Etusivu » Arkistot 27.4.2018

Valoe Oyj:n vuosikatsaus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Valoe Oyj Pörssitiedote 27.4.2018 klo 19.40

VALOEN VUOSIKATSAUS JA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ ON JULKAISTU

Valoe Oyj:n vuosikatsaus 2017 on julkaistu. Vuosikatsaus on saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla www.valoe.com.

Vuosikatsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Selvitys Valoen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä löytyy myös yhtiön verkkosivuilta www.valoe.com.

Mikkelissä 27. päivänä huhtikuuta 2018

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Liite

Valoe Oyj Vuosikatsaus 2017

Kesko Oyj – omien osakkeiden hankinta 27.04.2018

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.04.2018

Kesko Oyj – omien osakkeiden hankinta 27.04.2018

Nasdaq Helsinki Oy:

Päivämäärä 27.04.2018
Pörssikauppa Osto
Osakelaji KESKOB
Osakemäärä 29 500 osaketta
Keskihinta/osake 47,8528 euroa
Kokonaiskustannus 1 411 657,60 euroa

Yhtiön hallussa on 27.04.2018 tehtyjen kauppojen jälkeen 554 085 omaa B-osaketta (KESKOB).
Yksityiskohtaiset tiedot hankinnasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Kesko Oyj:n puolesta

DANSKE BANK AS, SUOMEN SIVULIIKE

Jonathan Nyberg Antti Väliaho

Lisätietoja antaa rahoitusjohtaja Heikki Ala-Seppälä, 01053 22528.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Liite

KESKO 27.4.pdf

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Erityisehto täytetty, yli 2 miljoonan euron edestä vanhoja lainoja jätetään perimättä

BBS-Bioactive Bone Subsitutes Oyj: Erityisehto täytetty, yli 2 miljoonan euron edestä vanhoja lainoja jätetään perimättä

Yhtiötiedote, 27.4.2018

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland on ilmoittanut, että BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) on täyttänyt aiemmin hyväksytyn perimättäjättämispäätöksen erityisehdon. Perimättäjättöpäätös koskee yritykselle vuonna 2004 ja 2007 myönnettyjä pääoma- ja tuotekehityslainoja. Lainojen yhteenlaskettu summa on 2 494 200 euroa, josta perimättäjätetään 2 224 150 euroa.

Toimitusjohtaja Pekka Jalovaara: “Tämä on erittäin myönteinen ilmoitus yhtiön kannalta. Päätöksellä ei ole suoraa vaikutusta vuoden 2018 tulokseen mutta se vähentää merkittävästi yhtiön kokonaisvelkamäärää. Varsinainen perimättäjättämispäätös on saatu jo viime vuoden puolella ja asiasta on kerrottu listautumisesitteessä.”

Lisäksi BBS on päättänyt, että sillä on yksi yhteinen neuvonantaja Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Stockholm Certified Advisers AB.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Jalovaara

Puhelin: 050 552 9275, sähköposti: pekka.jalovaara(at)bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Stockholm Certified Advisers AB, p. +46 70 5516 729

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS”) on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö, jonka taustalla on jo perustamista ennen 7 vuotta lääketieteellistä tutkimusta Oulun yliopistossa. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutunee työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on valmis ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. BBS on oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Nasdaq Stockholm AB
Keskeiset tiedotusvälineet

Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.4.2018 KLO 16.20

Kutsu Asiakastieto Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Asiakastieto Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25.5.2018 kello 13.00 alkaen Rantatie Business Parkissa, Neuvottelutila Tutka & Plotterissa (Hermannin rantatie 8, sisäänkäynti: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. UC AB:n osakekannan hankkimiseen liittyvät päätökset

Asiakastieto Group Oyj on 24.4.2018 allekirjoittanut sopimuksen ruotsalaisen yritys- ja luottotietoyhtiö UC AB:n osakekannan hankkimisesta yhtiön nykyisiltä osakkeenomistajilta yhteensä noin 339,8 miljoonan euron suuruista käteis- ja osakevastikkeesta koostuvaa kauppahintaa vastaan (“Yrityskauppa”). Sovittu osakevastike koostuu UC AB:n nykyisille osakkeenomistajille suunnatulla maksullisella osakeannilla annettavista yhteensä 8 828 343 Asiakastiedon uudesta osakkeesta (“Suunnattu Osakeanti”). Suunnatun Osakeannin myötä kyseisistä UC AB:n osakkeenomistajista tulisi Asiakastiedon merkittäviä strategisia osakkeenomistajia.

Yrityskauppa on ehdollinen muun muassa yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämälle osakeantivaltuutukselle, uusien hallituksen jäsenten valinnalle sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiselle. Yrityskauppa sekä Asiakastiedon ja UC AB:n osakkeenomistajien välinen sopimus ja muut Yrityskaupan edellytykset on kuvattu tarkemmin yhtiön 24.4.2018 julkistamassa pörssitiedotteessa. Yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana.

Yrityskaupan toteuttamiseksi yhtiön hallitus ehdottaa täten ylimääräiselle yhtiökokoukselle (a) hallituksen valtuuttamista päättämään Suunnatusta Osakeannista ja, ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, (b) kahden uuden hallituksen jäsenen valitsemista sekä (c) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista, kuten alla on tarkemmin esitetty.

Alla asiakohdissa 6(a) – 6(c) luetellut hallituksen ehdotukset muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka hyväksyminen edellyttää kunkin yksittäisen asiakohdan hyväksymistä yhdellä päätöksellä. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmaisseet aikovansa tukea esitettyjä ehdotuksia.

6(a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään Suunnatusta Osakeannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla edellyttäen, että yhtiöllä on siihen painava taloudellinen syy.

Annettavat osakkeet suunnataan UC AB:n nykyisille osakkeenomistajille heidän Yrityskaupassa myymiensä UC AB:n kantaosakkeiden suhteessa. Suunnatussa Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 828 343 kappaletta, joka vastaa noin 58,5 prosenttia Asiakastiedon kaikista nykyisistä osakkeista, ja tulisi vastaamaan noin 36,9 prosenttia Asiakastiedon kaikista osakkeista Yrityskaupan toteutuessa.

Hallitus päättää kaikista muista Suunnatun Osakeannin ehdoista, mukaan lukien merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta ja siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 31.12.2018 asti. Mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä ehdotetun valtuutuksen, se ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyessä ehdotetun valtuutuksen, Asiakastieto tulee hakemaan Suunnatulla Osakeannilla annettujen osakkeiden listaamista Nasdaq Helsingin päälistalle ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle.

6(b) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän ja hallitukseen valitaan kaksi uutta jäsentä seuraavasti:

Martin Johansson ja Nicklas Ilebrand valitaan hallitukseen uusina jäseninä toimikaudeksi, joka alkaa sinä päivämääränä, jona Yrityskauppa sitä koskevan sopimuksen mukaisesti toteutuu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Heidän henkilötietonsa ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi.

Uusille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota heidän hallitustoimikautensa pituuden suhteessa. Hallituksen jäsen voi päättää kieltäytyä yhtiön maksamasta vuosipalkkiosta ja/tai kokouspalkkiosta.

6(c) Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle, ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että relevantti päivämäärä omistukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimittämistä varten muutettaisiin toukokuun sijasta syyskuulle seuraavasti:

2 Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista kolme edustaa niitä Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 30. päivänä. Nimitystoimikunnan kahtena muuna jäsenenä toimivat asiantuntijaroolissa Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen nimittämä henkilö.

2.1 Suurimmat osakkeenomistajat ja heidän oikeutensa

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat syyskuun 30. päivänä määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella. Tämän osakeomistuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen puheenjohtaja pyytää kutakin kyseisistä Yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta nimeämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on yhtä paljon osakkeita ja ääniä, eikä ole mahdollista nimittää molempien osakkeenomistajien edustajia Nimitystoimikuntaan, päätös tehdään arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden syyskuun 29. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Poiketen edellä ehdotetuista uusista päivämääristä ja ehdollisena Yrityskaupan toteutumiselle hallitus ehdottaa, että vuonna 2018 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtien 2 ja 2.1 mukaiset yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät per 9.11.2018 ja kohdan 2.1 toisen kappaleen mukainen omistusten yhteen laskemista koskeva kirjallinen pyyntö tulisi esittää viimeistään 8.11.2018.

Hallituksen ehdottama muutettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ja tiedot hallituksen ehdottamista vuoden 2018 päivämääristä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi.

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Asiakastieto Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa investors.asiakastieto.fi. Asiakastieto Group Oyj:n (i) tilinpäätös vuodelta 2017, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, (ii) vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus, (iii) tilikauden 2017 päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskevat päätös ja (iv) hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.5.2018. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.6.2018 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.5.2018 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua a) osoitteessa investors.asiakastieto.fi tai b) sähköpostitse osoitteeseen ir@asiakastieto.fi tai c) kirjeitse Asiakastieto Group Oyj / Lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Asiakastieto Group Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.5.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Asiakastieto Group Oyj / Lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela, PL 16, 00581 Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 27.4.2018 yhteensä 15 102 178 osaketta, ja ne tuottavat 15 102 178 ääntä.

Helsingissä 27. päivänä huhtikuuta 2018

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on Suomen johtavia yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajia. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2017 lopussa noin 19 500 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 10 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 56,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2017 lopussa oli 156. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi

Liitteet

Ehdotettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys_EGM 2018.pdfHallituksen ehdotukset_EGM 2018.pdf

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Hypo-konsernin tammi-maaliskuu 2018

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Hypo-konsernin tammi-maaliskuu 2018

Suomen Hypoteekkiyhdistys

27.4.2018 15:30

Hypo-konsernin tammi-maaliskuu 2018

Asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypo-konsernin korkokate ja kilpailukyky vahvistuivat entisestään.

Toimitusjohtaja Ari Pauna:

“Omistusasuminen ja oman asunto-osakeyhtiön kunto kiinnostavat kaupunkilaisia kasvavassa määrin. Luottokantamme vuosikasvu oli lähes 20 prosenttia. Kanta nousi 2,3 miljardiin euroon. Ydinliiketoimintamme kilpailukyky vahvistuu edelleen.”

Korkokate kasvoi 2,7 miljoonaan euroon (1,8 milj. € 1­-3/2017) Järjestämättömät saamiset pysyivät erittäin alhaisella tasolla ja odotettavissa olevien luotto- ja arvonalentumistappioiden nettomäärä oli positiivinen Palkkiotuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,8 milj. € 1-3/2017) Muiden tuottojen määrässä 1,0 miljoonaa euroa (1,4 milj. €) heijastui sijoituskiinteistöjen vähentyneet myyntivoitot Vakausmaksu- ja valvontakulut kasvattivat kokonaiskuluja liiketoimintakulujen pysyessä vuotta aiemmalla tasollaan Standardi- ja perusmenetelmällä laskettava ydinvakavaraisuus oli 12,6 % (12,7 % 31.12.2017)

KONSERNIN AVAINLUVUT
(1000 €) 1-3/2018 1-3/2017 2017
Korkokate 2 705 1 768 8 991
Palkkiotuotot netto 892 832 3 525
Muut tuotot yhteensä 1 031 1 359 5 190
Kulut yhteensä -3 120 -2 929 -11 055
Liikevoitto 1 508 1 030 6 651
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 2 266 397 1 902 915 2 212 574
Talletukset 1 456 133 1 366 152 1 540 400
Taseen loppusumma 2 709 826 2 410 457 2 792 489
Oman pääoman tuotto % (ROE) 4,3 3,2 4,9
Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään, % 12,6 13,2 12,7
Kulu-tuotto -suhde, % 67,6 74,1 62,5
Järjestämättömät saamiset, % lainakannasta 0,13 0,12 0,14
Luototusaste (painotettu LTV-keskiarvo), % 36,5 38,9 37,4
Luotot / talletukset, % 155,6 139,3 143,6

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Pauna, p. (09) 228 361, 050 353 4690

Riskienhallintajohtaja, toimitusjohtajan sijainen Mikko Huopio p. (09) 228 361, 050 400 2990

Hypo-konsernin osavuosikatsaus on luettavissa kotisivuilta osoitteessa

www.hypo.fi/tietoa-hyposta/sijoittajille/taloudelliset-tiedot/

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hypo.fi

Liitteet: Osavuosikatsaus 1.1.2018 – 31.3.2018

Liite

Hypo_osavuosikatsaus_Q1_2018.pdf

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2018 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2018 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 27.4.2018 klo 15.20

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2018 Jyväskylässä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta, ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tilinpäätös vuodelta 2017 vahvistettiin ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2017. Hallituksen esitys osingonjaoksi tilikaudelta 2017 oli 0,70 euroa osakkeelta. Esitys hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 2.5.2018 ja maksupäivä 9.5.2018. Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50.000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää. Esitys hyväksyttiin. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on 7 jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat metsätalousyrittäjä Pekka Haltia, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ja toimitusjohtaja Kalle Kautto. Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle valittiin Pekka Haltia, Vesa-Pekka Kangaskorpi ja Kalle Kautto. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen. Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.000,00 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.700,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.500,00 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500,00 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei hallituksen palkkiota makseta, mikäli hallituksen jäsen on myös työsuhteessa yhtiöön. 

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus käsittää omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 6,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 27.4.2019 saakka.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutusta käytetään yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 27.4.2019 saakka.

4. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksen kohdassa 9 huomioidaan uuden tilintarkastuslain (1141/2015) voimaantulon aiheuttamat muutokset.

Yhtiöjärjestyksen kohta 9 kuuluu yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen seuraavasti:

9§ Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.keskisuomalainen.com

5. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus järjestäytyi 27.4.2018 yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen kokoonpano on:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Mikko Paananen

toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com

TULIKIVI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2018, 27.4.2018 klo 13.00

Osavuosikatsaus 1-3/2018: Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

– Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,1 Me (5,9 Me 1-3/2017), liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -0,6 (-0,9) Me ja tulos ennen veroja -0,8 (-1,1) Me.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,1 (0,2) Me.

– Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,1 (4,2) Me.

– Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynti kehittyi hyvin viennissä ja kotimaassa

– Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Avainluvut

1-3/18 1-3/17 Muutos,% 1-12/17
Liikevaihto, Me 6,1 5,9 2,9 29,3
Liiketulos, Me -0,6 -0,9 34,8 -0,4
Tulos ennen veroja, Me -0,8 -1,1 26,1 -1,2
Katsauskauden laaja tulos, Me -0,8 -1,0 19,2 -1,3
Osakekohtainen tulos, e -0,01 -0,02 -0,02
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 0,1 0,2 1,9
Omavaraisuusaste, % 28,1 30,5 30,7
Nettovelkaantumisaste, % 146,7 138,8 135,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,0 -13,0 -1,2

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä, ja liikevaihdon kasvu jatkui nyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa. Mallistojen myötä myynnin näkymät ovat edellisvuotta paremmat.

Malliston tuotteet pohjautuvat moderniin skandinaaviseen muotoiluun ja uuteen vuolukiven pintakäsittelytekniikkaan. Pielinen-malliston tuotteet ovat kompakteja ja helposti asennettavia. Ne soveltuvat erityisen hyvin Keski-Euroopan markkinoille sekä sellaisille markkinoille, joissa varaavien uunien tuntemusta ei ole.

Venäjän tilausvirta ja liikevaihto kasvoivat osittain jakelutien kehittämisen ansiosta.

Kotimaassa tulisijojen myynti uudisrakentajille kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta myynti saneerausmarkkinassa laski. Kotimaan jakelutietä uudistettiin vuoden 2017 lopussa, minkä johdosta aktiivisten myyntipisteiden määrää on pystytty lisäämään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Muutosten arvioidaan kasvattavan kotimaan myyntiä loppuvuoden aikana.

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,2 (6,8) miljoonaa euroa. Tulisijaviennin, sisustuskivien ja saunojen tilausvirta kasvoi. Kamiinan verhouskivistä ja kotimaan tulisijoista tilausvirta pieneni.

Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,1 (4,2) miljoonaa euroa.

Kysynnän kohdistuminen uuteen Karelia-mallistoon on parantanut kannattavuutta tehostamistoimien ohella. Tuottavuuden parantumisen, pienentyneiden kiinteiden kulujen sekä vähentyneiden poistojen ansiosta yhtiön liiketulos parani katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Uudet takkamallistot on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaassa selvästi parantuneen kuluttajaluottamuksen arvioidaan lisäävän pientalorakentamista. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi.

Tulisijojen kausivaihtelusta johtuen ensimmäinen vuosineljännes on vuoden heikoin neljännes sekä liikevaihdollisesti että liiketuloksellisesti.

Karelia- ja Pielinen-mallistojen erinomaisesti onnistunut kehitystyö antaa mahdollisuuden liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2018 sekä kotimaassa että viennissä.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Osavuosikatsaus 1-3 2018

Efore Oyj arvioi vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon laskevan edellisestä vuodesta, käy neuvotteluja telekommunikaatioliiketoiminnan rakennejärjestelystä sekä suunnittelee merkintäetuoikeusantia

EFORE OYJ Pörssitiedote 27.4.2018 klo 12.45

Efore Oyj arvioi vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon laskevan edellisestä vuodesta, käy neuvotteluja telekommunikaatioliiketoiminnan rakennejärjestelystä sekä suunnittelee merkintäetuoikeusantia

Eforen vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi viime vuoden vastaavasta aikavälistä. Myös teollisuussektorin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon arvioidaan jäävän hieman edellisen vuoden vastaavaa jaksoa alhaisemmaksi.

Kuten 14.2.2018 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa kerrottiin, Efore tutkii erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja telekommunikaatioliiketoimintansa pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi. Yhtiö suunnittelee nyt yhtiöittävänsä telekommunikaatioliiketoiminnan erilliseksi yhtiöksi tavoitteenaan muodostaa yhteisyritys, jossa olisi Eforen lisäksi mukana toinenkin toimialan yritys. Tämän rakennejärjestelyn tarkoituksena on laajentaa telekommunikaatiotoimialan tuotetarjontaa nykyisille ja uusille asiakkaille sekä vahvistaa käytettävissä olevia resursseja. Järjestelyyn liittyviä neuvotteluja käydään alalla toimivien yritysten kanssa. Tavoitteena on saada asiaan liittyvät päätökset tehtyä syyskuun 2018 loppuun mennessä.

Yhtiön 11.4.2018 julkistamalla 3.5.2018 järjestettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetulla merkintäetuoikeusannilla Efore Oyj pyrkii parantamaan yrityksen pääomarakennetta ja vahvistamaan käyttöpääomaa. Tämä mahdollistaisi myös Eforen muiden kuin telekommunikaatioliiketoimintojen aktiivisen kehittämisen pitkällä aikavälillä.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon kehityksen, telekommunikaatioliiketoiminnan suunnitellun rakennejärjestelyn sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamisen ja muiden liiketoimintojen kehittämisen vuoksi yhtiö ei tällä hetkellä anna arviota konsernin koko vuoden 2018 tuloskehityksestä.

EFORE OYJ

Jorma Wiitakorpi
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, puh. 040 175 8510.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen konserni.Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-, markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa. Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa. Joulukuussa 2017 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 69,9 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 432 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.efore.fi

Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2018: Saadut tilaukset jatkuivat hyvällä tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla – vertailukelpoinen EBITA oli matala

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27. huhtikuuta 2018 klo 12:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Vertailukauden luvut on oikaistu johtuen IFRS 15 -standardin käyttöönotosta 1.1.2018.

Tammi-maaliskuu 2018: Toiseksi paras vuosineljännes yli kolmeen vuoteen saaduissa tilauksissa

Saadut tilaukset laskivat 11 prosenttia 890 miljoonaan euroon (1 005 milj. euroa). Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla. Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa ja laskivat EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 732 miljoonaan euroon (645 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla. Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 22 miljoonaa euroa (34 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 3,0 prosenttia (5,3 %). Kannattavuus heikkeni johtuen 15 miljoonan euron tappiosta Sellu ja energia -liiketoimintalinjan projektissa. Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,12 euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3 miljoonaa euroa (3 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 19 miljoonaa euroa (94 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2018 muuttumaton
Valmet toistaa 21. maaliskuuta 2018 antamansa tulosohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2018 pysyy vuoden 2017 tasolla (3 058 miljoonaa euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2018 kasvaa verrattuna vuoteen 2017 (218 miljoonaa euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät
Globaalin talouden nousukausi on laajentunut ja vahvistunut. Globaali kasvu vuonna 2017 oli nopeinta sitten vuoden 2011, 3,8 prosenttia, ja kasvun odotetaan voimistuvan 3,9 prosenttiin vuosina 2018 ja 2019. Useimmissa maissa nykyinen suotuisa kasvuvauhti ei tule jatkumaan, ja globaalin kasvun ennustetaan hiipuvan parin vuoden kuluttua. Huolenaiheita ovat mm. mahdollisesti nopea taloustilanteen kiristyminen, globaalin talousintegraation kannatuksen heikkeneminen, kasvavat jännitteet kaupassa ja protektionismin lisääntyminen, sekä geopoliittiset rasitteet. Useimmat edistyneet taloudet ovat valmiina palaamaan kriisiä edeltäneitä kasvutasoja selvästi heikompaan kasvuun johtuen ikääntyvästä väestöstä ja vaatimattomasta tuottavuudesta. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 17. huhtikuuta 2018)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät
Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, kartonki ja paperi-, pehmopaperi- sekä automaatiomarkkinoille, tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energialle ja heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset korkealla tasolla mutta kannattavuus matala
“Valmetin saadut tilaukset olivat 890 miljoonaa euroa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä teki vuosineljänneksestä toiseksi parhaan yli kolmeen vuoteen. Tämä osoittaa asiakkaiden vuoden 2017 korkean aktiivisuuden jatkuneen vuoden 2018 alussa. Kartonki ja paperi -liiketoiminnan aktiviteetti on jatkanut korkealla tasolla. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-liiketoimintalinjalla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla.

Huolimatta vuoden hitaasta käynnistymisestä kannattavuuden osalta, pidämme tulosohjeistuksen muuttumattomana. Arvioimme, että Valmetin liikevaihto vuonna 2018 pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2017, ja vertailukelpoinen EBITA vuonna 2018 kasvaa vuoteen 2017 verrattuna.”

Avainluvut1

Milj. euroa Q1/2018 Q1/2017 Muutos 2017
Saadut tilaukset 890 1 005 -11 % 3 272
Tilauskanta2 2 583 2 704 -4 % 2 458
Liikevaihto 732 645 13 % 3 058
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 22 34 -36 % 218
% liikevaihdosta 3,0 % 5,3 % 7,1 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 19 37 -49 % 202
% liikevaihdosta 2,6 % 5,7 % 6,6 %
Liikevoitto (EBIT) 12 29 -60 % 170
% liikevaihdosta 1,6 % 4,5 % 5,6 %
Tulos ennen veroja 11 26 -60 % 158
Tulos 8 18 -56 % 121
Tulos per osake, euroa 0,05 0,12 -56 % 0,81
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,05 0,12 -56 % 0,81
Oma pääoma per osake, euroa 5,52 5,54 0 % 6,09
Liiketoiminnan rahavirta 19 94 -80 % 291
Rahavirta investointien jälkeen 9 80 -89 % 227
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)3 4 % 8 % 13 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)3 5 % 10 % 14 %
Omavaraisuusaste2 39 % 39 % 42 %
Nettovelkaantuneisuusaste2 -12 % -3 % -11 %

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty osavuosikatsauksen sivulla 38.
2 Kauden lopussa.
3 Vuoden 2017 avainlukujen laskennassa on käytetty oikaisemattomia vuoden 2016 lukuja.

Saadut tilaukset, milj. euroa Q1/2018 Q1/2017 Muutos 2017
Palvelut 346 355 -2 % 1 242
Automaatio 82 72 14 % 317
Sellu ja energia 192 265 -27 % 678
Paperit 270 314 -14 % 1 035
Yhteensä 890 1 005 -11 % 3 272
Tilauskanta, milj. euroa 31.3.2018 31.3.2017 Muutos 31.12.2017
Yhteensä 2 583 2 704 -4 % 2 458
Liikevaihto, milj. euroa Q1/2018 Q1/2017 Muutos 2017
Palvelut 247 252 -2 % 1 178
Automaatio 59 59 -1 % 296
Sellu ja energia 203 189 7 % 800
Paperit 223 144 55 % 784
Yhteensä 732 645 13 % 3 058

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle perjantaina 27. huhtikuuta 2018 klo 14.30 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 14.25 Suomen aikaa, numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 7349687.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Liite

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018.pdf

Sievi Capital Oyj: Sievi Capital Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2018

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2018 KLO 12:00

Positiiviset arvonmuutokset ja osingot toivat hyvän tuloksen

Tammi-maaliskuu 2018

Tulos katsauskaudella oli 4,1 milj. euroa.Tulos / osake oli 0,07 euroa.Substanssiarvo osakkeelta katsauskauden lopussa oli 1,00 euroa.Sievi Capital allekirjoitti sopimuksen Finelcompin myynnistä. Myynti toteutui katsauskauden päättymisen jälkeen huhtikuussa.Päivi Marttila aloitti Sievi Capitalin toimitusjohtajana 15.3.2018

Esitetyt luvut ovat Sievi Capital Oyj:n IFRS 10 –Konsernitilinpäätösstandardin mukaisia lukuja ajalta 1.1.-31.3.2018. Vertailulukuja ei ole esitetty, koska yhtiö on siirtynyt neljännesvuosittaiseen raportointiin vasta vuoden 2018 alusta ja vertailuvuoden neljännesvuosiluvut eivät ole vertailukelpoisia. Liiketoimintakatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila:

”Vuosi 2018 on lähtenyt positiivisesti liikkeelle. Sievi Capitalin tulos tammi-maaliskuussa oli erittäin hyvällä tasolla sijoitusten positiivisten arvonmuutosten sekä sijoituksista saatujen osinkotuottojen avulla. Pääomasijoitusten arvot nousivat alkuvuonna kaikkien muiden sijoitusten paitsi Finelcompin osalta. Finelcomp-sijoituksen negatiivinen arvonmuutos johtui yhtiön katsauskaudella toteuttamasta osingonjaosta, josta Sievi Capitalin osuus oli 1,6 miljoonan euroa. Myös iLOQ päätti katsauskaudella osingonjaosta, josta Sievi Capitalin osuus on 2,2 miljoonaa euroa. Nämä osingot on kirjattu osinkotuotoksi katsauskaudelle ja osinkojen jakopäätöksillä on ollut vastaavan suuruinen negatiivinen vaikutus sijoitusten arvoihin sijoituskohteiden nettovelan kasvun vuoksi.

Kohdeyhtiöiden kehitys jatkui alkuvuonna myönteisenä ja yhtiöiden liikevaihdot olivat pääosin kasvutrendillä. Katsauskauden merkittävin kohdeyhtiöihin liittyvä tapahtuma oli Finelcompin myynti, josta allekirjoitettiin sopimus katsauskaudella. Kauppa toteutui lopullisesti katsauskauden päättymisen jälkeen 11.4.2018. Sievi Capital sijoitti Finelcompiin vuonna 2014 ja myi omistuksensa noin 3,5 vuoden omistusajan jälkeen. Sievi Capitalin omistusaikana suoritettiin yhtiön johdossa sukupolven vaihdos, tehostettiin tuotantoa, kansainvälistettiin yhtiön liiketoimintaa sekä kasvatettiin yhtiön liikevaihtoa merkittävästi. Sijoitus Finelcompiin oli Sievi Capitalille hyvä ja kokonaisuutena arvioiden täytti sille asetetut tavoitteet.

Aloitin toimitusjohtajana maaliskuun puolivälissä kun Finelcompin myyntiä viimeisteltiin ja muut kohdeyhtiömme tavoittelivat kasvua ensimmäiseltä neljännekseltä. Ensimmäinen havaintoni oli, että Sievi Capitalin kohdeyhtiöt ovat yrittäjävetoisia voimakkaassa kasvuvaiheessa olevia yrityksiä, jotka pystyvät hyötymään pääomasijoittajan tuesta. Näiden kasvun ja kannattavuuden varmistaminen onkin ensimmäinen tehtäväni. Lisäksi aktiivinen yrityskauppamarkkina mahdollistaa uusien vastaavien kasvuyhtiöiden löytämisen. Tämä on seuraavana agendalla.”

SIJOITUSTEN JA SUBSTANSSIARVON JAKAUTUMINEN
milj. euroa 31.3.2018 % 31.12.2017 %
Pääomasijoitukset
Finelcomp Oy 10,9 18,9 % 11,7 21,8 %
iLOQ Oy 22,6 39,2 % 22,5 42,1 %
Indoor Group Holding Oy 24,1 41,8 % 22,4 41,9 %
KH-Koneet Group Oy 10,9 19,0 % 10,8 20,2 %
Suvanto Trucks Oy 6,7 11,7 % 6,6 12,4 %
Pääomasijoitukset, yhteensä 75,1 130,5 % 74,0 138,5 %
Rahavarat 5,6 9,8 % 4,8 9,1 %
Rahoitusvelat -21,0 -36,5 % -21,0 -39,3 %
Laskennalliset verovelat ja saamiset yhteensä -4,4 -7,7 % -4,3 -8,1 %
Muut velat ja saamiset yhteensä 2,2 3,9 % -0,1 -0,1 %
Substanssiarvo yhteensä 57,6 100,0 % 53,5 100,0 %
Substanssiarvo per osake 1,00 0,93

Sijoitusten ja substanssiarvon jakautuminen taulukon prosenttiosuudet on laskettu substanssiarvosta.

Tulevaisuuden näkymät

Tarjonta uusista sijoitusmahdollisuuksista on ollut hyvällä tasolla vilkkaana käyvän yrityskauppamarkkinan ansiosta. Sievi Capital jatkaa sijoitusmahdollisuuksien arviointia ja valmistautuu tekemään selektiivisesti uusia sijoituksia vuonna 2018. Irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan kuluvana vuonna.

Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät.

Edellä mainituista syistä johtuen Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2018 tuloskehityksestä.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Päivi Marttila,
puh. 040 500 6898

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (NASDAQ Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.

facebook twitter