Etusivu » Panostaja sijoittaa henkilöstöpalvelualan kasvuun investoimalla Carrot Palvelut Oy:hyn

Panostaja sijoittaa henkilöstöpalvelualan kasvuun investoimalla Carrot Palvelut Oy:hyn

Panostaja Oyj Pörssitiedote, sisäpiiritieto 20.4.2018 klo 13:00

Panostaja sijoittaa henkilöstöpalvelualan kasvuun investoimalla Carrot Palvelut Oy:hyn

Panostaja Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita tarjoavan Carrot Palvelut Oy:n osakekannan ostosta. Kaupan jälkeen Panostaja omistaa 63 % järjestelyssä muodostuvasta kokonaisuudesta.

Vuonna 1998 perustettu henkilöstöpalveluihin erikoistunut Carrot Palvelut Oy -konserni tarjoaa valtakunnallisesti laadukkaita henkilöstövuokraus-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita ja toimii strategisena HR-kumppanina asiakkailleen. Carrot työllistää vuosittain yli tuhat eri toimialojen osaajaa, palvelee erilaisissa rekrytointitarpeissa sekä toimii asiakkaiden kumppanina laajemmissa ulkoistusprosesseissa.

Yhtiön asiakkaita ovat mm. rakentamisen, teollisuuden ja logistiikan alan yritykset. Carrot:n pääkonttori on Helsingissä ja sillä on toimipisteitä yhdeksällä paikkakunnalla Suomessa. Liikevaihto oli noin 29 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja Carrot työllisti keskimäärin noin 670 henkilöä.

Yhtiön koko osakekannan (100 %) arvo on 6,55 milj. euroa.

Carrot:n perustaja Jukka Hiltunen ja toimitusjohtaja Jouni Arolainen jatkavat yhtiön merkittävinä vähemmistöomistajina.

Omistajien tavoitteena on vauhdittaa Carrot:n kasvua työelämän ja työn tekemisen tapojen murroksessa niin yrityskaupoin kuin monipuolistamalla Carrot:n palvelutarjontaa.

– Henkilöstöpalveluiden kasvunäkymät ja kasvun taustalla olevat fundamentit ovat vahvat. Alan uudet innovaatiot, digitalisaation tuoma murros sekä uudet tavat tehdä työtä ja työllistyä tarjoavat positiivisia mahdollisuuksia. Olemme vakuuttuneet yhtiön kyvystä jatkaa hyvää kehitystä sekä uudistaa ja laajentaa palveluitaan. Carrot on erittäin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa oleva yhtiö ja kiinnostava brändi voimakkaasti kasvavilla henkilöstöpalvelumarkkinoilla. Haluamme omalta osaltamme olla mukana auttamassa työntekijöitä sekä työnantajia menestymään työelämän murroksessa, Panostajan toimitusjohtaja Juha Sarsama kertoo.

– Olemme iloisia löydettyämme tunnetun ja luotettavan kumppanin, joka arvostaa yrittäjämäistä asennetta ja jonka kanssa voimme jatkaa yhtiön aktiivista kehittämistä seuraavaan vaiheeseen. Panostajan tarjoama osaaminen sekä tuki- ja kehitystyökalut sopivat hyvin yrityksemme elinkaareen ja tarpeisiin. Tämä luo erityisen hyvät lähtökohdat vastattaessa tulevaisuuden tuomiin haasteisiin, Carrot:n toimitusjohtaja Jouni Arolainen toteaa.

Carrot Palvelut Oy konsernin liikevaihto ja liikevoitto muodostuivat tilikausilla 1.1. –31.12.2017 ja 1.1.–31.12.2016 seuraavasti (FAS):

(tuhatta euroa)

1.1–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Liikevaihto 29 067 23 059
Liikevoitto 1 399 193

Tilinpäätöksen mukaiset taseet 31.12.2017 ja 31.12.2016 olivat seuraavanlaiset:

(tuhatta euroa)

31.12.2017 31.12.2016
Pysyvät vastaavat 85 107
Vaihto-omaisuus 0 0
Saamiset ja
Rahoitusomaisuus
5 401 4 139
Yhteensä 5 487 4 247

Oma pääoma -2 191 -231
Vieras pääoma 7 678 4 478
Yhteensä 5 487 4 247

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama 040 774 2099

Carrot Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Jouni Arolainen 0400 875 030

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on Carrot Palvelut -yrityskaupan jälkeen kahdeksan enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Tilikaudella 2017 konsernin liikevaihto oli 193,2 miljoonaa euroa.

www.panostaja.fi

Jätä kommentti

facebook twitter