Etusivu » Arkistot 8.2.2019

Sievi Capital Oyj: Jussi Capitalin ehdotukset Sievi Capitalin varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 8.2.2019 klo 18:50

Jussi Capitalin ehdotukset Sievi Capitalin varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Jussi Capital Oy, joka ilmoituksensa mukaan omistaa 8.2.2019 81 % Sievi Capital Oyj:n osakkeista, on toimittanut Sievi Capitalin hallitukselle ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Jussi Capital ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 3.000 euroa kuukaudessa (2018: 2.700 euroa) ja hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa (2018: 1.800 euroa), ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Jussi Capital ehdottaa, että hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Hallituksen jäsenet

Jussi Capital ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan sen nykyisistä jäsenistä Asa-Matti Lyytinen (s. 1950) ja Klaus Renvall (s. 1951). Uusina jäseninä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi Tuomo Lähdesmäki, Taru Narvanmaa sekä Kati Kivimäki. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Tuomo Lähdesmäki (s. 1957) on kokenut hallitusammattilainen, jolla on 25 vuotta työkokemusta hallitustyöskentelystä yli 30 yhtiössä. Tällä hetkellä hän toimii Boardman Oy:n partnerina vuodesta 2002 alkaen ja on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Elcoteq Network Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 1997-2001 ja Leiras Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1991-1997. Hän toimii mm. seuraavissa luottamustehtävissä: hallituksen puheenjohtaja: Efore Oyj, Kitron ASA, Finland University Oy, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry ja Turun yliopistosäätiö; hallituksen varapuheenjohtaja: Fondia Oyj; hallituksen jäsen: Yliopiston Apteekki ja Meconet Oy. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja MBA.

Taru Narvanmaa (s. 1963) toimii hallitusammattilaisena. Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Aktia Oyj:ssä vuosina 2011-2017 varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena (2014-2017) sekä Aktia/Veritas Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2007-2011. Hän toimii mm. seuraavissa luottamustehtävissä: hallituksen puheenjohtaja: Puutarhaliike Helle Oy; hallituksen varapuheenjohtaja: Åbo Akademi; hallituksen jäsen: Efore Oyj; hallintoneuvoston jäsen: Veritas Eläkevakuutusyhtiö ja Stiftelsen Eschnerska Frilasaretten. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Kati Kivimäki (s. 1973) toimii Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtajana (2016-). Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Seppälä Oy:n markkinointijohtajana (2008-2016) ja eri tehtävissä DNA Oy:ssä vuosina 2001-2008 vastaten muun muassa markkinoinnista ja brändistä. Koulutukseltaan hän on BBA ja MBA.

Jussi Capital ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Tuomo Lähdesmäki.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Seppo Laine on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä seuraavalle toimikaudelle.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Pöyry Oyj: Täydennys ÅF AB (publ):n 19.12.2018 päivättyyn tarjousasiakirjaan koskien ostotarjousta kaikista Pöyry Oyj:n osakkeista

Pöyry Oyj Pörssitiedote 8.2.2019 klo 16:45

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään sellaisella alueella tai mihinkään sellaiselle alueelle, jossa ostotarjous olisi soveltuvan lain vastainen.

Täydennys ÅF AB (publ):n 19.12.2018 päivättyyn tarjousasiakirjaan koskien ostotarjousta kaikista Pöyry Oyj:n osakkeista

ÅF AB (publ) (“ÅF”) on tänään julkistanut pörssitiedotteella seuraavat tiedot:

ÅF on täydentänyt 19.12.2018 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien vapaaehtoista Pöyry Oyj:n (“Pöyry”) hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta kaikista Pöyryn liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (“Ostotarjous”). Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt tarjousasiakirjan täydennyksen (“Täydennysasiakirja”), joka liittyy (i) Pöyryn 7.2.2019 julkistamaan tilinpäätöstiedotteeseen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta; (ii) Pöyryn 7.2.2019 julkistamaan kutsuun Pöyryn varsinaiseen yhtiökokoukseen; ja (iii) ÅF:n 7.2.2019 julkistamaan pörssitiedotteeseen, joka liittyy ilmoitukseen siitä, että ÅF on saanut kaikki tarvittavat lakisääteiset hyväksynnät Ostotarjouksen toteuttamiselle ja ilmoittaa Ostotarjouksen ehdottomaksi.

Tarjousasiakirja on saatavilla yhdessä Täydennysasiakirjan kanssa 8.2.2019 alkaen internetissä osoitteessa www.drivinggrowthtogether.com. Tarjousasiakirjan englanninkielinen käännös on saatavilla yhdessä Täydennysasiakirjan englanninkielisen käännöksen kanssa 8.2.2019 alkaen internetissä osoitteessa www.drivinggrowthtogether.com.

ÅF:n edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:

Juuso Pajunen, talousjohtaja
Puh. +358 10 33 26632

Liite: ÅF:n pörssitiedote 8.2.2019

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2018 oli 580 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 120 toimistoa.

Tärkeää tietoa

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA TAI MIHINKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ OSAKKEITA HYVÄKSYTÄ HANKITTAVAKSI HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TAI SEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MÄÄRÄYSTEN NOJALLA KIELLETTYÄ. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI (MILLÄÄN TAVALLA MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, SÄHKÖPOSTITSE, POSTITSE, TELEFAKSILLA, PUHELIMITSE TAI INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ, MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN VÄLINEELLÄ TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA) AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään Pöyryn Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Pöyryn osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Pöyryn muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään suomalaisen yhtiön, Pöyryn, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjouksen yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tähän pörssitiedotteeseen tai tarjousasiakirjaan sisällytetty tilinpäätös ja taloudelliset tiedot on laadittu soveltuvien Suomen kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Pöyryn osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska ÅF ja Pöyry ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki ÅF:n ja Pöyryn johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Pöyryn osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ÅF:ää tai Pöyryä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. ÅF:n, Pöyryn ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen, kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti “Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

ÅF ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan ÅF:n tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa sellaisia Pöyryn osakkeita, jotka ovat Ostotarjouksen kohteena, tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan pörssitiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Pöyryn osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. ÅF:n taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Pöyryn arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (the U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä pörssitiedotteessa esitetyt ilmaukset “pyrkii”, “ennakoi”, “olettaa”, “uskoo”, “voisi”, “arvioi”, “odottaa”, “aikoo”, “saattaa”, “suunnittelee”, “pitäisi”, “tulee” ja muut ÅF:ään, Pöyryyn, Ostotarjoukseen tai ÅF:n ja Pöyryn liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat ovat tunnistettavissa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty tämän pörssitiedotteen useissa kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa ÅF:n liiketoiminnan tulevista tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen, mukaan lukien strategisista suunnitelmista, synergioista ja kasvusta, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin ja ovat alttiita useille riskeille ja epävarmuustekijöille. Sijoittajien ei pitäisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että ÅF:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. ÅF tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään tarkistuksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka huomioisivat tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Vastuuvapauslauseke

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), jonka toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonta (Finansinspektionen), toimii Ostotarjouksessa ainoastaan ÅF:n eikä kenenkään muun johtavana taloudellisena neuvonantajana sekä Ostotarjouksen järjestäjänä, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin ÅF:ää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin ÅF:lle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Access Partners Oy toimii Ostotarjouksessa ainoastaan ÅF:n eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana, eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin ÅF:ää asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin ÅF:lle Access Partners Oy:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen.

Liite

ÅF pörssitiedote 08 02 2019.pdf

Täydennys Mascot Bidco Oy:n tarjousasiakirjaan

Amer Sports Oyj
PÖRSSITIEDOTE
8.2.2019 klo 15.55

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Täydennys Mascot Bidco Oy:n tarjousasiakirjaan

Mascot Bidco Oy täydentää Amer Sports Oyj:n 2018 tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen yhteydessä tarjousasiakirjaa, joka koskee sen vapaaehtoista hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta Amer Sports Oyj:n osakkeista

Mascot Bidco Oy (“Tarjouksentekijä”) on tänään 8.2.2019 tiedottanut, että se on täydentänyt 19.12.2018 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien Amer Sports Oyj:n (“Amer Sports”) hallituksen suosittelemaa vapaaehtoista julkista käteisostotarjousta hankkiakseen kaikki Amer Sportsin liikkeeseenlasketut ja ulkona olevat osakkeet, pois lukien Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden omistamat Amer Sportsin osakkeet. Finanssivalvonta on 8.2.2019 hyväksynyt tarjousasiakirjan täydennyksen, joka liittyy Amer Sportsin 7.2.2019 julkistamaan vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteeseen.

Tarjouksentekijän tänään julkistaman tiedotteen mukaan tarjousasiakirja yhdessä tarjousasiakirjan täydennyksen kanssa on saatavilla 8.2.2019 alkaen Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Tarjousasiakirjan sähköinen versio yhdessä tarjousasiakirjan täydennyksen kanssa on saatavilla suomenkielisenä 8.2.2019 alkaen internetissä osoitteissa http://ir.anta.com/en/news_amer.php, www.amersports.com/sijoittajat/ostotarjous ja www.nordea.fi/osakkeet, sekä englanninkielisenä 8.2.2019 alkaen osoitteissa http://ir.anta.com/en/news_amer.php, www.amersports.com/investors/tender-offer ja www.nordea.fi/equities.

Tarjouksentekijän edellä mainittu tiedote on kokonaisuudessaan liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi.

Lisätietoja:
Samppa Seppälä
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Amer Sports Oyj
Puh. 050 568 0533

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com

AMER SPORTS
Amer Sports (www.amersports.com) on urheilualan yhtiö, jonka kansainvälisesti tunnettuja tuotemerkkejä ovat Salomon, Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson ja Precor. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä urheiluvälineitä, jalkineita ja asusteita, jotka parantavat urheilusuoritusta ja lisäävät urheilusta ja ulkoilusta saatavaa nautintoa. Yrityksen toimintaa tasapainottavat monipuolinen laji- ja tuotevalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla. Amer Sportsin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä (AMEAS).

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään suomalaisen julkisen osakeyhtiön Amer Sportsin arvopapereista. Amer Sports on perustettu Suomen lakien mukaan, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista säännöistä. Ostotarjous tullaan tekemään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (“Pörssilaki”), kohdan 14(e) mukaisesti sekä sen nojalla annettujen soveltuvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien Regulation 14E -säännöksen mukaisesti (ottaen huomioon kaikki poikkeukset ja vapautukset niistä, mikäli sellaiset soveltuvat), ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Näin ollen Ostotarjoukseen soveltuvat tiedonantovelvollisuutta ja muita menettelyjä koskevat vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa Ostotarjouksen aikatauluun, selvitysmenettelyihin, peruuttamiseen, ehdoista luopumiseen, ja maksujen ajoitukseen, jotka poikkeavat yhdysvaltalaisista vastaavista paikallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista.

Soveltuvien lakien ja määräysten salliessa, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5 -sääntö, ja tavanomaisen suomalaisen käytännön mukaisesti, Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjä tai välittäjän lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä tai puolesta) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa tai järjestää ostavansa Amer Sportsin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Amer Sportsin osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Yhtäkään tällaisista ostoista ei tulla missään tapauksessa tekemään osakekohtaisella hinnalla, joka on suurempi kuin Ostotarjouksessa tarjottu hinta. Siinä laajuudessa kuin tieto tällaisista ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Amer Sportsin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän lähipiiriyhtiöt, eikä mikään taho niiden puolesta, tule tekemään Ostotarjouksen ulkopuolella ostoja Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Amer Sportsin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa edellytetään, kaikki tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella Amer Sportsin yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Amer Sportsin osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole (a) hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, (b) lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta, tai (c) lausunut tämän pörssitiedotteen riittävyydestä tai oikeellisuudesta. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Amerikkalaiset talletusosakkeet ja amerikkalaiset osaketalletustodistukset

Amer Sportsilla on ADR-ohjelma koskien osakkeitaan. Ostotarjous ei koske ADS:iä eikä ADR:iä. Ostotarjous tehdään kuitenkin ADS:ia vastaamaan talletetuista osakkeista, joita ADS:t edustavat. ADS:ien ja ADR:ien haltijoita kehotetaan kääntymään asianomaisen säilytysyhteisön puoleen koskien ADR:ien edustamien osakkeiden tarjoamista.

ADS:ien haltijat voivat esittää ADS:nsä säilytysyhteisöpankilleen niiden mitätöimiseksi ja (noudattaen osakkeita koskevaan ADR-ohjelmaan liittyvän talletussopimuksen ehtoja, sisältäen talletusmaksujen ja muiden soveltuvien siirtomaksujen maksamisen, verot sekä valtiolliset maksut) talletettujen osakkeiden toimittamiseksi heille. Ostotarjous voidaan tällöin hyväksyä sen ehtojen mukaisesti sellaisten osakkeiden osalta, jotka on toimitettu ADS:ien haltijoille tällaisen mitätöinnin yhteydessä. ADS:ien haltijoiden tulee noudattaa aikamääreitä, joita voidaan määrätä heidän ADS:iensä mitätöinnille voidakseen hyväksyä Ostotarjouksen kyseisten talletettujen osakkeiden osalta.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE TAI MISSÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI NIMENOMAISESTI OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUS TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

Muut asiat

Goldman Sachs International, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) valtuuttama ja markkinakäyttäytymisviranomaisen (Financial Conduct Authority) ja finanssivalvontaviranomaisen sääntelemä, toimii yksinomaisesti Amer Sportsin, eikä kenenkään muun, puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa esitettyjen asioiden yhteydessä eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Amer Sportsille Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen tai minkään muun tässä tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.

Liite 1

Liite

Liite 1 – Mascot Bidco Oyn pörssitiedote 8.2.2019.pdf

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n omistus Valmetissa ylittää 5 prosenttia

Valmet Oyj:n pörssitiedote 8. helmikuuta 2019 klo 15:30

Valmet Oyj on 7. helmikuuta 2019 vastaanottanut BlackRock, Inc:ltä arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiön omistus- ja ääniosuus Valmet Oyj:ssä on noussut yli 5 prosentin rajan myös lukuun ottamatta osakkeita ja ääniä rahoitusvälineiden kautta.

BlackRock, Inc:n kokonaisomistus nousi 6. helmikuuta 2019 tehtyjen kauppojen myötä 9 080 704 osakkeeseen, mikä vastaa 6,05 prosenttia Valmet Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Valmet Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 149 864 619.

BlackRock, Inc:n osuus:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,23 % 0,82 % 6,05 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,33 % 0,74 % 5,08 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000074984 7 847 547 5,23 %
A YHTEENSÄ7 847 5475,23 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonneEräpäiväToteutusaikaToimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääräOsakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 101 358 0,06 %
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 1 131 799 0,75 %

B YHTEENSÄ1 233 1570,82 %

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Mascot Bidco Oy täydentää Amer Sports Oyj:n 2018 tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen yhteydessä tarjousasiakirjaa, joka koskee sen vapaaehtoista hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta Amer Sports Oyj:n osakkeista

Mascot Bidco Oy

Pörssitiedote

8.2.2019 klo 15.00 (EET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Mascot Bidco Oy täydentää Amer Sports Oyj:n 2018 tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen yhteydessä tarjousasiakirjaa, joka koskee sen vapaaehtoista hallituksen suosittelemaa julkista käteisostotarjousta Amer Sports Oyj:n osakkeista

Mascot Bidco Oy (”Tarjouksentekijä”) on 20.12.2018 aloittanut vapaaehtoisen Amer Sports Oyj:n (”Amer Sports”) hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Amer Sportsin liikkeeseenlasketuista osakkeista, jotka eivät ole Amer Sportsin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 20.12.2018 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja se päättyy 28.2.2019 klo 16:00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”). Tarjouksentekijä on varannut itselleen oikeuden pidentää Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

ANTA Sports Products Limited (”ANTA Sports”), FV Fund (FountainVest Partnersin hallinnoima sijoitusyhtiö), Anamered Investments (Chip Wilsonin omistama sijoitusyhtiö) ja Tencent (joka tulee sijoittamaan äänettömänä yhtiömiehenä FV Fundissa toimivan Tencent SPV:n kautta) muodostavat Ostotarjousta varten Sijoittajakonsortion, joka tulee omistamaan välillisesti 100 prosenttia Mascot Bidco Oy:stä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan täydennyksen (”Täydennysasiakirja”). Täydennysasiakirja liittyy Amer Sports Oyj:n 7.2.2019 julkaisemaan tilinpäätöstiedotteeseen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta (“Tilinpäätöstiedote”), jolla Tarjouksentekijä täydentää tarjousasiakirjaa. Täydennysasiakirja on liitetty tämän tiedotteen Liitteeksi 1 ja Tilinpäätöstiedote Liitteeksi 2. Tilinpäätöstiedote on lisäksi sisällytetty tarjousasiakirjaan Liitteenä D.

Tarjousasiakirja on saatavilla yhdessä Täydennysasiakirjan kanssa 8.2.2019 alkaen Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. Tarjousasiakirjan sähköinen versio on saatavilla yhdessä Täydennysasiakirjan kanssa suomenkielisenä 8.2.2019 alkaen internetissä osoitteissa http://ir.anta.com/en/news_amer.php, www.amersports.com/sijoittajat/ostotarjous ja www.nordea.fi/osakkeet, sekä englanninkielisenä 8.2.2019 alkaen osoitteissa http://ir.anta.com/en/news_amer.php, www.amersports.com/investors/tender-offer ja www.nordea.fi/equities.

Liite 1: Täydennysasiakirja

Liite 2: Amer Sports Oyj:n Tilinpäätöstiedote

LISÄTIETOJA MEDIALLE JA SIJOITTAJILLE:

ANTA Sports:

Cora Wan

Puh. +852 98774860

consortium@hkstrategies.com

FountainVest Partners:

Cora Wan

Puh. +852 98774860

consortium@hkstrategies.com

Amer Sports:

Samppa Seppälä, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Puh. +358 50 568 0533

samppa.seppala@amersports.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia, jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään suomalaisen julkisen osakeyhtiön Amer Sportsin arvopapereista. Amer Sports on perustettu Suomen lakien mukaan, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista säännöistä. Ostotarjous tullaan tekemään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (“Pörssilaki”), kohdan 14(e) mukaisesti sekä sen nojalla annettujen soveltuvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien Regulation 14E -säännöksen mukaisesti (ottaen huomioon kaikki poikkeukset ja vapautukset niistä, mikäli sellaiset soveltuvat), ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Näin ollen Ostotarjoukseen soveltuvat tiedonantovelvollisuutta ja muita menettelyjä koskevat vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa Ostotarjouksen aikatauluun, selvitysmenettelyihin, peruuttamiseen, ehdoista luopumiseen, ja maksujen ajoitukseen, jotka poikkeavat yhdysvaltalaisista vastaavista paikallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laeista.

Soveltuvien lakien ja määräysten salliessa, mukaan lukien Pörssilain Rule 14e-5 -sääntö, ja tavanomaisen suomalaisen käytännön mukaisesti, Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjä tai välittäjän lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä tai puolesta) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa tai järjestää ostavansa Amer Sportsin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Amer Sportsin osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Yhtäkään tällaisista ostoista ei tulla missään tapauksessa tekemään osakekohtaisella hinnalla, joka on suurempi kuin Ostotarjouksessa tarjottu hinta. Siinä laajuudessa kuin tieto tällaisista ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Amer Sportsin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijä tai Tarjouksentekijän lähipiiriyhtiöt, eikä mikään taho niiden puolesta, tule tekemään Ostotarjouksen ulkopuolella ostoja Yhdysvalloissa. Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Amer Sportsin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa edellytetään, kaikki tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella Amer Sportsin yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Amer Sportsin osakkeenomistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole (a) hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, (b) lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta, tai (c) lausunut tämän pörssitiedotteen riittävyydestä tai oikeellisuudesta. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Amerikkalaiset talletusosakkeet ja amerikkalaiset osaketalletustodistukset

Amer Sportsilla on ADR-ohjelma koskien osakkeitaan. Ostotarjous ei koske ADS:iä eikä ADR:iä. Ostotarjous tehdään kuitenkin ADS:ia vastaamaan talletetuista osakkeista, joita ADS:t edustavat. ADS:ien ja ADR:ien haltijoita kehotetaan kääntymään asianomaisen säilytysyhteisön puoleen koskien ADR:ien edustamien osakkeiden tarjoamista.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE TAI MISSÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI NIMENOMAISESTI OLE TARJOUS OSTAA TAI PYYNTÖ MYYDÄ MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA OSTOTARJOUS TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, MISSÄ SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITETÄ, LÄHETETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

Muut asiat

Goldman Sachs International, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan finanssivalvontaviranomaisen (Prudential Regulation Authority) valtuuttama ja markkinakäyttäytymisviranomaisen (Financial Conduct Authority) ja finanssivalvontaviranomaisen sääntelemä, toimii yksinomaisesti Amer Sportsin, eikä kenenkään muun, puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa esitettyjen asioiden yhteydessä eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Amer Sportsille Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen tai minkään muun tässä tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.

Citigroup Global Markets Asia Limited, joka on Hongkongin lakien mukaan perustettu yhtiö, toimii yksinomaisesti asiakkaidensa, eikä kenenkään muun, puolesta Ostotarjouksen ja tässä tiedotteessa esitettyjen asioiden yhteydessä eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen tai minkään muun tässä tiedotteessa viitatun asian tai järjestelyn yhteydessä.

Kutsu: Terveystalo Oyj – 2018 Tulostilaisuus ja webcast 14.2.2019

Terveystalo Oyj julkaisee tuloksensa vuodelta 2018 torstaina 14.2.2019 noin kello 9.00 suomen aikaa. Materiaalit ovat julkaisun jälkeen saatavilla osoitteessa: https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/

Järjestämme englanninkielisen tulostilaisuuden ja live webcastin 14.2.2019 klo 11.00 suomen aikaa Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3 B, (3. krs), 00100 Helsinki. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/financial-statement-2018

Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 9 8171 0310, Ruotsi: +46 8 5664 2651, UK: +44 33 3300 0804, Yhdysvallat: +1 63 1913 1422. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 54831204#.

Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Yrjö Närhinen ja talousjohtaja Ilkka Laurila.

Tervetuloa!

Lisätietoja antaa:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Talenom Oyj on toistamiseen yksi Suomen parhaista työpaikoista

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 8.2.2019 klo 10.00

Talenom Oyj on toistamiseen yksi Suomen parhaista työpaikoista

Talenom Oyj on toista kertaa peräkkäin Great Place to Workin Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen mukaan yksi Suomen parhaista työpaikoista. Talenom sijoittui tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa seitsemänneksi.

“Osaava ja tyytyväinen henkilöstö on Talenomin tärkein voimavara. Haluamme, että riveistämme löytyvät parhaat tekijät sekä oman alansa parhaat ammattilaiset ja näistä ammattilaisista haluamme myös pitää kiinni. Tunnustus osoittaa, ettei panostuksemme henkilöstön koulutukseen ja hyvinvointiin ole mennyt hukkaan. Lisäksi tunnustus osoittaa jo toistamiseen, että myös perinteisellä toimialalla voi rakentaa modernisti toimivan yrityksen ja modernin yrityskulttuurin. Se vaatii kuitenkin edelläkävijän otteita”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso.

“Olemme jo hetken nähneet panostuksiemme tuottavan tulosta. Henkilöstömme on entistä osaavampaa ja tyytyväisempää. Tulemme kuitenkin edelleen jatkamaan työtä kohti tavoitettamme olla Suomen parasta työpaikkaa”, Jussi Paaso jatkaa.

Jo aiemmin Talenomille myönnettiin toistamiseen Great Place to Work -sertifikaatti. Sertifikaatti myönnetään yritykselle, jonka Trust Index -henkilöstökyselyssä mitattu kokemus työpaikastaan on riittävän hyvä.

Lisätietoja:
Jussi Paaso
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
044 066 6622
jussi.paaso@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 48,9 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2017 verrattuna 18,0 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005 – 2018.

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

Korjaus: Digia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018

Digia Oyj
Korjaus
8.2.2019 09:50

Digia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018

Digia Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa 2018 toimitusjohtajan katsauksessa kolmannessa kappaleessa oli virheellisesti ilmoitettu palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan kasvuprosentti.

Virheellinen lause: ”Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme kasvoi 13 % ja sen osuus liikevaihdosta nousi 50,7 (47,8) %:iin vuonna 2018.”

Korjattu lause: ”Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme kasvoi 26 % ja sen osuus liikevaihdosta nousi 50,7 (47,8) %:iin vuonna 2018.”

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com

Liite

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2018 korjattu

Verkkokauppa.com julkaisee 15.2.2019 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2018

Verkkokauppa.com Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 8.2.2019 klo 9.15

Verkkokauppa.com julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2018 perjantaina 15.2.2019 noin klo 8.00.

Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee osavuosikatsauksen analyytikoille ja lehdistölle tiedotustilaisuudessa Helsingissä perjantaina 15.2. klo 10.00. Tilaisuus lähetetään suorana verkossa. Tilaisuus pidetään yhtiön tiloissa osoitteessa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerros, neuvotteluhuone Shenzen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista, ovet avautuvat klo 9.30.

Tämän lisäksi toimitusjohtaja Panu Porkka esittelee katsauksen englanniksi webcast-lähetyksenä samana päivänä klo 11.00.

Sekä suomen-, että englanninkielistä esitystä voi seurata suorana myös internetissä webcast-lähetyksenä osoitteessa www.verklive.com. Esityksen seuraaminen ei edellytä kirjautumista.

Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esitysten aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.verkkokauppa.com osiossa Sijoittajat > Esitykset.

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Ramirentin oikaistu, uuden segmenttijaon mukainen taloudellinen informaatio

Ramirent Oyj Pörssitiedote 8.2.2019 klo 9.05

Ramirentin oikaistu, uuden segmenttijaon mukainen taloudellinen informaatio

Ramirent ilmoitti 3. joulukuuta 2018 allekirjoittaneensa sopimuksen Tanskan konevuokrausliiketoimintansa myynnistä Tanskan suurimmalle konevuokrausyritykselle G.S.V. Materieludlejning A/S:lle. Yrityskaupan arvo on noin 33 miljoonaa euroa ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 alussa. Kauppaan sovelletaan tavanomaisia sopimusehtoja, ja se edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Myydyt liiketoiminnat raportoidaan lopetettuina toimintoina vuoden 2018 neljännestä neljänneksestä alkaen. Niiden tulos raportoidaan yhdellä rivillä tuloslaskelmassa kohdassa “Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot” ja konsernin liiketulos (EBIT) ja vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) on muutettu raportointikaudelta ja vertailukaudelta sisältämään vain jatkuvat toiminnot. Myytävän liiketoiminnan sitoutunut pääoma raportoidaan kohdissa “Myytävänä oleviksi luokitellut varat” ja “Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat” vuoden 2018 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen siihen saakka, kun yrityskauppa on saatu päätökseen.

Baltia ja Europe Central -segmenttien yhdistämisen ja Tanskan konevuokrausliiketoiminnan myynnin jälkeen Ramirent julkaisee taloudellisen tietonsa seuraavien neljän toimintasegmentin mukaisesti:

Ruotsi Suomi Itä-Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekin tasavalta ja Slovakia) Norja

Uuden segmenttirakenteen mukainen taloudellinen informaatio vuosille 2018 ja 2017:

LIIKEVAIHTOQ1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Koko vuosi 2018
(milj. euroa)
Ruotsi68,670,264,469,0272,2
Suomi44,746,949,952,6194,1
Itä-Eurooppa25,729,832,831,3119,6
Norja28,029,931,135,2124,2
Muu myynti ja segmenttien välisen myynnin eliminointi0,50,10,50,41,6
Liikevaihto, yhteensä167,5177,0178,6188,6711,7
Liiketulos (EBIT)Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Koko vuosi 2018
(milj. euroa ja % liikevaihdosta)
Ruotsi11,710,42,710,435,2
17,1%14,8%4,2%15,1%12,9%
Suomi5,16,55,26,623,5
11,5%13,9%10,5%12,5%12,1%
Itä-Eurooppa5,18,210,27,531,0
19,7%27,3%31,3%24,1%25,9%
Norja1,22,5-10,5-3,3-10,1
4,1%8,4%-33,6%-9,3%-8,1%
Segmenteille kohdistamattomat erät-1,9-1,3-2,5-7,0-12,7
Konsernin liiketulos (EBIT)21,226,25,214,366,9
12,7%14,8%2,9%7,6%9,4%
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Koko vuosi 2018
(milj. euroa ja % liikevaihdosta)
Ruotsi11,710,412,79,143,9
17,1%14,8%19,7%13,2%16,1%
Suomi5,16,59,56,627,8
11,5%13,9%19,1%12,5%14,3%
Itä-Eurooppa5,18,210,27,531,0
19,7%27,3%31,3%24,1%25,9%
Norja1,22,54,14,011,8
4,1%8,4%13,1%11,4%9,5%
Segmenteille kohdistamattomat erät-1,9-1,3-0,8-3,6-7,6
Konsernin vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)21,226,235,823,6106,8
12,7%14,8%19,4%12,5%15,0%
LIIKEVAIHTOQ1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Koko vuosi 2017
(milj. euroa)
Ruotsi60,463,264,572,3260,3
Suomi42,846,449,852,5191,5
Itä-Eurooppa22,827,031,629,6111,0
Norja29,027,929,135,2121,2
Muu myynti ja segmenttien välisen myynnin eliminointi0,30,40,60,21,5
Liikevaihto, yhteensä155,3164,9175,5189,7685,5
Liiketulos (EBIT)Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Koko vuosi 2017
(milj. euroa ja % liikevaihdosta)
Ruotsi7,88,110,410,136,4
12,9%12,8%16,2%13,9%14,0%
Suomi3,56,38,96,625,3
8,3%13,5%17,9%12,5%13,2%
Itä-Eurooppa2,85,99,15,723,5
12,4%21,7%28,8%19,4%21,2%
Norja0,81,63,04,510,0
2,9%5,8%10,3%12,8%8,2%
Segmenteille kohdistamattomat erät-0,7-1,90,4-2,2-4,4
Konsernin liiketulos (EBIT)14,419,931,824,790,7
9,3%12,1%18,1%13,0%13,2%
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Koko vuosi 2017
(milj. euroa ja % liikevaihdosta)
Ruotsi7,88,110,410,136,4
12,9%12,8%16,2%13,9%14,0%
Suomi3,56,38,96,625,3
8,3%13,5%17,9%12,5%13,2%
Itä-Eurooppa2,85,99,15,723,5
12,4%21,7%28,8%19,4%21,2%
Norja0,81,63,03,28,7
2,9%5,8%10,3%9,1%7,1%
Segmenteille kohdistamattomat erät-0,7-1,90,4-2,2-4,4
Konsernin vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)14,419,931,823,489,4
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)9,3%12,1%18,1%12,3%13,0%

Sitoutuneen pääoman tuoton (ROCE) ja oman pääoman tuoton (ROE) laskenta:

Ramirentin Tanskan vuokraustoiminnan luokittelu myytäväksi toiminnoksi vaikuttaa konsernin raportoituun liiketulokseen (EBIT) ja sen takia myös sitoutuneen pääoman tuottoon.

Luokittelun seurauksena Ramirent on päivittänyt laskentakaavat vertailukelpoisille taloudellisille tunnusluvuille: vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), vuoden 2018 neljännestä neljänneksestä alkaen. Päivitetty laskentakaava sisällyttää tunnuslukuun vain jatkuvat toiminnot.

Tunnusluvut on määritelty seuraavasti:

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), EUR: Tilikauden tulos +/- määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikauden tuloksessa
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) %: Liiketulos (EBIT) x 100
Konsernin tai segmenteille kohdistettu sitoutunut pääoma (5 viimeisintä neljännesvuotta keskimäärin)
Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) %: Liiketulos (EBIT) – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketuloksessa x 100
Konsernin tai segmenteille kohdistettu sitoutunut pääoma – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sitoutuneessa pääomassa (5 viimeisintä neljännesvuotta keskimäärin)
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) %: Tilikauden tulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikauden tuloksessa x 100
Oma pääoma – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät omassa pääomassa (5 viimeisintä neljännesvuotta keskimäärin)

Vertailukausien luvut on laskettu uudelleen määritelmien pohjalta ja esitetty alla taulukossa.

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) %:31.3.30.6.30.9.31.12.
2018201820182018
Konserni, aiempi määritelmä 15,0% 15,7% 11,8%
Konserni, uusittu määritelmä 15,1% 15,8% 11,7% 10,2%
31.3.30.6.30.9.31.12.
2017201720172017
Konserni, aiempi määritelmä 7,6% 8,4% 13,3% 13,8%
Konserni, uusittu määritelmä 7,6% 8,4% 13,2% 14,0%
Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) %31.3.30.6.30.9.31.12.
2018201820182018
Konserni, aiempi määritelmä 15,2% 15,9% 16,5%
Konserni, uusittu määritelmä 15,7% 16,5% 16,8% 16,8%
31.3.30.6.30.9.31.12.
2017201720172017
Konserni, aiempi määritelmä 10,8% 11,4% 13,1% 13,9%
Konserni, uusittu määritelmä 11,3% 11,9% 13,7% 14,4%
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) %31.3.30.6.30.9.31.12.
2018201820182018
Konserni, aiempi määritelmä 25,0% 27,2% 28,0%
Konserni, uusittu määritelmä 24,6% 26,7% 27,3% 26,7%
31.3.30.6.30.9.31.12.
2017201720172017
Konserni, aiempi määritelmä 15,3% 16,4% 20,1% 22,0%
Konserni, uusittu määritelmä 15,2% 16,4% 20,0% 21,7%

IFRS 16 vaikutus taloudellisiin avainlukuihin:

Ramirent on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 lähtien takautuvasti siten, että standardin soveltamisen aloittaminen ei edellytä vertailukausien muuttamista. Soveltamisen kumulatiivinen vaikutus kirjataan oikaisuna avaavan pääoman. IFRS 16 edellyttää, että vuokrasopimukset kirjataan taseeseen varoina ja korollisina velkoina. Tuloslaskelman vuokrakulut muunnetaan poistoiksi ja korkokuluiksi. Uuden standardin käyttöönotto vaikuttaa useisiin avainlukuihin, esim. käyttökate ja liiketulos (EBIT) kasvavat, omavaraisuusaste ja ROCE-prosentti laskevat ja sekä nettovelka että nettovelan suhde käyttökatteeseen kasvavat.

Tilinpäätöspäivänä Ramirentilla on peruuttamattomia vastuita tavallisista vuokrasopimuksista 88,0 miljoonaa euroa. Noin 1-5% näistä liittyy lyhytaikaisten ja arvoltaan vähäisten vuokrasopimusten maksuihin, joita ei aktivoida vaan kirjataan tasaerinä tulosvaikutteisesti. Lyhytaikaisten toimitilojen vuokrasopimusten ja toimitilojen vuokrasopimusten, joissa on lyhyt irtisanomisaika, sisällyttäminen käyttöoikeusomaisuuserän laskentaan johtaa suuremman käyttöoikeusomaisuuserän kirjaamiseen verrattuna nykyiseen taseen ulkopuoliseen vastuuseen. Konsernin analyysin mukaan määrä, joka tulee kirjata käyttöoikeusomaisuuseräksi ja vuokravelaksi siirtymässä 1.1.2019, on yhteensä noin 110 miljoonaa euroa. Vaikutuksen liiketulokseen (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen noin 1,4 miljoonaa euroa.

IFRS 16 vaikutus tunnuslukuihin20182018
toteumaIFRS 16 vaikutuksella
Käyttökate (EBITDA) 202,9 233,7
Vertailukelpoinen EBIT 106,8 108,2
Nettovelka 350,6 459,3
Nettovelka/EBITDA 1,7 2,0
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % 10,2% 8,9%
Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) % 16,8% 14,5%

Ramirentin taloudelliset tavoitteet vuosille 2018-2020 muuttuvat IFRS 16 -standardin implementoinnin vuoksi:

IFRS 16 -standardin käyttöönoton vuoksi hallitus päätti 7.2.2019 uudistaa taloudellisista tavoitteista Nettovelka/Käyttökate -luvun. Uusi luku on <2,8-kertainen (<2,5) jokaisen tilikauden lopussa. Muut taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan. Muutoksen jälkeen taloudelliset tavoitteet ovat:

MittariTavoite
Osakekohtaisen tuloksen kasvu (CAGR) Kaksinumeroinen kasvuprosentti 2018-2020
ROCE 16% vuoden 2020 loppuun mennessä
Osingonjakosuhde > 50% tilikauden tuloksesta
Nettovelka/EBITDA < 2.8-kertainen jokaisen tilikauden lopussa

LISÄTIETOJA:
Jonas Söderkvist, väliaikainen talousjohtaja, +46 8 624 9502, jonas.soderkvist@ramirent.com

RAMIRENT on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 905 työntekijää 294 konevuokraamossa Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI).
Ramirent – Gear up. Konevuokraamo palveluksessasi

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com