Etusivu » Arkistot 19.4.2018

Saga Furs Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset, 19.4.2018 klo 14.50

Vantaalla 19.4.2018 kokoontunut Saga Furs Oyj:n yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2016–31.10.2017. Yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.4.2018 ja maksupäivä 30.4.2018. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikauden 2016/2017 voitosta siirretään 10 % eli 720 000 euroa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 630 A-osaketta ja 61 458 C-osaketta, joiden enimmäismäärä vastaa noin 1,76 %:a yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista, ja valtuutusta voidaan käyttää yhdessä tai useammassa erässä.

Saga Fursin hallitukseen valittiin Jorma Kauppila (Kari Manninen), Kenneth Ingman (Ulf Eriksson), Lasse Joensuu (Markku Kujanen), Rainer Sjöholm (Stefan Wik), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Hannu Sillanpää (Jorma Eilonen), Anders Kulp (Daniel Blomqvist) ja Virve Kuusela (Pertti Fallenius). Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Muotiliiketoimintajohtaja Tia Matthews, puh. 040 802 0878

www.sagafurs.com

Titanium Oyj: TITANIUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Titanium Oyj | Yhtiötiedote 19.4.2018 klo 13.35

TITANIUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tänään 19.4.2018 pidetty Titanium Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017.

Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonjako

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,17 euroa osaketta kohden sekä lisäosinkoa 0,38 euroa osakkeelta, joka maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 23.4.2018 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Titanium Oyj:n osakasluetteloon. Osingon ja lisäosingon maksupäivä on 4.5.2018.

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen, Henri Prittinen ja Harri Takanen. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Harri Takasen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.500,00 euroa ja hallituksen muille jäsenille 1.000,00 euroa kultakin hallituksen kokoukselta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan korvauspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Nummi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Lisätietoja:

Tommi Santanen
Toimitusjohtaja
Puhelin: 09 8866 4084
Sähköposti: tommi.santanen@titanium.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Titanium Oyj lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö. Titanium on perustettu vuonna 2009, ja konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,1 miljoonaa euroa. www.titanium.fi

Irtotavaran käsittelyyn soveltuvan Konecranes Gottwald -mobiilisatamanosturin tilaus Rotterdamiin

Irtotavaran käsittelyyn soveltuvan Konecranes Gottwald -mobiilisatamanosturin tilaus Rotterdamiin

Konecranes sai vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Konecranes Gottwald Model 6 -mobiilisatamanosturin tilauksen Alankomaista. Nosturi on tarkoitus toimittaa asiakkaalle kesällä.

European Bulk Services B.V. (EBS) tilasi neljällä köydellä varustetun kahmarinosturin tukeakseen tasaisesti kasvavaa irtotavarankäsittelytoimintaansa pitkällä aikavälillä. Diesel-sähkönosturi toimitetaan Rotterdamin satamaan, jossa sitä käytetään kuivan irtotavaran käsittelyyn. Nosturiin voidaan tulevaisuudessa ottaa virtaa sataman sähköverkosta, mikä lisää ekotehokkuutta entisestään; nosturi kuluttaa vähemmän energiaa, eikä pakokaasupäästöjä synny paikallisesti.

Jan de Wit, toimitusjohtaja, EBS, kertoo: ”Olemme laajentaneet ja modernisoineet varastoinfrastruktuuriamme huomattavasti, koska haluamme vahvistaa asemaamme Rotterdamin sataman johtavana kuivalle irtotavaralle tarkoitetun, katetun varastotilan tarjoajana. Hankimme Konecranes Gottwald -mobiilisatamanosturin, jotta voisimme hyödyntää uusia liukukatollisia katoksiamme mahdollisimman joustavasti. Monipuolisella nosturilla tuotteiden lastaus onnistuu suoraan katosten eri osastoista lähteviin aluksiin ja päinvastoin.”

Alexandros Stogianidis, aluemyyntipäällikkö, Konecranes Port Solutions, sanoo: ”Olemme iloisia, että Konecranes-konsernin mobiilisatamanosturit vakuuttivat EBS:n ja saimme heistä uuden asiakkaan. Uusi nosturi on varustettu irtotavaran käsittelyä tehostavilla ja turvallisuutta parantavilla älytoiminnoilla, jotka avustavat nosturin liikkeissä ja rajoittavat työskentelyaluetta. Nosturissa on esimerkiksi puoliautomaattinen point-to-point-käsittelytila ja heilunnanesto sekä nostokorkeuden, kääntökulman ja säteen rajoitus. Nosturin summaustoiminto helpottaa lastaamisen ja purkamisen valvontaa, ja todennettavissa olevan punnitusjärjestelmän avulla asiakas saa nopeasti ja tarkasti tiedon käsiteltävän irtotavaran painosta laskutusta ja muita liiketoiminnallisia tarkoituksia varten.”

Neljällä köydellä varustetun Model 6 -kahmarinosturin maksiminostokapasiteetti on 100 tonnia ja maksimiulottuvuus 51 metriä, ja siinä on tehokas 50 tonnin kahmari.

Lisätietoja:
Lehdistö:
Alexandros Stogianidis, aluemyyntipäällikkö, Konecranes Port Solutions
Sähköposti: alexandros.stogianidis@konecranes.com tai puhelin: +32 470 913 305

Sijoittajat ja analyytikot:
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, Konecranes
Sähköposti: eero.tuulos@konecranes.com tai puhelin: 020 427 2050

Tämä lehdistötiedote on luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa www.konecranes.com.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2017 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 136 miljoonaa euroa. Konsernilla on 16 400 työntekijää ja 600 toimipistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

Liite

Konecranes Gottwald MHC_Rotterdam

SSH Communication Security Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet

SSH Communications Security Oyj on 18.4.2018 vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:

SSH Communication Security Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen:
Nimi: Joseph Scaff
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: SSH Communication Security Oyj

LEI: 7437007N96FK4N3WHT09
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437007N96FK4N3WHT09_20180418163447_4
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-04-11
Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 40 000 Yksikköhinta: NaN

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 40 000 Keskihinta:

Lisätietoja:
Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 541 0543
Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security
SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH-protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat asiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin (kuten Universal SSH Key Manager -tuotteeseen) liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja ylläpitää toimipisteitä Helsingin pääkonttorin ja myyntipartneriverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

NORDEA BANK AB (PUBL):N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 20.4.2018

TIEDOTE 19.4.2018 TURBO WARRANTIT

NORDEA BANK AB (PUBL):N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 20.4.2018

Nasdaq Helsinki on päättänyt ottaa kaupankäynnin kohteeksi 15 warranttia, joiden liikkeeseenlaskija on Nordea Bank AB (publ). Warranttien listauspäivä on 20.4.2018 ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikan NSDX-segmentille.

Perustiedot ovat saatavilla oheisessa liitetiedostossa.

Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260

Kutsu: Next Games Oyj:n Q1/2018 liiketoimintakatsaus

Lehdistötiedote 19.4.2018 klo 12:00

Next Games Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018 julkaistaan perjantaina 27. huhtikuuta 2018 klo 8.00. Raportti on julkaisemisen jälkeen nähtävillä osoitteessa http://www.nextgames.com/fi/ng/raportit/

Järjestämme tulosjulkistuspäivänä audiocastin ja puhelinkonferenssin sekä suomeksi että englanniksi. Tuloksen esittelevät Next Games Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen ja talousjohtaja Annina Salvén.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen tilaisuus alkaa klo 9:30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: http://qsb.webcast.fi/n/nextgames/nextgames_2018_0427_q1_fi/

Suomenkieliseen puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon, vahvistuskoodi: 5790582.

SijaintiPuhelinnumero
Austria, Vienna +43 (0)2 68220 59203
Belgium, Brussels +32 (0)2 404 0659
Denmark, Copenhagen +45 35 15 80 49
Finland, Helsinki +358 (0)9 7479 0361
France, Paris +33 (0)1 76 77 22 74
Germany, Frankfurt +49 (0)69 2222 13420
Ireland, Dublin +353 (0)1 246 5638
Italy, Milan +39 02 3600 8019
Luxembourg, Luxembourg +352 2786 1336
Netherlands, Amsterdam +31 (0) 20 721 9251
Norway, Oslo +47 2100 2610
Spain, Madrid +34 91 114 7293
Sweden, Stockholm +46 (0)8 5033 6574
Switzerland, Geneva +41 (0)22 567 5729
United Kingdom, Local +44 (0)330 336 9105

Englanninkielinen tilaisuus alkaa klo 10:30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: http://qsb.webcast.fi/n/nextgames/nextgames_2018_0427_q1/

Englanninkieliseen puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon, vahvistuskoodi: 4677788.

SijaintiPuhelinnumero
Austria, Vienna +43 (0)2 68220 59203
Belgium, Brussels +32 (0)2 404 0659
Denmark, Copenhagen +45 35 15 80 49
Finland, Helsinki +358 (0)9 7479 0361
France, Paris +33 (0)1 76 77 22 74
Germany, Frankfurt +49 (0)69 2222 13420
Ireland, Dublin +353 (0)1 246 5638
Italy, Milan +39 02 3600 8019
Luxembourg, Luxembourg +352 2786 1336
Netherlands, Amsterdam +31 (0) 20 721 9251
Norway, Oslo +47 2100 2610
Spain, Madrid +34 91 114 7293
Sweden, Stockholm +46 (0)8 5033 6574
Switzerland, Geneva +41 (0)22 567 5729
United Kingdom, Local +44 (0)330 336 9105
United States, Los Angeles +1 323-794-2093

Tilaisuuksien tallenteet ovat saatavilla osoitteessa https://www.nextgames.com/fi myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
saara.bergstrom@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man’s Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. The Walking Dead: No Man’s Land -peliä on ladattu yli 20 miljoonaa kertaa. Tällä hetkellä Next Games kehittää kolmea uutta peliä, jotka perustuvat viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä, sekä innovatiivista lookatiopohjaista lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää The Walking Dead: Our World -peliä. Yli 100 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi

ROBIT OYJ:N ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2018

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2018 KLO 12.00

ROBIT OYJ:N ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2018

Robit Oyj raportoi tiedonantopolitiikkansa mukaisesti puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi liikevaihtotiedon vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä.

Robit Oyj:n 1-3/2018 tilintarkastamaton liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa (20,0 miljoonaa euroa 1-3/2017), jolloin kasvua vertailukauteen 1-3/2017 oli 6 prosenttia, mikä oli pääosin orgaanista kasvua. Robit Oyj on ottanut käyttöön IFRS 15 mukaisen tuloutuksen vuoden 2018 alusta ja tiedot on esitetty tämän mukaisesti. Käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta katsauskauden liikevaihtoon.

Liikevaihdon kehitys ei ollut yhtiön tavoitteiden mukainen, mihin vaikutti eräiden tilausten ja toimitusten siirtyminen asiakkaiden toimesta. Perinteisesti Q1 on ollut liikevaihdollisesti yhtiön vuoden maltillisin kvartaali ja yhtiö odottaa liikevaihdon kehittyvän myönteisemmin loppuvuoden aikana.

Kustannustehokkuuden turvaamiseksi Robit-konserni ilmoitti katsastuskauden aikana aloittavansa säästötoimenpiteet, jotka koskevat koko organisaatiota. Suurin osa muutoksista on jo toteuttamisvaiheessa. Rakennemuutosten seurauksena yhtiö vähentää vuoden 2018 aikana globaalisti yli 60 työpaikkaa. Vuositason säästöt tulevat olemaan noin 3 miljoonaa euroa.

Uudella organisaatiomallilla yhtiö pyrkii viemään osaamisen ja päätöksenteon lähelle asiakkaiden liiketoimintaa tarjoten nopeamman ja tehokkaamman toteutuksen. Osana rakenne- ja toimintamallin uudistamista yhtiö panostaa samanaikaisesti toimitusketjun tehokkuuden ja joustavuuden kehittämiseen.

ROBIT OYJ

Mika Virtanen, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Robit Oyj
Mika Virtanen, toimitusjohtaja
+358 40 832 7583
mika.virtanen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 19 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

ALANDSBANKEN ABP: SUUNNATTU ANTI

TIEDOTE, 19. HUHTIKUUTA 2018 OSAKKEET

ALANDSBANKEN ABP: SUUNNATTU ANTI

Yhteensä 500 osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 20. huhtikuuta 2018.

Alandsbanken Abp:n osakkeen perustiedot:

Kaupankäyntitunnus: ALBBV
ISIN-koodi: FI0009001127
id: 24230
Osakemäärä: 8 971 593

Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260

Kutsu UPM:n vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tuloksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

(UPM, Helsinki, 19.4.2018 klo 10.00 EET) – UPM julkaisee vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen 26. huhtikuuta 2018 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen osavuosikatsaus on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.

Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January – March 2018

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

Lisätietoja antavat:

UPM, Sijoittajasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 020 415 0033
ir@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

Nokia julkistaa vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 26.4.2018

Lehdistötiedote
19.4.2018

Espoo – Nokia julkistaa vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 26.4.2018 noin kello 8.00. Osavuosikatsaus on nähtävissä Nokian verkkosivuilla heti julkistamisen jälkeen.

Nokia julkistaa pörssitiedotteina vain tiivistelmän osavuosikatsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy taloudellisiin tietoihin Nokia-konsernin tasolla sekä Nokian näkymiin.

Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ja niiden tarkastelu ovat saatavilla täydellisessä osavuosikatsauksessa osoitteessa http://nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen katsaukseen.

Nokian sijoittajapuhelu alkaa 26.4.2018 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa http://nokia.com/luvut. Lehdistön edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 412 317 5210.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa sitoutuen korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

facebook twitter