Etusivu » Arkistot 7.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.3.2018

Julkaistu: 2018-03-07 17:30:00 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.3.2018

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS7.3.2018
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.3.2018
Helsingin Pörssi
Päivämäärä7.3.2018
PörssikauppaOsto
OsakelajiDOV1V
Osakemäärä1 000osaketta
Keskihinta/ osake0,2650EUR
Kokonaishinta265,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.3.2018
tehtyjen kauppojen jälkeen: 747 946 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_7.3_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Ehdotukset Kuntarahoitus Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Municipality Finance Plc

Ehdotukset Kuntarahoitus Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
7.3.2018 klo 15.30

Ehdotukset Kuntarahoitus Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet Kuntarahoitus Oyj:n 28.3.2018 klo 14 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 95 456 652,15 euroa, josta tilikauden voitto on 33 960 382,87 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 6 250 207,68 euroa, ja että muut voitonjakokelpoiset varat, 89 206 444,47 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiö on viime vuosina varautunut ennakoidun pankkisääntelyn mukaisten pääomavaatimusten, erityisesti vähimmäisomavaraisuusasteen (leverage ratio) kiristymiseen. Hallitus arvioi, että maltillinen osingonjako ei vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta. Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 4.4.2018. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 9.4.2018.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä “toimikausi 2018-2019”): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista. Vuosipalkkioita esitetään korotettavan niin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan kuin jäsentenkin osalta 5 000 eurolla vuodessa. Kuntarahoituksen hallitustyö on muuttunut merkittävästi ja hallituksen jäsenen tehtävään liittyvät osaamis-, kokemus- ja ajankäyttövaatimukset ja vastuut ovat lisääntyneet olennaisesti erityisesti sen jälkeen, kun yhtiö on nimetty kansallisesti merkittäväksi luottolaitokseksi (O-SII) ja siirtynyt Euroopan keskuspankin valvontaan. Omistajien nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan palkkioiden korottaminen on perusteltua ja kohtuullista huomioiden työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2018-2019 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Minna Helppi, Jari Koskinen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Markku Koponen ja Kari Laukkanen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2018-2019. Markku Koponen on toiminut pitkään OP Pohjola-ryhmässä eri tehtävissä. Hän on jäänyt pois ryhmän palveluksesta vuonna 2017. Kari Laukkanen on toiminut pitkään Citibankissa eri tehtävissä, joista pisimpään Citibankin Suomen toimintojen johtajana. Laukkanen on jäänyt pois Citibankista vuonna 2016 ja toiminut sen jälkeen itsenäisenä rahoitusalan konsulttina. Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle, että Helena Walldén valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuula Saxholm varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jatkossa valiokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hallituksen puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa, jotta ehdotus voidaan sisällyttää asianmukaisesti yhtiökokouskutsuun.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2018-2019. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalla toimikaudella. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen internet-sivuilla suomen kielellä.

Lisätietoja:

KUNTARAHOITUS OYJ

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-07 14:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/07/Ehdotukset+Kuntarahoitus+Oyj+n+varsinaiselle+yhti%C3%B6kokoukselle+HUG2174303.html

Kuntarahoitus Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2017 on julkaistu

Municipality Finance Plc

Kuntarahoitus Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2017 on julkaistu

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
7.3.2018 klo 15.00

Kuntarahoitus Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2017 on julkaistu

Kuntarahoituksen vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 on julkaistu suomeksi ja englanniksi Kuntarahoituksen verkkosivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi.

Lisäksi Kuntarahoitus on julkaissut Euroopan unionin asetuksen No 575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU mukaisen yhtiön vakavaraisuustietojen julkistamista koskevan selvityksen (pilari 3). Selvitys on saatavilla englanninkielisenä Kuntarahoituksen verkkosivuilla.

KUNTARAHOITUS OYJ

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-07 14:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/07/Kuntarahoitus+Oyj+n+vuosikertomus+vuodelta+2017+on+julkaistu+HUG2174286.html

SRV myy Helsingin Lapinmäentien kaksi asuintornia LähiTapiolalle

SRV myy Helsingin Lapinmäentien kaksi asuintornia LähiTapiolalle

Julkaistu: 2018-03-07 13:00:00 CET

SRV myy Helsingin Lapinmäentien kaksi asuintornia LähiTapiolalle

SRV YHTIÖT OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 7.3.2018, KLO 14.00

SRV myy Helsingin Lapinmäentien kaksi asuintornia LähiTapiolalle

SRV ja LähiTapiola ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen kahden asuintornin kaupasta Helsingin Munkkivuoressa sijaitsevasta Lapinmäentie 1:n korttelista. Kokonaisuudessaan noin 65 miljoonan euron arvoisen sopimuksen myötä SRV rakentaa LähiTapiolalle 211 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa sekä 5 liikehuoneistoa.

Asuintornit ovat osa SRV:n kehittämää ja toteuttamaa Lapinmäentie-hanketta, missä SRV toteuttaa alueelle seitsemän uutta kerrostaloa. Kaupan kohteena ovat Huopalahdentien varteen rakennettavat Lapinmäentien B- ja C-asuintornit, Asunto Oy Helsingin Ilveshovi ja Asunto Oy Helsingin Louhenlinna.

“Lapinmäentie 1 on hyvä esimerkki SRV:n hankekehityksestä, ja se sopii hyvin strategiaamme kaupunkikeskusten rakentajana. Keskeisellä sijainnilla, hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä olevilla asunnoilla on kova kysyntä”, SRV:n Suomen asuntoliiketoiminnasta vastaava Antero Nuutinen sanoo.

Ilveshovin kohde muodostuu yhdestä kerrostalosta, jonka torniosa on 8-kerroksinen ja lamelliosa 4-kerroksinen. Kohteeseen sisältyy 75 asuntoa sekä 5 liikehuoneistoa. Ilveshovin rakentaminen käynnistyy kesän 2018 aikana, ja arvioitu valmistuminen on alkuvuodesta 2020. Louhenlinnan kohde muodostuu yhdestä kerrostalosta, jonka torniosa on 15-kerroksinen ja lamelliosa 4-kerroksinen sisältäen 136 asuntoa. Louhenlinnan rakentaminen käynnistyy syksyllä 2018, ja arvioitu valmistuminen on alkuvuodesta 2021. Molemmat kohteet rakennetaan ”avaimet käteen” -periaatteella kokonaisvastuu-urakkana.

Lapinmäentie-hankkeeseen kuuluu seitsemän uuden asuintornin lisäksi alueen maamerkkinä tunnettu Pohjola-talon toimistotorni. Niin sanottu A-torni jalustoineen säilytetään ja uudistetaan uuteen käyttöön. Uusiin asuintorneihin on suunniteltu kaikkiaan yli 700 asuntoa.

”Olemme iloisia saadessamme toteuttaa SRV:n kanssa Munkkivuoren asuntohankkeen. Hanke sijaitsee valmiissa kaupunkirakenteessa arvostetulla alueella, mikä luo erinomaiset edellytykset projektille. Kokonaisuus on hyvin ainutlaatuinen ja tukee strategiaamme sijoittaa kasvukeskuksissa sijaitseviin, erinomaisten liikenneyhteyksien sekä monipuolisten palveluiden läheisyydessä oleviin asuntokohteisiin”, kertoo LähiTapiolan kiinteistörahastojohtaja Kim Särs.

Sopimukseen kuuluvat asunnot tulevat SRV:n tilauskantaan arvioiden mukaan vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla, ja ne tuloutuvat valmiusasteen mukaisesti pääosin vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja:
Antero Nuutinen, johtaja, asuntorakentaminen, SRV, 040 531 4918, antero.nuutinen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
FacebookLinkedInTwitterInstagram

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Pöyry Oyj: Pöyry valittu Ahvenanmaan FLEXe-demohankkeeseen Suomessa

Pöyry PLC

Pöyry Oyj: Pöyry valittu Ahvenanmaan FLE e-demohankkeeseen Suomessa

PÖYRY Oyj Lehdistötiedote 7.3.2018 klo 12:00 (EET)

CLIC Innovation on valinnut Pöyryn johtamaan Ahvenanmaan FLE e-demohankkeen “Energian varastointi” -ryhmää.

Pohjanlahden suulla sijaitseva Ahvenanmaan saaristo koostuu 6 500 saaresta, joilla on yhteensä 30 000 asukasta. Ahvenanmaan FLE e-demohanke on yksi maailman suurimmista kokeiluista saada kokonainen saaristo siirtymään uusiutuvaan energiaan. Hankkeella on Suomen valtion tuki, ja Pöyryn lisäksi siihen osallistuu joukko johtavia yrityksiä. Hankkeeseen kuuluu kuusi yhteenliittymää, joista Pöyry on valittu johtamaan Energian varastointi -ryhmää.

Ryhmän vetäjänä Pöyry johtaa energian varastoinnin kehittämistä Ahvenanmaalle. Hankkeen tavoitteena on yhtäältä varmistaa verkon stabiilisuus ja toisaalta riittävä varastointikapasiteetti, jolla mahdollistetaan uusiutuvien energialähteiden käyttö myös talvisin. Haasteena on liittää energiavarastot ja erilaiset uusiutuvat energianlähteet (tuulivoima ja aurinkoenergia), biomassa ja sähköinen liikenne (julkinen ja yksityinen) osaksi älykästä sähköverkkoa. Teknisten ratkaisujen lisäksi myös nykyisen energiamarkkinan uudelleen suunnittelu on tärkeää, jotta investoinnit, uudet palvelut ja verkon älykäs toiminta ja muunneltavuus ovat taloudellisesti kannattavia.

“Energian varastoinnin optimointi eri ajanjaksoille ja erityisesti tasapainottamaan kesän ja talven välistä kysyntäeroa on Suomessa erittäin vaativaa. Se on myös kriittistä uusiutuvaan energiaan pohjautuvan järjestelmän stabiilisuudelle, turvallisuudelle ja toteutettavuudelle. Pöyry täydentää energian varastointia koskevalla osaamisellaan FLE e-ekosysteemiä”, sanoo CLIC Innovationin toimitusjohtaja ja Ahvenanmaan FLE e-demohankkeen johtaja Tommy Jacobson.

“Olemme ylpeitä päästessämme mukaan tähän hankkeeseen, jolla otetaan tärkeä askel kohti siirtymistä uusiutuvaan energiaan ja joka laittaa meidät energiasektorin kehityksen eturiviin”, sanoo lämpövoimasta ja uusiutuvasta energiasta Euroopassa ja uusilla markkinoilla vastaava johtaja Michael Gruenenfelder Pöyryltä.

Lisätietoja:

Michael Gruenenfelder
Aluejohtaja, Eurooppa ja uudet markkinat
Lämpövoima ja uusiutuva energia
Pöyry
Puh. +41 44 355 55 55

Tiesitkö?Pöyry on ollut mukana toteuttamassa yli 60 GW:n tuotantokapasiteettia uusiutuvaa energiaa globaalisti.

Tietoa Pöyrystä

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2017 oli 522 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 115 toimistoa.

Tutustu meihin tarkemmin www.poyry.fi -sivustolla ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-07 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/07/P%C3%B6yry+Oyj+P%C3%B6yry+valittu+Ahvenanmaan+FLE e+demohankkeeseen+Suomessa+HUG2173851.html

Sanoma vahvistaa festivaali- ja tapahtumaliiketoimintaansa Suomessa

Sanoma vahvistaa festivaali- ja tapahtumaliiketoimintaansa Suomessa

Julkaistu: 2018-03-07 10:05:00 CET
Sanoma Oyj
Sijoittajauutiset
Sanoma vahvistaa festivaali- ja tapahtumaliiketoimintaansa Suomessa

Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 7.3.2018 klo 11.05

Sanoma vahvistaa festivaali- ja tapahtumaliiketoimintaansa Suomessa

Sanoma on sopinut ostavansa N.C.D. Production Oy:n ja sen konserniyhtiöiden festivaali- ja tapahtumaliiketoiminnan. N.C.D. Production on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumayrityksistä ja se järjestää festivaaleja, konsertteja ja risteilyitä. Yritysosto vahvistaa merkittävästi Sanoman monikanavaista viihdetarjoomaa Suomessa. “N.C.D Production täydentää erinomaisesti viihteen kokonaistarjontaamme Suomessa. Se toimii kasvavilla live-tapahtumien markkinoilla, joiden kannattavuus on yleisesti ottaen parempi kuin media-alalla keskimäärin. Se on erinomainen esimerkki kasvustrategiastamme: pienehkö yritysosto, joka täydentää nykyistä liiketoimintaamme ja hyödyttää niin mainostajia, kuluttajia kuin esiintyviä artistejakin”, kertoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017 oli n. 20 milj. euroa. Ostettava liiketoiminta siirretään perustettavaan yhtiöön, josta Sanoma omistaa 60 % ja N.C.D. Productionin nykyinen omistaja loppuosan.

Kaupan toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, mukaan lukien Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntä. Kaupan odotetaan toteutuvan muutaman kuukauden kuluessa.

Lisätietoja
Sijoittajasuhteet, Kaisa Uurasmaa, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä, yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja.

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Puolassa, Belgiassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 1,4 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Nesteen vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 on julkaistu

Neste Corporation

Nesteen vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 on julkaistu

Neste Oyj
Pörssitiedote
7.3.2018 klo 10

Nesteen vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 on julkaistu

Nesteen vuosikertomus vuodelta 2017 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla suomeksi osoitteessa www.neste.com/vuosikertomus ja englanniksi osoitteessa www.neste.com/annualreport. Vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen. Vuosikertomus sisältää myös strategiakatsauksen ja vastuullisuusraportin.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tämän tiedotteen liitteinä pdf-tiedostoina.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Sanna Hellstedt, ulkoinen viestintä, Neste, sanna.hellstedt(at)neste.com, puh. 050 458 4014

Liitteet:
Nesteen vuosikertomus 2017
Nesteen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Nesteen palkka- ja palkkioselvitys 2017

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-07 09:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/07/Nesteen+vuosikertomus+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+sek%C3%A4+palkka+ja+palkkioselvitys+vuodelta+2017+on+julkaistu+HUG2174189.html

Pöyry Oyj: Pöyry, YIT ja VR Track allekirjoittivat Tampereen raitiotiehankkeen toisen osan kehitysvaiheen allianssisopimuksen

Pöyry PLC

Pöyry Oyj: Pöyry, YIT ja VR Track allekirjoittivat Tampereen raitiotiehankkeen toisen osan kehitysvaiheen allianssisopimuksen

Lehdistötiedote 7.3.2018 klo 10:00 EET
Pöyry Finland, YIT ja VR Track ovat allekirjoittaneet Tampereen kaupungin sekä Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa sopimuksen Tampereen raitiotiehankkeen toisen osan kehitysvaiheesta. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n tilaaman palvelun tuottajina ovat Pöyry, YIT ja VR Track. Mallin mukaisesti hankkeen tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat yhteistyössä hankkeen toteuttamisessa.
Kehitysvaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2020 loppuun, ja sen kustannusarvio on 2,9 miljoonaa euroa. Kehitysvaiheessa haetaan parhaat toteutettavissa olevat ratkaisut rakentamispäätöksen tueksi Pyynikintorin ja Lentäväniemen väliselle rataosuudelle. Raitiotie suunnitellaan ja rakennetaan vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten, yhteisöjen, yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa.
“Tampereen raitiotiehankkeen toinen osa on mielenkiintoinen mutta haastava raitiotiekaupunkihanke, jossa raitiotieallianssi pääsee nyt hyödyntämään täysimääräisesti ensimmäisestä osasta saatuja kokemuksia. Olemme Pöyryllä iloisia saadessamme olla mukana tuomassa infraosaamistamme hankkeen tähänkin osaan”, sanoo Pöyryn Pohjois-Euroopan Infra-liiketoiminnasta vastaava johtaja Mikko Inkala.
“Kasvavien kaupunkiseutujen kehittäminen on YIT:lle strategisesti tärkeää. Hankkeiden toteutuksessa haluamme olla mukana kehittämässä yhä enemmän yhteistoiminnallisia toteutusmalleja. Tampereen raitiotiehankkeessa nämä molemmat toteutuvat. Hankkeen aiemmissa vaiheissa allianssiosapuolten yhteistoiminta on jo osoittanut tuloksellisuutensa, ja on hienoa, että pääsemme jatkamaan tätä myös linjan länsisuunnan kehitysvaiheessa”, toteaa YIT:n divisioonanjohtaja Jarkko Salmenoja.
“Haemme VR Trackillä kasvua raitioteistä ja kaupunkiympäristössä toimimisesta. Olemmekin todella innoissamme mukana tässä Tampereen seudun kehitystä voimakkaasti tukevan hankkeen toisessa osassa. Meillä on hyvät lähtökohdat onnistumiseen, sillä suunnittelijamme pystyvät käyttämään ykkösvaiheessa kerättyjä oppeja sekä saamaan välitöntä palautetta ja kehittämisideoita jo käynnissä olevalta rakentamisen projektilta”, toteavat VR Trackin suunnittelun johtaja Harri Yli-Villamo ja rakentamisen johtaja Jouni Kekäle.
“Raitiotieverkosto laajenee kaupunkiseudun tarpeiden mukaisesti, ja ensimmäinen kasvusuunta on nyt Pyynikintorilta länteen. Raitiotie tukee kaupungin kehittymistä ja tarjoaa tamperelaisille liikkumisen vapautta ja helppoutta”, sanoo Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö.
Raitiotien toinen osa on alustavasti tarkoitus rakentaa vuosina 2021-2024. Tämän myötä raitiotieverkosto laajenee Tampereen keskustasta Lentävänniemeen. Raitiotien nyt käynnissä olevan ensimmäisen vaiheen aikana rakennetaan 15 km:n pituinen raitiotieyhteys keskustasta Hervantaan ja keskussairaalalle sekä varikko Hervantaan.
Sopimuksen arvoa ei julkisteta. Tilaus kirjataan Pöyryn Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmän vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskantaan.
Lisätietoja:
Pöyry Finland Oy
Mikko Inkala
johtaja, infrasuunnittelu Pohjois-Eurooppa
puh. 01033 21112, mikko.inkala@poyry.com
Markku Oksanen
johtaja, Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmä, Pohjois-Eurooppa
puh. 01033 26735, markku.oksanen@poyry.com
YIT
Jarkko Salmenoja, divisioonanjohtaja, YIT Rakennus Oy
puh. 040 356 7057, jarkko.salmenoja@yit.fi
Hanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj
puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi
VR Track
Harri Yli-Villamo
johtaja, Suunnittelu
puh. 040 5487 575, harri.yli-villamo@vr.fi
Jouni Kekäle
johtaja, Rakentaminen
puh. 040 8621 802, jouni.kekale@vr.fi
Tampereen kaupunki
Ville-Mikael Tuominen
projektijohtaja, raitiotien kehitysohjelma
puh. 050 343 0700, ville-mikael.tuominen@tampere.fi
Tiesitkö? Pöyryllä on vuosikymmenten kokemus raideliikenteen suunnittelusta. Pöyryn osuudesta Tampereen raitiotiehankkeessa voi lukea lisää täältä: http://www.poyry.fi/projektit/tampereen-raitiotie
Tietoa Pöyrystä
Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. Kehitämme yhdessä älykkäitä ratkaisuja ja hyödynnämme viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2017 oli 522 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 115 toimistoa.
Tietoa YIT:stä
YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi
Tietoa VR Trackistä
VR Track Oy on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista infra-alan rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista. Palvelut kattavat koko ratainfran elinkaaren suunnittelusta kunnossapitoon mukaan lukien kalustopalvelut ja ratamateriaalien toimitukset. Yli 150 vuoden kokemus rautatiejärjestelmistä luo vahvan perustan infran kokonaisosaamiseen ja suurten urakoiden projektinhallintaan. VR Track on vahvasti mukana kehittämässä tietomallinnusta ja alan teknologiaa. VR Track on osa VR-konsernia.
Tietoa Tampereen Raitiotiestä
Tampereen Raitiotie Oy on Tampereen kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa tilaajana Tampereen raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta, kalustohankinnasta ja rahoituksen järjestämisestä sekä raitiotiejärjestelmän toimivuudesta, kun liikennöinti alkaa kahdella linjalla vuonna 2021. Yhtiön tehtävänä on yhdessä kaupungin ja Raitiotieallianssin kanssa varmistaa hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitäminen sekä toteuttaa raitiotien rakentaminen turvallisesti ja niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille ja alueen yrittäjille. Lisäksi yhtiö on mukana kehittämässä raitiotiestä tulevaisuuden liikennejärjestelmää, joka tukee kaupunkiseudun kasvua.

Vieraile verkkosivuillamme www.poyry.fi ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-07 09:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/07/P%C3%B6yry+Oyj+P%C3%B6yry+YIT+ja+VR+Track+allekirjoittivat+Tampereen+raitiotiehankkeen+toisen+osan+kehitysvaiheen+allianssisopimuksen+HUG2173903.html

Technopolis allekirjoitti 518 miljoonan euron jälleenrahoitussopimuksen

Technopolis allekirjoitti 518 miljoonan euron jälleenrahoitussopimuksen

Julkaistu: 2018-03-07 09:00:00 CET

Technopolis allekirjoitti 518 miljoonan euron jälleenrahoitussopimuksen

TECHNOPOLIS OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 7.3.2018 klo 10:00

Technopolis allekirjoitti 518 miljoonan euron jälleenrahoitussopimuksen

Technopolis on tänään allekirjoittanut sopimuksen viisivuotisesta 518 miljoonan euron jälleenrahoituksesta kolmen pohjoismaisen rahoituslaitoksen kanssa. Rahoituspaketti koostuu neljästä vakuudellisesta fasiliteetista:

olemassa olevien lainojen jälleenrahoitukseen tarkoitetusta 150 miljoonan euron lainasta,investointien rahoittamiseen tarkoitetusta sitovasta 100 miljoonan euron lainasta,100 miljoonan euron sitovasta luottolimiitistä sekä168 miljoonan euron takausjärjestelystä.

Nämä lainat korvaavat suurimman osan Technopolis Oyj:n kahdenkeskisistä vakuudellisista pankkilainoista, joita yhtiöllä aiemmin oli Suomessa, lukuun ottamatta Euroopan investointipankilta saatuja pitkäaikaisia lainoja, joiden yhteismäärä on 166 miljoonaa euroa.

Lainasopimukseen sisältyy tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka perustuvat yli 30 %:n omavaraisuusasteeseen, alle 65 %:n luototusasteeseen ja yli 2,25 korkokatekertoimeen.

Technopolis Oyj

Sami Laine
talousjohtaja
puh. 040 502 7083

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Olemme sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen ja omistaja-arvon kasvattamiseen. Meillä on 17 kampusta, joissa toimii 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Technopolis Oyj (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza-ketjun vertailukelpoinen myynti kasvoi 15,1 prosenttia helmikuussa

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza-ketjun vertailukelpoinen myynti kasvoi 15,1 prosenttia helmikuussa

Kotipizza Group Oyj
Lehdistötiedote 7.3.2018, klo 9.30 (EET)
Kotipizza-ketjun vertailukelpoinen myynti kasvoi 15,1 prosenttia helmikuussa

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvien Kotipizza-ravintoloiden myynti kasvoi helmikuussa 2018 19,6 prosenttia edellisvuodesta. Vertailukelpoinen myynti (same-store sales) nousi 15,1 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti perustuu 240 ravintolan myyntilukuihin.

Vuoden 2018 helmikuun myynti oli 8,7 miljoonaa euroa, kun edeltävänä vuonna samaan aikaan myynti oli 7,3 miljoonaa euroa. Ketjumyynti on kasvanut helmikuu 2018 mukaan lukien 35 peräkkäistä kuukautta.

Ketjun kivijalkaravintoloiden myynti kasvoi 21,2 prosenttia ja shop in shop -ravintoloiden myynti 11,0 prosenttia. Verkkokaupan myynti nousi 39,1 prosenttia 884 000 euroon. Verkkokaupan myynti koostuu pääasiassa 78 kuljetuksia tarjoavan kivijalkaravintolan myynnistä ja sisältyy kokonaisuudessaan kivijalkaravintoloiden myyntiin.

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvien Chalupa-ravintoloiden myynti kasvoi helmikuussa 2018 58,9 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2018 helmikuun myynti oli 152 000 euroa. Vertailukelpoinen myynti (same-store sales) laski 29,1 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti perustuu 7 ravintolan myyntilukuihin.

Kotipizza Group Oyj:hin kuuluvan Social Burgerjoint -ravintolan myynti kasvoi helmikuussa 2018 23,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2018 helmikuun myynti oli 62 000 euroa.

Kotipizza-ketjun kuukausimyynnit

Helmikuu20182017Muutos (%)
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 8 735 7 306 19,6
Kivijalkaravintolat 7 444 6 143 21,2
Shop in shop -ravintolat 1 291 1 163 11,0

Verkkokaupan myynti (tuhatta euroa) (sisältyy kivijalkaravintoloiden myyntiin)

884

636

39,1

Kotipizza-ravintoloiden määrä

266

261

Kivijalkaravintolat 169 156
Shop in shop -ravintolat 97 105

Kuljetuksia tarjoavat ravintolat

78

69

Chalupa-ketjun kuukausimyynnit

Helmikuu20182017Muutos (%)
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 152 96 58,9

Chalupa-ravintoloiden määrä

13

7

Social Burgerjoint-ravintolan kuukausimyynnit

Helmikuu20182017Muutos (%)
Kuukausimyynti (tuhatta euroa) 62 51 23,0

Kotipizza Group Oyj
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja
puh. +358 207 716 747

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2016 lopussa 257 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2016 oli 89,9 miljoonaa euroa. Kotipizza-ketju on osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, vuonna 2015 avattua meksikolaistyyppistä ravintolaketjua Chalupaa operoiva Chalupa Oy sekä joulukuussa 2017 ostettu The Social Burger Joint Oy, joka hallinnoi Social Burgerjoint -ravintolaa ja Social Food -ruokarekkaa.
Tilikaudella 2016 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 53,2 miljoonaa euroa ja Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 1,04 miljoonaa euroa. Kotipizza Group -konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 66,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 6,73 miljoonaa euroa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-07 08:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/07/Kotipizza+Group+Oyj+Kotipizza+ketjun+vertailukelpoinen+myynti+kasvoi+15+1+prosenttia+helmikuussa+HUG2174194.html

facebook twitter