Etusivu » Nixu Oyj: Kasvuvauhti kiihtyi entisestään, kärkenä jatkuvat palvelut

Nixu Oyj: Kasvuvauhti kiihtyi entisestään, kärkenä jatkuvat palvelut

Nixu Corporation

Nixu Oyj: Kasvuvauhti kiihtyi entisestään, kärkenä jatkuvat palvelut

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 8.3.2018 kello 8.30

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2017 (IFRS)

Kasvuvauhti kiihtyi entisestään, kärkenä jatkuvat palvelut
Heinä-joulukuun 2017 pääkohdat:Liikevaihto 17 711 tuhatta euroa (heinä-joulukuu 2016: 11 408), muutos +55 %. Orgaaninen kasvu +27 %. Kaikki jatkuvat palvelut kasvoivat 151 %.Käyttökate (EBITDA) 449 tuhatta euroa (695), muutos -35 %, osuus liikevaihdosta 3 % (6 %).Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 564 tuhatta euroa (719), muutos -22 %, osuus liikevaihdosta 3 % (6 %).Liiketulos (EBIT) 78 tuhatta euroa (484), muutos -84 %, osuus liikevaihdosta 0 % (4 %).Yhtiö aloitti valmistelut Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle siirtymiseen.Yhtiö toteutti 9 750 tuhannen euron suunnatun osakeannin pääosin kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille.Käyttökatetta rasittivat suunnitellusti panostukset kansainvälistymiseen, listautumisvalmisteluihin ja teknologiapohjaisten palveluiden kehitystyöhön. Oikaistusta käyttökatteesta on oikaistu listautumisvalmisteluihin liittyvät kulut 115 tuhatta euroa (24).
Tammi-joulukuun 2017 pääkohdat:Liikevaihto 32 279 tuhatta euroa (21 487), muutos +50 %. Orgaaninen kasvu +25%. Kaikki jatkuvat palvelut kasvoivat 118 %.Käyttökate (EBITDA) 1 106 tuhatta euroa (805), muutos +37 %, osuus liikevaihdosta 3 % (4 %).Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 1 375 tuhatta euroa (866) muutos +59 %, osuus liikevaihdosta 4 % (4 %).Liiketulos (EBIT) 492 tuhatta euroa (437), muutos +13 %, osuus liikevaihdosta 2 % (2 %).Nixu osti digitaalisen identiteetin hallinnan tukipalveluihin erikoistuneen Expert Solutions Support Center B.V:n (ESSC), jolla on toimintaa Hollannin lisäksi Romaniassa ja Yhdysvalloissa.Nixu osti ruotsalaisen tietomurtojen tutkintaan erikoistuneen Bitsec Holding AB:n tytäryhtiöineen (Bitsec).Käyttökatetta rasittivat suunnitellusti panostukset kansainvälistymiseen, listautumisvalmisteluihin ja teknologiapohjaisten palveluiden kehitystyöhön. Oikaistusta käyttökatteesta on oikaistu yrityskauppoihin ja listautumisvalmisteluihin liittyvät kulut 269 tuhatta euroa (61).
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja
yli 10 % käyttökatetaso.

Voimakkaan orgaanisen kasvun ja tehtyjen yrityskauppojen siivittämänä yhtiö tavoittelee tilikaudella 2018 selvästi keskipitkän aikavälin tavoitetta nopeampaa liikevaihdon kasvua. Jatkamme kasvupanostuksia myös kuluvalla tilikaudella, jonka johdosta käyttökatteen arvioidaan jäävän keskipitkän aikavälin tavoitteen alapuolelle.

Avainluvut

tuhatta euroa1.7.-31.12.

2017

1.7.-31.12.

2016

1.1.-31.12.

2017

1.1.-31.12.

2016

Liikevaihto 17 711 11 408 32 279 21 487
Tilikauden tulos -306 202 -172 57
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,03 -0,03 0,01
Käyttökate 449 695 1 106 805
Käyttökate, % liikevaihdosta 2,5 % 6,1 % 3,4 % 3,7 %
Oikaistu käyttökate1 564 719 1 375 866
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 3,2 % 6,3 % 4,3 % 4,0 %
Liiketulos 78 484 492 437
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,4 % 4,2 % 1,5 % 2,0 %
Oikaistu liiketulos1 192 508 761 498
Oikaistu Liiketulos %1 1,1 % 4,4 % 2,4 % 2,3 %
1 Oikaisuerinä käsitellään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, joita ovat päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut sekä yrityskauppoihin liittyvät kulut. Tammi-joulukuun 2017 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 269 tuhatta euroa (61). Heinä-joulukuun 2017 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 115 tuhatta euroa (24).
tuhatta euroa31.12.201731.12.2016
Omavaraisuusaste, % 51,4 % 47,5 %
Korollinen nettovelka -3 384 765
Nettovelkaantumisaste, % -17,9 % 9,3 %

Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen: Konsulttiyhtiöstä kyberturvan palveluyhtiöksi

Nixun vuosi 2017 piti sisällään vahvan, noin 50 %:n, kasvun lisäksi merkittävää strategista kehitystä. Olemme edenneet selkeästi matkallamme tuntityöhön perustuvasta konsulttiyhtiöstä kohti tavoitettamme: skaalautuvaa kyberturvan palveluyhtiötä. Tämä muutos perustuu sekä teknologiapohjaisten palveluiden tuontiin konsultoinnin tueksi että konsultointipalveluidemme muuttamiseen toimeksiantotyyppisistä lyhyistä pyrähdyksistä pidempiin, henkilöstä riippumattomiin ja jatkuvaluonteisiin palvelusopimuksiin.

Julkistamme nyt ensimmäistä kertaa liikevaihtomme jaettuna neljään eri palvelutyyppiin: hallinnoidut tietoturvapalvelut (managed security services), jatkuvat palvelut, projektityyppiset toimeksiannot sekä kolmansien osapuolien lisenssien myynnistä kertynyt liikevaihto. Kaikkien jatkuvien palvelujen (hallinnoidut sekä jatkuvat palvelut) osuus liikevaihdostamme oli vuositasolla ilahduttavasti jo 31 % kasvaen 118 %. Samalla on hyvä huomata, että Nixun asiakassuhteet ovat muutenkin hyvin kestäviä: kumppanuus asiakkaiden kanssa johtaa siihen, että töitä tehdään toimeksiannosta toiseen.

Teknologiapohjaisten palveluiden liikevaihto koostuu pääosin Nixu Cyber Defense Center -palvelusta (Nixu CDC), joka on lyhyessä ajassa saavuttanut Suomen markkinalla erinomaisen aseman. Uusia asiakkuuksia vuoden 2017 loppuun mennessä oli yhteensä 19 kpl sekä Suomessa että Ruotsissa, jossa olimme loppuvuonna jo mukana tutkimassa useita tietomurtoja. Kesällä tiedotimme Suomen Verohallinnon valinneen Nixun oman kyberhavainnointinsa kumppaniksi.

Kansainvälinen jalanjälkemme on myös kehittynyt erinomaisesti kesällä tehtyjen ESSC- ja Bitsec-yrityskauppojen myötä. Samalla olemme havainneet, että yrityskaupat ovat meille toimivin tapa laajentua kansainvälisesti. Tulevaisuudessa arvioimmekin priorisoivamme yrityskauppoja uuden markkinan avaamisessa. ESSC:n hankinnan myötä tunnettuutemme Hollannissa on kasvanut, mikä helpottaa jatkossa uusasiakashankintaa. Hollannin toimintojen (Nixu B.V.:n) vahvan orgaanisen kasvun (122 %) tukeminen rasitti kuitenkin edelleen merkittävästi Nixun käyttökatetta.

Olemme panostaneet huomattavasti kasvun mahdollistamiseen ja toimintamme digitalisaatioon. Vaikka nämä toimet heikentävät käyttökatetta lyhyellä aikavälillä, olemme kuitenkin pystyneet huolehtimaan asiakashintojen ja palkkojen välisen operatiivisen kannattavuuden säilymisestä.

Kasvustrategian tukemiseksi aloitimme vuonna 2017 valmistelut Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle siirtymiseksi. Pääomahuollon varmistamiseksi toteutimme kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun noin 10 miljoonan euron suunnatun annin. Tämän järjestelyn myötä meillä on mahdollisuus jatkaa yritysostoja kulttuuriimme ja strategiaamme sopivien kohteiden löytyessä.

Asiakkaidemme liiketoiminnan digitalisoituminen ja kasvaneet kyberuhat osoittavat yhä selvemmin yritysten tarpeen laaja-alaiselle, kyberturvaan keskittyneelle kumppanille, jonka asiantuntijat sijaitsevat lähellä asiakasta. Tämä suuntaus yhdessä osaavien, innostuneiden nixulaisten kanssa antaa meille vahvan perustan jatkaessamme kasvustrategiamme toteuttamista.

Kasvustrategian määrätietoinen toteutus on tuottanut tulosta

Nixu julkaisi kasvustrategiansa listautuessaan Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle vuonna 2014. Strategian mukaisesti Nixun tavoitteena on olla paras työpaikka tietoturva-ammattilaisille ja Pohjois-Euroopan alueen yritysten ykkösvaihtoehto kyberturvapalveluiden kumppaniksi.

Vuoden 2017 loppuun mennessä voidaan todeta, että yhtiö on edennyt määrätietoisesti strategian toteuttamisessa. Nixu on aikaansaanut pitkäjänteistä kehitystä strategisilla kehitysalueilla, joita ovat kansainvälistyminen, jatkuvat palvelut ja paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymiseen kuuluu useiden, lähellä asiakkaita sijaitsevien toimipisteiden avaaminen, mikä mahdollistaa Nixun kokonaisvaltaisten kyberturvapalveluiden tarjoamisen paikallisesti.

Kansainvälistyminen lähti toden teolla käyntiin vuonna 2015 tytäryhtiön perustamisella Hollantiin. Vuonna 2016 yhtiö jatkoi kansainvälistymistä, kun se yhdisti voimansa yritysostojen kautta kahden ruotsalaisen tietoturva-alan toimijan – Europoint Networking AB:n ja Safeside Solutions AB:n kanssa. Samana vuonna Nixu perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin varmistaakseen kansainvälisten asiakkaidensa entistä tehokkaamman paikallisen palvelun.

Vuonna 2017 kansainvälistyminen otti ison harppauksen Nixun ostaessa digitaalisen identiteetin hallinnan tukipalveluihin erikoistuneen ja globaalisti toimivan hollantilaisen ESSC:n sekä ruotsalaisen tietomurtojen tutkintaan erikoistuneen Bitsecin. Vuoden 2017 loppuun mennessä Nixulla oli merkittävää toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Romaniassa ja Yhdysvalloissa. Nixu toimii globaalisti, palvellen samalla kansainvälisiä asiakkaitamme paikallisesti. Kansainvälisen liikevaihdon osuus kasvoi vuonna 2017 merkittävästi, jo 35 %:iin Nixu-konsernin liikevaihdosta.

Jatkuvat palvelut

Strategisena tavoitteena Nixussa on toimia asiakkaillensa kokonaisvaltaisena kyberturvakumppanina. Osana tätä tavoitetta Nixu rakentaa jatkuvien, teknologiapohjaisten ja skaalautuvien palveluiden tarjontaa. Nämä hallinnoidut palvelut kytkeytyvät saumattomasti osaksi yhtiön konsultointitoimintaa. Näin yhtiö varmistaa kyvykkyyden olla asiakkailleen aito ja laaja-alainen kyberturvakumppani. Samalla Nixu varmistaa asiakassuhteidensa jatkuvuuden ja kilpailukykynsä kansainvälisillä markkinoilla.

Vuonna 2015 Nixu lanseerasi Nixu Cyber Defense Center (Nixu CDC) -palvelun. Tämän teknologia-pohjaisen palvelukokonaisuuden avulla Nixu tuottaa asiakkaillensa digitaalisen ympäristön reaaliaikaista valvontaa, tietomurtojen havainnointia ja tutkintaa sekä muodostaa tilannekuvan organisaation verkkopalveluihin kohdistuvista uhista. CDC-palvelulla on toimintavalmius 24/7 eli läpi vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Vuonna 2017 Nixu CDC -palvelun kysyntä jatkoi vakaata kasvuaan ja Nixu saavutti useita merkittäviä uusia asiakkuuksia ja laajensi asiakaskantaansa Ruotsissa.

Vuonna 2017 toteutettu ESSC-yrityskauppa toi Nixulle lisää kokemusta palvelumuotoisista toimituksista sekä kasvatti jatkuvien palveluiden liikevaihtoa.

Paras työpaikka

Osaavan henkilöstön motivointi, osaamisen kehittäminen sekä uusien kyberturva-asiantuntijoiden rekrytointi ja kasvattaminen on yksi Nixun kolmesta strategisesta kehitysalueesta. Kyberturvapalveluiden kysynnän voimakas lisääntyminen yhteiskunnan digitalisoituessa sekä globaalien tietoturvauhkien räjähdysmäinen kasvu ovat luoneet kovan kilpailun toimialan huippuasiantuntijoista. Siksi yhtiö kehittää määrätietoisesti Nixua työpaikkana ja tukee nixulaisten osaamisen kehittymistä panostamalla jatkuvasti koulutukseen ja työssä oppimiseen.

Vuonna 2017 Nixu jatkoi voimakasta panostusta rekrytointiin sekä määrätietoista työtä kulttuurin ja arvojen vahvistamiseksi sekä johtamistyön kehittämiseksi. NixuCode eli Nixun kulttuurin ja toimintatavan viitekehys lanseerattiin sisäisesti ohjaamaan ja tukemaan jokaisen nixulaisen päivittäistä työtä.

Liikevaihto ja tulos tammi-joulukuussa 2017

Nixu-konsernin liikevaihto oli 32 279 tuhatta euroa (21 487). Liikevaihto oli 50 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa suurempi. Merkittävimpiä konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttavia tekijöitä olivat vahva 25 %:n orgaaninen kasvu ja yrityskaupat, jotka kasvattivat Nixun liikevaihtoa 25 %.

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli seuraava:

Projektit ja toimeksiannot muodostivat 66 % osuuden liikevaihdosta (76 %) ja kasvoivat 30 % tilikauden aikana.Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 31 % liikevaihdosta (21 %) ja kasvoivat 118 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:Hallinnoidut palvelut, jotka olivat 7 % liikevaihdosta (4 %). Nixu Cyber Defense Center -palvelun menestyksen johdosta hallinnoidut palvelut olivat Nixun nopein kasvualue 168 % kasvullaan.Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 24 % liikevaihdosta (18 %) ja ne kasvoivat 108 % edellisestä vuodesta.Lisenssien osuus liikevaihdosta oli 3 % (2 %). Voimakas 99 % kasvu syntyi erityisesti vuoden loppuun ajoittuneiden lisenssikauppojen johdosta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 554 tuhatta euroa (599). Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 7 %.

Nixun käyttökate (EBITDA) oli 1 106 tuhatta euroa (805). Käyttökate nousi 37 % edellisvuoteen verrattuna johtuen liikevaihdon kasvusta. Käyttökatetta rasittivat kansainvälisten toimintojen tappiollisuus, joista suurimpana Nixu B.V:n 638 tuhannen euron (743) tappiollinen käyttökate.

Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 1 375 tuhatta euroa (866). Oikaistu käyttökate nousi 59 %. Oikaisuerät, 269 tuhatta euroa (61), liittyivät yrityskauppakuluihin ja listautumisvalmisteluihin.

Nixun liiketulos (EBIT) oli 492 tuhatta euroa (437). Ylläolevien tekijöiden lisäksi liiketulokseen vaikuttivat poistot 614 tuhatta euroa (368).

Rahoituskulut olivat 390 tuhatta euroa (178). Rahoituskulut nousivat 119 % edellisvuoteen verrattuna johtuen korollisen velan kasvusta ja valuuttakurssimuutoksista.

Tilikauden tulos vuodelta 2017 oli -172 tuhatta euroa (57).

Konsernin efektiivistä veroastetta nostavat Hollannin (Nixu B.V.:n) toimintojen tappiollisuus.

Rahoitus ja investoinnit

Nixu-konsernin taseen loppusumma 31.12.2017 oli 36 752 tuhatta euroa (17 376).

Nixu Oyj osti 31.5.2017 Expert Solutions Support Center B.V.:n ja 30.6.2017 Bitsec Holding AB:n koko osakekannat.

Nixu Oyj teki 29.5.2017 yhteensä 8 500 tuhannen euron ja 5-6 vuoden pituisen rahoitussopimuksen, jonka lisäksi yhtiöllä on 1 000 tuhannen euron luottolimiittisopimus. Lainoihin sisältyy tavanomaisia omavaraisuusastetta ja käyttökatetta koskevia kovenanttiehtoja. Rahoitussopimuksen mukaisia lainoja on nostettu edellä mainittujen yrityskauppojen rahoittamiseen ja käyttöpääoman vahvistamiseen yhteensä 5 900 tuhatta euroa 31.12.2017 mennessä.
Nixu Oyj toteutti 25.10.2017 institutionaalisille sijoittajille nopeutetulla tarjousmenettelyllä (ns. accelerated book-building) suunnatun osakeannin, jossa merkittiin 750 000 osaketta merkintähintaan 13,00 euroa/osake. Kuluilla oikaistu merkintähinta 9 540 tuhatta euroa on kirjattu kokonaisuudessaan Nixu Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön kassavarat 31.12.2017 olivat 11 864 tuhatta euroa (2 718). Nettovelat 31.12.2017 olivat -3 384 tuhatta euroa (765). Yrityksen rahoitusasema on vahva mahdollistaen kasvuinvestoinnit.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -853 tuhatta euroa (115), johtuen ulkomaan toimintojen kasvaneesta käyttöpääoman tarpeesta.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 323 (222). Henkilömäärän voimakasta kasvua selittävät sekä Expert Solutions Support Center B.V.:n ja Bitsec Holding AB:n yrityskaupat että orgaaninen kasvu.

Mielenkiintoisimmat asiakasprojektit, kansainvälinen huippuosaajien työyhteisö sekä viihtyisä työympäristö takaavat Nixun asiantuntijoille alan parhaan työpaikan.

Nixu on kasvanut voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta ja laajentunut uusille markkinoille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut säilyttämään matalan organisaatiorakenteen, jossa on vain vähän byrokratiaa. Yhteisöllisyys on organisaation ominaispiirre ja yhteistyön tärkeys on sisäänrakennettu toimintamalliin, jolloin Nixulla pystytään hyödyntämään oman tiimin huippuammattitaitoa monipuolisesti.

Vuoden 2017 aikana Nixu käynnisti NixuCode 270/360 -kyselyn, joka antoi kaikille nixulaisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Samalla Nixu sitoutui lahjoittamaan vastaavan summan koulutuksen tukemiseen kehitysmaissa kuin saisi vastauksia kyselyyn.

Vuonna 2017 Nixulla mitattiin työtyytyväisyyttä kolmella Nixu Pulse -kyselyllä, joiden tulokset olivat hyviä. Yleisarvosanan keskiarvo oli 3,4/4. Työntekijät kokevat, että Nixussa työtä voi tehdä omalla tavalla (ka. 3,5/4) ja että tehty työ on arvokasta (ka. 3,4/4). Nixulaiset tuntevat, että heillä on mahdollisuus toimia arvojen mukaisesti päivittäisessä työssään (ka. 3,5/4) ja he ovat ylpeitä siitä, että työskentelevät Nixulla (ka. 3,5/4).

Nixu Oyj:n konsernijohtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Petri Kairinen, talousjohtaja Janne Kärkkäinen, kaupallinen johtaja Valtteri Peltomäki, kehitysjohtaja Kim Westerlund ja (5.10.2017 alkaen) henkilöstöjohtaja Katja Müller.

Henkilöstön avainluvut

201720162015
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 282 191 154
Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000 €) 17 318 12 207 9 075*
Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta) 3,9 4,2 5,3
Keski-ikä vuosina 39,4 40,3 38,7
Työsuhteista vakinaisia 95 % 95 % 92 %
Työsuhteista osa-aikaisia 8 % 9 % 13 %
Naisia konsernin henkilöstöstä 16 % 18 % 13 %

* Palkat ja palkkiot 2015 tilikaudella FAS -standardin mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Nixu Oyj:n hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Marko Kauppi (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Juhani Kaskeala sekä Tuija Soanjärvi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 800 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 100 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 400 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, ja että vuodelta 2016 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 120 000 kappaletta. Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista kannustinohjelman ehtojen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallituksella on voimassa ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2014 antama valtuutus päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä, mukaan lukien listautuminen, tai mahdollisten tulevien yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 30.10.2019 saakka. Jäljellä on valtuutus 1 176 746 osakkeelle.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

NI UOsakevaihto kplArvo yhteensä, euroaKorkein, euroaAlin,
euroa
Keski­hinta, euroaViimeisin, euroa
Tammi-kesäkuu 2017 711 483 5 274 206 9,70 6,00 7,60 8,64
Heinä-joulukuu 2017 1 030 397 11 944 608 14,45 8,30 10,89 11,00
Tammi-joulukuu 2017 1 741 880 17 218 814 14,45 6,00 9,26 11,00
31.12.201731.12.2016
Pörssiarvo, euroa 79 525 985 38 550 812
Osakkeenomistajia 3 141 2 498
Osakkeiden kokonaismäärä 7 241 198 6 372 035
Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 11 563 7 200
(Omat osakkeet 1H17 lopussa 10 763 )

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet.

Nixun osake on noteerattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä.

Tilikauden aikana toteutetut osakeannit:

ESSC:n kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 19 163 osakkeen suunnattu osakeantiBitsecin kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 100 000 osakkeen suunnattu osakeantiKasvustrategian varmistamiseksi institutionaalisille sijoittajille toteutettu 750 000 osakkeen suunnattu osakeanti.
Osinkoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 20 265 613,74 euroa, josta tilikauden voitto 246 149,66 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2017 maksettaisi osinkoa. Hallitus pitää osakkeenomistajien etuna hyödyntää markkinoiden tarjoamat kasvumahdollisuudet osingonmaksun sijaan.

Osinkoehdotus poikkeaa näin ollen Nixun voitonjakopolitiikasta, jonka mukaisesti Nixu pyrkii jakamaan 30-70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona.

Tilikauden päättymisen jälkeen Nixun taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiö on toteuttanut strategiansa mukaisia kansainvälisiä kasvuinvestointeja. Mikäli asiakashankinta uusilla markkinoilla osoittautuu oletettua vaikeammaksi, voivat uudet markkina-alueet heikentää yhtiön kannattavuutta merkittävästi. Kansainvälisiä toimintoja voidaan myös joutua lopettamaan, mikäli yhtiö ei onnistu saavuttamaan riittävää asiakaskantaa.

Yhtiö on aloittanut strategiansa mukaisesti voimakkaan panostamisen jatkuvaan, skaalautuvaan palveluliiketoimintaan. Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja, toimintatapoja sekä palvelutasolupauksia kuin konsultointiliiketoimintaan. Haasteet näiden muutosten toteuttamisessa voivat aiheuttaa Nixulle merkittäviä välillisiä ja välittömiä seuraamuksia.

Yhtiön kasvuodotukset perustuvat myös voimakkaasti osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan suunniteltua määrää tietoturva-asiantuntijoita, saattaa tämä vaikuttaa yhtiön liikevaihdon kehitykseen.

Talouskasvun nopeutuminen ja toisaalta kyberturvamarkkinan voimakkaasti kasvava kysyntä voivat johtaa palkkainflaatioon, jolla voi olla olennainen vaikutus palveluyritysten kustannuksiin.

Nixun liiketoiminta vaatii asiakkailta suurta luottamusta. Asiakkaisiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset ja mahdolliset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia.

Isoihin projekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja ylimääräisen työn johdosta epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixun kokonaan tai osittain kannettaviksi tulevia kustannuksia; tämän lisäksi Nixu ei välttämättä pysty aina allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla.

Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, etsii Nixu myös jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixu ei välttämättä kuitenkaan löydä sopivia ostokohteita, jotka tukisivat Nixun strategiaa tai muutoin sopisivat Nixun toimintoihin. Ei myöskään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu integroimaan mahdollisen yritysostokohteen liiketoiminnan menestyksekkäästi omaan liiketoimintaansa, tai että Nixu onnistuu saavuttamaan toivottuja strategisia tavoitteita tai synergiaetuja, eivätkä mahdolliset yritysostot näin välttämättä tuota odotettua liikevaihtoa tai voittoa. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata Nixulle ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan. Yritysostomahdollisuuksien tutkiminen ja yritysostojen mahdollinen toteuttaminen voivat viedä johdolta huomattavia resursseja, jolloin Nixun varsinainen liiketoiminta saattaa kärsiä.

Jos liikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken oletuksia, voidaan liikearvoa joutua alaskirjaamaan.

Yhtiön rahoitukseen liittyy tavanomaisia kovenantteja, jotka rikkoutuessaan voivat vaikeuttaa rahoituksellista asemaa.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Toimitusjohtaja Petri Kairinen luopui Suomen markkina-alueen johtajan (market area leader) tehtävästä ja tehtävään nimitettiin yhtiön kaupallinen johtaja (Chief Commercial Officer) Valtteri Peltomäki. Uudeksi kaupalliseksi johtajaksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi nimitettiin ruotsalainen Jesper Svegby.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.4.2018.

Yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2018 torstaina 16.8.2018. Nixu julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä liikevaihtotiedot.

Nixu järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitetun tulostiedotustilaisuuden 8.3.2018 kello 9:30 alkaen Helsingin Pörssitalossa, Fabianinkatu 14.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.inderes.fi/videot/nixun-tilinpaatostiedote-2017-webcast-832018-kello-930.

Espoossa 7.3.2018
Nixu Oyj
Hallitus

LIITE: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2017 (IFRS)

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy
puhelin: +358 20 743 0280

Jakelu:
Nasdaq
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatiota turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 300 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa ja nykyään sijaitsemme neljällä mantereella, palvellen asiakkaita ympäri maailman. Nixu Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla.
www.nixu.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 07:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/Nixu+Oyj+Kasvuvauhti+kiihtyi+entisest%C3%A4%C3%A4n+k%C3%A4rken%C3%A4+jatkuvat+palvelut+HUG2174511.html

Jätä kommentti

facebook twitter