Etusivu » Arkistot 10.1.2019

Olvi:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.1.2019

Olvi OyjPÖRSSITIEDOTE10.1.2019
   
   
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.1.2019 
   
NASDAQ OMX Helsinki  
   
Päivämäärä10.1.2019 
PörssikauppaOsto 
OsakelajiOLVAS 
Osakemäärä2 510osaketta
Kokonaishinta81 899,29EUR
Keskihinta/ osake 32,6292EUR
   
   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.1.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 39 979 kpl. 
   
   
Olvi Oyj:n puolesta  
   
Nordea Pankki Suomi Oyj  
   
   
Janne Sarvikivi Ilari Isomäki 
   
   
   
Lisätietoja:  
Lasse Aho  
toimitusjohtaja, Olvi Oyj  
puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600 
   
www.olvi.fi  
   
   
   
   
   
   

Liite

Olvi_10.1_trades

Rush Factory Oyj:n Color Obstacle Rush -tapahtumien ennakkomyynti kaudelle 2019 ylitti odotukset. Yhtiö julkaisee uuden tapahtumakonseptin alkuvuoden aikana.

Yhtiötiedote

10.01.2019

Rush Factory Oyj:n Color Obstacle Rush -tapahtumien ennakkomyynti kaudelle 2019 ylitti odotukset. Yhtiö julkaisee uuden tapahtumakonseptin alkuvuoden aikana.

Rush Factory Oyj:n (“Rush Factory” tai “Yhtiö”) 31.12.2018 mennessä toteutunut Color Obstacle Rush – tapahtumakiertueiden ennakkomyynti 2019 kaudelle ylitti yhtiön aiemmat arviot. Toteutunut ennakkomyynti oli lopulta 938.741€. Aikaisemmin (26.10.2018) Yhtiö tiedotti ennakkomyynnin odotusten olevan 750.000€ – 900.000€ välillä. Color Obstacle Rush -tapahtumia on järjestetty vuodesta 2015 alkaen. Edellinen ennakkomyyntiennätys on kaudelta 2017 (444.000 €).

Rush Factory Oyj tulee julkaisemaan Suomen markkinoille alkuvuoden 2019 aikana kokonaan uuden tapahtumakonseptin. Uusi konsepti on koko perheen tapahtuma joka lähtee täysmittaiselle kiertueelle syksyllä 2019. Konseptia pilotoidaan alkuvuoden 2019 aikana ja sen ennakkomyynti aloitetaan tammikuussa.

Toimitusjohtaja Markus Niemelä:

”Vaikka Rush Factory Oyj:n liiketoiminta perustuukin uusien tapahtumakonseptien kehittämiseen, on hienoa nähdä, että ensimmäisenkin tapahtumakonseptimme suosio näyttäisi edelleen kasvavan ja ennakkomyynti yllätti meidätkin positiivisesti. Color Obstacle Rushin tähänastinen huippuvuosi oli 2017. Kaudella 2018 keskitimme resurssejamme uuden tapahtumakonseptin kehittämiseen, jolloin Color Obstacle Rush -tapahtumien lukumäärää jouduttiin karsimaan. Nyt COR-tapahtumien lukumäärä on jälleen 2017-vuoden tasolla. Kysynnän kasvun syitä lienevät ainakin, Color Obstacle Rush -brändin tunnettuus erityisesti Englannissa, Ruotsissa ja Ranskassa sekä hyvä maine asiakkaiden keskuudessa.

Seuraavan, koko perheelle tarkoitetun tapahtumakonseptin kehitystyö on sujunut odotusten mukaisesti ja odotamme innolla tämän julkistamista. Uusi konsepti myös laajentaa kohderyhmäämme merkittävästi ja Suomen julkaisun jälkeen alamme tarkastella sen laajentamista myös kansainvälisille markkinoille.”

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

+358 44 370 3795

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 554 4894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.12.-31.12.2018: Joulukuun liikevaihto 3,8 milj. euroa, koko vuoden liikevaihdon kasvu 49 %

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.1.2019 KLO 12.50

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.12.-31.12.2018: Joulukuun liikevaihto 3,8 milj. euroa, koko vuoden liikevaihdon kasvu 49 %

Katsauskauden 1.12.-31.12.2018 liikevaihto oli 3,8 milj. euroa (2017: 3,2 milj. euroa). Gofore-konsernin palveluksessa oli kauden lopussa yhteensä 495 henkilöä.

“Joulukuun liikevaihto oli 3,8 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihdoksi muodostui 50,6 milj. euroa, kasvaen 49 % vuoden 2017 liikevaihdosta (34,0 milj. euroa). Liikevaihtoon vaikutti vähäinen työpäivien määrä sekä henkilökunnan joulun ympärillä pitämät vapaat. Yhtiö solmi olemassa olevan tilauskannan päälle joulukuun aikana yli 4 miljoonan euron arvosta jatkosopimuksia. Tämän lisäksi vuoden viimeisenä päivänä Liikennevirasto ilmoitti hankintapäätöksestä, jonka perusteella valitusajan jälkeen sovittaneen noin miljoonan euron jatkotoimeksiannosta. Asiakaskysynnän suhteen tulevan vuoden kehitys vaikuttaa siis lupaavalta”, kommentoi toimitusjohtaja Timur Kärki.

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon lisäksi edellisvuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi
(2018)
Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2017) [1]
Henkilöstö-
määrä [2]
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE [3]
Alihankinta, FTE [4]
Joulukuu 3,8 (3,2) 495 17 460 50
Marraskuu 5,3 (4,1) 490 22 457 55
Lokakuu 5,4 (3,9) 481 23 453 55
Syyskuu 4,7 (3,7) 475 20 443 52
Elokuu 4,6 (3,4) 476 23 413 46
Heinäkuu 2,2 (1,3) 419 22 400 24
Kesäkuu 4,1 (3,2) 423 20 405 50
Toukokuu 4,4 (3,3) 413 21 (+helatorstai) 389 47
Huhtikuu 4,0 (2,6) 397 20 377 41
Maaliskuu 4,2 (3,3) 392 21 366 49
Helmikuu 3,8 (2,7) 386 20 354 45
Tammikuu 4,1 (2,7) 377 22 346 42

Gofore Oyj ilmoitti 29.8.2018 ostavansa digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solinor Oy:n koko osakekannan. Kauppa toteutui elokuun 2018 lopussa. Gofore-konsernin luvut sisältävät Solinor-liiketoiminnan luvut 1.9.2018 alkaen.

1 Liikevaihto, milj. euroa, kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. Sulkeissa, edellisen vuoden vertailussa, esitetään tammi-toukokuun osalta Gofore Oy:n ja Leadin-konsernin yhteenlaskettu liikevaihto.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilökunnan kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:
Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on vuonna 2002 toimintansa aloittanut digitalisaation asiantuntijayritys. Tarjoamme uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla. Palvelumme kattavat koko arvoketjun – johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin. Goforelaisia on Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, Lontoossa, Swanseassa, Münchenissä, Madridissa ja Tallinnassa lähes 500. Gofore valittiin Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work® 2017 -tutkimuksessa. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla. Lisätietoja osoitteessa www.gofore.com.

Velkakirjojen ja velkaohjelman rinnakkaislistaus Irlannin pörssiin

Fingrid Oyj
pörssitiedote 10.1.2019 klo:12:20 EET

Fingrid on saanut päätökseen selvityksen velkakirjojen ja velkaohjelman rinnakkaislistauksesta. Selvityksen perusteella Fingrid listasi 9. tammikuuta 2019 yhtiön kansainvälisen EUR 1.5 miljardin joukkovelkakirjaohjelman (Medium Term Note Programme) myös Irlantiin. Lontoon pörssissä listatut Fingrdin velkakirjat listattiin myös Irlannin pörssiin. Rinnakkaislistaus mahdollistaa kaupankäynnin velkakirjoilla ja uusien velkakirjojen listauksen näissä kahdessa pörssissä.

Lisätietoja:
Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja
+358 30 395 5213 tai +358 40 592 4419

Jussi Pohjanpalo, Group Treasurer
+358 30 395 5176 tai +358 50 344 8534

KORJAUS: Next Games julkaisee ennakkotietoa 2018 neljännen neljänneksen tuloksesta yhtiön siirtyessä IFRS-raportointiin

Next Games Oyj Yhtiötiedote 10.1.2019

Next Games korjaa 10.1.2019 klo 9.30 julkaistua yhtiötiedotetta toimitusjohtajan kommentin osalta yhtiön kassatilanteesta. Yhtiön kassatilanne oli kolmannen neljänneksen, ei neljännen neljänneksen, lopulla 8,8 miljoonaa euroa. Neljännen neljänneksen lopulla yhtiön kassatilanne oli 7,3 miljoonaa euroa.

Korjattu tiedote alla.

——

Next Games julkaisee ennakkotietoa 2018 neljännen neljänneksen tuloksesta yhtiön siirtyessä IFRS-raportointiin

Next Games Oyj Yhtiötiedote 10.1.2019 klo 09.30

Next Games julkaisee ennakkotietoja vuoden 2018 neljännen neljänneksen taloudellisesta kehityksestä. Yhtiö siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja julkaisee koko vuoden 2018 tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Tämä tiedote sisältää FAS-standardin mukaisesti laadittuja tilintarkastamattomia ennakkotietoja yhtiön vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen avainluvuista.

Teemu Huuhtanen, CEO, Next Games: “Haasteellisen kolmannen neljänneksen jälkeen, aloitimme välittömästi korjaavat toimenpiteet kassatilanteen tasapainottamiseksi kolmannen neljänneksen lopun 8,8 miljoonasta eurosta, neljännen neljänneksen lopun 7,3 miljoonaan euroon. Olemme onnistuneesti panneet täytäntöön muutoksia, mikä näkyy yhtiön kyvyssä tuottaa 11,4 miljoonan euron myynnin samaan aikaan käyttökatteen parantuessa huomattavasti neljännellä neljänneksellä. Jatkamme edelleen toimintamme tehostamista ja kustannusten tarkastelua kohti kannattavuutta.”

Next Games julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 15.2.2019. Tämän tiedotteen luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

Loka-joulukuun 2018 avainlukuja:

Bruttomyynti oli 11,4 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa) Liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (6,7 miljoonaa euroa), vertailukauteen nähden kasvua oli 70 % Myyntikate oli 37 % (41 %) liikevaihdosta Käyttökate (EBITDA) oli -1,3 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa euroa) Tarkastelukauden lopussa, 31.12.2018 yhtiöllä oli kassavaroja 7,3 miljoonaa euroa. (26,3 miljoonaa euroa) Tämän lisäksi yhtiöllä on viiden miljoonan euron käyttämätön tililimiitti.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Lisätietoja:

Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man’s Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia.Tällä hetkellä Next Games kehittää neljää muuta peliä, jotka perustuvat eri viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä. Yli 140 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi

UPM:n Biofore Talolle Platinum-tason LEED-ympäristösertifiointi

(UPM, Helsinki, 10.1.2019 klo 11.00 EET) – UPM:n Helsingissä sijaitseva pääkonttori Biofore Talo on saavuttanut käyttövaiheen Platinum-tasoisen LEED-ympäristösertifioinnin. Biofore Talo on Suomen ensimmäinen ja Euroopassa kolmas LEED v4 -järjestelmällä saavutettu käyttövaiheen Platinum-luokitus, joka todentaa rakennuksen erinomaisen energia- ja ympäristösuorituskyvyn.

Käyttövaiheen LEED v4 -järjestelmä on vaativin LEED-versio olemassa olevien rakennusten vertailuun. Sertifiointi edellyttää, että rakennus täyttää mm. energiatehokkuutta, materiaalivalintoja, vedenkäyttöä sekä kiinteistöpalveluita koskevat vaatimukset.

Biofore Talon sertifiointiprosessi toteutettiin vuoden 2018 aikana. Hankkeen aikana arvioitiin kiinteistön ylläpitoa ja toimintaa sekä toteutettiin kehitystoimenpiteitä Platinum-tason saavuttamiseksi. Jo aikaisemmin saavutetun rakentamisvaiheen LEED-sertifioinnin ansiosta pohja kestävälle päivittäiselle toiminnalle oli jo olemassa. Talotekniikka, energiankulutus, vesitehokkuus sekä jätehuolto ja siivouspalvelut olivat myös jo suureksi osaksi hyvällä tasolla. Osana projektia toteutettiin muun muassa energiakatselmus, jonka avulla energiatehokkuutta saatiin parannettua entisestään.

“Olemme erittäin ylpeitä tästä saavutuksesta. Biofore Talolle myönnetty Platinum-tason LEED-sertifikaatti ilmentää monin tavoin UPM:n Biofore-strategiaa ja kertoo yhtiön sitoutumisesta ympäristöön, energiatehokkuuteen sekä henkilöstöön”, sanoo UPM:n kiinteistöjohtaja Samuli Eerolainen.

LEED-ympäristöluokitus (Leadership in Energy and Environmental Design) on maailmanlaajuisesti käytetty vihreän rakentamisen benchmark-järjestelmä. LEED tarjoaa viitekehyksen terveelle, suorituskykyiselle ja kustannustehokkaalle vihreälle rakentamiselle. LEED-ympäristöluokitusjärjestelmä on U.S. Green Building Councilin (USGBC) kehittämä ja ylläpitämä järjestelmä. Hankkeen LEED-konsulttina toimi Green Building Partners Oy.

Lisätietoja antavat:
Kiinteistöjohtaja Samuli Eerolainen, UPM, puh. 0400 654 838
Palvelupäällikkö Mikko Vaija, ISS Facility Services, puh. 040 5540 705

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Next Games julkaisee ennakkotietoa 2018 neljännen neljänneksen tuloksesta yhtiön siirtyessä IFRS-raportointiin

Next Games Oyj Yhtiötiedote 10.1.2019 klo 09.30

Next Games julkaisee ennakkotietoja vuoden 2018 neljännen neljänneksen taloudellisesta kehityksestä. Yhtiö siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja julkaisee koko vuoden 2018 tilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti. Tämä tiedote sisältää FAS-standardin mukaisesti laadittuja tilintarkastamattomia ennakkotietoja yhtiön vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen avainluvuista.

Teemu Huuhtanen, CEO, Next Games: “Haasteellisen kolmannen neljänneksen jälkeen, aloitimme välittömästi korjaavat toimenpiteet kassatilanteen tasapainottamiseksi neljännen neljänneksen lopun 8,8 miljoonasta eurosta, neljännen neljänneksen lopun 7,3 miljoonaan euroon. Olemme onnistuneesti panneet täytäntöön muutoksia, mikä näkyy yhtiön kyvyssä tuottaa 11,4 miljoonan euron myynnin samaan aikaan käyttökatteen parantuessa huomattavasti neljännellä neljänneksellä. Jatkamme edelleen toimintamme tehostamista ja kustannusten tarkastelua kohti kannattavuutta.”

Next Games julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 15.2.2019. Tämän tiedotteen luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.

Loka-joulukuun 2018 avainlukuja:

Bruttomyynti oli 11,4 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa)Liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (6,7 miljoonaa euroa), vertailukauteen nähden kasvua oli 70 %Myyntikate oli 37 % (41 %) liikevaihdostaKäyttökate (EBITDA) oli -1,3 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa euroa)Tarkastelukauden lopussa, 31.12.2018 yhtiöllä oli kassavaroja 7,3 miljoonaa euroa. (26,3 miljoonaa euroa) Tämän lisäksi yhtiöllä on viiden miljoonan euron käyttämätön tililimiitti.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Lisätietoja:

Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man’s Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia.Tällä hetkellä Next Games kehittää neljää muuta peliä, jotka perustuvat eri viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä. Yli 140 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi

Next Games tehostaa toimintaansa ja aloittaa kustannussäästöohjelman tulevaisuuden kasvun tukemiseksi

Next Games Oyj Yhtiötiedote 10.1.2019 klo 09.30

Next Gamesin hallitus on valtuuttanut yhtiön johtoryhmän aloittamaan kustannussäästöohjelman ja yhtiön toimintamallin tehostamisen, mukaan lukien käynnistämään henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Ohjelman tavoitteena on aikaansaada kustannussäästöjä, sekä tehostaa yhtiön toimintaa ja tuotantoprosesseihin liittyvää ennakoitavuutta, ja näin parantaa kannattavuutta jatkossa.

Ohjelman odotetaan tuottavan huomattavia kustannussäästöjä vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna. Yhtiö arvioi vuosittaisten kustannussäästöjen olevan 4-8 miljoonan euron haarukassa ohjelman toteutuksen johdosta vuonna 2019.

Ohjelman puitteissa Next Games suunnittelee aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko toimintaa ja henkilökuntaa. Yhtiön arvion mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa voidaan päätyä henkilöstövähennyksiin tai merkittäviin muutoksiin työtehtävissä ja toimintamallissa. Neuvottelut aloitetaan viimeistään 17.1.2019 ja niiden arvioidaan jatkuvan vähintään kuusi viikkoa, ellei päättämisestä sovita aiemmin. Next Games työllisti 31.12.2018 143 henkilöä.

Yhtiön 2018 kolmannen neljänneksen liiketoimintakatsauksessa ilmoitetun mukaisesti, yhtiö kartoittaa vaihtoehtoja yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi, tuotekehityksen mahdollistamiseksi ja markkinointi-investointien tukemiseksi jatkossa.

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen: “Hallituksen valtuuttamana olemme aloittaneet toimintaohjelman joka tähtää toiminnan tehostamiseen ja kulusäästöihin. Samanaikaisesti tarkastelemme eri vaihtoehtoja yhtiön taloudellisen aseman turvaamiseksi ja lisärahoituksen hankkimiseksi. Näillä toimenpiteillä jatkamme muutosta kohti entistä ketterämpää ja sinnikkäämpää Next Games -tiimiä, ja saamme lisäksi joustavuutta tulevaisuuden investoinneille. Olemme sitoutuneita jatkamaan julkaistujen peliemme The Walking Dead: Our Worldin ja No Man’s Landin edelleenkehitystä, sekä strategiseen tavoitteeseemme julkaista yksi peli vuodessa.”

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi: “Haasteellisen kolmannen vuosineljänneksen jälkeen, yhtiön hallitus on yhteistyössä johtoryhmän kanssa aloittanut ohjelman, joka tuo fokusta yhtiön toimintaan, vahvistaa taloudellista asemaa ja tähtää kannattavuuden parantamiseen.“

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man’s Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia.Tällä hetkellä Next Games kehittää neljää muuta peliä, jotka perustuvat eri viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä. Yli 140 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi

Valmet toimittaa Turun Seudun Energiantuotannolle järjestelmät savukaasujen lauhdutukseen ja asfalteenin polttoon

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 10.1.2019 kello 9.00

Valmet toimittaa savukaasujen lauhdutusjärjestelmän ja asfalteenin polttojärjestelmän Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle (TSE). Järjestelmät asennetaan yhtiön Naantalin voimalaitoksen NA4-yksikköön.

Tilaukset sisältyvät Valmetin vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Toimitukset valmistuvat aikataulun mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tilauksien arvoa ei kerrota julkisuuteen. Tämän laajuisen toimituksen arvo on tyypillisesti 10-20 miljoonaa euroa.

“Investointi savukaasulauhduttimeen on merkittävä asia Naantalin voimalaitoksen energiankäytön tehostamisessa. Yhdessä asfalteenin polttoainekäytön aloittamisen kanssa otamme jälleen askeleen kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa”, sanoo Turun Seudun Energiantuotannon toimitusjohtaja Maija Henell.

Uuden savukaasujen lauhdutusjärjestelmän avulla Turun Seudun Energiantuotanto pystyy kasvattamaan kaukolämmön tuotantokapasiteettiaan ja parantamaan NA4-laitosyksikön tehokkuutta. Lämpö tuotetaan lauhduttamalla savukaasun sisältämää kosteutta, jonka määrä on lisääntynyt TSE:n lisättyä biomassan osuutta voimalaitoksen polttoainevalikoimassa. Käsittelyn jälkeen lauhdetta voidaan käyttää kattilalaitoksen lisäveden tuotannossa kulutetun puhtaan veden määrän vähentämiseen. Lauhduttamalla talteen otetun energian määrä on noin 250-300 gigawattituntia (GWh) vuodessa.

Asfalteenin polttojärjestelmän avulla TSE voi korvata kivihiiltä öljynjalostamon sivutuotteella. Asfalteenin hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin kivihiilen, ja muista Valmetin toimittamista asfalteenia polttavista laitoksista saadut kokemukset osoittavat, että se on ihanteellinen korvaaja kivihiilelle kiertoleijukattiloissa.

“Olemme iloisia, että jatkamme yhteistyötämme Turun Seudun Energiantuotannon kanssa Naantalin voimalaitoksella”, sanoo Valmetin Energia-liiketoimintayksikön johtaja Kai Janhunen. “Nykyinen kiertoleijukattilamme yhdistettynä automaation ja teollisen internetin ratkaisuihin tekee jo sinällään voimalaitoksen toiminnasta erittäin tehokasta. Uusien savukaasujen lauhdutus- ja asfalteenin polttojärjestelmien avulla TSE voi ottaa entistä suurempia askelia eteenpäin sekä tehokkuudessa että kestävässä kehityksessä.”

Tietoa Valmetin toimituksesta

Savukaasujen lauhdutusjärjestelmä sisältää savukaasupesurin, lämmöntalteenottolaitteiston ja lauhteen käsittelylaitteiston. Savukaasusta otetaan lämpöä talteen kaukolämmöksi 60 MW.

Asfalteenin polttojärjestelmä sisältää varastointi- ja syöttölaitteistot sekä kattilalaitokseen tarvittavat muutostyöt.

NA4-yksikön uusia prosesseja ohjataan olemassa olevalla Valmet DNA -automaatiojärjestelmällä, jota laajennetaan käsittämään uudet järjestelmät.

Tietoa Turun Seudun Energiantuotanto Oy:stä

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ssä yhdistyvät paikallinen energia-alan tuntemus ja johtavan pohjoismaisen energiateollisuuden osaaminen. Yhtiö huolehtii taloudellisesti, tehokkaasti ja kestävällä tavalla Turun seudun peruslämmön tarpeesta.

Turun Seudun Energiantuotannon Naantalin voimalaitos

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Risto Hämäläinen, johtaja, Ympäristöjärjestelmät, Sellu ja energia, Valmet
puh. 040 505 2001, sähköposti: risto.hamalainen[at]valmet.com

Minna Saarelainen, johtaja, EMEA Energy Sales & Services Operations, Valmet
puh. 040 545 9407, sähköposti: minna.saarelainen[at]valmet.com

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi,www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Liite

Turun Seudun Energiantuotannon Naantalin voimalaitos.jpg