Etusivu » Arkistot helmikuu 2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.2.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.2.2018

Julkaistu: 2018-02-28 17:30:00 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.2.2018

Helsinki, Finland, 2018-02-28 17:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS28.2.2018
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.2.2018
Helsingin Pörssi
Päivämäärä28.2.2018
Pörssikauppa Osto
Osakelaji DOV1V
Osakemäärä14 000osaketta
Keskihinta/osake0.2609EUR
Kokonaishinta3 652.60EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.2.2018
tehtyjen kauppojen jälkeen: 727 946 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_28.2_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Elite Varainhoito Oyj: Oikaisu tilinpäätöstiedotteen liitteeseen

Elite Asset Management Plc

Elite Varainhoito Oyj: Oikaisu tilinpäätöstiedotteen liitteeseen

Elite Varainhoito Oyj, Yhtiötiedote 28.2.2018 klo 16.30

Elite Varainhoito Oyj: Oikaisu tilinpäätöstiedotteen liitteeseen

Elite Varainhoito Oyj:n 28.2.2018 julkaistun tilinpäätöstiedotteen taulukot ja tunnusluvut -liitteessä viimeisen sivun viimeisessä kappaleessa oli tytäryhtiön nimi väärin. Tekstissä luki EAB Omaisuudenhoito Oy, kun tytäryhtiön oikea nimi on EAB Varainhoito Oy.

ELITE VARAINHOITO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Elite Varainhoito Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 582 7411
kari.juurakko@elitevarainhoito.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
Puhelin: +358 9 6129 670

Elite Varainhoito Oyj on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Elite Varainhoito Oyj on Elite-konsernin emoyhtiö. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 17 toimipisteessä. Eliten palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi konsernin palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta noin 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elitevarainhoito.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-02-28 15:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/02/28/Elite+Varainhoito+Oyj+Oikaisu+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedotteen+liitteeseen+HUG2172376.html

Ahtium Oyj:n tilinpäätöstiedote 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta

Talvivaara Mining Company Plc

Ahtium Oyj:n tilinpäätöstiedote 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta

Pörssitiedote
Ahtium Oyj
28.2.2018

Ahtium Oyj:n tilinpäätöstiedote 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta

Seuraavat päivät Yhtiön toiminnan ja tulevaisuuden kannalta ratkaisevia

Keskeiset tapahtumat 2017

Ahtium Oyj:n (“Ahtium” tai “Yhtiö”) tilinpäätös 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Ahtiumin toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin.Ahtium toteutti tammikuussa konversioannin, jossa Yhtiön etuoikeudettomat velkojat merkitsivät yhteensä 2 081 653 010 Yhtiön uutta osaketta. Osakeannin seurauksena Yhtiön velkojen määrä väheni yhteensä EUR 238,1 miljoonalla. Espoon käräjäoikeus vahvisti Yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen. Päätöksen myötä Ahtiumin saneerausmenettely lakkasi, ja Yhtiön saneerausvelkoja ja kertyneitä, laskennallisia korkoja leikattiin, jonka jälkeen Yhtiön taseeseen jäi yhteismäärältään EUR 9,6 miljoonan suuruinen, 2.6.2019 erääntyvä saneerausvelka. Päätös tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2017. Espoon käräjäoikeuden päätöksen jälkeen Ahtium on keskittynyt uusien liiketoimintojensa kehittämiseen, kaupallistamiseen ja rahoittamiseen sekä vahvistetun saneerausohjelman mukaisten maksuvelvoitteiden hoitamiseen.Konsernin katsauskauden voitto oli EUR 519,1 miljoonaa heijastaen konversioannin toteuttamisen sekä Ahtiumin saneerausohjelmaehdotuksen hyväksymisen tulosvaikutuksia.

Keskeiset tapahtumat 2018 tilinpäätöstiedotteen päivämäärään asti

Ahtiumin edellytykset jatkaa toimintaansa riippuvat Yhtiön parhaillaan kehittämien uusien, liikevaihtoa tuottavien liiketoimintamahdollisuuksien toteutumisesta sekä niiden vaatiman rahoituksen hankkimisesta.
Yhtiö on jatkanut neuvotteluja valittuihin liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvistä yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksista kassavarojensa turvin mutta ei ole tämän tiedotteen päivämäärään mennessä kyennyt löytämään Yhtiön toiminnan jatkon varmistavaa kokonaisratkaisua. Yhtiön maksuvalmiustilanteen muuttuessa kriittiseksi seuraavat muutamat päivät ovat Yhtiön toiminnan ja sen tulevaisuuden kannalta ratkaisevia.

Lisätietoja
Ahtium Oyj Puh +358 20 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja

Ahtiumin toimintakatsaus 2017

Johdanto

Kaupankäynti Ahtium Oyj:n (entinen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, “Ahtium”, “Yhtiö” tai “Emoyhtiö”) osakkeella Helsingin pörssissä on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien, kun Talvivaara Sotkamo Oy (“Talvivaara Sotkamo”) hakeutui konkurssiin. Kaupankäynnin keskeytys jatkuu tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärällä 28.2.2018.

Ahtiumin tilinpäätös katsauskaudelta 1.1. – 31.12.2017 ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Ahtiumin kyky muuttaa raportointiperustansa toiminnan jatkuvuuden (going concern) mukaiseksi riippuu Yhtiön kyvystä varmistaa Yhtiölle riittävä kassavirta sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamiseksi.

Espoon käräjäoikeuden 2.6.2017 antama päätös vahvistaa Yhtiön yrityssaneerausohjelma mahdollisti Ahtiumin rahoituksen hankintaprosessin käynnistämisen ja edesauttoi Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (“konserni”) uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. Lisätietoja aiheesta löytyy kohdasta “Operatiivinen katsaus”.

Operatiivinen katsaus
Yhtiö julkaisi 4.1.2017 sen järjestämän konversioannin lopullisen tuloksen, jonka mukaan Yhtiön etuoikeudettomat velkojat merkitsivät yhteensä 2 081 653 010 Yhtiön uutta osaketta. Uusien osakkeiden merkintähinta oli EUR 0,1144 osakkeelta ja se maksettiin kokonaisuudessaan kuittaamalla velkojalla Yhtiöltä ollut etuoikeudeton saneerausvelkasaatava uusien osakkeiden merkintähintaa vastaan. Osakeannin seurauksena Yhtiön velkojen määrä väheni yhteensä EUR 238,1 miljoonalla, ja sen osakkeiden kokonaismäärä nousi 4 189 807 162 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin sekä laskettiin liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 5.1.2017 mennessä. Uudet osakkeet listattiin Helsingin pörssin päälistalle 9.1.2017 mennessä. Uudet osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet kaupparekisteriin merkitsemisestä ja merkitsijän arvo-osuustilille kirjaamisesta lukien. Konversioanti oli yksi Ahtiumin saneerausohjelmaehdotuksen voimaantulon erityisehdoista.

Ahtiumin hallitus hyväksyi 31.1.2017 energiansäästöteknologian hankinnan, joka perustui 4.10.2016 allekirjoitettuun sopimukseen. Hankitun teknologian ytimenä oli uusi mittaus- ja säätöjärjestelmä terästehtaiden vaihtovirtaa käyttäviin valokaariuuneihin, joissa järjestelmä säästää energiaa ja tasapainottaa sulatus- ja kuumennusprosessivaiheita. Yhtiö uskoo energiansäästöteknologiansa markkinapotentiaalin olevan merkittävä. Kaupan kohteeseen kuuluivat oikeudet teknologian perustana olevaan järjestelmään sekä teknologiaa hyödyntävät, olemassa olevat laitteistot. Omaisuuserät hankki Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö, FATB Oy. Ostetun teknologian kauppahintana on viiden prosentin osuus teknologian myöhemmin kerryttämästä käyttökatteesta. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus milloin tahansa päättää käyttökatteeseen perustuva earn out-järjestely suorittamalla teknologian myyjälle kahden miljoonan euron kertakorvaus. Lisäksi Yhtiö on maksanut sille siirtyvistä laitteistoista niiden kohtuullisia kehittämis- ja valmistuskustannuksia heijastavan kauppahinnan EUR 160 000. Lisätietoja aiheesta löytyy kohdasta “Liiketoiminnan kehitysprojektit”.

Yhtiö tiedotti myös, että se on käynnistänyt teollisen kemiantekniikan osaamiseensa perustuvan tuotteistusprojektin, jonka tavoitteena on tehostaa ravinteiden kierrätystä ja energian tuotantoa karjataloudessa syntyvästä uusiutuvasta raaka-aineesta. Yhtiön tekemien selvitysten mukaan järkevä ja tehokas lannankäsittely karjataloudessa on monilla alueilla haastavaa johtuen karjatiheyden ja lannanlevitykseen käytettävissä olevan maatalousmaan epäsuotuisasta maantieteellisestä jakautumisesta niin Suomessa kuin ennen kaikkea Keski-Euroopassa. Lisätietoja aiheesta löytyy kohdasta “Liiketoiminnan kehitysprojektit”.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 2.2.2017 pidetyssä kokouksessa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti tarvittavien varojen keräämiseksi Yhtiön jäljellä olevien saneerausvelkojen maksamiseksi ja/tai Yhtiön uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 40 000 000 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita ja/tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille. Mikäli Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä myöhemmin vähenee osakkeiden yhdistämisen johdosta, pienenee valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä samassa suhteessa. Hallitus on valtuutettu päättämään uusien osakkeiden merkintähinnasta ja muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka. Osakeantivaltuutus oli yksi Ahtiumin saneerausohjelmaehdotuksen voimaantulon erityisehdoista.

Yhtiö tiedotti 6.3.2017, että Yhtiön yrityssaneerauksen selvittäjä on samana päivänä jättänyt Espoon käräjäoikeudelle pyynnön vahvistaa Ahtiumin saneerausohjelmaehdotus. Saneerauksen selvittäjän vahvistamispyynnön mukaan kaikki saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamiselle ja voimaantulolle asetetut erityisehdot on täytetty. Selvittäjän 10.4.2015 Espoon käräjäoikeuteen jättämän lopullisen saneerausohjelmaehdotuksen mukaan selvittäjän tuli ilmoittaa käräjäoikeudelle erityisehtojen täyttymisestä sekä pyytää saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamista 10.4.2017 mennessä.

Ahtium sai 23.3.2017 selvittäjältä tiedon Espoon käräjäoikeuden lausumapyynnöstä selvittäjän 6.3.2017 käräjäoikeudelle jättämää vahvistamispyyntöä koskevassa asiassa. Samassa yhteydessä Yhtiön tietoon saatettiin, että Finnvera Oyj, Nordea Bank AB, Suomen sivuliike, Danske Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj sekä Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivuliike ovat antaneet asiassa lausuman, jossa ne ovat vastustaneet saneerausohjelman vahvistamista vaatien saneerausmenettelyn keskeyttämistä ja Yhtiön asettamista konkurssiin.

Yhtiö tiedotti 29.3.2017, että Finnvera Oyj, Nordea Bank AB, Suomen sivuliike, Danske Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj sekä Svenska Handelsbanken AB, Suomen sivuliike ovat pyytäneet Espoon käräjäoikeudessa 22.3.2017 vireille laitetun konkurssiasian peruuttamista. Konkurssiasian peruuttamispyynnöllä ei ollut vaikutusta pankkien lausumaan sisältyneisiin vaatimuksiin saneerausohjelman keskeyttämisestä sekä ohjelman vahvistamatta jättämisestä. Selvittäjän 6.3.2017 jättämän saneerausohjelman vahvistamishakemuksen käsittely jatkui Espoon käräjäoikeudessa.

Ahtium tiedotti 17.5.2017, että se aloittaa toimintaansa koskevat sopeuttamistoimet, joiden tavoitteena on varmistaa riittävät kassavarat uusien liiketoimintojen käynnistämiselle ja käynnistämisen vaatiman rahoituksen hankkimiselle. Syynä sopeuttamistarpeelle on Ahtiumin saneerausohjelman vahvistamisprosessin viivästyminen Yhtiöstä riippumattomista syistä, mikä on olennaisesti haitannut Yhtiön uusien liiketoimintojen hankintaa, kehittämistä sekä rahoittamista. Osana sopeuttamistoimia Yhtiö lomautti tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla osan henkilöstöstään toistaiseksi kesäkuun alusta lähtien joko kokonaan tai osa-aikaisesti. Lisäksi Yhtiö on sopinut tiettyjen lomautusten ulkopuolelle jäävien, Yhtiön johtoon kuuluvien työntekijöiden kanssa vapaaehtoisista järjestelyistä, joilla työntekijät jättävät osan kuukausipalkastaan Yhtiölle velaksi, joka maksetaan työntekijälle uusien liiketoimintojen vaatiman rahoituksen varmistumisen jälkeen. Lisäksi Ahtiumin hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat ilmoittaneet Yhtiölle jättävänsä 75% heille maksettavista palkkioista Yhtiölle velaksi, joka maksetaan niin ikään takaisin uusien liiketoimintojen vaatiman rahoituksen varmistumisen jälkeen. Järjestelyistä huolimatta Yhtiö on jatkanut uusien liiketoimintojen valmistelua ja ravinteiden kierrätysliiketoiminnan sekä energiansäästöliiketoiminnan kehittämistä. Sopeuttamistoimilla Yhtiö tavoitteli noin 50 %:n kuukausisäästöä henkilöstökuluissa, joka on osaltaan edesauttanut varmistamaan kassavarojen riittävyyden Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen sen suunnitelmien mukaisesti saneerausohjelman vahvistamisprosessin viivästymisestä huolimatta.

Espoon käräjäoikeus antoi päätöksensä 2.6.2017 ja vahvisti Yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen sekä hyväksyi ohjelman voimaantulon mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen myötä Ahtiumin saneerausmenettely lakkasi, ja Yhtiön saneerausvelkoja ja kertyneitä, laskennallisia korkoja leikattiin, jonka jälkeen Yhtiön taseeseen jäi yhteismäärältään EUR 9,6 miljoonan suuruinen, 2.6.2019 erääntyvä saneerausvelka. Päätös tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2017.

23.11.2017 kokoontunut Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön toiminimeksi Ahtium Oyj ja rinnakkaistoiminimeksi Ahtium Plc sekä muuttaa Yhtiön kotipaikaksi Espoon. Yhtiön yhtiökokousten pitopaikoiksi vahvistettiin Yhtiön kotipaikka tai Helsinki. Uusi toiminimi merkittiin kaupparekisteriin 28.11.2017. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiön uusien liiketoimintamahdollisuuksien rahoitusvaihtoehtojen lisäämiseksi. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 418 980 716 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, ja enintään 209 490 358 Yhtiön hallussa olevan, Yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta, mikä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 418 980 716 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Tämä enimmäismäärä sisältyy edellä mainittuun osakkeiden antamisen ja luovuttamisen yhteenlaskettuun enimmäismäärään. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan, mukaan lukien kuittaamalla Yhtiöltä olevaa saatavaa vastaan, tai maksutta. Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet voitaisiin antaa Yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Mikäli Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä myöhemmin vähenee osakkeiden yhdistämisen johdosta, pienenee valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä samassa suhteessa. Tämä valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka eikä se kumoa ylimääräisen yhtiökokouksen 2.2.2017 antamaa osakeantivaltuutusta.

Lisäksi Ylimääräinen yhtiökokous päätti Yhtiön taseen 30.6.2017 mukaisen, 1 036 109 774 euron sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston alentamisesta kokonaan. Alentamisen jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä oli 0 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto purkautui. Ylimääräinen yhtiökokous päätti niin ikään Yhtiön taseen 30.6.2017 mukaisen 8 085 842 euron ylikurssirahaston alentamisesta kokonaan. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on 0 euroa ja ylikurssirahasto purkautui. Molemmat rahastot käytettiin kokonaisuudessaan Yhtiön kertyneiden tappioiden kattamiseen.

Ahtium on kesäkuusta 2017 lähtien keskittynyt uusien liiketoimintojensa kehittämiseen, kaupallistamiseen ja rahoittamiseen sekä vahvistetun saneerausohjelman mukaisten, noin EUR 9,6 miljoonan maksuvelvoitteiden hoitamiseen, ja jatkaa tätä työtä myös tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärällä 28.2.2018.

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen tulos
Katsauskauden liiketappio oli EUR -3,5 miljoonaa (31.12.2016: EUR 213,8 miljoonaa voittoa). Konsernilla ei ollut raportointikaudella juurikaan liikevaihtoa. Kulut ovat lähinnä henkilöstökuluja, tuotekehityskuluja sekä asianajo- ja toiminnan muita kuluja.

Katsauskauden rahoitustuotot olivat EUR 525,3 miljoonaa (31.12.2016: EUR 0,02 miljoonaa) ja ne koostuivat pääasiassa tammikuussa 2017 loppuunsaatetun konversioannin perusteella syntyneestä voitosta sekä tulosvaikutuksesta, joka syntyi kesäkuussa 2017 vahvistetun Yhtiön saneerausohjelman perusteella suoritetusta velkojen ja korkojen leikkauksesta, jossa Yhtiön saneerausvelkojen kertyneet, laskennalliset korot leikattiin kokonaan, Yhtiön etuoikeudettomia velkoja leikattiin 99 % ja vakuusvelan kokonaismäärä leikattiin EUR 7,5 miljoonaan. Loput rahoitustuotoista koostuivat talletusten ja saatavien korosta. Rahoituskulut EUR -2,7 miljoonaa (31.12.2016: EUR -15,3 miljoonaa) syntyivät pääasiassa kirjaamalla tulosvaikutteisesti Yhtiön joukkovelkalainalle sen ehtojen mukaisesti eräpäivään 4.4.2017 asti kertynyt laskennallinen korko, luottolimiitille saneerausohjelman vahvistamiseen 2.6.2017 asti sen ehtojen mukaan kertynyt laskennallinen korko sekä vakuusveloille saneerausmenettelyn ajalta kertynyt, saneerausohjelmaehdotuksen mukainen korko. Tämän koron osalta kuitenkin tavanomaisesti vakuusvelkojat ja velallinen sopivat vapaaehtoisesta järjestelystä. Lisätietoja aiheesta löytyy kohdasta ‘Saneerausohjelmaan perustuvat varaukset ja muut erät’. Loput rahoituskuluista muodostuivat muista rahoitusmenoista.

Katsauskauden voitto oli EUR 519,1 miljoonaa (31.12.2016: EUR 198,5 miljoonaa). Osakekohtainen tulos oli EUR 0,12 (31.12.2016: EUR 0,09). Emoyhtiön FAS-periaatteella laskettu katsauskauden voitto oli EUR 283,3 miljoonaa, koska konversioanti on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ilman tulosvaikutusta.

Maksuvalmius
Yhtiön rahat ja pankkisaamiset 31.12.2017 olivat EUR 0,44 miljoonaa (EUR 3,8 miljoonaa 31.12.2016).

Rahoitus
Katsauskauden aikana Yhtiö on rahoittanut toimintansa kassavaroistaan.

Oma pääoma
Talvivaara Sotkamon konkurssin seurauksena vuonna 2014 Yhtiö alaskirjasi kaikki saatavansa Talvivaara Sotkamolta sekä omistamiensa Talvivaara Sotkamon osakkeiden arvon. Tämän seurauksena Yhtiön oma pääoma menetettiin, minkä Ahtiumin hallitus totesi ja ilmoitti kaupparekisteriin. Yhtiö tunnisti jo marraskuussa 2013 taloudellisen asemansa heikentymisen ja ryhtyi toimenpiteisiin asian korjaamiseksi hakeutuen yrityssaneeraukseen.

Saneerausohjelmaan perustuvat varaukset ja muut erät
Vahvistetun saneerausohjelman mukaan Yhtiön vakuusveloille kertyy saneerausmenettelyn ajalta vuotuinen korko, joka vastaa 12 kuukauden EURIBOR-korkoa lisättynä 2 prosenttiyksiköllä. Vakuusveloille on siten kertynyt korkoa saneerausmenettelyn aloittamishetkestä 29.11.2013 saneerausohjelman vahvistamiseen 2.6.2017 asti yhteensä EUR 0,6 miljoonaa. Tavanomaisesti velallinen ja vakuusvelkojat sopivat tämän korkovastuun määrän ja/tai maksuaikataulun järjestelystä, mutta koska toistaiseksi ko. sopimusta ei ole tehty, Yhtiö on kirjannut koko korkovastuun taseeseensa varauksena.

Varat
Yhtiön taseessa 31.12.2017 aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli EUR 0,01 miljoonaa (31.12.2016: EUR 0,02 miljoonaa). Aineettomat omaisuuserät olivat EUR 0 (31.12.2016: EUR 0). Valitusta, muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvasta tilinpäätöksen laadintaperustasta johtuen Yhtiö on kirjannut kokonaan alas sen Fennovoima-osakkeiden hankintamenon sekä FATB Oy:hyn tehdyt sijoitukset, joilla on katettu energiansäästöteknologian kehittämis- ja valmistuskustannuksia.

Yrityssaneerausmenettely
Espoon käräjäoikeuden 2.6.2017 antaman päätöksen mukaan asianajaja Pekka Jaatinen, joka oli toiminut Yhtiön saneerausmenettelyyn määrättynä selvittäjänä, nimitettiin Yhtiön vahvistetun saneerausohjelman valvojaksi. Valvojan päätehtävä on valvoa vahvistetun maksuohjelman noudattamista sekä huolehtia siitä, että velkojille tehdään maksusuorituksia silloin kun se voi valvojan näkemyksen mukaan tapahtua vaarantamatta Yhtiön toimintaa.

Raportointiperusta
Ahtiumin tilinpäätös vuodelta 2017 ei perustu toiminnan jatkuvuuteen. Laadinnan perustana on, että Yhtiön toiminta saattaa loppua lähitulevaisuudessa. Tämä on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa. Niin ikään näkyvyys Yhtiön toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin on rajoittunut.

Ahtiumin mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti on pitkälti riippuvainen siitä, että Ahtium onnistuu varmistamaan Yhtiölle riittävän rahoituksen ja/tai kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä konsernin elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamisen turvaamiseksi.

Liiketoiminnan kehitysprojektit
Ahtiumin strateginen tavoite on ollut perustaa kestäviä liiketoimintoja, jotka sopivat yhteen Yhtiön osaamisalojen kanssa ja jotka mahdollisesti tuottavat kassavirtaa aikaisessa vaiheessa. Yhtiön selvittämät uudet liiketoimintamahdollisuudet sisältävät projekteja muun muassa kiertotalouden ja energiasäästön sekä energiantuotannon sektoreilta. Yhtiö on tutkinut perusteellisesti useita liiketoimintamahdollisuuksia ja projekteja, jotka toteutuessaan voisivat muodostaa Yhtiön uuden liiketoiminnan tai osia siitä. Yllämainittujen liiketoimintojen lisäksi Yhtiö on kartoittamassa ja edelleen kehittämässä liiketoimintamahdollisuuksia teknologiasektorilla sekä kiertotalouteen liittyvissä metallurgian, kemian ja rakennusteollisuuden hankkeissa, jotka lyhyellä tähtäimellä voisivat täyttää Yhtiön sijoituskriteerit.

Ahtium on jatkanut energiansäästöteknologiansa kehittämistä tytäryhtiössään FATB Oy:ssä. Energiankulutus on yksi suurimpia käyttökulueriä teräksen valmistuksessa käytettävissä valokaariuuneissa, ja jo muutaman prosentin energiankulutuksen säästö voi parantaa merkittävästi valokaariuuneja käyttävien terästehtaiden kannattavuutta. Yhtiö myös uskoo teknologian stabiloivan sulatusprosessia ja jopa nostavan valokaariuunin tuotantokapasiteettia. Ahtium on jatkanut hankkimansa teknologian kehittämistä ja testausta ja Yhtiö on myös palkannut tarvittavat tekniset osaajat järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönoton valmisteluun teollisessa ympäristössä. Teknologian koekäyttö valittujen potentiaalisten asiakkaiden laitoksilla alkaa talvella 2018.

Yhtiö on lisäksi käynnistänyt teollisen kemiantekniikan osaamiseensa perustuvan tuotteistusprojektin, jonka tavoitteena on tehostaa ravinteiden kierrätystä ja energiantuotantoa karjataloudessa syntyvästä uusiutuvasta raaka-aineesta. Ahtium tutkii mahdollisuuksia rakentaa käsittely-yksiköitä, joissa voidaan ottaa talteen biomassan sisältämät arvoaineet kaupallisina tuotteina ja samalla tehostaa ravinnevirtojen hallintaa karjankasvattajille edullisella tavalla. Yhtiön tavoitteena on muuttaa lanta energiajakeeksi ja hyvälaatuisiksi uusiolannoitteiksi sekä puhdistaa lietelannan sisältämä neste turvallisesti ympäristöön johdettavalle tasolle ja ottaa talteen nesteen sisältämät ravinteet käyttökelpoisina lannoitteina. Katsauskaudella Yhtiö on kehittänyt teknologiaa edelleen sekä etsinyt rahoitusta teollisen mittakaavan koetoiminnan aloittamiseksi.

Vuosina 2011 – 2012 Ahtium hankki noin 60 megawatin teho-osuutta vastaavan osuuden Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeessa. Ahtium ei nykytilanteessa voi investoida lisää hankkeeseen, eikä siten ole voinut sitoutua hankkeen jatkorahoitukseen.

Riidat ja oikeudenkäynnit

Talvivaaran tiedottamiskäytäntöjä koskeva esitutkinta
Huhtikuussa 2015 Talvivaara vahvisti, että joitain sen entisiä ja nykyisiä johdon jäseniä on kuultu Yhtiön tiedottamiskäytäntöjä koskevan esitutkinnan yhteydessä. Yhtiölle ilmoitettiin 16.5.2016, että syyteharkinta oli valmistunut ja että syyttäjä oli päättänyt nostaa syytteet arvopaperimarkkinoita koskevista tiedottamisrikoksista toimitusjohtaja Pekka Perää, entistä toimitusjohtajaa Harri Natusta ja entistä talous- ja rahoitusjohtajaa / varatoimitusjohtajaa Saila Miettinen-Lähdettä vastaan. Syyttäjä vaati myös 500 000 euron yhteisösakon määräämistä Talvivaaralle. Yhtiö on jo aiemmin käynyt tiedottamiskäytäntöjään laajasti ja yksityiskohtaisesti läpi Finanssivalvonnan kanssa, eikä Yhtiön käsityksen mukaan asiassa ole tapahtunut rikosta.

Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa päätöksensä 2.6.2017 ja tuomitsi toimitusjohtaja Pekka Perän ehdolliseen vankeusrangaistukseen arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta liittyen Yhtiön tiedottamiseen vuosina 2012 – 2013. Perään kohdistuneista kymmenestä syytteestä seitsämän hylättiin kokonaan ja yksi osittain. Muut vastaajat, eli Yhtiön entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ja entinen talous- ja rahoitusjohtaja/varatoimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde tuomittiin sakkorangaistuksiin. Annetun tuomion johdosta Yhtiö tuomittiin suorittamaan EUR 50 000 yhteisösakko, joka kuitenkin viimesijaisena saneerausvelkana ei tulisi saamaan suoritusta Yhtiön vahvistetun maksuohjelman mukaan. Yhtiö ja henkilövastaajat ovat valittaneet tuomiosta Helsingin hovioikeuteen. Yhtiön näkemyksen mukaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaisulla ei ole vaikutusta Yhtiöön, sen taloudelliseen asemaan tai toimitusjohtajan asemaan Yhtiössä.

Väitetty sisäpiiritiedon väärinkäyttäminen
Yhtiö sai 20.10.2015 tiedon, että sen johtoryhmän jäsentä vastaan on nostettu syyte Helsingin käräjäoikeudessa sisäpiiritiedon väärinkäyttämistä koskevassa asiassa. Yhtiö ei ole asiassa osapuolena, mutta sen saaman tiedon mukaan sisäpiirisyytteet koskivat samaa ajanjaksoa kuin tiedottamiskäytäntöjä koskeneet syytteet. Helsingin käräjäoikeus antoi 2.6.2017 päätöksessään ratkaisun myös sisäpiiritiedon väärinkäyttöä koskevassa asiassa tuomiten Yhtiön johtoryhmän jäsenen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Ratkaisusta on valitettu Helsingin hovioikeuteen. Yhtiön näkemyksen mukaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaisulla ei ole vaikutusta Yhtiöön, sen taloudelliseen asemaan tai mainitun johtoryhmän jäsenen työskentelyyn Yhtiön palveluksessa.

Talvivaaran johtoryhmän jäsentä vastaan nostettu syyte sisäpiiriasiassa
Talvivaara tiedotti 9.3.2017, että sen johtoryhmän jäsentä vastaan on nostettu syyte sisäpiiritiedon väärinkäyttämistä koskevassa asiassa. Yhtiö ei ole osapuolena asiassa, mutta sen käsityksen mukaan sisäpiiriasiassa nyt nostettu syyte kohdistuu samaan ajanjaksoon 2012-2013 kuin tiedottamiskäytäntöjä koskeneet syytteet. Yhtiön näkemyksen mukaan syytteillä ei ole vaikutusta Yhtiöön, sen taloudelliseen asemaan eikä se anna aihetta uudelleenarvioida Yhtiön johtoryhmän kokoonpanoa.

Kipsisakka-altaan vuodot ja vesipäästöt
Kainuun käräjäoikeus antoi 13.5.2016 päätöksensä asiassa, joka koski Sotkamon kaivoksen marraskuussa 2012 ja huhtikuussa 2013 sattuneita kipsisakka-altaan vuotoja sekä kaivoksen alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa ennakoitua suurempia kaivoksen natrium-, sulfaatti- ja mangaanipäästöjä. Alun perin asiassa nostettiin syytteet neljää Ahtiumin johtoon kuuluvaa henkilöä vastaan, joiden joukossa ovat toimitusjohtaja Pekka Perä sekä entinen toimitusjohtaja Harri Natunen, nimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen. Harri Natunen ei ole toiminut Yhtiön palveluksessa syksyn 2015 jälkeen.

Samassa yhteydessä edellä mainitun asian kanssa käsiteltiin myös asia, joka koski metallitehtaan paluuliuoksen, nk. raffinaatin, ja sekundäärikasan laimean liuoksen johtamista avolouhokseen 19.12.2013 – 31.1.2014 välisenä aikana. Asiassa nostettiin syyte toimitusjohtaja Pekka Perää vastaan nimikkeellä ympäristön turmeleminen.

Päätöksessään käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta ja alensi rikosnimikkeen ympäristön turmelemiseksi Pekka Perän, Harri Natusen ja Yhtiön johtoryhmän jäsenenä toimivan kaivoksen entisen tuotantojohtajan osalta, joille tuomittiin sakkorangaistukset. Syyttäjän rangaistusvaatimus ehdollisen vankeustuomion asettamisesta ja henkilövastaajilta vaadittu menettämisseuraamusvaatimus hylättiin. Neljännen syytettynä olleen henkilön osalta kaikki syytteet hylättiin. Pekka Perän osalta syyte koskien metallitehtaan paluuliuoksen, nk. raffinaatin, ja sekundäärikasan laimean liuoksen johtamista avolouhokseen hylättiin. Ahtium ei ole ollut osapuolena oikeudenkäynnissä.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kolme vastaajaa ja syyttäjä ovat valittaneet päätöksestä Rovaniemen hovioikeuteen, ja asian pääkäsittely hovioikeudessa järjestettiin syksyllä 2017. Hovioikeuden ratkaisua odotetaan maaliskuussa 2018.

Riskien hallinta ja tärkeimmät riskit
Ahtiumin riskeihin lyhyellä aikavälillä sisältyvät erityisesti sellaiset riskit, jotka liittyvät rahoitukseen sekä Yhtiön varojen riittävyyteen Yhtiön tosiasiallisten ja potentiaalisten velvoitteiden hoitamiseksi:

Jos konserni ei pysty luomaan kassavirtaa tuottavia liiketoimintoja tai saamaan muuta rahoitusta sen toiminnan rahoittamiseksi, osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä

Ahtium-konsernilla ei tällä hetkellä ole kassavirtaa tuottavaa liiketoimintaa, ja se rahoittaa näin ollen toimintaansa kassavaroistaan. Vaikka Yhtiö onkin ryhtynyt toimenpiteisiin kulujen karsimiseksi lomauttamalla osan henkilöstöstään ja keskittynyt tiiviisti liiketoimintaprojektiensa ripeään kehitystyöhön, nykyisten liiketoimintamahdollisuuksien ja liiketoimintojen ylläpitäminen sekä edelleen kehittäminen tulee vaatimaan lisärahoitusta lähitulevaisuudessa. Mikäli Yhtiö epäonnistuu lisärahoituksen hankkimisessa ennen kuin sen liiketoimintaprojektit ovat alkaneet tuottamaan riittävää kassavirtaa, se voi johtaa Yhtiön konkurssiin. Sen seurauksena osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä.

Jos Ahtium ei pysty noudattamaan vahvistettua maksuohjelmaa, osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä

On mahdollista, että Ahtium ei pysty tekemään sen vahvistetun maksuohjelman mukaisia suorituksia velkojilleen riittämättömien varojen vuoksi, Yhtiön taloudelliseen elinkelpoisuuteen vaikuttavien olosuhteiden muutoksen seurauksena, tai riittämättömien tulojen tai rahavarojen vuoksi. Jos yrityssaneeraus epäonnistuu edellä mainituista tai muista syistä, se voi johtaa Yhtiön konkurssiin. Sen seurauksena osakkeenomistajat ja velkojat saattavat menettää koko sijoituksensa Yhtiössä.

Ahtiumin uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen johtaa Yhtiön nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen

Uuden oman pääomanehtoisen rahoituksen hankkiminen saattaa johtaa Yhtiön nykyisen osakeomistuksen merkittävään laimentumiseen. Laimentumisen määrä riippuu siitä, mikä on mahdollisen uuden oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa sovellettava merkintähinta sekä kerättävien varojen määrä.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä ja palkitseminen
Ahtiumin henkilöstö muodostaa asiantuntijaorganisaation, jonka avainosaamiseen kuuluvat esimerkiksi tuotantoprosessit, hankintatoimi, ympäristöturvallisuus, riskien hallinta ja viestintä. Ahtiumin työntekijöiden palkat perustuvat toimialan työehtosopimuksiin. Avainhenkilöiden kokonaispalkka on perinteisesti koostunut peruspalkasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista, jotka ovat perustuneet vuosibonuksiin, osakeoptio-ohjelmiin ja muihin osakepohjaisiin kannustinohjelmiin. Yhtiötä ympäröivistä poikkeuksellisista olosuhteista johtuen Yhtiöllä ei tällä hetkellä kuitenkaan ole käytössä pitkän eikä lyhyen aikavälin kannustinohjelmia.

Yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisprosessiin liittyneiden odottamattomien viivästysten vuoksi Ahtium lomautti noin 50% henkilöstöstään kesäkuun alusta. Lisäksi Yhtiö sopi toukokuussa 2017 tiettyjen lomautusten ulkopuolelle jääneiden, Yhtiön johtoon kuuluvien työntekijöiden kanssa vapaaehtoisista järjestelyistä, joilla työntekijät jättävät osan kuukausipalkastaan Yhtiölle velaksi, joka maksetaan työntekijälle uusien liiketoimintojen vaatiman rahoituksen varmistumisen jälkeen. Vapaaehtoinen järjestely Yhtiön johtoon kuuluvien työntekijöiden kanssa oli voimassa 6 kuukautta ja päättyi joulukuussa 2017.

Ahtiumin henkilöstömäärä oli 19 katsauskauden lopussa 31.12.2017 (31.12.2016: 20). 74 % (31.12.2016: 75 %) Ahtiumin työntekijöistä oli miehiä ja 26 % (31.12.2016: 25 %) oli naisia. Ahtiumin työntekijöiden keski-ikä oli 48 vuotta (31.12.2016: 47 vuotta). FATB Oy:n energiansäästöteknologian kehittämistä ja kaupallistamista varten palkattiin katsauskauden aikana kuusi henkilöä, joista viisi työskentelee kokopäiväisesti ja yksi osa-aikaisesti.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Ahtium julkaisee Selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään 2017 Yhtiön verkkosivuilla www.ahtium.com 12.3.2018 alkavalla viikolla. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ei ole osa hallituksen toimintakertomusta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Ahtiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.6.2017 Espoossa. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa:

Osinkoa ei makseta tilivuodelta 2016;
Hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja: EUR 75 000/vuosi, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: EUR 48 000/vuosi ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 43 000/vuosi. Hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä kokouspalkkiota;
Hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Järvinen, Stuart Murray ja Solveig Törnroos-Huhtamäki; ja
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan ja Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallitus valitsi 15.6.2017 pitämässään perustamiskokouksessa uudelleen Tapani Järvisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Liikkeelle laskettujen, Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon rekisteröityjen osakkeiden määrä oli 31.12.2017 yhteensä 4 189 807 162.

Seuraavat osakkaat omistivat 31.12.2017 yli viisi prosenttia Ahtiumin osakkeista ja äänioikeudesta: Solidium Oy (7,6 %).

Yhtiön hallussa olevien osakkeiden kokonaismäärä oli 31.12.2017 192 883 000 (4,6 % Yhtiön osakkeista). Yhtiön hallussa olevat osakkeet eivät tuota äänioikeutta.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
Yhtiöllä ei ole käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä 31.12.2017.

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Tilinpäätöksen päivämäärällä 28.2.2018 konsernin kassavarat ovat noin EUR 0,12 miljoonaa.

Ahtium sai 30.1.2018 tiedon, että sen toimitusjohtajaa sekä varatoimitusjohtajana toimivaa johtoryhmän jäsentä vastaan on nostettu syyte sisäpiiritiedon väärinkäyttämistä koskevassa asiassa. Syytteet koskevat avainhenkilöstön entisen omistusyhtiön Talvivaara Management Oy:n maaliskuussa 2013 tekemiä merkintäoikeuksien kauppoja, joista saadut varat käytettiin Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden merkintään sen järjestämässä merkintäetuoikeusannissa. Talvivaara Management Oy oli holding-yhtiö, jonka osakkaina oli Yhtiön toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan lisäksi 14 johtoon ja avainhenkilöstöön kuulunutta työntekijää ja jonka ainoana tarkoituksena oli omistaa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeita. Talvivaara Management Oy purettiin selvitysmenettelyn kautta keväällä 2015.

Talvivaara Management Oy oli maaliskuussa 2013 osallistunut Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n merkintäetuoikeusantiin. Merkintänsä yhtiö rahoitti myymällä osan antiin liittyvistä merkintäoikeuksistaan julkisessa kaupankäynnissä käyttäen myynnistä saadun, tuloveroilla vähennetyn nettokauppahinnan kokonaisuudessaan uusien Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden merkintään. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj alensi vuosituotantoennustettaan neljä kuukautta merkintäetuoikeusannin ja merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymisen jälkeen heinäkuussa 2013, jolloin Talvivaara Management Oy edelleen omisti kaikki merkintäetuoikeusannissa ja sitä ennen hankkimansa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeet. Talvivaara Management Oy ei toiminta-aikanaan myynyt ainuttakaan omistamaansa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osaketta. Yhtiön saaman tiedon mukaan syytteet koskevat törkeää sisäpiiritiedon väärinkäyttämistä, mutta syytteiden mukaan syytetyt eivät ole saaneet kaupoilla mitään henkilökohtaista hyötyä, jota tuomioistuinprosessissa vaadittaisiin menetettäväksi. Yhtiö ei ole osapuolena asiassa, eikä sen näkemyksen mukaan syytteiden nostamisella ole vaikutusta Yhtiöön, sen taloudelliseen asemaan eikä se anna aihetta uudelleenarvioida Yhtiön toimitusjohtajan asemaa tai johtoryhmän kokoonpanoa.

Konserni on vuonna 2018 jatkanut liiketoimintaprojektiensa kehitystyötä, neuvotellut tiiviisti uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja keskittynyt lyhyen ja keskipitkän aikavälin rahoitusratkaisun hakemiseen.

Lyhyen aikavälin näkymät
Ahtiumin toiminnallisiin näkymiin vaikuttaa merkittävästi Yhtiön parhaillaan tutkimien uusien, liikevaihtoa tuottavien liiketoimintamahdollisuuksien toteutuminen sekä niiden edelleen kehittäminen ja/tai niiden vaatiman rahoituksen hankkiminen.

Vaikka lopullinen saneerausohjelma antaa Yhtiölle kohtuullisen paljon aikaa huolehtia saneerausohjelman mukaisista velvoitteistaan, ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu kehittämään uutta liiketoimintaa ja lopulta tekemään vahvistetun maksuohjelman mukaiset suoritukset velkojilleen. Tämän tilinpäätöstiedotteen päivämäärällä 28.2.2018 Yhtiö käy edelleen neuvotteluja valittuihin liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvistä yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksista. Yhtiö ei kuitenkaan ole toistaiseksi kyennyt löytämään Yhtiön toiminnan jatkon varmistavaa kokonaisratkaisua. Yhtiön maksuvalmiustilanteen muuttuessa kriittiseksi seuraavat muutamat päivät ovat Yhtiön toiminnan ja sen tulevaisuuden kannalta ratkaisevia.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilivuodelta 2017 ja että katsauskauden voitto kirjataan Emoyhtiön taseen voitto/tappio -tilille.

Ahtium Oyj
Hallitus

TASEKonserni, IFRSEmoyhtiö, FAS
Tilintarkas-
tamaton
Tilintarkas-
tamaton
(kaikki luvut EUR)31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 763 18 899 13 763 18 899
Aineettomat hyödykkeet
Muut saamiset 27 482 26 822 27 482 26 822
Osuudet konserniyrityksissä 13 500 13 500
41 24545 72154 74559 221
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 162 999
Muut saamiset 185 502 268 890 141 802 268 756
Rahavarat 440 115 3 776 623 291 252 3 765 827
625 6164 045 513596 0534 034 583
VARAT YHTEENSÄ666 8624 091 234650 7994 093 804
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 80 000 80 000 80 000 80 000
Ylikurssirahasto 8 085 842 8 085 842
Muut rahastot 797 348 200 797 968 638
Kertyneet tappiot -10 363 252 -1 337 240 512 -10 359 005 -1 337 858 380
Oma pääoma yhteensä-10 283 252-531 726 470-10 279 005-531 723 900
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat 9 568 434 465 078 396 9 568 434 465 078 396
Ostovelat 178 851 2 219 681 158 542 2 219 681
Muut velat 1 202 828 68 519 627 1 202 828 68 519 627
10 950 113 535 817 704 10 929 804 535 817 704
Vieras pääoma yhteensä10 950 113535 817 70410 929 804535 817 704
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ666 8624 091 234650 7994 093 804
TULOSLASKELMAKonserni, IFRSEmoyhtiö, FAS
Tilintarkas-
tamaton
Tilintarkas-
tamaton
(kaikki luvut EUR)31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Liiketoiminnan muut tuotot33 13614 026 8941 053 56114 026 894
Materiaalit ja palvelut -180 219 -180 219
Henkilöstökulut -1 896 472 -2 435 356 -1 896 472 -2 435 356
Poistot -5 136 -302 017 -5 136 -302 017
Arvonalentumistappiot aineettomista hyödykkeistä -121 272 -121 272
Liiketoiminnan muut kulut -1 661 699 202 779 457 -1 400 067 202 782 027
Liikevoitto/-tappio-3 530 170213 767 487-2 248 113213 770 057
Rahoitustuotot 525 275 972 17 069 289 515 862 17 069
Rahoituskulut -2 683 995 -15 258 326 -3 963 990 -15 258 326
Rahoituskulut (netto)522 591 978-15 241 257285 551 872-15 241 257
Voitto ennen veroja519 061 807198 526 229283 303 758198 528 799
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO519 061 807198 526 229283 303 758198 528 799
Yhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos
(kaikki luvut EUR)31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu 0,12 0,09 0,07 0,09
RAHOITUSLASKELMA
Konserni, IFRSEmoyhtiö, FAS
Tilintarkas-
tamaton
Tilintarkas-
tamaton
31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 519 061 807 198 526 229 283 303 758 198 528 799
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 5 136 302 017 5 136 302 017
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -525 186 989 -216 944 740 -288 212 751 -216 948 106
Arvonalentumistappiot aineettomista käyttöomaisuushyödykkeistä 121 272 121 272
Rahoitustuotot -14 342 -17 069 -13 956 -17 069
Rahoituskulut 2 609 353 15 258 326 2 609 348 15 258 326
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3 525 035 -2 753 965 -2 308 465 -2 754 761
Käyttöpääoman muutos
Myyntisaamisten ja muiden saamisten vähennys (+)/lisäys (-) 225 191 -42 084 225 191 -42 084
Ostovelkojen ja muiden velkojen vähennys (-)/lisäys (+) -36 430 614 521 -36 430 614 521
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 188 760 572 436 188 760 572 436
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -3 336 274 -2 181 528 -2 119 704 -2 182 324
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -5 943 -119 489 -5 938 -119 489
Saadut korot liiketoiminnasta 5 709 17 069 5 709 17 069
Liiketoiminnan nettorahavirta -3 336 508 -2 283 949 -2 119 934 -2 284 745
Investointien rahavirrat
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -2 000 -1 280 000 -12 000
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 400 000 1 400 000
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin -74 641
Investointien nettorahavirta 0 1 398 000 -1 354 641 1 388 000
Rahoituksen rahavirrat
Rahoituksen nettorahavirta 0 0 0 0
Käteisvarojen nettovähennys (-)/ lisäys (+) -3 336 508 -885 949 -3 474 575 -896 745
Käteisvarat tilikauden alussa 3 776 623 4 662 572 3 765 827 4 662 572
Käteisvarat tilikauden lopussa440 1153 776 623291 2523 765 827
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Konserni, IFRS, Tilintarkastamaton
EUROsake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
tappiot
Yhteensä
1.1.2016 80 000 8 085 842 797 348 200 -1 535 766 741 -730 252 700
Kauden voitto 198 526 229 198 526 229
1.1.2017 80 000 8 085 842 797 348 200 -1 337 240 512 -531 726 471
Saneerausvelkojen konvertointi 2 381 411 2 381 411
Ylikurssirahaston ja sijoitetun
vapaan oman pääoman
rahaston alentaminen
-8 085 842 -799 729 611 807 815 453 0
Kauden voitto 519 061 807 519 061 807
31.12.2017 80 000 0 0 -10 363 252 -10 283 252

Uusien osakkeiden merkintähinnasta on konsernissa kirjattu 1 % sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (IFRIC 19).

Emoyhtiö, FAS, Tilintarkastamaton
EUROsake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
tappiot
Yhteensä
1.1.2016 80 000 8 085 842 797 968 638 -1 536 387 179 -730 252 700
Kauden voitto 198 528 799 198 528 799
1.1.2017 80 000 8 085 842 797 968 638 -1 337 858 380 -531 723 900
Saneerausvelkojen konvertointi 238 141 137 238 141 137
Ylikurssirahaston ja sijoitetun
vapaan oman pääoman
rahaston alentaminen
-8 085 842 -1 036 109 774 1 044 195 616 0
Kauden voitto 283 303 758 283 303 758
31.12.2017 80 000 0 0 -10 359 005 -10 279 005

Uusien osakkeiden merkintähinta on Emoyhtiössä kirjattu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti Yhtiön taseen 30.6.2017 mukaisen, 1 036 109 774 euron sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston alentamisesta kokonaan. Alentamisen jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä oli 0 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto purkautui. Ylimääräinen yhtiökokous päätti niin ikään Yhtiön taseen 30.6.2017 mukaisen 8 085 842 euron ylikurssirahaston alentamisesta kokonaan. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on 0 euroa ja ylikurssirahasto purkautui. Molemmat rahastot käytettiin kokonaisuudessaan Yhtiön kertyneiden tappioiden kattamiseen.

LIITETIEDOT

1. Tilinpäätöksen laatimisperusta ja toiminnan jatkuvuus
Tämä Ahtiumin konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ottamalla huomioon yrityssaneerausmenettely, joka käynnistyi Yhtiön osalta 29.11.2013 ja lakkasi 2.6.2017. Lisäksi laadinnassa on otettu huomioon IAS 1.25:n ja IAS 1.26:n vaatimukset esittämistavasta muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen perustuvan laadintaperustan perusteella. Konsernin tilinpäätös 31.12.2017 päättyneeltä katsauskaudelta on laadittu perustuen muuhun kuin toiminnan jatkuvuuteen. Laadintaperiaatteena on, että Yhtiön toiminta saattaa loppua lähitulevaisuudessa.

Valittu raportointiperusta on seurausta olennaisesta epävarmuudesta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä konsernin kykyä realisoida varojaan ja suorittaa velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa, sekä näkyvyyden puutteesta konsernin toimintaympäristöön 12 kuukautta raportointipäivästä eteenpäin. Yhtiön varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja on muutettu soveltuvin osin valitun raportointiperustan johdosta, mutta Yhtiön taseeseen ei ole kirjattu varausta toiminnan lopettamiskustannuksista.

Ahtiumin mahdollisuus vaihtaa uudelleen raportointiperustaansa ja palata raportoimaan toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti riippuu muun muassa siitä, että Ahtium onnistuu varmistamaan Yhtiölle riittävän rahoituksen ja/tai kassavirran sen erääntyvien velvoitteiden suorittamiseksi sekä konsernin elinkelpoisen liiketoiminnan jatkamiseksi.

Konsernin tilinpäätöksen päivämäärällä 28.2.2018 ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy täyttämään kaikki velvoitteensa annetussa määräajassa.

2. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Konserni, FAS, Tilintarkastamaton
(kaikki luvut EUR)RakennuksetKoneet
ja laitteet
Yhteensä
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2016 11 899 045 20 100 975 32 000 020
Vähennykset -11 899 045 -20 060 775 -31 959 820
Bruttokirjanpitoarvo 31.12.2016 0 40 200 40 200
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
1.1.2016 11 899 045 15 408 193 27 307 238
Kauden poistot 301 096 301 096
Vähennykset -11 899 045 -15 687 988 -27 587 033
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
31.12.2016 0 21 301 21 301
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 0 4 692 782 4 692 782
Kirjanpitoarvo 31.12.2016018 89918 899
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2017 0 40 200 40 200
Bruttokirjanpitoarvo 31.12.2017 0 40 200 40 200
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
1.1.2017 0 21 301 21 301
Kauden poistot 5 136 5 136
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
31.12.2017 0 26 437 26 437
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 0 18 899 18 899
Kirjanpitoarvo 31.12.2017013 76313 763
Emoyhtiö, FAS, Tilintarkastamaton
(kaikki luvut EUR)RakennuksetKoneet
ja laitteet
Yhteensä
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2016 11 899 045 20 100 975 32 000 020
Vähennykset -11 899 045 -20 060 775 -31 959 820
Bruttokirjanpitoarvo 31.12.2016 0 40 200 40 200
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
1.1.2016 11 899 045 15 408 193 27 307 238
Kauden poistot 301 096 301 096
Vähennykset -11 899 045 -15 687 988 -27 587 033
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
31.12.2016 0 21 301 21 301
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 0 4 692 782 4 692 782
Kirjanpitoarvo 31.12.2016018 89918 899
Bruttokirjanpitoarvo 1.1.2017 0 40 200 40 200
Bruttokirjanpitoarvo 31.12.2017 0 40 200 40 200
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
1.1.2017 0 21 301 21 301
Kauden poistot 5 136 5 136
Kertyneet poistot ja arvonalentumistappiot
31.12.2017 0 26 437 26 437
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 0 18 899 18 899
Kirjanpitoarvo 31.12.2017013 76313 763
3. LainatKonserni, IFRS
Tilintarkas-
tamaton
Emoyhtiö, FAS
Tilintarkas-
tamaton
EUR31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Saneerausvelkapääomat 6 130 578 427 500 000 6 130 578 427 500 000
Saneerausvelkoihin liittyvät korkovelat 40 259 16 510 880 40 259 16 510 880
Saneerausmenettelyn alkamisen jälkeen kertynyt saneerausvelkojen korko 12 822 068 12 822 068
Muut menettelyn aikaiset velat 3 397 597 8 245 447 3 397 597 8 245 447
9 568 434465 078 3959 568 434465 078 395

Ahtium on luokitellut kaikki velkansa lyhytaikaisiksi ja niihin liittyvät aktivoidut transaktiomenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmalle aiemmilla tilikausilla siten, että lainan kirjanpitoarvo vastaa sen lunastusarvoa. Saneerausvelkojen käypää arvoa ei ole mahdollista arvioida, koska Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole luottoluokitusta eikä todellista pääsyä velkamarkkinoille.

Saneerausvelat
Saneerausvelkoihin kuuluu Emoyhtiön 2.6.2017 vahvistetun saneerausohjelman perusteella leikattujen velkojen jäännösarvo, joka muodostuu seuraavasti: luottolimiitti (EUR 4,8 miljoonaa), Finnveralle annettu omavelkainen takaus (EUR 0,5 miljoonaa), vuonna 2015 erääntynyt vakuudeton, senioristatuksinen vaihtovelkakirjalaina (EUR 0,5 miljoonaa) sekä vuonna 2017 erääntynyt vakuudeton, senioristatuksinen joukkovelkakirjalaina (EUR 0,35 miljoonaa). Saneerausveloista EUR 4,1 miljoonaa on saneerausohjelmaehdotuksen mukaan etuoikeutettua velkaa ja EUR 2,0 miljoonaa etuoikeudetonta velkaa. Yhtiön jäljellä olevat saneerausvelat on maksettava viimeistään 2.6.2019. Mikäli Emoyhtiö ei kykene maksamaan jäljellä olevia saneerausvelkojaan niiden eräpäivään 2.6.2019 mennessä, se voi johtaa Emoyhtiön konkurssiin, jolloin saneerausvelkoihin liittyvät Emoyhtiön vastuut ratkaistaisiin Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993 myöhempine muutoksineen) 66 §:n perusteella.

Saneerausohjelmaehdotuksen mukaan etuoikeudettomien saatavien velkojille annettiin oikeus vaihtaa saatavansa Emoyhtiön uusiksi osakkeiksi vaihtokurssiin EUR 0,1144 osakkeelta. Siltä osin kun etuoikeudettomien saatavien velkojat eivät käyttäneet vaihto-oikeuttaan, vaihtamatta jääneitä etuoikeudettomia saneerausvelkoja leikattiin 99%:lla.

Saneerausvelan korko
Saneerausvelan korot ovat etuoikeudettomia saatavia, jotka käsitellään saneerausohjelman edellyttämällä tavalla. Saneerausvelan korko erääntyy maksettavaksi viimeistään 2.6.2019.

Mikäli Emoyhtiö ei kykene maksamaan jäljellä olevia saneerausvelkojaan niiden eräpäivään 2.6.2019 mennessä, se voi johtaa Emoyhtiön konkurssiin, jolloin saneerausvelan korkoihin liittyvät Emoyhtiön vastuut ratkaistaisiin Yrityksen saneerauksesta annetun lain 66 §:n perusteella.

Saneerausmenettelyn aikainen korko
Yhtiön saneerausvelkojen ja muiden huomioon otettavien vastuiden lisäksi Emoyhtiön lainat sisälsivät EUR 13,0 miljoonaa ja osto- ja muut velat sisälsivät EUR 61,0 miljoonaa kertyneitä korkoja, jotka olisivat erääntyneet maksettavaksi vain siinä tapauksessa, että Emoyhtiön saneerausohjelmaehdotusta ei olisi vahvistettu. Emoyhtiö on kirjannut laskennallisia korkoja taseeseensa kaikista saneerausveloistaan niiden alkuperäisten ehtojen mukaisesti siitä huolimatta, että etuoikeudettomien velkojen koronmaksuvelvollisuus lakkasi saneerausmenettelyn alkamishetkellä. Emoyhtiön saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisen 2.6.2017 johdosta varmistettiin, että korkojen kertyminen on lakannut saneerausmenettelyn aloittamisen myötä, ja Emoyhtiön rahoitustuottoihin kirjattiin kertyneiden korkojen suuruinen varauksen purkaminen.

Mikäli Emoyhtiö ei kykene maksamaan jäljellä olevia saneerausvelkojaan niiden eräpäivään 2.6.2019 mennessä, se voi johtaa Emoyhtiön konkurssiin, jolloin saneerausmenettelyn aikana kertyneisiin korkoihin liittyvät Emoyhtiön vastuut ratkaistaisiin Yrityksen saneerauksesta annetun lain 66 §:n perusteella.

Muut lyhytaikaiset lainat
Taseessa olevat muut lyhytaikaiset lainat muodostuvat kokonaisuudessaan 2.6.2017 vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti leikatusta vastuusta liittyen Finnveralle annettuun vierasvelkapanttiin (EUR 3,4 miljoonaa). Summa on osa Emoyhtiön etuoikeutettuja velkoja.

Mikäli Emoyhtiö ei kykene maksamaan jäljellä olevia saneerausvelkojaan niiden eräpäivään 2.6.2019 mennessä, se voi johtaa Emoyhtiön konkurssiin, jolloin Finnveralle annettuun vierasvelkapanttiin liittyvät Emoyhtiön vastuut ratkaistaisiin Yrityksen saneerauksesta annetun lain 66 §:n perusteella.

4. Tuloverot

Yhtiöllä on verotuksessa vahvistettuja tappioita yhteensä EUR 86 miljoonaa, jonka osalta Yhtiö ei kuitenkaan ole kirjannut lainkaan laskennallisia verosaamisia taseeseensa. Tappiot vanhenevat vuosina 2019-2026.

5. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei peruutettavissa oleviin muihin vuokrasopimuksiin perustuvat vähimmäisvuokrat
Konserni, Tilintarkastamaton
EUR31.12.201731.12.2016
Yhden vuoden kuluessa 135 700 75 590
Yhtä vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa 206 360 24 908
342 060100 498
EmoyhtiöTilintarkastamaton
EUR31.12.201731.12.2016
Yhden vuoden kuluessa 130 558 75 590
Yhtä vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluessa 201 698 24 908
332 256100 498

Monivaluuttaisen luottolimiitin ja Finnveralta otettujen lainojen vakuudet
Monivaluuttaiseen luottolimiittiin (vakuudella katettu osa EUR 4,1 miljoonaa) ja Finnveralta otettuihin lainoihin (vierasvelkapanttiin liittyvän vastuun suuruus EUR 3,4 miljoonaa) liittyy seuraavia vakuuksia:
· Kaikkia yhtiön omistamia Talvivaara Sotkamo Oy:n osakkeita koskeva panttaus
· Yhtiön omaisuutta koskeva yrityskiinnitys 300 miljoonaa euroa
· Yhtiöllä Talvivaara Sotkamolta olevien konsernin sisäisten saamisten panttaus
· Vakuutussaamisten panttaus

Lisäksi Yhtiö on antanut erillisen takaussitoumuksen, joka koskee Talvivaara Sotkamon Finnveralta ottamaa lainaa. Leikatun takausvastuun suuruus on EUR 0,5 miljoonaa.

Ahtium Oyj
TunnusluvutKonserni, IFRS
Tilintarkas-
tamaton
Emoyhtiö, FAS
Tilintarkas-
tamaton
31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Liiketoiminnan muut tuotot EUR ‘000 33 14 027 1 054 14 027
Liikevoitto/-tappio EUR ‘000 -3 530 213 767 -2 248 213 770
Liikevoitto/-tappioprosentti -10 653,6 % 1 524,0 % -213,4 % 1 524,0 %
Voitto/tappio ennen veroja EUR ‘000 519 062 198 526 283 304 198 529
Kauden voitto/tappio EUR ‘000 519 062 198 526 283 304 198 529
Oman pääoman tuotto n/a n/a n/a n/a
Omavaraisuusaste -1 542,0 % -12 996,7 % -1 579,4 % -12 988,5 %
Korolliset nettovelat EUR ‘000 9 128 461 302 9 277 461 313
Velkaantumisaste -88,8 % -86,8 % -90,3 % -86,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto n/a n/a n/a n/a
Investoinnit EUR ‘000
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet EUR ‘000 14 19 14 19
Lainat EUR ‘000 9 568 465 078 9 568 465 078
Rahavarat EUR ‘000 440 3 777 291 3 766
Osakekohtaiset tunnusluvutTilintarkastamaton
31.12.201731.12.2016
Osakekohtainen tulos EUR 0.12 0.09
Oma pääoma/osake EUR -0.00 -0.25
Henkilöstöä koskevat tunnusluvutTilintarkastamaton
31.12.201731.12.2016
Palkat EUR ‘000 1 594 2 080
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 20 25
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 19 20
Konsernin tunnusluvut
Oman pääoman tuotto Tilikauden voitto
(Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2
Omavaraisuusaste Oma pääoma
Taseen loppusumma
Korollinen nettovelka Korolliset velat – Rahavarat
Velkaantumisaste Korollinen nettovelka
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden voitto + Rahoituskulut
(Oma pääoma kauden alussa + oma pääoma kauden lopussa)/2 + (lainat kauden alussa+ Lainat kauden lopussa)/2
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus kauden voitosta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-02-28 15:07 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/02/28/Ahtium+Oyj+n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+31+12+2017+p%C3%A4%C3%A4ttyneelt%C3%A4+tilikaudelta+HUG2172308.html

Terveystalo Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Terveystalo Plc

Terveystalo Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Terveystalo Oyj, pörssitiedote 28.2.2018 klo 14:00

Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.4.2018 klo 15.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 516,7 miljoonaa euroa 31.12.2017, sisältäen tilikauden 2017 tappion 10,1 miljoonaa euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin. Hallitus esittää lisäksi, että varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,06 euroa osakkeelta (eli nykyisellä osakemäärällä yhteensä 7,7 miljoonaa euroa). Pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on varojenjaon maksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksettaisiin 27.4.2018.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

– puheenjohtajan vuosipalkkio 80 000 euroa
– varapuheenjohtajan vuosipalkkio 49 000 euroa
– jäsenen vuosipalkkio 39 000 euroa
– tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 49 000 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 600 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä, aiemman seitsemän (7) jäsenen sijaan.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Ulf Fredrik Cappelen, Olli Holmström, Vesa Koskinen ja Åse Aulie Michelet sekä uusiksi jäseniksi Eeva Ahdekivi, Lasse Heinonen, Katri Viippola ja Tomas von Rettig. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous_2018/.

Hallituksen nykyiset jäsenet Ralf Michels, Matti Rihko ja Åsa Riisberg ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä ehdokkaiksi jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jari Härmälä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 12 803 653 omaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet hankittaisiin julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan. Hankinnat toteutettaisiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssissä sen sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista, mukaan lukien niiden hankkimisesta muussa suhteessa kuin osakkeenomistajien nykyisten osakeomistusten suhteessa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 25 607 306 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Hallituksella olisi oikeus päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutusta voitaisiin käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Terveystalo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous_2018/. Terveystalo Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla vuoden 2018 viikolla 11. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 26.4.2018.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.4.2018 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous_2018/;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6904 arkisin klo 9-16; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Terveystalo Oyj, Yhtiökokous/Lakiasiat & Compliance, Jaakonkatu 3, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.4.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Terveystalo Oyj, Yhtiökokous/Lakiasiat & Compliance, Jaakonkatu 3, 00100 Helsinki.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 128 036 531 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Helsingissä 28.2.2018

TERVEYSTALO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-merkki ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-02-28 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/02/28/Terveystalo+Oyj+Kutsu+varsinaiseen+yhti%C3%B6kokoukseen+HUG2171881.html

Sievi Capital Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2017

Sievi Capital Oyj

Sievi Capital Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2017

SIEVI CAPITAL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2017

Tammi-joulukuu

Tulos katsauskaudella oli 12,8 (9,9) milj. euroa.
Tulos / osake oli 0,22 (0,17) euroa.
Osakekohtainen substanssiarvo kauden lopussa oli 0,93 (0,70) euroa.
Oman pääoman tuotto oli 27,2 (17,7) %
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei päättyneeltä tilikaudelta makseta osinkoa.

Heinä-joulukuu

Tulos katsauskaudella oli 6,7 (6,3) milj. euroa.
Tulos / osake oli 0,12 (0,11) euroa.

Esitetyt luvut ovat Sievi Capital Oyj:n IFRS 10 -Konsernitilinpäätösstandardin mukaisia lukuja ajalta 1.1.-31.12.2017, ja suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden vertailulukuja, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.

Sievi Capital ei anna arvioita vuoden 2018 tuloskehityksestä.

Sievi Capitalin toimitusjohtaja Heikki Vesterinen:

“Vuoden 2017 aikana Sievi Capital sai päätökseen muodonmuutoksen listaamattomiin sijoituksiin keskittyväksi sijoitusyhtiöksi. Muutos mahdollistaa resurssien kohdistamisen entistä paremmin sinne, missä pystymme parhaiten hyödyntämään Sievi Capitalin vahvuuksia: ketteryyttä, joustavuutta ja laajaa osaamisverkostoa yli toimialarajojen.

Päättynyt tilikausi toi portfolioon uusia yhtiötä ja toimialoja. Indoor Groupin Asko- ja Sotka-brändien kautta Sievi Capital on jatkossa mukana suoraan kuluttajille suunnatussa liiketoiminnassa. KH-Koneet Groupin myötä Sievi Capitalista tuli syksyllä toteutetun yritysjärjestelyn jälkeen johtavan maansiirtokoneiden maahantuojan enemmistöomistaja. KH-Koneet Group ylsi päättyneellä tilikaudella historiansa korkeimpaan liikevaihtoon. Edellisen tilikauden liikevaihtoennätykset ylittyivät jälleen myös kaikissa aikaisempien tilikausien aikana toteutetuissa sijoituksissa.

Vuoden 2018 aikana Sievi Capital Oyj valmistautuu tekemään selektiivisesti uusia sijoituksia. Sijoituskohteista hankitaan sijoitusstrategian mukaisesti merkittävä osuus, jolla saavutetaan vaikutusmahdollisuus kohdeyhtiön kehittämiseen, ohjaamiseen ja strategian valintaan. ”

PÄÄOMASIJOITUSTEN KEHITYS

Finelcomp Oy (omistusosuus 98,1 %) tuottaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi- ja kiinnitysmekaniikan tarpeisiin sekä tarjoaa korkealaatuista ja kilpailukykyistä ohutlevyosien sopimusvalmistusta. Vuonna 2017 Finelcompin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja kannattavuuden pysyessä vakaana myös käyttökate vahvistui.

iLOQ Oy (omistusosuus 21,7 %) on nopeasti kansainvälistyvä suomalainen lukitusalan kasvuyhtiö. Yritys kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia, korkean turvallisuustason elektronisia lukitusratkaisuja. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto jatkoi vahvassa kasvussa ja kannattavuus parani entisestään. Merkittäviä tapahtumia yhtiössä olivat päättyneen vuoden aikana Heikki Hiltusen nimittäminen toimitusjohtajaksi sekä tytäryrityksen perustaminen Norjaan.

Indoor Group Holding Oy -konserni (omistusosuus emoyhtiöstä 52,9 %) on johtava kodin huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias Suomessa ja Virossa. Konserniin kuuluvat Suomessa ja Virossa toimivat vähittäiskauppaketjut Asko ja Sotka sekä sohvatehdas Insofa Oy. Indoor Group siirtyi Sievi Capitalin johtaman sijoittajaryhmän omistukseen 30.6.2017 toteutuneella kaupalla. Kaupan jälkeen yhtiössä on vahvistettu organisaatiota, haettu operatiivisia tehokkuuksia sekä toteutettu irtautumisvalmisteluja ja -toimenpiteitä yhtiön entiseltä omistajalta hankittuihin väliaikaisiin tukipalveluihin liittyen. Konsernin (pro forma) liikevaihto oli kasvussa vuonna 2017 edelliseen vuoteen nähden käyttökatteen hieman laskiessa.

KH-Koneet Group Oy -konserni (omistusosuus emoyhtiöstä 70,0 %) on yksi Suomen johtavista maanrakennuskoneiden maahantuojista. KH-Koneet Group on täyden palvelun toimittaja, joka tarjoaa oikean laitteen jokaiseen maanrakennuksen ja materiaalinsiirron käyttökohteeseen, maankattavat huolto- ja varaosapalvelut sekä ammattitaitoisen teknisen tuen. Konserni muodostui katsauskaudella 31.8.2017 toteutuneessa yrityskaupassa, jossa Sievi Capital hankki yhdessä kohdeyhtiöiden vanhojen omistajien kanssa uuden yhtiön KH-Koneet Group Oy:n nimiin alalla pitkään toimineet yritykset KH-Koneet Oy:n, KH-Engineering Oy:n ja Edeco-Tools Oy:n. Pian yrityskaupan jälkeen yhtiö laajensi liiketoimintakaupalla liiketoimintaansa Kobelco-kaivukoneiden edustukseen Suomessa. Vuonna 2017 konsernin (pro forma) liikevaihto kasvoi hieman käyttökatteen jäädessä edellisestä vuodesta.

Suvanto Trucks Oy (omistusosuus 67,2 %) on nopeasti kasvava, Suomen suurin itsenäinen käytettyjen kuorma-autojen myyjä. Yhtiön liiketoiminta koostuu käytettyjen ja uusien kuorma-autojen sekä niihin liittyvien lisälaitteiden ja varaosien myynnistä sekä autorahoituspalveluista. Vuoden 2017 merkittäviä tapahtumia yhtiössä olivat liiketoiminnan laajentaminen pääkaupunkiseudulle sekä yhtiön organisaation vahvistaminen mahdollistamaan liiketoiminnan kasvun jatkamista. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi edelleen merkittävästi edellisvuodesta. Käyttökate laski kannattavuuden heikennyttyä selvästi kulujen kasvettua vielä liikevaihtoa nopeammin. Kannattavuus parani vuoden loppua kohden.

Katsauskauden aikana Sievi Capital myi pääomasijoituksiin kuuluneen sijoituksensa Panphonics Oy:ssä.

SIJOITUSKOHTEIDEN AVAINLUVUT
milj. euroaLiikevaihto 1-12/2017Liikevaihto 1-12/2016EBITDA
1-12/2017
(1)
EBITDA
1-12/2016
(1)
Korollinen nettovelka
31.12.2017 (2)
Sievi Capitalin omistusosuus 31.12.2017
Finelcomp Oy 16,1 14,4 2,9 2,7 0,0 98,1 %
iLOQ Oy 40,3 33,7 10,1 6,4 -10,9 21,7 %
Indoor Group Holding Oy (3) 188,2 186,7 10,9 11,7 48,5 52,9 %
KH-Koneet Group Oy (4) 52,6 51,4 4,6 5,4 17,5 70,0 %
Suvanto Trucks Oy 40,2 31,7 1,6 2,4 3,4 67,2 %

Kaikki luvut yllä olevassa taulukossa ovat sijoituskohdeyhtiöiden tai niiden muodostaessa alakonsernin, kyseisten alakonsernien lukuja. Esitetyt luvut on johdettu yhtiöiden suomalaisen kirjanpitostandardien (FAS) mukaisesti tehdyistä tilintarkastetuista tilinpäätöksistä, jollei muuta ole mainittu.

(1) EBITDA = Käyttökate eli Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset

(2) Korollinen nettovelka = Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset

(3) Vuoden 2017 luvut ovat tilintarkastamattomia pro forma -lukuja, jotka on laskettu yhteen laskemalla ostetun Indoor Group Oy -konsernin luvut yrityskaupan toteutumiseen asti (30.6.2017) ja Indoor Group Holding -konsernin luvut sen jälkeiseltä ajalta. Vuoden 2016 luvut ovat Indoor Group Oy -konsernin tilintarkastamattomia lukuja. Korolliseen nettovelkaan 31.12.2017 sisältyy 24,5 milj. euroa osakaslainoja sekä niihin liittyviä korkovelkoja, joista Sievi Capitalin saamisten osuus on 16,5 milj. euroa.

(4) Vuoden 2017 luvut ovat tilintarkastamattomia pro forma -lukuja, jotka on laskettu yhteen laskemalla ostettujen kohdeyhtiöiden luvut yrityskaupan toteutumiseen asti (31.8.2017) ja KH Koneet Group -konsernin luvut sen jälkeiseltä ajalta. Vuoden 2016 luvut ovat tilintarkastamattomia pro forma -lukuja, jotka on laskettu summaamalla ostettujen kohdeyhtiöiden luvut.

SIJOITUSTOIMINNAN TULOS

Sievi Capitalin liikevoitto tammi – joulukuussa oli 16,0 (12,0) milj. euroa ja katsauskauden tulos 12,8 (9,9) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,17) euroa, sijoitetun pääoman tuotto 27,8 (21,1) prosenttia ja oman pääoman tuotto 27,2 (17,7) prosenttia. Vuonna 2017 sijoitusten korko- ja osinkotuotot olivat 1,5 (2,0) milj. euroa. Sijoitusten arvonmuutokset olivat 16,1 (11,1) milj. euroa, joista tilikaudella realisoituneet voitot/tappiot kuluineen 1,3 (4,1) milj. euroa ja realisoitumattomat arvonmuutokset 14,9 (7,0) milj. euroa.

Sijoitusten realisoituneet voitot syntyivät tilikaudella valtaosin jälkimmäisellä vuosipuoliskolla toteutuneesta yhtiön sijoituskiinteistön myynnistä.

Merkittävin osatekijä katsauskauden realisoitumattomattomassa arvonmuutoksessa oli iLOQ Oy:hyn kohdistuvan sijoituksen huomattava käyvän arvon nousu. Sijoituksen 10,1 milj. euron arvonmuutoksen taustalla vaikutti keskeisesti yhtiön vahvana jatkunut kehitys sekä tulevaisuuden näkymät. Myös Finelcomp Oy:hyn kohdistuvan sijoituksen käypä arvo nousi merkittävästi katsauskauden aikana. Suvanto Trucks Oy:n kannattavuus heikkeni selvästi edellisvuodesta vuonna 2017, minkä seurauksena yhtiöön kohdistuvan sijoituksen käypä arvo laski katsauskaudella. Sijoitusten realisoitumattomaan arvonmuutokseen vaikutti positiivisesti myös arvonmääritysmalleissa käytettyjen diskonttokorkojen lasku, joka oli seurausta markkinoiden riskipreemioiden laskusta.

Sievi Capitalin kulut kasvoivat katsauskaudella 1,9 (1,2) milj. euroon. Keskeisimpinä tekijöinä kulujen nousussa olivat merkittävä kasvu myytyyn sijoituskiinteistöön liittyneissä kuluissa, hallintokulujen kasvu sekä toteutettuihin yrityskauppoihin liittyneet kulut. Rahoituskulut nousivat 0,4 (0,0) milj. euroon rahoitusvelkojen kasvun myötä.

SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN JA SUBSTANSSIARVO

Sievi Capital on aiemmin jakanut raportoinnissaan sijoitustoimintansa strategisiin sijoituksiin, finanssisijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Finanssisijoituksista ja muista sijoituksista on luovuttu lopullisesti katsauskauden aikana ja jatkossa yhtiö keskittyy sijoitustoiminnassaan pääomasijoituksiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, joista nykyinen sijoitusportfolio yksinomaan koostuu. Yhtiö on päättänyt siirtyä kutsumaan raportoinnissaan strategisia sijoituksia jatkossa pääomasijoituksiksi, joka paremmin kuvaa sijoitusten luonnetta.

Pääomasijoitukset olivat vuoden 2017 lopussa 74,0 (26,7) milj. euroa. Nousu johtui sijoituskohteiden positiivisesta arvonkehityksestä ja yhtiön katsauskaudella toteuttamista uusista sijoituksista. Uusina sijoituskohteina portfolioon tulivat vuonna 2017 Indoor Group Holding Oy 21,4 milj. euron sijoituksella ja KH-Koneet Group Oy 10,9 milj. euron sijoituksella.

Finanssisijoituksista irtauduttiin olennaisin osin jo vuonna 2016 ja yhtiöllä vuoden 2017 alussa jäljellä olleet omistukset myytiin kokonaisuudessaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Muihin sijoituksiin kuuluneet Scanfil NV:n osakkeet myytiin vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja Vantaalla sijaitseva sijoituskiinteistö jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Näiden myyntien jälkeen Sievi Capitalin omistuksessa ei ollut enää finanssisijoituksia tai muiksi sijoituksiksi luokiteltuja sijoituksia.

Sievi Capital Oyj:n substanssiarvo 31.12.2017 oli 0,93 (0,70) euroa per osake. Sijoitukset jakaantuivat ja substanssiarvo muodostui katsauskauden lopussa seuraavasti:

SIJOITUSTEN JA SUBSTANSSIARVON JAKAUTUMINEN
milj. euroa31.12.2017%31.12.2016%
Pääomasijoitukset
Finelcomp Oy 11,7 21,8 % 7,1 17,4 %
iLOQ Oy 22,5 42,1 % 12,4 30,6 %
Indoor Group Holding Oy 22,4 41,9 %
KH-Koneet Group Oy 10,8 20,2 %
Suvanto Trucks Oy 6,6 12,4 % 7,2 17,6 %
Panphonics Oy 0,0 0,0 %
Pääomasijoitukset, yhteensä74,0138,5 %26,765,6 %
Finanssisijoitukset
Pörssilistatut yhtiöt 0,3 0,8 %
Finanssisijoitukset, yhteensä0,00,0 %0,30,8 %
Muut sijoitukset
Kiinteistösijoitukset 3,5 8,6 %
Listaamattomat osakkeet 1,3 3,2 %
Muut sijoitukset, yhteensä0,00,0 %4,811,8 %
Rahavarat 4,8 9,1 % 9,8 24,0 %
Rahoitusvelat -21,0 -39,3 %
Muut velat ja saamiset yhteensä -4,4 -8,2 % -0,9 -2,3 %
Substanssiarvo yhteensä53,5100,0 %40,7100,0 %
Substanssiarvo per osake0,930,70

Sijoitusten ja substanssiarvon jakautuminen taulukon prosenttiosuudet on laskettu substanssiarvosta.

RAHOITUSASEMA JA RAHAVIRTA

Sievi Capitalin taseen loppusumma oli 79,3 (44,7) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 67,4 (91,0) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 30,2 (-24,0) prosenttia. Omavaraisuusasteen lasku ja nettovelkaantumisasteen nousu johtuivat yhtiön katsauskaudella toteuttamista lainojen nostoista Indoor Group Holding Oy:n ja KH-Koneet Group Oy:n tehtyjen sijoitusten rahoittamiseksi.

Sievi Capitalin nostamien lainojen taloudellisena kovenanttina on yhtiön omavaraisuusaste. Katsauskauden päättyessä kovenanttiehdot täyttyivät.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -25,9 (32,4) milj. euroa. Vuoden 2017 rahavirtaan vaikutti tilikaudella toteutetut merkittävät uudet sijoitukset. Rahoituksen nettorahavirta 21,0 (-28,7) milj. euroa sisältää osingonmaksun 0,0 (-26,0) milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Sievi Capitalin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 3 (3) henkilöä.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA KURSSIKEHITYS

Sievi Capital Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät katsauskauden aikana muuttumattomana. Sievi Capitalin osakepääoma oli vuoden 2017 lopussa 15 178 567,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 57 765 439. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni sekä yhtäläinen oikeus osinkoon. Yhtiön omistuksessa ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

Sievi Capitalilla oli 31.12.2017 yhteensä 1 673 (1648) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 96,0 (96,1) prosenttia osakkeista. Hallintarekisteröityjen osuus oli yhteensä 1,4 (1,3) prosenttia. Katsauskauden aikana yhtiö ei ole saanut liputusilmoituksia omistusosuuden muutoksista Sievi Capitalissa. Sievi Capitalin suurin omistaja Jussi Capital Oy omistaa yli puolet yhtiön osakkeista, jonka seurauksena Sievi Capital kuuluu Jussi Capital -konserniin.

Sievi Capitalin osakkeen päätöskurssi vuoden 2016 lopussa oli 1,29 euroa. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 1,81 euroa, alin 1,30 euroa ja keskikurssi 1,51 euroa. Katsauskauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 1,65 euroa ja osakekannan markkina-arvo 95,3 (74,5) milj. euroa. Osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä katsauskaudella 775 199 (1 232 502) kappaletta, joka vastaa 1,3 (2,1) prosenttia osakekannasta.

YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUDET

Sievi Capital Oyj:n 19.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine ja Jarkko Takanen sekä uusina jäseninä Jorma J. Takanen ja Klaus Renvall. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Asa-Matti Lyytisen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäisen.

Sievi Capitalin ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 4.11.2014 pitämässään kokouksessa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 10 000 000 osaketta. Osakeannit ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi. Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 18.4.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta ei ole käytetty 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella.

LIIKETOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Sievi Capitalin riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jonka tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta sijoituskohdetasolla, joka on keskeisin osin järjestetty kohdeyhtiöiden itsensä toimesta. Sievi Capitalin riskienhallinta kuitenkin arvioi olennaisimpia riskejä myös kohdeyhtiötasolla ja edistää riskienhallinnan toteuttamista kohdeyhtiöissä.

Sievi Capitalin hallitus vahvistaa yhtiön strategian sekä toimintasuunnitelman, jossa määritellään muun muassa tavoitteet uusien sijoitusten sekä irtautumisten suhteen. Hallitus tekee sijoituspäätökset uusista pääomasijoituksista ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta. Yhtiön sijoitusstrategiasta sekä sijoitusten luonteesta johtuen, Sievi Capitalin olennaisimmista riskeistä merkittävä osa liittyy yhtiön pääomasijoituskohteisiin.

Sievi Capital altistuu harjoittamansa sijoitustoiminnan kautta yleiselle markkinariskille sekä pääomasijoitusten yritysriskille. Yleisistä markkinariskeistä muun muassa osake- ja korkomarkkinoiden heilahtelut vaikuttavat yhtiön taloudelliseen tulokseen epäsuorasti sijoitusten arvonmuutosten kautta. Muutokset osake- ja korkomarkkinoilla heijastuvat myös listaamattomiin yhtiöihin kohdistuvien sijoitusten arvostukseen, koska niillä on vaikutusta Sievi Capitalin sijoituskohteiden arvostusmalleissaan käyttämiin diskonttauskorkoihin.

Pääomasijoitusten yritysriski koostuu muun muassa sijoituskohdeyhtiöiden markkina- ja kilpailutilanteisiin liittyvistä riskeistä, strategisista riskeistä, operatiivisista riskeistä sekä rahoitusriskeistä, joista olennaisimpina kokonaisuuden kannalta ovat maksuvalmius- ja korkoriskit. Valuuttariskit ja luottotappioriskit eivät ole kokonaisuuden tasolla erityisen merkittäviä, vaikka niillä voikin yksittäisten kohdeyhtiöiden tasolla olla olennaista merkitystä. Sievi Capitalin sijoituskohteiden taloudellisilla tuloksilla ja näkymillä on vaikutus Sievi Capitalin tulokseen sijoitusten arvonmuutosten kautta, sijoituskohteiden talouskehityksen ja -ennusteiden vaikuttaessa merkittävässä määrin sijoitusten käypiin arvoihin.

Sievi Capitalin strategisista riskeistä merkittävimpiä ovat, pääomasijoitusten epälikvidiydestä johtuen, sijoitukset uusiin kohteisiin. Riskiä hallitaan selektiivisen sijoitustoiminnan lisäksi sijoitusten huolellisella valmistelulla. Huolellisella valmistelulla tarkoitetaan muun muassa kattavien selvitysten tekemistä potentiaalisista sijoituskohteista ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Strategisiin riskeihin liittyy myös sijoituksista irtautuminen ja irtautumisten ajoittaminen. Yhtiön rakenne mahdollistaa joustavat irtautumisajat, mutta pääoman tuoton optimoimiseksi irtautumiset pyritään ajoittamaan tilanteisiin, joissa ennalta suunniteltu arvonluontistrategia on saatu toteutettua ja markkinatilanne on irtautumiselle suosiollinen. Kohdeyhtiöiden ja yrityskauppamarkkinoiden tilanteiden vaihtelusta johtuen riskinä on, etteivät nämä tilanteet toteudu samanaikaisesti. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan pitkäjänteisellä irtautumissuunnittelulla.

Sievi Capitalin operatiivisiin riskeihin liittyy muun muassa riippuvuus avainhenkilöiden osaamisesta ja työpanoksesta yhtiön henkilöstömäärän ollessa pieni. Avainhenkilöriskiltä on pyritty suojautumaan muun muassa kannustinjärjestelyiden avulla.

Sievi Capital Oyj:hin kohdistuvista rahoituksellisista riskeistä keskeisimmät ovat maksuvalmius- ja korkoriskit. Maksuvalmiusriskin hallinnalla varmistetaan, että yhtiöllä on riittävästi varoja erääntyvien maksujen suorittamiseen ja lisäsijoitusten tekemiseen kohdeyhtiöihin, yhtiöiden arvonluontistrategioiden toteuttamisen niitä edellyttäessä. Korkotason muutokset voivat vaikuttaa Sievi Capitalin rahoituskuluihin yhtiön lainojen ollessa vaihtuvakorkoisia. Yhtiö seuraa tarkasti korkotason kehitystä ja arvioi vaihtoehtoja korkoriskin suojaamiseksi sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.

Yhtiön lainajärjestelyihin liittyy tavanomaisia vakuuksia ja kovenantteja. Kovenanttiehtojen rikkoutuminen tai muiden sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen voisi nostaa yhtiön rahoituksen kustannuksia merkittävästi ja jopa vaarantaa yhtiön rahoituksen jatkumisen. Yhtiö seuraa kovenanttitilannetta ennakoivasti ja ryhtyy tarpeen vaatiessa välittömästi toimenpiteisiin rahoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi. Katsauskauden päättyessä Sievi Capitalin kovenanttiehdot täyttyivät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tarjonta uusista sijoitusmahdollisuuksista on ollut hyvällä tasolla vilkkaana käyvän yrityskauppamarkkinan ansiosta. Sievi Capital jatkaa sijoitusmahdollisuuksien arviointia ja valmistautuu tekemään selektiivisesti uusia sijoituksia vuonna 2018. Irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan kuluvana vuonna.

Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät.

Edellä mainituista syistä johtuen Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2018 tuloskehityksestä.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 20 673 587,44 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Hallituksen osinkoesityksessä on huomioitu tehtyjen uusien sijoitusten seurauksena selvästi negatiivinen liiketoiminnan rahavirta vuodelta 2017 sekä varautuminen vuonna 2017 tehtyjen sijoitusten rahoittamista varten otettujen lainojen lyhennyksiin.

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27.4.2017. Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erillisenä tiedotteena.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sievi Capital allekirjoitti 28.2.2018 yhdessä Finelcomp Oy:n muiden omistajien kanssa sopimuksen yhtiön myynnistä Finelcompin toimitusjohtaja Esa Kivelle ja Juuri Partners Oy:n hallinnoimalle rahastolle. Kaupan toteutuminen edellyttää kaupan lopullisten ehtojen täyttymistä. Kaupan odotetaan tulevan voimaan huhtikuussa. Osakkeiden myynnillä ja Finelcompilta ennen kaupan toteutumista saatavalla osingolla on kauppaan liittyvien suorien ja epäsuorien kulujen jälkeen arviolta noin 1 miljoonan euron positiivinen vaikutus Sievi Capitalin vuoden 2018 tilikauden tulokseen ja substanssiarvoon.

TAULUKKO-OSIO

LAADINTAPERIAATTEET

Sievi Capital Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:n komission 31.12.2017 mennessä hyväksymiä IAS/IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja luvut IFRS 10:n laskentaperiaatteiden mukaisesti. Sievi Capitalin katsotaan täyttävän IFRS 10 -standardiin sisältyvän sijoitusyhteisön määritelmän. Sievi Capitalin tytär- ja osakkuusyrityssijoitukset, sijoituskiinteistöt sekä muut sijoitukset arvostetaan käypään arvoon. Muiden erien arvostaminen perustuu alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa ole muuta kerrottu.

IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi korvaa IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään noin USD 5 000 olevia hyödykkeitä. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely tulee säilymään suurelta osin nykyisen IAS 17:n mukaisena. Standardin käyttöönotolla ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia Sievi Capitalin konsernitilinpäätökseen.

Uudella IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (voimaantulo 1.1.2018; korvaa nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin) ja uudella IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaantulo 1.1.2018) -standardilla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin.

Sievi Capital esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa yhtiön johdolle, sijoittajille sekä muille tahoille. Yhtiön käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat oman pääoman tuotto -%, sijoitetun pääoman tuotto -%, nettovelkaantumisaste (%) ja omavaraisuusaste (%) ja oma pääoma per osake (substanssiarvo per osake).

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
milj. euroa7-12/20177-12/20161-12/20171-12/2016
Korko- ja osinkotuotot yhteensä 0,0 0,0 1,5 2,0
Sijoitusten realisoituneet voitot/tappiot & kulut 1,3 5,0 1,3 4,1
Sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset 8,4 3,8 14,9 7,0
Sijoitusten arvonmuutokset yhteensä 9,7 8,7 16,1 11,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,0 0,2 0,0
Kulut -1,1 -0,9 -1,9 -1,2
Liikevoitto8,77,916,012,0
Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahoituskulut -0,4 0,0 -0,4 0,0
Tulos ennen veroja8,37,915,612,0
Tuloverot -1,7 -1,6 -2,8 -2,1
Tilikauden tulos6,76,312,89,9
Tilikauden tuloksen jakautuminen 6,7 6,3 12,8 9,9
Emoyhtiön omistajille
Tulos/osake laimennettu 0,12 0,11 0,22 0,17
Tulos/osake laimentamaton 0,12 0,11 0,22 0,17
KONSERNIN TASE, IFRS
milj. euroa31.12.201731.12.2016
Varat
Pitkäaikaiset varat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset 74,0 28,3
Sijoituskiinteistöt 3,5
Pitkäaikaiset saamiset 0,4 0,4
Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä74,533,1
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,3
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,5
Rahavarat 4,8 9,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä4,911,6
Varat yhteensä79,344,7
Oma pääoma ja velat
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 15,2 15,2
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12,7 12,7
Kertyneet voittovarat 25,6 12,8
Oma pääoma yhteensä53,540,7
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 21,0
Laskennalliset verovelat 4,4 2,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä25,42,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 0,5 1,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä0,51,6
Oma pääoma ja velat yhteensä79,344,7
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
milj. euroa7-12/20177-12/20161-12/20171-12/2016
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 6,7 6,3 12,8 9,9
Oikaisut tilikauden tulokseen
Verot 1,7 1,6 2,8 2,1
Muut oikaisut -9,4 -8,8 -17,2 -13,1
Käyttöpääoman muutokset
Velkojen muutokset 0,0 0,4 -0,1 0,3
Saamisten muutokset 0,2 -0,1 0,3 -0,2
Sijoitusten hankinnat -11,2 -4,3 -33,7 -5,2
Sijoitusten luovutustuotot 6,1 36,9 6,5 38,7
Sijoitustoiminnan myönnetyt lainasaamiset 0,0 -0,5 0,0 -0,6
Sijoitustoiminnan lainasaamisten takaisinmaksu 0,0 0,0 0,0 1,1
Saadut korot sijoitustoiminta 0,0 0,1 0,0 0,3
Saadut korot rahoitustuotot 0,0 0,2 0,0 0,2
Maksetut rahoituskulut -0,2 -0,7 -0,3 -0,8
Saadut osingot 0,0 0,0 1,4 1,7
Maksetut verot 1,5 -1,8 1,5 -1,8
Liiketoiminnan nettorahavirta-4,429,4-25,932,4
Investointien rahavirrat
Investointien nettorahavirta0,00,00,00,0
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4,0 0,0 25,5 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 -2,6 -4,5 -2,7
Maksetut osingot 0,0 -26,0 0,0 -26,0
Rahoituksen nettorahavirta4,0-28,621,0-28,7
Rahavarojen muutos-0,40,9-4,93,7
Rahavarat tilikauden alussa 5,2 8,9 9,8 6,0
Rahavarat tilikauden lopussa4,89,84,89,8
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
milj. euroaOsake-pääomaSijoitetun vapaan pääoman rahastoKertyneet voittovaratOma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.201715,212,712,840,7
Laaja tulos 12,8 12,8
Optio-oikeudet 0,0
Osingonjako 0,0
Oma pääoma 31.12.201715,212,725,653,5
Oma pääoma 1.1.201615,212,743,070,8
Laaja tulos 9,9 9,9
Optio-oikeudet 0,0 0,0
Osingonjako -40,1 -40,1
Oma pääoma 31.12.201615,212,712,840,7
KÄYPIEN ARVOJEN HIERARKIAT
Hierarkiatasot milj. euroaTaso 1Taso 3Yhteensä
31.12.2017
Pääomasijoitukset 74,0 74,0
Finanssisijoitukset
Muut sijoitukset
Tasot yhteensä74,074,0
31.12.2016
Pääomasijoitukset 27,0 27,0
Finanssisijoitukset
Pörssilistatut yhtiöt 0,3 0,3
Muut sijoitukset
Kiinteistösijoitukset 3,5 3,5
Listaamattomat osakkeet 1,3 1,3
Tasot yhteensä0,331,832,2

Hierarkiatason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Tälle hierarkiatasolle luokiteltavien instrumenttien käyvän arvon määrittelemisessä yhtiö käyttää pääasiassa arvopaperipörssinoteerauksia.

Hierarkiatason 3 käyvät arvot perustuvat omaisuuserää koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa. Arvostusmalleina on käytetty pääosin kassavirtapohjaisia yleisesti hyväksyttyjä malleja.

Yhtiön omistuksessa olleet listatut sijoitukset on luokiteltu hierarkiatasolle 1 ja yhtiön omistamat listaamattomat sijoitukset ml. kiinteistösijoitukset on luokiteltu hierarkiatasolle 3, koska niillä ei ole olemassa noteerattuja markkinahintoja eikä arvostusmalleissa käytettyjä syöttötietoja voida todentaa markkinatietojen perusteella. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli vain hierarkiatasolle 3 luokiteltuja sijoituksia.

Katsauskauden aikana ei tapahtunut siirtoja hierarkiatasojen välillä.

Sievi Capital on aiemmin jakanut raportoinnissaan sijoitustoimintansa strategisiin sijoituksiin, finanssisijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Finanssisijoituksista ja muista sijoituksista on luovuttu lopullisesti katsauskauden aikana ja jatkossa yhtiön keskittyy sijoitustoiminnassaan pääomasijoituksiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, joista nykyinen sijoitusportfolio yksinomaan koostuu. Yhtiö on päättänyt siirtyä kutsumaan raportoinnissaan strategisia sijoituksia jatkossa pääomasijoituksiksi, joka paremmin kuvaa sijoitusten luonnetta.

TASO 3 ERITTELYT
milj. euroa1-12/20171-12/2016
Pääomasijoitukset
Saldo 1.1.26,718,9
Arvonmuutokset 14,9 6,1
Hankinnat 32,4 5,9
Luovutukset -0,1 -4,2
Saldo 31.12.74,026,7
Finanssisijoitukset
Muut sijoitukset
Saldo 1.1.4,83,7
Arvonmuutokset 1,1 1,1
Hankinnat 0,1
Luovutukset -6,0
Saldo 31.12.0,04,8
Käyvät arvot kauden lopussa74,031,5
TASON 3 SIJOITUSTEN HERKKYYSANALYYSI 31.12.2017
SijoitusluokkaKäypä arvo
31.12.2017,
milj. euroa
Arvostus-
malli
Ei-havai-
ttavissa
olevat syöttö-
tiedot
Käytetyt
syöttötiedot
(painotettu
keskiarvo)
Muutos arvo-
stukseen
mikäli syöttö-
tieto
muuttuu +/- 1 %
-yksi-
kköä, milj. euroa
Pääoma-
sijoitukset
74,0 Diskontatut
kassavirrat
Diskonttokorko (WACC) 12,7 % -8,6 / +7,6
Terminaalikasvu 0,3 % +4,4 / -5,9
Ennusteperiodin (5 v.)
p.a. liikevaihdon
kasvu
5,2 % +6,3 / -6,1
Ennusteperiodin (5 v.)
EBITDA-% 1)
13,9 % +5,8 / -5,8
1) EBITDA = Käyttökate eli Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa1-12/20171-12/2016
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet/tuotot 0,8 0,0
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet/kulut 0,0
31.12.201731.12.2016
Pitkä- ja lyhytaikaiset saatavat tytäryhtiöiltä 16,5

Sievi Capitalin emoyhtiö Jussi Capital Oy on antanut sitoumuksen, jonka mukaisesti Jussi Capital sitoutuu sijoittamaan Sievi Capitaliin enimmäismäärältään 14,5 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoisesti tai osakaslainana, mikäli Sievi Capital ei maksa nostamaansa 17,0 miljoonan euron lainaa takaisin lainaehtojen mukaisesti. Sievi Capital on antanut sitoumuksen edellä mainitun Jussi Capitalin sijoituksen realisoituessa käyttää yhtiölle sillä saadut varat lainan takaisinmaksuun. Jussi Capitalin antamasta takauksesta ei ole maksettu korvausta takauksen antajalle.

VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa31.12.201731.12.2016
Omasta velasta annetut kiinnitykset
Yrityksen hallussa olevat kiinteistökiinnitykset 2,5
Annetut yrityskiinnitykset 19,9 6,8
Pantatut tytäryhtiöosakkeet 11,7
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden vastuiden arvona on käytetty osakkeiden käypää arvoa.
Annetut takaukset
Tytäryhtiön puolesta annettu omavelkainen takaus 1,9 4,7
Muut takaukset 0,9 2,3

Sievi Capitalin emoyhtiö Jussi Capital Oy on antanut sitoumuksen, jonka mukaisesti Jussi Capital sitoutuu sijoittamaan Sievi Capitaliin enimmäismäärältään 14,5 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoisesti tai osakaslainana, mikäli Sievi Capital ei maksa nostamaansa 17,0 miljoonan euron lainaa takaisin lainaehtojen mukaisesti. Sievi Capital on antanut sitoumuksen edellä mainitun Jussi Capitalin sijoituksen realisoituessa käyttää yhtiölle sillä saadut varat lainan takaisinmaksuun.

TUNNUSLUVUT
1-12/20171-12/2016
Oman pääoman tuotto-% 27,2 % 17,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto-% 27,8 % 21,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 30,2 % -24,0 %
Omavaraisuusaste, % 67,4 % 91,0 %
Henkilöstö keskimäärin 3 3
Tulos / osake, euroa, laimennettu ja laimentamaton 0,22 0,17
Oma pääoma / osake, euroa 0,93 0,70
Kauden alin kurssi, euroa 1,30 1,21
Kauden ylin kurssi, euroa 1,81 1,91
Kurssi kauden lopussa, euroa 1,65 1,29
Markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 95,3 74,5
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 57 765 57 765
Ilman omia osakkeita 57 765 57 765
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 57 765 57 765
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto-% Tilikauden tulos (liukuva 12 kk) x 100
Oma pääoma (keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto-% (Tulos ennen veroja + rahoituskulut) (liukuva 12 kk) x 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo)
Nettovelkaantumisaste (%) (Rahoitusvelat – rahavarat) x 100
Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Tulos / osake Tilikauden tulos
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden
aikana
Oma pääoma / osake * Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x kurssi kauden lopussa

*) Substanssiarvo per osake lasketaan samalla kaavalla

SIEVI CAPITAL OYJ

Heikki Vesterinen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Heikki Vesterinen,
puh. 040 500 6898

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-02-28 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/02/28/Sievi+Capital+Oyj+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+1+1+31+12+2017+HUG2172256.html

Raisio Oyj: Tilinpäätös 2017, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2017 julkaistu

Raisio Oyj: Tilinpäätös 2017, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2017 julkaistu

Julkaistu: 2018-02-28 12:11:34 CET
Raisio
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Raisio Oyj: Tilinpäätös 2017, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2017 julkaistu

Raisio Oyj Pörssitiedote 28.2.2018

Tilinpäätös 2017, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2017 julkaistu

Raisio Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta sekä selvitys Raisio-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 on julkaistu 28.2.2018. Toimintakertomus sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Asiakirjat ovat pdf-muotoisina tämän tiedotteen liitteinä.

Edelleen, Raisio-konsernin palkka- ja palkkioselvitys 2017 on julkaistu 28.2.2018 ja se on saatavilla Raision internetsivuilla www.raisio.com samoin kuin ovat tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Raision vuosikatsaus julkaistaan 7.3.2018. Vuosikatsaus on saatavilla osoitteessa https://vuosikatsaus2017.raisio.com sekä Raision internetsivuilla www.raisio.com.

RAISIO OYJ

Heidi Hirvonen
viestintä- ja IR-päällikkö
puh. 050 567 3060

Raisio Oyj

Raisio-konserni on kansainvälinen hyvinvointiin ja kannattavaan kasvuun keskittyvä elintarvike- ja rehuyhtiö. Strategiamme ydin on kasvipohjaisissa, terveellisissä ja vastuullisissa brändituotteissa. Benecol on kolesterolin alentamisen edelläkävijä ja kansainvälinen menestystarina. Tunnettuja paikallisia brändejämme ovat Elovena, Nordic, Maituri-naudanrehu ja Baltic Blend -kalanrehut. Edistämme kestävää ruokaketjua sekä kehitämme hyvinvointia tukevia innovaatioita. Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 306,8 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 37,8 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 400 henkilöä. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com

Liitteet:
Raisio_oyj_cgs_2017.pdf
Raisio_tilinpaatos_2017.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Muutoksia Kuntarahoituksen johtoryhmään

Municipality Finance Plc

Muutoksia Kuntarahoituksen johtoryhmään

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
28.2.2018 klo 12.00

Muutoksia Kuntarahoituksen johtoryhmään

Esa Kallion siirryttyä 28.2.2018 alkaen Kuntarahoituksen toimitusjohtajaksi on toimitusjohtajan sijaiseksi nimitetty lakiasioista ja yhtiön hallinnosta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen, OTK Mari Tyster, s. 1975. Kuntarahoituksen toimitusjohtajan sijaista koskee valvovan viranomaisen eli Euroopan keskuspankin tekemä luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi. Tämä prosessi on Tysterin osalta vielä kesken.

Samalla yhtiön johtoryhmän uusiksi jäseniksi on nimitetty Joakim Holmström ja Rainer Holm.

KTM Joakim Holmström, s. 1977, on työskennellyt Kuntarahoituksen palveluksessa vuodesta 2008 lähtien. Vuodesta 2010 alkaen Holmström on vastannut yhtiön varainhankinnasta. Holmströmin siirtyessä johtoryhmän jäseneksi hänen vastuualueelleen siirtyy koko pääomamarkkinat-toiminto. Toimintoon kuuluvat varainhankinnan lisäksi yhtiön treasury sekä yhteiskuntavastuu ja viestintä.

KTM Rainer Holm, s. 1973, on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien Kuntarahoituksen IT:stä ja kehittämistoiminnoista vastaavana johtajana.

Toni Heikkilä, Jukka Helminen ja Marjo Tomminen jatkavat edelleen Kuntarahoituksen johtoryhmän jäseninä. Heikkilä vastaa yhtiön riskienhallinnasta, Helminen rahoituksesta ja Tomminen taloudesta.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat Kuntarahoituksen toimitusjohtajalle Esa Kalliolle. Nimitykset astuvat voimaan 1.3.2018.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 337 7953, esa.kallio@kuntarahoitus.fi

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-02-28 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/02/28/Muutoksia+Kuntarahoituksen+johtoryhm%C3%A4%C3%A4n+HUG2172129.html

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA

Robit Plc

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2018 KLO 12.00

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA

Robit Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 28.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Heikki Allonen, joka on ehdolla hallituksen uudeksi jäseneksi, valitaan myös yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja, Five Alliance Oy, joka edustaa 20,91% yhtiön osakekannasta ja äänivallasta, on ilmoittanut tukevansa edellä mainittua ehdotusta ja ilmoittanut peruuttavansa aikaisemman yhtiökokoukselle tekemänsä esityksen, että Harri Sjöholm valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm on hallituksen aiemman esityksen mukaisesti ehdolla hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tällä muutoksella yhtiö pyrkii edelleen uudistumaan sekä vahvistamaan seuraavien vuosien kasvua ja kannattavuutta toteuttamalla “Robit 4.0” -kehitysohjelmaansa.

Tiivistelmä DI, Heikki Allosen (s. 1954) ansioluettelosta

2016-, toimitusjohtaja, Hemmings Oy Ab2008-2016, toimitusjohtaja, Patria Oyj2004-2008, toimitusjohtaja, Fiskars CorporationHallitusjäsenyydet: Savox Oy (2017-), Nokian Renkaat Oyj (2016-), VR Group (2015-) ja Detection Technology Oyj (2015-)

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Robit Oyj
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 21 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-02-28 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/02/28/HALLITUKSEN+PUHEENJOHTAJAN+VALITSEMINEN+VARSINAISESSA+YHTI%C3%96KOKOUKSESSA+HUG2172202.html

Outotec Oyj:n tilinpäätös 2017 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Outotec Oyj

Outotec Oyj:n tilinpäätös 2017 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2018 KLO 11.00

Outotec Oyj:n tilinpäätös 2017 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Outotecin vuoden 2017 tilinpäätös on julkaistu ja se on ladattavissa suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.outotec.fi/sijoittajille.

Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu erillisenä raporttina ja se on ladattavissa suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.outotec.fi/hallinnointi.

OUTOTEC OYJ

Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003

sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-02-28 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/02/28/Outotec+Oyj+n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+2017+sek%C3%A4+selvitys+hallinto+ja+ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4st%C3%A4+julkaistu+HUG2172188.html

SATOlle 239 uutta vuokra-asuntoa Helsingin Herttoniemeen ja Kalasatamaan

SATO Corporation

SATOlle 239 uutta vuokra-asuntoa Helsingin Herttoniemeen ja Kalasatamaan

SATO Oyj, Lehdistötiedote, 28.2.2018 klo 11.00

Herttoniemestä ja Kalasatamasta vuokra-asuntoa etsivät saavat lisää valinnanvaraa, kun alueille rakennetaan lähivuosina yhteensä 239 uutta SATOn vuokra-asuntoa. Herttoniemen Laivalahdenkaari 1:een rakennetaan 143 SATOn vuokrakotia ja Kalasataman Capellan puistotielle 96 SATOn vuokrakotia.

Vuokra-asuntojen kysyntä on runsasta Herttoniemen ja Kalasataman kaltaisilla alueilla, joissa on hyvät liikenneyhteydet ja palvelut. Alueet kehittyvät voimakkaasti, mikä lisää niiden vetovoimaa entisestään.

– SATO jatkaa kasvuaan päätoimialueillaan ja tavoitteenamme on tarjota uusia vuokra-asuntoja hyvien julkisten kulkuyhteyksien ja monipuolisten palvelujen läheisyyteen. Herttoniemi ja Kalasatama ovat juuri tällaisia alueita ja olemme iloisia, että voimme tarjota vuokra-asuntoa etsiville lisää valinnanvaraa lähivuosina, sanoo SATOn investoinneista vastaava johtaja Antti Aarnio.

Raikas korttelikokonaisuus Herttoniemenrantaan

Laivalahdenkaari 1 on uuden Herttoniemen viimeinen rakentamaton tontti. Sinne valmistuu 143 uutta SATO vuokrakotia vuoden 2019 loppuun mennessä. Alueen kehittämiseksi järjestettiin kutsukilpailu, jonka voitti Arkkitehdit Soini ja Horto Oy ehdotuksellaan “Kutteri”. Urakasta vastaa NCC.

– Asuntoja rakennetaan aina erikokoisista yksiköistä ja kaksioista perheasuntoihin, eli ne vastaavat hyvin kysyntää tämän tyyppisellä alueella. Metro ja Herttoniemen keskusta kehittyvine palveluineen ovat lähellä. Kortteliin tulee sisäpiha ja talon yhdelle sivulle kävelykatu. Palveluiden osalta piste i:n päälle on talon kivijalkaan tuleva ruokakauppa, Aarnio kuvailee.

Kokonaan uusi asuinalue merelliseen Kalasatamaan

Capellan puistotie 21:een valmistuu 96 SATOn vuokrakotia vuoden 2020 loppuun mennessä. Kyseessä on kokonaan uusia asuinalue, joka valmistuu Verkkosaaren eteläosaan ja vain kivenheiton päähän uudesta Redi-kauppakeskuksesta.

– Kyseessä on alue, jossa pääsemme rakentamaan vuokrakoteja aivan uusien palvelujen äärelle. Helsingin kaupunki järjesti koko alueesta kilpailun, josta voitimme yhdessä Skanskan kanssa alueen keskiosan kokonaisuuden. Skanska toteuttaa meille vuokrakotien rakentamisen, lisäksi alueelle valmistuu sekä vapaarahoitteisia että Hitas-omistusasuntoja, Aarnio kertoo.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Antti Aarnio, liiketoimintajohtaja, p. 0201 34 4200 ja 040 164 7052
www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 25 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 280 miljoonaa euroa, liikevoitto 231 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 185 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,6 miljardia euroa.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-02-28 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/02/28/SATOlle+239+uutta+vuokra+asuntoa+Helsingin+Herttoniemeen+ja+Kalasatamaan+HUG2171965.html

facebook twitter