuolten välillä on allekirjoitettu lopullinen kauppakirja.

Privanetin tavoitteena on käynnistää uusi Noweco Nordic Fund V Ky -rahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin, pääosin suomalaisiin ja norjalaisiin kasvuyrityksiin. Nykyinen Noweco Partnersin toimitusjohtaja Mauri Visuri ja talousjohtaja Kaarina Pekkinen ovat mukana käynnistämässä rahastoa ja sen hallinnointia. Rahaston markkinoinnin on suunniteltu alkavan huhtikuussa, jolloin rahaston käynnistyminen tapahtuisi arviolta elokuussa 2019.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj
Karri Salmi, toimitusjohtaja
+358 (0)50 67 540
karri.salmi@privanet.fi

Teknoventure Oy
Mauri Visuri, toimitusjohtaja, osakas
+358 (0)40 865 7946
mauri.visuri@teknoventure.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kolmellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi.

Noweco Partners lyhyesti
Noweco-konserni on toiminut pääomasijoittajana 1990-luvulta alkaen ja hallinnoinut yhteensä kahtatoista erillistä pääomasijoitusrahastoa. Ennen omistusjärjestelyä Noweco-konserniin kuulunut tytäryhtiö Teknoventure Oy (www.teknoventure.fi) siirtyy kokonaan myyjien omistukseen. Kaupan kohteena olevaan Noweco Partners -konserniin jää emoyhtiön lisäksi sen kokonaan omistama tytäryhtiö Noweco Management Oy, joka on aiemmin hallinnoinut Wedeco-rahastoja.

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

Liite

Announcement Noweco

Rovio Entertainment Oyj hakee optio-oikeuksien 2015A ja 2015AII listausta

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 28.2.2019 klo 16.00

Rovio Entertainment Oyj hakee optio-oikeuksien 2015A ja 2015AII listausta

Rovio Entertainment Oyj hakee vuoden 2015 optio-ohjelman A ja AII-sarjan optio-oikeuksia julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (First North) pörssilistalle 5.3.2019 alkaen.

Vuoden 2015 optio-ohjelman A-sarjan optio-oikeuksia on tällä hetkellä yhteensä 1.699.500 kappaletta ja AII-sarjan optio-oikeuksia yhteensä 710.000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Rovio Entertainment Oyj:n uuden osakkeen. 2015A-sarjan optio-oikeuksista 268.000 kappaletta ja 2015AII -sarjan optio-oikeuksista 326.500 kappaletta on Rovio Entertainment Oyj:n hallussa.

Tämänhetkinen osakkeen merkintähinta 2015A-sarjan optio-oikeuksilla on 2,85 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta 2015AII -sarjan optio-oikeuksilla on 3,00 euroa osakkeelta. Optio-oikeudella 2015A merkittävän osakkeen hintaa on alennettu optio-ohjelman ehtojen mukaisesti ennen osakemerkintää päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Varojenjaon oikaisu ei kuitenkaan koske Hallituksen päättämää optio-oikeuksien alalajia 2015AII.

Osakkeiden merkintäaika A- ja AII-sarjan optio-oikeuksilla alkoi optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 1.8.2017. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2015A ja 2015AII päättyy 31.7.2019. Optio-oikeudet 2015A ja 2015AII ovat vapaasti luovutettavissa. Optio-oikeuksien haltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle tilinhoitajalleen. Optio-oikeuksilla 2015A ja 2015AII merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi Nasdaq Helsingin päälistalle yhtiön vanhojen osakkeiden lisäerinä osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi.

Optio-oikeuksien 2015 myöntämisen perustelut ja alkuperäiset keskeiset ehdot on julkistettu listautumisesitteessä 15.9.2017. Optio-ohjelman 2015 ehdot sekä optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen hyväksymisaikataulu ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.rovio.com.

Rovio Entertainment Oyj

Lisätietoja:
Rene Lindell, Talousjohtaja
rene.lindell@rovio.com
+358 207 888 300 (vaihde)
www.rovio.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.rovio.com

Rovio lyhyesti:
Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 4 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin lisensointinsa kautta laajentunut peleistä erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Tänään yhtiö tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa on tulossa jakeluun 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)

Pörssitiedote: Containerships Oyj:n tilinpäätös 28.2.2019

CONTAINERSHIPS LOGO no slogan.png

Containerhips Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.1.2018

Containerships Oyj:n täydellinen tilinpäätös, joka sisältää myös toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä yhteiskuntavastuuraportin (ei-taloudelliset tiedot) ja selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu. Tilinpäätös kokonaisuudessaan on nähtävissä konsernin verkkosivuilla www.containershipsgroup.com > sijoittajasivut > tiedotteet ja julkaisut. Selvitys Containershipsin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on nähtävillä konsernin verkkosivuilla www.containershipsgroup.com > sijoittajasivut > Hallinto.

Taloudellinen tulos 1-12/2018

Liikevaihto 268.0 M€ (+18,2%)Käyttökate EUR 13.3 M€, joka on 5.0 % prosenttia liikevaihdosta Containerships tuli osaksi CMA CGM konsernia 31.10.2018Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden parantuvan vuodesta 2018

Containerships, CMA CGM konsernin tytäryhtiö, on suomalainen täyden palvelun logistiikkayhtiö, joka tarjoaa turvallisen, nopean ja ympäristöystävällisen konttiliikenneratkaisun Itämeren, Pohjanmeren ja Välimeren alueilla. Tarjontaan kuuluvat sekä standardoidut että asiakaskohtaiset kontit ja eri kuljetusmuodot ovelta ovelle. Konsernin liiketoiminnan ydin on Itämerellä, jossa Containerships on alansa johtavia yhtiöitä. Konserni on laajentanut 2010 -luvulla toimintaansa myös Välimeren alueelle, jonka toiminnot kattavat tällä hetkellä 13% konsernin liikevaihdosta.

Containerships Oyj:n 60,0 miljoonan euron vakuudellinen joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq Helsingissä (Helsingin Pörssi) ja laina erääntyy maksettavaksi 2021.

Container Finance Ltd Oy:n ja CMA CGM:n välinen uudelleenjärjestelysopimus sai hyväksynnän 31.10.2018. Sopimuksen lopullisen hyväksymisen myötä Containerships Oyj tuli osaksi CMA CGM:n toimintoja Euroopassa ja Välimeren alueella.

CMA CGM on yksi maailman johtavista merilogistiikkayhtiöistä. CMA CGM:n toimitusjohtajana toimii Rodolphe Saadé. CMA CGM palvelee 506 aluksella yli 420 satamaa maailmanlaajuisesti 5 mantereella. Vuonna 2017 CMA CGM kuljetti lähes 19 miljoonaa TEUa. CMA CGM työllistää 37 000 henkilöä globaalisti ja 2400 henkilöä pääkonttorissaan Marseillessa, Ranskassa. CMA CGM toimii 160 maassa 755 agentin verkoston kautta. CMA CGM on sitoutunut LNG teknologian käyttöönottoon tilaamalla yhdeksän 22000 TEUn LNG-alusta, jotka luovutetaan vuodesta 2020 alkaen.

Toimintaympäristö

Vuoden 2018 aikana monet geo- tai talouspoliittiset sekä lainsäädännölliset tapahtumat vaikuttivat logistiikkamarkkinaan konsernin toiminta-alueella. Dramaattisia, oleellisesti konsernin toimintaan tai tulokseen vaikuttavia muutoksia toimintaympäristössä ei vuoden aikana kuitenkaan tapahtunut.

Öljyn hinta vuonna 2018 vaikutti konserniin markkinoihin eri tavoin. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä voimakkaaseen nousuun lähtenyt bunkkerihinta vaikutti suoraan konsernin operatiivisiin kustannuksiin. Toisaalta kahdessa konsernille tärkeässä markkinassa Libyassa ja Venäjällä talouden odotetaan voimistuvan öljyn hinnan noustessa.

Venäjän sanktiot jatkuivat edelleen vuonna 2018 vaikuttaen erityisesti tavaravirtoihin Euroopasta Venäjälle. Sanktioiden astuessa voimaan konserni muutti menestyksekkäästi Venäjän liikenteen strategiaansa korvaten elintarvikekuljetuksia muilla tavarakuljetuksilla ja lisäten Venäjältä Eurooppaan suuntautuvien kuljetusten määrää. Vuonna 2018 Venäjän vienti jatkoi kasvua edellisvuoden tapaan.

Lisäksi konsernin toiminta-alueista etenkin Pohjois-Afrikassa on markkinoita, jotka ovat alttiita poliittiselle ja taloudelliselle epävarmuudelle. Esimerkiksi konsernin kannalta tärkeällä markkina-alueella Libyassa epävarmuuden lisääntyminen on lisännyt laivojen käsittelyaikoja satamissa. Turkin poliittiset levottomuudet eivät vaikuttaneet merkittävästi konsernin kuljetusvolyymiin vuonna 2018.

Kesäkuussa 2016 järjestetty kansanäänestys Iso-Britannian EU-jäsenyydestä johti maan päätökseen erota Euroopan Unionista. Brexit -päätös ei vuonna 2018 vaikuttanut kuljetusvolyymeihin. Iso-Britannian EU-ero saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa erityisesti Iso-Britanniaan suuntautuviin kuljetusmääriin alentavasti, mutta toisaalta voi myös vahvistaa Iso-Britannian vientiä.

Taloudellinen kehitys ja hallituksen esitys voitonjaosta

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ollen 268,0 M€ (226,7 M€), mutta seurauksena konsernin operatiivinen tulos heikkeni edellisvuodesta. Käyttökate oli 13,3 M€ (15,2 M€), laskua 1,9 M€ eli 12,4 %. Kertaeristä oikaistu käyttökate oli 15,3 M€. Tuloskehitykseen vaikuttivat negatiivisesti erityisesti öljyn maailmanmarkkinahinnan nousun myötä kasvaneet polttoainekustannukset. Konsernin liiketulos heikkeni myös ollen 6,1 M€ (7,8 M€). Kertaeristä oikaistu liiketulos oli 10,4 M€.Tulosta rasitti lisäksi aineettoman omaisuuden alaskirjaukset (2,3 M€). Konsernin kasvustrategian mukaisesti konsernin tulosta rasittavat myös normaalia isommat rahoituskulut. Konsernin nettotulos huononi 1,9 M€ ja oli tappiollinen -1,7 M€ (0,2 M€). Kertaeristä oikaistu tilikauden tulos oli 2,6 M€.

Konsernin omavaraisuusaste oli 11,6% (16,0%). Konsernilla on kaksi pääomalainaa, yhteensä 11 M€. Toisen pääomalainan ehtoja muutettiin hybridilainaksi 2016, jolloin se lasketaan myös IFRS-periaatteella omaksi pääomaksi. Joukkovelkakirjaehtojen mukaan molemmat konsernin pääomalainat luetaan omaksi pääomaksi, jolloin oikaistu omavaraisuusaste on 15,4% (20,8%).

Konsernin operatiivinen kassavirta parani ollen 12,3 M€ (1,6 M€). Konsernin nettoinvestoinnit olivat yhteensä 35,1 M€ (0,8 M€). Konsernin kassatilanne oli vuoden lopussa tyydyttävällä tasolla, rahavarojen ollessa 10,2 M€ (11,3 M€).

Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voittovarat -tilille ja että vuodelta 2018 ei jaeta osinkoa.

KONSERNI
Tunnusluku 2018 2017 Muutos 2016
IFRS IFRS IFRS IFRS
Liikevaihto, M€ 268,0 226,7 18,2 % 197,9
Käyttökate, M€ 13,3 15,2 -12,4 % 13,9
Käyttökate- % 5,0 % 6,7 % -25,9 % 7,0 %
Käyttökate, M€, oikaistu* 15,3 15,2 0,8 % 13,9
Käyttökate- %, oikaistu 5,7 % 6,7 % -14,8 % 7,0 %
Liikevoitto, M€ 4,1 7,8 -47,2 % 5,9
Liikevoitto % 1,5 % 3,4 % -55,3 % 3,0 %
Liikevoitto, M€, oikaistu** 8,4 7,8 8,2 % 5,9
Liikevoitto %, oikaistu 3,1 % 3,4 % -8,5 % 3,0 %
Tilikauden tulos, M€ -1,7 0,2 -1,4
Tilikauden tulos % -0,6 % 0,1 % -0,7 %
Tilikauden tulos, M€, oikaistu*** 2,6 1,7 -1,4
Tilikauden tulos %, oikaistu 1,0 % 0,8 % -3,4 %
Oman pääoman tuotto % -9,4 % 0,8 % -7,8 %
Oman pääoman tuotto %, oikaistu 14,8 % 8,7 % -7,8 %
Omavaraisuusaste % 11,6 % 16,0 % -27,7 % 16,8 %
Omavaraisuusaste, oikaistu % 15,4 % 20,8 % -25,7 % 21,3 %
Korollinen nettovelka, M€**** 56,2 64,1 -12,3 % 46,2
% liikevaihdosta 21,0 % 28,3 % -25,9 % 27,3 %
Henkilöstö, keskimäärin***** 671 633 6,0 % 608
Kaavat tunnuslukujen laskentaan:
Oman pääoman tuotto = Tilikauden tulos/ Oma pääoma * 100
Omavaraisuusaste = Oma pääoma/taseen loppusumma * 100
Oikaistu omavaraisuusaste = (Oma pääoma + pääomalainat)/ taseen loppusumma * 100
* Käyttökateesta on oikaistu jvk-ehtojen mukaan seuraavat kertaerät: transaktiokulut 0,9 M€, johdannaisiin liittyvät kertaerät 0,7 M€ ja muut kertaerät 0,4 €
** Liikevoitosta on jvk-ehtojen mukaisesti oikaistu aineettoman omaisuuden 2,3 M€ alaskirjaus
*** Tilikauden oikaistuun tuloksen sisältyy yllä mainitut käyttökatteen ja liikevoiton oikaistut
**** Korollinen nettovelka laskettu jvk-ehtojen mukaisesti (ei sisällä pääomalainoja eikä LNG alusten leasing vastuita)
***** Vuoden 2018 tilinpäätöksen henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on 671. Vastaava päivitetty henkilömäärä 31.12.2017 on
633. 2017 tilinpäätöksen luvusta (562) puuttui osa kuorma-auton kuljettajista.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuonna 2018 keskimäärin 671 (633 vuonna 2017) henkilöä. Lisäyksestä 40 tuli Iso-Britannian oman kuljetuskaluston kuljettajamäärän kasvusta. Kokonaishenkilöstökulut olivat 26,7 M€ (23,1 M€), josta johdon ja hallituksen jäsenten osuus oli 1,6 meur (1,2 meur vuonna 2017). Yhtiöllä oli henkilöstöä yhteensä 15 maassa, joista 111 Suomessa.

Konsernirakenne ja omistus

Containerships -konserni on, 1.1.2018 lähtien, ollut osa CMA CGM -konsernia. Ranskalaisen CMA CGM -konserniin kuuluva tytäryhtiö MacAndrews GmbH omistaa 100 %:a Containerships Oyj:n osakkeet kokonaan omistavasta Container Finance Ltd Oy:n osakkeista. Containerships Oyj on Containerships -konsernin emoyhtiö.

Containerships Oyj muodostuu emoyhtiö Containerships Oyj:stä sekä sen vähintään 90-prosenttisesti omistamista 19 tytäryhtiöstä. Yhtiöllä on toimintaa 21 maassa.

Containershipsin myötä CMA CGM Group vahvistaa entisestään CMA CGM Groupin puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Rodolphe Saadén kehitysstrategiaa, jolla pyritään tiivistämään konsernin alueellista verkostoa.

Tilikauden merkittävimmät tapahtumat

Aiemmin tilatuista neljästä LNG laivasta ensimmäinen LNG laiva valmistui joulukuussa 2018 ja loput kolme laivaa toimitetaan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Konserni jatkoi LNG-strategian mukaisesti investointeja LNG-rekkoihin. Vuoden lopulla konsernilla käytössä oli 40 LNG rekkaa Iso-Britanniassa ja 16 muilla markkinoilla. Luvut sisältävät 15 sopimusliikenteessä olevaa yksikköä Hollanin markkinassa.

Konserni kiinnitti erityistä huomiota operatiivisen toiminnan tehokkuuden lisäämiseen. Tämän myötä laivojen täyttöaste, konttien käyttöaste, terminaali- ja kuljetustoiminnan tehokkuus parantui. Nämä asiat vaikuttivat positiivisesti konsernin tuloskehitykseen.

Hallinto

Containerships Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.6.2018 vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen muodostivat 31.10.2018 asti Veli-Kimmo Nordström (puheenjohtaja), Harri-Ragnar Nordström ja Karita Nordström, jotka kukin omistivat 33,3 prosenttia Containerships Oyj:n emoyhtiöstä Container Finance Oy:stä.

Container Finance Ltd Oy:n ja CMA CGM:n välinen uudelleenjärjestelysopimus sai lopullisen hyväksynnän 31.10.2018. Sopimuksen lopullisen hyväksymisen myötä Containerships Oyj tuli osaksi CMA CGM:n toimintoja Euroopassa ja Välimeren alueella. Containershipsin uusi hallitus 1.11.2018 alkaen on Lars Kastrup (puheenjohtaja), Michel Sirat (hallituksen jäsen) ja Guillaume Lathelize (hallituksen jäsen). Hallituksen jäsenet ovat CMA CGM:n nimittämiä ja työskentelevät CMA CGM:n palveluksessa.
Tilintarkastajaksi varsinainen yhtiökokous valitsi Tilintarkastusyhteisö KPMG:n, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii Kimmo Antonen.

Containerships Oyj:n toimitusjohtajana toimii Kari-Pekka Laaksonen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat vuonna 2018 lisäksi myynti- ja markkinointijohtaja Jari Lepistö, rahoitus- ja laskentajohtaja Teemu Kylliäinen, raportointi- ja analytiikkajohtaja Antti Laukkanen, operatiivinen johtaja Frederic Leca, kehitysjohtaja Juha-Pekka Mäkelä sekä maaliikennetoimintojen johtaja Janne Ritakoski.

Ei-taloudellinen informaatio

Ympäristövastuu

Osana CMA CGM –konsernia, Containerships-konserni on määritellyt ympäristökuormituksen minimoimisen strategiseksi tavoitteekseen ja näkee ympäristömyönteisyyden kilpailuetuna.

Containerships on tunnistanut toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset ja pyrkii vähentämään niitä aktiivisesti. Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat kuljetustoiminnan aiheuttamat päästöt ilmaan.

Containerships noudattaa kunkin toimintamaansa ympäristölainsäädäntöä toiminnan minimitasona. Containerships on aktiivisesti investoinut päästöjä vähentäviin teknologioihin, laivojen osalta rikkipesureihin sekä maaliikenteen osalta LNG-rekkoihin. Yhtiö otti ensimmäisenä Euroopassa käyttöönsä rikkipäästöjen suljetun kierron pesurin CS VII -aluksellaan jo vuonna 2011. Myös neljään muuhun yhtiön operoimaan alukseen on asennettu pesurit tämän jälkeen. Containershipsillä on myös tavoitteena vähentää Itämereen kohdistuvaa rasitusta kieltäen laivojen jätevesien tyhjentämisen Itämerellä.

Containerships on tilannut neljä uutta rahtialusta, jotka käyttävät polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua. Kaasun nesteyttäminen pienentää kaasun tilavuutta ja mahdollistaa näin kaasun kuljettamisen ja varastoinnin maalla ja merellä. Uusien LNG-alusten lisäksi konserni on myös investoinut LNG:llä kulkeviin rekkoihin Suomessa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa. Yhtiöllä oli käytössä vuoden 2018 loppuun mennessä 56 LNG:llä eli nesteytetyllä maakaasulla kulkevaa rekkaa.

Polttoaineen kulutuksen vähentäminen ja ajamisen taloudellisuus ovat olennainen osa perinteisillä polttoaineilla tehtävien maakuljetusten kehittämistä ja seurantaa. Kuljetusten tietojärjestelmällä seurataan muun muassa kaluston sijaintia ja sen tehokasta ja taloudellista käyttöä. Containershipsin rekkoihin on asennettu seurantajärjestelmät, jotka raportoivat polttoaineen kulutuksesta sekä kuljettajan ajotyylistä keskeisiä asioita, kuten jarrutuksia ja tyhjäkäyntiä.

Konsernilla on käytössään ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä Suomessa, Venäjällä, Liettuassa, Latviassa, Hollannissa, Isossa-Britannissa sekä Irlannissa ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmä Suomessa, Venäjällä, Iso-Britanniassa sekä Hollannissa. Kaikki yhtiön toimistot käyttävät samaa johtamisjärjestelmää (Operations Manual) toiminnassaan. Konserni on sitoutunut vähentämään toimintansa aiheuttamia merkittäviä ympäristövaikutuksia, keskittyen erityisesti vähentämään hiilidioksidipäästöjä kuljetustoiminnassa. Vuonna 2018 konserni onnistui vähentämään kuljetustensa hiilidioksidipäästöjä Itämerellä 2,7 prosenttia.

Sosiaalinen vastuu

Containerhips haluaa taata henkilöstölleen turvallisen, terveellisen ja kannustavan työympäristön. Hyvään työyhteisöön pyritään esimiehiä kouluttamalla ja kannustamalla kaikkia työntekijöitä vastuullisuuteen omalta osaltaan hyvän työyhteisön rakentamisessa.

Containerships tarjoaa työterveyshuollon henkilöstölleen Suomessa ja suosittelee vastaavia ratkaisuja maavastaaville eri maissa ottaen huomioon paikalliset käytännöt. Työterveyshuoltoon Suomessa kuuluvat sekä sairauden hoito, että ennaltaehkäisy sekä esimerkiksi terveyttä edistävän työergonomian tarkastukset. Henkilöstön työkykyä tuetaan muun muassa järjestämällä työhyvinvointitapahtumia sekä osallistumalla työntekijän vapaa-ajan liikuntakustannuksiin.

Työturvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää Containershipsin toiminnassa. Kaikki kuljettajat osallistuvat säännöllisesti työterveys- ja turvallisuuskoulutukseen. Containerships varmistaa, että kaikilla kuljettajilla on asianmukaiset koulutus- ja turvalaitteet, jotta he voivat työskennellä turvallisesti, sekä valvoo ajo- ja työaikadirektiivin täytäntöönpanoa ja noudattamista. Containerships kouluttaa erikseen kaikki LNG-kuorma-autonkuljettajat LNG-tankkausprosessiin, ja jokaisella kuljettajalla on vaadittavat henkilökohtaiset suojavarusteet.

Konserni huolehtii työturvallisuudesta myös omistamallaan Containerships CVII -aluksella. Konsernilla on erilliset terveys- ja turvallisuusohjeet, joita seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Alus toimii ILO:n merityötä koskevan yleissopimuksen mukaisesti ja yhtiö suosittaa vastaavia käytäntöjä yhteistyökumppaneilleen, joilta se vuokraa aluksia. Miehistö on koulutettu täyttämään uudet STCW-määräykset.

Containerships noudattaa työlainsäädäntöä jokaisessa toimintamaassaan. Konsernin jokaiselle uudelle työntekijälle järjestetään perehdytys konsernin perehdytyssuunnitelman mukaan, jolla taataan jokaiselle tehokas ja tasa-arvoinen perehdytys.

Investoinnit

Konsernin nettoinvestoinit olivat noin 35,1 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa aluksiin, rekka-autoihin ja kontteihin sekä tietojärjestelmiin.

Riskit

Konsernin suurimmat riskit liittyvät tällä hetkellä poliittisen tilanteen vaikeutumiseen yhtiön toiminta-alueella sekä Itä- että Välimerellä. Lisäksi äkilliset nousut öljyn hinnassa aiheuttavat yhtiölle operatiivisten kustannusten nousua, joita yhtiö kykenee kompensoimaan viiveellä. Maailmantalouden suhdannevaihtelut voivat vaikuttaa hyödykkeiden kysyntään ja sitä kautta kuljetusmääriin ja tämä vaatii toimintaherkkyyden ylläpitämistä. Konsernin taloudellista riskejä on kuvattu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Riita-asiat

Konsernilla on käynnissä välimiesmenettely Algerian entisen agentin kanssa avoinna oleviin saamisiin liittyvistä maksuista. Konserni on esittänyt entiselle agentille näihin ja muihin lopettamisiin liittyviin erimielisyyksiin liittyen yhteensä noin 1,8 miljoonnan euron korvausvaatimukset. Agenttisopimuksen mukaan erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Lontoossa. Konsernin arvion mukaan prosessi tullaan saattamaan päätökseen vuoden 2019 aikana.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Container Finance Ltd Oy:n ja CMA CGM:n välinen uudelleenjärjestelysopimus sai lopullisen hyväksynnän 31.10.2018. Sopimuksen lopullisen hyväksymisen myötäjoukkovelkakirjojen haltijoilla oli mahdollisuus vaatia joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaista joukkovelkakirjojen takaisinostoa. Määräpäivä joukkovelkakirjojen haltijoiden vaatimuksille joukkovelkakirjojensa takaisinostoa koskien oli 4.1.2019. Containerships Oyj vastaanotti määräpäivään mennessä päteviä takaisinostoilmoituksia nimellispääomaltaan 11,4 miljoonan euron arvosta, mikä edustaa noin 19 prosenttia kaikkien joukkovelkakirjojen nimellismääräisestä kokonaispääomasta. Containerships Oyj maksoi joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti takaisinostopäivänä 1.2.2019 101 prosenttia takaisinostettavien joukkovelkakirjojen nimellismäärästä sekä takaisinostopäivään mennessä takaisinostettaville joukkovelkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot.

Containerhips Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2018 on laadittu IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti.
Tilinpäätöksen tiedot ovat tilintarkastettu.

Containerships: uusi johtaja Euroopassa

CMA CGM ilmoitti tammikuussa 2019, että 1.4.2019 alkaen Containerships- ja MacAndrews-tuotemerkit yhdistyvät Containerships-tuotemerkin alle. Yhdistämällä kahden tunnetun eurooppalaisen multimodaaliliikenteen asiantuntijan vahvuudet, CMA CGM -konserni luo johtavan eurooppalaisen brändin, joka yhdistää merenkulun ja maaliikenteen ratkaisuja. Tämä uusi tuotemerkki mahdollistaa merkittäviä synergiaetuja ja luo mahdollisuuksia liikentoiminnan kasvuun sekä laadukkaiden palvelujen ja räätälöityjen ratkaisujen kehittämiseen asiakkaille.

CONTAINERSHIPS PLC
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja, Kari-Pekka Laaksonen, puhelin +358 50 550 2555, kari-pekka.laaksonen(at)containerships.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
www.containershipsgroup.com

CONTAINERSHIPS KONSERNI
KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

EUR 1 000 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 1-12/2018 1-12/2017 Diff
Liikevaihto 73 272 68 305 63 869 62 593 268 038 226 655 41 383
Liiketoiminnan muut tuotot 2 025 637 1 773 1 469 5 904 4 566 1 338
0
Materiaalit ja palvelut -59 585 -54 577 -50 370 -48 938 -213 469 -175 978 -37 491
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -7 096 -6 487 -6 770 -6 313 -26 666 -23 073 -3 593
Liiketoiminnan muut kulut -7 042 -4 154 -4 479 -4 811 -20 486 -16 984 -3 502
KÄYTTÖKATE 1 574 3 725 4 023 4 001 13 322 15 187 -1 865
Poistot ja arvonalentumiset -4 073 -1 702 -1 693 -1 727 -9 195 -7 428 -1 767
LIIKEVOITTO -2 499 2 023 2 330 2 274 4 127 7 759 -3 632
Rahoitustuotot 3 798 -67 3 744 1 840 9 315 5 319 3 996
Rahoituskulut -5 904 -731 -4 280 -3 404 -14 319 -12 743 -1 576
Voitto (tappio) ennen sat. eriä, arvonmuut. ja veroja -4 606 1 224 1 794 710 -878 335 -1 213
Tuloverot 104 -242 -496 -161 -794 -165 -629
Raportointikauden tulos -4 502 982 1 298 549 -1 673 170 -1 843
Käyttökate- % 2,1 % 5,5 % 6,3 % 6,4 % 5,0 % 6,7 %
Liikevoitto- % -3,4 % 3,0 % 3,6 % 3,6 % 1,5 % 3,4 %
Nettotulos- % -6,1 % 1,4 % 2,0 % 0,9 % -0,6 % 0,1 %

Containership Oyj julkaisee vuonna 2019 puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavasti:

Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus perjantaina 17.5.2019
Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus perjantaina 16.8.2019
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus perjantaina 15.11.2019

Liite

Containerships konserni tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Neo Industrialin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 julkaistu

NEO INDUSTRIAL OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 28.2.2019 klo 15.00

Neo Industrialin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 julkaistu

Neo Industrial Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi suomeksi ja englanniksi. Samalta sivustolta löytyy myös selvitys Neo Industrial Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä.

Neo Industrial Oyj
Ralf Sohlström
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ralf Sohlström, toimitusjohtaja, puh. 040 770 2720

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla. Neo Industrialin toimiala on kaapeliteollisuus.

Liitteet

Neo Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Martela Oyj:n vuosikertomus 2018 on julkaistu

Martela Oyj:n vuoden 2018 vuosikertomus on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä.

Katsaus sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu yhtiön kotisivuilla www.martela.fi sekä tämä tiedotteen liitteenä.

Martela Oyj
Kalle Lehtonen
CFO

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Liite

Martela_Vuosikertomus_2018

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 15 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 01.03.2019, sarjat 2019: L14N FI, 2019: S14N FI.

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj ja Wärtsilä Oyj.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank Abp
Instrumentti Unlimited turbowarrantti
Kohde-etuus Fortum Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj ja Wärtsilä Oyj.
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä 150 000 – 500 000 per ISIN
Kaupankäyntierä 1 unlimited turbowarrantti
Markkinatakaaja Nordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

Kaupankäyntitunnus Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
TSHRTFORNONF13 FI4000364831 Fortum Oyj FI0009007132
TSHRTFORNONF14 FI4000364849 Fortum Oyj FI0009007132
TSHRTFORNONF15 FI4000364856 Fortum Oyj FI0009007132
TLONGFORNONF17 FI4000364864 Fortum Oyj FI0009007132
TLONGFORNONF18 FI4000364872 Fortum Oyj FI0009007132
TSHRTNESNONF16 FI4000364880 Neste Oyj FI0009013296
TSHRTNOKNONF17 FI4000364898 Nokia Oyj FI0009000681
TLONGNOKNONF19 FI4000364906 Nokia Oyj FI0009000681
TSHRTOUTNONF14 FI4000364922 Outokumpu Oyj FI0009002422
TLONGOUTNONF17 FI4000364930 Outokumpu Oyj FI0009002422
TLONGOUTNONF18 FI4000364948 Outokumpu Oyj FI0009002422
TLONGOUTNONF19 FI4000364955 Outokumpu Oyj FI0009002422
TSHRTWRTNONF14 FI4000364963 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TLONGWRTNONF13 FI4000364971 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TLONGWRTNONF14 FI4000364989 Wärtsilä Oyj FI0009003727

Tukholmassa 28.02.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-03-01

Terveystalo osakkaaksi apteekkiketjuyhtiöön – Uusi Olo-apteekki kehittää terveyspalveluita

Lehdistötiedote 28.2.2019

Terveystalo on liittynyt osakkaaksi uuteen perusteilla olevaan Tamron ja apteekkareiden apteekkiketjuyhtiöön. Vuoden 2019 aikana kuluttajille lanseerattava ketju on nimeltään Olo-apteekki. Ketjun tavoitteena on laajentaa apteekkien palvelua asiakaslähtöisesti aiempaa kattavammaksi terveyden ja hyvinvoinnin lähipalvelupisteeksi. Toiminnan painopisteinä ovat rationaalisen lääkehoidon lisäksi ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja digitaalinen asiointi.

– Pyrimme Terveystalossa tarjoamaan kokonaisvaltaisia palveluita ja luomaan ennaltaehkäiseviä käytäntöjä, jotka auttavat ihmisiä pysymään mahdollisimman terveinä. Yhteistyön avulla voimme jatkossa tarjota asiakkaille entistä laajemman palvelukokonaisuuden koskien myös apteekkipalveluita. Terveystalon vahva osaaminen hoitoketjujen ja laadun johtamisessa mahdollistaa myös sujuvan asioinnin läpi hoitoketjun, kertoo Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen.

– Läsnäolo apteekeissa on luonteva laajennus Terveystalon monikanavaisiin palveluihin ja haluumme mahdollistaa potilaan ja asiantuntijoiden dialogia. Ihmiset ovat kiinnostuneita terveydentilastaan ja hoidostaan ja pystyvät sitoutumaan siihen sitä paremmin, mitä joustavammin on mahdollista saada vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. Terveystalon digitaalisia, terveydenhuollon ammattilaisten tuottamia palveluja tuodaan apteekkeihin ja niitä täydentää Suomen laajin, yli 200 toimipaikan verkosto silloin kun tarvitaan, kertoo Terveystalon hyvinvoinnista, diagnostiikasta ja digiterveydestä vastaava johtaja Pia Westman.

– Apteekit ovat Suomen eniten käytetty terveydenhuollon lähipalvelu. Kumppanuusmallissa apteekkarien ja Terveystalon kanssa haluamme yhdessä rakentaa mahdollisimman sujuvan ja ennakoivaan terveydestä huolehtimiseen kannustavan asiointipolun. Näemme kehittämismahdollisuuksia erityisesti terveyspalveluissa ja digitaalisessa asioinnissa. Terveyden ja hyvinvoinnin palvelut yhdistettynä apteekkien luotettavaan tuotevalikoimaan sekä erinomaiseen palveluun niin kivijalassa kuin digitaalisesti luovat asiakkaillemme ainutlaatuisen apteekkikokemuksen, kertoo Olo-apteekin toimitusjohtajana aloittava Aleksi Routama.

– Apteekkien osaamisella on yhä tärkeämpi rooli lääkehoidon onnistumisen varmistamisessa ja seurannassa, sekä erityisesti ennakoivassa terveydenhoidossa. Apteekkien tarjoamat matalan kynnyksen terveyspalvelut nopeuttavat hoitoon pääsyä ja voivat helpottaa perusterveydenhuollon kuormitusta. Yhteistyö Terveystalon kanssa auttaa palvelukykymme kehittämisessä, toteaa Ympyrätalon apteekin apteekkari Tiina Vaitomaa.

– Tamron missio on toimittaa terveyttä suomalaisille, ja strategiamme mukaisesti haluamme yhdistää toimialaa uusilla tavoilla kuluttajan, potilaan ja yhteiskunnan hyväksi. Kumppanuus yhteisomisteisen apteekkiketjuyhtiön toteuttamisessa Terveystalon kanssa on yksi konkreettinen askel tämän vauhdittamiseksi. Suomalainen terveysala kaipaa uusia innovatiivisia toimintamalleja, jotka ovat kestävällä pohjalla myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä, kuvaa Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen.

Lisätiedot

Terveystalo, hyvinvoinnista, diagnostiikasta ja digiterveydestä vastaava johtaja Pia Westman,
puh. 030 63 31677 Pia.Westman@terveystalo.com

Olo-apteekki, toimitusjohtaja Aleksi Routama, puh. 040 570 2881 aleksi.routama@oloapteekki.fi

Tamro, toimitusjohtaja Kai Kaasalainen, puh. 040 589 8246 kai.kaasalainen@tamro.com

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Vuonna 2018 valtakunnallinen verkostomme kattoi noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. Vuonna 2018 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,5 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveystuotteiden jakelija sekä palveluntarjoaja. Huolehdimme lääkkeet ja terveystuotteet laadukkaasti ja turvallisesti kuluttajien saataville kaikkialle Suomessa. Tamro on yhdistäjä, joka nivoo terveystoimialan eri toimijat yhteen ja luo pohjan terveystoimialan yhteiselle kehitykselle. Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa ja suomalaisten hyvinvointia tarmolla ja sydämellä. Tamro Oyj kuuluu PHOENIX-konserniin​, joka on Euroopan johtava terveystoimialan palveluiden tuottaja.

FIT Biotech Oy: FIT BIOTECH OY ASETETTU KONKURSSIIN

FIT Biotech Oy
Yhtiötiedote 28.2.2019 kello 11:30 EET

FIT BIOTECH OY ASETETTU KONKURSSIIN

FIT Biotech Oy on 25.2.2019 jättänyt hakemuksen yhtiön asettamiseksi konkurssiin. Pirkanmaan käräjäoikeus on 28.2.2019 klo 9.00 antanut päätöksensä FIT Biotech Oy:n konkurssiin asettamisesta (asia K19/6105).

Pirkanmaan käräjäoikeus on määrännyt FIT Biotech Oy:n konkurssipesien pesänhoitajaksi asianajaja Leo Lagerstamin Asianajotoimisto Facta Oy:stä.

FIT Biotech Oy

Lisätietoja:

Asianajaja Leo Lagerstam

Asianajotoimisto Facta Oy

Puh. +358 40 777 4162

facebook twitter