Etusivu » Arkistot 2.3.2018

Korjaus: Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

United Bankers Oyj

Korjaus: Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

United Bankers Oyj
Yhtiötiedote 2.3.2018 kello 16:00

Korjaus: Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

United Bankers Oyj:n 1.3.2018 julkaistussa yhtiökokouskutsussa oli virheellinen päivämäärä kohdassa Ohjeita kokoukseen osallistujille. Tiedotteessa on virheellisesti kerrottu, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2018 kello 16.00 mennessä. Oikea päivämäärä on 19.3.2018 klo 16.00 mennessä.

Korjattu kutsu on kokonaisuudessaan liitteenä.

Helsingissä 2. maaliskuuta 2018

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-02 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/02/Korjaus+Kutsu+United+Bankers+Oyj+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG2173266.html

Elite Varainhoito Oyj: Oikaisu tilinpäätöstiedotteen liitteen rahoituslaskelmaan

Elite Asset Management Plc

Elite Varainhoito Oyj: Oikaisu tilinpäätöstiedotteen liitteen rahoituslaskelmaan

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 2.3.2018 klo 15.20

Elite Varainhoito Oyj: Oikaisu tilinpäätöstiedotteen liitteen rahoituslaskelmaan

Elite Varainhoito Oyj:n 28.2.2018 julkaistun tilinpäätöstiedotteen taulukot ja tunnusluvut -liitteen rahoituslaskelman erittelyriveillä osa luvuista oli väärissä sarakkeissa. Rahoituslaskelman summariveillä (liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta) luvut olivat oikeissa sarakkeissa.

Korjattu rahoituslaskelma sekä taulukot ja tunnusluvut -liite ovat liitteenä.

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin emoyhtiö. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 17 toimipisteessä. Eliten palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi konsernin palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-02 14:20 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/02/Elite+Varainhoito+Oyj+Oikaisu+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedotteen+liitteen+rahoituslaskelmaan+HUG2173241.html

Neste-vetoinen projekti todensi 50 % pienemmät metaanipäästöt palmuöljypuristamoilla

Neste Corporation

Neste-vetoinen projekti todensi 50 % pienemmät metaanipäästöt palmuöljypuristamoilla

Neste Oyj
Uutinen
2. maaliskuuta 2018

Neste-vetoinen projekti todensi 50 % pienemmät metaanipäästöt palmuöljypuristamoilla

Puristamojäteveden suodatus suotonauhapuristimella vähensi palmuöljypuristamon jätevesialtaan metaanipäästöjä 50 %:lla. (Kuva: Michael Giebels, Meo Carbon Solutions.)

Neste on jo kauan tutkinut tapoja, joilla se voisi osaltaan parantaa palmuöljyteollisuuden ympäristösuoritusta, erityisesti sitä, miten palmuöljyntuotannon kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin entisestään vähentää. Viime aikoina on keskitytty palmuöljypuristamojen metaanipäästöihin, koska puristamojen prosesseissa syntyy merkittävä osa palmuöljytuotteiden elinkaaren aikaisista päästöistä.

Neste käynnisti vuonna 2015 kaksivuotisen tutkimusprojektin todentaakseen, että uusi jätevesien käsittelymenetelmä vähentää metaanipäästöjä. Projekti toteutettiin palmuöljypuristamoissa Indonesiassa ja Malesiassa yhteistyössä palmuöljy-yhtiö KLK:n, hollantilaisen vastuullisen kaupan organisaatio IDH:n sekä kansainvälisen sertifiointijärjestelmä ISCC:n kanssa. Kenttätyön teki Meo Carbon Solutions.

Entuudestaan tuttu menetelmä uudessa käyttökohteessa

Vuonna 2017 yhteistyöprojektin tulokset sekä uusi, projektissa kehitetty laskentamenetelmä olivat valmiit esiteltäviksi julkisesti.

Itse menetelmä, kiinteän orgaanisen aineksen erottaminen jätevedestä suotonauhapuristimen avulla, on vakiintunutta tekniikkaa. Uutta on sen käyttäminen kiinteän aineksen poistamiseen palmuöljypuristamon jätevedestä. Menetelmä poistaa vesistä metaanipäästöjä aiheuttavan orgaanisen aineksen, kuten hajoavat öljypalmuhedelmän osat.

Uutta on myös Nesteen kehittämä menetelmä laskea ja varmentaa suodatuksesta saatava päästöjen todellinen väheneminen. Suotonauhapuristimella saatavien päästösäästöjen todistamiseen riittää yksinkertaisesti puristimesta irrotetun puristekakun punnitseminen ja sen hiilisisällön mittaaminen. Niiden perusteella voidaan laskea poistetun orgaanisen hiilen määrä, joka tutkimustulosten mukaan korreloi metaanipäästöjen vähenemisen kanssa.

Huima potentiaali ilmaston kannalta

“Projektimme osoitti, että orgaanisen aineksen poistaminen palmuöljypuristamon jätevedestä suotonauhapuristimen avulla tarjoaa hienoja ympäristöön liittyviä mahdollisuuksia. Tutkimuksessamme kiinteän orgaanisen aineksen poistaminen vähensi puristamon jätevesialtaan kasvihuonepäästöjä huimat 50 % verrattuna perinteisten avoaltaiden päästöihin”, kertoo Annamari Enström, Nesteen vastuullisuusasiantuntija ja yksi projektiin osallistuneista tutkijoista.

Menetelmän tarjoamat mahdollisuudet ovat valtavat. Esimerkiksi Indonesiassa ja Malesiassa noin 70 % palmuöljystä tuotetaan ilman metaanin vähentämistä. Jos näiden maiden tuottajat ottaisivat käyttöön nyt tutkitun uuden menetelmän, kasvihuonekaasut vähenisivät vuosittain noin 4,5 miljoonalla tonnilla. Päästövähenemä vastaa 1,6 miljoonan henkilöauton poistamista liikenteestä.

Menetelmän laaja-alainen soveltaminen mahdollistaisi sen, että Neste MY uusiutuva diesel palmuöljystä tuotettuna voisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 69 % perinteisen fossiilisen dieselin käyttöön verrattuna koko elinkaaren ajalta laskettuna. Vähenemä on jo nykyiselläänkin selvästi uusiutuvan energian direktiivin (EU RED) kaikkia biopolttoaineita koskevaa 50 % kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvaatimusta parempi.

Kustannustehokas ympäristöratkaisu

Suotonauhapuristimen käyttöön perustuvan menetelmän investointikulut ovat merkittävästi pienemmät kuin muissa metaanin talteenottomenetelmissä. Sen lisäksi että puristimen käytöllä voidaan vähentää palmuöljypuristamojen päästöjä, se tarjoaa myös muita merkittäviä hyötyjä.

“Suotonauhapuristimen käyttöönotto vähentää tarvetta ruopata lietettä palmuöljypuristamojen jätevesialtaiden pohjalta, mikä pitää nykyisin tehdä 5-7 vuoden välein ja vaatii puristamon toiminnan keskeyttämistä. Koska menetelmä vähentää ruoppausmassoille tarvittavan maan tarvetta, se myös vapauttaa maa-alueita tuottavampiin tarkoituksiin. Puristekakku, kuiva jäteaines, sisältää paljon ravinteita, ja sitä voidaan käyttää öljypalmuviljelmillä maa-aineksen orgaanisena parannusaineena, jolloin fossiililannoitteita tarvitaan vähemmän. Puristimesta tuleva puhdistettu vesi voidaan ohjata kastelujärjestelmään, mikä vähentää tarvetta hankkia kasteluvettä muista lähteistä. Suodattaminen vähentää myös muiden fysikaalisten tai kemiallisten käsittelyjen tarvetta, joita on aikaisemmin käytetty ennen kuin jätevesi on voitu laskea ympäristöön”, luettelee Nesteen Asta Soininen, myös yksi tutkimukseen osallistuneista tutkijoista.

“Entuudestaan tutun jätevedenkäsittelymenetelmän sekä Nesteen kehittämän hyvin yksinkertaisen päästövähenemän todentamisen yhdistelmä on herättänyt suurta kiinnostusta. Ja jos totta puhutaan, en ole yllättynyt”, Annamari Enström sanoo. “Menetelmä hyödyttää ilmastoa maailmanlaajuisesti ja tarjoaa monia paikallisia hyötyjä. Tämän lisäksi menetelmän käyttöönotto ja siihen liittyvän päästövähennyksen todistaminen voidaan tehdä hyvin kustannustehokkaasti.”

Uutta menetelmää ehdotetaan sisällytettäväksi sertifiointijärjestelmiin

Menetelmän tunnustaminen virallisesti sertifiointijärjestelmissä kannustaisi hyviin käytäntöihin palmuöljyteollisuudessa. Tunnustaminen tarkoittaisi sitä, että suotonauhapuristimen käytölle määriteltäisiin sertifiointijärjestelmässä uusi päästökerroin, jota menetelmää käyttävät yritykset voisivat hyödyntää sertifiointiin liittyvissä kasvihuonekaasulaskelmissa. Menetelmä ja sen tarjoamat päästöjen vähentämismahdollisuudet ovat jo herättäneet kiinnostusta sertifiointiorganisaatioissa.

Menetelmän sisällyttäminen sertifiointijärjestelmään mahdollistaisi sen, että palmuöljyn tuottajat voisivat osoittaa menetelmän käytöstä saatavat ympäristöhyödyt ja päästövähenemät ilman monimutkaisia ja kalliita erillisiä päästömittauksia.

Lisätietoja:
Annamari Enström, Senior Researcher, puh. 010 458 7658, annamari.enstrom(@)neste.com
Asta Soininen, Researcher, puh. 010 458 3986, asta.soininen(@)neste.com
Timo Haatainen, Supply Chain Compliance Manager, puh. 010 458 7598, timo.haatainen(@)neste.com

Tietoa metaanin vähentämisestä

Metaani on erittäin voimakas kasvihuonekaasu, jota syntyy orgaanisen aineksen hajotessa hapettomissa eli anaerobisissa oloissa. Sen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on paljon suurempi kuin hiilidioksidin. Palmuöljyn tuotantoprosesseissa metaania syntyy öljypuristamojen jätevesissä. Ilmakehään vapautuvan metaanin määrää voidaan kuitenkin vähentää ottamalla talteen metaani tai estämällä sen muodostuminen poistamalla orgaaninen aines puristamon jätevedestä. Molemmilla menetelmillä on sekä maailmanlaajuisia että paikallisia ympäristöhyötyjä.

Osa palmuöljypuristamoista on jo ottanut käyttöön menetelmiä metaanin talteenottamiseksi. Tässä menetelmässä palmuöljypuristamon jätevettä sisältävät avoimet altaat peitetään kaasun talteenottamiseksi esimerkiksi sähköntuotantoa varten. Neste on tukenut tätä kehitystä vuosien ajan ottamalla mukaan monia näistä puristamoista omaan toimitusketjuunsa.

Suurten jätevesialtaiden peittäminen tai anaerobisten mädättämöiden rakentaminen on kuitenkin kallista, minkä johdosta menetelmää käytetään pääasiassa vain suurissa puristamoissa. Neste on toimittajiensa kanssa työskennellessään huomannut, että suurempien ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi tarvitaan helpommin käyttöönotettava tapa vähentää metaanipäästöjä. Uusi menetelmä vastaa tähän tarpeeseen.

Tietoa Nesteen raakapalmuöljyn käytöstä

Raakapalmuöljy on yksi yli kymmenestä uusiutuvasta raaka-aineesta, joita Neste käyttää erilaisten uusiutuvien tuotteiden jalostuksessa. Palmuöljy vastaa noin 20 %:a Nesteen vuotuisesta uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Jo 36 % Nesteen käyttämästä palmuöljystä tulee puristamoista, joissa on metaanin talteenottojärjestelmiä tai metaanin syntyä estäviä järjestelmiä.

Kaikki Nesteen käyttämä palmuöljy on ollut kokonaan jäljitettävää öljypalmuviljelmälle asti vuodesta 2007 ja 100-prosenttisesti sertifioitua vuodesta 2013. Nesteen raakapalmuöljyn toimitusketju on täysin läpinäkyvä ja tietoja siitä löytyy osoitteesta http://nestepalmoildashboard.com/. Kattavat tiedot yrityksen palmuöljyn toimitusketjusta vuonna 2017 julkaistaan keväällä 2018.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-02 13:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/02/Neste+vetoinen+projekti+todensi+50+pienemm%C3%A4t+metaanip%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t+palmu%C3%B6ljypuristamoilla+HUG2173225.html

Tikkurilan vuosikatsaus 2017 julkaistu

Tikkurila Oyj

Tikkurilan vuosikatsaus 2017 julkaistu

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
2.3.2018 klo 13.45 (CET+1)

Tikkurilan vuosikatsaus 2017 julkaistu

Tikkurilan vuosikatsaus 2017 on julkaistu osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Vuosikatsaus koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2017 ja Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti.

Tilinpäätös 2017 kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2017 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tikkurila GRI 2017 esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2017.

Raportit on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Julkaistut raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

Minna Avellan, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-02 12:45 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/02/Tikkurilan+vuosikatsaus+2017+julkaistu+HUG2173197.html

Savo-Solar on allekirjoittanut lopullisen toimitussopimuksen newHeat SAS -yhtiön kanssa

Savo-Solar Plc

Savo-Solar on allekirjoittanut lopullisen toimitussopimuksen newHeat SAS -yhtiön kanssa

Savo-Solar Oyj
Yhtiötiedote 2.3.2018 klo 12.30 (CET)

.
Savo-Solar on allekirjoittanut lopullisen toimitussopimuksen newHeat SAS -yhtiön kanssa

Savo-Solar ja newHeat SAS ovat allekirjoittaneet sopimuksen Ranskan suurimman aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisesta. Sopimuksen arvo on yli 2 miljoonaa euroa ja aurinkokeräinkentän toimituksen on määrä tapahtua kesällä 2018. Sopimus astuu voimaan ja toimitukset voivat käynnistyä sen jälkeen kun newHeat on saanut tarvittavat hyväksynnät ja sitoumukset. Tämän odotetaan tapahtuvan huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Kokonaistoimitus kattaa rakennustyöt, kiskojärjestelmälle asennetun keräinkentän, putkiston, aurinkolämpöaseman siirtolaitteistoineen ja valvontajärjestelmän. Lisäksi Savo-Solar on saanut kentän huolto- ja ylläpitosopimuksen ja vastaa järjestelmän toiminnasta. Condat-sur-Vézèreen asennettava aurinkolämpölaitos tulee 4 000 neliömetrin pinta-alallaan olemaan Ranskan suurin. Se on myös maailman ensimmäinen yksiakseliselle, kääntyvälle kiskojärjestelmälle asennettava tasokeräinkenttä. Asiakas, newHeat-yhtiö, toimittaa aurinkolämpölaitoksesta lämpöä paikalliselle teollisuuslaitokselle.

Savo-Solar valittiin aurinkokeräinkentän ensisijaiseksi tarjoajaksi kesäkuussa 2017, jolloin neuvottelut varsinaisesta sopimuksesta käynnistyivät.

SAVO-SOLAR OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savo-Solar Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 2.3.2018 klo 12.30 (CET).

Savo-Solar lyhyesti
Savo-Solarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savo-Solar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Savo-Solarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpö- järjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa, teollisuuden prosessilämmityksessä ja kiinteistöjärjestelmissä – eli markkinoihin joissa on iso nopean kasvun potentiaali. Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen parhaita paikallisia yhteistyökumppaneita. Savo-Solar on tunnustetusti alan innovatiivisin yritys ja haluaa pysyäkin sellaisena. Yhtiö on myynyt ja toimittanut tuotteitaan yli 17 maahan neljällä mantereella. Savo-Solarin osake on listattu First North Swedenissä tunnuksella SAVOS ja First North Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, puh. +46 8 505 65 172.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-02 12:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/02/Savo+Solar+on+allekirjoittanut+lopullisen+toimitussopimuksen+newHeat+SAS+yhti%C3%B6n+kanssa+HUG2173208.html

ZEELAND FAMILY OYJ:N HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN TOIMITUSJOHTAJALLE

ZEELAND FAMILY OYJ:N HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN TOIMITUSJOHTAJALLE

Julkaistu: 2018-03-02 11:53:54 CET
Zeeland Family Oyj
Yhtiötiedote
ZEELAND FAMILY OYJ:N HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN TOIMITUSJOHTAJALLE

Helsinki, 2018-03-02 11:53 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Zeeland Family Oyj (”Yhtiö”) on päättänyt luovuttaa vastikkeellisesti sen hallussa olevia Yhtiön osakkeita Yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airistolle sitouttamistarkoituksessa. Osakkeiden luovutuksella on siten painava taloudellinen syy.

Luovutettavien Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 15 000 kappaletta ja niiden osakekohtainen luovutushinta on luovutusta edeltäneen osakkeiden kaupankäyntipäivän päätöskurssi. Osakkeet luovutetaan tänään 2.3.2018 eli luovutushinta on 6,90 euroa osakkeelta. Osakkeiden luovuttamisesta maksettava vastike kirjataan kokonaisuutena Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö on antanut toimitusjohtajalle 103.500 euron suuruisen lainan osakkeiden hankintaa varten. Laina-aika on viisi (5) vuotta ja lainan korko on kaksi (2) prosenttia.

Osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. Osakkeet vapautuvat vapaasti luovutettavaksi vaiheittain viiden (5) vuoden aikana toimitusjohtajan toimisuhteen jatkuessa Yhtiöön. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde Yhtiön kanssa päättyy ennen 1.3.2023 on Yhtiö oikeutettu lunastamaan luovutusrajoituksen piirissä edelleen olevat osakkeet toimitusjohtajalta hankintahinnalla lisättynä sille kertyneellä korolla. Osakkeiden luovutus perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2017 hallitukselle antamaan valtuutukseen luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Toimitusjohtajalla on luovutuksen jälkeen omistuksessaan yhteensä 30 813 kappaletta yhtiön osakkeita eli noin 2,2 % yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiöllä on hallussaan luovutuksen jälkeen 7 217 kappaletta omia osakkeita.

ZEELAND FAMILY OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Jari Tuovinen, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 500 593 000

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Rovio Entertainment Oyj: Muutoksia yhtiön johtoryhmässä

Rovio Entertainment Corp.

Rovio Entertainment Oyj: Muutoksia yhtiön johtoryhmässä

Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 2.3.2018 klo 12.05

Rovion Games-liiketoimintayksikön johtaja Wilhelm Taht jättää tehtävänsä

Rovion johtoryhmän jäsen ja yhtiön Games-liiketoimintayksikköä vuodesta 2016 johtanut Wilhelm Taht jättää yhtiön henkilökohtaisista syistä. Taht lopettaa tehtävässään välittömästi, ja Games-liiketoimintayksikön johtajan tehtävät siirtyvät sellaisenaan toistaiseksi Rovion toimitusjohtaja Kati Levorannan vastuulle.

“Haluan lämpimästi kiittää Wilhelmiä hänen työstään Rovion peliliiketoiminnan menestyksen eteen. Olemme hänen johdollaan kasvattaneet peliliiketoiminnan liikevaihtoa ja liikevoittoa, ja koonneet yhtiöön useita huipputiimejä. Jäämme kaipaamaan hänen syvää pelialan tuntemustaan ja näkyvää panostaan Rovion yrityskulttuuriin. Jatkossa aiomme edelleen vahvistaa pelistudioidemme itsenäistä toimintaa ja myös yksinkertaistaa organisaatiotamme”, toteaa Rovion toimitusjohtaja Kati Levoranta.

“Maailman parhaiden pelitiimien kanssa vietetyn kolmen ja puolen uskomattoman vuoden jälkeen on aika luopua hupparista ja jatkaa matkaa. Kahden viime vuoden aikana olemme nähneet upean muutoksen peleissämme, kun olemme toden teolla päässeet näkemään free-to-play ja pelit palveluna -mallien toimivuuden. En tule unohtamaan tätä matkaa ja niitä oppeja, joita olen saanut peliliiketoimintaa johtaessani. Haluan lämpimästi kiittää Rovion johtoa, hallitusta ja ennen kaikkea koko Gamesin superkovaa tiimiä luottamuksesta”, Wilhelm Taht toteaa.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ
Rauno Heinonen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kati Levoranta, puh. 0207 888 300 (vaihde)

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-02 11:05 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/02/Rovio+Entertainment+Oyj+Muutoksia+yhti%C3%B6n+johtoryhm%C3%A4ss%C3%A4+HUG2173167.html

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 34 warranttisarjaa 5.3.2018

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 34 warranttisarjaa 5.3.2018

Julkaistu: 2018-03-02 11:00:00 CET
Danske Bank
Yhtiötiedote
Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 34 warranttisarjaa 5.3.2018

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 34 warranttisarjaa 5.3.2018

Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 19.6.2017 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 31.7.2017, 25.8.2017, 9.11.2017 ja 12.2.2018 julkistetuilla ohjelmaesitteen täydennyksillä.

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 34 warranttisarjaa 5.3.2018. Warranttien kohde-etuuksina ovat Cargotec Oyj:n, Elisa Oyj:n, Fortum Oyj:n, Kone Oyj:n, Metso Oyj:n, Nordea Bank AB (publ) FDR, Neste Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet. Warrantit ovat ostowarrantteja. Warranttien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.

Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän warranttien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus) täydennyksineen, sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien warranttien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä.

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
Sijoitusinstrumentti Ostowarrantti
Kohde-etuudet Cargotec Oyj (CGCBV), Elisa Oyj (ELISA), Fortum Oyj (FORTUM), Kone Oyj (KNEBV), Metso Oyj (METSO), Nordea Bank AB (publ) FDR, Neste Oyj (NESTE), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Sampo Oyj (SAMPO), Stora Enso Oyj (STERV), UPM-Kymmene Oyj (UPM)
Markkinapaikka NASDAQ Helsinki Oy
Listalleottopäivä 5.3.2018
Valuutta EUR
Toteutustapa Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti.
Lopetushinta Lopetushinta on warrantin kohde-etuuden päätöshinta erääntymispäivänä.
Selvityssumma (Cash Settlement Amount) ja vähimmäisselvityssumma Ostowarrantti: (lopetushinta – toteutushinta) x kerroin
Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.
Myyntiwarrantti: (toteutushinta – lopetushinta) x kerroin
Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.
Jos warrantin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001 per warrantti, liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja warrantti erääntyy arvottomana.
Markkinatakaus Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR 0,10, jos warrantin arvo on alle EUR 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos warrantin arvo on vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 warrantille.
Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia.
Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta:
www.cargotec.com
www.elisa.com
www.fortum.com
www.kone.com
www.metso.com
www.nordea.com
www.neste.com
www.nokiantyres.com
www.sampo.com
www.storaenso.com
www.upm.com
Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla liikkeeseenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836
Kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN Kohde-etuusosake Lisätietoja kohde-etuutena olevasta osakkeesta ja yhtiöstä
CGC8F 50DANDK0060982239Cargotec Oyjwww.cargotec.com
CGC8I 50DANDK0060982312Cargotec Oyjwww.cargotec.com
CGC8L 55DANDK0060986065Cargotec Oyjwww.cargotec.com
ELI8F 40DANDK0060982668Elisa Oyjwww.elisa.com
ELI8I 40DANDK0060982742Elisa Oyjwww.elisa.com
ELI8L 40DANDK0060986149Elisa Oyjwww.elisa.com
FUM8I 20DANDK0060982908Fortum Oyjwww.fortum.com
FUM8I 25DANDK0060983120Fortum Oyjwww.fortum.com
FUM8L 25DANDK0060986222Fortum Oyjwww.fortum.com
KNE8F 50DANDK0060983203Kone Oyjwww.kone.com
KNE8I 50DANDK0060983393Kone Oyjwww.kone.com
KNE8L 55DANDK0060986305Kone Oyjwww.kone.com
MEO8F 30DANDK0060983716Metso Oyjwww.metso.com
MEO8I 30DANDK0060983633Metso Oyjwww.metso.com
MEO8I 35DANDK0060983559Metso Oyjwww.metso.com
MEO8L 35DANDK0060986495Metso Oyjwww.metso.com
NDA8F 10DANDK0060984284Nordea Bank AB (publ) FDRwww.nordea.com
NDA8I 10DANDK0060984011Nordea Bank AB (publ) FDRwww.nordea.com
NDA8I 11DANDK0060984367Nordea Bank AB (publ) FDRwww.nordea.com
NES8F 70DANDK0060984441Neste Oyjwww.neste.com
NES8I 70DANDK0060984524Neste Oyjwww.neste.com
NES8L 70DANDK0060986578Neste Oyjwww.neste.com
NRE8F 40DANDK0060984870Nokian Renkaat Oyjwww.nokiantyres.com
NRE8I 45DANDK0060984797Nokian Renkaat Oyjwww.nokiantyres.com
NRE8L 45DANDK0060986651Nokian Renkaat Oyjwww.nokiantyres.com
SAM8F 50DANDK0060986735Sampo Oyjwww.sampo.com
SAM8I 50DANDK0060985174Sampo Oyjwww.sampo.com
SAM8L 55DANDK0060986818Sampo Oyjwww.sampo.com
STE8F 16DANDK0060987030Stora Enso Oyjwww.storaenso.com
STE8I 16DANDK0060985414Stora Enso Oyjwww.storaenso.com
STE8I 20DANDK0060985687Stora Enso Oyjwww.storaenso.com
STE8L 20DANDK0060987113Stora Enso Oyjwww.storaenso.com
UPM8I 35DANDK0060985844UPM-Kymmene Oyjwww.upm.com
UPM8L 35DANDK0060987386UPM-Kymmene Oyjwww.upm.com

Kaupankäyntitunnus Tyyppi Toteutushinta EUR Kerroin Warranttien kokonaismäärä Erääntymispäivä
CGC8F 50DAN Osto50.00 1/55 000 00015.6.2018
CGC8I 50DAN Osto50.00 1/55 000 00021.9.2018
CGC8L 55DAN Osto55.00 1/55 000 00021.12.2018
ELI8F 40DAN Osto40.00 1/55 000 00015.6.2018
ELI8I 40DAN Osto40.00 1/55 000 00021.9.2018
ELI8L 40DAN Osto40.00 1/55 000 00021.12.2018
FUM8I 20DAN Osto20.00 1/55 000 00021.9.2018
FUM8I 25DAN Osto25.00 1/55 000 00021.9.2018
FUM8L 25DAN Osto25.00 1/55 000 00021.12.2018
KNE8F 50DAN Osto50.00 1/55 000 00015.6.2018
KNE8I 50DAN Osto50.00 1/55 000 00021.9.2018
KNE8L 55DAN Osto55.00 1/55 000 00021.12.2018
MEO8F 30DAN Osto30.00 1/55 000 00015.6.2018
MEO8I 30DAN Osto30.00 1/25 000 00021.9.2018
MEO8I 35DAN Osto35.00 1/25 000 00021.9.2018
MEO8L 35DAN Osto35.00 1/25 000 00021.12.2018
NDA8F 10DAN Osto10.00 1/25 000 00015.6.2018
NDA8I 10DAN Osto10.00 1/25 000 00021.9.2018
NDA8I 11DAN Osto11.00 1/55 000 00021.9.2018
NES8F 70DAN Osto70.00 1/55 000 00015.6.2018
NES8I 70DAN Osto70.00 1/25 000 00021.9.2018
NES8L 70DAN Osto70.00 1/25 000 00021.12.2018
NRE8F 40DAN Osto40.00 1/55 000 00015.6.2018
NRE8I 45DAN Osto45.00 1/55 000 00021.9.2018
NRE8L 45DAN Osto45.00 1/55 000 00021.12.2018
SAM8F 50DAN Osto50.00 1/55 000 00015.6.2018
SAM8I 50DAN Osto50.00 1/55 000 00021.9.2018
SAM8L 55DAN Osto55.00 1/55 000 00021.12.2018
STE8F 16DAN Osto16.00 1/55 000 00015.6.2018
STE8I 16DAN Osto16.00 1/55 000 00021.9.2018
STE8I 20DAN Osto20.00 1/55 000 00021.9.2018
STE8L 20DAN Osto20.00 1/55 000 00021.12.2018
UPM8I 35DAN Osto35.00 1/55 000 00021.9.2018
UPM8L 35DAN Osto35.00 1/55 000 00021.12.2018

Helsingissä 2.3.2018

Danske Bank A/S

Jukkapekka Laurila Maj van Dijk

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Rovio Entertainment Oyj: Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017

Rovio Entertainment Corp.

Rovio Entertainment Oyj: Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017

Rovio Entertainment Oyj Tilinpäätöstiedote 2.3.2018 klo 12.00

Rovion tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017

ROVION Q4 2017: LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI, LIIKEVOITTO YLI KAKSINKERTAISTUI

Loka-joulukuun 2017 kohokohdat

Rovion liikevaihto kasvoi 17,0 prosenttia 73,9 miljoonaan euroon (63,2 miljoonaa euroa)
Games: liikevaihto kasvoi 42,3 prosenttia 66,1 miljoonaan euroon (46,5 miljoonaa euroa)
Brand Licensing: liikevaihto laski 53,3 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon (16,7 miljoonaa euroa)
Konsernin oikaistu käyttökate oli 14,1 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa)
Käyttökate oli 14,0 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa)
Liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa)
Tulos ennen veroja oli 9,9 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa)
Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,04 euroa)
Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,04 euroa)
Liiketoiminnan nettorahavirta laski 5,8 miljoonaan euroon (8,3 miljoonaa euroa)
Pelien globaali kvartaalitason ARPDAU kasvoi 8 senttiin (4 senttiä). Viiden suosituimman pelin kvartaalitason ARPDAU kasvoi 14 senttiin (7 senttiä)
Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 15,9 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa) tai 24,0 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (16,5 prosenttia)

Tammi-joulukuun 2017 kohokohdat

Rovion liikevaihto kasvoi 55 prosenttia 297,2 miljoonaan euroon (191,7 miljoonaa euroa)
Games: liikevaihto kasvoi 55,9 prosenttia 248,0 miljoonaan euroon (159,0 miljoonaa euroa)
Brand Licensing: liikevaihto kasvoi 50,5 prosenttia 49,2 miljoonaan euroon (32,7 miljoonaa euroa)
Oikaistu käyttökate kasvoi 64,5 miljoonaan euroon (35,4 miljoonaa euroa)
Käyttökate kasvoi 60,0 miljoonaan euroon (35,4 miljoonaa euroa)
Liikevoitto kasvoi 31,4 miljoonaan euroon (16,9 miljoonaa euroa) ja oikaistu liikevoitto 35,9 miljoonaan euroon (16,9 miljoonaa euroa)
Tulos ennen veroja kasvoi 26,6 miljoonaan euroon (15,4 miljoonaa euroa)
Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,14 euroa)
Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,14 euroa)
Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 59,6 miljoonaan euroon (22,8 miljoonaa euroa)
Käyttäjähankintainvestoinnit olivat 69,6 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa) tai 28,1 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta (11,5 prosenttia)
Rovio uudelleenjärjesteli Brand Licensing -yksikön vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän seurauksena Rovion vuoden 2017 keskimääräinen henkilökunnan lukumäärä laski 416:aan (476)
Rovio solmi tuotanto- ja julkaisusopimuksen Columbia Picturesin (Sony Pictures) kanssa Angry Birds -elokuvan jatko-osasta. Elokuva on suunniteltu julkaistavaksi syyskuussa 2019.
Rovio julkaisi kolme uutta peliä vuoden 2017 aikana: Battle Bay, Angry Birds Evolution ja Angry Birds Match
Rovio listautui Nasdaq Helsingin päälistalle 29.9.2017

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Avainluvut

Miljoonaa euroa 10-12 / 2017 10-12 / 2016Muutos, (%) 1-12 / 2017 1-12 / 2016Muutos, (%)
Liikevaihto 73,9 63,2 17,0 % 297,2 191,7 55,0 %
Käyttökate (EBITDA) 14,0 15,9 -11,7 % 60,0 35,4 69,6 %
Käyttökate-% 19,0 % 25,1 % 20,2 % 18,5 %
Oikaistu käyttökate 14,1 15,9 -11,3 % 64,5 35,4 82,3 %
Oikaistu käyttökate-% 19,0 % 25,1 % 21,7 % 18,5 %
Liikevoitto 10,4 4,9 112,0 % 31,4 16,9 85,8 %
Liikevoittomarginaali, % 14,1 % 7,8 % 10,6 % 8,8 %
Oikaistu liikevoitto 10,5 4,9 113,2 % 35,9 16,9 112,5 %
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 14,2 % 7,8 % 12,1 % 8,8 %
Tulos ennen veroja 9,9 5,1 93,3 % 26,6 15,4 73,2 %
Investoinnit 1,1 4,8 -77,6 % 8,5 23,3 -63,7 %
Käyttäjähankinnan kustannukset 15,9 7,7 107,4 % 69,6 18,2 281,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 23,4 % 19,1 % 23,4 % 19,1 %
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -62,9 % -11,5 % -62,9 % -11,5 %
Omavaraisuusaste, % 77,9 % 64,1 % 77,9 % 64,1 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,04 152,5 % 0,27 0,14 92,9 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,10 0,04 149,4 % 0,27 0,14 90,4 %
Liiketoiminnan rahavirta, netto 5,8 8,3 -30,1 % 59,6 22,8 160,8 %
Työntekijät (keskimäärin kaudella) 397 472 -15,9 % 416 476 -12,6 %

Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

2018 näkymät

Rovio-konsernin liikevaihdon odotetaan olevan 260 – 300 miljoonaa euroa (297 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 9 – 11 prosenttia liikevaihdosta (10,6 prosenttia vuonna 2017).

Näkymien perusta

Rovion Games-liiketoiminta keskittyy vuonna 2018 jo julkaistujen pelien kehittämiseen pelit palveluna -strategian mukaisesti, kannattavaan käyttäjähankintaan ja uusien pelien kehittämiseen. Käyttäjähankintainvestointien odotetaan olevan 30 prosenttia Games-segmentin liikevaihdosta vuositasolla. Määrä voi vaihdella riippuen pelien monetisaation kehityksestä sekä kilpailutilanteesta. Käyttäjähankinnan markkinalla yksikkökustannukset ovat kasvaneet merkittävästi.

Brand Licensing – liiketoiminnan liikevaihdon odotetaan laskevan noin 40 prosenttia vuonna 2018 viime vuoteen verrattuna. Lasku johtuu odotetusti Angry Birds elokuvan liikevaihdon laskevasta profiilista. Kuluttajatuotteiden liikevaihdon odotetaan olevan lähes samalla tasolla kuin vuonna 2017. Brand Licensing -liiketoiminta keskittyy vuoden 2018 aikana rakentamaan lisenssiportfoliota vuonna 2019 julkaistavaa Angry Birds -elokuvan jatko-osaa varten.

Vuoden 2018 aikana Rovio arvioi investoivansa 10-15 miljoonaa euroa pelien suoratoistopalvelua kehittävään tytäryhtiöönsä Hatch Entertainment Oy:öön (5 miljoonaa euroa vuonna 2017), mistä arviolta puolet on konsernissa tulosvaikutteista (2-3 %-yksikön vaikutus odotettuun liikevoittomarginaaliin) ja puolet aktivoitavia kehityskuluja ja ennakkomaksuja. Hatch edustaa yhtä mahdollista muotoa tulevaisuuden pelaamisesta. Investoimalla Hatch-suoratoistopalvelun kehittämiseen Rovio hajauttaa portfoliotaan, pyrkii hyödyntämään uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia peliliiketoiminnan kehittämisessä, ja toteuttaa yhtiön strategiaa tutkia mobiilipelaamisen tulevaisuutta free-to-play-pelien jatkuvan kehittämisen rinnalla.

Voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 129.800.550,68 euroa, joista tilikauden voitto on 19.577.177,06 euroa. Hallitus ehdottaa 16.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,09 euroa osaketta kohden (0,06 euroa vuodelta 2016). Yhtiön mahdollisesti omistamille omille osakkeille ei makseta osinkoa. Tilinpäätöshetken 31.12.2017 osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 7.125.414,75 euroa.

Toimitusjohtaja Kati Levoranta:

“Vuosi 2017 oli Rovion liiketoiminnalle historian paras vuosi. Yhtiön kärkipelien tunnusluvut parantuivat ja pelien liikevaihto kasvoi 56 prosenttia. Konsernin liikevaihto kasvoi 55 prosenttia ja oikaistu liikevoitto sekä osakekohtainen tulos kaksinkertaistuivat. Haluankin kiittää koko henkilöstöämme – tämä oli hieno suoritus!

Vuoden aikana Games-yksikön avainluvut kehittyivät vahvasti kärkipelien monetisaation parannuttua. Viimeisellä neljänneksellä uudet pelimme Angry Birds Match, Angry Birds Evolution ja Battle Bay jäivät kuitenkin odotuksistamme. Kilpailu markkinoilla kiristyi, mikä näkyi käyttäjähankinnan yksikkökustannusten merkittävänä nousuna erityisesti pulmapeleissä. Tästä johtuen Rovio pienensi viimeisellä neljänneksellä suhteellista panostustaan käyttäjähankintaan 24 %:iin peliliiketoiminnan liikevaihdosta. Käyttökatteella mitattuna yksikön kannattavuus oli hyvällä tasolla eli 21 prosenttia.

Vaikka yhtiön liiketoiminta on terveellä pohjalla, emme ole tyytyväisiä tämänhetkiseen suoritukseemme. Aiomme palauttaa liikevaihtomme takaisin kasvu-uralle. Games-liiketoiminnassa Rovio keskittyy tavoittelemaan kasvua jo olemassa olevien pelien jatkuvalla kehittämisellä, uudistamisella, monetisaation parantamisella ja kannattavalla käyttäjähankinnalla. Hyvä esimerkki tämän pelit palveluna -mallin toimivuudesta oli suurin pelimme Angry Birds 2, joka kasvatti bruttomyyntiään 83 % vuonna 2017. Myös vuonna 2012 esitelty Angry Birds Friends jatkaa vahvaa myyntiään. Näemme paljon mahdollisuuksia nykyisessä peliportfoliossa, mutta Rovio jatkaa myös uusien pelien kehittämistä. Kilpailun kiristyessä entisestään haluamme vastata siihen nostamalla oman pelikehityksemme ja tekemisemme seuraavalle tasolle.

Brand Licensing -liiketoiminnan liikevaihto pieneni neljännellä neljänneksellä johtuen Angry Birds -elokuvan liikevaihdon ennakoidusta vähenemisestä. Liikevaihdon laskusta huolimatta yksikön käyttökatteen taso oli lähes 50 prosenttia liikevaihdosta. Kuluvana vuonna Rovio jatkaa Angry Birds -brändin vahvistamista muun muassa tuomalla kumppaniensa kanssa markkinoille uutta videosisältöä, lisensoimalla brändiä uusiin aktiviteettipuistoihin sekä valmistelemalla vuoden 2019 syyskuussa julkaistavan Angry Birds -elokuvan jatko-osan lanseerausta.

Rovio jatkoi vuonna 2017 tytäryhtiönsä Hatch Entertainment Oy:n beta-vaiheen tuotetestauksen ja markkinoille tulon rahoittamista noin 5 miljoonalla eurolla. Vuonna 2018 edelleen kasvava panostustaso toteuttaa osaltaan Rovion strategiaa tutkia mobiilipelaamisen tulevaisuutta free-to-play-pelien kehittämisen rinnalla. Rovio jatkaa myös yritysostokohteiden aktiivista kartoittamista.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kati Levoranta, puh. +358 207 888 300

Talousjohtaja René Lindell, puh. +358 207 888 300

Viestintäjohtaja Rauno Heinonen, puh. +358 40 861 9345

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Rovio järjestää vuositulosta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden medialle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille 2.3.2018 klo 14.00-15.00 Rovion toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 7, Espoo. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostilla comms@rovio.com. Tilaisuus on katsottavissa sekä reaaliaikaisena webcastina että tallenteena yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rovio.com/sijoittajat.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.rovio.com

Rovio lyhyesti

Rovio on peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä vuonna 2009. Yhtiö tarjoaa useita muita mobiilipelejä, on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja lisensoi Angry Birds -brändiä kuluttajatuotteisiin ja muun viihdesisällön tuotantoon. Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-02 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/02/Rovio+Entertainment+Oyj+Tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+tammi+joulukuu+2017+HUG2173161.html

Vaisalan langaton viewLinc-järjestelmä monitoroi pandojen hyvinvointia Ähtärissä

Vaisala Group

Vaisalan langaton viewLinc-järjestelmä monitoroi pandojen hyvinvointia Ähtärissä

Vaisala
Lehdistötiedote
2.3.2018

Vaisalan langaton viewLinc-järjestelmä monitoroi pandojen hyvinvointia Ähtärissä

Ähtärin eläintarhan kuuluisat pandat Jin Baobao ja Huá Bào, jotka tunnetaan myös nimellä Lumi ja Pyry, ovat hyvissä käsissä. Pandatiimin tarjoaman huolellisen hoidon lisäksi pandojen elinolosuhteita tarkkaillaan 24/7 Vaisalan huipputason viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmällä.

Vaisala tekee yhteistyötä Ähtärin eläintarhan kanssa pandojen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vaisala on toimittanut panda-aitauksiin viimeisimmän viewLinc-järjestelmän, jonka avulla pandojen elinolojen kosteus- ja lämpötila-arvoja voidaan valvoa kellon ympäri.

Eläintarhojen tarjoamilla ympäristötekijöillä on keskeinen rooli eläinten hyvinvoinnissa. Ähtärin panda-aitaukset on erityisesti suunniteltu vastaamaan uusien asukkaidensa tarpeita. Vaisalan langattoman olosuhdevalvontajärjestelmän mittaustulosten toivotaan tuovan lisää tietoa pandojen lisääntymisestä tarhaolosuhteisssa.

“Pandat ovat luonnonvaraisinakin harvinaisia. Tavoitteenamme on selvittää optimaaliset olosuhteet pandojen hyvinvoinnille”, sanoo Ähtäri Zoo:n toimitusjohtaja Jonna Pietilä. “Tätä varten tarvitsemme jatkuvaa elinolosuhteiden valvontaa ja olemme erittäin iloisia saadessamme maailman johtavan mittausteknologian toimittajan Vaisalan mukaan tähän työhömme.”

viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmä on ollut pitkään käytössä monissa eri life science -teollisuuden sovelluksissa. Sitä käytetään myös monien sellaisten tilojen monitorointiin, joissa olosuhdevalvonnalla on erityinen merkitys. Näitä ovat esimerkiksi museot ja arkistot, puolijohdeteollisuus, varastot, ilmailu- ja avaruusteollisuus, lääkkeiden varastointi ja jakelu sekä palvelinhuoneet. Ähtärin Snowpanda-projektin lisääminen viewLinc-käyttäjien joukkoon tuo järjestelmälle sen uusimman sovelluksen: olosuhdevalvonta eläintarhoissa.

“Vaisalalle on suuri kunnia osallistua näiden arvokkaiden eläinten hyvinvoinnin turvaamiseen. Olemme iloisia siitä, että viewLinc-järjestelmän tarjoamia tietoja voidaan käyttää parhaimman mahdollisen elinympäristön varmistamiseksi pandapariskunnalle. Toivottavasti saatua dataa voidaan käyttää hyväksi myös koko lajin suojelemisessa”, sanoo Vaisalan toimitusjohtaja Kjell Forsén.

Jatkuva ja huomaamaton ympäristöolosuhteiden seuranta

Vaisalan asentama monitorointijärjestelmä koostuu viewLinc 5.0 -ohjelmistosta sekä langattomista dataloggereista. Vaisalan kehittämä langaton teknologia VaiNet yhdistää dataloggerit viewLinc-ohjelmistoon. Toisin kuin useimmat Wi-Fi-tiedonkeruulaitteet, VaiNetin langaton signaali läpäisee betoniseinät ja metallirakenteet, ja se kantaa yli 100 metriä sisätiloissa. Dataloggerit ovat huomaamattomia, erittäin kestäviä ja johdottomia ja ne ovat helposti sijoiteltavissa. Tarkkojen mittaustietojen lisäksi monitorointijärjestelmä lähettää hälytyksiä henkilökunnalle, jos olosuhteet ylittävät ennalta määritellyt arvot.

Vaisalan monitorointijärjestelmä on asennettu Ähtärin eläintarhan Snowpanda-taloon ja pandojen ulkotiloihin. Tilat kattavat yhteensä noin 6400 m2. Vaisala toimitti taloon 10 dataloggeria, jotka mittaavat lämpötilaa ja kosteutta reaaliajassa. Muiden parametrien kuten esimerkiksi hiilidioksidipitoisuuden, tuulen ja sateen mittaaminen voidaan liittää järjestelmään myöhemmin. Pandatalon vierailijat voivat seurata olosuhdetietoja yleisötilaan asennetuilta näytöiltä.

Dataloggereista kaksi sijaitsee ulkotiloissa ja loput sisätiloissa. Panda-aitausten lisäksi pandojen pääasiallinen ruoka, bambu, vaatii huolellista olosuhdevalvontaa. Säilyäkseen tuoreena ja maistuvana bambu pitää varastoida riittävän kosteassa ja tarkasti määritellyssä lämpötilassa.

“Pandatalon kosteustaso ja lämpötila on tarkasti määritelty, jotta kasvillisuus voi hyvin ja pandojen elinolosuhteet olisivat mahdollisimman aidot. Tämä on tärkeää, jotta pandat voisivat käyttäytyä lajilleen tyypillisesti ja pysyä tyytyväisinä ja terveinä”, Pietilä kommentoi.

Lisätietoja Vaisalan viewLinc-olosuhdevalvontajärjestelmästä on saatavilla osoitteessa viewlinc.vaisala.com.

Lisätietoja lehdistölle:

Miia Lahti
Viestintäpäällikkö, Industrial Measurements, Vaisala
Puh. 050-5554420, miia.lahti@vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1600 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi www.twitter.com/VaisalaSuomi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-02 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/02/Vaisalan+langaton+viewLinc+j%C3%A4rjestelm%C3%A4+monitoroi+pandojen+hyvinvointia+%C3%84ht%C3%A4riss%C3%A4+HUG2172832.html

facebook twitter