Etusivu » Arkistot 9.1.2019

Olvi:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.1.2019

Olvi OyjPÖRSSITIEDOTE9.1.2019
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.1.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä9.1.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOLVAS
Osakemäärä1 845osaketta
Kokonaishinta60 616.00EUR
Keskihinta/ osake32.8542EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.1.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 37 469 kpl.
Olvi Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Lasse Aho
toimitusjohtaja, Olvi Oyj
puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600
www.olvi.fi

Liite

Olvi_9.1_trades

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.1.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote9.1.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.1.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä9.1.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä2 142osaketta
Keskihinta/ osake4.9781EUR
Kokonaishinta10 663.09EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.1.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 40 000 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_9.1_trades

Silmäasema Oyj: Johdon liiketoimet – Jussi Salminen

Silmäasema Oyj: Johdon liiketoimet – Jussi Salminen

Silmäasema Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
9.1.2019 klo 17.00

Silmäasema Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Salminen Jussi
Asema: Toimitusjohtaja (21.1.2019 alkaen)
Liikkeeseenlaskija: Silmäasema Oyj
LEI: 743700LM1ZRKRMCG7U81

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LM1ZRKRMCG7U81_20190108111352_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-11-30
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000243399
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 858 Yksikköhinta: 4,95 EUR
(2): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 4 858 Keskihinta: 4,96029 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-07
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000243399
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 142 Yksikköhinta: 4,91 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 142 Keskihinta: 4,91 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-18
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000243399
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 4,51 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 000 Keskihinta: 4,51 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-21
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000243399
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 278 Yksikköhinta: 4,31 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 278 Keskihinta: 4,31 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000243399
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 722 Yksikköhinta: 4,31 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 722 Keskihinta: 4,31 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-01-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000243399
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 4,66 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 000 Keskihinta: 4,66 EUR

Lisätieto
Johtohenkilö 21.1.2019 alkaen

SILMÄASEMA OYJ

Lisätiedot:
Mikko Merisaari, väliaikainen viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 521 4055

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä kymmenen myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 118,3 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

UPM osallistuu tarjouskilpailuun selluterminaalista Montevideon syväsatamassa Uruguayssa

(UPM, Helsinki, 9.1.2019 klo 17.00 EET) – UPM osallistuu Uruguayn kansallisen satamahallinnon (ANP) järjestämään kansainväliseen, julkiseen tarjouskilpailuun Montevideon satamassa. Toimilupatarjouskilpailuun sisältyvät sellun, kemikaalien ja muiden sellun tuotantoon liittyvien raaka-aineiden varastointiin ja kuljetukseen erikoistuneen terminaalin rakentaminen ja toiminta. Terminaalin suunniteltu vuotuinen käsittelykapasiteetti on noin kaksi miljoonaa tonnia sellua. Tarjous kattaa selluterminaalin esisuunnittelun, rahoituksen, teknisen suunnittelun, rakentamisen, satamatoiminnot sekä kunnossapidon. Toimilupa olisi voimassa 50 vuotta.

Sataman kehittäminen siten, että se mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan vientilogistiikan, on yksi perusedellytyksistä mahdollisen kolmannen sellutehtaan rakentamiselle Uruguayhin. Nykyaikaiset toiminnot Montevideon satamassa tarjoaisivat kilpailukykyisen väylän Etelä-Amerikasta kasvaville vientimarkkinoille ja edistäisivät Uruguayn taloutta.

Tarjouskilpailu liittyy UPM:n meneillään olevaan selvitykseen mahdollisen uuden sellutehtaan rakentamisesta Uruguayhin. Yhtiö allekirjoitti investointisopimuksen Uruguayn hallituksen kanssa vuonna 2017. Osana sopimusta hallitus edistää toimiluvan myöntämistä rautatieyhteyden päässä sijaitsevalle selluterminaalille Montevideon satamassa. Mahdollisen sellutehtaan vuosituotantokapasiteetti olisi noin kaksi miljoonaa tonnia markkinaeukalyptussellua. Alustava arvio tehtaan rakentamisen investointikustannuksista on noin kaksi miljardia euroa.

Ennen UPM:n lopullista investointiharkintaa on saatava sitä edeltävät kaksi valmisteluvaihetta menestyksekkäästi päätökseen. Parhaillaan menossa on toinen valmisteluvaihe. Lopullisen investointipäätöksen edellytyksenä on hallituksen kanssa sovittujen infrastruktuurihankkeiden merkittävä edistyminen sekä sopiminen keskeisistä kysymyksistä. Mikäli valmisteluvaiheet saadaan onnistuneesti päätökseen, UPM käynnistää yhtiön tavanomaisen investointipäätöksen arviointi- ja valmisteluprosessin.

Mikäli UPM:lle myönnettäisiin toimilupa Montevideon satamaan, yhtiö sitoutuisi tässä vaiheessa 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suoritustakuuseen. Mahdollisen lopullisen sellutehdasprojektin investointipäätöksen yhteydessä UPM tekisi lopullisen satamainvestointipäätöksen ja aloittaisi satamaterminaalin rakentamisen. UPM:n alustava arvio satamainvestoinnille olisi noin 260 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

UPM ei tässä vaiheessa voi antaa lisätietoja tarjouskilpailusta.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.1.2019 KLO 12.40

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2019 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 9.1.2019 antanut yhtiön hallitukselle suosituksen vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden maisteri Pia Kalsta.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Heikki Westerlund.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Sirpa Jalkanen on toiminut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 10 vuoden ajan, minkä vuoksi häntä ei esitetä enää valittavaksi uudelleen.

Pia Kalstan keskeiset henkilötiedot:

Syntynyt: 1970

Koulutus ja ammatti: Kauppatieteiden maisteri, Sanoma Media Finland Oy:n toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus:

Sanoma Media Finland Oy, toimitusjohtaja 2015- Nelonen Media, toimitusjohtaja 2014-2015 Nelonen Media/Sanoma Entertainment Oy, vt. toimitusjohtaja 2013 Nelonen Media/Sanoma Entertainment Oy, Senior Vice President, Head of Consumer Business, Marketing & Business Development 2012-2013 Nelonen Media/Sanoma Entertainment Oy, Senior Vice President, Marketing and Sales 2009-2012 Nelonen Media, vt. toimitusjohtaja 2010 Nelonen Media/Sanoma Entertainment Oy, Vice President, Sales 2006-2009 Nelonen Media/Sanoma Entertainment Oy, Marketing Manager 2001-2005 SCA Hygiene Products, useita markkinoinnin ja myynnin johto- ja muita tehtäviä 1996-2001

Keskeiset nykyiset luottamustoimet:

Medialiitto, hallituksen varapuheenjohtaja 2015- Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, valtuuskunnan jäsen 2017- Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2017- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen 2018- WWF Suomi, hallintoneuvoston jäsen 2018-

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.4.-3.5.2019 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2019. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Nimitysvaliokunta ei ole antanut hallituksen palkkioita koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Matti Kavetvuo, puheenjohtaja, Kari Jussi Aho, Annika Ekman, Erkki Etola, Petteri Karttunen, Timo Maasilta, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Heikki Westerlund, Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
puhelin +358 50 559 6580

Kuva Pia Kalsta:
http://www.orion.fi/globalassets/pictures/Pia_Kalsta.jpg

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.

Metson uuden venttiiliteknologiakeskuksen työmaalla Kiinassa juhlistetaan töiden käynnistymistä

Metson uuden venttiiliteknologiakeskuksen työmaalla Kiinassa juhlistetaan töiden käynnistymistä

Metso Oyj:n lehdistötiedote 9.1.2019 klo 11.30

Metso ilmoitti 26.10.2018 päätöksestään investoida uuteen venttiiliteknologiakeskukseen Kiinan Jiaxingissa. Toimipisteen työmaalla on tänään juhlittu töiden käynnistymistä. Uusi teknologiakeskus aloittaa toimintansa keväällä 2020. Se palvelee sekä paikallisia että globaaleja markkinoita.

“Tämä on hieno päivä sekä Metsolle että venttiiliasiakkaillemme prosessiteollisuuden aloilla eri puolilla maailmaa. Investointi tähtää entistä parempaan palveluun ja toimituskykyyn. Kiina on erittäin tärkeä markkina-alue venttiililiiketoiminnallemme, ja uusi teknologiakeskus tulee olemaan keskeisessä roolissa”, sanoo Metson venttiilien tuotannosta vastaava johtaja Kevin Tinsley.

Laitoksessa tulee työskentelemään noin 400 venttiiliammattilaista, jotka keskittyvät tuottamaan suuren volyymin vakiotuotteita ja -osia Metson kaikille venttiilitehtaille. Metson teknologiakeskus Waigaoqiaon vapaakauppa-alueella Shanghaissa jatkaa toimintaansa keskittyen kehittynyttä teknistä suunnittelua vaativiin tuotteisiin.

Metsolla on venttiiliteknologia- ja tuotantokeskuksia ympäri maailmaa: Kiinassa, Pohjois-Amerikassa, Brasiliassa, Saksassa, Suomessa, Etelä-Koreassa ja Intiassa.

Kiinan seitsemässä toimipaikassa Metsolla on yli 1 100 työntekijää, jotka palvelevat kaikkia asiakastoimialoja.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa vuonna 2017. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa.metso.com, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Kevin Tinsley, Senior Vice President, Valves-liiketoiminta-alue, Metso Oyj, Puh. +1 508 852 0215, Sähköposti: kevin.tinsley@metso.com

Helena Marjaranta, viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. +358 20 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

Liite

Groundbreaking_in_China.jpg

Martelan näkymät 2018

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.1.2019 klo 11.00

MARTELAN NÄKYMÄT 2018

Martela-konserni alentaa vuoden 2018 liikevaihto- ja liiketulosohjeistustaan. Neljännen neljänneksen myynti ei kehittynyt ennakoidulla tavalla, mikä vaikutti negatiivisesti liikevaihdon ja liiketuloksen kertymiseen. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti pääasiassa julkisen sektorin epäselvä tilanne Suomessa, johtuen pitkittyneistä hankintasopimusneuvotteluista. Liikevaihdon lasku näkyi pääasiassa joulukuussa, joka on perinteisesti ollut muita kuukausia suurempi.

UUSI OHJEISTUS 2018

Martela-konsernin vuoden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen oletetaan heikkenevän verrattuna edelliseen vuoteen.

EDELLINEN OHJEISTUS 2018

Martela-konsernin vuoden 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen oletetaan pysyvän samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen.

Konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 109,5 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,3 miljoonaa euroa.

Martela julkaisee vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteensa 5.2.2019.

Martela Oyj

Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194
Talousjohtaja Kalle Lehtonen, puh 040 053 9968

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi

Suominen Oyj: Muutos johtoryhmässä

Suominen Oyj Pörssitiedote 9.1.2019 klo 10.00

Suominen Oyj: Muutos johtoryhmässä

Suominen Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Tapio Engström jättää Suomisen viimeistään 8. heinäkuuta 2019. Uuden talousjohtajan haku on käynnistetty.

SUOMINEN OYJ

Petri Helsky, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Soittopyynnöt Eeva Oinosen kautta, puh. 040 825 6237

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

MacGregor toimittaa kansilaitteita laivaston raskaansarjan toimintoihin

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 9. TAMMIKUUTA 2019 KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva MacGregor on solminut sopimuksen kansilaitteiden toimittamisesta Yhdysvaltojen Naval Sea Systems Command (NAVSEA) T-ATSX-luokan alukseen, joka rakennetaan Gulf Island -telakalla Houmassa, Louisianan osavaltiossa. Yhdysvaltojen laivasto luottaa MacGregorin kestäviin ja luotettaviin ratkaisuihin sekä ainutlaatuiseen globaaliin huoltopalveluverkostoon.

Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2018 neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan ja laitteiden toimitus on suunniteltu vuoden 2020 ensimmäiselle vuosineljännekselle.

“MacGregor on vakiinnuttanut luotettavan kumppanin asemansa merivoimille ympäri maailman”, sanoo Høye Høyesen, Vice President, Advanced Offshore Solutions, MacGregor. “Tarjoamamme merivoimien järjestelmät on kehitetty kaupallisessa käytössä laajasti testattua suunnittelua hyväksikäyttäen. Laitteiden sisältämät toiminnallisuudet yhdistettyinä innovatiiviseen teknologiaan vastaavat nykypäivän tehokkuus- ja ympäristövaatimuksia”.

Tämä sopimus Gulf Island -telakan kanssa sisältää seitsemän aluksen optiot. Telakka on Gulf Island Fabrication Inc:n tytäryhtiö. Hinaus- ja pelastusalus (T-ATSX) on uuden luokan alus, jota käytetään maailmanlaajuisesti merivoimien avomerihinauksissa, pelastusoperaatioiden tukemisessa ja vedenalaisissa pelastustehtävissä.

NAVSEA-vaatimusten mukaisesti aluksessa on oltava vähintään 118 tonnin pollariveto. MacGregorin kansilaitetoimitus sisältää hinaus- ja vetovinssin, offshore-nosturin ja erilaisia Triplex-apulaitteita. Toimitukseen sisältyy miehistön koulutus ja integroidut logistiikkapalvelut.

“Merivoimien sopimukset vaativat erityisiä huoltopalveluja”, jatkaa Høyesen. “Meillä on pitkä kokemus integroitujen logistiikkapalveluiden (ILS) tuottamisesta. Tämä on merivoimien toiminnalle keskeistä ja vaikuttaa laitteiden suunnittelupäätökseen luotettavuuden ja huollettavuuden näkökulmasta katsottuna. Tuemme merivoimia erilaisilla ILS-moduuleilla varmistaaksemme laitteiden kustannustehokkaan ja optimaalisen käytön koko niiden elinkaaren ajan”.

MacGregorin maailmanlaajuinen korkeasti koulutettujen huoltohenkilöiden verkosto on asiakkaiden palveluksessa 24 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa. “Äärimmäisen korkea palvelutaso on ensiarvoisen tärkeää merivoimien toiminnalle”, painottaa Høyesen. “Koska toimitamme varaosia ja laitteita kauppamerenkulun aluksille, MacGregor-varaosia on saatavilla varastoistamme maailmanlaajuisesti”.

MacGregorin laitteita on useissa erilaisissa merivoimien aluksissa, muun muassa yli 200 Sealift Command -aluksessa, telakointi- ja maihinnousualuksissa sekä logistiikan tuki- ja rannikkovartioston laivoissa.

Lisätietoja:
Høye Høyesen, Vice President, Advanced Offshore Solutions, MacGregor
puh. +47 907 61 098, hoye.hoyesen@macgregor.com
tai
Robin Thuillier, Director, Communications, MacGregor
puh. +65 9730 4301, robin.thuillier@macgregor.com

MacGregor on älykkään merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahvat MacGregor-, Hatlapa-, Porsgrunn-, Pusnes-, Rapp Marine – ja Triplex-tuotteet, -palvelut ja -ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävän kehityksen koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Silmäasema Oyj: Silmäaseman uusi toimitusjohtaja Jussi Salminen aloittaa tehtävässään 21.1.2019

Silmäaseman uusi toimitusjohtaja Jussi Salminen aloittaa tehtävässään 21.1.2019

Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
9.1.2019 klo 9.45

Silmäaseman toimitusjohtajaksi nimitetty DI Jussi Salminen (s. 1974) aloittaa tehtävässään 21.1.2019. Salminen on tehnyt pitkän uran teleoperaattori Telia Finlandin johtotehtävissä muun muassa kuluttajaliiketoiminnan, markkinoinnin ja yritysliiketoiminnan parissa. Silmäasema tiedotti Salmisen nimityksestä 27.11.2018.

Silmäaseman toimitusjohtajan tehtävistä väliaikaisesti vastannut Anu Kankkunen jatkaa yhtiössä entisessä roolissaan talousjohtajana.

Jussi Salminen, Silmäaseman tuleva toimitusjohtaja:

“Olen täynnä intoa päästessäni aloittamaan työt Silmäasemassa sekä päästessäni tutustumaan Silmäaseman osaavaan tiimiin ja yhtiön toimintaan. Silmäasema on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, ja sillä on vahvaa potentiaalia, erinomaista osaamista sekä ainutlaatuisen kattava näkemisen ja silmäterveyden tuote- ja palvelukokonaisuus.”

Lisätietoja antaa

Jussi Salminen, Silmäaseman toimitusjohtaja 21.1.2019 alkaen, puh. 040 834 5818

Anu Kankkunen, väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja, puh. 050 669 69

SILMÄASEMA OYJ

Anu Kankkunen
Väliaikainen toimitusjohtaja, talousjohtaja

Mikko Merisaari
Väliaikainen viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö

Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on yli 150 myymälää ja 14 silmäsairaalaa Suomessa sekä kymmenen myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin tuhat näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 118,3 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.