Etusivu » Efecte Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 – Vuosikasvu kiihtyi 27,5 %:iin

Efecte Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 – Vuosikasvu kiihtyi 27,5 %:iin

Efecte Oyj

Efecte Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 – Vuosikasvu kiihtyi 27,5 %:iin

EFECTE OYJ — TILINPÄÄTÖSTIEDOTE — 8.3.2018 klo 14.00

Efecte Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 – Vuosikasvu kiihtyi 27,5 %:iin

Liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa, kasvu 27,5%
SaaS-liikevaihto kasvoi 35% ja oli 44% prosenttia kokonaisliikevaihdosta
Palveluiden liikevaihto kasvoi 48% ja oli 37% prosenttia kokonaisliikevaihdosta
Investoinnit kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen alensivat kannattavuutta.
Käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUR 10-12/2017 10-12/2016 2017 2016
Liikevaihto 3 178 2 378 10 615 8 325
Käyttökate (EBITDA) 21 134 305 493
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -58 80 41 281
Liikevoitto -99 44 -110 136
Katsauskauden tulos -754 42 -841 115
Katsauskauden tulos (listauskuluilla oikaistu) -104 42 -122 115

Tulos/osake, euroa* -0,16 0,01 -0,19 0,03
Oikaistu tulos/osake, euroa* -0,02 0,01 -0,03 0,03
Oma pääoma/osake, euroa* 1,02 0,17 1,02 0,17
SaaS MRR 425 328 425 328
Saadut tilaukset 3 311 3 516 11 866 7 387

* Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu lokakuussa 2017 toteutetulla 1:3 splitillä

Toimitusjohtaja Sakari Suhonen kommentoi vuotta 2017:

Vuonna 2017 Efecten liikevaihto kasvoi 27,5% ja oli 10,6 MEUR (8,3 MEUR vuonna 2016). Nykyisten pääliiketoiminta-alueidemme liikevaihto kasvoi tätäkin nopeammin: SaaS kasvoi 35% ja palvelut 48%. Perinteisten kertalisenssien kauppa kasvoi 14%, poiketen arvioidusta pitkän ajan laskevasta kehityksestä. Kertalisensseihin liittyvän ylläpidon liikevaihto laski 15% odotusten mukaisesti.

Liiketoimintamme Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa kerrytti noin 14% liikevaihdostamme. Saksa on yksi tärkeimmistä panostusalueistamme, ja kasvatimme merkittävästi henkilöstömme määrää siellä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuosi 2017 oli meille kasvun ja kehityksen aikaa. Kehitimme organisaatiotamme ja prosessejamme vastaamaan kasvuamme ja tavoitteitamme. Henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana 53%. Olemme panostaneet SaaS-liiketoiminnan tukitoimintoihin, toimituskapasiteettiin sekä myyntiin.

Joulukuussa toteutunut listautuminen First Northiin oli meille merkittävä askel, joka antaa hyvän pohjan kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen lähivuosina.

Tehdyt kasvuinvestoinnit, kuten Saksan ja Ruotsin henkilöstön kasvattaminen, ovat alentaneet kannattavuuttamme. Käyttökate oli 0,3 MEUR (0,5 MEUR). Liikevoitto oli -0,1 MEUR (0,1 MEUR).

Tilauskertymä kasvoi 61% edellisvuodesta, mikä luo hyvät edellytykset myönteiselle kehitykselle vuoden 2018 aikana. Jatkamme määrätietoista työskentelyä kansainvälisen kasvumme kiihdyttämiseksi. Esimerkkinä konkreettisista toimenpiteistä, olen itse muuttanut Saksaan määräajaksi tukemaan paikallisen yhtiömme kehittämistä. Jatkamme luonnollisesti myös omien toimintatapojemme ja prosessiemme kehittämistä, jotta ne tukevat liiketoiminnan nykyistä kehitysvaihetta mahdollisimman hyvin.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Tavoitteenamme on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2017-2022. Voimakkaat investoinnit kansainvälistymiseen, kuten henkilöstön etupainotteinen rekrytointi, alentavat liikevoittoamme lähivuosina.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö on tehnyt voimakkaita etupainotteisia kasvupanostuksia vientimarkkinoille, etenkin Saksaan ja Ruotsiin, minkä odotetaan kiihdyttävän kasvua toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Liikevaihdon vuosikasvun arvioidaan ylittävän 20 %. Kasvupanostuksien johdosta odotamme yhtiön käyttökatteen olevan selvästi negatiivinen. Alkuvuoden odotetaan olevan kannattavuudeltaan loppuvuotta heikompi.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hannu Nyman, 050 306 9913
toimitusjohtaja Sakari Suhonen, 050 384 3576

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 09 4766 9926

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

KATSAUS LIIKETOIMINTAAN 10-12/2017

Kaudella 10-12/2017 liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 34%. Käyttökate oli 0,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,1 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto, 1000 EUR 10-12/17 10-12/16 2017 2016
SaaS 1 253 948 4 645 3 439
Kertalisenssit 352 53 615 539
Ylläpito 351 405 1 453 1 707
Palvelut 1 223 973 3 901 2 640
Konserni yhteensä 3 178 2 378 10 615 8 325

SaaS kasvoi 32% ja palvelut 26%. Neljänneksen aikana tehdyistä asiakassopimuksista normaalia suurempi osa oli kertalisenssejä, mikä nosti kertalisenssien liikevaihdon edellisvuotta suuremmaksi. Kertalisenssien ylläpidon liikevaihto laski odotetusti 14%.

Neljänneksen aikana panostettiin Saksan ja Ruotsin tytäryhtiöiden kehittämiseen. Saksan tytäryhtiön henkilöstön määrä kasvoi merkittävästi neljänneksen aikana. Yhtiö allekirjoitti marraskuussa sopimuksen saksalaisen julkishallinnon organisaation kanssa, mikä on päänavaus Saksan julkishallinnon markkinoille.

Yhtiön liiketoimintaan vaikutti myös marras-joulukuun vaihteessa toteutettu listautumisanti.

VUOSI 2017

EFECTE-KONSERNI LYHYESTI

Efecte on suomalainen ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut IT-palvelunhallintaan sekä identiteetinhallinnan ja pääsynhallinnan ratkaisuihin. Efecte tarjoaa palvelun- ja identiteetinhallintaohjelmistoja keskikokoisille ja suurille yrityksille sekä julkisille organisaatioille. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998, ja sen päätoimipaikka on Espoossa.

Yhtiön liiketoiminta perustuu Yhtiön omiin ohjelmistotuotteisiin ja niihin liittyviin palveluihin. Liiketoiminnan perustan muodostavia omia ohjelmistotuotteita toimitetaan asiakkaille ensisijaisesti pilvipalveluna. Asiakkaille toimitetaan myös ohjelmistotuotteisiin liittyviä palveluita, kuten käyttöönottoa, integrointia, koulutusta ja ylläpitoa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Efecten liikevaihto vuonna 2017 oli 10,6 miljoonaa euroa (2016: 8,3 miljoonaa euroa). Liikevaihdon jakauma: SaaS 4,6 MEUR (3,4 MEUR), palvelut 3,9 MEUR (2,6 MEUR), kertalisenssit 0,6 MEUR (0,5 MEUR) ja ylläpito 1,5 MEUR (1,7 MEUR).

Pilvipalveluna toimitettavien ratkaisuiden liikevaihto kasvoi merkittävästi. SaaS-liikevaihto kasvoi 35%. Palveluiden kasvu oli 48%.

Ulkomaisen liikevaihdon osuus on toistaiseksi pieni, mutta nopeassa kasvussa. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi ulkomaisista tytäryhtiöistä 1,5 MEUR (1,2 MEUR) eli noin 14% kokonaisliikevaihdosta.

Luonteeltaan jatkuvista liiketoiminnoista (SaaS, ylläpito) kertyi 6,1 MEUR (5,1 MEUR) eli noin 57% liikevaihdosta (62%).

Tilauskertymä kasvoi 61% edellisestä vuodesta ja oli 11,9 MEUR (7,4 MEUR).

Efecten käyttökate oli 0,3 MEUR (0,5 MEUR) ja liikevoitto -0,1 MEUR (0,1 MEUR). Panostukset kasvun edellyttämiin henkilöresursseihin vaikuttivat tulokseen negatiivisesti.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Efectellä on Suomen verotuksessa vahvistettuja tappioita, joten maksettavaa tuloveroa ei kertynyt.

Katsauskauden tulos oli -0,8 MEUR ja listauskuluilla oikaistuna -0,1 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 0,1 MEUR.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Efecte-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 9,3 MEUR (12/2016: 3,6 MEUR). Omavaraisuusaste oli 71% (12/2016: 33%) ja nettovelkaantumisaste -109% (12/2016: -142%).

Efecte järjesti marras-joulukuussa 2017 First North -listautumisannin, jossa yhtiö keräsi noin 5,7 MEUR uutta omaa pääomaa. First North -listautumisantiin liittyvät kulut noin 0,7 MEUR on kirjattu rahoituskuluihin.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista lainaa 0,0 MEUR (12/2016: 0,2 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 6,1 MEUR (12/2016: 1,3 MEUR). Korollinen nettovelka oli -6,1 MEUR (12/2016: -1,1 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,5 MEUR (0,9 MEUR) ja investointien rahavirta -3,3 MEUR (-0,3 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,5 MEUR (0,3 MEUR) koostuen pääosin aktivoiduista tuotekehitysmenoista.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 96 henkilöä (63 henkilöä). Henkilöstöstä 74 oli Suomessa (50), 12 Ruotsissa (8), 2 Tanskassa (2) sekä 8 Saksassa (3). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 77 (59).

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Vuoden 2017 aikana yhtiö on määrätietoisesti panostanut kasvuedellytysten luomiseen. Yhtiön henkilöstön määrää on kasvatettu ja organisaatiota on kehitetty vastaamaan liiketoiminnan kasvaneen koon tarpeita.

Palvelutuotannon ja konsultoinnin henkilöstön määrä on kasvanut etenkin Suomessa. Tarjoamaa on laajennettu myös prosessikonsultoinnin suuntaan, minkä tarkoituksena on auttaa asiakkaita organisoimaan omaa it-palvelutuotantoaan optimaalisesti sekä samalla löytää lisää sovelluskohteita Efecten ratkaisuille.

Efecte tavoittelee voimakkaasti kasvua ulkomailta ja etenkin Saksan ja Ruotsin yhtiöiden kehittämiseen on panostettu vuoden 2017 aikana. Saksan tytäryhtiön henkilöstön määrä on kasvanut merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myyntivoiman kasvattaminen edellyttää etupainotteista rekrytointipolitiikkaa ulkomaisissa tytäryhtiöissä, mikä rasittaa yhtiön tulosta. Yhtiö on marraskuussa 2017 allekirjoittanut sopimuksen saksalaisen julkishallinnon organisaation kanssa, mikä on päänavaus Saksan julkishallinnon markkinoille.

Myyntityössä on panostettu uusien asiakkaiden hankinnan lisäksi myös Efecten koko ratkaisuvalikoiman levittämiseen vanhoille asiakkaille etenkin Suomessa. Nykyisiin asiakkaisiin arvioidaan sisältyvän merkittävää kasvupotentiaalia, koska tyypillisesti uusi asiakas ottaa alkuvaiheessa käyttöön vain jonkin Efecten ratkaisun.

MARKKINANÄKYMÄT

Tutkimuslaitosten mukaan Efecten tarjoamaan kuuluvien IT-palveluiden hallinnan (ITSM) sekä identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) pilvipalveluratkaisujen markkinoiden arvioidaan kasvavan lähivuosina voimakkaasti yhtiön kohdemarkkinoilla Euroopassa.

Euroopan pilvipohjaisen ITSM-markkinan keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuksi arvioidaan 15,5 prosenttia vuosina 2016-2021. Pienten ja keskisuurten yhtiöiden markkinan arvioidaan kasvavan keskimäärin 20,8 prosenttia vuodessa ja suurten yhtiöiden markkinan keskimäärin 13,6 prosenttia vuodessa. Ohjelmistojen keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuksi vuosille 2016-2021 ennustetaan noin 14,6:ta prosenttia ja palveluiden keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuksi samalle ajanjaksolle noin 18,5:tä prosenttia.

Globaalin pilvipohjaisen IAM-markkinan arvioidaan kasvavan vuosina 2016-2021 keskimäärin noin 23,7 prosenttia vuosittain. Euroopan markkinan kasvuksi arvioidaan keskimäärin 22,0 prosenttia vuosittain 2016-2021.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehitysaktiviteetit vuoden 2017 keskittyivät yhtiön nykyisten tuotteiden jatkokehittämiseen. Normaalin tuotekehityssyklin mukaisesti asiakkaat ovat saaneet käyttöönsä uusia ominaisuuksia käyttöönsä noin vuosineljänneksen välein. Palvelunhallinnan tuotteiden osalta kehityskohteena oli mm. yrityspalveluiden hallinnan ominaisuuksien laajentaminen. Identiteetinhallinnan osalta kehityskohteina oli mm. GDPR-suostumusten hallinta ja työntekijöiden palautekanavan kehittäminen. Lisäksi tuotteisiin lisättiin mm. tekoälyominaisuuksia.

Konsernin tutkimus ja tuotekehitys tapahtuu Efecte Finland Oy:ssä. Tuotekehitys tehdään pääosin oman henkilöstön voimin, mutta myös alihankkijoita käytetään tuotekehitykseen joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle. Kehittämismenot, jotka aiheutuvat uusien tuotteiden ja merkittävien lisäominaisuuksien suunnittelusta, aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot tilikausilta 2015-2017:

Milj. euroa 2017 2016 2015
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1,6 1,5 1,3
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
% liikevaihdosta
15,3 17,6 18,5

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

4.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 ei jaeta osinkoa.

Hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Kari J. Mäkelä, Turkka Keskinen, Hannu Vaajoensuu ja Niilo Fredriksson. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Juha Hilmola.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

4.10.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki suunniteltua First North -listautumista varten tarvittavat päätökset. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään listautumisesta First Northiin, osakeannista sekä optioiden antamisesta, sekä päätti osakkeiden splittaamisesta kolmeen osaan, yhtiömuodon muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi ja siihen liittyvästä osakepääoman korotuksesta, arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä, tarvittavista yhtiöjärjestyksen muutoksista sekä hallituksen jäsenten palkkioista.

LISTAUTUMINEN FIRST NORTHIIN

Listautumisanti alkoi 27.11.2017 ja kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 8.12.2017. Listautumisannissa laskettiin liikkeeseen yhteensä 1 035 000 uutta osaketta. Merkintähinta oli instituutioannissa ja yleisöannissa 5,50 euroa/osake sekä henkilöstöannissa 4,95 eur/osake. Yhtiö keräsi listautumisannissa noin 5,7 miljoonaa euroa omaa pääomaa ennen listautumisen kuluja, jotka olivat noin 0,7 miljoonaa euroa.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Efecte Oyj:n osakepääoma koostui 5 524 101 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 13 560 omaa osaketta, noin 0,2% kaikista osakkeista.

Yhtiön osake on ollut kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla 8.12.2017 alkaen. Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 5,85 euroa, alin kurssi 5,15 euroa ja päätöskurssi 5,62 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 31,0 MEUR ilman omia osakkeita.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 31.12.2017 yhteensä 1005 omistajaa. Luettelo suurimmista omistajista ja tiedot omistajien jakaumasta ovat nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.

10 suurinta omistajaa 31.12.2017:

Osakas Kpl %
1 First Fellow Oy 1 010 499 18,3
2 Oy Fincorp Ab 647 929 11,7
3 Stadigh Kari 334 546 6,1
4 Innovestor Kasvurahasto I Ky 298 992 5,4
5 Ilmarinen 290 909 5,3
6 Montonen Markku 263 571 4,8
7 Sarkkinen Jussi-Pekka 182 015 3,3
8 Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap 174 545 3,2
9 Havacment Oy 121 107 2,2
10 Kosonen Jukka 120 000 2,2

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 5,4%. Lisäksi toimitusjohtajalla on optioita noin 3,0%:n edestä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous 4.5.2017 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 150 000 kappaletta (lukumäärä ennen 1:3 splittiä). Valtuutuksen nojalla on hankittu 250 omaa osaketta elokuussa 2017.

Yhtiökokous 4.5.2017 valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Osakkeita voidaan antaa enintään 160 000 kappaletta (lukumäärä ennen 1:3 splittiä).

Ylimääräinen yhtiökokous 4.10.2017 valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin. Osakkeita voidaan antaa enintään 1 800 000 kappaletta. Listautumisanti toteutettiin tämän valtuutuksen perusteella.

Ylimääräinen yhtiökokous 4.10.2017 valtuutti hallituksen päättämään optioiden sekä erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, sekä päättämään näiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa oikeudet enintään 450 000 osakkeeseen.

OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2011

Optio-ohjelmaan 2011 kuuluu 130 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 390 000 uutta osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkoi viimeistään 31.12.2014 ja päättyy 31.12.2020. Osakkeen merkintähinta on 0,58 euroa. Optio-oikeuksien perusteella on 31.12.2017 mennessä merkitty 68 508 osaketta. Käyttämättömiä optio-oikeuksia on 107 164 kappaletta, joilla voidaan merkitä 321 492 osaketta.

Optio-ohjelma 2015

Optio-ohjelmaan kuuluu 135 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 405 000 osaketta. Optio-oikeudet jakautuvat neljään sarjaan: A-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 25 500 on jaettu), B-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 25 500 on jaettu), C-optio-oikeudet: 30 000 optio-oikeutta (joista 26 500 on jaettu), ja D-optio-oikeudet: 15 000 optio-oikeutta (joista kaikki on jaettu). Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme osaketta. Yhtiön hallitus päätti 24.11.2017, että optio-ohjelman 2015 perusteella ei enää jaeta optio-oikeuksia.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 30.4.2017-31.12.2020. Oikeus merkitä osakkeita alkaa seuraavan aikataulun mukaisesti: A-optio-oikeudet vestautuvat 30.4.2017, B-optio-oikeudet 30.4.2018 ja C-optio-oikeudet 30.4.2019. D-optio-oikeudet vestautuvat 30.4.2020 seuraavasti; D-optioista vestautuu a) 50 prosenttia, mikäli Efecten ulkomaan liikevaihto vuodelta 2019 ylittää 3,2 miljoonaa euroa, b) 75 prosenttia, mikäli se ylittää 4,0 miljoonaa euroa ja c) 100 prosenttia, mikäli se ylittää 4,7 miljoonaa euroa.

Osakkeen merkintähinnat ovat seuraavat: A-optio-oikeudet: 1,50 euroa/osake, B-optio-oikeudet: 1,6666667 euroa/osake, C-optio-oikeudet: 1,6666667 euroa/osake, ja D-optio-oikeudet: 3,34 euroa/osake. Optio-oikeuksien perusteella ei ole 31.12.2017 mennessä merkitty osakkeita.

OIKEUDENKÄYNNIT

Yhtiö on saanut saksalaiselta rekrytointiyritykseltä yhtiön näkemyksen mukaan aiheettoman noin 260 tuhannen euron maksuvaatimuksen. Yhtiö on kiistänyt maksuvaatimuksen. Asian oikeuskäsittely on kesken. Yhtiö on tehnyt tilinpäätökseen 25 tuhannen euron kuluvarauksen oikeuskuluja varten.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön riskejä on kuvattu laajasti 24.11.2017 julkistetussa listalleottoesitteessä, joka on saatavilla yhtiön internet-sivuilta.

Pilvipalveluliiketoiminnassa oleellista on palvelun luotettava toimittaminen asiakkaille. Riskejä liittyy esimerkiksi ohjelmistotuotteen ominaisuuksiin, omaan palvelun operointiin sekä ulkoistettuun konesaliin ja verkkoyhteyksiin. Mahdolliset häiriöt palvelussa voivat johtaa asiakastyytyväisyyden laskuun, mikä voi jatkossa alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Yhtiö sovittaa asiakasprojekteissaan tuotteensa asiakkaan olemassaoleviin järjestelmiin. Asiakasprojekteihin voi liittyä viivästyksiä tai ylimääräistä työtä. Vaikka suuri osa projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, osassa projekteista käytetään kiinteää hinnoittelua. Etenkin pitkäaikaisiin identiteetin- ja pääsynhallinnan projekteihin saattaa liittyä odottamattomia ja alun perin vaikeasti ennakoitavia viivästyksiä, tai projektien työmäärä saattaa osoittautua huomattavasti alun perin suunniteltua suuremmaksi.

Aineettomiin oikeuksiin (IPR) liittyvät riskit ovat merkittäviä yhtiön kannalta. Riskinä on sekä oman IPR:n menetys/vuotaminen muille osapuolille että kolmansien osapuolten IPR:ien loukkaus Efecten toimesta. Efecte pyrkii minimoimaan riskiä tarkalla asiakassopimusten hallinnalla sekä käyttöön otettavien kolmansien osapuolten ohjelmistokomponenttien huolellisella evaluoinnilla.

Yhtiön tuotekehitys ja palveluliiketoiminta perustuvat osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö ei onnistuu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavaa henkilöstöä, voi palveluiden laatu laskea, mikä voi alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Panostaminen kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen lisää kiinteitä kustannuksia esim. etupainotteisen rekrytoinnin kautta ja voi alentaa kannattavuutta, mikäli kasvun saavuttaminen osoittautuu ennakoitua haastavammaksi.

VOITONJAKOESITYS

Emoyhtiön päättyneen tilikauden voitto oli -692 055,76 euroa ja emoyhtiön vapaa oma pääoma 9 012 683,75 euroa. Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2017.

PITKÄN AJAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Efecten tavoitteena on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2017-2022. Voimakkaat investoinnit kansainvälistymiseen alentavat liikevoittoa lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö on tehnyt voimakkaita etupainotteisia kasvupanostuksia vientimarkkinoille, etenkin Saksaan ja Ruotsiin, minkä odotetaan kiihdyttävän kasvua toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Liikevaihdon vuosikasvun arvioidaan ylittävän 20 %. Kasvupanostuksien johdosta odotamme yhtiön käyttökatteen olevan selvästi negatiivinen. Alkuvuoden odotetaan olevan kannattavuudeltaan loppuvuotta heikompi.

SEURAAVA TULOSJULKISTUS

Efecte julkistaa 2.5.2018 liiketoimintakatsauksen kaudelta 1-3/2018 ja 13.8.2018 puolivuotiskatsauksen kaudelta 1-6/2018.

Efecte Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
talousjohtaja Hannu Nyman, 050 306 9913
toimitusjohtaja Sakari Suhonen, 050 384 3576

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 09 4766 9926

Analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus perjantaina 9.3.2018 klo 09.00 osoitteessa Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki.

Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen puhelimitse 050 306 9913 tai sähköpostitse: hannu.nyman@efecte.com

www.efecte.com

—–

Taloudellinen informaatio:

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR) 10-12/17 10-12/16 2017 2016
Liikevaihto 3 178 2 378 10 615 8 325
Materiaalit ja palvelut -260 -353 -1 043 -1 007
Henkilöstökulut -2 061 -1 359 -6 502 -4 696
Liiketoiminnan muut kulut -836 -532 -2 766 -2 128
Käyttökate (EBITDA) 21 134 305 493
Muut poistot -79 -54 -263 -212
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja
(EBITA)
-58 80 41 281
Liikearvon poistot -5 0 -6 0
Konserniliikearvon poistot -36 -36 -145 -145
Liikevoitto -99 44 -110 136
Rahoitustuotot ja -kulut -655 -2 -731 -21
Voitto ennen veroja -754 42 -841 115
Tuloverot 0 0 0 0
Katsauskauden tulos -754 42 -841 115
Katsauskauden oikaistu tulos -104 42 -122 115

KONSERNIN TASE

(1 000 EUR) 12/2017 12/2016
Pysyvät vastaavat
Kehittämismenot 925 803
Aineettomat oikeudet 12 4
Liikearvo 79 0
Konserniliikearvo 24 170
Koneet ja kalusto 36 16
Vaihtuvat vastaavat
Keskeneräiset työt 95 12
Pitkäaikaiset saamiset 46 45
Lyhytaikaiset saamiset 2 027 1 266
Rahoitusarvopaperit 3 000 250
Rahavarat 3 098 1 007
Varat yhteensä 9 344 3 572
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 80 11
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 356 4 733
Muut rahastot 0 0
Kertyneet voittovarat -4 822 -3 979
Oma pääoma yhteensä 5 614 765
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 0 171
Saadut ennakot 1 435 1 259
Ostovelat 410 283
Muut velat 673 417
Siirtovelat 1 211 678
Velat yhteensä 3 729 2 807
Oma pääoma ja velat yhteensä 9 344 3 572

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR) 2017 2016
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -841 115
Oikaisut tilikauden tulokseen 1 144 370
Käyttöpääoman muutos 249 483
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -14 -22
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 2 1
Maksetut verot 0 0
Liiketoiminnan nettorahavirta 539 946
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-501 -261
Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin -3 000 0
Luovutustulot lyhytaikaisista sijoituksista 250 0
Investointien nettorahavirta -3 251 -261
Rahoituksen rahavirrat
Osakeannit 5 694 9
Omien osakkeiden hankkiminen -1 -0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -171 -234
Listautuminen -719
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot 0 0
Rahoituksen nettorahavirta 4 803 -225
Rahavarojen (vähennys)/lisäys 2 091 461
Rahavarat tilikauden alussa 1 007 546
Rahavarat tilikauden lopussa 3 098 1 007

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 eur 31.12.2017 31.12.2016
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 11 11
Rahastoanti 69 0
Osakepääoma 31.12. 80 11
Vararahasto 1.1. 0 0
Rahastoanti -0 0
Vararahasto 31.12. 0 0
Sidottu oma pääoma yhteensä 80 11
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 1.1. 4 733 4 724
Rahastoanti -69 0
Osakeanti 5 694 9
Omien osakkeiden lunastus -1 -0
Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 31.12. 10 356 4 733
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. -3 979 -4 085
Muuntoerot -2 -9
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. -3 981 -4 093
Tilikauden voitto (tappio) -841 115
Vapaa oma pääoma yhteensä 5 534 754
Oma pääoma yhteensä 5 614 765

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu FAS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen.

2.2. Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1 000 EUR) 10-12/17 10-12/16 2017 2016
SaaS 1 253 948 4 645 3 440
Kertalisenssit 352 53 615 539
Tuki ja ylläpito 351 405 1 453 1 708
Palvelut 1 223 973 3 901 2 637
Konserni yhteensä 3 178 2 378 10 615 8 325

2.3. Osakemäärän kehitys

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lkm
1.1.2016 1 478 531
Osakemerkintä optioilla 5 000
31.12.2016 1 483 531
1.1.2017 1 483 531
Osakemerkintä optioilla 2 500
Osakkeiden jakaminen (split) 2 972 062
Osakemerkintä optioilla 31 008
Osakeanti (listautumisanti) 1 035 000
31.12.2017 5 524 101

31.12.2017 Efecte Oyj:n hallussa on 13 560 omaa osaketta, noin 0,2% osakkeiden lukumäärästä.

2.4 Sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Yhtiön sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 31.12.2017 ja 31.12.2016.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet 31.12.2017 31.12.2016
(tuhatta euroa)
Vuokranmaksun vakuudet 42 41
Yrityskiinnitykset 1 000 1 320
Yhteensä 1 042 1 361
Leasingsopimuksista maksettavat määrät 31.12.2017 31.12.2016
(tuhatta euroa)
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 167 89
Myöhemmin maksettavat 265 153
Yhteensä 432 242

Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2-5 prosentin jäännösarvoon.

Muut vastuusitoumukset

Emoyhtiö Efecte Oyj:llä on toimitiloistaan toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkoi 1.7.2017, ja sopimus voidaan irtisanoa yhdeksän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen aikaisintaan 30.6.2018. Kuukausivuokra on noin 18 tuhatta euroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu Yhtiölle on noin 387 tuhatta euroa. Alla olevassa taulukossa mainittu vuokravastuu 31.12.2016 on laskettu tuona ajankohtana voimassa olleen vuokrasopimuksen perusteella.

31.12.2017 31.12.2016
(tuhatta euroa)
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 295 86
Myöhemmin maksettavat 293 0
Yhteensä 589 86

3. Tunnusluvut

1000 eur 10-12/2017 10-12/2016 2017 2016 2015
Liikevaihto 3 178 2 378 10 615 8 325 6 885
SaaS 1 253 948 4 645 3 439 2 550
Kertalisenssit 352 53 615 539 245
Ylläpito 351 405 1 453 1 707 1 872
Palvelut 1 223 973 3 901 2 640 2 219
Liikevaihto Suomesta 2 711 1 937 9 102 7 142 6 179
Liikevaihto ulkomailta 467 441 1 513 1 183 706
Kotimaisen liikevaihdon osuus 85 % 81 % 86 % 86 % 90 %
Ulkomaisen liikevaihdon osuus 15 % 19 % 14 % 14 % 10 %
Toistuva liikevaihto
(recurring revenue)
1 603 1 353 6 099 5 146 4 422
Toistuva liikevaihto, osuus liikevaihdosta % 50 % 57 % 57 % 62 % 64 %
SaaS MRR, kuukausiliikevaihto kauden lopussa 425 328 425 328 246
Liikevaihdon kasvu % 33,6 27,5 % 20,9 % 26,7 %
Käyttökate 21 134 305 493 29
Käyttökate % 0,7 % 5,6 % 2,9 % 5,9 % 0,4 %
EBITA -58 80 41 281 -183
EBITA % -1,8 % 3,4 % 0,4 % 3,4 % -2,7 %
Liikevoitto -99 44 -110 136 -329
Liikevoitto % -3,1 % 1,8 % -1,0 % 1,6 % -4,8 %
Tilikauden tulos -754 42 -841 115 -330
Oikaistu tilikauden tulos -104 42 -122 115 -330
Tulos/osake (EPS), euroa -0,16 0,01 -0,19 0,03 -0,07
Oma pääoma/osake, euroa 1,02 0,17 1,02 0,17 0,15
Oikaistu tulos/osake (EPS), euroa -0,02 0,01 -0,03 0,03 -0,07
Taseen loppusumma 9 344 3 572 9 344 3 572 3 071
Oma pääoma 5 614 765 5 614 765 651
Korollinen nettovelka -6 098 -1 086 -6 098 -1 086 -391
Sijoitetun pääoman tuotto % -4 % 6 % -3 % 14 % -21 %
Omavaraisuusaste % 71 % 33 % 71 % 33 % 28 %
Nettovelkaantumisaste % -109 % -142 % -109 % -142 % -60 %
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 515 364 1 624 1 466 1 274
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 16 % 15 % 15 % 18 % 19 %
Saadut tilaukset 3 311 3 516 11 866 7 387 6 554
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 75 59 77 59 52
Henkilöstö kauden lopussa 96 63 96 63 56
Ulkona olevat osakkeet (keskimäärin kauden aikana) 4 750 387 4 437 783 4 516 679 4 427 044 4 420 673
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 5 510 541 4 437 783 5 510 541 4 437 783 4 422 933

Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä lokakuussa 2017 toteutetun maksuttoman osakeannin (split 1:3) johdosta oikaistua osakemäärää

—–

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/Efecte+Oyj+n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+2017+Vuosikasvu+kiihtyi+27+5+iin+HUG2174685.html

Jätä kommentti

facebook twitter