Etusivu » BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiötiedote, Oulu, 29.3.2018 klo 17.00

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 29.3.2018 alkaen kello 13.00 Oulussa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että yhtiö ei maksa osinkoa tilikaudelta 2017.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Auvo Kaikkonen ja Hannu Säynäjäkangas. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Tomi Numminen. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 750 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Sähköpostikokouksista ei makseta korvausta. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst&Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 1 000 000 kappaletta uusia osakkeita. Yhtiöllä on tällä hetkellä 5 090 520 osaketta. Vanhat valtuutukset päätettiin poistaa.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjalainaa sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai kannustinjärjestelmä tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2019 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.bbs-artebone.fi viimeistään 6.4.2018 alkaen.

Oulussa maaliskuun 29. päivänä 2018

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Jalovaara

Puhelin: 050 552 9275, sähköposti: pekka.jalovaara(at)bbs-artebone.fi

Talousjohtaja Hannu Säynäjäkangas

Puhelin: 040 502 1092, sähköposti: hannu.saynajakangas(at)bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

First North Finland: Aalto Capital Partners Oy, p. +358 40 5477 007

First North Sweden: Stockholm Certified Advisers AB, p. +46 70 5516 729

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS”) on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö, jonka taustalla on jo perustamista ennen 7 vuotta lääketieteellistä tutkimusta Oulun yliopistossa. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutunee työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on valmis ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. BBS on oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Nasdaq Stockholm AB
Keskeiset tiedotusvälineet

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-29 16:00 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/29/BBS+Bioactive+Bone+Substitutes+Oyj+Varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG2180631.html

Jätä kommentti

facebook twitter