Etusivu » Arkistot 8.1.2019

Robit Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.1.2019 KLO 19.20

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTOKSESTA

Robit Oyj on vastaanottanut 8.1.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen
Athanase Industrial Partner Ltd:ltä.

Athanase Industrial Partner Ltd:n omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on noussut yli
viiden (5) prosentin 8.1.2019

Athanase Industrial Partner Ltd:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta
Yhteenlaskettu
% -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
5.0% 0.0% 5.0% 21,083,900
Edellisessä liputus-ilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000150016 1,054,402 5,0%
YHTEENSÄ A 1,054,402 5,0%

Tietoja liputusvelvollisesta.

Koko määräysketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita,
äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta
Osakkeet, äänet ja
rahoitusvälineet yhteensä
Athanase Industrial Partner Ltd. vähemmän kuin 5% 0 vähemmän kuin 5%
-Athanase Industrial Partners Fund II vähemmän kuin 5% 0 vähemmän kuin 5%
Athanase Industrial Partner Ltd vähemmän kuin 5% 0 vähemmän kuin 5%
-Athanase Industrial Partners II AB vähemmän kuin 5% 0 vähemmän kuin 5%

ROBIT OYJ
Ilkka Miettinen
talousjohtaja, vt. toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Ilkka Miettinen, talousjohtaja, vt.toimitusjohtaja
Puh. +358 50 384 8318

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti
asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus
sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-
Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 17 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen
myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa,
Englannissa ja USA:ssa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa:
www.robitgroup.com

Jakelu:Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Olvi:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.1.2019

Olvi OyjPÖRSSITIEDOTE8.1.2019
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.1.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä8.1.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOLVAS
Osakemäärä2 851osaketta
Kokonaishinta93 882.00EUR
Keskihinta/ osake32.9295EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.1.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 35 624 kpl.
Olvi Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Lasse Aho
toimitusjohtaja, Olvi Oyj
puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600
www.olvi.fi

Liite

Olvi_8.1_trades

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.1.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote8.1.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.1.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä8.1.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä1 500osaketta
Keskihinta/ osake4.9800EUR
Kokonaishinta7 470.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.1.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 37 858 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_8.1_trades

Vuonna 2018 Yhdysvalloissa salamoi 11 prosenttia vähemmän kuin keskimäärin

logo.jpg

Vaisala
Tiedote
8.1.2019

Vuonna 2018 Yhdysvalloissa salamoi 11 prosenttia vähemmän kuin keskimäärin

Vaisalan salamadata vuodelta 2018 julkaistiin vuotuisessa American Meteorological Society (AMS) -konferenssissa Yhdysvalloissa. Data kertoo, että Floridassa nähtiin eniten salamaniskuja neliömailin alueella ja että Teksasissa puolestaan esiintyi eniten salamaniskuja kokonaisuudessaan.

Vaisala, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys, julkaisi tänään vuotuisen salamaraporttinsa vuodelle 2018. Raportti osoittaa, että Yhdysvalloissa nähtiin vuonna 2018 lähes kaksi miljoona salamaa vähemmän kuin viimeisten 10 vuoden aikana keskimäärin. Vaisala keräsi datan National Lightning Detection Network (NLDN) -järjestelmästään analysoidakseen, millainen salamavuosi 2018 oli. Viime vuonna Yhdysvalloissa nähtiin 17 804 321 negatiivista maasalamaa, jotka ovat maasalamoiden yleisin tyyppi. Tulos on kolmanneksi matalin viimeisten 10 vuoden ajalta. Salamoiden määrä on vähentynyt Yhdysvalloissa 1,9 miljoonalla salamalla vuosien 2009–2018 keskiarvosta eli 19 728 634 salamaniskusta vuosittain.

Raportin löydökset julkistettiin Phoenixissa järjestettävässä vuotuisessa AMS-konferenssissa tällä viikolla.

”Todennäköinen syy salamaniskujen määrän laskulle on, että isoja myrskyjä oli vähemmän,” kertoo Ryan Said, joka työskentelee salamatutkijana Vaisalassa. ”Tarkemmin sanottuna keväällä ja kesällä 2018 oli vähemmän päiviä, jolloin Yhdysvaltojen suurten tasankojen ja keskilännen yläosissa kohtaavien ilmamassojen erot olisivat olleet suuria. Nämä erot vaikuttavat äärisääoloihin.”

Vaisalan National Lightning Detection Network -järjestelmä havaitsee yksityiskohtaisesti sekä maasalamat että pilvisalamat. Yritys julkisti äskettäin myös innovaation, jonka avulla voidaan havaita pitkäkestosia salamoita. Ne kestävät pidempään kuin tavalliset maasalamat ja ovat tästä syystä vahingollisin salamatyyppi. Innovaatiolle on haettu patenttia. Siinä yhdistetään NLDN-teknologiaa sekä dataa, jota Yhdysvaltain kansallisen valtameren ja ilmakehän tutkimuslaitoksen NOAA:n geostationaarinen salamakartoittaja on kerännyt GOES-16-satelliitin avulla.

Vuoden 2018 salamaraportissa nostettiin esille myös seuraavia ilmiöitä:

Floridassa esiintyi eniten negatiivisia maasalamoita neliömailin alueella, keskimäärin 24. Viiden kärjessä olivat myös Louisiana, Arkansas, Mississippi ja Oklahoma.Teksasissa nähtiin eniten salamaniskuja: yhteenä 2 483 805 negatiivista maasalamaa. Florida sijoittui toiseksi lukumäärällä 1 385 710. Oklahoman, Kansasin ja Nebraskan maasalamamäärät jäivät puolestaan alle miljoonan vuonna 2018.Piirikunnittain raportoitu salamadata osoittaa, että Harrisonin piirikunnassa Mississippin osavaltiossa on esiintynyt keskimäärin eniten salamoita 10 vuoden aikana. Kuitenkin vuonna 2018 Florida johti tätä tilastoa: peräti 14 niistä 15 piirikunnasta, joissa salamoi eniten, sijaitsee Floridassa.

Tarkka salamadata ja informaation saatavuus nousevat tärkeään asemaan. NOAA:n mukaan salamaniskut ovat aiheuttaneet Yhdysvalloissa viimeisten 20 vuoden aikana keskimäärin 51 kuolemaa ja useita satoja loukkaantumisia vuosittain. Ainoastaan tulvat ovat Yhdysvalloissa vaarallisempia sääilmiöitä kuin salamat.

”Huomasimme, että osalla alueista esiintyi tavallista vähemmän salamoita: esimerkiksi Teksasissa määrä laski miltei miljoonalla vuoteen 2017 verrattuna,” kertoo Said. ”Lisäksi sää oli viime keväänä melko viileä Teksasissa, Kansasissa, Oklahomassa ja Missourissa, mikä vähensi salamointia. Samanaikaisesti Pohjois-Dakotassa, Etelä-Dakotassa ja Minnesotassa esiintyi suurempia myrskyjä, minkä seurauksena näillä alueilla salamoi enemmän kuin 10 vuoden aikana keskimäärin.”

Vaisalan verkkosivuilta voit lukea lisää NLDN-järjestelmästä tai ladata raportin.

Lisätietoja medialle:
Vaisala Media Desk
Puh. 020 619 8800, comms@vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. vaisala.fitwitter.com/VaisalaSuomi

Panostaja Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 julkaistu kokonaisuudessaan

Panostaja Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 8.1.2019 klo 12.30

Panostaja Oyj:n vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 julkaistu kokonaisuudessaan

Panostaja Oyj:n vuosikertomus 2018 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2017-31.10.2018.

Lisäksi selvitys Panostaja Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 1.11.2017-31.10.2018 on julkaistu kokonaisuudessaan tänään.

Vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä luettavissa myös yhtiön kotisivuilla www.panostaja.fi

Panostaja Oyj

Tapio Tommila

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Tommila 040 527 6311

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on yhdeksän enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2018 konsernin liikevaihto oli 200 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Liitteet

Panostaja_Vuosikertomus ja tilinpäätös 2018Panostaja_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Dovre Groupille puitesopimus Nye Veierin kanssa

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 8.1.2019 klo 10.40

Dovre Groupille puitesopimus Nye Veierin kanssa

Dovre Group on solminut Norjan Nye Veierin kanssa puitesopimuksen strategiakonsultoinnin palveluista ja operatiivisen projektihenkilöstön toimittamisesta projektijohtamisen ja HESQ:n (terveys, ympäristö, turvallisuus & laatu) osa-alueille. Sopimus alkaa tammikuussa 2019. Sopimuksen kesto on kolme vuotta ja se sisältää lisäksi option kahdesta lisävuodesta.

«Olemme ylpeitä siitä, että Nye Veier valitsi meidät sopimuskumppanikseen», sanoo Dovre Groupin konsultointijohtaja Stein Berntsen. «Tämä sopimus osoittaa Dovre Groupin kyvyn toimittaa sekä konsultointi- että projektihenkilöstöpalveluja saman sopimuksen puitteissa. Tämä vahvistaa edelleen asemaamme merkittävänä palvelutoimittajana kansallisten infraprojektien johdolle ja projektien omistajille».

Lisätietoja:

DOVRE GROUP OYJ
Arve Jensen, toimitusjohtaja
Puh. +47 90 60 78 11
Arve.jensen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 500 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Lue lisää: www.dovregroup.com.

Nye Veier on Norjan valtion omistama vuonna 2015 perustettu yhtiö, joka vastaa Norjassa 18 valtatien verkoston rakentamisesta. Projektin kokonaisarvo seuraavien 20 vuoden kuluessa on 150 miljardia Norjan kruunua. Lue lisää (englanniksi): www.nyeveier.no.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com