Etusivu » Arkistot tammikuu 2018

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ SSAB:N OSAKKEIDEN MYYNNIN

Solidium Oy

SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ SSAB:N OSAKKEIDEN MYYNNIN

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY

Solidium Oy julkistaa tänään 31.1.2018 osakemyynnin, jossa yhtiö tarjoaa 37 miljoonaa SSAB AB:n B-osaketta eli noin 3,6 prosenttia SSAB:n liikkeeseen lasketuista osakkeista (“Osakemyynti”). Osakemyynti alkaa välittömästi. Osakemyynnissä osakkeita tarjotaan kansainvälisille ja pohjoismaisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 176 miljoonaa SSAB:n osaketta eli noin 17 prosenttia SSAB:n liikkeeseen lasketuista osakkeista ja noin 11 prosenttia äänistä. Osakemyynnin pääjärjestäjinä toimivat Deutsche Bank ja SEB.

Solidium odottaa tiedottavansa Osakemyynnin lopputuloksesta arviolta 1.2.2018. Solidium on sitoutunut tietyin tavanomaisin poikkeuksin tästä päivästä lukien olemaan myymättä muita omistamiaan SSAB:n osakkeita markkinoille 90 päivän aikana.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kolmessatoista pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Ahtium Oyj, Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Telia Company AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 8,9 miljardia euroa tämän tiedotteen edeltävänä päivänä.
Lisätiedot: toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Solidium Oy, puh. 050 561 1501
Tärkeä huomautus
TÄMÄ TIEDOTE ON TEHTY AINOASTAAN TIEDONANTAMISTARKOITUKSESSA EIKÄ SITÄ TULE TULKITA TARJOUKSEKSI TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA, MYYDÄ, LASKEA LIIKKEESEEN TAI MERKITÄ ARVOPAPEREITA. ARVOPAPERIEN MYYNTIÄ EI MYÖSKÄÄN TAPAHDU SELLAISISSA VALTIOISSA, JOISSA TÄLLAINEN TARJOUS, TARJOUSPYYNTÖ TAI MYYNTI OLISI LAINVASTAINEN ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUUTA HYVÄKSYMISTOIMENPIDETTÄ TÄLLAISEN VALTION ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA.
OSAKEMYYNTI EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ TIEDOTE JA MIKÄ TAHANSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN, JOHON SE VIITTAA, ON SUUNNATTU VAIN HENKILÖILLE, JOTKA OVAT (1) KOKENEITA SIJOITTAJIA DIREKTIIVIN 2003/71/EY JA RELEVANTTIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN NOJALLA (“ESITEDIREKTIIVI”) JA (2) JOILLA ON AMMATTIMAISTA KOKEMUSTA SIJOITTAMISESTA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 (“MÄÄRÄYS”) ARTIKLAN 19(1) TARKOITTAMALLA TAVALLA TAI JOTKA OVAT MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISIA KORKEAN NETTOVARALLISUUSTASON OMAAVIA TAHOJA (KORKEAN NETTOVARALLISUUDEN OMAAVAT YHTEISÖT, MUUT KUIN YHTIÖMUOTOISET YHDISTYKSET JNE. ) TAI OVAT HENKILÖITÄ, JOILLE TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA ARVOPAPEREITA VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI TARJOTA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, “RELEVANTIT HENKILÖT”). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ, EI TULE TOIMIA OSAKEMYYNNISTÄ TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN NOJALLA TAI MUUTOIN NOJAUTUA NIIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA, JOHON TÄSSÄ TIEDOTTEESSA VIITATAAN, ON AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA.
TÄTÄ TIEDOTETTA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT SEKÄ HALLINNOLLINEN PIIRIKUNTA DISTRICT OF COLUMBIA). TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ OSAKKEITA YHDYSVALTOIHIN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJA OSAKKEITA EI OLE REKISTERÖITY, EIKÄ NIITÄ TULLA REKISTERÖIMÄÄN YHDYSVALTAIN VUODEN 1933 ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) MUKAISESTI, EIKÄ NIITÄ SAA TARJOTA TAI MYYDÄ YHDYSVALLOISSA MUUTOIN KUIN SOVELTUVAN REKISTERÖINTIVAATIMUSTA KOSKEVAN POIKKEUKSEN NOJALLA. ARVOPAPEREITA EI TARJOTA YLEISÖLLE YHDYSVALLOISSA.
SIJOITUSPÄÄTÖS OSTAA ARVOPAPEREITA TRANSAKTIOSSA TULEE TEHDÄ AINOASTAAN JULKISESTI SAATAVILLA OLEVAAN TIETOON PERUSTUEN, JOTA PÄÄJÄRJESTÄJÄT TAI MYYJÄ EIVÄT OLE ITSENÄISESTI VAHVISTANEET. TÄTÄ TIEDOTETTA TAI SEN KOPIOTA EI SAA VIEDÄ, LÄHETTÄÄ TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN, KANADASSA TAI KANADAAN, AUSTRALIASSA TAI AUSTRALIAAN, JAPANISSA TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TARJOUS TAI MYYNTI OLISI SOVELTUVAN LAIN NOJALLA KIELLETTYÄ. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA YHDYSVALTAIN, KANADAN, AUSTRALIAN, JAPANIN TAI MUUN SOVELTUVAN ARVOPAPERILAIN RIKKOMISEEN.
TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU JA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI MYYNTI SAATTAA OLLA LAILLA RAJOITETTUA JOISSAKIN VALTIOISSA. PÄÄJÄRJESTÄJÄT TAI MIKÄÄN NIIDEN TYTÄRYHTIÖ TAI MIKÄÄN MUU HENKILÖ EIVÄT OLE RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN, JOILLA SALLITTAISIIN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUJEN ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAIKKA TÄMÄN TIEDOTTEEN TAI TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄN MUUN TARJOUS- TAI MARKKINOINTIMATERIAALIN HALLINTA TAI JAKELU MISSÄÄN SELLAISESSA VALTIOSSA, JOSSA ENNEN TÄLLAISEN TOIMINNAN SALLITTAVUUTTA EDELLYTETÄÄN TIETTYJÄ TOIMENPITEITÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄT EDELLYTTÄVÄT, ETTÄ HENKILÖIDEN, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, ON TUTUSTUTTAVA TÄLLAISIIN RAJOITUKSIIN JA NOUDATETTAVA NIITÄ.
PÄÄJÄRJESTÄJÄT TOIMIVAT YKSINOMAAN MYYJÄN PUOLESTA OSAKEMYYNNISSÄ. PÄÄJÄRJESTÄJÄT EIVÄT PIDÄ KETÄÄN MUUTA HENKILÖÄ (RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO HÄN TÄMÄN DOKUMENTIN VASTAANOTTAJA VAI EI) ASIAKKAANAAN OSAKEMYYNNIN YHTEYDESSÄ JA SE EI OLE VASTUUSSA ASIAKASSUOJAN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI OSAKEMYYNTIIN, JÄRJESTELYYN TAI MUUHUN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA MAINITTUUN ASIAAN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNASTA KENELLEKÄÄN MUULLE KUIN MYYJÄLLE. PÄÄJÄRJESTÄJÄT VOIVAT OSALLISTUA OSAKEMYYNTIIN OMAAN LUKUUNSA.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-01-31 17:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/01/31/SOLIDIUM+K%C3%84YNNIST%C3%84%C3%84+SSAB+N+OSAKKEIDEN+MYYNNIN+HUG2165134.html

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.1.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.1.2018

Julkaistu: 2018-01-31 17:30:00 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.1.2018

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS31.1.2018
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.1.2018
Helsingin Pörssi
Päivämäärä31.1.2018
PörssikauppaOsto
OsakelajiDOV1V
Osakemäärä500osaketta
Keskihinta/ osake0,2820EUR
Kokonaishinta141,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.1.2018
tehtyjen kauppojen jälkeen: 567 075 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_31.1_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Privanet Group Oyj:n osakemäärä on noussut suunnattujen osakeantien myötä 14.054.317 osakkeeseen

Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj:n osakemäärä on noussut suunnattujen osakeantien myötä 14.054.317 osakkeeseen

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
31.01.2018 klo 18.00

Privanet Group Oyj:n osakemäärä on noussut suunnattujen osakeantien myötä 14.054.317 osakkeeseen

Privanet Group Oyj on tehnyt Nordic Growth Market Ab:lle (NGM Ab) suunnatun osakeannin, jonka seurauksena osakkeiden kokonaismäärä nousi 13.232.843 osakkeeseen. Lisäksi konsernirakenteen selkeyttämiseksi järjestettiin suunnattu maksullinen osakeanti, jossa Privanet Group hankki Privanet Securities Oy:n vähemmistöosuudet Privanet-konserniin. Uusista osakkeista annettiin 470.116 kappaletta Aava Capital Oy:lle, joka on Privanet Group Oyj:n toimitusjohtajan Karri Salmen määräysvaltayhteisö. 351.358 kappaletta uusia osakkeita annettiin PA Holdings Oy:lle, joka on Privanet Securities Oy:n toimitusjohtajan Kimmo Lönnmarkin määräysvaltayhteisö.

Osakeantien seurauksena Privanet Group Oyj:n osakekannan tuottama äänimäärä ja osakkeiden kokonaismäärä 31.1.2018 on 14.054.317 osaketta.

Lisätietoja

Privanet Group Oyj

Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)50 338 0341
roy.harju@privanet.fi

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa sekä järjestää kotimaisille yrityksille kasvurahoitusta AROUND-joukkorahoituspalvelun kautta. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 14 900 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. privanet.fi, privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-01-31 17:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/01/31/Privanet+Group+Oyj+n+osakem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4+on+noussut+suunnattujen+osakeantien+my%C3%B6t%C3%A4+14+054+317+osakkeeseen+HUG2165170.html

Vincit Group Oyj: Vincitin ICT-palveluliiketoiminnan myynti on saatu suunnitellusti päätökseen ja samalla johtoryhmän jäsen Jussi Haverinen jättää tehtävänsä

Vincit Group Oyj

Vincit Group Oyj: Vincitin ICT-palveluliiketoiminnan myynti on saatu suunnitellusti päätökseen ja samalla johtoryhmän jäsen Jussi Haverinen jättää tehtävänsä

Vincit Group Oyj

Yhtiötiedote 31.1.2018 kello 16.00

Vincitin ICT-palveluliiketoiminnan myynti on saatu suunnitellusti päätökseen ja samalla johtoryhmän jäsen Jussi Haverinen jättää tehtävänsä

Vincit on toteuttanut tänään Vincit Services Oy:n koko osakekannan myynnin 23.1.2018 tiedotetun mukaisesti ja Vincit Services Oy:n omistus siirtyy DataCenter Finlandille 31.1.2018. Tässä yhteydessä myydyssä Vincit Services Oy:ssä johtajana toiminut ja Vincit Group Oyj:n johtoryhmän jäsen Jussi Haverinen jättää operatiiviset tehtävänsä ja johtoryhmän jäsenyyden. Hän jatkaa edelleen Vincit Group Oyj:n hallituksessa.

Lisätietoja:

Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098

www.vincit.fi/mediapankki/

Vincit Group Oyj lyhyesti:

Vincit tarjoaa modernia atk:ta möhlimättömyystakuulla. Vincit Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-01-31 15:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/01/31/Vincit+Group+Oyj+Vincitin+ICT+palveluliiketoiminnan+myynti+on+saatu+suunnitellusti+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kseen+ja+samalla+johtoryhm%C3%A4n+j%C3%A4sen+Jussi+Haverinen+j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4+teht%C3%A4v%C3%A4ns%C3%A4+HUG2165079.html

Neste julkistaa vuoden 2017 tuloksensa 7.2.2018

Neste Corporation

Neste julkistaa vuoden 2017 tuloksensa 7.2.2018

Neste Oyj
Lehdistötiedote
31.1.2018 klo 14.00

Neste julkistaa vuoden 2017 tuloksensa 7.2.2018

Neste julkistaa neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tuloksensa keskiviikkona 7.2.2018 arviolta kello 9.00. Tiedote on saatavilla heti julkistuksen jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.neste.com/fi.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään keskiviikkona 7.2.2018 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0404 (osallistumiskoodi: 1221392). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 14.2.2018 asti numerossa +358 (0)9 8171 0562 (koodi: 1221392).

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Kaisa Lipponen, viestintäjohtaja, puh. 010 458 5044

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com/fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-01-31 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/01/31/Neste+julkistaa+vuoden+2017+tuloksensa+7+2+2018+HUG2165030.html

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita koskeva ehdotus

Julkaistu: 2018-01-31 12:00:00 CET
Aktia Pankki Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita koskeva ehdotus

Aktia Pankki Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
31.1.2018 klo 13.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tehdä Aktia Pankki Oyj:n 10.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavan ehdotuksen:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan seitsemää, toisin sanoen yksi vähemmän kuin nykyinen kahdeksan jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Catharina Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens ja Arja Talma suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenet Sten Eklundh ja Kjell Hedman sekä hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren ovat ilmoittaneet, että he eivät enää ole käytettävissä Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että

eMBA Maria Jerhamre Engström suostumuksensa mukaisesti valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle. Maria Jerhamre Engström (s. 1969, Ruotsin kansalainen) on ollut johtavassa asemassa pankki-, vakuutus- ja IT-alalla, viimeksi CIO:na Länsförsäkringar AB-ryhmässä ja sitä ennen eri toimissa SkandiaBankenissa,

ja

KTM Johannes Schulman suostumuksensa mukaisesti valitaan uudeksi hallituksenjäseneksi samalle toimikaudelle. Johannes Schulman (s. 1970, Suomen kansalainen) on Miltton Marketsin partneri ja toimitusjohtaja, ja hän on aikaisemmin ollut johtavassa asemassa FIM-konsernissa, mm. hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, ja sitä ennen eri toimissa Deutsche Bankissa.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten palkkioiden säilyvän ennallaan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Håkan Mattlin (Stiftelsen Tre Smederin nimeämänä), jäseninä toimivat Carl Pettersson (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen nimeämänä), Magnus Bargund (Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f:n nimeämänä), Lars Hammarén (Oy Hammarén & Co Ab:n nimeämänä) ja Peter Boström (Åbo Akademin säätiön nimeämänä) ja asiantuntijana toimii Aktia Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Dag Wallgren.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Håkan Mattlin, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 045 9059
Mia Bengts, konsernilakimies, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osakkeet (AKTAV, AKTRV) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

United Bankers Oyj toteuttaa Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeiden hankinnan suuntaamalla myyjille osakeannin

United Bankers Oyj

United Bankers Oyj toteuttaa Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeiden hankinnan suuntaamalla myyjille osakeannin

United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 31.1.2018 kello 12:30

United Bankers Oyj: United Bankers Oyj toteuttaa Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeiden hankinnan suuntaamalla myyjille osakeannin

Finanssivalvonta on 30.1.2018 hyväksynyt järjestelyn, jossa United Bankers Oyj (“United Bankers”, “Yhtiö”) hankkii Suomen Pankkiiriliike Oy:n (“Suomen Pankkiiriliike”) koko osakekannan. Kauppa toteutetaan osakevaihtona 28.11.2017 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.

Finanssivalvonnan hyväksynnän ja muiden osakevaihdon ennakkoehtojen toteutumisen myötä United Bankersin hallitus päätti tänään suunnata osakeannin Suomen Pankkiiriliikkeen myyjille. Suunnatussa osakeannissa myyjät merkitsivät United Bankersin uusia A-sarjan osakkeita yhteensä 248 055 kappaletta. Merkitsijät ja merkittävät osakemäärät ovat tämän tiedotteen liitteenä. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 13,0 prosenttia Yhtiön osakekannasta suunnatun annin jälkeen.

Osakkeiden merkintähinta on noin 36,28 euroa osakkeelta, mikä vastaa United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia First North -markkinapaikalla kauppakirjan allekirjoituspäivää, 28.11.2017, edeltävien kahden kuukauden ajalta. Myyjät maksoivat merkitsemänsä United Bankersin osakkeet siirtämällä Suomen Pankkiiriliikkeen koko osakekannan apporttiomaisuutena United Bankersille.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle antamaan osakeantivaltuutukseen. Suunnattu osakeanti toteutettiin osana Yhtiölle strategisesti merkittävää yritysjärjestelyä, joten United Bankersin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet tuottavat haltijalleen osakkeenomistajien oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta tilikaudelta 2017 mahdollisesti jaettavaan osinkoon. Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin 31.1.2018. Yhteensä 243 797 vastikeosaketta on luovutusrajoituksen kohteena erikseen sovitun mukaisesti. Vastikeosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle sen jälkeen, kun Yhtiön yhtiökokous on keväällä 2018 päättänyt mahdollisesta osingonjaosta tilikaudelta 2017. Osakeannin jälkeen United Bankersin osakkeiden kokonaismäärä on 1 905 236 kappaletta.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 105 henkilöä (6/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,2 miljardia euroa (6/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-01-31 11:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/01/31/United+Bankers+Oyj+toteuttaa+Suomen+Pankkiiriliike+Oy+n+osakkeiden+hankinnan+suuntaamalla+myyjille+osakeannin+HUG2165028.html

Outokumpu julkistaa uuden liiketoimintajaon mukaiset taloudelliset vertailutiedot

Outokumpu julkistaa uuden liiketoimintajaon mukaiset taloudelliset vertailutiedot

Julkaistu: 2018-01-31 11:05:00 CET

Outokumpu julkistaa uuden liiketoimintajaon mukaiset taloudelliset vertailutiedot

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
31.1.2018 klo 12.05

Outokumpu julkaisee tänään taloudelliset vertailutiedot vuosilta 2016 ja 2017 uuden organisaatiorakenteen mukaisille liiketoiminta-alueille, joista kerrottiin 14.11.2017. Vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen toimintasegmentit ovat Europe, Americas, Long Products ja Ferrochrome. Ferrokromitoiminnot olivat aiemmin osa Europe-liiketoiminta-aluetta.

Liiketoiminta-alueiden tunnusluvut neljänneksittäin
Liikevaihto
Milj. EURI/16II/16III/16IV/162016I/17II/17III/17IV/172017
Europe yhteensä9539229059863 7671 1211 0819869764 164
josta konsernin sisäinen24242520931824251985
Americas yhteensä3013113723421 3254164093763451 546
josta konsernin sisäinen451022191041133
Long Products yhteensä100133119134487173160109149591
josta konsernin sisäinen2738404815356433255186
Ferrochrome yhteensä98898895371198149110152610
josta konsernin sisäinen7465666426913812195129483
Muu toiminta yhteensä134131159144567141121125121507
josta konsernin sisäinen7074846128972646864268
1 3861 3791 4191 5065 6901 7571 6591 4821 4656 363
Käyttökate
Milj. EURI/16II/16III/16IV/162016I/17II/17III/17IV/172017
Europe483391972701681296937404
Americas-12-6121-62927-34-021
Long Products-4-22231897-2316
Ferrochrome241122238097481656217
Muu toiminta ja sisäiset erät-1026-8-15-66-214-135
46621191283553092096282663
Oikaistu käyttökate
Milj. EURI/16II/16III/16IV/162016I/17II/17III/17IV/172017
Europe566387902951681296937404
Americas-37-3121-272927-34-021
Long Products-4-122-197-2316
Ferrochrome241122238097481656217
Muu toiminta ja sisäiset erät-10-4-7-17-38-9-117-13-27
2966116983092941995682631
Käyttökatteen ja liiketuloksen oikaisut
Milj. EURI/16II/16III/16IV/162016I/17II/17III/17IV/172017
Europe-8-2947-26
Americas25-3-021
Long Products-12019
Ferrochrome-0-0
Muu toiminta ja sisäiset erät30-1332159731
17-323147159731
Liiketulos
Milj. EURI/16II/16III/16IV/162016I/17II/17III/17IV/172017
Europe141366611713798387281
Americas-26-19-2-13-601514-47-13-31
Long Products-6-4-0211175-4210
Ferrochrome1741512478941948187
Muu toiminta ja sisäiset erät-1125-9-17-134-312-15-2
-1264069103252154930445
Oikaistu liiketulos
Milj. EURI/16II/16III/16IV/162016I/17II/17III/17IV/172017
Europe2230325814313798387281
Americas-50-16-1-13-811514-47-13-31
Long Products-6-3-01-875-4210
Ferrochrome1741512488941948187
Muu toiminta ja sisäiset erät-11-6-8-20-45-11-136-15-33
-299383857238145230414
Poistot
Milj. EURI/16II/16III/16IV/162016I/17II/17III/17IV/172017
Europe-34-33-32-31-130-31-31-31-30-123
Americas-13-13-13-14-54-13-13-13-12-52
Long Products-2-2-2-2-7-2-2-2-1-7
Ferrochrome-7-7-7-7-29-7-7-7-7-29
Muu toiminta-1-1-1-3-7-2-2-2-2-6
-58-56-56-56-226-55-54-54-53-216
Investoinnit
Milj. EURI/16II/16III/16IV/162016I/17II/17III/17IV/172017
Europe221623198178154070
Americas0251017164718
Long Products0125831218
Ferrochrome3756203581834
Muu toiminta6282037511111844
3228436116419314084174
Sidottu pääoma
Milj. EURI/16II/16III/16IV/162016I/17II/17III/17IV/172017
Europe1 9911 9051 8381 8081 8081 8931 9051 9271 8481 848
Americas1 2111 1781 1751 1271 1271 2451 1391 0491 0721 072
Long Products136132139139139165167152113113
Ferrochrome648641629617617666656627648648
Muu toiminta ja sisäiset erät-193819-57-57-35-13-49-36-36
3 9673 8933 7993 6353 6353 9343 8543 7053 6453 645

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fioutokumpu.com/stainless-newschoosestainless.outokumpu.com

Liitteet:
Taloudelliset vertailutiedot 31012018.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Outokumpu – Merkittävä tulosparannus vuonna 2017, koko vuoden oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistui 631 milj. euroon

Outokumpu – Merkittävä tulosparannus vuonna 2017, koko vuoden oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistui 631 milj. euroon

Julkaistu: 2018-01-31 11:00:00 CET

Outokumpu – Merkittävä tulosparannus vuonna 2017, koko vuoden oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistui 631 milj. euroon

Outokumpu Oyj
Tilinpäätöstiedote
31.1.2018 klo 12.00

Vuoden 2017 neljäs neljännes lyhyesti

Outokummun neljännen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 82 milj. euroa, kun vuoden 2016 neljännen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 98 milj. euroa. Kannattavuutta heikensivät Europe-liiketoiminta-alueella tehdyt kunnossapitotyöt ja toimitusmäärien lasku sekä Americas-liiketoiminta-alueen kustannusten nousu. Ferrokromin hinnan ja toimitusmäärien nousu sekä toiminnan tehostaminen koko yhtiössä tukivat kuitenkin tulosta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metalli­johdannaisvoitot olivat 6 milj. euroa (0 milj. euroa)1.

Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 561 000 tonnia (596 000 tonnia).Oikaistu käyttökate2 oli 82 milj. euroa (98 milj. euroa).Käyttökate oli 82 milj. euroa (128 milj. euroa). Oikaistu liiketulos3 oli 30 milj. euroa (38 milj. euroa).Liiketulos oli 30 milj. euroa (69 milj. euroa).Liiketoiminnan rahavirta oli 104 milj. euroa (199 milj. euroa).

Vuosi 2017 lyhyesti

Ruostumattoman teräkset toimitukset olivat 2 448 000 tonnia (2 444 000 tonnia).Oikaistu käyttökate oli 631 milj. euroa (309 milj. euroa).Käyttökate oli 663 milj. euroa (355 milj. euroa). Oikaistu liiketulos oli 414 milj. euroa (57 milj. euroa).Liiketulos oli 445 milj. euroa (103 milj. euroa).Tilikauden tulos oli 392 milj. euroa (144 milj. euroa).Liiketoiminnan rahavirta oli 328 milj. euroa (389 milj. euroa).Nettovelka laski 1 091 milj. euroon (1 242 milj. euroa).Velkaantumisaste oli 40,1 % (51,4 %).Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,3 % (2,6 %).Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.
2 Käyttökate (EBITDA) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta. Oikaisuiksi on luokiteltu olennaisia tuotto- ja kulueriä, kuten uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, omaisuuden tai liiketoimintojen myyntiin liittyviä voittoja/tappioita.
3Liiketulos (EBIT) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta.

Konsernin tunnusluvut
IV/17IV/16III/1720172016
LiikevaihtoMilj. EUR1 4651 5061 4826 3635 690
KäyttökateMilj. EUR8212862663355
Oikaistu käyttökate 1)Milj. EUR829856631309
LiiketulosMilj. EUR30699445103
Oikaistu liiketulos 2)Milj. EUR3038241457
Tulos ennen verojaMilj. EUR043-24327-13
Tilikauden tulosMilj. EUR128192-27392144
Osakekohtainen tulosEUR0,310,46-0,070,950,35
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulosEUR0,290,46-0,070,900,35
Sijoitetun pääoman tuotto%11,32,612,411,32,6
Liiketoiminnan nettorahavirtaMilj. EUR104199126328389
Korollinen nettovelka kauden lopussaMilj. EUR1 0911 2421 1301 0911 242
Velkaantumisaste kauden lopussa%40,151,444,440,151,4
Investoinnit käyttöomaisuuteenMilj. EUR846140174164
Ruostumattoman teräksen toimitukset 3)1 000 tonnia5615966232 4482 444
Henkilöstö kauden lopussa10 14110 60010 27610 14110 600
1) Oikaistu käyttökate = Käyttökate – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) Oikaistu liiketulos = Liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
3) Ilman ferrokromitoimituksia.

Näkymät vuoden 2018 ensimmäiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen Euroopan ja Yhdysvaltojen hyvien kysyntänäkymien sekä kausiluonteisesti vahvojen markkinoiden ansiosta Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen toimitusten kasvavan vuoden 2017 neljännestä neljänneksestä.

Grafiittielektrodien ja ferrosilikonin hinnannousulla, energiakustannusten nousulla, Yhdysvaltain dollarin kurssilaskulla ja ferrokromin hinnanlaskulla odotetaan kuitenkin olevan merkittävä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen.

Outokumpu odottaa ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen nousevan edellisestä neljänneksestä (IV/2017: 82 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“2017 oli tuloksellinen vuosi Outokummulle sekä taloudellisesti että operatiivisesti. Aluksi muutama sana turvallisuuden ja organisaation kehityksestä. Paransimme työturvallisuutta merkittävästi. Kaikkien työtapaturmien taajuus laski 8,7:sta 4,4:ään, joka on selvästi alle teollisuudenalan keskiarvon. Vuosittain tekemässämme henkilöstökyselyssä nostimme sijoitustamme terveen organisaation viitekehyksessä neljänneksellä, mikä osoittaa, että olemme onnistuneet organisaation kehittämisessä.

Outokummun vuoden 2017 oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistui 309 miljoonasta eurosta 631 miljoonaan euroon liikevaihdon ollessa 6,4 miljardia euroa. Vaikka ferrokromin hinnan ja perushintojen nousu tuki kehitystä, tulosparannus on suurelta osin tiukan kustannuskurin ja tuottavuuden nousun ansiota. Olemme esimerkiksi vähentäneet myynnin, hallinnon ja tukitoimintojen kustannuksia 25 prosentilla kahdessa vuodessa 300 miljoonan euron vuositasolle.

Olen erityisen tyytyväinen siihen tahtiin, jolla taloudellinen asemamme on parantunut. Vahvan 328 miljoonan euron liiketoiminnan rahavirran avulla saavutimme kunnianhimoisen tavoitteemme vähentää nettovelka alle 1,1 miljardin euron. Paransimme myös velkaprofiiliamme uusimalla 650 miljoonan euron syndikoidun valmiusluoton ja lunastamalla ennenaikaisesti vuonna 2019 erääntyvän joukkovelka­kirja­lainan. Tämän kehityksen ansiosta sekä yhtiön että joukkovelka­kirja­lainojen luokitukset paranivat.

Strategian vahva toteuttaminen jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla: tulokset paranivat, toiminta tehostui ja säilytimme vahvan markkina-asemamme. Europe-liiketoiminta-alueen kannattavuus lähes kaksinkertaistui, koska ruostumattoman teräksen liiketoiminnan tulos oli ennätys­tasolla. Ferrokromitoimintojemme kannattavuus oli myös hyvällä tasolla, vaikka toimitusmäärät laskivat tuotanto-ongelmien takia. Long Productsin kannattavuus parani vuoden 2016 haasteiden jälkeen määrätietoisen kustannusten hallinnan avulla, ja liiketoiminta-alue on hyvissä asemissa tulevaa kasvua ajatellen.

Americasin tiimi jatkoi vuonna 2017 kehitystyötään edellisen vuoden vahvojen tulosten pohjalta. Ennätyksellisen suuret toimitukset ja tiukka kustannuskuri osoittavat, että liiketoiminta-alueella on vahva perusta parantaa kannattavuutta entisestään. Vaikka vuoden jälkipuoliskolla odottamattomat ulkopuoliset tekijät painoivat Americasin kannattavuutta, liiketoiminta-alueen käyttökate nousi edellisvuodesta lähes 50 miljoonalla eurolla 21 miljoonaan euroon.

Outokummun henkilöstö on toteuttanut strategiaa määrätietoisesti kahden vuoden ajan, ja olemme parantaneet taloudellista suorituskykyämme sekä asemaamme markkinoiden johtavana ruostumattoman teräksen valmistajana. Hyödyntääksemme nämä vahvuudet mahdollisimman tehokkaasti olemme asettaneet yhdeksi vuoden 2018 tärkeimmistä tavoitteista parantaa koko toimitusketjumme toimintavarmuutta. Teollisuudenalan paras toimitusvarmuus on olennaista siinä, että voimme olla ruostumattoman teräksen paras arvontuottaja vuoteen 2020 mennessä.”

Puhelinkonferenssi tänään 31.1.2018 klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään keskiviikkona 31.1.2018 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 7479 0361. Tunnuskoodi 1335430.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/m6/p/yb6xwfx2.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 31.1.2018 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcasts.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fioutokumpu.com/stainless-news

Liitteet:
Outokumpu-tilinpaatostiedote-2017.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2017 julkaistaan 7.2.2018

Sampo Plc

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2017 julkaistaan 7.2.2018

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2018 klo 11.00

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2017 julkaistaan 7.2.2018

Sampo-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2017 julkaistaan 7.2. klo 9.30 – 10.00. Tilinpäätöstiedote ja tiedotetta täydentävä esitysaineisto ovat tällöin saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Tiedotustilaisuus

7.2. klo 12.30
Savoy, Salikabinetti (7. krs), Eteläesplanadi 14, Helsinki

Tiedotustilaisuudessa konsernijohtaja Kari Stadigh esittelee Sammon tuloksen vuodelta 2017. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuuden esitysmateriaali on tilaisuuden päätyttyä saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Puhelinkonferenssi

7.2. klo 16.00
+358 (0)9 7479 0360, +46 (0)8 5033 6573, +44 (0)330 336 9104 tai +1 323 701 0223.

Puhelinkonferenssin tunnus: 774043

Analyytikoille ja sijoittajille järjestettävään puhelinkonferenssiin osallistuvat konsernijohtaja Kari Stadigh, talousjohtaja Peter Johansson, If Skadeförsäkring Holding AB:n (publ) toimitusjohtaja Torbjörn Magnusson sekä sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

SAMPO OYJ

Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-01-31 10:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/01/31/Sampo+konsernin+tulos+vuodelta+2017+julkaistaan+7+2+2018+HUG2164980.html

facebook twitter