Etusivu » Arkistot 30.12.2017

Privanet Group Oyj: Privanet Securities Oy siirtynyt kokonaisuudessaan Privanet-konsernin omistukseen

Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj: Privanet Securities Oy siirtynyt kokonaisuudessaan Privanet-konsernin omistukseen

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
30.12.2017 kello 09.00

Privanet Securities Oy siirtynyt kokonaisuudessaan Privanet-konsernin omistukseen

Privanet Group Oyj on tiedottanut 14.9.2017, että se pyrkii selkeyttämään konsernirakennettaan hankkimalla Privanet Securities Oy:n vähemmistöomistukset suoraan Privanet Group Oyj:öön. 11.10.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous antoi Privanet Group Oyj:n hallitukselle valtuuden päättää suunnatusta maksullisesta osakeannista, jonka mukaisesti yhtiö voi antaa enintään 1.635.520 omaa uutta osaketta.

Nyt tehdyllä järjestelyllä Privanet Securities Oy:n 23,38 %:n vähemmistöomistus konvertoidaan 821.474 kappaleeksi Privanet Group Oyj:n osakkeita. Se vastaa 5,845 % kaikista Privanet Group Oyj:n ulkona olevista osakkeista annin jälkeen.

Uusista osakkeista annetaan 470.116 kappaletta Aava Capital Oy:lle, joka on Privanet Group Oyj:n toimitusjohtajan Karri Salmen määräysvaltayhteisö. 351.358 kappaletta uusia osakkeita annetaan PA Holdings Oy:lle, joka on Privanet Securities Oy:n toimitusjohtajan Kimmo Lönnmarkin määräysvaltayhteisö.

Uusien osakkeiden merkintä maksetaan apporttiomaisuudella luovuttamalla kaikki edellä mainittujen määräysvaltayhteisöjen hallussa olevat Privanet Securities Oy:n osakkeet emoyhtiölle.

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Privanetissa siitä alkaen, kun tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Järjestelyn jälkeen Privanet Group Oyj omistaa 100 % sijoituspalveluyhtiö Privanet Capital Markets Oy:stä ja Privanet Capital Markets Oy omistaa 100 % sijoituspalveluyhtiö Privanet Securities Oy:stä.

Lisätietoja:

Karri Salmi
Toimitusjohtaja
Privanet Group Oyj
+358 (0)50 67 540
karri.salmi@privanet.fi
Roy Harju
Hallituksen puheenjohtaja
Privanet Group Oyj
+358 (0)50 338 0341
roy.harju@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai kehotusta ostaa, myydä tai vaihtaa kyseessä olevaa joukkovelkakirjalainaa tai tehdä muita siihen liittyviä oikeustoimia.

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa sekä järjestää kotimaisille yrityksille kasvurahoitusta AROUND-joukkorahoituspalvelun kautta. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 14 900 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. privanet.fi, privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.privanetgroup.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2017-12-30 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2017/12/30/Privanet+Group+Oyj+Privanet+Securities+Oy+siirtynyt+kokonaisuudessaan+Privanet+konsernin+omistukseen+HUG2158714.html

facebook twitter