Etusivu » RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 29.3.2018

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 29.3.2018

Rapala VMC Corporation

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 29.3.2018

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
29.3.2018 klo 16.00

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 29.3.2018

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 29.3.2018 vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa 0,02 euron suuruisessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan 11.4.2018 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä maksetaan marraskuussa osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 30.10.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi silloin 1.11.2018, ja osingonmaksupäivä 8.11.2018.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin, Eero Makkonen, Marc Speeckaert, Emmanuel Viellard, Julia Aubertin ja Louis Audemard d’Alançon. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi 30 000 euroa ja puheenjohtajalle 80 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 12,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamista lukuun ottamatta myös johdon tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista varten, ei kuitenkaan enempää kuin 900 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus on voimassa 29.3.2021 saakka.

Rapala VMC Oyj:n hallitus on 29.3.2018 pitämässään kokouksessa valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Kasslinin.

RAPALA VMC OYJ

Jussi Ristimäki

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Olli Aho, yhtiön lakimies, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (“konserni”) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 253 miljoonaa euroa ja Rapala-konserni työllistää noin 2 600 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-29 15:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/29/RAPALA+VMC+OYJ+N+VARSINAISEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEN+P%C3%84%C3%84T%C3%96KSET+29+3+2018+HUG2180590.html

Jätä kommentti

facebook twitter