Etusivu » Arkistot 27.2.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.2.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote27.2.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.2.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä27.2.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä2 500osaketta
Keskihinta/ osake4.7202EUR
Kokonaishinta11 800.50EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 27.2.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 48 019 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_27.2_trades

Technopoliksen vuoden 2018 tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

TECHNOPOLIS OYJ                     PÖRSSITIEDOTE                     27.2.2019 klo 16.10

Technopoliksen vuoden 2018 tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

Technopolis on julkaissut tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2018.

Materiaalit ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä, ja ne ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.technopolis.fi suomeksi ja englanniksi.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785
keith.silverang@technopolis.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää seitsemässä maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Technopolis Oyj (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin. www.technopolis.fi

Vaiheikas vuosi 2018

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2019 klo 16:00

VAIHEIKAS VUOSI 2018

Tammi–joulukuu 2018

IFRS

Liikevaihto laski 1,3 % ja oli 177,4 (179,7) milj. euroaOsakekohtainen tulos laski 16,0 % ja oli 0,39 (0,46) euroaOsakekohtainen oma pääoma kasvoi 2,2 % ja oli 4,15 (4,06) euroa

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

EPRA-nettovarallisuus kasvoi 3,5 % ja oli 4,74 (4,58) euroaTaloudellinen vuokrausaste oli 95,8 % (96,1 %)Käyttökate laski 9,4 % ja oli 88,0 (97,1) milj. euroaEPRA-tulos laski 16,3 % ja oli 50,8 (60,6) milj. euroaOsakekohtainen EPRA-tulos oli 0,32 (0,39) euroaSijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa oli 1 606,4 (1 537,9) milj. euroa

Loka–joulukuu 2018

IFRS

Liikevaihto oli 46,0 (45,5) milj. euroa

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Käyttökate laski 25,6 % ja oli 16,9 (22,7) milj. euroaEPRA-tulos laski 45,5 % ja oli 7,9 (14,5) milj. euroaOsakekohtainen tulos laski 44,5 % ja oli 0,05 (0,09) euroa

Sulkeissa olevat numerot viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

10–12/
2018
10–12/
2017
Muutos
%
2018 2017Muutos
%
IFRS
Liikevaihto milj. euroa 46,0 45,5 0,9 177,4 179,7 -1,3
Omavaraisuusaste % 40,8 44,8
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Käyttökate (EBITDA) milj. euroa 16,9 22,7 -25,6 88,0 97,1 -9,4
EPRA tulos milj. euroa 7,9 14,5 -45,5 50,8 60,6 -16,3
Luototusaste (LTV) % 53,3 50,1
Oman pääoman tuotto % 7,7 9,1
EPRA tulos / osake euroa 0,05 0,09 -44,5 0,32 0,39 -16,3
EPRA nettovarallisuus / osake euroa 4,74 4,58 3,5
EPRA oikaistu nettovarallisuus / osake euroa 4,13 4,05 1,8
Taloudellinen vuokrausaste % 95,8 96,1
Nettovuokratuotto % 7,2 7,2

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja, käyvän arvon muutoksia eikä kertaluonteisia eriä, kuten luovutusvoittoja tai -tappioita.

Kildare Nordic Acquisitions S.à.r.l. julkisti 28.8.2018 Technopolis Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Technopolis Oyj:n osakkeista. Tarjousaika päättyi 10.10.2018.

Tarjouksentekijä ilmoitti 5.11.2018 aloittaneensa Technopoliksen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. Kildaren hallussa 31.12.2018 oli 97,38 prosenttia kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Katsauskauden jälkeen 6.2.2019 Technopoliksen hallitus päätti hakea kaupankäynnin lopettamista Technopoliksen osakkeilla ja osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta.

TOIMITUSJOHTAJALTA

”Vuoden 2018 merkittävin tapahtuma oli Kildare Nordic Acquisitions S.à.r.l:n ostotarjous Technopoliksesta ja yritysoston saattaminen päätökseen. Prosessi oli pitkä ja vaativa. Kildaren ja Technopoliksen tiimit tekivät lujasti töitä, ja lopputulos oli kaikkia osapuolia tyydyttävä. Yhdistyminen on edennyt suunnitelmien mukaan osin sen ansiosta, että tiimit ovat tottuneet työskentelemään yhdessä.

Olen tyytyväinen vuoden 2018 operatiiviseen toimintaamme. Liikevaihtomme ja käyttökatteemme olivat hieman edellisvuotta pienemmät. Jyväskylän toimintojen myynti marraskuussa 2017 huomioiden, kasvu oli kuitenkin hyvää. Konsernin liikevaihto laski 1,3 % edellisvuodesta, mutta vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,1 %. Kasvua vauhdittivat pääasiassa korkea vuokrausaste ja palvelujen vahva kasvu. Taloudellinen vuokrausaste oli 95,8 % (96,1 %) vuoden lopussa. Pääkaupunkiseudulla vuokrausaste laski edellisvuoteen verrattuna. Lasku johtui pääasiassa hiljattain avatun Ruoholahti 3 -rakennuksen suhteellisen matalasta vuokrausasteesta, joka kuitenkin parani edellisestä vuosineljänneksestä. Vuokrausasteen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli suurinta Oulussa ja Kuopiossa.

Vuoden lopussa meillä oli käynnissä kahdeksan orgaanista kasvuhanketta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä käynnistimme kaksi suurta hanketta, yhden Espoossa ja toisen Liettuan Vilnassa. Näiden hankkeiden arvo on yhteensä 146 milj. euroa. Näiden hankkeiden käynnistäminen osoittaa, että uusi omistajamme on valmis tekemään merkittäviä investointeja Technopoliksen kasvuun tulevaisuudessa. Kaikkien parhaillaan käynnissä olevien kasvuhankkeiden arvo on yhteensä 294 milj. euroa. Ne ovat kaikki vahvasti arvoa luovia, tukevat asiakkaidemme kasvua ja tuovat kampusten toimintaa tehostavia mittakaavaetuja.

Palveluilla on yhä tärkeämpi osa liiketoiminnassamme, ja ne kasvavat tasaisesti. Vuonna 2018 palvelutuotot nousivat 28,7 milj. euroon (kasvua 13,1 % vertailukaudesta) ja olivat 16,2 % konsernin liikevaihdosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä palveluiden osuus liikevaihdosta oli 17,7 %. Palvelujen kannattavuuteen vaikuttivat merkittävästi UMA-verkoston käyttöönottokulut etenkin toisella vuosipuoliskolla. Palvelujen käyttökatemarginaali vuonna 2018 oli 7,2 % (10,5 %). UMA-verkoston käyttöönottoon liittyvät kulut olivat 3,2 milj. euroa. Ilman näitä kuluja palvelujen käyttökatemarginaali oli 16,7 % vuonna 2018.

Konsernin koko vuoden käyttökate laski 9,4 % edellisvuodesta ja oli 88,0 (97,1) milj. euroa. Lasku johtui pääasiassa merkittävistä julkiseen ostotarjoukseen liittyneistä kuluista, Jyväskylän toimintojen myynnistä sekä UMA-verkoston käyttöönottokuluista. Vertailukelpoinen käyttökatteen kasvu oli 3,6 %.

Tuottovaatimusten lasku vaikutti eniten käypien arvojen positiivisiin muutoksiin. Niiden vaikutus vuonna 2018 oli 21,4 (28,3) milj. euroa, millä oli merkittävä vaikutus liikevoittoon.

Meillä on nyt toiminnassa viisi UMA coworking -tilaa: kaksi Helsingissä, yksi Tukholmassa, yksi Kööpenhaminassa ja yksi Oslossa. Kuluvana vuonna on määrä avata vielä viisi kohdetta Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä vuoden 2020 alussa yksi kohde Espoossa. Olemme erityisen innoissamme Puolan Varsovassa tänä vuonna avattavasta kohteesta, sillä Puola on uusi markkina-alue Technopolikselle.

Lopuksi on myös hyvä nostaa esiin, että Technopolis on käynnistänyt neuvottelut uudelleenrahoituksesta. Uskomme, että ne johtavat positiiviseen lopputulemaan, ja että yhtiön rahoitus on turvattu.”

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOKSI

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 32,1 milj. euroa.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa. Ehdotus johtuu käynnissä olevasta lunastusmenettelystä sekä prosessista osakkeiden listalta poistamiseksi.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

OECD ennustaa bruttokansantuotteiden kasvavan 1,5–3,5 % kaikilla Technopoliksen markkina-alueilla vuonna 2019. Vaikka talouskasvu on hidastumassa myös Suomessa ja maailmantalouden kehitykseen liittyvä epävarmuus on lisääntynyt viime aikoina, matalina pysyvät korot tukevat edelleen kiinteistösijoitus-markkinoita. Markkinaennusteiden mukaan tuottovaatimusten odotetaan pysyvän vakaina kaikilla Technopoliksen markkinoilla ja laskevan edelleen Oslossa.

Kun otetaan huomioon Technopoliksen brändi, korkea asiakastyytyväisyys ja vahva taloudellinen asema, yhtiön johto ei näe merkittäviä muutoksia Technopoliksen markkina-asemassa tai taloudellisessa kehityksessä vuonna 2019, vaan arvioi kasvun ja operatiivisen liiketoiminnan jatkuvan vakaina.

Technopolis Oyj

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785
keith.silverang@technopolis.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää seitsemässä maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Technopolis Oyj (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin. www.technopolis.fi

Liite

Technopolis Oyj Tilinpäätöstiedote 2018

Rauten vuosikertomus 2018 julkaistu

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2019 KLO 15.30

RAUTEN VUOSIKERTOMUS 2018 JULKAISTU

Rauten vuosikertomus 2018 on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.raute.com.

Painettu vuosikertomus on tilattavissa sähköpostitse osoitteesta ir@raute.com.

RAUTE OYJ
Tarja Järvinen
talousjohtaja

LISÄTIETOJA:
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com

Liite

Raute Oyj_Vuosikertomus 2018

Vaisalan vuoden 2018 vuosiraportti on julkaistu

logo.jpg

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
27.2.2019 klo 13.00

Vaisalan vuoden 2018 vuosiraportti on julkaistu

Vaisala Oyj on tänään julkaissut vuoden 2018 vuosiraportin. Vaisalan vuosiraportti 2018 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältäen palkka- ja palkkioselvityksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista sekä GRI (Global Reporting Initiative) Standards -ohjeiston mukaiset vastuullisuustiedot. Vuosiraportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/vuosiraportti. Painettu julkaisu on tilattavissa osoitteesta comms@vaisala.com tai yhtiön verkkosivujen kautta.

Lisätietoja
Paula Liimatta, Business Controller and Head of Investor Relations
Puh. 040 580 3521

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

Liite

Vaisala Vuosiraportti 2018

United Bankers Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 julkaistu

United Bankers Oyj
YHTIÖTIEDOTE 27.2.2019 kello 12:00

United Bankers Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 julkaistu

United Bankers Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätös on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi. United Bankers Oyj:n 2018 -julkaisu sisältää tilikautta 1.1.-31.12.2018 koskevan hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Julkaisu on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 130 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (2018). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (2018). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Liite

United_Bankers_Oyj_tilinpäätös 2018.pdf

Vaisalan langaton viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä voitti kansainvälisen Quality Innovation Award -kilpailun

Vaisala
Lehdistötiedote
27.2.2019

Vaisalan langaton viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä voitti kansainvälisen Quality Innovation Award -kilpailun

Maailman johtavan ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoavan yrityksen Vaisalan viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä on voittanut vuotuisen, maailmanlaajuisen Quality Innovation Award 2018 -palkinnon. Palkinto myönnettiin Vaisalan viewLincille sen käytettävyyden sekä luotettavan ja kekseliäästi viimeisintä teknologiaa hyödyntävän suunnittelun ansiosta. Kansainvälinen palkinto julkistettiin 27.2. Pekingissä järjestetyssä palkintoseremoniassa.

Vaisalan huippulaadukkaan langattoman valvontajärjestelmän toimitukset aloitettiin huhtikuussa 2018. Järjestelmä suunniteltiin varmistamaan tärkeimpien tarvikkeiden säilytysolosuhteet tarkoin säädellyllä life science -alalla, kuten lääketeollisuuden varastoissa, laboratorioissa, kylmätiloissa ja puhdashuoneissa. Lisäksi järjestelmä tuottaa luotettavia ja helposti auditoitavia olosuhdetietoja. Vaikka järjestelmä suunniteltiinkin alun alkaen tarkoin säädeltyihin ympäristöihin, sillä voidaan tarkkailla olosuhteita useissa eri sovelluksissa, joissa olosuhteiden jatkuva valvonta ja luotettavasti tallentuva data ovat avainasemassa.

Palkittu järjestelmä koostuu viewLinc-ohjelmistosta, langattomista dataloggereista ja tukiasemista, ja se hyödyntää Vaisalan omaa langatonta teknologiaa. Innovatiivinen teknologia mahdollistaa sisätiloissa langattoman signaalin, joka kantaa yli 100 metrin matkan mittauspisteen ja tukiaseman välillä – jopa rakennuksissa, joissa on esteinä betoniseiniä, metallihyllyjä ja muita rakennuksille tyypillisiä esteitä. Joustavuutensa ja korkeatasoisen langattoman teknologiansa ansiosta järjestelmä on helposti laajennettavissa eri asiakastarpeisiin sopivaksi.

Tavoitteena paras mahdollinen asiakaskokemus
Langattomat dataloggerit ja tukiasemat on helppo yhdistää järjestelmään, ja ne säästävät energiaa tehokkaasti ja tuottavat erittäin tarkkoja lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittauksia. viewLinc-ohjelmisto kerää ja tallentaa dataloggereiden mittausdataa, hälyttää automaattisesti, mikäli parametrit poikkeavat sallituista arvoista, ja tuottaa automaattisia raportteja eri käyttäjille.

Laajan järjestelmän monimutkaisuus kätkeytyy interaktiivisen, intuitiivisen ja informatiivisen käyttöliittymän taakse. Selkeä visuaalinen design sekä ainutlaatuinen ja ajantasainen käyttäjätuki tekevät kokemuksesta poikkeuksellisen käyttäjäystävällisen.

”Loistavan asiakaskokemuksen saavuttaminen oli tavoitteenamme, kun hioimme järjestelmästä saumattomasti toimivaa kokonaisuutta, jossa yhdistyvät laitteisto, ohjelmisto ja palvelut. Dataloggereihin ja tukiasemiin lisättiin informatiiviset näytöt, ja interaktiiviset ohjelmisto-opastukset luotiin yhdessä käyttäjien kanssa. Opastusten käyttäminen tuntuu kuin henkilökohtainen opas kuljettaisi läpi järjestelmän. Ne ohjaavat käyttäjiä eri tehtävien tekemisessä antamalla näytöllä vinkkejä”, kommentoi Vaisalan tuotealuepäällikkö Jan Grönblad Teollisten mittausten liiketoiminta-alueelta.

Valtakunnallisen kilpailun voittajasta kansainväliseksi innovaatiomestariksi
Quality Innovation Award -palkinto on vuotuinen, kansainvälinen kilpailu innovaatioiden kehittäjille. Vuonna 2007 aloitettu kilpailu on vuosien mittaan kasvanut suomalaisesta valtakunnallisesta kilpailusta kansainväliseksi mittelöksi, jossa voittajia palkitaan kahdeksassa kategoriassa. Kilpailussa innovaatioiden kehittäjät saavat arvioita ja palautetta keksinnöistään, voivat vertailla niitä muihin ja kasvattavat niiden näkyvyyttä.

Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmä palkittiin Suomen valtakunnallisessa Quality Innovation Award -kilpailussa joulukuussa 2018, jolloin voitto perustui järjestelmän innovatiiviselle teknologialle ja yhteistyöhön pohjautuvalle kehitystyölle. Jokainen valtakunnallinen osakilpailuvoittaja oli mukana maailmanlaajuisessa Quality Innovation Award -kilpailussa, jossa kaikkien 18 osallistujamaan edustajista koostuva tuomaristo äänesti suosikkejaan. Kansainvälisen kilpailun kriteereihin lukeutuivat tuotteen uutuusarvo, käytettävyys, oppiminen, asiakaslähtöisyys, ja tehokkuus. Laatuinnovaation on vastattava sidosryhmien nykyisiä ja tulevia tarpeita sekä oltava niin teknisesti, yhteiskunnallisesti kuin kaupallisestikin toimiva.

Lisätietoja lehdistölle:
Vaisala Media Desk
020 619 8800
comms@vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.
vaisala.fi

twitter.com/VaisalaSuomi

Next Games Oyj:n vuosikertomus 2018

Next Games Oyj Yhtiötiedote 27.2.2019 klo 11:45

Next Gamesin vuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu ja luettavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.nextgames.com/fi/raportit. Vuosikertomus sisältää yhtiön arvion todennäköisestä tulevasta kehityksestä, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kuvaukset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä että palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018.

Next Gamesin varsinainen yhtiökokous 2019 pidetään tiistaina 21.5.2019 klo 10.00 Maximissa, Kluuvikatu 1, 00100 Helsinki

Lisätietoja:
Saara Bergström
CMO
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nextgames.com

Liite

Nextgames_vuosikertomus 2018

Valmet on julkaissut vuoden 2018 vuosikertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27. helmikuuta 2019 klo 11:00

Valmet on julkaissut vuoden 2018 vuosikertomuksen tänään 27. helmikuuta 2019 osoitteessa www.valmet.com/vuosikertomus2018. Vuosikertomus koostuu kolmesta erillisestä osasta: vuosikatsauksesta, tilinpäätöksestä ja GRI-liitteestä. GRI-liite on saatavilla vain englanniksi.

Painettu vuosikatsaus ja tilinpäätös ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi viimeistään 18. maaliskuuta 2019 alkavalla viikolla. Painetut julkaisut ovat tilattavissa osoitteessa www.valmet.com/julkaisutilaus.

GRI-liite on saatavilla vain PDF-muodossa. Raportti määrittelee Valmetin kestävän kehityksen raportoinnin laajuuden ja periaatteet, ja suhteen Global Reportin Initiative (GRI) -raportointiohjeistoon.

Valmet on myös julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2018. Selvitykset on laadittu suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavilla osoitteessa www.valmet.com/hallinnointi.

Vuosikatsaus, tilinpäätös, GRI-liite, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä.

Lisätietoja antaa:
Anu Salonsaari-Posti, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0033
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Liitteet

Valmet Tilinpäätös 2018.pdfValmet Vuosikatsaus 2018.pdfValmet GRI Supplement 2018.pdfValmet Palkka ja palkkioselvitys 2018.pdfValmet Hallinto ja ohjausjärjestelmäselvitys 2018.pdf

SATO Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistu

SATO Oyj, Pörssitiedote 27.2.2019 klo 9.15

SATO Oyj on tänään julkaissut vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu. Julkaisut löytyvät tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa sekä osoitteesta www.sato.fi.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Saku Sipola, p. 0201 34 4001
Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226
www.sato.fi

LIITTEET
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
Tilinpäätösesitysmateriaali 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2018

JAKELU
NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 290 miljoonaa euroa, liikevoitto 273 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 231 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,9 miljardia euroa.

Liitteet

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018.pdfTilinpäätösesitysmateriaali 2018.pdfSelvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2018.pdf

facebook twitter