Etusivu » DNA Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa takaisinostotarjouksen marraskuussa 2018 ja maaliskuussa 2021 erääntyvistä joukkovelkakirjalainoistaan

DNA Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa takaisinostotarjouksen marraskuussa 2018 ja maaliskuussa 2021 erääntyvistä joukkovelkakirjalainoistaan

DNA Plc

DNA Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa takaisinostotarjouksen marraskuussa 2018 ja maaliskuussa 2021 erääntyvistä joukkovelkakirjalainoistaan

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 9. MAALISKUUTA 2018 KLO 9.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DNA Oyj (“Yhtiö”), luottoluokitukseltaan BBB (näkymät: vakaat) luottoluokittaja Standard & Poor’sin mukaan, suunnittelee laskevansa liikkeeseen uusia euromääräisiä kiinteäkorkoisia velkakirjoja (“Uudet Velkakirjat”). Nordea Bank AB (publ) (“Tarjouksentekijä”) tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa Yhtiön liikkeeseen laskemien 28.11.2018 erääntyvien 100 milj. euron 2,625 prosentin kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000076138) (“2018 Velkakirjat”) ja 12.3.2021 erääntyvien 150 milj. euron 2,875 prosentin kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000115407) (“2021 Velkakirjat”, ja yhdessä 2018 Velkakirjojen kanssa, “Velkakirjat”) haltijat tarjoamaan Velkakirjansa ostettavaksi rahavastiketta vastaan 9. maaliskuuta 2018 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti (“Takaisinostotarjous”). Uudet Velkakirjat tullaan tarjoamaan esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen) 3(2) artiklan mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.

Yhtiö käyttää kaikki tai osan Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saatavista varoista ostaakseen Tarjouksentekijän Takaisinostotarjouksella ostamat Velkakirjat ja mahdolliset jäljelle jäävät varat käytetään Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Takaisinostotarjouksen tarkoituksena on siten pidentää Yhtiön lainojen keskimääräistä maturiteettiprofiilia ja varautua Yhtiön tulevaisuudessa erääntyvien lainojen takaisinmaksuihin.

Tarjouksentekijä esittää hyväksyvänsä ostettavaksi yhteenlasketulta nimellisarvoltaan enintään 150 miljoonaa euroa vastaavan määrän (tai Uusien Velkakirjojen nimellisarvoa vastaavan määrän, mikäli tämä on pienempi) Takaisinostotarjouksessa pätevästi tarjottuja Velkakirjoja. Tarjouksentekijä kuitenkin pidättää oikeuden harkintansa mukaan päättää Velkakirjojen ostettavaksi hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa. Se, hyväksyykö Tarjouksentekijä pätevästi tarjotut velkakirjat ostettavakseen, on, rajoituksetta, ehdollinen (jollei Yhtiö harkintansa mukaan luovu ehdosta) yllä mainittujen Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelulle Yhtiön hyväksymillä ehdoilla sekä Yhtiön ja Pääjärjestäjien välisen Uusia Velkakirjoja koskevan liikkeeseenlaskusopimuksen allekirjoittamiselle. Jos Tarjouksentekijä hyväksyy ostettavaksi pätevästi tarjottuja Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti ja jos yhteenlaskettu pätevästi tarjottujen Velkakirjojen nimellisarvo ylittää vastaavasti Tarjouksentekijän ostettavaksi hyväksymän 2018 Velkakirjojen ja 2021 Velkakirjojen määrän (“Lopullinen Hyväksyttävä Määrä”), Tarjouksentekijä aikoo hyväksyä tällaisia Velkakirjoja ostettavaksi pro rata -perusteisesti. Tarjouksentekijä tulee oman harkintansa mukaan allokoimaan 2018 Velkakirjojen ja 2021 Velkakirjojen Lopulliset Hyväksyttävät Määrät (konsultoituaan Yhtiötä) ja pidättää oikeuden hyväksyä huomattavasti enemmän, huomattavasti vähemmän tai ei ollenkaan kumpaa tahansa mainituista Velkakirjoista suhteessa toisiin Velkakirjoihin. 2018 Velkakirjoihin ja 2021 Velkakirjoihin voidaan soveltaa eri pro rata -kertoimia.

Ostohinta 2018 Velkakirjoille on 101,882 prosenttia 2018 Velkakirjojen nimellisarvosta. Ostohinta 2021 Velkakirjoille on 108,087 prosenttia 2021 Velkakirjojen nimellisarvosta. Tarjouksentekijä maksaa lisäksi Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika alkaa 9. maaliskuuta 2018 ja päättyy 19. maaliskuuta 2018 klo 16.00 Suomen aikaa. Takaisinostotarjouksen alustavat tulokset julkaistaan arviolta 20. maaliskuuta 2018. Takaisinostotarjouksen toteutuspäivä ja lopputulos julkistetaan mahdollisimman pian, arviolta 21. maaliskuuta 2018 ja viimeistään 28. maaliskuuta 2018. Takaisinoston selvityspäivän odotetaan olevan 26. maaliskuuta 2018 ja viimeistään 3. huhtikuuta 2018, edellyttäen, että Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlasku on toteutettu.

Velkakirjan haltijalle (“Velkakirjanhaltija”), joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota Velkakirjojaan ostettavaksi käteistä vastaan ja lisäksi merkitä Uusia Velkakirjoja, tullaan myöntämään etusija Uusien Velkakirjojen allokoinnissa (“Uusemissioallokaatio”). Uusemissioallokaatio myönnetään Uusien Velkakirjojen kokonaisnimellismäärälle, joka enintään vastaa niiden Velkakirjojen kokonaisnimellismäärää, joiden osalta Velkakirjanhaltija on toimittanut pätevän tarjousilmoituksen, ja jossa myös pyydetään Uusien Velkakirjojen allokaatiota. Tarjousilmoituksen tulee koskea yhteenlasketulta nimellisarvoltaan vähintään 100.000 euron Velkakirjoja täyttääkseen Uusien Velkakirjojen vähimmäismerkintävaatimuksen. Uusemissioallokaatioon sovelletaan samaa pro rata -perusteista suhteutusta kuin vastaavat 2018 Velkakirjat ja 2021 Velkakirjat Takaisinostotarjouksessa, jolloin prioriteettiallokaatiot Uusemissioallokaatiossa eivät koskaan ylitä Lopullista Hyväksyttävää Määrää. Velkakirjanhaltijan tulee ottaa yhteyttä Takaisinostotarjouksen järjestäjään saadakseen yksilöllisen viitenumeron Uusemissioallokaatiota varten.

Mikäli Velkakirjojen haltija haluaa merkitä Uusia Velkakirjoja, tulee Velkakirjojen haltijan toimittaa Uusia Velkakirjoja koskeva merkintä Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjälle. Pääjärjestäjinä Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskussa toimivat Nordea Bank AB (publ) sekä OP Yrityspankki Oyj.

Nordea Bank AB (publ) toimii Tarjouksentekijänä ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike Tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Tarjouksentekijältä ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta.

Lisätietoja antaa Tarjouksentekijä ja Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankki:

Nordea Bank AB (publ): sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh. +45 6161 2996

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

Lisätietoja:
Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
Head of Treasury Jaakko Happo, Rahoitus, DNA Oyj, 044 044 8018, jaakko.happo@dna.fi
DNA:n viestintä, 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja liiketulos 124 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia Velkakirjoja myydä maissa, joissa Uusien Velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-09 08:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/09/DNA+Oyj+harkitsee+uuden+joukkovelkakirjalainan+liikkeeseenlaskua+ja+julkistaa+takaisinostotarjouksen+marraskuussa+2018+ja+maaliskuussa+2021+er%C3%A4%C3%A4ntyvist%C3%A4+joukkovelkakirjalainoistaan+HUG2174877.html

Jätä kommentti

facebook twitter