Etusivu » Arkistot 11.1.2019

Olvi:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.1.2019

Olvi OyjPÖRSSITIEDOTE11.1.2019
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.1.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä11.1.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOLVAS
Osakemäärä2 000osaketta
Kokonaishinta65 682,80EUR
Keskihinta/ osake32,8414EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.1.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 41 979 kpl.
Olvi Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Lasse Aho
toimitusjohtaja, Olvi Oyj
puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600
www.olvi.fi

Liite

Olvi_11.1_trades

AFARAKILLE UUSI TALOUSJOHTAJA

15:15 Lontoo, 17:15 Helsinki, 11. tammikuu 2019 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”)

AFARAKILLE UUSI TALOUSJOHTAJA

Afarak ilmoittaa, että yhtiön talousjohtaja Pedrag Kovacevic on jättänyt tehtävänsä 10. tammikuuta 2019. Hänen työsopimuksensa purettiin yhteisymmärryksessä. Yhtiö kiittää Kovacevicia lämpimästi erinomaisesta työstä ja toivottaa menestystä uudelle uralle.

Yhtiö on nimittänyt uudeksi talousjohtajaksi konsernin rahoitusjohtajan Melvin Griman. Grima on Maltan kansalainen ja asuu Maltalla. Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 ja toiminut rahoitustoiminnon johtavissa tehtävissä.

Afarakin toimitusjohtaja Guy Konsbruck totesi, että ”Melvin Grima on työskennellyt yhtiössä useita vuosia ja on kokemuksensa ansiosta erinomainen seuraaja Pedrag Kovacevicille. Nimityksen ansiosta Afarakin yritys- ja rahoitustoiminnot Maltalla vahvistuvat entisestään.”

Guy Konsbruck
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 2122 1566, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Moi Mobiili DNA:n omistukseen

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.1.2019 KLO 10.45

DNA on sopinut tänään 11.1.2019 European Mobile Operator Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Yhtiön 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö Moi Mobiili Oy tarjoaa matkaviestipalveluja kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Se on toiminut vuodesta 2016 lähtien palveluoperaattorina DNA:n matkaviestinverkossa.

Moi Mobiili palvelee asiakkaitaan jatkossakin omalla brändillään erillään DNA:sta. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

– DNA on kasvanut viime vuosina orgaanisesti ja ostamalla toimintaamme täydentäviä yhtiöitä. Siten Moin ostaminen on luonteva jatko kasvustrategiamme toteuttamiselle, kertoo DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen.

Moin palveluksessa on noin 10 henkilöä, jotka jatkavat yhtiön palveluksessa.

Kauppa astuu voimaan välittömästi. Ostettu liiketoiminta konsolidoidaan DNA:n lukuihin vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Sillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta DNA:n vuoden 2019 liikevaihtoon tai käyttökatteeseen.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
Marja Mäkinen, Head of IR, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi

Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja liiketulos 124 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Admicom Oyj:n TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018: Admicomilla vahva vuosi, liikevaihdon kasvu +42 % ja EBITDA 42 % liikevaihdosta

Admicom Oyj -konserni: Tilinpäätöstiedote 1.1. -31.12.2018 (Tilintarkastettu)

ADMICOM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018:
ADMICOMILLA VAHVA VUOSI, LIIKEVAIHDON KASVU +42 % JA EBITDA 42 % LIIKEVAIHDOSTA

ADMICOM OYJ YHTIÖTIEDOTE 11.1.2019 KLO 10:00

Tammi-joulukuun 2018 yhteenveto
(vertailu Admicom Oyj -konserni pro forma 1.1.2017 – 31.12.2017)

Vuoden 2018 liikevaihto oli 11,456 miljoonaa euroa (2017: 8,094), kasvua +42 % edellisvuodesta. Nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos toi kasvuun +3 % yksikköä muun kasvun tullessa uusasiakkaista.Vuoden 2018 käyttökate eli EBITDA oli 4,796 miljoonaa euroa (2,946) eli 42 % liikevaihdosta (36 %). Liikevoitto oli 4,291 miljoonaa euroa (2,507), kasvua 71 % edellisvuodesta. Tilikauden 2018 tulos oli 3,252 miljoonaa euroa (1,928), kasvua 69 %. Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki First North -listalle 9.2.2018, mihin liittyvät kertaluontoiset kulut olivat 0,261 miljoonaa euroa.Vuoden 2018 uusmyynti jakautui rakentamiseen 48 %, talotekniikkaan 39 % ja teollisuuteen 13 %. Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 87 % (86).

Heinä-joulukuun 2018 yhteenveto
(vertailu Admicom Oyj -konserni pro forma 1.7.2017 – 31.12.2017)

Toisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 5,983 miljoonaa euroa (4,290), kasvua +39 % edellisvuodesta. Katsauskaudelle ajoittunut nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos toi kasvuun +1 % yksikköä. Toisen puolivuotiskauden käyttökate eli EBITDA oli 2,550 miljoonaa euroa (1,645) eli 43 % liikevaihdosta (38 %). Liikevoitto oli 2,302 miljoonaa euroa (1,405), kasvua 64 % edellisvuodesta. Katsauskauden tuotekehityspanostukset suuntautuivat mm. mobiilikäytettävyyteen, 2019 Tulorekisterin voimaantuloon sekä useisiin eri Adminetin lisätoiminnallisuuksiin. Loppuvuonna 2018 lanseerattiin uusi Adminet Lite -palvelukonsepti vastaamaan paremmin erityisesti alle 10 hengen talotekniikkayritysten tarpeita ja sen pilotointi on lähtenyt käyntiin lupaavasti.

Avainluvut

ADMICOM-KONSERNI1-12/20181-12/2017*Muutos
%
7-12/20187-12/2017*Muutos
%
Liikevaihto, 1 000 euroa 11 456 8 094 42 % 5 983 4 290 39 %
EBITDA, 1 000 euroa 4 796 2 946 63 % 2 550 1 645 55 %
% liikevaihdosta 42 % 36 % 43 % 38 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 4 291 2 507 71 % 2 302 1 405 64 %
% liikevaihdosta 37 % 31 % 38 % 33 %
Tilikauden tulos, 1 000 euroa 3 252 1 928 69 % 1 853 918 102 %
% liikevaihdosta 28 % 24 % 31 % 21 %
Oman pääoman tuotto, % 45 % 57 % 36 % 55 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 59 % 74 % 44 % 85 %
Omavaraisuusaste, % 82 % 73 % 82 % 73 %
Nettovelkaantumisaste, %
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,71 0,45 0,38 0,21
Osakekohtainen tulos, EPS € (oikaistu**) 0,76 0,47
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 13 776 4 232 13 776 4 232
Henkilöstömäärä jakson lopussa 113 93 113 93
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 838 4 320 4 838 4 320
Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1000 kpl 4 579 4 320 4 838 4 320

Taulukon kaikissa osakemäärissä ja osakekohtaisissa tunnusluvuissa huomioitu 28.9.2017 tehty osakevaihto.

* Admicom konserni (pro forma)
** Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin.

Toimitusjohtaja Antti Seppä:

“Vuosi 2018 oli Admicomille monella tapaa merkittävä: listautuminen Nasdaq First North Finlandiin helmikuussa, valinta Vuoden Tivi-yritykseksi elokuussa, Adminet Lite -palvelukonseptin käynnistys, Oulun toimipisteen avaus syksyllä sekä taloudellisten tavoitteiden ylittäminen. Onnistuimme samaan aikaan kiihdyttämään orgaanista kasvuamme sekä parantamaan kannattavuuttamme. Admicomin 2018 menestyksen taustalla oli 113 sitoutunutta ja yrittäjämäisesti toimivaa työntekijää, joista noin 2/3 on mukana myös omistajina.

Vuoden 2018 Liikevaihtomme kasvoi peräti 42 % päätyen 11,456 miljoonaan euroon (8,094). Olemassa olevien eli nykyasiakkaiden sopimusten vuositasauslaskutus, noin 0,7 miljoonaa euroa, vahvisti kasvua ja heijasteli rakentamisen vahvaa suhdannetta. Orgaaninen kasvumme pohjautuu kuitenkin vahvimmin uusasiakashankintaan eikä rakennusalan hidastumisen 2019 uskota jarruttavan myyntiä mainittavasti. Pyrimme kehittämään Adminetissä lisää asiakkaidemme toiminnan kannattavuutta tukevia ominaisuuksia, jotta he pystyisivät entistä paremmin vastaamaan tuleviin suhdannehaasteisiin.

Uusmyynnissä Rakentaminen nousi 48 % osuudella suurimmaksi asiakassegmentiksi Talotekniikan (39 %) ohi ja Teollisuuden (13 %) kehitys eteni suunnitellusti. Teollisuuden odotetaan nousevan tasavahvaksi asiakassegmentiksi kahden muun rinnalle seuraavien kolmen vuoden aikana. Myös Adminet Lite -palvelukonsepti käynnistyi lupaavasti ja sen kohderyhmää laajennetaan 2019 aikana Talotekniikasta myös Rakentamiseen.

Vuoden 2018 käyttökate eli EBITDA oli 4,793 miljoonaan euroa (2,946) mikä oli 42 % liikevaihdosta (37 %). Loppuvuonna aloittaneet Lite-tiimi sekä uusi Oulun toimipiste olivat merkittävimmät kasvupanostukset. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,77 eur (0,47). Yhtiön tuloksentekokyky ja rahoitusasema ovat vahvoja ja yhtiö tutkiikin aktiivisesti uusia kasvualueita. Vaihtoehtoina tähän nähdään strategiset rekrytoinnit, yritysostot, kansainvälistyminen sekä kohderyhmien laajennukset Suomessa.

Edellisvuoden merkittävimpiä tuotekehitysasioita olivat mm. Teollisuustoimialan tarpeet, Adminetin taustaprosessien uudistukset, GDPR-voimaantulo sekä mobiiliominaisuuksien lisääminen. Myös alkaneen vuoden tulorekisterin voimaantulo vaati kehityspanostuksia.”

Taloudellinen ohjeistus

Alkuvuonna 2018 listautumisen yhteydessä kerroimme liikevaihdon kasvutavoitteeksi yli 30 % seuraavat kolme vuotta. Pidämme tämän ohjeistuksen vuodelle 2019 ennallaan. Sen sijaan kannattavuutta koskeva ohjeistuksemme 30-40 % käyttökate eli EBITDA -tasosta nostetaan välille 35-45 % vuodelle 2019.

Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto tilikaudella 1.1.2018 – 31.12.2018 oli 11,456 miljoonaa euroa (8,094). Tilikauden toisen puolikkaan 1.7.2018 – 31.12.2018 liikevaihto oli 5,983 miljoonaa euroa (4,290). Liikevaihdon kasvu jatkui ennakoitua voimakkaampana vuoden jälkipuoliskolla, ollen 39 %. Tilikauden toisen puolikkaan sopimuslaskutuksen nettomuutos vaikutti kasvuun +1% yksikköä. Koko vuoden liikevaihto jakautui siten, että SaaS-laskutuksen osuus oli 67 %, tilitoimistopalveluiden osuus 20 %, käyttöönoton ja konsultoinnin osuus 8 % ja muut 5 %.

Konsernin koko vuoden käyttökate (EBITDA) oli 4,796 miljoonaa euroa eli 42 % liikevaihdosta (2,946, 36 %). Jakson 1.7. – 31.12.2018 käyttökate kasvoi 55 % verrattuna vuoden 2017 vastaavaan jaksoon, ollen 2,550 miljoonaa euroa ja 43 % liikevaihdosta (1,645, 38 %).

Tilikauden tulos ajalta 1.1. – 31.12.2018 oli 3,252 miljoonaa euroa (1,928) ja jaksolta 1.7. – 31.12.2018 tilikauden tulos oli 1,853 miljoonaa euroa (0,918). Koko vuoden tilikauden tulosta rasittivat First North -listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut 261 tuhatta euroa, joista 230 tuhatta euroa on esitetty rahoituskuluissa ja 31 tuhatta euroa liiketoiminnan muissa kuluissa. Vastaavat kulut edellisvuonna olivat 114 tuhatta euroa.

Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2018 oli 13,776 miljoonaa euroa (4,232). Taseen likvidit rahavarat lisääntyivät läpi vuoden operatiivisen toiminnan positiivisen kassavirran myötä. Myös keväällä osakeannissa kerätyt rahat vahvistivat olennaisesti yhtiön rahoitusasemaa parantaen mahdollisuuksia strategiaa tukeviin yritysjärjestelyihin. Yhtiön omavaraisuusaste on 82 %. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä konsernin myyntisaamiset ja siirtovelat on netotettu keskenään tammikuun 2018 sopimusveloitusten osalta. Tilinpäätöksessä 31.12.2018 vastaavaa ei ole tehty tammikuun 2019 veloitusten osalta, mikä näkyy myyntisaamisten sekä siirtovelkojen ja näin ollen myös taseen loppusumman kasvuna.

Vuoden toisella puolikkaalla kassavirta jatkui positiivisena, liiketoiminnan rahavirran ollessa jaksolla 1.7. – 31.12.2018 yhteensä +2,248 miljoonaa euroa (+1,208). Rahavirtalaskelmassa vertailutietona 1.7.2017 – 31.12.2017 on käytetty Admicom Finland Oy:n tietoja, koska tämä kuvaa yhtiön operatiivista toimintaa aikaväliltä paremmin kuin konsernin pro forma luvut.

Koko tilikauden kassavirta oli +8,887 miljoonaa euroa (+1,888). Yli puolet vuoden 2018 positiivisesta kassavirrasta tuli listautumisannissa kerätyistä varoista eli +4,989 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan kassavirta tilikaudelta oli +4,010 miljoonaa euroa.

Yhtiö ei ole jakanut osinkoa vuonna 2018.

Investoinnit ja poistot

Investointeihin konserni on käyttänyt varoja koko tilikaudella 108 tuhatta euroa ja jaksolla 1.7.2018 – 31.12.2018 yhteensä 28 tuhatta euroa. Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista sekä lisenssimaksuista. Yhtiö ei ole aktivoinut taseeseen tarkastelukaudella lainkaan tuotekehitysmenoja.

Tilikauden poistot olivat suuruudeltaan 0,505 miljoonaa euroa. Poistoista yli kolmasosa koostuu tuotekehitysmenojen poistoista, joiden osalta poistosuunnitelma päättyy vuonna 2022. Aineettomien oikeuksien poistojen osuus oli niin ikään yli kolmasosa ja loput poistoista tuli koneiden ja kaluston sekä konserniliikearvon poistosta. Poistosuunnitelmissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Konsernin vuokravastuiden määrä tilikauden päättyessä oli 2,369 miljoonaa euroa (2,311). Yhtiö avasi tilikaudella uuden toimipisteen Ouluun ja laajensi tilojaan Jyväskylässä, Tampereella ja Vantaalla, mikä selittää vastuiden kasvun. Kaikki voimassa olevat vuokrasopimukset ovat Admicom Finland Oy:n nimissä.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Koko konsernin henkilöstömäärä 31.12.2018 oli 113 henkilöä (31.12.2017 henkilöstömäärä 93) ja uusia työsuhteita oli alkuvuonna viisi.

Admicomin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja Kari Kalmukoski, tuotekehitysjohtaja Simo Huvila, palvelujohtaja Ari Aarniovuori, myyntijohtaja Antti Noronen sekä toimialajohtajat Simo Ratilainen, Ilkka Uusi-Maahi ja Jarmo Räihä. Johtoryhmän jäsenet vastaavat päätösten toimeenpanosta omissa organisaatioissaan sekä raportoivat Johtoryhmälle vastuualueistaan

Emoyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Matti Häll ja varsinaisina jäseninä Timo Häll, Pasi Aaltola, Simo Huvila, Antti Kuukkanen, Antti Noronen sekä Jarmo Suonpää.
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG OY AB, päävastuullisena tilintarkastajana Jussi Ranta-Korpi, KHT.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakemäärä 31.12.2018 oli 4 840 108 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli vuoden lopussa 106 000 euroa. Admicom konsernin hallussa oli vuoden lopussa 2 520 omaa osaketta, jotka Admicom Finland Oy lunasti entiseltä työntekijältään työsuhteen päättymistilanteessa.

Admicom listautui Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalle ja laski siinä yhteydessä liikkeeseen 520 000 uutta osaketta hintaan 9,80 eur / osake (henkilöstöannissa 8,85 eur / osake). Listautumisannissa kerätyt varat (4,989 miljoonaa euroa) kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kaupankäynti osakkeella

Admicom Oyj osakkeen kaupankäynti alkoi Nasdaq First North Finland markkinapaikalla 9.2.2018. Ensimmäisten kuuden kuukauden ajan likviditeettiä turvasi markkinatakaajana Nordea 31.8.2018 asti, mutta osakevaihdon volyymi oli nousujohteista pitkin vuotta, eikä markkinatakaajaa enää tarvittu. Osakevaihto oli voimakkainta listautumisen jälkeisinä viikkoina sekä vuoden aikana annettujen tulostiedotteiden jälkeen. Osakkeen arvo vuoden lopussa oli 20,60 euroa ja markkina arvo 99,7 miljoonaa euroa (PE eli hinta/voittosuhde -luku 29).

Admicom Oyj osakkeen kehitys osakevaihto kpl Arvo yht. eur korkein, eur Alin, eur Keskihinta, eur Viimeisin, eur
2018 572 018 9 302 073 24,74 10,00 16,58 20,60

Hallituksen valtuutukset

First North listautumisen yhteydessä emoyhtiön hallitus päätti 5.2.2018 laskea liikkeeseen 520 000 uutta osaketta ja hallituksen osakeantivaltuutus (enintään 840 000 osaketta) päättyi 30.6.2018. Henkilöstöannissa merkittyjen 113 000 osakkeen merkintärajoitukset päättyivät 8.8.2018. Emoyhtiöllä ei ole voimassaolevia osakeanti- tai lunastusvaltuutuksia.

Tytäryhtiö Admicom Finland Oy lunasti 8.6.2018 entiseltä työntekijältään 2 520 kpl emoyhtiön osakkeita työsuhteen päättymistilanteessa sopimuksen mukaisesti alkuperäiseen merkintähintaan (1,43 eur / kpl). Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 1,169 miljoonaan kappaleeseen työntekijöiden omistamia emoyhtiön osakkeita työsuhteen päättymistilanteessa. Nämä lunastusrajoitukset vapautuvat vaiheittain 2019-2021 aikana.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 31.12.2018 yhteensä 1 857 osakkeenomistajaa. Suurin osakkeenomistaja oli Matti Häll 43,7 prosentin osuudella, muiden yksittäisten omistajien omistusosuus ei ylittänyt viittä prosenttia.

Varsinainen yhtiökokous

Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 15.1.2018. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön 31.12.2017 päättyneen tilikauden tappio -21 249,71 eur kirjataan edellisten vuosien voitto ja tappio -tilille. Lisäksi päätettiin myöntää toimitusjohtajalle ja hallitukselle vastuuvapaus sekä pitää hallituksen kokoonpano ja palkkiot ennallaan.

Hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 1.2.2019.

Riskit ja epävarmuustekijät

Makrotaloudessa riskit suhdannemuutokseen ovat nousseet edellisvuodesta, vaikkakaan jyrkkään käänteeseen ei tällä hetkellä uskota. Suomessa etenkin rakennusalan kasvun odotetaan taittuvan alaspäin vuoden 2019 aikana ja yhtiö on pyrkinyt varautumaan tähän toiminnassaan. Kilpailijakentässä liikehdintä omistajajärjestelyiden suhteen on vuoden 2018 aikana kasvanut ja yhtiö seuraa markkinoita aktiivisesti.

Varsinaisen liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä yhtiö on listannut:

keskittymisen tietyille asiakastoimialoille, mikä voi lisätä niiden suhdanneherkkyyttä maineriski, johon kytkeytyy olennaisesti teknologia- ja tietoturvariskit riskit immateriaalioikeuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyen kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa.

Edellä mainittujen riskien pienentämiseksi yhtiö tutkii uusia kohderyhmiä ja markkinoita, arvioi ja kehittää jatkuvasti sisäisiä prosessejaan mm. tietoturvaan liittyen, mittaa aktiivisesti asiakastyytyväisyyttä, kuuntelee sisäisen tarkastuksen suosituksia sekä lisää uusia henkilöstön sitouttamis- ja kannustinmalleja.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilikauden 2018 tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Admicom -konserni muodostui syyskuussa 2017. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi vuoden 2017 vertailulukuina esitettävät tiedot ovat Konsernin pro forma -luvut. Pro forma
-luvut ovat tilintarkastamattomia. Vastaavat luvut olivat myös yhtiöesitteessä.

Oman pääoman erittelyssä sarakkeissa 1-12/2017 sekä 7-12/2017 (Admicom konserni pro forma) 1.1.2017 ja 1.7.2017 tiedot ovat Emoyhtiön tiedot ja syksyllä osakevaihdolla tapahtunut konserniyhdistely on näytetty omana rivinään erittelyssä.

Rahavirtalaskelmassa tiedot ajalta 7-12/2017 on esitetty tytäryhtiö Admicom Finland Oy:n luvut vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Hallituksen esitys tilikauden voittoa koskien

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 9,796 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 2,152 miljoonaa euroa. Koko konsernin tilikauden tulos oli 3,252 miljoonaa euroa. Emoyhtiön hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,48 eur / osake eli yhteensä 2,323 miljoonaa euroa. Osingosta 0,44 eur / osake jaetaan emoyhtiön tilikauden voitosta ja 0,04 eur / osake sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingon määrä on noin 2/3 osaa koko konsernin tilikauden voitosta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous

Admicom Oyj:n seuraava varsinainen yhtiökokous järjestetään 1.2.2019. Yhtiö julkaisee Q1 neljännesvuositulostiedotteen 5.4.2019, puolivuotiskatsauksen 5.7.2019 ja Q3 neljännesvuositulostiedotteen 4.10.2019.

Admicom Oyj
HALLITUS

Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:

Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta noin 87 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 11,5 miljoonaan keskimäärin 36 % vuosivauhtia vuosina 2013-2018 käyttökatteen noustessa 42 %:iin. Yhtiöllä on yli 110 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Konsernin tuloslaskelma

1 000 EUR1-12/20181-12/2017*7-12/20187-12/2017*
LIIKEVAIHTO 11 456 8 094 5 983 4 290
Liiketoiminnan muut tuotot 13 11 4 5
Materiaalit ja palvelut -437 -352 -226 -203
Henkilöstökulut -4 734 -3 676 -2 422 -1 842
Poistot ja arvonalentumiset -505 -439 -248 -240
Liiketoiminnan muut kulut -1 502 -1 132 -789 -606
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 291 2 507 2 302 1 405
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot 15 24 15 24
Korkokulut ja muut rahoituskulut -230 -114 0 -114
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 4 076 2 417 2 317 1 315
Tuloverot -823 -489 -463 -397
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)3 2521 9281 853918
* Admicom konserni (pro forma)

Konsernin tase

1 000 EUR12/201812/2017*
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 760 951
Aineettomat oikeudet 372 533
Muut aineettomat hyödykkeet 0 3
Konserniliikearvo 280 356
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 140 106
PYSYVÄT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
1 5521 948
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 15 10
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 285 275
Muut saamiset 46 17
Siirtosaamiset 103 93
Rahat ja pankkisaamiset 10 775 1 888
VAIHTUVAT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
12 2242 284
VASTAAVAA YHTEENSÄ13 7764 232
* Admicom konserni (pro forma)
1 000 EUR12/201812/2017*
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osake- ja muu vastaava pääoma 106 106
Muut rahastot 7 665 2 676
Edellisten tilikausien voitto/tappio 317 -1 608
Tilikauden voitto/tappio 3 252 1 928
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ11 3413 103
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat 132 115
Muut velat 528 368
Siirtovelat 1 775 646
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ2 4351 129
VASTATTAVAA YHTEENSÄ13 7764 232
* Admicom konserni (pro forma)

Oman pääoman muutokset

1 000 EUR1-12/20181-12/2017*7-12/20187-12/2017*
SIDOTTU OMA PÄÄOMA
Osakepääoma tilikauden alussa 106 6 106 6
Osakepääoman korotus (9/2017) 100 100
Osakepääoma tilikauden lopussa 106 106 106 106
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT.106106106106
VAPAA OMA PÄÄOMA
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto tilikauden alussa
2 676 7 665
Osakevaihto / konsernin muodostus (9/2017) 3 972 3 972
Listautumisanti 4 989
Varojen jako SVOP -rahastosta -1 296 -1 296
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 7 665 2 676 7 665 2 676
Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa 321 0 1 716 1 011
Omien osakkeiden hankinta -4
Konsernin pro forma oikaisu -1 607 -1 607
Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa 317 -1 608 1 716 -597
Tilikauden voitto / tappio 3 252 1 928 1 853 918
VAPAA OMA PÄÄOMA YHT.11 2352 99711 2352 997
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ11 3413 10311 3413 103
* Admicom konserni (pro forma)

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 EUR12/201812/2017*7-12/20187-12/2017**
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
4 076 2 417 2 317 1 359
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 505 439 248 215
Rahoitustuotot ja -kulut 215 90 -15 78
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta4 7962 9462 5501 652

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -1 039 -386 -992 -115
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) -6 -10 -2 24
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
1 243 1 129 1 046 76
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja4 9943 6792 6031 637
Maksetut korot ja rahoituskulut -230 -114 -114
Saadut korot liiketoiminnasta 15 24 15 36
Maksetut välittömät verot -769 -489 -369 -351
Liiketoiminnan rahavirta (A)4 0103 1002 2481 208
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-108 -2 387 -29 -28
Myönnetyt lainat -497
Investointien rahavirta (B)-108-2 387-29-524
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 4 989 2 471
Omien osakkeiden hankkiminen -4
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 296
Rahoituksen rahavirta (C)4 9851 175
Rahavarojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) / vähennys (-)
8 8871 8882 220684
Rahavarat tilikauden alussa 1 888 8 555 1 199
Rahavarat tilikauden lopussa 10 775 1 888 10 775 1 883
Rahavarojen muutos8 8871 8882 220684
* Admicom konserni (pro forma)
** Admicom Finland Oy

Konsernin vastuut

1 000 EUR12/201812/2017
Toimitilojen vuokravastuut
Vuokravastuut 2 328 2 294
Vuokravakuustilit 41 17
Yhteensä2 3692 311

Laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + / – vähemmistöosuus x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset x 100
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma keskimäärin + / – vähemmistöosuus
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + nettorahoituskulut x 100
Taseen loppusumma keskimäärin – korottomat velat keskimäärin
EBITDA, % liikevaihdosta = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto, % liikevaihdosta = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS), € = Tilikauden tulos + / – vähemmistöosuus
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä
Oik. osakekohtainen tulos, € = Tilikauden tulos + / – vähemmistöosuus + / – kertaluontoiset erät
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu
osakkeiden lukumäärä

Liitteet

Admicom Oyj Tilinpäätöstiedote 2018.pdfTilinpäätös 2018 Admicom Oyj.pdfAdmicomOyj Tilinpäätösesitys 2018.pdf

Admicom Oyj: Yhtiökokouskutsu

Admicom Oyj: Yhtiökokouskutsu

ADMICOM OYJ YHTIÖTIEDOTE 11.1.2019 KLO 10

Admicom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Paikka: Jyväskylän Paviljonki osoitteessa Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä
Aika: Perjantaina 1. helmikuuta 2019 klo 16:30. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 16:00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3 Laillisuuden toteaminen

4 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen

7 Voitonjaosta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 9 795 755,78 euroa, josta tilikauden voitto on 2 152 170,05 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,48 eur/osake eli yhteensä 2 323 251,84 euroa. Osingosta 0,44 eur/osake jaetaan tilikauden voitosta ja loppuosa 0,04 eur/osake sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

11 Hallituksen jäsenten valitseminen

12 Tilintarkastajan palkkiosta ja kulukorvauksista päättäminen

13 Tilintarkastajan valitseminen

14 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 2% osakekannasta (96 802 kpl) käytettäväksi henkilöstöanteihin sekä enintään 18% osakekannasta (871 219 kpl) käytettäväksi yrityshankintoihin tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olemaan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.1.2020 saakka. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet hallituksen esityksen mukaan ovat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.

15 Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Admicom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ alkaen 11.1.2019.

Ohjeita kokoukseen osallistuville

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.1.2019 merkitty omistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakeluetteloon. Ilmoittautuminen tulee tehdä maanantaihin 21.1.2019 klo 15 mennessä mieluiten lomakkeella osoitteessa https://www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous/ tai puhelimitse numeroon 050 344 8299 klo 9-15 välillä maanantaina 14.1., perjantaina 18.1. tai maanantaina 21.1.2019.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Admicom Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 22.1.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.1.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 29.1.2019 klo 10.00 mennessä.

Jyväskylässä 11.1.2019

Admicom Oyj Hallitus

Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:
Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta noin 87 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 11,5 miljoonaan keskimäärin 36 % vuosivauhtia vuosina 2013-2018 käyttökatteen noustessa 42 %:iin. Yhtiöllä on yli 110 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Liite

Admicom Oyj: Yhtiökokouskutsu.pdf

Vincit Oyj: Vincit ostaa oululaisen LeanCraftin

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 11.1.2019 kello 9.30

Vincit ostaa oululaisen LeanCraftin

Ohjelmistokehitys- ja designyhtiö Vincit on sopinut ostavansa ohjelmistokehitykseen erikoistuneen oululaisen LeanCraft Innovations Oy:n koko osakekannan. Yritysoston myötä Vincit saa mainion jalansijan Pohjoismaiden nopeimmin kehittyvästä kasvukeskuksesta. Vincit lähtee kasvattamaan Oulusta neljättä maantieteellistä tukijalkaa Suomeen, jonka myötä se pystyy palvelemaan asiakkaitaan kattavasti halki maan.

LeanCraftin liikevaihto 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella oli 3,0 miljoonaa euroa liikevoiton ollessa 1,0 miljoonaa euroa. Edellä esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia. LeanCraftin asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa yksi Suomen suurimmista finanssialan toimijoista, merkittävä pohjoismainen energia-alan palvelukonserni sekä useita kansainvälisesti toimivia teknologia-alan yhtiöitä.

Alustava kauppahinta on 5,5 miljoonaa euroa, jota oikaistaan tarvittaessa LeanCraftin vuodelta 2018 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella. Kauppahintaan ei odoteta merkittäviä oikaisuja. Kauppahinnasta 50 % maksetaan myyjille suunnattavalla osakeannilla ja 50 % käteisellä. Merkintähinta perustuu vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajalta 12.12.2018 – 10.1.2019.

Järjestely arvioidaan saatavan päätökseen tammikuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Niin paljon kuin Kauko Röyhkää arvostankin, on Oulu kaikkea muuta kuin paska kaupunni. Oulun vankka perusta teknologian ja innovaation keskittymänä on saanut meidät tähyilemään kohti pohjoista ennenkin. LeanCraftin osaava porukka, ketterät toimintatavat, avoin ja ihmisläheinen kulttuuri sekä hyvin hoidetut bisnekset sinetöivät yhteisen päätöksemme varsin sukkelaan. Olen erittäin innoissani tulevasta yhteistyöstämme – yhdessä rakennamme kuluja karsimatta Vincit Oulusta pohjoisen ykköstoimiston.”

LeanCraftin toimitusjohtaja Tommi Paananen: “Samanlainen yrityskulttuuri saattoi meidät yhteen ja LeanCraftin ohjelmistokehitysosaaminen osuu Vincitin palvelutarjoomaan kuin kiekko ylämummoon. Yhdessä pystymme tarjoamaan oululaisille osaajille lisää mielenkiintoisia työmahdollisuuksia, sekä palvelemaan asiakkaitamme entistäkin laajemmin.”

Ps. Otamme mieluusti vastaan uusia asiakkuuksia ja työntekijöitä.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, 040 589 8316

LeanCraft Innovations Oy, toimitusjohtaja Tommi Paananen, 044 530 2504

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Kampanjasivu: www.paraskaupunni.fi

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT.www.vincit.fi

LeanCraft Innovations Oy lyhyesti:

LeanCraft Innovations Oy on vuonna 2015 perustettu ketterä ohjelmistokehitystalo, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisaation mahdolllisuuksia finanssi-, teollisuus-, telekommunikaatio- ja mediasektoreilla. Yhtiö toimii Oulussa ja työllistää noin 30 kokenutta ohjelmistoalan ammattilaista.