Etusivu » Arkistot 1.3.2018

Orion Oyj: 112 961 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2018

Orion Corporation

Orion Oyj: 112 961 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2018

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2018 KLO 19.10

Orion Oyj: 112 961 oman B-osakkeen luovutus 1.3.2018

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on luovuttanut 1.3.2018 yhteensä 112 961 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville henkilöille ansaintajaksoilta 2015-2017 ja 2017 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 22.3.2016 antamaan valtuutukseen.

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 26,5238 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2018. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 2 996 154,97 euroa.

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 562 440 kpl yhtiön omia B-osakkeita.

Kannustinjärjestelmistä on tiedotettu 5.2.2013 ja 2.2.2016 annetuilla pörssitiedotteilla.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 085 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-01 18:10 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/01/Orion+Oyj+112+961+oman+B+osakkeen+luovutus+1+3+2018+HUG2172827.html

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.3.2018

Julkaistu: 2018-03-01 17:30:00 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.3.2018

Helsinki, Finland, 2018-03-01 17:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS1.3.2018
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.3.2018
Helsingin Pörssi
Päivämäärä1.3.2018
Pörssikauppa Osto
Osakelaji DOV1V
Osakemäärä4 000osaketta
Keskihinta/osake0.2600EUR
Kokonaishinta1 040.00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.3.2018
tehtyjen kauppojen jälkeen: 731 946 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_1.3_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

Kojamo Plc

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

KOJAMO OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 1.3.2018 klo 17:15

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Kojamo Oyj on onnistuneesti saattanut päätökseen 500 miljoonan euron suuruisen etuoikeutetun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina”) tarjoamisen. Euromääräisen Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 7 vuotta ja eräpäivä 7.3.2025. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 1,625 prosentin vuotuista korkoa, joka maksetaan vuosittain 7.3.

Joukkovelkakirjalainaa tarjottiin laajalle kansainväliselle sijoittajajoukolle ja se ylimerkittiin merkittävästi. Kojamo Oyj tulee hakemaan Joukkovelkakirjalainan listalleottoa Irlannin pörssin viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin säännellyllä markkinalla. Joukkovelkakirjalainalle on myönnetty luottoluokitus Baa2 Moody’s:lta, joka vastaa Kojamon saamaa pitkäaikaista luottoluokitusta Baa2 vakain näkymin.

Yhtiö käyttää Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavista varoista noin 300 miljoonaa euroa yhden tai useamman vakuudellisen lainan takaisinmaksuun, yleisiin yritystoimintaan liittyviin käyttötarkoituksiin ja tukemaan yhtiön kasvutavoitteita.

Talousjohtaja Erik Hjelt: “Toinen Joukkovelkakirjalaina Eurobond-markkinoille vahvistaa Kojamon asemaa kansainvälisillä velkapääomamarkkinoilla, monipuolistaa sijoittajapohjaamme edelleen ja tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta suotuisilla ehdoilla.”

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, London Branch, Nordea Bank AB (publ) ja Svenska Handelsbanken AB (publ) toimivat järjestäjinä.

Helsinki 1.3.2018

KOJAMO OYJ

Lisätiedot:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

Kojamo on vuokra-asumisen ja asuntosijoittamisen edelläkävijä, joka on uudistunut voimakkaasti viime vuosina. Uudistumisen avulla Kojamo voi tuoda aidosti parempaa kaupunkiasumista nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kojamo muuttaa suomalaista yhteiskuntaa yhdessä asiakkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Kojamo Oyj:n (“Kojamo”) arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina”) liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Kojamon arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen. Kojamolla, järjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Kojamon arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu Euroopan talousalueella (“ETA”) asuville yksityisasiakkaille (kuten määritelty Yhdistyneen kuningankunnan Financial Conduct Authorityn (FCA) antamassa Product Intervention (Contingent Convertible Instruments and Mutual Society Shares) Instrument 2015 -asiakirjassa). Joukkovelkakirjalainaa ei ole tarkoitus tarjota, myydä tai muuten asettaa saataville, eikä sitä saa tarjota, myydä tai muuten asettaa ETA-alueella asuvien yksityissijoittajien saataville. Edellä mainittua varten yksityissijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on yksi (tai useampi) seuraavista: (i) yksityisasiakas, kuten määritelty direktiivin 2014/65/EU (muutoksineen, “MiFID II”) 4(1) artiklan kohdassa 11; tai (ii) direktiivissä 2002/92/EY tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä asiakasta ei voida määritellä MiFID II:n 4(1) artiklan kohdan 10 mukaiseksi ammattimaiseksi asiakkaaksi. Täten mitään asetuksen (EU) N:o 1286/2014 (“PRIIPs-asetus”) vaatimaa avaintietoasiakirjaa, joka koskee Joukkovelkakirjalainan tarjoamista, myymistä tai muutoin yksityissijoittajien saataville asettamista ETA-alueella, ei ole laadittu, mikä tarkoittaa että Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myyminen tai muutoin sen yksityissijoittajien saataville asettaminen ETA-alueella saattaa olla PRIIPs-asetuksen mukaan lainvastaista.

Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio, joka on tarkoitettu yksinomaan valmistajan tuotteiden hyväksyntää koskevaa prosessia varten, on johtanut seuraaviin johtopäätöksiin: (i) Joukkovelkakirjalainan kohdemarkkina käsittää vain hyväksyttävät vastapuolet sekä ammattimaiset asiakkaat, kuten nämä on määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) kaikki jakelukanavat Joukkovelkakirjalainan jakamiseksi hyväksyttäville vastapuolille sekä ammattimaisille asiakkaille ovat tarkoituksenmukaisia. Kenen tahansa, joka myöhempänä ajankohtana tarjoaa, myy tai suosittelee Joukkovelkakirjalainaa (“jakelija”) täytyy ottaa huomioon valmistajan kohdemarkkina-arvio. Tästä huolimatta jakelijan, joka kuuluu MiFID II:n soveltamisalaan, tulee suorittaa oma Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio (joko virallisesti hyväksymällä tai täsmentämällä valmistajan kohdemarkkina-arviota) sekä tehdä päätös tarkoituksenmukaisista jakelukanavista.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille (“kokonaisarvoltaan suurille yrityksille, rekisteröimättömille yhdistyksille, ym.”), taikka (c) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan termillä “relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-01 16:15 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/01/Kojamo+Oyj+Kojamo+Oyj+n+500+miljoonan+euron+suuruisen+joukkovelkakirjalainan+tarjoaminen+p%C3%A4%C3%A4ttynyt+onnistuneesti+HUG2172717.html

Kamux Oyj: Kutsu tiedotustilaisuuteen: Kamux Oyj:n vuoden 2017 tilinpäätös

Kamux Oyj

Kamux Oyj: Kutsu tiedotustilaisuuteen: Kamux Oyj:n vuoden 2017 tilinpäätös

Kamux Oyj Sijoittajauutinen 1.3.2018 klo 16.30

Kutsu tiedotustilaisuuteen: Kamux Oyj:n vuoden 2017 tilinpäätös

Kamux Oyj julkistaa vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen torstaina 8.3.2018.

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille tilinpäätöstiedotteeseen liittyen 8.3.2018 hotelli GLOn video wall -tilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 13.00 alkaen suomeksi ja englanniksi sen jälkeen noin klo 13.30.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteesta http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ löytyvän linkin kautta

Tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Tapio Arimo.

Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen 7.3.2018 mennessä sähköpostilla ir@kamux.fi

Kamux Oyj

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Satu Heikkilä

ir@kamux.fi

Puhelin 0400 629 337

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja yhtiöllä on yhteensä 54 autoliikettä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 160 000 käytettyä autoa. Kamuxin liikevaihto nousi 405 miljoonaan euroon vuonna 2016. Oikaistu liikevoitto oli 18 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2016. Kamuxin palveluksessa oli 552 työntekijää vuoden 2016 lopussa, joista 272 oli vakituisia työntekijöitä.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-01 15:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/01/Kamux+Oyj+Kutsu+tiedotustilaisuuteen+Kamux+Oyj+n+vuoden+2017+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+HUG2172879.html

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018

Lehto Group Oyj

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018

Lehto Group Oyj

Yhtiökokouskutsu
1.3.2018 klo 16:00 (EET)

Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018

Lehto Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.4.2018 kello 13.00 alkaen Oulussa Technopoliksen Yrttipellontie 1 -auditoriossa osoitteessa Yrttipellontie 1, Oulu (sisäänkäynti A1, katettu ovi). Maksullista parkkitilaa autoille löytyy rajallisesti kokouspaikan välittömästä läheisyydestä löytyvästä parkkitalosta. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

Kokouksen avaaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Vuoden 2017 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta, eli yhteensä 19.805.255,68 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 20.4.2018.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
Hallitus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset hallituksen palkkioiksi, jäsenten määräksi sekä hallituksen jäseniksi:

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten kuukausittaiseksi palkkioksi päätettäisiin

Hallituksen puheenjohtajalle 4.600 euroa
Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 2.300 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, päätettäisiin säilyttää viime vuoden tasolla

Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, päätettäisiin säilyttää viime vuoden tasolla

Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvattaisiin Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi (5).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen Sakari Ahdekivi, Martti Karppinen, Mikko Räsänen ja Päivi Timonen. Pertti Huuskonen on ilmoittanut, ettei ajankäytöllisistä syistä ole enää käytettävissä hallitukseen.

Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi Pertti Korhosta. Korhonen on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta ja toimii tällä hetkellä DNA Oyj:n, ANS Finland Oy:n ja Finrail Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Business Finlandin johtokunnan puheenjohtajana. Lisäksi hänellä on muita luottamustehtäviä. Korhonen on aikaisemmin toiminut Outotec Oyj:n ja Elektrobit Oyj:n toimitusjohtajana sekä Nokia Oyj:n palveluksessa useassa eri tehtävässä, muun muassa johtokunnan jäsenenä ja teknologiajohtajana.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Vuonna 2017 tilintarkastajalle maksettiin toimestaan noin 192.000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkiota noin 48.000 euroa.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojenjaoksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi jatkamaan KHT-tilintarkastaja Tapio Raappana. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 5.800.000 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus ehdotetaan olevaksi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.800.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.10.2020 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Lehto Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2018. Lehto Group Oyj julkistaa yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2018 viimeistään 19.3.2018. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 25.4.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Osakkeenomistaja, joka on merkittynä 28.3.2018 Euroclear Finland Oy:n pitämään Lehto Group Oyj:n osakasluetteloon, on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen nimissään olevalle henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään perjantaina 6.4.2018 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

Lehto Group Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2018
puhelimitse numeroon +358 207 600 900 (8.00-15.30)
kirjeitse osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Samoja tietoja pyydetään myös internetpalvelun kautta ilmoittautuessa. Pyydettäessä osakkeenomistajan, osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla kyetä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Mikäli osakkeenomistaja valtuuttaa edustajan edustamaan itseään yhtiökokouksessa, pyydämme lähettämään valtakirjan osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele. Tarvittaessa voitte käyttää sivuillamme www.lehto.fi/yhtiokokous2018 olevaa valtakirjamallia.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, mikäli

osakkeenomistajalla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2018; ja
osakkeenomistaja on tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään perjantaina 6.4.2018 kello 10.00 (Suomen aikaa).

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä omaisuudenhoitajaansa tilapäisesti osakasluetteloon merkitsemistä, valtakirjojen toimittamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan itse tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä alkuperäinen ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, tulee osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies osakkeenomistajaa edustaa.

Pyydämme toimittamaan allekirjoitetut valtakirjat osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Lehto Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.3.2018 yhteensä 58.250.752 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Yhtiökokouksen jälkeen Lehto Group Oyj kutsuu kokousvieraat nauttimaan kakkukahveista.

Kempeleessä 28.2.2018

LEHTO GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja: Talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta, 0400 944 074

Lehto on Suomen nopeimmin kehittyvä rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Toimimme neljällä palvelualueella: Asunnot, Toimitilat, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Olemme rakennusalan innovatiivinen uudistaja ja edelläkävijä. Talousohjattu toimintamallimme tehostaa rakentamisen tuottavuutta, varmistaa rakentamisen laadun sekä tuottaa asiakkaille merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä. Työllistämme yhteensä n. 1200 henkilöä ja vuoden 2017 liikevaihtomme oli 594 miljoonaa euroa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-01 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/01/Lehto+Group+Oyj+Kutsu+Lehto+Group+Oyj+n+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+2018+HUG2172845.html

Kaupankäyntitilasto helmikuu 2018

Kaupankäyntitilasto helmikuu 2018

Julkaistu: 2018-03-01 14:30:52 CET
Nasdaq Nordic
Sijoittajauutiset
Kaupankäyntitilasto helmikuu 2018

Helsinki, 1.3.2018 — Nasdaq julkaisi tänään kuukausittaisen Pohjoismaita ja Baltian maita koskevan kaupankäyntiraporttinsa. Alla yhteenveto tärkeimmistä huomioista Nasdaq Helsingin osalta helmikuulta 2018.

Nasdaq Helsingin osakevaihto nousi helmikuussa 20,8 prosenttia edellisvuoden helmikuuhun verrattuna ja keskimääräinen päivävaihto oli 660,6 miljoonaa euroa (2/2017: 546,9 milj. euroa). Päivävaihto nousi 19,0 prosenttia tammikuuhun 2018 verrattuna (1/2018: 555,2 miljoonaa euroa).Nasdaq Helsingin pörssikauppojen lukumäärä oli helmikuussa keskimäärin 127 217 kauppaa päivässä (2/2017: 99 745). Nasdaq Helsinki pystyi tarjoamaan parhaimman osto/myyntikurssin (nk. EBBO1) – European Best Bid and Offer) OMXH25-osakkeissa 93,5 % ajasta helmikuussa (1/2018: 95,8 %).Nasdaq Helsingin keskimääräinen tarjouskirjan syvyys2) parhailla hintatasoilla oli helmikuussa OMXH25-indeksiin kuuluvissa yhtiöissä 2,6 kertaa suurempi kuin seuraavaksi lidvideimmällä markkinapaikalla (1/2018: 3,3).Helmikuussa 2018 suurin osakevälittäjä oli Deutsche Bank AG. Seuraavaksi suurimmat olivat Morgan Stanley & Co. International ja Merrill Lynch International.Helmikuussa 2018 vaihdetuin osake oli Nokia Oyj. Seuraavaksi vaihdetuimmat olivat Fortum Oyj ja UPM-Kymmene Oyj. Nasdaq Helsingin markkinaosuus Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevien listayhtiöiden osakkeiden pörssikaupasta oli 64,6 prosenttia helmikuussa 2018 (tammikuu 2018: 68,6 %). Ulkomaisten markkinapaikkojen3)osuus kaupankäynnistä oli siten 35,4 % Helsingissä noteeratuista osakkeista.

Lisätietoa kuukausiraportissa:http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/statistics
(valitse: Monthly Statistics, Filter: Monthly Statistics)
1)EBBO (European Best Bid and Offer) viittaa parhaimpaan tarjolla olevaan osto- tai myyntinoteeraukseen kaupankäynnin kohteena olevissa tuotteissa kuten osakkeissa.
2) Keskimääräinen näkyvien tarjousten aikapainotettu volyymi parhaalla hintatasolla.
3)Lähde: Thomson Reuters ja Nasdaq. Sisältää kaikki tärkeimmät markkinapaikat Euroopassa, joissa käydään kauppaa Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä listatuilla osakkeilla.

Nasdaq-konserni

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on maailman johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja. Nasdaqin monipuolinen tuotevalikoima mahdollistaa asiakkaiden luotettavan liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. Nasdaq toteuttaa tämän vahvalla teknologiaosaamisellaan, jonka avulla yhtiöiden toimintaan voidaan tuoda läpinäkyvyyttä ja pääomamarkkinoilla toimimiseen tarvittavaa tietoa. Maailman ensimmäisen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa käytetään yli 90 pörssin toiminnassa 50 eri maassa, ja joka kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan Nasdaqin teknologialla. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut noin 3 900 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on 13 biljoonaa dollaria. Lisätietoa Nasdaqista löytyy osoitteesta business.nasdaq.com.

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing ja Nasdaq Broker Services ovat tuotemerkkejä vastaaville säänneltyjä markkinoita edustaville yhtiöille, joita ovat Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Oy, Nasdaq Iceland Hf., Nasdaq Riga AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB ja Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Baltic edustaa Nasdaqin yhteistä tarjontaa Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq’s control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq’s annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.

LISÄTIETOJA:
Maarit Bystedt
puh. (09) 6166 7274
maarit.bystedt@nasdaq.com

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

KUTSU: Aktia julkaisee Taloudellisen katsauksensa maanantaina 12.3.2018

KUTSU: Aktia julkaisee Taloudellisen katsauksensa maanantaina 12.3.2018

Julkaistu: 2018-03-01 14:00:00 CET

KUTSU: Aktia julkaisee Taloudellisen katsauksensa maanantaina 12.3.2018

Aktia Pankki Oyj:n Taloudellisen katsauksen 1/2018 julkistamistilaisuus maanantaina 12.3.2018 klo 11.30. Tarjoamme kevyen lounaan.

Katsauksen esittelee Aktian pääekonomisti Heidi Schauman. Tilaisuus kestää noin tunnin.

Aika: Maanantai 12.3.2018 klo 11.30-12.30
Paikka: Aktian edustustila Johan Albert, Yrjönkatu 23 A, 6. krs

Käytännön järjestelyiden vuoksi pyydämme sinut ilmoittautumaan alustavasti viimeistään 8.3. osoitteeseen viestinta@aktia.fi.

Tervetuloa!

Aktia Pankki Oyj

Tiedottaja Anders Wikström, puh. 010 247 6294

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

DNA Oyj:n vuosikertomus sisältäen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 on julkaistu

DNA Plc

DNA Oyj:n vuosikertomus sisältäen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 on julkaistu

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2018 KLO 13.30

DNA julkaisi tänään vuoden 2017 vuosikertomuksen osoitteessa: http://annualreport.dna.fi/.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja virallisen tilinpäätöksen, johon kuuluu konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös. Lisäksi DNA julkaisi vuosikertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2017.

Vuosikertomus sisältää myös GRI-standardien (Global Reporting Initiative 2016) mukaisesti laaditun vastuullisuusraportin. DNA:n vastuullisuusraportti on varmennettu ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta.

Yllä mainitut selvitykset löytyvät tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja ovat saatavilla suomeksi sekä englanniksi DNA:n verkkosivuilla osoitteessa: https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#vuosikertomukset-ja-vastuullisuusraportit.

Lisätietoja:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Sijoittajasuhteet, Marja Mäkinen, puh 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja liiketulos 124 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi sekä Facebookissa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-01 12:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/01/DNA+Oyj+n+vuosikertomus+sis%C3%A4lt%C3%A4en+toimintakertomuksen+ja+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksen+vuodelta+2017+on+julkaistu+HUG2172691.html

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 25 warranttisarjaa 2.3.2018

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 25 warranttisarjaa 2.3.2018

Julkaistu: 2018-03-01 11:00:00 CET
Danske Bank
Yhtiötiedote
Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 25 warranttisarjaa 2.3.2018

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 25 warranttisarjaa 2.3.2018

Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 19.6.2017 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota on täydennetty 31.7.2017, 25.8.2017, 9.11.2017 ja 12.2.2018 julkistetuilla ohjelmaesitteen täydennyksillä.

Danske Bank A/S laskee liikkeeseen warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa alla 25 warranttisarjaa 2.3.2018. Warranttien kohde-etuuksina ovat Cargotec Oyj:n, Elisa Oyj:n, Fortum Oyj:n, Kone Oyj:n, Metso Oyj:n, Nordea Bank AB (publ) FDR, Neste Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet. Warrantit ovat myyntiwarrantteja. Warranttien erääntyessä haltijalle maksetaan lopullisissa ehdoissa määritelty selvityssumma.

Tämä tiedote sisältää ainoastaan tiivistelmän warranttien lopullisista ehdoista. Ohjelmaan liittyvä ohjelmaesite (Base Prospectus) täydennyksineen, sen suomenkielinen tiivistelmä ja liikkeeseen laskettavien warranttien lopulliset ehdot (Final Terms) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.danskebank.fi/warrantit. Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan näihin asiakirjoihin ennen sijoituspäätöstä.

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
Sijoitusinstrumentti Myyntiwarrantti
Kohde-etuudet Cargotec Oyj (CGCBV), Elisa Oyj (ELISA), Fortum Oyj (FORTUM), Kone Oyj (KNEBV), Metso Oyj (METSO), Nordea Bank AB (publ) FDR, Neste Oyj (NESTE), Nokian Renkaat Oyj (NRE1V), Sampo Oyj (SAMPO), Stora Enso Oyj (STERV), UPM-Kymmene Oyj (UPM)
Markkinapaikka NASDAQ Helsinki Oy
Listalleottopäivä 2.3.2018
Valuutta EUR
Toteutustapa Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti.
Lopetushinta Lopetushinta on warrantin kohde-etuuden päätöshinta erääntymispäivänä.
Selvityssumma (Cash Settlement Amount) ja vähimmäisselvityssumma Ostowarrantti: (lopetushinta – toteutushinta) x kerroin
Jos lopetushinta on sama tai alempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.
Myyntiwarrantti: (toteutushinta – lopetushinta) x kerroin
Jos lopetushinta on sama tai ylempi kuin toteutushinta, selvityssummaa ei makseta.
Jos warrantin selvityssumma on pienempi kuin EUR 0,00001 per warrantti, liikkeeseenlaskija ei maksa selvityssummaa ja warrantti erääntyy arvottomana.
Markkinatakaus Danske Bank A/S toimii markkinatakaajana. Markkinatakaaja sitoutuu antamaan osto- ja myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan EUR 0,10, jos warrantin arvo on alle EUR 2,00 tai korkeintaan EUR 0,20, jos warrantin arvo on vähintään EUR 2,00. Noteeraukset annetaan vähintään 1 000 warrantille.
Tietyissä tilanteissa, joita kuvaillaan tarkemmin ohjelmaesitteessä (Base Prospectus), voi Danske Bankin olla vaikeaa tai mahdotonta pitää osto- ja myyntinoteerauksia.
Lisätietoja Lisätietoja on saatavilla yhtiöiden kotisivuilta:
www.cargotec.com
www.elisa.com
www.fortum.com
www.kone.com
www.metso.com
www.nordea.com
www.neste.com
www.nokiantyres.com
www.sampo.com
www.storaenso.com
www.upm.com
Lisätietoja kohde-etuuksien volatiliteetista saatavilla liikkeeseenlaskijalta, puh. +358 (0)10 236 4836
Kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN Kohde-etuusosake Lisätietoja kohde-etuutena olevasta osakkeesta ja yhtiöstä
CGC8R 40DANDK0060979367Cargotec Oyjwww.cargotec.com
CGC8U 35DANDK0060979524Cargotec Oyjwww.cargotec.com
CGC8U 40DANDK0060979607Cargotec Oyjwww.cargotec.com
ELI8R 30DANDK0060979797Elisa Oyjwww.elisa.com
ELI8U 30DANDK0060979870Elisa Oyjwww.elisa.com
FUM8R 15DANDK0060979953Fortum Oyjwww.fortum.com
FUM8U 15DANDK0060980027Fortum Oyjwww.fortum.com
KNE8R 35DANDK0060980100Kone Oyjwww.kone.com
KNE8U 35DANDK0060980290Kone Oyjwww.kone.com
MEO8R 20DANDK0060980373Metso Oyjwww.metso.com
MEO8U 20DANDK0060980456Metso Oyjwww.metso.com
NDA8R 9DANDK0060980530Nordea Bank AB (publ) FDRwww.nordea.com
NDA8U 8DANDK0060980613Nordea Bank AB (publ) FDRwww.nordea.com
NDA8U 9DANDK0060980886Nordea Bank AB (publ) FDRwww.nordea.com
NES8R 50DANDK0060980969Neste Oyjwww.neste.com
NES8U 45DANDK0060981181Neste Oyjwww.neste.com
NES8U 50DANDK0060981264Neste Oyjwww.neste.com
NRE8R 35DANDK0060981348Nokian Renkaat Oyjwww.nokiantyres.com
NRE8U 30DANDK0060981421Nokian Renkaat Oyjwww.nokiantyres.com
SAM8R 40DANDK0060981504Sampo Oyjwww.sampo.com
SAM8U 40DANDK0060981694Sampo Oyjwww.sampo.com
STE8R 12DANDK0060981777Stora Enso Oyjwww.storaenso.com
STE8U 12DANDK0060981850Stora Enso Oyjwww.storaenso.com
UPM8R 25DANDK0060981934UPM-Kymmene Oyjwww.upm.com
UPM8U 20DANDK0060982072UPM-Kymmene Oyjwww.upm.com
Kaupankäyntitunnus Tyyppi Toteutushinta EUR Kerroin Warranttien kokonaismäärä Erääntymispäivä
CGC8R 40DAN Myynti40.00 1/55 000 00015.6.2018
CGC8U 35DAN Myynti35.00 1/55 000 00021.9.2018
CGC8U 40DAN Myynti40.00 1/55 000 00021.9.2018
ELI8R 30DAN Myynti30.00 1/55 000 00015.6.2018
ELI8U 30DAN Myynti30.00 1/55 000 00021.9.2018
FUM8R 15DAN Myynti15.00 1/55 000 00015.6.2018
FUM8U 15DAN Myynti15.00 1/55 000 00021.9.2018
KNE8R 35DAN Myynti35.00 1/55 000 00015.6.2018
KNE8U 35DAN Myynti35.00 1/55 000 00021.9.2018
MEO8R 20DAN Myynti20.00 1/55 000 00015.6.2018
MEO8U 20DAN Myynti20.00 1/55 000 00021.9.2018
NDA8R 9DAN Myynti9.00 1/55 000 00015.6.2018
NDA8U 8DAN Myynti8.00 1/55 000 00021.9.2018
NDA8U 9DAN Myynti9.00 1/25 000 00021.9.2018
NES8R 50DAN Myynti50.00 1/25 000 00015.6.2018
NES8U 45DAN Myynti45.00 1/25 000 00021.9.2018
NES8U 50DAN Myynti50.00 1/25 000 00021.9.2018
NRE8R 35DAN Myynti35.00 1/25 000 00015.6.2018
NRE8U 30DAN Myynti30.00 1/55 000 00021.9.2018
SAM8R 40DAN Myynti40.00 1/55 000 00015.6.2018
SAM8U 40DAN Myynti40.00 1/25 000 00021.9.2018
STE8R 12DAN Myynti12.00 1/25 000 00015.6.2018
STE8U 12DAN Myynti12.00 1/55 000 00021.9.2018
UPM8R 25DAN Myynti25.00 1/55 000 00015.6.2018
UPM8U 20DAN Myynti20.00 1/55 000 00021.9.2018

Helsingissä 1.3.2018

Danske Bank A/S

Jukkapekka Laurila Maj van Dijk

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä vuodelta 2017 julkaistu

Suomen Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä vuodelta 2017 julkaistu

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä vuodelta 2017 julkaistu

Suomen Hypoteekkiyhdistys

1.3.2018 Helsinki klo 11:30

Suomen Hypoteekkiyhdistys on julkaissut tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä vuodelta 2017 ja ne ovat ladattavissa pdf-tiedostoina Hypon kotisivuilla:

Tilinpäätös suomenkielisenä osoitteessa: http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/sijoittajille/taloudelliset-tiedot/

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä suomenkielisenä osoitteessa: http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/johtaminen-ja-hallinnointi/hallinnointi-ja-ohjausjarjestelmat/

Tilinpäätös englanninkielisenä osoitteessa:http://www.hypo.fi/en/financial-information/

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä englanninkielisenä osoitteessa: http://www.hypo.fi/en/investor-relations/

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 on liitetty tilinpäätösasiakirjaan. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä on julkaistu erillisenä asiakirjana.

Helsingissä maaliskuun 1. päivänä 2018

Suomen Hypoteekkiyhdistys

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Pauna, p. (09) 228 361, 050 353 4690

Riskienhallintajohtaja, toimitusjohtajan sijainen Mikko Huopio p. (09) 228 361, 050 400 2990

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hypo.fi

Liitteet:

Tilinpäätös 2017

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä 2017

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-01 10:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/01/Suomen+Hypoteekkiyhdistys+Suomen+Hypoteekkiyhdistyksen+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+toimintakertomus+sek%C3%A4+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelmist%C3%A4+vuodelta+2017+julkaistu+HUG2172275.html

facebook twitter