Etusivu » Arkistot 21.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.3.2018

Julkaistu: 2018-03-21 17:30:00 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.3.2018

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS21.3.2018
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.3.2018
Helsingin Pörssi
Päivämäärä21.3.2018
PörssikauppaOsto
OsakelajiDOV1V
Osakemäärä3 700osaketta
Keskihinta/ osake0,2660EUR
Kokonaishinta984,20EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.3.2018
tehtyjen kauppojen jälkeen: 802 996 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_21.3_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

CapMan Buyoutin kohdeyhtiö Harvia Oyj listautuu Helsingin Pörssiin

CapMan Plc

CapMan Buyoutin kohdeyhtiö Harvia Oyj listautuu Helsingin Pörssiin

CapMan Buyout lehdistötiedote 21.3.2018 klo 17.45

CapMan Buyoutin kohdeyhtiö Harvia Oyj listautuu Helsingin Pörssiin

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hong Kongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

CapMan Buyoutin kohdeyhtiö Harvia listautuu Helsingin Pörssiin. CapMan sijoitti Harviaan vuonna 2014, ja sen hallinnoimat rahastot CapMan Buyout Fund A L.P ja CapMan Buyout Fund B Ky omistivat yhteensä 69,5 prosenttia Harvian osakkeista ennen listautumista. CapManin hallinnoimat rahastot jäävät merkittäviksi osakkeenomistajiksi yhteensä yli 20 prosentin osuudella listautumisannin jälkeen.

Harvia Oyj:n (“Harvia” tai “Yhtiö”) hallitus on yhdessä Myyjien (määritelty jäljempänä) puolesta toimivien CapMan Buyout Fund A L.P:n ja CapMan Buyout Fund B Ky:n (yhdessä “CapManin Hallinnoimat Rahastot”) kanssa tänään tehnyt päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullinen merkintähinta (“Lopullinen Merkintähinta”) Listautumisannissa on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (määritelty jäljempänä), mikä vastaa noin 93,5 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (“Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) Prelistalla arviolta 22.3.2018.

Listautumisannissa Harvia laskee liikkeeseen yhteensä 9 014 436 Yhtiön uutta Osaketta (“Uudet Osakkeet”) (“Osakeanti”), minkä lisäksi CapManin Hallinnoimat Rahastot ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (“Myyjät”) myyvät 1 250 729 Osaketta (“Myyntiosakkeet”) (“Osakemyynti”) (Uudet Osakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä “Tarjottavat Osakkeet” ja Osakeanti ja Osakemyynti yhdessä “Listautumisanti”). Myytäväksi tarjottavien osakkeiden määrä on yhteensä 2 789 838 sisältäen mahdolliset lisäosakkeet.

“CapMan sijoitti Harviaan neljä vuotta sitten, ja näimme jo silloin listautumisen yhtenä houkuttelevana tavoitteena yhtiölle. Olemme kehittäneet Harviaa kohti tätä päämäärää vahvistamalla johtoa, panostamalla kansainväliseen kasvuun sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta sekä kehittämällä prosesseja ja raportointia pörssiyhtiön vaatimalle tasolle. Haluan kiittää yhtiön johtoa ja koko henkilökuntaa erinomaisesta työstä. CapMan jää merkittäväksi omistajaksi myös listautumisen jälkeen ja olen vakuuttunut siitä, että Harvialla on erittäin hyvät lähtökohdat jatkaa strategiansa toteuttamista pörssiyhtiönä”, kertoo CapMan Buyoutin partneri, Anders Björkell.

“Harvia on tänään yksi johtavista sauna ja spa -alan toimijoista. Harvian perheen viitoittama tie, yhdistettynä erittäin osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan ja CapManin ammattitaitoiseen tiimiin, on onnistuneesti kehittänyt Harvian pörssiyhtiöksi. Tästä haluan sekä omasta että koko Harvian johdon puolesta esittää lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille. On erittäin mieluisaa, että sekä CapMan että Harvian perhe jäävät edelleen merkittäviksi omistajiksi. Toivotamme samalla myös kaikki uudet omistajat tervetulleiksi mukaan kiinnostavaan yhtiöön ja kasvavaan sauna ja spa -markkinaan”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju.

Harvian pörssitiedote on saatavilla Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.harvia.fi.

Lisätietoja:
Anders Björkell, partneri, CapMan Buyout, puh. 040 537 7566

CapMan
www.capman.fi
@CapManPE

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 118 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.

Harvia
www.harvia.fi

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. [1] Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja [2] ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa

Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville

oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.

[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-21 16:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/21/CapMan+Buyoutin+kohdeyhti%C3%B6+Harvia+Oyj+listautuu+Helsingin+P%C3%B6rssiin+HUG2178148.html

Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset ja valiokunnat

Verkkokauppa.com Oyj

Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset ja valiokunnat

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 21.3.2018 klo 17.40

Christoffer Häggblom valittiin uudelleen Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti:

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:

Christoffer Häggblom, puheenjohtaja
Kai Seikku
Samuli Seppälä

Tarkastusvaliokunta:

Kai Seikku, puheenjohtaja
Christoffer Häggblom
Samuli Seppälä
Arja Talma

Strategiavaliokunta:

Samuli Seppälä, puheenjohtaja
Robert Burén
Mikael Hagman
Christoffer Häggblom

Hallitus on arvioinut Robert Burénin, Christoffer Häggblomin, Arjan Talman ja Kai Seikun riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Samuli Seppälä ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Lisäksi hän on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Mikael Hagman ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hänellä on konsulttisopimus yhtiön kanssa, mutta hän on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Christoffer Häggblom
Hallituksen puheenjohtaja
christoffer@riteventures.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-21 16:40 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/21/Verkkokauppa+com+Oyj+n+hallituksen+j%C3%A4rjest%C3%A4ytymiskokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+ja+valiokunnat+HUG2178151.html

Työttömyysvakuutusrahaston vuosikertomus, toimintakertomus, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti 2017 julkaistu

Työttömyysvakuutusrahasto, The Unemployment Insurance Fund

Työttömyysvakuutusrahaston vuosikertomus, toimintakertomus, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti 2017 julkaistu

Työttömyysvakuutusrahasto Pörssitiedote 21.3.2018 klo 16.30

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vuoden 2017 vuosikertomus, toimintakertomus, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu 21.3.2018 osoitteessa https://tvr.fi/fi/sijoittajat/ ja englanniksi osoitteessa https://tvr.fi/en/investors/.

Julkaisut ovat tämän tiedotteen liitteinä pdf-tiedostoina.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 2018

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OM Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-21 15:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/21/Ty%C3%B6tt%C3%B6myysvakuutusrahaston+vuosikertomus+toimintakertomus+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+sek%C3%A4+palkitsemisraportti+2017+julkaistu+HUG2177919.html

Harvia Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautumisannin lopullinen merkintähinta on 5,00 euroa osakkeelta

Harvia Oyj

Harvia Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautumisannin lopullinen merkintähinta on 5,00 euroa osakkeelta

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.3.2018 KLO [16.25]

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Harvia Oyj:n (“Harvia” tai “Yhtiö”) hallitus on yhdessä Myyjien (määritelty jäljempänä) puolesta toimivien CapMan Buyout Fund A L.P:n ja CapMan Buyout Fund B Ky:n (yhdessä “CapManin Hallinnoimat Rahastot”) kanssa tänään tehnyt päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullinen merkintähinta (“Lopullinen Merkintähinta”) Listautumisannissa on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (määritelty jäljempänä), mikä vastaa noin 93,5 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (“Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) Prelistalla arviolta 22.3.2018.

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju:

“Olemme Harvialla erittäin iloisia ja ylpeitä kansainvälisten ja suomalaisten sijoittajien suuresta kiinnostuksesta Harvian listautumisantiin. Haluan kiittää kaikkia antiin osallistuneita sijoittajia heidän osoittamastaan luottamuksesta Harviaa kohtaan. Erityinen kiitos myös Harvian työntekijöille heidän kovasta työpanoksestaan, ja vielä erikseen Suomessa ja Itävallassa kaikille niille, jotka osoittivat vahvan uskonsa yhtiöömme myös merkitsemällä osakkeita henkilöstöannissa. Listautumisannin jälkeen yli 20 prosenttia yhtiön Suomen ja Itävallan vakituisista työntekijöistä, mukaan lukien johdon ja hallituksen jäsenet, on Harvian osakkeenomistajia.

Harvia on yksi maailman johtavista sauna- ja spa-tuotteiden valmistajista ja pyrimme kokonaisvaltaisella tuotevalikoimallamme vastaamaan kansainvälisen ja suomalaisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin. Yhtiömme on kehittynyt huomattavasti yli 60 vuoden toimintahistoriansa aikana ja uskomme, että listautumisen ansiosta meillä on edellytykset toteuttaa kasvustrategiamme ja jatkaa kannattavaa kasvuamme.”

Hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola:

“Myös Harvian hallituksen puolesta kiitos kaikille antiin osallistuneille. Harvian listautumisanti ylimerkittiin ja saimme noin 2,000 uutta osakkeenomistajaa. Toivotamme kaikki sekä uudet että vanhat osakkeenomistajat tervetulleiksi osallistumaan yli 60-vuotiaan Harvian kasvustrategian toteuttamiseen. Nykyinen suurin omistajamme CapMan jää merkittäväksi osakkeenomistajaksi myös listautumisannin jälkeen yli 20 prosentin omistusosuudella.

Olemme erittäin tyytyväisiä Harvian liiketoiminnan kehitykseen viime vuosina ja odotamme, että listautumisen myötä Harvia on entistä paremmin asemoitunut kasvustrategiansa toteuttamiseen.”

Listautumisanti lyhyesti

Listautumisannissa Harvia laskee liikkeeseen yhteensä 9 014 436 Yhtiön uutta Osaketta (“Uudet Osakkeet”) (“Osakeanti”), minkä lisäksi CapManin Hallinnoimat Rahastot ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (“Myyjät”) myyvät 1 250 729 Osaketta (“Myyntiosakkeet”) (“Osakemyynti”) (Uudet Osakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä “Tarjottavat Osakkeet” ja Osakeanti ja Osakemyynti yhdessä “Listautumisanti”).

870 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”), 10 789 917 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (“Instituutioanti”) olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti, ja 144 357 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Henkilöstöannissa merkitsemään oikeutetuille (“Henkilöstöanti”). Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Lopullinen Merkintähinta, eli 4,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

Yleisöanti ylimerkittiin, ja yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 1 000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä osalta noin 55,5 prosenttiin saakka annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöanti ylimerkittiin ja ylikysyntätilanteen johdosta Yhtiö on päättänyt Listautumisannin ehtojen mukaisesti korottaa Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden määrää alustavasta 100 000 Uuden Osakkeen enimmäismäärästä 144 357 Osakkeeseen. Henkilöstöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisinä.

Harvia saa Listautumisannista noin 45 miljoonan euron bruttovarat ja Myyjät saavat noin 13,9 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti. Yhtiön ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 18 694 236 osaketta sen jälkeen, kun Listautumisannissa merkityt Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet edustavat noin 48,2 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Myyntiosakkeet vastaavat noin 6,7 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Listautumisannin jälkeen. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen noin 2 000 osakkeenomistajaan.

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2018 Yhtiön tarkoituksena on jakaa sen osinkopolitiikan mukaisista osingoista vain jälkimmäinen erä. Näin ollen hallituksen tarkoituksena on päättää vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla sillä olevan valtuutuksen nojalla yhteensä arviolta noin 3,4 miljoonan euron suuruisen osingon maksamisesta, mikä vastaa 0,18 euron osakekohtaista osinkoa sen jälkeen, kun Listautumisannissa merkityt Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Yleisöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 22.3.2018. Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan arviolta 26.3.2018 Euroclear Finland Oy:n kautta. Henkilöstöannissa annetut Uudet Osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 9.4.2018.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään postitse vahvistuskirje merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 9.4.2018. Mahdolliset ylimääräiset merkintäsitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta viidentenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen (eli arviolta 28.3.2018). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 22.3.2018 ja pörssilistalla arviolta 26.3.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on HARVIA ja ISIN-tunnus FI4000306873.

CapManin Hallinnoimat Rahastot ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (“Danske Bank” tai “Pääjärjestäjä”) voivat lisäksi sopia, että Pääjärjestäjällä on oikeus ostaa 30 päivän ajan Yhtiön Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä (minkä ajanjakson odotetaan olevan 22.3.-20.4.2018) enintään 1 539 109 lisäosaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet vastaavat noin 15,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Danske Bank vakauttamisjärjestäjänä (“Vakauttamisjärjestäjä”) voi lain sallimissa rajoissa 30 päivän
ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä (minkä ajanjakson odotetaan olevan 22.3.-20.4.2018) suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisessa noudatetaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 (“Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) sekä komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla. Vakauttamisjärjestäjän odotetaan tekevän vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen CapManin Hallinnoimien Rahastojen kanssa.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö toimii Listautumisannin järjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja
p. +358 50 5774 200
tapio.pajuharju@harvia.fi

Ari Vesterinen, talousjohtaja
p. +358 40 5050 440
ari.vesterinen@harvia.fi

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä[1]. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja[2], ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.

[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-21 15:25 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/21/Harvia+Oyj+n+listautumisanti+on+ylimerkitty+ja+listautumisannin+lopullinen+merkint%C3%A4hinta+on+5+00+euroa+osakkeelta+HUG2178070.html

Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet

Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 21.maaliskuuta 2018 klo 16:20

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 21. maaliskuuta 2018. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23. maaliskuuta 2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5. huhtikuuta 2018.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risbergin ja varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Monika Maurer ja Pekka Kemppainen. Hallituksen jäseninä jatkavat Rogério Ziviani, Tarja Tyni ja Eriikka Söderström. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2018 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 4. huhtikuuta 2018 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus on todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Valmet Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja), Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Bo Risberg (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.

Henkilöstön edustaja

Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin osallistuu Riina Vilander. Hän osallistuu Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-21 15:20 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/21/Valmetin+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG2178061.html

Sievi Capital Oyj: KORJAUS 20.3.2018 julkistettuun yhtiökokouskutsuun

Sievi Capital Oyj

Sievi Capital Oyj: KORJAUS 20.3.2018 julkistettuun yhtiökokouskutsuun

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.3.2018 klo 15:45

Sievi Capital Oyj:n 20.3.2018 julkistaman yhtiökokouskutsun kohdassa C. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on annettu virheelliset ohjeet ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja virheellinen viimeinen ilmoittautumispäivämäärä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskien.

Korjattujen ohjeiden mukaan hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.4.2018, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Korjattu kutsu on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

SIEVI CAPITAL OYJ

HALLITUS

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-21 14:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/21/Sievi+Capital+Oyj+KORJAUS+20+3+2018+julkistettuun+yhti%C3%B6kokouskutsuun+HUG2178062.html

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Verkkokauppa.com Oyj

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Verkkokauppa.com Oyj yhtiötiedote 21.3.2018 klo 15.35

Tänään pidetty Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous:

Vahvisti tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 maksettavaksi osingoksi 0,044 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2018 ja maksupäivä 3.4.2018.
Valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,138 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2018 aikana. Maksupäivät ovat 16.5.2018, 21.8.2018 ja 6.11.2018. Yhtiö julkaisee päätökset erikseen.
Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Robert Burén, Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma.
Valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.

Verkkokauppa.com Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen per 31.12.2017.

Osakekohtainen osinko 0,044 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,044 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 23.3.2018 ja maksupäivä 3.4.2018.

Valtuutus maksaa osinkoa 0,138 euroa

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,138 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 16.5.2018, 21.8.2018 ja 6.11.2018. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Hallituksen palkkiot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa
kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.comin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Strategiavaliokunnan jäsenille ei makseta strategiavaliokuntatyöstä vuosipalkkiota. Strategiavaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kokouspalkkio ja kullekin strategiavaliokunnan jäsenelle maksetaan 1 500 euron kokouspalkkio jokaisesta strategiavaliokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Robert Burén, Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Kai Seikku ja Samuli Seppälä. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Arja Talma.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan First North markkinapaikalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Christoffer Häggblom
Hallituksen puheenjohtaja
christoffer@riteventures.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-21 14:35 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/21/Verkkokauppa+com+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+HUG2178067.html

FIT Biotech Oy: FIT Biotech Oy:n oman pääoman ehtoisten vaihtovelkakirjojen vaihtaminen osakkeiksi ja ylimääräisen yhtiökokouksen 6.2.2018 antaman valtuutuksen ylitys

FIT Biotech Oy

FIT Biotech Oy: FIT Biotech Oy:n oman pääoman ehtoisten vaihtovelkakirjojen vaihtaminen osakkeiksi ja ylimääräisen yhtiökokouksen 6.2.2018 antaman valtuutuksen ylitys

FIT Biotech Oy

Yhtiötiedote 21.3.2018 kello 15:30 EET

FIT Biotech Oy:n oman pääoman ehtoisten vaihtovelkakirjojen vaihtaminen osakkeiksi ja ylimääräisen yhtiökokouksen 6.2.2018 antaman valtuutuksen ylitys

Liittyen FIT Biotech Oy:n (jäljempänä myös “Yhtiö”) ja Alpha Blue Oceanin (“ABO”) väliseen, 22.12.2017 hallituksen allekirjoittamaan vaihtovelkakirjalaina- ja warranttiohjelmaan, Yhtiön hallitus on 21.3.2018 päättänyt hyväksyä ABO:n rahoitusohjelmaan liittyvän pyynnön vaihtaa oman pääoman ehtoisia vaihtovelkakirjoja Yhtiön K-osakkeiksi 50 000 euron arvosta.

Yhtiö antaa oman pääoman ehtoisten vaihtovelkakirjojen vaihtamisen johdosta ABO:lle 62 500 000 omassa hallussaan ollutta Yhtiön K-osaketta vaihtohinnalla 0,0008 euroa osakkeelta ja Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa korotetaan 50 000,00 eurolla. Hallituksen valtuutus perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen 14.12.2017.

Ylimääräinen yhtiökokous 6.2.2018 valtuutti hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n tarkoittamien erityisten oikeuksien antamisesta ABO:n rahoitusohjelman toteuttamiseksi oikeuttaen enintään 250 000 000 uuteen tai olemassa olevaan K-osakkeeseen ohjelman mukaisia vaihtovelkakirjoja konvertoimalla. Tässä kerrottu konversio johtaa sanotun valtuutuksen ylitykseen 35 000 000 osakkeella. Yhtiön hallitus tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle uutta valtuutusta, jotta ABO:n rahoitusohjelmaa voidaan jatkaa ehtojensa mukaisesti ja tulee ehdottamaan myös nyt tapahtuvan valtuutuksen ylityksen hyväksyntää jälkikäteisesti.

Yhtiöllä on hallussaan näiden osakkeiden antamisen jälkeen 147 022 260 K-osaketta.

K-osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North Finland markkinapaikalla arviolta 26.3.2018.

FIT Biotech Oy:n osakkeita on kaupankäynnin kohteena tämän lisäerän jälkeen yhteensä 762 209 428 K-osaketta.

FIT BIOTECH OY

Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen
Puhelin: +358 44 027 0080
Sähköposti: erkki.pekkarinen@fitbiotech.com

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. +358 40 587 7000

FIT Biotech Oy lyhyesti
FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. GTU® on geenien kuljetusteknologia, joka ratkaisee merkittävän lääketieteellisen haasteen geeniterapian ja DNA-rokotteiden käytettävyydessä.

FIT Biotech soveltaa GTU®-teknologiaa lääkekehitysprojekteissaan. Esimerkkeinä sovellusalueista ovat syöpä (geeniterapia) ja tartuntataudit kuten HIV ja tuberkuloosi, sekä eläinrokotteet.

FIT Biotechin K-osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla.

JAKELU:
NASDAQ OM Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-21 14:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/21/FIT+Biotech+Oy+FIT+Biotech+Oy+n+oman+p%C3%A4%C3%A4oman+ehtoisten+vaihtovelkakirjojen+vaihtaminen+osakkeiksi+ja+ylim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4isen+yhti%C3%B6kokouksen+6+2+2018+antaman+valtuutuksen+ylitys+HUG2178053.html

UPM avaa metsänomistajille sähköisen puukauppapalvelun

UPM-Kymmene Corporation

UPM avaa metsänomistajille sähköisen puukauppapalvelun

(UPM, Helsinki, 21.3.2018 klo 12.00 EET) – UPM Metsän verkkosivustolla www.upmmetsä.fi on avattu sähköinen puukauppapalvelu. Metsänomistajien kanssa yhdessä kehitetty palvelu mahdollistaa koko puukauppaprosessin hoitamisen verkossa tarjouspyynnöstä puukaupan solmimiseen. Lisäksi palvelussa voi tarkastella UPM:n kanssa tehtyjä sopimuksia sekä puukaupan tilaa.

UPM haluaa tarjota metsänomistajille nykyaikaisen ja helpon tavan hoitaa metsäasioita heille sopivana aikana vaikkapa kotisohvalta käsin. Kauppatavasta riippumatta metsänomistajalla on käytössään UPM:n metsänhoito-osaaminen sekä oman metsäasiakasvastaavan asiantunteva palvelu.

“UPM pyrkii tarjoamaan metsänomistajille ensiluokkaisen asiakaskokemuksen. Olemme satsanneet merkittävästi sähköisten palveluidemme kehitykseen kyetäksemme vastaamaan metsänomistajien muuttuviin tarpeisiin. Sähköinen kanava täydentää henkilökohtaista palvelua, jota tarjoamme yli sadassa toimipisteessä”, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden kaupallinen johtaja Risto Laaksonen.

UPM on kehittänyt jo pitkään metsänomistajien sähköisiä palveluita. UPM Metsäni -mobiilisovelluksella saa helposti selville metsätilan arvon ja sopimusten allekirjoitus onnistuu verkossa pankkitunnusten avulla. Sähköinen puukauppapalvelu on osa Minun metsäni -extranetsivustoa ja se on tarkoitettu ensi vaiheessa UPM Metsän kumppanuusasiakkaille. Seuraavina kehitysaskeleina sivustolle tuodaan ajantasaiseen metsävaratietoon perustuva metsäsuunnitelmaosio sekä puukaupan etenemisen seuranta.

“Haluamme lisätä asiakkaidemme metsän arvoa ja kiinnostusta metsäasioihin, sillä hoidettu metsä tuottaa paremmin. Olipa metsänomistaja sitten uusi tai kokeneempi, tarjoamme asiantuntevaa palvelua hänen haluamallaan tavalla”, sanoo Risto Laaksonen.

Lisätietoja antaa:
Risto Laaksonen, kaupallinen johtaja, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 040 554 5701

UPM
Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-21 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/21/UPM+avaa+mets%C3%A4nomistajille+s%C3%A4hk%C3%B6isen+puukauppapalvelun+HUG2177939.html

facebook twitter