Etusivu » Arkistot 25.2.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.2.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj Pörssitiedote 25.2.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.2.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä 25.2.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji OVARO
Osakemäärä 2 400 osaketta
Keskihinta/ osake 4,7442 EUR
Kokonaishinta 11 386,08 EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.2.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 44 400 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_25.2_trades

UPM varmistaa puuraaka-aineen hankinnan tehostamalla yhteistyötä Venäjällä

(UPM, Novgorod, Venäjä, 25.2.2019, klo 17.00 EET) – HASSLACHERLES, UPM Chudovo, IKEA Industry Novgorod ja Novgorodin aluehallinto ovat tänään allekirjoittaneet keskinäisen aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on turvata puuraaka-aineen hankinta UPM:lle, IKEA:lle ja HASSLACHERLES:lle Novgorodin alueella Venäjällä.

HASSLACHERLES käyttää vuokraamaltaan, Novgorodissa sijaitsevalta metsäalueelta saadut havupuut oman liimapuupalkkituotannonsa lisäämiseen ja sitoutuu myymään muut puulajit UPM:lle ja IKEAlle. Kaupalliset ehdot sovitaan erillisissä sopimuksissa osapuolten kesken.

“Olemme iloisia voidessamme syventää menestyksellistä yhteistyötä UPM:n ja IKEA:n kanssa. Tämä mahdollistaa kaiken paikallisen puuraaka-aineen hyödyntämisen alueella – laadukkaasta koivuviilusta aina vähempiarvoiseen haapaan”, kertoo HASSLACHER NORICA TIMBERin talousjohtaja Franz Meliessnig.

“UPM etsii aktiivisesti kumppanuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi kaikkialla, missä toimimme. Tämä aiesopimus on loistava esimerkki win-win-yhteistyöstä”, sanoo UPM Plywoodin tuotantojohtaja Mika Kekki.

“Olen varma, että sillä on tärkeä rooli puunhankinnan turvaamisessa Chudovon tehtaan tuotannon laajennuksen jälkeen”, hän jatkaa.

Lisätietoja antavat
Tuotantojohtaja Mika Kekki, UPM Plywood, puh. +358 40 545 5803
Pääjohtaja Anatoli Zhukovets, UPM Chudovo, puh. +7 921194 60 80

UPM, Mediasuhteet
Ma-pe 9:00-16:00 EET
puh. +358 40 588 3284
media@upm.com

HASSLACHERLES on osa perheomisteisen HASSLACHER NORICA TIMBER -ryhmää, jonka pääkonttori sijaitsee Itävallassa. Noin 1 600 työntekijää työskentelee sahatavaran tuotannossa kahdeksassa paikassa Itävallassa, Sloveniassa, Saksassa ja Venäjällä. HASSLACHERLES, Malaya Visheran tehtaalla tuotetaan sahattua ja höylättyä puutavaraa sekä pellettejä, joiden raaka-aine tulee FSC-sertifioiduista metsistä. https://www.hasslacher.com/company

IKEA Industryhttp://inter.ikea.com/en/inter-ikea-group/ikea-industry/

UPM Chudovon vaneritehdas on yksi UPM Plywoodin yhdeksästä tehtaasta. Tehtaalla työskentelee noin 630 henkilöä ja sen vuosikapasiteetti on 155 000 kuutiometriä koivuvaneria. Koivutukkia käytetään raaka-aineena vuosittain 400 000 kuutiometriä ja se hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä. UPM Chudovon tehtaalla on valvotun puunhankinnan FSC-sertifikaatti.

UPM Chudovon tehdas tuottaa päällystettyä ja päällystämätöntä WISA-koivuvaneria mm. rakentamiseen, kuljetusvälineiden lattioihin sekä LNG-aluksiin. UPM Chudovo on alueen suurin veronmaksaja ja yksi suurimmista teollisista työllistäjistä. Tehdas oli perustamisensa aikaan 1990 ensimmäinen neuvostoliittolais-suomalainen yhteisyritys. Tehdas siirtyi kokonaan UPM:n omistukseen vuonna 2005. Tehtaalla on käynnissä tuotannon laajennusprojekti, joka valmistuu syyskuuhun 2019 mennessä.

UPM Plywood tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada® lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 480 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa – www.wisaplywood.fi, www.upmgrada.com

Seuraa UPM Plywoodia: Twitter | YouTube | Instagram | Facebook

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils

KORJAUS: Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.2.2019 KLO 14.45

KORJAUS: Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SRV Yhtiöt Oyj:n vuoden 2019 yhtiökokouskutsun englanninkielisen tiedotteen agendan kohdan 6 otsikossa on virheellinen vuosiluku.

Virheellinen otsikko englanninkielisessä tiedotteessa oli: 6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Korjattu otsikko on: 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.3.2019 klo 16.00, SRV Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa: Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Minna Alitalo, Juhani Hintikka, Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo Kokkila ja Timo Kokkila ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Tomi Yli-Kyyny. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 5 000 000 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouksessa 20.3.2018 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakennista ja erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, on yhteensä enintään 12.000.000 osaketta mikä vastaa n. 19,8 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi sekä oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, pääomarakenteen kehittämiseksi ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouksessa 22.3.2016 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018 ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 22.2.2019. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.4.2019 alkaen.

Ohjeita kokoukseen osallistujille Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 14.3.2019 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internet-sivujen kauttawww.srv.fi/yhtiokokous;
b) puhelimitse numeroon 0201 45 5267 tai 020 145 5218 arkisin kello 9.00 – 15.00.
c) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen tiedot.

Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.3.2019 Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä 14.3.2019 klo 16.00 osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo tai sähköpostilla osoitteeseen satu.valkama@srv.fi.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

SRV Yhtiöt Oyj:llä on 25.2.2019 yhteensä 60.499.575 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Espoossa, 25. päivänä helmikuuta 2019

SRV YHTIÖT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja, p. 040 562 0408, johanna.metsa-tokila@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitterInstagram

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 5 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 26.02.2019, sarjat 2019: L12N FI, 2019: S12N FI.

Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat OMX Stockholm 30.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank Abp
Instrumentti Unlimited turbowarrantti
Kohde-etuus OMX Stockholm 30
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä 250 000 per ISIN
Kaupankäyntierä 1 unlimited turbowarrantti
Markkinatakaaja Nordea Bank Abp

Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/

Kaupankäyntitunnus Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
TSHRTOMXNONF88 FI4000366372 OMX Stockholm 30 SE0000337842
TSHRTOMXNONF89 FI4000366380 OMX Stockholm 30 SE0000337842
TLONGOMXNONF87 FI4000366398 OMX Stockholm 30 SE0000337842
TLONGOMXNONF88 FI4000364690 OMX Stockholm 30 SE0000337842
TLONGOMXNONF89 FI4000364708 OMX Stockholm 30 SE0000337842

Tukholmassa 25.02.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08

Liite

Unlimited turbos exchange notice 2019-02-26

Valmet ja Uni Viridas jatkavat yhteistyötään solmimalla biomassavoimalaitoksen kymmenvuotisen käyttö- ja kunnossapitosopimuksen Kroatiassa

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 25.2.2019 klo 11.00

Valmet ja Uni Viridas ovat allekirjoittaneet kymmenvuotisen käyttö- ja kunnossapitosopimuksen Kroatiassa sijaitsevasta Babina Gredan biomassavoimalaitoksesta. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei kerrota julkisuuteen.

Yritysten yhteistyö alkoi vuonna 2011, ja vuonna 2015 Valmet aloitti voimalaitoksen käytön ja kunnossapidon asiakkaan puolesta.

“Ensimmäinen käyttö- ja kunnossapitosopimus Valmetin toimittamaan voimalaitokseen oli meille merkittävä virstanpylväs vuonna 2015. Käytännössä asiakas toimittaa voimalaitokseen polttoaineen ja myy voimalaitoksen tuottaman lämmön ja sähkön. Valmet vastaa kaikesta muusta vuoden jokaisena päivänä. Yhteistyö Uni Viridasin kanssa on sujunut erinomaisesti, ja sen jatkuminen hyödyttää molempia osapuolia”, sanoo Valmetin CEN-alueen energiamyynnistä ja -palveluista vastaava johtaja Markus Bolhar-Nordenkampf.

Valmet on onnistunut täyttämään asiakkaan odotukset, ja voimalaitoksen käytettävyys on ylittänyt sovitut tavoitteet. Esimerkiksi suunnittelemattomia seisokkeja on ollut erittäin vähän ja savukaasupäästöt ovat olleet pieniä. Valmet on myös pystynyt osoittamaan, että kattila toimii tehokkaasti ja kuluttaa vähän polttoainetta ja vettä. Lisäksi poissaoloon johtaneita tapaturmia tai raportointeja ympäristövahingoista ei ole ollut.

“Valmet on suoriutunut tehtävistään erinomaisesti kolmen viime vuoden aikana, joten oli loogista jatkaa yhteistyötä kymmenellä vuodella eteenpäin”, sanoo Unit-konsernin strategiasta ja liiketoimintakehityksestä Istanbulissa vastaava johtaja Alkin Yaman.

Valmet ja Uni Viridas jatkavat yhteistyötään ja voimalaitoksen suorituskyvyn optimointia vuoteen 2029 saakka.

Teknistä tietoa voimalaitoksesta

Valmetin toimittamassa biomassavoimalaitoksessa on BiowerPower 8 -kiertoleijukattila. Voimalaitoksen sähköteho on jopa 10 megawattia ja lämpöteho jopa 16 megawattia. Polttoaineina käytetään puuhaketta ja kuorta.

Tietoa asiakkaasta Uni Viridas d.o.o.

Uni Viridas d.o.o. on Kroatiassa sijaitsevan Unit Investment N.V. -yhtiön erikoisyksikkö. Sen visiona on tehostaa raaka-aineiden käyttöä, kunnioittaa ympäristöä, luoda työpaikkoja, lisätä yhteiskunnallista tietoisuutta ja siten myötävaikuttaa talouteen.

Valmet ja Uni Viridas jatkavat yhteistyötään solmimalla biomassavoimalaitoksen kymmenvuotisen käyttö- ja kunnossapitosopimuksen Kroatiassa.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Markus Bolhar-Nordenkampf, johtaja, CEN Energy Sales and Services, Valmet, puh. +43 6648 294 054
Robert Kölby, Globaali tuotepäällikkö, sopimusliiketoiminta, Energy and Environmental Services, Valmet, puh. +46 7060 913 37

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal #rechargedbyvalmet

Henkilötietojen käsittely

Suomisen vuoden 2018 vuosikertomus julkaistu

Suomisen vuoden 2018 vuosikertomus julkaistu

Suominen Oyj:n pörssitiedote 25.2.2019 klo 10.00

Suominen Oyj:n vuoden 2018 vuosikertomus on julkaistu tänään. Vuosikertomus on saatavilla pdf-tiedostona Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi. Pdf-tiedosto on myös tämän tiedotteen liitteenä.

Liiketoimintaan, arvonluontiin ja strategiaan liittyvien tietojen ohella vuosikertomus sisältää yritysvastuuosion, joka muodostaa samalla Suomisen erillisen selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Lisäksi vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018.

Suomisen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu yhdessä toimintakertomuksen kanssa. Myös nämä selvitykset sisältyvät vuosikertomukseen ja ovat lisäksi saatavilla erillisinä julkaisuina Suomisen verkkosivujen Hallinnointi-osiossa.

Suominen Oyj
Petri Helsky, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, p. 050 540 9747

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.  

Liite

Suominen_Vuosikertomus_2018

FIT Biotech Oy: FIT Biotech Oy:n hallitus on päättänyt jättää konkurssihakemuksen

FIT Biotech Oy
Yhtiötiedote 25.2.2019 kello 09.45 EET

FIT Biotech Oy:n hallitus on päättänyt jättää konkurssihakemuksen

FIT Biotech Oy:n (“FIT Biotech”, FITBIO: FN Finland) hallitus on päättänyt jättää yhtiötä koskevan konkurssihakemuksen tänään. Konkurssin syynä on rahoitussopimuksen keskeytyminen. Voimassa olevasta rahoitussopimuksesta huolimatta Alpha Blue Ocean (“ABO”) ei ole maksanut sopimuksen mukaisia EUR 500 000 määräisiä maksueriä 12.11.2018 jälkeen.

Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen kommentoi:
“Olen äärimmäisen pettynyt siihen, että yhtiön rahoitus loppui kesken sovitun rahoitusohjelman. Tämän seurauksena olemme joutuneet keskeyttämään lukuisat meneillään olleet yhtiön liiketoimintaan ja lääkekehitykseen liittyneet kehitysprojektimme.”

FIT Biotech Oy
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen
Puhelin: +358 44 027 0080
Sähköposti: erkki.pekkarinen@fitbiotech.com

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. +358 40 587 7000

FIT Biotech Oy lyhyesti

FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa tällä hetkellä kehitysprojekteissaan, jotka ovat geeniterapia, geenirokotteet ja tutkimusyhteistyö. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit, kuten HIV.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fitbiotech.com

Mascot Bidco Oy on saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät Amer Sports Oyj:n kaikkia osakkeita koskevalle vapaaehtoiselle julkiselle hallituksen suosittelemalle käteisostotarjoukselle

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
25.2.2019 klo 8.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Mascot Bidco Oy on saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät Amer Sports Oyj:n kaikkia osakkeita koskevalle vapaaehtoiselle julkiselle hallituksen suosittelemalle käteisostotarjoukselle

Mascot Bidco Oy (“Tarjouksentekijä”) on 20.12.2018 aloittanut vapaaehtoisen Amer Sports Oyj:n (“Amer Sports”) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista, jotka eivät ole Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (“Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 20.12.2018 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja tarjousajan 21.2.2019 julkistetun jatkamisen johdosta tarjousaika päättyy 7.3.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa).

Tarjouksentekijä on tänään tiedottanut, että se on saanut Ostotarjouksen toteuttamiselle tarvittavan hyväksynnän Meksikon Federal Economic Competition Commission -viranomaiselta. Kuten Tarjouksentekijä 21.2.2019 ja 4.2.2019 tiedotti, Tarjouksentekijä on aiemmin saanut viranomaishyväksynnät Ostotarjouksen toteuttamiselle Australian Foreign Investment Review Board -viranomaiselta, Euroopan komissiolta Euroopan unionissa, Turkin kilpailuviranomaisilta, Kiinan kansantasavallan kilpailuviranomaiselta (State Administration for Market Regulation of People’s Republic of China) ja Venäjän kilpailuviranomaiselta (the Federal Antimonopoly Service of Russia). Lisäksi Kanadan kilpailuviranomainen on saanut päätökseen tarkastusprosessinsa koskien Ostotarjousta ja Yhdysvaltojen Hart-Scott-Rodino-käsittelyaika on päättynyt. Koska Tarjouksentekijän käsityksen mukaan Ostotarjouksen toteuttaminen ei edellytä muita viranomaishyväksyntöjä, viranomaishyväksyntöjen saamista koskeva Ostotarjouksen toteuttamisedellytys on näin ollen täyttynyt.

Tarjouksentekijän tiedotteen mukaan Ostotarjous on edelleen ehdollinen tiettyjen muiden edellytysten täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta näiden edellytysten täyttymistä viimeistään, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Näihin edellytyksiin kuuluu muun muassa se, että Tarjouksentekijä on saanut haltuunsa yli 90 prosenttia Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä..

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi 1.

Lisätietoja:
Samppa Seppälä
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Amer Sports Oyj
Puh. 050 568 0533

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä (AMEAS).

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia, jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään suomalaisen julkisen osakeyhtiön Amer Sportsin arvopapereista. Amer Sports on perustettu Suomen lakien mukaan, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista säännöistä. Ostotarjous tullaan tekemään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (“Pörssilaki”), kohdan 14(e) mukaisesti sekä sen nojalla annettujen soveltuvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien Regulation 14E -säännöksen mukaisesti (ottaen huomioon kaikki poikkeukset ja vapautukset niistä, mikäli sellaiset soveltuvat), ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Näin ollen Ostotarjoukseen soveltuvat tiedonantovelvollisuutta ja muita menettelyjä koskevat vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa Ostotarjouksen aikatauluun, selvitysmenettelyihin, peruuttamiseen, ehdoista luopumiseen, ja maksujen ajoitukseen, jotka poikkeavat yhdysvaltalaisista vastaavista paikallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista.

Soveltuvien lakien ja määräysten salliessa, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5 -sääntö, ja tavanomaisen suomalaisen käytännön mukaisesti, Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjä tai välittäjän lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä tai puolesta) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa tai järjestää ostavansa Amer Sportsin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Amer Sportsin osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Yhtäkään tällaisista ostoista ei tulla missään tapauksessa tekemään osakekohtaisella hinnalla, joka on suurempi kuin Ostotarjouksessa tarjottu hinta. Siinä laajuudessa kuin tieto tällaisista ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Amer Sportsin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän lähipiiriyhtiöt, eikä mikään taho niiden puolesta, tule tekemään Ostotarjouksen ulkopuolella ostoja Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Amer Sportsin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa edellytetään, kaikki tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella Amer Sportsin yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Amer Sportsin osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole (a) hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, (b) lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta, tai (c) lausunut tämän pörssitiedotteen riittävyydestä tai oikeellisuudesta. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Amerikkalaiset talletusosakkeet ja amerikkalaiset osaketalletustodistukset

Amer Sportsilla on ADR-ohjelma koskien osakkeitaan. Ostotarjous ei koske ADS:iä eikä ADR:iä. Ostotarjous tehdään kuitenkin ADS:ia vastaamaan talletetuista osakkeista, joita ADS:t edustavat. ADS:ien ja ADR:ien haltijoita kehotetaan kääntymään asianomaisen säilytysyhteisön puoleen koskien ADR:ien edustamien osakkeiden tarjoamista.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE TAI MISSÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI NIMENOMAISESTI OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUS TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

Muut asiat

Goldman Sachs International, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) valtuuttama ja markkinakäyttäytymisviranomaisen (Financial Conduct Authority) ja finanssivalvontaviranomaisen sääntelemä, toimii yksinomaisesti Amer Sportsin, eikä kenenkään muun, puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa esitettyjen asioiden yhteydessä eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Amer Sportsille Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen tai minkään muun tässä tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.

Liite 1

Liite

Liite 1 – Mascot Bidco Oy pörssitiedote 25.2.2019.pdf

facebook twitter