Etusivu » Siili Solutions Oyj ottaa käyttöön henkilöstön osakesäästöohjelman ja siihen liittyvän optio-ohjelman

Siili Solutions Oyj ottaa käyttöön henkilöstön osakesäästöohjelman ja siihen liittyvän optio-ohjelman

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 20.4.2018 kello 12.00

Siili Solutions Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön henkilöstön osakesäästöohjelman ja siihen liittyvän optio-ohjelman. Osakesäästöohjelman tarkoituksena on tarjota Siili-konsernin työntekijöille mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan. Kannustamalla työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita yhtiö pyrkii vahvistamaan Siilin osakkeenomistajien ja työntekijöiden yhteyttä ja edistämään työntekijöiden sitoutumista pitkäjänteisesti yhtiön toimintaan.

”Yrittäjähenkisyys on ollut merkittävä osa Siilin kulttuuria yhtiön perustamisesta asti. Nyt käynnistettävän osakesäästöohjelman tavoitteena on mahdollistaa työntekijöitä pääsemään osalliseksi yhtiön taloudellisesta menestyksestä myös omistajina,” sanoo toimitusjohtaja Timo Luhtaniemi.

Ensimmäinen säästökausi alkaa 17.5.2018 ja päättyy 31.1.2019. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 400 euroa, ja osallistuja saa palkkiona maksutta Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksia. Kutakin yhtä ostettua säästöosaketta kohden osallistuja saa kaksi optio-oikeutta vuoden 2018 ohjelmassa ja yhden optio-oikeuden tulevien vuosien säästöohjelmissa. Optio-oikeuksille asetetun vapautumiskriteerin täyttyessä, kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen maksamalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisen osakkeen merkintähinnan. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan konsernin työntekijöille pois lukien Yhdysvaltojen henkilöstö, ja osallistuminen on vapaaehtoista. Säästöosakkeet ostetaan markkinoilta puolivuosittain yhtiön tulosjulkistusten jälkeen.

Hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 50 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2018. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2020–31.1.2022. Merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei hallituksen asettama yhtiön osakekurssin kehitykseen perustuva vapautumiskriteeri täyty viimeistään 31.1.2021. Optio-oikeuksien 2018A ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.siili.com/fi/sijoittajille.

Siili Solutions Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Luhtaniemi
Puhelin: 0400 447 464, sähköposti: timo.luhtaniemi(at)siili.com

Hallituksen puheenjohtaja Harry Brade
Puhelin: 040 844 6704, sähköposti: harry.brade(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Liite

Siili Solutions Oyj Optio-oikeuksien 2018A ehdot

Jätä kommentti

facebook twitter