Etusivu » Arkistot 2.1.2019

Cargotec Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.1.2019

CARGOTEC OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 2.1.2019

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.1.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 2.1.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji CGCBV
Osakemäärä 40 000 osaketta
Kokonaishinta 1.116.632,00 EUR
Keskihinta/ osake 27,9158 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.1.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 419 603 KPL.

Cargotec Oyj:n puolesta

Nordea Pankki Suomi Oyj

Janne Sarvikivi Ilari Isomäki

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 020 777 4105
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 777 4084

www.cargotec.fi

Liite

Cargotec_2.1_trades.xlsx

Ramirent Oyj: Omien osakkeiden hankinta 2.1.2019

Ramirent Oyj Pörssi-ilmoitus 2.1.2019

Ramirent Oyj: Omien osakkeiden hankinta 2.1.2019

Helsingin Pörssi

Päivämäärä 2.1.2019
Pörssikauppa Osto
Osakelaji RAMI
Osakemäärä 69 670 osaketta
Keskihinta/osake 5,6181 EUR
Kokonaishinta 391 413,03 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.1.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 270 748 KPL.

Ramirent Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Janne Sarvikivi Ilari Isomäki

Lisätietoja:
Jonas Söderkvist, väliaikainen talousjohtaja ja
liiketoiminnan kehitysjohtaja , Ramirent Oyj
puh. +46 8 624 9502, jonas.soderkvist@ramirent.com
www.ramirent.com

Liite

Ramirent_2.1_trades.xlsx

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.1.2019

Ovaro Kiinteistösijoitus OyjPörssitiedote2.1.2019
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.1.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä2.1.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOVARO
Osakemäärä2 603osaketta
Keskihinta/ osake4.9203EUR
Kokonaishinta12 807.54EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.1.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 30 033 kpl.
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n puolesta
Nordea Bank Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761 9669
toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147
www.ovaro.fi

Liite

OVARO_2.1_trades

Olvi:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.1.2019

Olvi OyjPÖRSSITIEDOTE2.1.2019
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.1.2019
NASDAQ OMX Helsinki
Päivämäärä2.1.2019
PörssikauppaOsto
OsakelajiOLVAS
Osakemäärä1 925osaketta
Kokonaishinta60 798.43EUR
Keskihinta/ osake31.5836EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.1.2019
tehtyjen kauppojen jälkeen: 27 653 kpl.
Olvi Oyj:n puolesta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Lasse Aho
toimitusjohtaja, Olvi Oyj
puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600
www.olvi.fi

Liite

Olvi_2.1_trades

Rauten ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmästä käynnistyy kolmas ohjelma LTI 2019-2021

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.1.2019 KLO 15.45

RAUTEN YLIMMÄN JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYNNISTYY KOLMAS OHJELMA LTI 2019-2021

Yhtiön hallitus on päättänyt kolmannen yksittäisen ohjelman (LTI 2019-2021) aloittamisesta 15.2.2017 päätetystä suoriteperusteisesta, osakkeen arvoon perustuvasta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä konsernin ylimmälle johdolle.

LTI 2019-2021 -ohjelmassa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa koostuu kolmen vuoden ansaintajaksosta. Painoarvo on 50 prosenttia koko ohjelmasta ja suoritustavoite on valittuun vertailuryhmään suhteutettu TSR (Total Shareholder Return). Toinen osa koostuu yhden vuoden pituisesta ansaintajaksosta ja sitä seuraavasta kahden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Painoarvo on 50 prosenttia koko ohjelmasta ja suoritustavoite on EPS (Earnings Per Share). Molempien osien perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2022, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. LTI 2019-2021 järjestelmään on oikeutettu osallistumaan 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä.

Jos vuoden 2019 alusta alkavalle ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen ohjelman nojalla maksettavien palkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 16.800 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja arvoltaan tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella arvioituna noin 0,4 miljoonaa euroa. Palkkioiden kokonaismäärällä tarkoitetaan niiden bruttomäärää ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä.

Rauten pitkän aikavälin palkitsemisen kokonaisjärjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista ohjelmista. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa johtoa yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. Pitkän aikavälin palkitsemisen kokonaisjärjestelmästä on annettu tiedote 15.2.2017 ja ajantasaisia tietoja verkkosivuilla julkaistussa palkka- ja palkkioselvityksessä.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Hallituksen puheenjohtaja Erkki Pehu-Lehtonen, puh. 0400 468 084

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Kaupankäyntitilasto 2018

Helsinki, 2.1.2019 — Nasdaq julkaisi tänään kuukausittaisen Pohjoismaita ja Baltian maita koskevan kaupankäyntiraporttinsa. Alla yhteenveto tärkeimmistä huomioista Nasdaq Helsingin osalta joulukuulta ja vuodelta 2018.

Vuonna 2018 Nasdaq Helsingin osakevaihto nousi 2,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 138,0 miljardia euroa (2017: 134,0 miljardia euroa).
Nasdaq Helsingin päämarkkinan listayhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo joulukuun lopussa oli 236,2 miljardia euroa (30.11.2018: 243,7 mrd. euroa).
Nasdaq Helsingin osakevaihto laski joulukuussa 4,4 prosenttia (12/2018: 9,1 mrd. euroa) edellisvuoden joulukuuhun verrattuna (12/2017: 9,5 mrd. euroa) ja keskimääräinen päivävaihto oli 569,8 miljoonaa euroa (12/2017: 529,6 milj. euroa). Päivävaihto nousi 16,6 prosenttia marraskuuhun 2018 verrattuna (11/2018: 488,6 milj euroa).
Nasdaq Helsingin pörssikauppojen lukumäärä vuonna 2018 oli keskimäärin 97 968 kauppaa päivässä (2017: 94 934).
Nasdaq Helsinki pystyi tarjoamaan parhaimman osto/myyntikurssin (nk. EBBO1) – European Best Bid and Offer) OMXH25-osakkeissa 89,4 % ajasta joulukuussa 2018 (marraskuu 2018: 86,7 %).
Nasdaq Helsingin keskimääräinen tarjouskirjan syvyys2) parhailla hintatasoilla oli joulukuussa OMXH25-indeksiin kuuluvissa yhtiöissä 1,7 kertaa suurempi kuin seuraavaksi lidvideimmällä markkinapaikalla (marraskuu 2018: 1,6).
Vuoden 2018 suurin osakevälittäjä oli Morgan Stanley & Co. International plc. Seuraavaksi suurimmat olivat Deutsche Bank AG ja Hudson River Trading Europe Ltd.
Joulukuussa 2018 suurin osakevälittäjä oli Deutsche Bank AG. Seuraavaksi suurimmat olivat Morgan Stanley & Co. International plc ja J.P. Morgan Securities plc.
Vuoden 2018 vaihdetuin osake oli Nokia. Seuraavaksi vaihdetuimmat olivat Sampo ja UPM-Kymmene.
Joulukuussa 2018 vaihdetuin osake oli Nokia. Seuraavaksi vaihdetuimmat olivat Sampo ja UPM-Kymmene.
Nasdaq Helsingin markkinaosuus Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevien listayhtiöiden osakkeiden pörssikaupasta oli 64,8 prosenttia joulukuussa 2018 (marraskuu 2018: 62,8 %). Ulkomaisten markkinapaikkojen3)osuus kaupankäynnistä oli siten 35,2 % Helsingissä noteeratuista osakkeista.
Vuoden aikana Nasdaq Helsingissä oli 14 listautumista, joista 6 pörssilistalle ja 8 Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Pörssin päämarkkina: Harvia Oyj (22.3.2018), Altia Oyj (23.3.2018), Kojamo Oyj (15.6.2018), Oma Säästöpankki Oyj (30.11.2018) ja AS Tallink Grupp (3.12.2018 – rinnakkaislistautuminen).
Siirtyminen First Northista päämarkkinalle: Nixu Oyj (2.7.2018)
Nasdaq First North -markkinapaikka: Admicom Oyj (9.2.2018), BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (28.2.2018), Enersense International Oyj (24.4.2018), VMP Oyj (19.6.2018), Fellow Finance Oyj (10.10.2018), Rush Factory Oyj (16.11.2018), Viafin Service Oyj (20.11.2018) ja Nordic ID Oyj (30.11.2018).

Lisätietoa kuukausiraportissa: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/statistics
(valitse: Monthly Statistics, Filter: Monthly Statistics)

1) EBBO (European Best Bid and Offer) viittaa parhaimpaan tarjolla olevaan osto- tai myyntinoteeraukseen kaupankäynnin kohteena olevissa tuotteissa kuten osakkeissa.
2) Keskimääräinen näkyvien tarjousten aikapainotettu volyymi parhaalla hintatasolla.
3) Lähde: Thomson Reuters ja Nasdaq. Sisältää kaikki tärkeimmät markkinapaikat Euroopassa, joissa käydään kauppaa Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä listatuilla osakkeilla.

Nasdaq-konserni

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on maailman johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja. Nasdaqin monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaiden luotettavan liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. Nasdaq toteuttaa tämän vahvalla teknologiaosaamisellaan, jonka avulla yhtiöiden toimintaan voidaan tuoda läpinäkyvyyttä ja pääomamarkkinoilla toimimiseen tarvittavaa tietoa. Maailman ensimmäisen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa käytetään yli 100 pörssin toiminnassa 50 eri maassa, ja joka kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan Nasdaqin teknologialla. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut yli 4 000 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 15 biljoonaa dollaria. Lisätietoa Nasdaqista löytyy osoitteesta business.nasdaq.com.

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallin, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing ja Nasdaq Broker Services ovat tuotemerkkejä vastaaville säänneltyjä markkinoita edustaville yhtiöille, joita ovat Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Oy, Nasdaq Iceland Hf., Nasdaq Riga AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB ja Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Baltic edustaa Nasdaqin yhteistä tarjontaa Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq’s control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq’s annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.

LISÄTIETOJA:
Maarit Bystedt
puh. (09) 6166 7274
maarit.bystedt@nasdaq.com

Admicom Oyj: Admicomin 2018 liikevaihto ylittää ennusteen

ADMICOM OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.1.2019 KLO 14:15

Admicomin 2018 liikevaihto ylittää ennusteen

Aiempi ohjeistus (4.10.2018)

Neljännesvuositulostiedotteen yhteydessä arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan 38-40 % ja EBITDA:n arvioimme päätyvän 41-43 % välille.

Päivitetty näkymä (2.1.2018)

Hyvin onnistuneen vuoden 2018 viimeisen neljänneksen ansiosta koko vuoden liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 42 %. Suurimpana taustatekijänä oli ennustettua suurempi asiakasmäärän kasvu. EBITDA:n arvioidaan olevan aiemman ennusteen mukaisesti 41-43 % välillä.

Vuoden 2018 Tilinpäätöksen raportointiaikataulu

Aikaistamme suunniteltua 2018 tilinpäätöksen raportointiaikataulua viikolla:
– aiemmin arvioitu raportointiaikataulu pe 18.1.2019
– uusi tarkennettu raportointiaikataulu pe 11.1.2019 klo 10

Lisätietoja:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
Admicom Oyj
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
Admicom Oyj
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:
Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta yli 90 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 8,1 miljoonaan keskimäärin 37 % vuosivauhtia vuosina 2012-2017 käyttökatteen noustessa 36 %:iin. Yhtiöllä on yli 110 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. www.admicom.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Metso ostaa chileläisen HighService Corpin palveluliiketoiminnan

Metso ostaa chileläisen HighService Corpin palveluliiketoiminnan

Metso Oyj:n lehdistötiedote 2.1.2019 klo 14:00 paikallista aikaa

Metso on allekirjoittanut sopimuksen kaivosteollisuuteen erikoistuneen chileläisen teknologia- ja huoltopalveluyrityksen HighService Corpin palveluliiketoiminnan, HighService Servicen, ostamisesta.

HighService Service tarjoaa korkealaatuisia palveluja kaivosteollisuudelle ja sillä on toimintaa Chilessä, Argentiinassa ja Brasiliassa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli 60 miljoonaa euroa ja sillä on 1 300 työntekijää.

Toteutuakseen yrityskauppa vaatii paikallisten viranomaisten hyväksynnän, minkä arvioidaan tapahtuvan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

“Yrityskauppa on linjassa Metson kasvustrategian kanssa ja laajentaa palvelutarjontaamme tärkeillä Chilen ja Tyynenmeren alueen kaivosmarkkinoilla. Olemme hyvin iloisia voidessamme toivottaa HighService Servicen osaksi Metsoa ja kyetessämme tarjoamaan tukemme alueen sekä nykyisille että uusille asiakkaille”, sanoo MikkoKeto, Metson Minerals Services -liiketoiminta-alueen johtaja.

“Olemme yrityksenä tehneet kovasti töitä menestyäksemme palvelujen, innovaatioiden ja teknologioiden tuottamisessa teollisuudelle, joka tarjoaa jatkuvasti uusi haasteita. Tämän yrityskaupan jälkeen voimme syventää asemaamme engineering- ja construction -liiketoiminnoissamme ja jatkaa johtavaa teknologian kehittämistä teollisuuden tarpeisiin”, sanoo HugoSalamanca, HighService Corpin johtaja.

HighService Service

HighService Service on perustettu vuonna 1998. Se on osa HighService Corpia ja sillä on mittava kokemus erilaisista kaivosliiketoiminnan palveluista. Yritys on panostanut henkilöstön ja teknologian kehittämiseen taatakseen turvallisia ja laadukkaita palveluita sekä toiminnallista tehokkuutta.

HighService Service koostuu kahdesta eri liiketoiminnasta: Plant Maintenance Service Management ja Drive and Automatic Control Management, joka on erikoistunut rikastuslaitosten tekniseen tukeen ja etäohjaukseen.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa vuonna 2017. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja

Mikko Keto, liiketoiminta-alueen johtaja, Metso Minerals Services, p. 020 484 100, mikko.keto@metso.com

Helena Marjaranta, viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, Metso Oyj, p. 020 484 3212, helena.marjaranta@metso.com

Liite

HighService Service team at site.jpg

Fellow Financen joukkorahoitusalustalla lainoja rahoitettiin joulukuussa 18,4 milj. eurolla

Joulukuussa Fellow Financen lainasijoittajat rahoittivat yritys- ja vertaislainoja ennätyksellisesti yhteensä noin 18,4 miljoonalla eurolla. Kumulatiivinen välitettyjen lainojen määrä ylitti 360 milj. euron rajapyykin ja sijoittaja-asiakkaiden määrä kasvoi 10 772 lainasijoittajaan. Reaaliaikaiset tilastot ovat saatavilla sivulla: www.fellowfinance.fi/sijoittajalle/sijoittajalle-tilastot tai kirjautumalla Fellow Financen verkkopalveluun.

Fellow Finance Oyj on vuonna 2014 toimintansa aloittanut kansainvälisesti toimiva, kasvuhakuinen joukkorahoituspalveluita tarjoava fintech-konserni. Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin sen tarjoamista palveluista on Yhtiön ylläpitämä Pohjoismaiden johtava¹ lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta, jota on käyttänyt jo yli 507 000 asiakasta yli 50 maasta. Fellow Finance Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöllä on noin 2900 osakkeenomistajaa. Lue lisää: www.fellowfinance.fi.

¹Välitetyn rahoituksen määrällä mitattuna. Lähde: Brismo Market Data (tiedot haettu 2.1.2019)

Lisätietoja antaa:
Jouni Hintikka, toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj, jouni.hintikka@fellowfinance.fi, puh. +358 40 585 5009
Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

NORDEA BANK ABP:N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 3.1.2019

TIEDOTE 2.1.2019 TURBO WARRANTIT

NORDEA BANK ABP:N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 3.1.2019

Nasdaq Helsinki on päättänyt ottaa kaupankäynnin kohteeksi 15 warranttia, joiden liikkeeseenlaskija on Nordea Bank Abp. Warranttien listauspäivä on 3.1.2019 ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikan NSDX-segmentille.

Perustiedot ovat saatavilla oheisessa liitetiedostossa.

Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260