Etusivu » Harvia Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Harvia Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Harvia Oyj

Harvia Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

HARVIA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.3.2018 KLO 14.40

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Harvia Oyj (“Harvia” tai “Yhtiö”) julkistaa suunniteltuun listautumiseensa (“Listautuminen”) liittyvän osakeannin ja -myynnin (“Listautumisanti”) alustavan hintavälin. Yhtiö tiedotti 5.3.2018 suunnittelevansa listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) pörssilistalle.

Listautumisanti lyhyesti:

Listautumisannin alustava hintaväli on 5,00-6,10 euroa osakkeelta (“Alustava Hintaväli”).
Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 45 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (“Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (“Osakeanti”). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen merkintähinnan (“Lopullinen Merkintähinta”) perusteella.
Yhtiö laskisi liikkeeseen 8 118 109 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin (määritelty jäljempänä) osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 100 000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla.
Alustavan Hintavälin mukainen Yhtiön markkina-arvo on noin 93-104 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa noin 45 miljoonan euron bruttovarat.
CapMan Buyout Fund A L.P ja CapMan Buyout Fund B Ky (yhdessä “CapManin Hallinnoimat Rahastot”) ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä CapManin Hallinnoimien Rahastojen kanssa “Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti vähintään 1 250 729 ja enintään 1 462 418 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (“Myyntiosakkeet” ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa “Tarjottavat Osakkeet”) (“Osakemyynti”).
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet tai muut Yhtiön palveluksessa olevat osakkeenomistajat eivät myy osakkeita Listautumisannissa ja ovat sitoutuneet tavanomaisiin luovutusrajoituksiin.
Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”), (ii) Yhtiön tai sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden kaikille Suomessa ja Itävallassa vakituisessa työsuhteessa merkintäaikana oleville työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle (“Henkilöstöanti”) sekä (iii) private placement -järjestelynä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (“Instituutioanti”). Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Uusia Osakkeita, ja Henkilöstöannissa sovelletaan Lopullista Merkintähintaa 10 prosenttia alhaisempaa merkintähintaa.
Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään 53,3 prosenttia Yhtiön osakkeista (“Osakkeet”) ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (määritelty jäljempänä) (Lisäosakeoption kanssa 61,3 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät 1 367 063 Myyntiosaketta ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 8 118 109 Uutta Osaketta (Myyntiosakkeiden ja Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja olettaen, että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 100 000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).
Listautumisannin arvo on Alustavan Hintavälin perusteella noin 59-62 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa noin 45 miljoonan euron bruttovarat, Osakemyynnissä myydään vähintään 1 250 729 ja enintään 1 462 418 Myyntiosaketta ja olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään.
Ennen Listautumisantia CapManin Hallinnoimat Rahastot omistavat noin 69,5 prosenttia, Yhtiön hallitus ja johtoryhmän jäsenet yhteensä noin 17,2 prosenttia ja muut osakkeenomistajat yhteensä noin 13,3 prosenttia Osakkeista. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet tai muut Yhtiön palveluksessa olevat osakkeenomistajat eivät myy Osakkeita Osakemyynnissä.
Mikäli Listautumisanti toteutetaan suunnitellulla tavalla, CapManin Hallinnoimat Rahastot omistavat noin 25,3 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 8 118 109 Uutta Osaketta (Myyntiosakkeiden ja Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien Osakkeiden merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja olettaen, että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 100 000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla) ja että Lisäosakeoptio käytetään.
Yhtiö on nimittänyt Listautumisannin pääjärjestäjäksi Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen (“Pääjärjestäjä” tai “Danske Bank”) ja järjestäjäksi Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikön (“Järjestäjä” tai “Handelsbanken Capital Markets”, ja yhdessä Pääjärjestäjän kanssa, “Järjestäjät”).
Ylikysyntätilanteessa CapManin Hallinnoimat Rahastot ja Pääjärjestäjä voivat lisäksi sopia, että Pääjärjestäjällä on oikeus ostaa 30 päivän ajan Yhtiön Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä enintään 1 539 109 Osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet vastaavat noin 15,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin alin hinta.
Yleisöannin merkintäaika alkaa 9.3.2018 klo 10.00 ja päättyy arviolta 19.3.2018 klo 16.00.
Instituutioannin merkintäaika alkaa 9.3.2018 klo 10.00 ja päättyy arviolta 21.3.2018 klo 12.00.
Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 9.3.2018 klo 10.00 ja päättyy arviolta 19.3.2018 klo 16.00.
Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 22.3.2018 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 26.3.2018 kaupankäyntitunnuksella HARVIA.

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju:

“Vuoden 2014 jälkeen olemme laajentaneet tuotetarjoamaamme, kasvattaneet kansainvälistä tunnettuutta ja parantaneet markkina-asemaamme. Listautuminen antaa meille mahdollisuuden jatkaa toimintamme kehittämistä. Uskon, että meillä on hyvät edellytykset jatkaa strategiamme mukaista kannattavaa kasvua johtavaksi sauna- ja spa-alan toimijaksi.”

Hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola:

“Olemme erittäin tyytyväisiä Harvian liiketoiminnan kehitykseen viime vuosina. Yhtiö on vahva toimija historiallisesti vakaalla ja kasvavalla markkinalla. Uskon, että Harvia on valmis ottamaan seuraavan askeleen ja suunniteltu listautuminen on yhtiölle merkkipaalu, joka tarjoaa vahvan tuen kannattavan kasvun polulle, vahvistaa brändiä sekä auttaa rekrytoimaan ja sitouttamaan avainhenkilöstöä.”

Hallituksen jäsen ja CapManin edustaja Anders Björkell:

“CapMan sijoitti Harviaan neljä vuotta sitten, ja näimme jo silloin listautumisen yhtenä houkuttelevana tavoitteena yhtiölle. Olemme kehittäneet Harviaa kohti tätä päämäärää ja viimeisten vuosien aikana Harvian liiketoiminta ja luvut ovat kehittyneet erittäin vakaasti. Harvialla on erittäin hyvät lähtökohdat jatkaa strategiansa toteuttamista listattuna yhtiönä. CapMan jää merkittäväksi omistajaksi myös listautumisen jälkeen.”

Listautumisen tausta ja syyt

Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on parantaa Yhtiön kykyä toteuttaa sen strategiaa menestyksekkäästi tarjoamalla Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille ja vahvistamalla Yhtiön pääomarakennetta sekä lisäämällä Yhtiön tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön omistuspohjan laajentamisen ja Osakkeiden likviditeetin lisääntymisen sekä Osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa. Osakkeiden pörssilistaus antaa Yhtiölle myös mahdollisuuden tarjota avainhenkilöilleen markkinapohjaisia kannustinjärjestelmiä ja vahvistaa työnantajamielikuvaa.

Yhtiön on tarkoitus käyttää Osakeannista saatavat nettovarat pääomarakenteensa vahvistamiseen maksamalla takaisin Listautumisen toteutuessa erääntyvien osakaslainojen pääoman ja kertyneet korot. Nykyistä vahvempi pääomarakenne luo Yhtiölle paremmat edellytykset strategian mukaisen kasvun edistämiseen jatkossa.

Listautuminen ja listalleottoesitteen julkaiseminen

Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla ennen Listautumisantia. Yhtiö aikoo hakea Osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 22.3.2018 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 26.3.2018.

Yhtiö on jättänyt listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Listalleottoesite odotetaan hyväksyttävän arviolta 8.3.2018. Listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.harvia.fi/listautuminen 9.3.2018 ennen merkintäajan alkamista. Listalleottoesite on lisäksi saatavilla painettuna arviolta 12.3.2018 Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Teollisuustie 1-7, 40951 Muurame, Danske Bankin konttoreista Suomessa ja Nasdaq Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista saa verkkosivuilta www.harvia.fi/listautuminen, www.danskebank.fi/listautuminen ja www.handelsbanken.fi/listautumisannit sekä Danske Bankin konttoreista Suomessa.

Tärkeitä päivämääriä:

Listalleottoesite hyväksytään arviolta 8.3.2018
Listalleottoesite julkaistaan arviolta 9.3.2018
Listautumisannin merkintäaika alkaa 9.3.2018 klo 10.00
Yleisöanti, Henkilöstöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 16.3.2018 klo 16.00
Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 19.3.2018 klo 16.00
Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 19.3.2018 klo 16.00
Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 21.3.2018 klo 12.00
Lopullinen Merkintähinta ja Listautumisannin tulos julkistetaan arviolta 21.3.2018
Kaupankäynnin Osakkeilla, pois lukien Henkilöstöosakkeet, odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla 22.3.2018
Kaupankäynnin Osakkeilla, pois lukien Henkilöstöosakkeet, odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla 26.3.2018

Danske Bank ja Handelsbanken Capital Markets toimivat Listautumisannin Järjestäjinä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä[1]. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja[2], ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, Harvia
puh. +358 50 577 4200
tapio.pajuharju@harvia.fi

Ari Vesterinen, talousjohtaja, Harvia
puh. +358 40 5050 440
ari.vesterinen@harvia.fi

Olli Liitola, hallituksen puheenjohtaja, Harvia
puh. +358 40 060 5040
olli.liitola@capman.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.

[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 13:40 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/Harvia+Oyj+julkistaa+suunnitellun+listautumisantinsa+alustavan+hintav%C3%A4lin+ja+lis%C3%A4tietoa+osakkeidensa+listaamisesta+Nasdaq+Helsinki+Oy+n+p%C3%B6rssilistalle+HUG2174705.html

Jätä kommentti

facebook twitter