Etusivu » Arkistot 13.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.3.2018

Julkaistu: 2018-03-13 17:30:00 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.3.2018

Helsinki, Finland, 2018-03-13 17:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS13.3.2018
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 13.3.2018
Helsingin Pörssi
Päivämäärä13.3.2018
Pörssikauppa Osto
Osakelaji DOV1V
Osakemäärä4 000osaketta
Keskihinta/osake0.2650EUR
Kokonaishinta1 060.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.3.2018
tehtyjen kauppojen jälkeen: 780 996 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_13.3_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Julkaistu: 2018-03-13 16:00:00 CET
Uponor Oyj
Yhtiökokouksen päätökset
Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj Pörssitiedote 13.3.2018 17.00

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2017 osingoksi 0,49 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet lukuun ottamatta Jorma Elorantaa ja Jari Rosendalia, joiden sijasta valittiin uusina jäseninä Johan Falk ja Casimir Lindholm. Puheenjohtajaksi valittiin Annika Paasikivi. Yhtiökokous hyväksyi myös muut hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, kuten valtuutuksen hankkia omia osakkeita ja päättää osakeannista. Kaikki ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://sijoittajat.uponor.fi.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta totesi avauksessaan, että hallitus esittää omien osakkeiden ostovaltuutusta mutta ei ole suunnitellut osakeostojen käynnistämistä.

Tilikaudesta 2017 jaetaan osinkoa 0,49 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,24 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 22.3.2018.

Toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2018. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 4.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 6.9.2018 ja osingon maksupäivä 13.9.2018, ellei Euroclear Finland Oy:n ydinjärjestelmän uusiminen aikaista osingon maksupäivää muutamalla päivällä.

Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen.

Valtuutus hankkia omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Valtuutus päättää osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Enimmäismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen Annika Paasikivi (puheenjohtaja), Markus Lengauer, Eva Nygren ja Pia Aaltonen-Forsell sekä uusina jäseninä Ruotsin kansalainen Johan Falk ja Suomen kansalainen Casimir Lindholm.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi päätettiin: puheenjohtaja 90 000 euroa, varapuheenjohtaja 51 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 51 000 euroa ja jäsenet 46 000 euroa. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta maksetaan palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisen valiokunnan kokouksesta lisäksi 600 euron palkkio. Yhtiön aikaisemman käytännön mukaan luottamustoimessa oleville hallituksen jäsenille otetaan työeläkelain mukainen vakuutus.

Lisätiedot:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi

Uponor lyhyesti

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna.

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 12.3.2018

Evli Bank Plc

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 12.3.2018

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2018 KLO 14.30

Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 12.3.2018

Evli Pankki Oyj:n 12.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2017. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,52 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 14.3.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 21.3.2018.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen.

Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 5.000,00 euroa kuukaudessa ja valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion suuruus 6.000,00 euroa kuukaudessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkion suuruus on 7.500,00 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.562.418 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 780.624 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voi hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.343.042 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 234.304 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan verkkosivuilla www.evli.com/yhtiokokous viimeistään 26.3.2018.

Evli Pankki Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Mikael Liliuksen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Salminen ja jäseniksi Robert Ingman ja Johanna Lamminen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikael Lilius ja jäseniksi Henrik Andersin.

Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9871, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,2 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2017). Evli-konsernin oma pääoma on 72,5 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,0 prosenttia (31.12.2017). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 200 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*TNS Sifo Prospera External Asset Management 2017 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2017 (jaettu ensimmäinen sija).

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-13 13:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/13/Evli+Pankki+Oyj+n+varsinaisen+yhti%C3%B6kokouksen+ja+hallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+12+3+2018+HUG2175843.html

Ramirent Oyj: Johdon liiketoimet – Øyvind Emblem

RAMIRENT PLC

Ramirent Oyj: Johdon liiketoimet – Øyvind Emblem

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:Øyvind Emblem
Asema:Muu ylin johto
Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:743700CIR72J2LJZO637_20180313095348_8
Liikkeeseenlaskija
Nimi:Ramirent Oyj
LEI:743700CIR72J2LJZO637
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä:2018-03-13+02:00
Liiketoimen luonne:Osakepalkkion vastaanottaminen
Instrumentti:Osake
ISIN:FI0009007066
Volyymi:2173
Yksikköhinta:0.00 Euro
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:2173
Keskihinta:0.00 Euro

RAMIRENT OYJ

Franciska Janzon
Senior Vice President, markkinointi, viestintä, sijoittajasuhteet

RAMIRENT on johtava konevuokrauskonserni, joka yhdistää parhaat koneet, palvelut ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi, jotka yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa asiakaskuntaa, kuten rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2017 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 724 miljoonaa euroa. Konsernilla on 2 820 työntekijää 293 toimipisteessä 10 maassa Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsingissä (RMR1V). Ramirent – More than machines®.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-13 13:03 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/13/Ramirent+Oyj+Johdon+liiketoimet+%C3%98yvind+Emblem+HUG2175735.html

Evli-Rahastoyhtiön asuntorahaston kasvu jatkui vahvana: yli 10 prosentin tuotto vuonna 2017

Evli Bank Plc

Evli-Rahastoyhtiön asuntorahaston kasvu jatkui vahvana: yli 10 prosentin tuotto vuonna 2017

EVLI PANKKI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 13.3.2018 KLO 13.00

Lokakuussa 2015 perustettu asuntorahasto EAI Residential I on toteuttanut kolmannen sijoittajien liittymisen.

EAI Residential I Ky rakennuttaa ja vuokraa rivi- ja luhtitaloja Uudellamaalla. Rahaston strategian keskiössä ovat asiakastarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen omalla rakennuttamisella. Rahasto hankkii tontit ja rakennuttaa kohteet itse pääurakoitsijana toimien. Toimintamallissa sijoittajat pääsevät osalliseksi kohteiden rakennuttajakatteesta sekä saavat huomattavasti korkeamman vuokratuottoprosentin verrattuna tilanteeseen, jossa kohde hankittaisiin valmiina rakennusyhtiöltä.

“Oman rakennuttamisen ansiosta rahasto pystyy tarjoamaan sijoittajille vuokra-asuntosijoittamisessa poikkeuksellisen hyvän tuotto-odotuksen mutta myös vuokralaisille erinomaisen hinta-laatusuhteen. Sijoittajakysyntä on ylittänyt rakennusvolyymimme, ja rahaston vuokraamien asuntojen käyttöaste on pysynyt lähellä 100 prosenttia”, kommentoi Evlin vaihtoehtorahastoiden johtaja Tero Tuominen.

Rahaston kiinteistövarallisuuden arvo vuoden 2017 lopussa oli 40 miljoonaa euroa, ja sen tavoitteena on tulevina vuosina saavuttaa rakennuskustannuksiltaan noin 140 miljoonan euron hajautettu asuntosalkku Uudellamaalla. Vuonna 2017 rahasto tuotti sijoittajille yli 10 prosentin tuoton. Tuotto perustamisesta on 19,3 prosenttia eli 8,3 prosentin vuosittainen tuotto. Sijoittajat koostuvat yksityishenkilöistä ja instituutioista.

“Rahasto on erinomainen esimerkki siitä, miten ammattimaisella salkunhoidolla voidaan tuottaa aidosti lisäarvoa sijoittajille. EAI Residential I oli Evli-Rahastoyhtiön ensimmäinen kiinteistörahasto, ja sen menestys on luonut hyvän pohjan Evlin kasvavalle vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tarjoamalle, jossa hallinnoitava kiinteistövarallisuus on kasvanut yli 150 miljoonaa euroa alkuvuoden 2018 aikana”, kommentoi Tero Tuominen.

Lisätietoja:
Tero Tuominen, johtaja, vaihtoehtoehtorahastot, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 9 4766 9905, tero.tuominen@evli.com

Evli-Rahastoyhtiö Oy on Evli Pankin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Evli Pankki Oyj
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,2 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2017). Evli-konsernin oma pääoma on 72,5 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,0 prosenttia (31.12.2017). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 200 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

* TNS Sifo Prospera External Asset Management 2017 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2017 (jaettu ensimmäinen sija).

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-13 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/13/Evli+Rahastoyhti%C3%B6n+asuntorahaston+kasvu+jatkui+vahvana+yli+10+prosentin+tuotto+vuonna+2017+HUG2175511.html

Korjaus: Kutsu Elite Varainhoito Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Elite Asset Management Plc

Korjaus: Kutsu Elite Varainhoito Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 13.3.2018 klo 11.00

Korjaus: Kutsu Elite Varainhoito Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osallistuminen Elite Varainhoito Oyj:n yhtiökokoukseen 4.4.2018 edellyttää, että osakkeenomistaja on tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.3.2018 kello 10.00 mennessä. Yhtiökokouskutsussa oli virheellisesti päivämäärä 29.3.2018.

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin emoyhtiö. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 17 toimipisteessä. Eliten palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi konsernin palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-13 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/13/Korjaus+Kutsu+Elite+Varainhoito+Oyj+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG2175732.html

Restamax Oyj: RESTAMAX ARVIOI TYTÄRYHTIÖNSÄ SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N LISTAAMISTA NASDAQ HELSINKI OY:N PÖRSSILISTALLE

Restamax Oyj

Restamax Oyj: RESTAMA ARVIOI TYTÄRYHTIÖNSÄ SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N LISTAAMISTA NASDAQ HELSINKI OY:N PÖRSSILISTALLE

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 13.3.2018 klo 9.58

RESTAMA ARVIOI TYTÄRYHTIÖNSÄ SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N LISTAAMISTA NASDAQ HELSINKI OY:N PÖRSSILISTALLE

Restamax Oyj:n hallitus on päättänyt selvittää ja arvioida tytäryhtiönsä Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n ja sen alakonsernin muodostaman henkilöstövuokrausliiketoiminnan listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Arviointiprosessi toteutetaan kevään 2018 aikana.

Vuonna 2017 Restamax Oyj:n henkilöstövuokrausliiketoiminnan liikevaihto oli 75,6 miljoonaa euroa 121,5 prosentin kasvulla edellisvuoteen, käyttökate 6,6 miljoonaa euroa 91,9 prosentin kasvulla edellisvuoteen ja liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa 140,1 prosentin kasvulla edellisvuoteen. Smile Henkilöstöpalvelut on ollut elokuusta 2014 lähtien osa Restamax-konsernia.

– Henkilöstövuokrausliiketoiminnan kasvuvauhti on ollut reippaasti koko toimialan yleistä kehitystä ja myös ravintolaliiketoimintaamme ripeämpää. Kasvu on saavutettu niin orgaanisesti kuin yritysostoin. Tilikaudella 2015 henkilöstövuokrausliiketoiminnan liikevaihto oli 24,2 miljoonaa euroa, ja vuonna 2017 se kipusi jo 75,6 miljoonaan euroon. Potentiaalinen listautuminen mahdollistaa Smile Henkilöstöpalvelujen oman taseen vahvistamisen ja entistäkin nopeamman kasvun yhdeksi maamme suurimmista henkilöstövuokrausalan toimijoista, toteaa Restamaxin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Timo Laine.

Restamax tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2020 loppuun mennessä sisäisten eliminointien jälkeen. Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 200 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 220 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2020 loppuun mennessä.

RESTAMA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Timo Laine, hallituksen puheenjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 400 626 064
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan’s Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 250 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 9 000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-13 08:58 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/13/Restamax+Oyj+RESTAMA +ARVIOI+TYT%C3%84RYHTI%C3%96NS%C3%84+SMILE+HENKIL%C3%96ST%C3%96PALVELUT+OY+N+LISTAAMISTA+NASDAQ+HELSINKI+OY+N+P%C3%96RSSILISTALLE+HUG2174606.html

Sammon vuosikertomus 2017 on julkaistu

Sampo Plc

Sammon vuosikertomus 2017 on julkaistu

SAMPO OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 13.3.2018 klo 9.30

Sammon vuosikertomus 2017 on julkaistu

Sampo-konserni on julkaissut vuosikertomuksensa vuodelta 2017 osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus. Edellä mainitussa osoitteessa ovat luettavissa myös Sampo Oyj:n tytäryhtiöiden If Vahinkovakuutuksen, Topdanmarkin ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön vuosikertomukset, Ifin ympäristöraportti sekä Topdanmarkin yritysvastuuraportti.

Lisäksi Sampo on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä osoitteessa www.sampo.com/selvitys ja palkitsemisraportin vuodelta 2017 osoitteessa www.sampo.com/palkitsemisraportti. Palkitsemisraportti 2017 on osa palkka- ja palkkioselvitystä, joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/palkkajapalkkioselvitys.

Sammon vuoden 2017 vuosikertomuksen pdf-tuloste, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti 2017 ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Sampo-konserni julkaisee muuhun kuin taloudelliseen tietoon pohjautuvan selvityksen Kirjanpitolain luvun 3a pykälän 5 mukaisesti. Selvitys (Yritysvastuuraportti 2017) on erillinen hallituksen toimintakertomuksesta ja se julkaistaan kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

SAMPO OYJ

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Mediasuhteet
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-13 08:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/13/Sammon+vuosikertomus+2017+on+julkaistu+HUG2175716.html

Sievi Capitalin vuosikertomus vuodelta 2017 on julkaistu

Sievi Capital Oyj

Sievi Capitalin vuosikertomus vuodelta 2017 on julkaistu

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2018 KLO 9:15

Sievi Capital Oyj:n vuoden 2017 vuosikertomus on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja Sievi Capital Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Vuosikertomus sisältää vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja samassa yhteydessä julkaistu palkka- ja palkkioselvitys ovat saatavilla erillisinä julkaisuina Sievi Capitalin verkkosivuilla.

SIEVI CAPITAL OYJ

Heikki Vesterinen
toimitusjohtaja

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-13 08:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/13/Sievi+Capitalin+vuosikertomus+vuodelta+2017+on+julkaistu+HUG2175718.html

SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI SAMPO OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN

Solidium Oy

SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI SAMPO OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY
Solidium Oy on myynyt tänään 13.3.2018 nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille 10,6 miljoonaa Sampo Oyj:n A-osaketta, eli noin 1,9 prosenttia Sammon ulkona olevista osakkeista (“Osakemyynti”), myyntihintaan 44,10 euroa osakkeelta. Noin 467 miljoonan euron myyntitulot käytetään pääasiassa uusiin osakesijoituksiin ja syyskuussa 2018 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun.
Osakemyynnin jälkeen Solidium omistaa noin 56 miljoonaa Sammon A-osaketta. Myynnin johdosta Solidiumin omistusosuus Sammossa laski aiemmasta 12,0 prosentista 10,1 prosenttiin kaikista ulkona olevista osakkeista ja ääniosuus laski 11,9 prosentista 10,0 prosenttiin. Osakemyynnin pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Nordea ja UBS.
Solidium on sitoutunut tietyin tavanomaisin poikkeuksin tästä päivästä lukien olemaan myymättä muita omistamiaan Sammon osakkeita markkinoille 90 päivän aikana.
Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 9,0 miljardia euroa.
Lisätiedot: toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Solidium Oy, puh. +358 10 830 8905
Tärkeä huomautus
TÄMÄ TIEDOTE ON TEHTY AINOASTAAN TIEDONANTAMISTARKOITUKSESSA EIKÄ SITÄ TULE TULKITA TARJOUKSEKSI TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA, MYYDÄ, LASKEA LIIKKEESEEN TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA. ARVOPAPERIEN MYYNTIÄ EI MYÖSKÄÄN TAPAHDU SELLAISISSA VALTIOISSA, JOISSA TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAINEN ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA HYVÄKSYMISTOIMENPIDETTÄ TÄLLAISEN VALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.
OSAKEMYYNTI EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA MIKÄ TAHANSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN, JOHON SE VIITTAA, ON SUUNNATTU VAIN HENKILÖILLE, JOTKA OVAT (1) KOKENEITA SIJOITTAJIA DIREKTIIVIN 2003/71/EY JA RELEVANTTIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN NOJALLA (“ESITEDIREKTIIVI”) JA (2) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITTAMISESTA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 (“MÄÄRÄYS”) ARTIKLAN 19(1) TARKOITTAMALLA TAVALLA TAI JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISIA KORKEAN NETTOVARALLISUUSTASON OMAAVIA TAHOJA (KORKEAN NETTOVARALLISUUDEN OMAAVAT YHTEISÖT, MUUT KUIN YHTIÖMUOTOISET YHDISTYKSET JNE. ) TAI OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI TARJOTA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, “RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ, EI TULE TOIMIA OSAKEMYYNNISTÄ TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN NOJALLA TAI MUUTOIN NOJAUTUA NIIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA VIITATAAN, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA.
TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF COLUMBIA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ OSAKKEITA YHDYSVALTOIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY, EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN SOVELTUVAN REKISTERÖINTIVAATIMUSTA KOSKEVAN POIKKEUKSEN NOJALLA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.
SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA OSAKEMYYNNISSÄ TULEE TEHDÄ AINOASTAAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAAN TIETOON PERUSTUEN, JOTA PÄÄJÄRJESTÄJÄT TAI MYYJÄ EIVÄT OLE ITSENÄISESTI VAHVISTANEET. TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SEN KOPIOTA EI SAA VIEDÄ, LÄHETTÄÄ TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIASSA TAI AUSTRALIAAN, KANADASSA TAI KANADAAN, JAPANISSA TAI JAPANIIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TARJOUS TAI MYYNTI OLISI SOVELTUVAN LAIN NOJALLA KIELLETTYÄ. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA YHDYSVALTAIN, AUSTRALIAN, KANADAN, JAPANIN TAI MUUN SOVELTUVAN ARVOPAPERILAIN RIKKOMISEEN.
TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU JA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI MYYNTI SAATTAA OLLA LAILLA RAJOITETTUA JOISSAKIN VALTIOISSA. PÄÄJÄRJESTÄJÄT TAI MIKÄÄN NIIDEN LÄHIPIIRIIN KUULUVA TAHO TAI MIKÄÄN MUU HENKILÖ EIVÄT OLE RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN, JOILLA SALLITTAISIIN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAIKKA TÄMÄN TIEDOTTEEN TAI TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄN MUUN TARJOUS- TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN HALLINTA TAI JAKELU MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA ENNEN TÄLLAISEN TOIMINNAN SALLITTAVUUTTA EDELLYTETÄÄN TIETTYJÄ TOIMENPITEITÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄT EDELLYTTÄVÄT, ETTÄ HENKILÖIDEN, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, ON TUTUSTUTTAVA TÄLLAISIIN RAJOITUKSIIN JA NOUDATETTAVA NIITÄ.
PÄÄJÄRJESTÄJÄT TOIMIVAT YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄT EIVÄT PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN TIEDOTTEEN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN OSAKEMYYNNIN YHTEYDESSÄ JA SE EI OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI OSAKEMYYNTIIN, JÄRJESTELYYN TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUUN ASIAAN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNASTA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE. PÄÄJÄRJESTÄJÄT VOIVAT OSALLISTUA OSAKEMYYNTIIN OMAAN LUKUUNSA.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-13 08:01 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/13/SOLIDIUM+TOTEUTTI+ONNISTUNEESTI+SAMPO+OYJ+N+OSAKKEIDEN+MYYNNIN+HUG2175602.html

facebook twitter