Etusivu » Arkistot 18.4.2018

Terveystalo Oyj kirjaa laskennallisia verosaamisia noin 13 miljoonaa euroa, jolla on kertavaikutteinen tulosta parantava vaikutus vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä

Terveystalo Oyj pörssitiedote 18.4.2018 klo 22.00

Verohallinto on saanut päätökseen verotarkastuksen, joka ei antanut aihetta verotustoimenpiteisiin

Verohallinto on saanut päätökseen Terveystalon listautumisesitteessä mainitun verotarkastuksen Terveystalo Oyj:n täysin omistamassa tytäryhtiössä Terveystalo Healthcare Holding Oy:ssä. Verotarkastuksen keskeneräinen osuus koski elinkeinotulon verotusta, ja tarkastuksen kohteena olivat Terveystalo-konsernin yritysjärjestelyt vuosina 2009 ja 2013 sekä konsernin rahoitus. Verotarkastuskertomuksen mukaan tarkastus ei anna aihetta verotustoimenpiteisiin.

Verotarkastuksen vuoksi Terveystalo-konserni oli kirjannut laskennallisia verosaamisia vahvistettujen tappioiden perusteella vain osittain. Konserni tulee huomioimaan tarkastuksen lopputuloksen raportoinnissaan vuoden 2018 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä ja kirjaamaan vahvistettuihin tappioihin liittyvää laskennallista verosaamista tulosvaikutteisesti noin 13 miljoonaa euroa. Kirjaus perustuu oletukseen, että yhtiö pystyy käyttämään kaikki verotukselliset tappionsa ennen niiden vanhenemista.

Terveystalo Oyj

Lisätietoja:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Talenom Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 2018 torstaina 26.4.2018 kello 10:00

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 18.4.2018 kello 18.10

Talenom Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 2018 torstaina 26.4.2018 kello 10:00

Talenom Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 2018 torstaina 26.4.2018 kello 10:00. Pörssitiedote ja liiketoimintakatsaus löytyvät myös yhtiön verkkosivuilta mahdollisimman pian julkaisun jälkeen osoitteessa Talenom.fi/sijoittajat.

Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso esittelee liiketoimintakatsauksen pääkohdat videotallenteessa, joka julkaistaan esitysmateriaaleineen liiketoimintakatsauksen julkistuksen yhteydessä osoitteessa Talenom.fi/sijoittajat.

TALENOM OYJ

Lisätietoja:
Jussi Paaso
toimitusjohtaja, Talenom Oyj
044 066 6622
jussi.paaso@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 41,4 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 12,1 %. Talenomin kasvuhistoria on vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2005 – 2017 oli noin 15,3 %.

JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talenom.fi

CapManin 50 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

CapMan Oyj Pörssitiedote 18.4.2018 klo 18.00

CapMan Oyj (“CapMan”) tiedotti 4.4.2018 päätöksestään laskea liikkeeseen nimellisarvoltaan 50 miljoonan euron suuruisen senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 16.4.2023 ja sille maksetaan kiinteää 4,125 prosentin vuotuista korkoa.

Finanssivalvonta on 17.4.2018 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainaa koskevan englanninkielisen listalleottoesitteen. Englanninkielinen listalleottoesite on saatavilla CapManin internetsivuilta osoitteesta www.capman.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/velkasijoittajat/. Listalleottoesitteen tiivistelmä on käännetty suomeksi.

CapMan on hakenut Joukkovelkakirjalainan listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin Joukkovelkakirjalainalla odotetaan alkavan arviolta 19.4.2018 kaupankäyntitunnuksella “CAPMJ412523”. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään CapManin eräiden olemassa olevien velkojen uudelleenrahoittamiseen sekä muihin yleisiin rahoitustarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj toimii Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

CapMan Oyj

Niko Haavisto
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. +358 50 465 4125

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 118 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapMan Oyj:n (“CapMan”) arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään CapManin arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen. CapManillä tai OP Yrityspankki Oyj:llä taikka niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset CapManin arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu “relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Kutsu – HKScan julkistaa tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen 3.5.2018

HKScan Oyj Lehdistötiedote 18.4.2018 klo 16.15

Kutsu – HKScan julkistaa tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen 3.5.2018

HKScan Oyj julkistaa tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen torstaina 3.5.2018 noin klo 8.00. Tiedotustilaisuus analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja median edustajille järjestetään Hotelli Havenin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16, Helsinki) samana päivänä klo 10–11. Aamukahvitarjoilu alkaa klo 9.30.

Osavuosikatsauksen esittelevät HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen sekä talousjohtaja Mikko Forsell. Tilaisuudessa ovat läsnä myös tuotannosta vastaava johtaja Sami Sivuranta ja Kati Rajala, joka aloittaa 2.5.2018 tehtävässään HKScanin Suomen markkina-alueesta vastaavana johtajana. Tilaisuus on suomenkielinen.

Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen pyydetään viimeistään perjantaina 27.4.2018 HKScanin viestintään communications@hkscan.com (puh. 010 570 5700).

Englanninkielisiä puhelinkonferensseja järjestetään erikseen sovittavina aikoina. Ajankohdan sopimiseksi pyydetään asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä Marjukka Hujaseen, marjukka.hujanen@hkscan.com (puh. 010 570 6218).

HKScan Oyj
Mikko Saariaho
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja (EVP)

HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com

Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2018

Viking Line Abp YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 18.4.2018, klo 15.00

Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2018

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18. huhtikuuta 2018 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että osinkona jaetaan 0,20 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Osingonjaon täsmäytyspäivä on perjantaina 20. huhtikuuta 2018 ja osingon maksupäivä on perjantaina 27.huhtikuuta 2018. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin uudelleen ja yhtiön hallitus on täten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti seuraava: Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist, Lars G. Nordström sekä Peter Wiklöf. Varajäsenet ovat Ulrica Danielsson, Stefan Lundqvist ja Johnny Rosenholm.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Ylva Eriksson ja KHT Petter Lindeman sekä varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

Neo Industrial: kutsu liiketoimintakatsausta 1.1.–24.4.2018 koskevaan tiedotustilaisuuteen

NEO INDUSTRIAL OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 18.4.2018 klo 15:10

Neo Industrial: kutsu liiketoimintakatsausta 1.1.–24.4.2018 koskevaan tiedotustilaisuuteen

Neo Industrial julkaisee tiistaina 24.4.2018 yhtiön liiketoimintakatsauksen ajalta 1.1.-24.4.2018.

Yhtiö pitää samana päivänä Helsingissä liiketoimintakatsauksesta tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille.

TIEDOTUSTILAISUUS
Aika: Tiistai 24.4.2018 klo 10-12
Paikka: Pörssitalo, Börs-kabinetti, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Tiedotustilaisuus pidetään suomeksi. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan perjantaihin 20.4.2018 klo 17 mennessä.

Tervetuloa!

Ralf Sohlström
Toimitusjohtaja

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Viestintäpäällikkö Riina Silvennoinen
info@neoindustrial.fi
Puh. 0207 200 395

www.neoindustrial.fi

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ Helsingin päämarkkinalla. Neo Industrialin teollisena toimialana on kaapeliteollisuus.

NORDEA BANK AB (PUBL):N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 19.4.2018

TIEDOTE 18.4.2018 TURBO WARRANTIT

NORDEA BANK AB (PUBL):N WARRANTTEJA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 19.4.2018

Nasdaq Helsinki on päättänyt ottaa kaupankäynnin kohteeksi 7 warranttia, joiden liikkeeseenlaskija on Nordea Bank AB (publ). Warranttien listauspäivä on 19.4.2018 ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Finland -markkinapaikan NSDX-segmentille.

Perustiedot ovat saatavilla oheisessa liitetiedostossa.

Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260

Cramo julkaisee tammi-maaliskuun 2018 liiketoimintakatsauksen 25.4.2018 klo 9.00

Cramo Oyj Lehdistötiedote 18.4.2018, klo 9.00

Cramo julkaisee tammi-maaliskuun 2018 liiketoimintakatsauksen 25.4.2018 klo 9.00

Cramo Oyj julkaisee tammi-maaliskuun 2018 liiketoimintakatsauksen keskiviikkona 25.4.2018 klo 9.00. Katsaus ja siihen liittyvä esitysaineisto on julkaisemisen jälkeen saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cramogroup.com.

Puhelinkokous analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään keskiviikkona 25.4.2018 klo 11.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 (0)9 7479 0360 ja ilmoittamalla tilaisuuden tunnus 573513. Tilaisuus on englanninkielinen ja kysymyksiä voi esittää esityksen jälkeen.

Nauhoite tilaisuudesta on saatavilla osoitteessa www.cramogroup.com myöhemmin samana päivänä.

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Mattias Rådström, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, puh: +46 70 868 7045, email: mattias.radstrom@cramo.com
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 500 työntekijää, ja vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 729,5 miljoonaa euroa. Cramo on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup

Elisan osavuosikatsaus Q1 2018

ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 18.4.2018 KLO 8.30

Tammi–maaliskuu 2018

Liikevaihto oli 450 milj. euroa (416)Käyttökate oli 153 milj. euroa (144) ja liikevoitto 95 miljoonaa euroa (89)Vertailukelpoinen käyttökate oli 156 milj. euroa (144) ja liikevoitto 97 milj. euroa (89)Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,43) ja vertailukelpoinen 0,48 euroaKassavirta investointien jälkeen oli 52 milj. euroa (63)Mobiilin postpaid-puheliittymän ARPU oli 20,4 euroa (20,5 edellisellä neljänneksellä)Mobiilien postpaid-puheliittymien vaihtuvuus oli 19,2 prosenttia (19,5 edellisellä neljänneksellä)Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 200 milj. euroon (192)Elisan postpaid-mobiilikanta kasvoi 900 liittymällä ja prepaid-kanta pieneni 24 700 liittymällä vuosineljänneksen aikana Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 4 100 liittymällä Nettovelka/käyttökate oli 1,6 (1,8 2017 lopussa) ja velkaantumisaste 90 prosenttia (103 2017 lopussa)

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa 1–3/2018 1–3/2017 Δ % 2017
Liikevaihto 450 416 8,1 1 787
Käyttökate 153 144 6,7 608
Vertailukelpoinen käyttökate 156 144 8,3 613
Liikevoitto1) 95 89 7,3 378
Tulos ennen veroja1) 89 84 6,0 403
EPS, euroa 0,47 0,43 8,6 2,11
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,48 0,43 11,2 1,86
Käyttöomaisuusinvestoinnit 53 53 -0,7 246

1) Vertailukelpoiset luvut 1–3/2018: liikevoitto 97 milj. euroa (89) ja tulos ennen veroja 92 milj. euroa (84).
1–12/2017 liikevoitto 384 milj. euroa ja tulos ennen veroja 364 milj. euroa.

Rahoitusasema ja kassavirta

Miljoonaa euroa 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Nettovelka 1 018 1 062 1 073
Nettovelka/käyttökate 1) 1,6 1,9 1,8
Velkaantumisaste, % 89,6 101,1 103,2
Omavaraisuusaste, % 42,9 39,4 40,5
Miljoonaa euroa 1-3/2018 1-3/2017 Δ % 20172)
Kassavirta
investointien jälkeen

52

63

-17,4

300

1) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate)
2) Vertailukelpoinen kassavirta 1–12/2017 246 milj. euroa, ilman osakesijoituksia, osakkeiden myyntiä ja lainajärjestelyä.

Muita operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Elisan liikevaihto ja tulos kasvoivat jälleen

Elisan kilpailukyky vahvistui ja tuloksen kasvu jatkui. Kilpailukyvyn vahvistumiseen on vaikuttanut asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen. Liikevaihto ja tulos kasvoivat jälleen edellisvuodesta, ja kausi oli historian paras ensimmäinen vuosineljännes. Tulosta paransivat erityisesti mobiilin palveluliikevaihdon kasvu ja panostukset Elisan toiminnan tuottavuuteen sekä viimeaikaiset yrityskaupat.

Suomalaisten kuluttajien ja yritysasiakkaiden sekä organisaatioiden edistyksellinen mobiilikäyttö, sekä viestintäpalvelujen vaivaton ja huoleton käytettävyys on auttanut siirtymistä yhä nopeampiin mobiililaajakaistaliittymiin. Mobiilin postpaid-liittymäkanta nousi neljänneksen aikana 900 liittymällä ja prepaid-kanta pieneni 24 700 liittymällä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta laski 4 100 liittymällä. Asiakkaat arvostavat Elisan ainutlaatuista rajoittamattoman datan hinnoittelumallia ja verkon laatua.

Elisa Kirja on Suomen suurin sähköisten kirjojen jälleenmyyjä Suomessa ja nyt palveluvalikoimaan lisättiin myös digitaaliset lehdet. Elisa Viihteen tarjonta lisääntyi kauden aikana erityisesti urheilusisällöillä. Elisa Viihteen kaksi alkuperäissarjaa valittiin kiinnostavimpien kansainvälisten draamahankkeiden joukkoon Cannesissa järjestettävän tv-alan tärkeimmän konferenssin yhteydessä.

Elisa teki ensimmäisenä maailmassa testejä 5G-päätelaitteilla esistandardin mukaisessa 5G-verkossa. Tampereen ja sen lähiseutujen 5G-valmiudet omaavan mobiiliverkon rakennustyöt saatiin päätökseen. Huippunopea verkko mahdollistaa jopa gigan mobiililaajakaistayhteydet. Elisa aloittaa 5G-valmiudet omaavan verkon rakentamisen myös Turkuun. Sitä kautta voidaan tulevaisuudessa helposti lisätä 5G-palveluiden vaatimia ominaisuuksia, kuten moninkertaiset tiedonsiirtonopeudet, lyhyet viiveet, ja esineiden internetin vaatimia toiminnallisuuksia.

Elisan työntekijät valitsivat Elisan toistamiseen Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon. Elisa sijoittui suurten yritysten sarjassa neljännelle sijalle. Elisan vahvuudeksi henkilöstö nosti luottamukseen perustuvan työkulttuurin.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja keskitymme niihin jatkossakin vahvasti. Tuottavuuden lisääminen, digitaalisten liiketoimintojen kansainvälistäminen, arvon tuottaminen datalla sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle arvonluonnille jatkossakin.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2018

Suomen makrotaloudellinen ympäristö on parantunut, mutta pitkän aikavälin rakenteelliset haasteet jatkuvat. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2017 tasolla tai hieman korkeampi. Viimeaikaisten hankintojen sekä matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2017 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Eli-san jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan osavuosikatsauksesta Q1 2018. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille

ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Liite

OSAVUOSIKATSAUS Q1 2018

facebook twitter