Etusivu » Arkistot 12.3.2018

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ SAMPO OYJ:N A-OSAKKEIDEN MYYNNIN

Solidium Oy

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ SAMPO OYJ:N A-OSAKKEIDEN MYYNNIN

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY
Solidium Oy julkistaa tänään 12.3.2018 osakemyynnin, jossa yhtiö tarjoaa myyntiin 10,6 miljoonaa Sampo Oyj:n A-osaketta eli noin 1,9 prosenttia Sammon ulkona olevista osakkeista (“Osakemyynti”). Osakemyynti alkaa välittömästi. Osakemyynnissä osakkeita tarjotaan suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 67 miljoonaa Sammon osaketta eli 12 prosenttia Sammon ulkona olevista osakkeista. Osakemyynnin pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Nordea ja UBS.
Solidium käyttää Osakemyynnistä saatavat varat pääasiassa uusiin osakesijoituksiin ja syyskuussa 2018 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun.
“Sampo-konsernin pitkään jatkuneen erinomaisen kehityksen ansiosta yhtiön osuus Solidiumin sijoitusvarallisuudesta on noussut korkealle, lähes 35 prosentin tasolle. Tarjoamalla myyntiin noin kuudesosan omistuksestamme tasapainotamme salkkumme koostumusta, mutta jatkamme kuitenkin Sammon merkittävänä omistajana”, kertoo Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen.
Solidium tiedottaa Osakemyynnin lopputuloksesta arviolta 13.3.2018. Solidium on sitoutunut tietyin tavanomaisin poikkeuksin olemaan myymättä muita omistamiaan Sammon osakkeita markkinoille 90 päivän aikana.
Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana yhdessätoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuus on noin 9,0 miljardia euroa.
Lisätiedot: toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Solidium Oy, puh. 050 561 1501
Tärkeä huomautus
TÄMÄ TIEDOTE ON TEHTY AINOASTAAN TIEDONANTAMISTARKOITUKSESSA EIKÄ SITÄ TULE TULKITA TARJOUKSEKSI TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA, MYYDÄ, LASKEA LIIKKEESEEN TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA. ARVOPAPERIEN MYYNTIÄ EI MYÖSKÄÄN TAPAHDU SELLAISISSA VALTIOISSA, JOISSA TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAINEN ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA HYVÄKSYMISTOIMENPIDETTÄ TÄLLAISEN VALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.
OSAKEMYYNTI EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA MIKÄ TAHANSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN, JOHON SE VIITTAA, ON SUUNNATTU VAIN HENKILÖILLE, JOTKA OVAT (1) KOKENEITA SIJOITTAJIA DIREKTIIVIN 2003/71/EY JA RELEVANTTIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN NOJALLA (“ESITEDIREKTIIVI”) JA (2) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITTAMISESTA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 (“MÄÄRÄYS”) ARTIKLAN 19(1) TARKOITTAMALLA TAVALLA TAI JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISIA KORKEAN NETTOVARALLISUUSTASON OMAAVIA TAHOJA (KORKEAN NETTOVARALLISUUDEN OMAAVAT YHTEISÖT, MUUT KUIN YHTIÖMUOTOISET YHDISTYKSET JNE. ) TAI OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI TARJOTA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, “RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ, EI TULE TOIMIA OSAKEMYYNNISTÄ TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN NOJALLA TAI MUUTOIN NOJAUTUA NIIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA VIITATAAN, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA.
TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF COLUMBIA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ OSAKKEITA YHDYSVALTOIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY, EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN SOVELTUVAN REKISTERÖINTIVAATIMUSTA KOSKEVAN POIKKEUKSEN NOJALLA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.
SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA OSAKEMYYNNISSÄ TULEE TEHDÄ AINOASTAAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAAN TIETOON PERUSTUEN, JOTA PÄÄJÄRJESTÄJÄT TAI MYYJÄ EIVÄT OLE ITSENÄISESTI VAHVISTANEET. TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SEN KOPIOTA EI SAA VIEDÄ, LÄHETTÄÄ TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIASSA TAI AUSTRALIAAN, KANADASSA TAI KANADAAN, JAPANISSA TAI JAPANIIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TARJOUS TAI MYYNTI OLISI SOVELTUVAN LAIN NOJALLA KIELLETTYÄ. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA YHDYSVALTAIN, AUSTRALIAN, KANADAN, JAPANIN TAI MUUN SOVELTUVAN ARVOPAPERILAIN RIKKOMISEEN.
TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU JA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI MYYNTI SAATTAA OLLA LAILLA RAJOITETTUA JOISSAKIN VALTIOISSA. PÄÄJÄRJESTÄJÄT TAI MIKÄÄN NIIDEN LÄHIPIIRIIN KUULUVA TAHO TAI MIKÄÄN MUU HENKILÖ EIVÄT OLE RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN, JOILLA SALLITTAISIIN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAIKKA TÄMÄN TIEDOTTEEN TAI TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄN MUUN TARJOUS- TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN HALLINTA TAI JAKELU MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA ENNEN TÄLLAISEN TOIMINNAN SALLITTAVUUTTA EDELLYTETÄÄN TIETTYJÄ TOIMENPITEITÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄT EDELLYTTÄVÄT, ETTÄ HENKILÖIDEN, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, ON TUTUSTUTTAVA TÄLLAISIIN RAJOITUKSIIN JA NOUDATETTAVA NIITÄ.
PÄÄJÄRJESTÄJÄT TOIMIVAT YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄT EIVÄT PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN TIEDOTTEEN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN OSAKEMYYNNIN YHTEYDESSÄ JA SE EI OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI OSAKEMYYNTIIN, JÄRJESTELYYN TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUUN ASIAAN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNASTA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE. PÄÄJÄRJESTÄJÄT VOIVAT OSALLISTUA OSAKEMYYNTIIN OMAAN LUKUUNSA.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-12 17:33 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/12/SOLIDIUM+K%C3%84YNNIST%C3%84%C3%84+SAMPO+OYJ+N+A+OSAKKEIDEN+MYYNNIN+HUG2175537.html

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.3.2018

Julkaistu: 2018-03-12 17:30:00 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.3.2018

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS12.3.2018
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.3.2018
Helsingin Pörssi
Päivämäärä12.3.2018
PörssikauppaOsto
OsakelajiDOV1V
Osakemäärä6 550osaketta
Keskihinta/ osake0,2650EUR
Kokonaishinta1 735,75EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.3.2018
tehtyjen kauppojen jälkeen: 776 996 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_12.3_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

MUUTOKSET EHDOTUKSIIN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2018

Robit Plc

MUUTOKSET EHDOTUKSIIN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2018

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.3.2018 KLO 17.00

MUUTOKSET EHDOTUKSIIN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2018

Robit Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön 20.2.2018 tiedottaman yhtiökokouskutsun jälkeen muuttaa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota (yhtiökokouskutsun kohta 11) sekä osakeantivaltuutusta (yhtiökokouskutsun kohta 17) koskevia ehdotuksia 28.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti:

Yhtiökokouskutsun kohdan 11 mukaan hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi esitetään 35 000 euroa. Robit Oyj:n hallitus on päättänyt muuttaa esitystä siten, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi esitetään 45 000 euroa.

Yhtiökokouskutsun kohta 17 käsittää hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Kutsun mukaan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Robit Oyj:n hallitus on päättänyt muuttaa esitystä siten, että valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Robit Oyj:n hallitus on arvioinut hallituksen jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Hallituksen arvion mukaan kaikki jäsenehdokkaat, paitsi Harri Sjöholm ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi, hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Robit Oyj
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 21 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-12 16:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/12/MUUTOKSET+EHDOTUKSIIN+VARSINAISELLE+YHTI%C3%96KOKOUKSELLE+2018+HUG2175535.html

KUTSU ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rovio Entertainment Corp.

KUTSU ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Pörssitiedote 12.3.2018 klo 15.45

Kutsu Rovio Entertainment Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Rovio Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 16.4.2018 kello 13:00 alkaen Finlandia-talon Kongressisiiven A-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti K1 ja M1). Ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 12.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Rovio Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 129 800 550,68 euroa sisältäen tilikauden 2017 voiton 19 577 177,06 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Rovio Entertainment Oyj jakaa vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella osinkona 0,09 euroa osaketta kohti.

12.3.2018 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosinkona jaettaisiin yhteensä 7 144 698,78 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 25.4.2018.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukselle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, ja että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti; hallituksen puheenjohtajalle 12 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 10 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 5 000 euroa kuukaudessa sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 2 500 euroa kuukaudessa. Jos tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, hänelle ei makseta lisäpalkkiota.

Yhtiö korvaa hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtäviin liittyvät kohtuulliset matkakulut.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valitseminen

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Kaj Hed, Camilla Hed-Wilson, Kim Ignatius, Mika Ihamuotila, Jenny Wolfram ja Niklas Zennström.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Kaj Hedin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat saatavilla Rovio Entertainment Oyj:n internetsivuilla http://www.rovio.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 7 938 554 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa tai pitää panttina enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 15 877 108
osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Rovio Entertainment Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinnointitapa/yhtiokokous-2018 Rovio Entertainment Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään maanantaina 26.3.2018. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään maanantaina 30.4.2018.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 4.4.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 11.4.2018 klo 10.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Rovio Entertainment Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinnointitapa/yhtiokokous-2018
puhelimitse numeroon 020 788 8300 maanantaista perjantaihin klo 9-16.00; tai
kirjeitse yhtiön osoitteeseen Rovio Entertainment Oyj, Yhtiökokous 2018, Keilaranta 7, FI-02150 Espoo, Finland.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Rovio Entertainment Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon keskiviikkona 4.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 11.4.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.rovio.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinnointitapa/yhtiokokous-2018

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Rovio Entertainment Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 79 385 542 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Espoossa 12.3.2018

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Minna Raitanen, lakiasianjohtaja, minna.raitanen@rovio.com, puh. 0207 888 300 (vaihde)

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

ROVIO LYHYESTI
Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. http://www.rovio.com/fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-12 14:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/12/KUTSU+ROVIO+ENTERTAINMENT+OYJ+N+VARSINAISEEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEEN+HUG2175482.html

Kutsu Elite Varainhoito Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Elite Asset Management Plc

Kutsu Elite Varainhoito Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 12.3.2018 klo 15.00

Kutsu Elite Varainhoito Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4.4.2018 klo 10.30 alkaen Klaus K Hotellin Studio K -tilassa osoitteessa Bulevardi 2-4, Helsinki. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja valtuutus hallitukselle päättää pääomanpalautuksesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääomanpalautuksen määrä on enintään 0,058 euroa osakkeelta.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päättäessään mahdollisesta pääomanpalautuksen maksamisesta hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa. Lisäksi pääoman palauttaminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Elite Varainhoito Oyj julkistaa hallituksen päätökset pääoman palauttamisesta erikseen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka työskentelee Elite Varainhoito -konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet, Kari Juurakko, Rami Niemi, Janne Nieminen, Vincent Trouillard-Perrot ja Juha Tynkkynen, valitaan uudelleen hallitukseen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Silmäasema Oyj:n toimitusjohtaja Pasi Kohmo.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.elitevarainhoito.fi/elite-konserni/hallinto/hallitus.

Ehdotetuista jäsenistä Juha Tynkkysen ja Pasi Kohmon on arvioitu olevan Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin 2015 mukaisesti riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja että valittu tilintarkastusyhteisö nimeää päävastuunalaisen tilintarkastajan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia taikka yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta (vastaa 38,93 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 52,76 % yhtiön nykyisten osakkeiden äänimäärästä) ja uusia B-osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta (vastaa 38,93 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 2,64 % yhtiön nykyisten osakkeiden äänimäärästä).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 4.4.2017 päätetyn antivaltuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään enintään 840 000 yhtiön oman A-osakkeen (vastaa 6,54 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 8,86 % yhtiön nykyisten osakkeiden äänimäärästä) ja enintään 420 000 yhtiön oman B-osakkeen (vastaa 3,27 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä ja 0,22 % yhtiön nykyisten osakkeiden äänimäärästä) hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. B-osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuvat First North Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

A-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. A-osakkeiden hankintahintana käytetään hankintapäivää edeltäneiden 30 päivän B-osakkeiden kaupankäyntipainotettua keskihintaa lisättynä tai vähennettynä enintään kymmenellä (10) prosentilla. A-osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuvat hallituksen päättämällä tavalla.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 4.10.2019 saakka.

Valtuutus kumoaa 4.4.2017 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että Elite Varainhoito Oyj:n yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:

Voimassa oleva
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Elite Varainhoito Oyj, englanniksi Elite Asset Management Plc ja ruotsiksi Elite Förmögenhetsförvaltning Abp.

Muutettu
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on EAB Group Oyj, englanniksi EAB Group Plc ja ruotsiksi EAB Group Abp.

Voimassa oleva
13 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4. luvun 2 §:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Muutettu
13 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5. luvun 6 a §:n mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

18. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Elite Varainhoito Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 12.3.2018 alkaen Elite Varainhoito Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.4.2018.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 26.3.2018 kello 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
– internetsivujen kautta osoitteessa www.elitevarainhoito.fi;
– puhelimitse: 0201 558 610 maanantaista perjantaihin kello 9.00-16.00; tai
– kirjeitse: Elite Varainhoito Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/Y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen Elite Varainhoito Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2018 kello 10.00 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tullakseen merkityksi tilapäisesti osakasluetteloon sekä koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Elite Varainhoito Oyj:llä on kokouskutsun julkistuspäivänä 12.3.2018 yhteensä 9 298 928 A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä ja 3 544 344 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä 12.3.2018

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin emoyhtiö. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 17 toimipisteessä. Eliten palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi konsernin palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-12 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/12/Kutsu+Elite+Varainhoito+Oyj+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG2175483.html

Kamux Oyj: Kamux laajenee Ruotsissa: 11. myymälä Linköpingiin

Kamux Oyj

Kamux Oyj: Kamux laajenee Ruotsissa: 11. myymälä Linköpingiin

Kamux Oyj Lehdistötiedote 12.3.2018 klo 13.00

Kamux laajenee Ruotsissa: 11. myymälä Linköpingiin

Käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut Kamux jatkaa voimakasta kasvuaan. Kamux laajentaa jälleen toimintaansa Ruotsissa avaamalla myymälän Linköpingiin kesäkuussa 2018.

Myymäläverkosto laajentuu

“Linköpingin autoliikkeen myötä vahvistamme edelleen jalansijaamme Ruotsissa. Tällä hetkellä Kamuxilla on Ruotsissa kymmenen myymälää. Linköping on yhdestoista Kamux-liike Ruotsissa”, maajohtaja Robin Toss kertoo.

Linköping on yliopisto- ja teknologiakaupunki, jossa on noin 150 000 asukasta. Linköping sijaitsee Itä-Götanmaalla noin 170 kilometriä Tukholmasta lounaaseen.

Kasvu tarjoaa hyvää autovalikoimaa asiakkaille

“Linköpingin myymälä on seuraava askel Kamuxin kasvussa Ruotsin markkinalla. Laajeneminen tarkoittaa myös isompaa autovalikoimaa asiakkaillemme Ruotsissa. Kamuxin konseptin mukaisesti koko Ruotsin noin 600 auton valikoima on asiakkaan ulottuvilla riippumatta siitä, missä tai miten hän haluaa asioida. Yhtä lailla palvelemme ruotsalaisia asiakkaita myös Saksan valikoimallamme”, Kamuxin kansainvälisten liiketoimintojen johtaja Olli Kilpi sanoo.

Myymäläpaikka löytyi tunnetulta vähittäiskauppa-alueelta

“Autokaupalle sopiva tila löytyi osoitteesta Grytstorpsgatan 8. Aluksi palvelemme asiakkaita myyntipäällikön ja neljän myyjän voimin. Kaikkiaan käytössämme on noin 1 700 neliömetriä. Automäärä myymälässä tulee olemaan noin sata”, Kilpi jatkaa.

Kamux rekrytoi uusia myyjiä

“Kasvavana yrityksenä palkkaamme koko ajan uutta henkilöstöä ja erityisesti uusia automyyjiä. Haluamme olla autokauppa, jonne on mukava ja helppo tulla asioimaan, ja sen vuoksi panostamme myyjiemme koulutukseen. Oikeanlainen asenne on tärkeää, sen sijaan aiempaa autokauppakokemusta emme pidä välttämättömänä”, maajohtaja Toss summaa.

Lisätietoja:

Robin Toss, Kamux Ab, maajohtaja, puh. +46 702 807 057

Olli Kilpi, Kamux Oyj, kansainvälisen liiketoiminnan johtaja, puh. +358 40 674 1032

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa, ja yhtiöllä on tällä hetkellä 42 autoliikettä Suomessa, kymmenen Ruotsissa ja kaksi Saksassa. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 160 000 käytettyä autoa, joista 40 957 autoa vuonna 2017. Kamuxin liikevaihto nousi 454,9 miljoonaan euroon vuonna 2017. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 418 henkilöä vuonna 2017. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-12 12:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/12/Kamux+Oyj+Kamux+laajenee+Ruotsissa+11+myym%C3%A4l%C3%A4+Link%C3%B6pingiin+HUG2175382.html

Efecte Oyj:n tilinpäätös 2017 on julkaistu

Efecte Oyj

Efecte Oyj:n tilinpäätös 2017 on julkaistu

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 12.3.2018 KLO 11.10

Efecte Oyj:n tilinpäätös 2017 on julkaistu

Efecte Oyj on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti.

Tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä ja on saatavissa yhtiön verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Hannu Nyman
Talousjohtaja
Efecte Oyj
hannu.nyman@efecte.com
+358 50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 9 4766 9926

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluja. Ne tehostavat ja yksinkertaistavat organisaation käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia. Olemme asiakasmäärillä mitattuna yksi alan johtavista suurten, keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998, ja se toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Efectessä työskentelee noin 100 alan ammattilaista, ja vuoden 2017 liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa.

www.efecte.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-12 10:10 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/12/Efecte+Oyj+n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2017+on+julkaistu+HUG2175369.html

Valtra vie Neste MY uusiutuvaa dieseliä yli 75 maahan – tankillinen kerrallaan

Neste Corporation

Valtra vie Neste MY uusiutuvaa dieseliä yli 75 maahan – tankillinen kerrallaan

Neste Oyj
Lehdistötiedote
12.3.2018 klo 10

Valtra vie Neste MY uusiutuvaa dieseliä yli 75 maahan – tankillinen kerrallaan

Traktorinvalmistaja Valtra on ensimmäinen tehdas maailmassa, jonka uudet traktorit ensitankataan kokonaan jätteistä ja tähteistä valmistetulla Neste MY uusiutuva diesel(TM) -polttoaineella. Valtra vie Neste MY uusiutuvaa dieseliä siten yli 75 maahan – tankillinen kerrallaan.

“Tämän päivän maailmassa on tärkeää, että asiakkaita voidaan puhutella konkreettisilla teoilla. Neste MY tarjoaa meille helpon tavan siirtyä kohti ympäristöystävällisempää toimintaa. Olemme verrattain suuri dieselin käyttäjä, joten tällä päätöksellä on suuri merkitys”, kertoo Valtran markkinointijohtaja Mikko Lehikoinen.

Neste MY uusiutuva diesel korvaa Valtralla noin 700 000 litraa fossiilista dieseliä vuosittain. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimusraportin mukaan uusiutuvien niin sanottujen drop-in -polttoaineiden käyttö dieselkalustossa on helppo ja nopea tapa vähentää päästöjä. Neste MY uusiutuva diesel on tällainen polttoaine, ja sitä voi tankata traktoreihin ja trukkeihin sellaisenaan, ilman muutoksia nykyisiin dieselmoottoreihin. Valtra saavuttaa sen avulla vuodessa ilmastopäästövähennyksen, joka vastaa lähes 560 henkilöauton poistamisesta tieliikenteestä tai jopa 46 000 traktorin käyttötuntia ilman päästöjä. Uusien traktoreiden ensitankkausten lisäksi Neste MY uusiutuvaa dieseliä käytetään niiden säilytyspolttoaineena sekä tehtailla toimivissa trukeissa.

“Valtran asiakkaille ympäristö on lähellä ja ekologiset arvot ovat tärkeitä. Asiakkaat pyrkivät jatkuvasti tekemään parempia valintoja, ja varmasti he punnitsevat vastuullisuutta ja ympäristö- ja ilmastoasioita kuten käytettävää polttoainetta myös traktorivalmistajaa valitessaan”, Lehikoinen lisää.

“Se, että Valtra ottaa Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöön, on konkreettinen teko puhtaamman tulevaisuuden puolesta. Olemme erittäin iloisia, että voimme auttaa Valtraa pienentämään traktoreidensa hiilijalanjälkeä yli 75 maassa. Neste MY:llä voi ajaa huoletta ympäri maailman ja ympäri vuoden, sillä sen kylmäkestävyys on talvilaatuisena -34 °C. Lisäksi tuotteen säilyvyys tankissa on erinomainen”, kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen.

Neste MY uusiutuvaan dieseliin liittyvän yhteistyön kunniaksi Neste ja Valtra ovat julkaisseet verkkosivuston Wake Up Call to All Farmers. Sivustolla ääneen pääsevät maanviljelijät, jotka ovat tehneet konkreettisia tekoja paremman huomisen puolesta ympäri maailman.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Mika Hyötyläinen, markkinointijohtaja, Marketing & Services -liiketoiminta-alue, Neste, puh. 010 458 4132, mika.hyotylainen(at)neste.com

Lue lisää:
Verkkosivusto: Wake Up Call to All Farmers
Valtra
Neste MY uusiutuva diesel

Tietoa Valtrasta

Valtra Oy Ab kehittää, valmistaa, markkinoi ja huoltaa Valtra-traktoreita, jotka räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Valtra tunnetaan monipuolisena ja luotettavana traktorimerkkinä, joka on suunniteltu toimimaan tehokkaasti vaativissa työolosuhteissa ja hyvin vaikeakulkuisessakin maastossa. Valtra on AGCO-yhtymän kansainvälinen tuotemerkki. Se on johtava traktoreiden valmistaja Pohjoismaissa ja yksi suosituimmista tuotemerkeistä Latinalaisessa Amerikassa. www.valtra.fi

Tietoa AGCO:sta

AGCO (New Yorkin pörssi: AGCO) on maailman johtava maatalouskoneiden ja -ratkaisujen suunnittelija, valmistaja ja myyjä. Se edistää tuottavampaa maataloutta kattavalla tuotevalikoimallaan ja palveluillaan. AGCO:lla on viisi avainbrändiä: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® ja Valtra®. Lisäksi se tarjoaa Fuse®-täsmäviljelyteknologioita ja maatilan toimintojen optimointipalveluita. Vuonna 1990 perustetun AGCO:n pääkonttori sijaitsee Duluthissa, Yhdysvaltojen Georgiassa. Vuonna 2017 AGCO:n liikevaihto oli noin 8,3 miljardia dollaria. Lisätietoja on osoitteessa www.AGCOcorp.com. Yhtiöstä ja tapahtumista löytyy lisätietoa seuraamalla Twitterissä @AGCOCorp. Talousuutisia löytyy Twitteristä aihetunnisteella #AGCOIR.

Neste MY uusiutuva diesel lyhyesti

Neste MY uusiutuva diesel on vetykäsitelty kasviöljy (HVO). Neste MY uusiutuva diesel ei ole samanlainen tuote kuin perinteinen biodiesel (FAME) vaan korkealaatuinen tuote, jota voidaan käyttää korkeina pitoisuuksina tai sellaisenaan kaikissa dieselmoottoreissa. Se on kaikilta ominaisuuksiltaan parempaa tai vähintään yhtä hyvää kuin maailman parhaat fossiiliset dieselit, mutta se kuormittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän. Lue lisää uusiutuvan dieselin ja biodieselin eroista.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-12 09:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/12/Valtra+vie+Neste+MY+uusiutuvaa+dieseli%C3%A4+yli+75+maahan+tankillinen+kerrallaan+HUG2175312.html

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Vainio, Katriina

Vaisala Group

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Vainio, Katriina

Vaisala Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
12.3.2018 klo 9.30

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Vainio, Katriina

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Vainio Katriina
Asema: Muu ylin johto
( ) Oikeushenkilö
Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj
LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RNDD7KU11HW873_20180309121752_5
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-03-07
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900682
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 486 Yksikköhinta: EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 486 Keskihinta: EUR

Lisätietoja:
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-12 08:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/12/Vaisala+Oyj+Johtohenkil%C3%B6iden+liiketoimet+Vainio+Katriina+HUG2175318.html

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Happonen, Marja

Vaisala Group

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Happonen, Marja

Vaisala Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
12.3.2018 klo 9.30

Vaisala Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Happonen, Marja

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Happonen Marja
Asema: Muu ylin johto
( ) Oikeushenkilö
Liikkeeseenlaskija: Vaisala Oyj
LEI: 743700RNDD7KU11HW873

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RNDD7KU11HW873_20180307150254_4
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-03-07
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900682
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 600 Yksikköhinta: EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 2 600 Keskihinta: EUR

Lisätietoja:
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
Puh. 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-12 08:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/12/Vaisala+Oyj+Johtohenkil%C3%B6iden+liiketoimet+Happonen+Marja+HUG2175316.html

facebook twitter